Tất cả bài viết được đăng trên vutruhuyenbi đều thuộc quyền sở hữu của trang nhà. Ban Ðiều Hành có toàn quyền sửa, xóa, kiểm duyệt, hay khóa tài khoản mà không cần giải thích nếu nội dung bài gởi không phù hợp với Diễn Ðàn. Xin vui lòng ghi lại xuất xứ từ www.vutruhuyenbi.com khi quý vị đăng lại, trích dẫn hay dịch thuật những bài viết nhằm phổ biến vô vụ lợi. Mọi vấn đề xin liên lạc: matgiao@yahoo.com


:::"Gặp Phật Tại Thế"*

:::"Gặp Phật Tại Thế"*

Unread postby Anbình on Tue Feb 18, 2014 4:15 pmthachanhtrang wrote:...chư vị lý giải: “Sư Tổ chính là một vị Phật được Thiên Đình cử xuống trần gian làm đại diện..."


Xưa nay, cách nói về Phật trong Phật giáo đã khiến cho mọi người hiểu lầm Phật là ngôi vị tối cao, độc nhất vô nhị, hay chân lý tối thượng, và còn cao hơn cả Thượng đế trong khi kinh văn Phật giáo nói rõ là có tới ba đời mười phương chư Phật để nói là có rất nhiều chư Phật và Phật Thích Ca cũng chỉ là một vị Phật trong số đó.

Vũ trụ huyền bí cũng đã định nghĩa, Phật là một danh vị cao nhất người tu đạt được trong đạo cũng như bằng tiến sĩ của các ngành nghề trên thế gian. Người tu học chỉ cần thực hành tự giác, giác tha và giác hạnh viên mãn thì thành Phật, cũng như ai học hành đàng hoàng cũng có thể đậu được bằng tiến sĩ. Đạt quả vị Phật hay đậu bằng tiến sĩ tuy khó nhưng cũng có nhiều người đạt thành. Quốc gia nào cũng có nhiều tiến sĩ chứ không phải chỉ có một tiến sĩ duy nhất, có tiến sĩ đàn anh thì có các tiến sĩ đàn em, trong đạo cũng vậy, đã có cổ Phật thì cũng có Phật trong hiện tại và tương lai. Phật Thích Ca cũng nói: Ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành.

Các bạn đạo như thachanhtrang, thànhtâm, Hoàng Mẫn v.v... chỉ mới có được thần khải về Sư Tổ sau một thời gian tu tập gần đây để chiêm nghiệm lại những bài viết về các thần khải cho Sư Tổ từ những vị đạo cao đức trọng, trong đó có đức Tăng thống, cô Sơn Ngọc Diêu đã được đăng trên diễn đàn từ trước.

Nhân tiện xin kể thêm vài thần khải khác mà Sư Tổ nhận được cũng từ 32 năm về trước:

--Qua Thượng tọa Thích Viên Đức.
Sư Tổ có ghé thăm thượng tọa Thích Viên Đức tất cả chừng 3 lần để nhận lấy kinh sách Mật tông và ấn khế bí mật... Có một lần thượng tọa Thích Viên Đức nhìn nơi trán của Sư Tổ có một nốt ruồi thì nói: "Đó là nốt ruồi do chư Phật mười phương đánh dấu."

--Sư Khất Sĩ Thích Từ Huệ
Tôn sư Minh Đăng Quang là giáo chủ đoàn khất sĩ Việt nam lúc sinh thời, đệ tử của ông là sư Thích Từ Huệ. Có một lần Sư Tổ cùng một số người tu mật, ghé qua tịnh xá của ông Thích Từ Huệ, sư trưởng phái khất sĩ, nhằm lúc ông đang đi họp y tế ở phường (vì ông có hốt thuốc Nam trị bịnh) nên Sư Tổ chỉ gặp ông sư phó, và một thanh niên trẻ tuổi khoảng 20, 21 tuổi. Sư phó mời mọi người vào nhà và đi lo trà nước, trong khi cậu thanh niên ngồi nói chuyện với Sư Tổ.

Khi đó Sư Tổ để ý vị sư phó chỉ đứng hầu chuyện và có vẻ khép nép cung kính người thanh niên kia và khi ông Thích Từ Huệ về đến, sau khi chào hỏi mọi người, ông cũng cung kính đứng một bên trong khi cậu trẻ kia thì vẫn ngồi điềm nhiên trao đổi đạo pháp với Sư Tổ. Được một lúc Sư Tổ xin kiếu để đi về thì cậu thanh niên đó khẩn khoản mời mọi người ở lại tịnh xá qua đêm, nhưng Sư Tổ vẫn từ chối, thì cậu trẻ đó nói: "...Thật là tiếc quá, không mấy lúc được gặp một vị Phật tại thế..."

Thái độ cung kính của sư Thích Từ Huệ và vị sư phó đối với cậu trẻ đó cho thấy cậu đó có thể là chuyển kiếp của ông Minh Đăng Quang, hoặc thường xuyên nhận điển của ông Minh Đăng Quang dạy đạo cho họ, nên họ mặc nhiên kính phục, xem cậu trẻ đó là Thầy của họ.
Câu nói: "Không mấy khi được gặp một vị Phật tại thế" cũng là điển của ông Minh Đăng Quang tá qua cậu thanh niên đó và là một thần khải cho Sư Tổ từ một tông phái xa lạ.

Sư Tổ nghe gọi mình là Phật tại thế thì chỉ nghe nhưng không dám tin vì lúc đó Sư Tổ chỉ mới bắt đầu nghiên cứu Mật tông, và chữ Phật trong Phật giáo bị hiểu lầm nghiêm trọng như đã nói ở trên nên Sư Tổ cũng hiếm khi nói cho ai biết vì không muốn người ta hiểu lầm mình tự xưng quá lớn.

Đến nay các bạn đạo được hiểu rõ Phật cũng chỉ là một danh vị của Thiên Đình như danh vị tiến sĩ của thế gian nên AB được phép kể lại câu chuyện nầy. Và Sư Tổ nói khi hiểu đạo rồi thì danh hiệu Phật cũng không có gì quan trọng.

Anbình
 
Posts: 12
Joined: Thu Mar 05, 2009 2:51 pm
Location: TP Hồ Chí Minh,Vietnam
Given: 2 thanks
Received: 2397 thanks

