Hình đại diện của thành viên
Chưa xemBởi Admin
Admin xin gởi bài dạy của cư sĩ Đức Quí về cơ hủy diệt dưới đây:

Từ đầu năm 2015 cho đến nay, có dấu hiệu cho thấy là thiên tai địa ách xảy ra ngày càng dữ dội ở khắp nơi trên thế giới. Đó là sự minh chứng cơ hủy diệt đã bước vào giai đoạn 2. Cho đến khi dấu hiệu binh đao, khói lửa chiến tranh xảy ra ở nhiều nơi trên thế giới thì đó là bước vào giai đoạn 3 của cơ hủy diệt, 10 phần chết 7 còn 3.

Để thoát được cơ hủy diệt, không phải là tìm cách thăng thiên (chế hỏa tiễn đi dọ thám những hành tinh khác… của mấy nhà giàu có để tìm cách di cư đến những hành tinh đó) hay độn thổ (xây dựng thành phố lớn đầy đủ tiện nghi dưới lòng đất để tránh cơ tận thế) mà phải chí thành cầu nguyện với Thánh thần để xin sự bảo hộ, độ trì.

Những việc trên là những việc ảo tưởng, dù có chạy lên trời hay xuống lòng đất, những người tội lỗi cũng sẽ bị lôi ra để chịu án của Thánh thần. Luật Trời chớ khá dễ ngươi!

Cư sĩ Đức Quí
Ngày 22 tháng 8, 2015

Bài xem thêm: