Chưa xemBởi ThichDucTam
Phật ở trong tâm mỗi con người, làm bất kỳ công việc gì, chức vị nào nếu xuất từ tâm thì đều được chứng. Tâm vô cầu, đắc sở cầu. Một chiếc nón rách chẳng phải hơn xây ngàn vạn ngôi chùa đó sao. Đây là một bài học có ý nghĩa thâm sâu cho người học đạo tự rèn giũa mình.
Chưa xemBởi Thiện_Nguyện
blue1
Con Kính đảnh lễ Sư Tổ, Đức Thầy

Con được học một câu kinh vô tự rất hay trong lúc trì chú đó là: "Phật là ở trong tâm, sống có tâm chính là thấy Phật"

Học trò Thiện Nguyện
Chưa xemBởi không không74
Thật cảm ơn bài viết, đọc xong không không74 cũng hiểu va có cách nhìn toàn diện hơn, phật là gì như thế nào, để có cách tu sửa đúng đạo
Chưa xemBởi phuongha
blue1
Con kính cảm ơn Thầy đã giảng giải cho chúng con được biết Phật là gì.

Vì từ nhỏ đến lớn, con cũng nghĩ như bao người khác Phật là đấng cao siêu nhất của vũ trụ. Sau khi Thầy giảng giải qua câu hỏi và lời đáp của đệ tử môn sinh và Thiền Sư con mới rõ: tu với cái tâm bình thường, biết khiêm tốn học hỏi, mới là tu theo Phật, còn những người ảo tưởng, mong cầu tham lam danh vọng muốn được trở thành Phật thì lúc đó, Phật mới là càn thỉ quyết. Đệ tử chúng con hàng ngày nhờ vào sự hộ độ của chư vị Thánh Thần và ơn phước của Tổ, Thầy ban cho, dạy dỗ chúng con để chúng con được khôn sáng, có chút trí tuệ để phân biệt đâu mới là tâm chánh, tâm tà, có như vậy chúng con mới được bình an mà tiến hóa tâm linh. Thật là ơn phước quá lớn lao!

Con học được bài học người đời mượn danh Vua Trần Nhân Tông lên Phật Hoàng cũng với cái tâm tham lam danh tiếng là đệ tử của vua Phật, đó là làm sai nguyên tắc, vi phạm luật Trời. Những tước hiệu danh vị như thế phải có sắc lệnh của Thiên Đình mới đúng nguyên tắc. Con chỉ hiểu được đến đó ạ! Cảm ơn các bài viết của sư huynh tỷ giảng giải thêm để em được học hỏi.
^:)^ ^:)^ ^:)^
Chưa xemBởi An Yên
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Con kính đảnh lễ Đức Thầy.
Con cám ơn Sư Tổ, Đức Thầy đã giảng giải cho con biết về phật là gì ạ. Đọc xong con mới hiểu được Phật là ở trong Tâm mỗi con người chúng ta, con sẽ cố gắng học mong Sư Tổ, Đức Thầy chỉ dạy cho con.
Con cám ơn Sư Tổ, Đức Thầy ạ.