The following 497 users would like to thank Anbình for his or her post:
An Huệ(18-02-14), Đông Quân(18-02-14), Kylin(18-02-14), ngxtinh(18-02-14), DieuChi(18-02-14), kiemmadocco(18-02-14), linhvn(18-02-14), huynd90(18-02-14), Nemo(18-02-14), ngoclam(18-02-14), LCD(18-02-14), thanhlinhpt(18-02-14), yappito(18-02-14), DThanh(18-02-14), chilang(18-02-14), Liên Hoa(18-02-14), Vĩ Phát(18-02-14), thachanhtrang(18-02-14), Hoàng Mẫn(18-02-14), thachanhhong(18-02-14), ThuanThien(18-02-14), hoangthuyanh68(18-02-14), hoasenxanh(18-02-14), Thiện Nhi(18-02-14), segaraku(18-02-14), Duyên Ngộ(18-02-14), hoanguyen(18-02-14), ngocban85(18-02-14), HoangHuu(18-02-14), khachtrangian(18-02-14), yoga(18-02-14), Triệu Thông(18-02-14), yenminhtinh(18-02-14), maysang(18-02-14), dinhtam(18-02-14), NguyenKim(18-02-14), fr14(18-02-14), dauphin(18-02-14), lienminh123(18-02-14), ngocxuan(18-02-14), Triệu Ân(19-02-14), hangldldbp(19-02-14), tamtan(19-02-14), Triệu Hiếu(19-02-14), Toi Se La Ai(19-02-14), whoami(19-02-14), TTMC(19-02-14), ThichDucTam(19-02-14), canhdoan(19-02-14), Huyenlinh(19-02-14), VoTru(19-02-14), Silly92(19-02-14), Ennho(19-02-14), Cafe_den(19-02-14), truongducngoc(19-02-14), Mykieu(19-02-14), hanthuynguyet(19-02-14), quanghoa(19-02-14), h.anh(19-02-14), Tam_Tu_Bi(19-02-14), diepvien007(19-02-14), dieukim(19-02-14), huyenngoc1009(19-02-14), cuongni(19-02-14), Triệu Minh(19-02-14), vouu(19-02-14), ThanhBinh(19-02-14), Dieuthinh(19-02-14), dieuthong50(20-02-14), juar_baby(20-02-14), nhulong(20-02-14), Hoàng Tùng(20-02-14), Phước An(20-02-14), oneway(20-02-14), thanhnhan(20-02-14), chontam(20-02-14), TrucMai(20-02-14), minhlong(21-02-14), Pearly_snow(21-02-14), sleepybaby(21-02-14), Hoamoclan(21-02-14), VuBui(21-02-14), Thảo Chi(21-02-14), Miracle(21-02-14), lovestone(22-02-14), vohawaii(22-02-14), hello89(22-02-14), nhunguyet(22-02-14), trongduc60(22-02-14), Minh Hoàng(23-02-14), vinhvanvu(23-02-14), dangvuong(23-02-14), minhthochau(23-02-14), XuanYen(23-02-14), Thiện Phúc(23-02-14), huongdao(23-02-14), Mphuong(23-02-14), nguyenhuong(23-02-14), tâm không(23-02-14), NguyenChanh(23-02-14), dieu vi(23-02-14), Thiện_Nguyện(23-02-14), Bình an(24-02-14), Cỏ bốn lá(24-02-14), Ngọc hảo(24-02-14), mtrainier2011(24-02-14), dieungo(24-02-14), hienminh(24-02-14), demtuyetroi(24-02-14), ommanipadmehum(25-02-14), hoalanvang(25-02-14), Diệu Lương(25-02-14), chuotbach(25-02-14), MinhThanh(25-02-14), legiang(26-02-14), Tuevan(28-02-14), minhha(28-02-14), thienduyen(28-02-14), MaiQuyen(01-03-14), .Bé Mưa.(02-03-14), msnguyenanhvu(02-03-14), bluesky(03-03-14), osmvirus(03-03-14), phantrang(03-03-14), Tĩnhlặng(03-03-14), vinhvous(03-03-14), Người Tầm Đạo(06-03-14), ngoisaomayman(07-03-14), Boikhuonganh(08-03-14), hocnghe(09-03-14), Bá Tùng(10-03-14), onlyyoumr(11-03-14), CTN(12-03-14), kimhien(15-03-14), Đại Việt(15-03-14), bùi thanh(15-03-14), Dòng suối nhỏ(19-03-14), HongTham(19-03-14), Nguyệt Thiện(21-03-14), HongLien(23-03-14), Phúc Thắng(23-03-14), gió_cát(23-03-14), htrangnt(27-03-14), Diệu Gấm Hương(29-03-14), doanbadon(29-03-14), nhutien(30-03-14), SenHồng(03-04-14), Phuthuynho8901(03-04-14), Hienvinh(04-04-14), taomeo(05-04-14), NhuOanh93(06-04-14), RongCay(07-04-14), tranvietthan(09-04-14), Kindness(10-04-14), Nghĩa Dũng(11-04-14), HueMinhThanh(12-04-14), Jessica79(13-04-14), bachlien(15-04-14), klinh1990(18-04-14), Vanessa Luong(19-04-14), HungVuTrang(20-04-14), nguyenphattri(21-04-14), ĐứcTâmDuyên(22-04-14), nganvk(24-04-14), nocturne(26-04-14), nhattam(27-04-14), thienthanh(01-05-14), minhhung(01-05-14), luunhung(02-05-14), bỉ ngạn(03-05-14), Kiều Hoàng Hiến(04-05-14), ngocan(07-05-14), Lan_Thang(07-05-14), Nhuận Trọng(09-05-14), An An(10-05-14), ỨngLong(11-05-14), tuancanqn(16-05-14), aladanh(18-05-14), Congtam(22-05-14), caotuan(22-05-14), SenNganCanh(25-05-14), khiemha(26-05-14), Hyrayu(28-05-14), ruanshicao(30-05-14), Đào Thị Trang Nhung(30-05-14), Ngọc Bích(01-06-14), Diệu Ánh(02-06-14), Thời Sa(04-06-14), ThinhTGM(05-06-14), Đình Huấn-BK97(09-06-14), mind(12-06-14), tanqnv(14-06-14), loveattila(15-06-14), cậu bé phù thủy(19-06-14), suoi.xanh(20-06-14), doilathe321(22-06-14), titoay(23-06-14), duongtonbao(24-06-14), Khang Tuệ(25-06-14), hatbui(25-06-14), vodanhcusi(25-06-14), suzu(28-06-14), phapman(08-07-14), Thiện Đức(09-07-14), ngocquynh(09-07-14), Thanh Tịnh(13-07-14), leminhhieu(14-07-14), Ân Thiện(16-07-14), Độc Cô 83(20-07-14), trantuanngoc(22-07-14), hocdaotkxx_mp(26-07-14), BettyHo(30-07-14), Huyền Trang(01-08-14), Everon(09-08-14), ducthinh(10-08-14), zarcy(13-08-14), phamdinhtantan(13-08-14), hoainam1987(14-08-14), daikhethuy(14-08-14), TuyetLinh(15-08-14), hoanghuu86(17-08-14), trinhnga(18-08-14), tranvancuong(23-08-14), Cao Tiến(26-08-14), Tiểu Bảo(28-08-14), HoaiViet(01-09-14), vanhieu1987(11-09-14), Ngộ Linh(11-09-14), Viet_Linh(23-09-14), shayla(24-09-14), LeTG(25-09-14), Empty(09-10-14), silvia(10-10-14), MAYLANGTHANG(13-10-14), dovu88(15-10-14), thegianphienha(16-10-14), thunga(18-10-14), QuétLá(23-10-14), Lientri(24-10-14), Cecilia(25-10-14), Đá Ngũ Sắc(01-11-14), Ngọc Minh84(05-11-14), Nhân Tâm(05-11-14), ChauThanh(05-11-14), EvaFan(12-11-14), dandelion(12-11-14), Tuấn Mai(14-11-14), Baranohana(21-11-14), Giác Ngộ(03-12-14), Jily Jily(08-12-14), vantran0910(14-12-14), Shizuka(17-12-14), bongsenbentre(19-12-14), nuongbongtubi(22-12-14), vanhoasaigon(25-12-14), NangDepMienNam(26-12-14), HueBat(28-12-14), coxanh(01-01-15), Mai Hoa(08-01-15), Quế An(21-01-15), Nampt(25-01-15), hungquyet(02-02-15), xamac(06-02-15), nguyenthanhtuan(14-02-15), Vithuctam(14-02-15), Tâm Đức(15-02-15), Hoàng Hôn Trên Sông(18-02-15), trantan(19-02-15), Dạ Lan Hương(20-02-15), e_skorpion(24-02-15), Hoavothuong(05-03-15), chuctuu(06-03-15), Exabot [Bot](10-03-15), Lethoa1988(10-03-15), phuongha(12-03-15), Kiên(22-03-15), dokhoa(23-03-15), thiện_thọ(24-03-15), giọt sương(26-03-15), Tuệ Tâm(27-03-15), hoaquynhhuong(28-03-15), Minh Nguyệt(30-03-15), Phuong Khanh(02-04-15), ThaoTran(07-04-15), hangnguyen(09-04-15), Nguyen thai Son(15-04-15), Thủy vtt(17-04-15), suza(18-04-15), uyên linh(26-04-15), ngavu_nb(28-04-15), haimat(02-05-15), Smile90(03-05-15), Thanh Toàn(03-05-15), Bảo Thanh(06-05-15), Hoàng Thu(09-05-15), Hải Tâm(15-05-15), thaothan(15-05-15), Tiểu Đạo(17-05-15), khanhhuyen(21-05-15), transon(27-05-15), THIENTHANHBT(27-05-15), hienle09(27-05-15), viêndung(28-05-15), Khánh Vân(03-06-15), TranTrungHieu(04-06-15), Little Eagle(11-06-15), Hivong(20-06-15), TPT(20-06-15), Perfume(25-06-15), Hientam(28-06-15), Hoàng Ngân(06-07-15), Khiết Tâm(09-07-15), Nam_Liberty(16-07-15), JennyHo(18-07-15), nguyenviet(19-07-15), NhuanLanpy(21-07-15), tu_yen(21-07-15), huongluuly(27-07-15), dangthuychung(31-07-15), Hạnh Như(06-08-15), hongan(08-08-15), Mộc Long(08-08-15), VinhTTB(14-08-15), hieuha(10-09-15), hoahieu(10-09-15), hoamaivang(11-09-15), Mẫn Hy Vương(11-09-15), quỳnh ngọc(17-09-15), PhucCuong(18-09-15), Ah Jing(04-10-15), Huệ Tâm(10-10-15), Nhất Viên(11-10-15), Thủy Đăng(15-10-15), nqh(18-10-15), dinhwan(25-10-15), Hai Tran(25-10-15), Đồng Tử(26-10-15), ZuLu(03-11-15), purity(04-11-15), Tâm Linh(05-11-15), Thiện Nhân(10-11-15), Huyền Trương(12-11-15), Lê Phượng(01-12-15), luatthanh69(03-12-15), NV Giang(10-12-15), Megumi(10-12-15), hqbongtuyet(12-12-15), Hoang_godalat(25-12-15), hungduongqt(06-01-16), dongnuocla(07-01-16), tienlachoa(07-01-16), Thuytuyet(16-01-16), Vansugiaikhong(31-01-16), ducbaoan(03-02-16), Hạt Dẻ(18-02-16), muathu(21-02-16), ThuyTran(01-03-16), Ngocminh(06-03-16), Dã Yên Thảo(09-03-16), TrangtuTBVN(11-03-16), Thiện Quang(24-03-16), duynguyen(25-03-16), tiểuyến(25-03-16), nghilan(25-03-16), thanhhue(29-03-16), Orion(01-04-16), Phongba(05-04-16), Từ Thiện(07-04-16), Lá nhỏ(09-04-16), sao sáng(10-04-16), Sen Tím(17-04-16), bongsentrang(19-04-16), linhtam(22-04-16), Devoted_HM(24-04-16), Cát Tiên(24-04-16), Tâm Thành(25-04-16), pinkcloud(26-04-16), diệu hằng 62(28-04-16), dhtl0402(29-04-16), băng nguyễn(02-05-16), Tuyết Lam(05-05-16), Hoaisang(10-05-16), Thiện Hòa(15-05-16), Nguyên Ân(15-05-16), Quethanhminh(15-05-16), Ngọc Lý(16-05-16), Nhàn Nguyễn(17-05-16), Nguyet_Duc(18-05-16), Hoa Sâm(22-05-16), tuanphuong2010(27-05-16), balao(28-05-16), Hoàng Nhân(29-05-16), Cô Phong Đỉnh(30-05-16), yan le(31-05-16), Gieohatbode(31-05-16), baoson(01-06-16), ngochien(05-06-16), Hien Tran(06-06-16), Thành Tài(12-06-16), Mộ Đạo(13-06-16), Hạ Linh(13-06-16), Hoa Cải(15-06-16), Quang Phong(15-06-16), Hacgiay(15-06-16), Thuận Phong(15-06-16), lotus(19-06-16), Huệ Nhã Đức(26-06-16), Xuân Quý(27-06-16), vinhbio(29-06-16), linhmy(01-07-16), brightmoon(04-07-16), Boconganh(04-07-16), NT_Thanh(07-07-16), TrHuy(07-07-16), Nhược Lăng(08-07-16), Minh Hiền(09-07-16), Diệu Phương(11-07-16), Phước Duyên(11-07-16), Hà nghĩa(12-07-16), Quảng Bác(14-07-16), Hải Thanh(15-07-16), Tịnh Lạc(17-07-16), Giang Định(19-07-16), quangdao(23-07-16), Sáng Tâm(23-07-16), Hoang.Duong(26-07-16), hanguyen(28-07-16), Hoa Sữa(30-07-16), Hasu(31-07-16), hiennam(01-08-16), Trọng Đức(07-08-16), Tugia78(08-08-16), hay_cuoi(09-08-16), Phúc Ngọc(09-08-16), Ánh Ngọc(17-08-16), Hà An(17-08-16), Ngọc Phúc(18-08-16), San hô biển(19-08-16), Kiyoko(24-08-16), Anh Thư(30-08-16), Diệu An 73(03-09-16), dieumay61(04-09-16), Nhi conuong(15-09-16), Diệp Mẫn Nghi(20-09-16), An Đức(10-10-16), ruakini(11-10-16), TuTam(15-10-16), MinhDung89(22-10-16), Hằng Mơ(23-10-16), marblebubbles(12-11-16), Đoàn Dự(12-11-16), El_nino(18-11-16), Charlie la(20-11-16), ThienChau(28-11-16), Pháp Tâm(04-12-16), Phước Quang(11-12-16), hoaphuongtim(12-12-16), Hoa Vinh(17-12-16), mientrung(23-12-16), Đậu Trắng(24-12-16), huyhuy(02-01-17), Thuan Hai(03-01-17), songngu(03-01-17), Helen Nguyen(10-01-17), nhibap(12-01-17), An Hy(13-01-17), ruby38(25-01-17), Nguyễn Minh(27-01-17), Thiện Sang(29-01-17), timlaitam(02-02-17), kimhoa(03-02-17), An Khương(09-02-17), Hoàn Kiếm(09-02-17), thaitran(21-02-17), Trần Long(24-02-17), pumpkin(07-03-17), bvthanh(07-03-17), DuongNguyen(09-03-17), Hoa Cúc(10-03-17), PhucDuyenGia(14-03-17), Hạo Bạch(15-03-17), Huệ Giác Nguyên(16-03-17), Tieu Cai(19-03-17), Ngọc Ẩn(21-03-17), Tuệ San(06-04-17), Sơn Ca(17-04-17), Lâm Anh(19-04-17), MaiLoan(20-04-17), An Hạnh(25-04-17), nuhong81(29-04-17), Mediaman(29-04-17), Sen Trắng(06-05-17), Tâm Tịnh(06-05-17), loanminh(13-05-17), gautruc(15-05-17), Nhu Nhiên(16-05-17), Namlinhchi(17-05-17)

Re: :::"Gặp Phật Tại Thế"*

Unread postby nhibap on Tue Feb 21, 2017 10:53 am

Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy
Đọc bài này con xin nêu lên giấc mơ của con ạ

Trước đây khi mới được điểm đạo lúc đó con chưa có nick học trên diên đàn, thỉnh thoảng con mới lên đọc bởi vì lúc đấy con cũng không nhiệt tình học cho lắm, bởi vì cái kiến chấp vào đạo của con vẫn còn nhiều. Nhưng có một tối khi ngủ con nằm mơ nghe thấy tiếng nói to và vang " Tổ, Thầy còn sống nhưng đã thành phật.".

Con nhibap
nhibap
 
Posts: 40
Joined: Mon Oct 24, 2016 2:08 pm
Location: Hà Nội, Vietnam
Given: 2739 thanks
Received: 1328 thanks
City: Hà Nội
Sex: Female
Birthday: 0- 0-1982
Occupation: Teacher

The following 93 users would like to thank nhibap for his or her post:
Triệu Hiếu(21-02-17), Nampt(21-02-17), maysang(21-02-17), dongnuocla(21-02-17), Phước Duyên(21-02-17), Thiện Hòa(21-02-17), Vanessa Luong(21-02-17), nhunguyet(21-02-17), Đồng Thảo(21-02-17), Trọng Đức(21-02-17), Tiểu Bảo(21-02-17), hoasenxanh(21-02-17), Khánh Vân(21-02-17), tu_yen(21-02-17), uyên linh(21-02-17), aladanh(21-02-17), phapman(21-02-17), Hacgiay(21-02-17), hatbui(21-02-17), Helen Nguyen(21-02-17), thaitran(21-02-17), Hà nghĩa(21-02-17), hungquyet(21-02-17), dinhtam(21-02-17), Lá nhỏ(22-02-17), ruby38(22-02-17), thunga(22-02-17), dieumay61(22-02-17), tamtan(23-02-17), Người Tầm Đạo(23-02-17), Ennho(23-02-17), hanthuynguyet(23-02-17), Độc Cô 83(24-02-17), Trần Long(24-02-17), yoga(24-02-17), hoangthuyanh68(24-02-17), LCD(25-02-17), nhulong(26-02-17), MinhDung89(26-02-17), bluesky(28-02-17), Hoamoclan(28-02-17), Tuệ Tâm(03-03-17), linhvn(03-03-17), khachtrangian(03-03-17), Dieuthinh(03-03-17), Hạt Dẻ(03-03-17), minhthochau(04-03-17), Bá Tùng(04-03-17), Mai Hoa(05-03-17), Triệu Thông(05-03-17), ngochien(05-03-17), thanhnhan(08-03-17), Ân Thiện(08-03-17), chontam(09-03-17), Tugia78(09-03-17), Hoa Cúc(10-03-17), ruakini(12-03-17), Mẫn Hy Vương(13-03-17), Ngọc Bích(14-03-17), PhucDuyenGia(14-03-17), Hạo Bạch(15-03-17), Tieu Cai(19-03-17), huynd90(19-03-17), Khang Tuệ(19-03-17), CanhMaiVang(20-03-17), Ngọc Ẩn(21-03-17), timlaitam(22-03-17), Dã Yên Thảo(23-03-17), luatthanh69(26-03-17), Sen Tím(30-03-17), Tuệ San(06-04-17), truongducngoc(17-04-17), Sơn Ca(17-04-17), lotus(18-04-17), Congtam(19-04-17), ĐứcTâmDuyên(23-04-17), An Hạnh(25-04-17), ngoclam(26-04-17), Mediaman(29-04-17), Nhược Lăng(01-05-17), Nhuận Trọng(02-05-17), thanhlinhpt(03-05-17), Orion(04-05-17), Sen Trắng(05-05-17), kiemmadocco(06-05-17), ThuyTran(09-05-17), dangthuychung(10-05-17), luunhung(11-05-17), DThanh(14-05-17), loanminh(14-05-17), gautruc(15-05-17), Nhu Nhiên(16-05-17), yan le(19-05-17)


Return to NHỮNG BÀI CHỌN LỌC

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests