Hình đại diện của thành viên
Chưa xemBởi kiemmadocco
blue4
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy.
Qua bài viết trên con có một số ý kiến như sau:
Tìm kiếm một số nguồn sử liệu có ghi lại là LVĐ soắn ngôi vua Tề gây ra cảnh chiến tranh, chết chóc.
Sau khi lên ngôi thì ông trở nên sùng bái đạo Phật như xây chùa, tạc tượng, độ tăng, in kinh sách nhằm tạo lập công đức để giữ vững ngai vị trường cửu của mình và về sau có thể giác ngộ thành Phật. Đến khi gặp ngài Đạt Ma chỉ dạy đó chỉ là hữu lậu tất cả đều không có công đức. Cho nên những việc làm của LVĐ là làm theo tư ý, là vì bản thân của riêng ông, dùng của hữu lậu nhằm xin ân phước của Trời Phật giữ vững ngôi vị cho mình thì chẳng khác nào dùng tiền của thế gian hối lộ Thánh thần.

Rồi những việc làm nhằm phát triển Phật giáo mà LVĐ nghĩ là đại phước, há ra lại là vô phước. Thứ nhất là không hợp lòng dân, bởi vì muốn xây chùa tạc tượng in ấn kinh sách, độ tăng thì cần rất nhiều tiền bạc và công sức. Mà tiền bạc công sức của nhà vua là ở đâu? Là ở trong ngân khố, đều là tiền tài của người dân do nộp sưu thuế mà có được. Chẳng khác nào lấy tiền của dân tích lũy phước báu cho riêng mình, là công hay tội thì đã quá rõ ràng. Một vị hoàng đế tốt là làm việc thuận theo thiên ý, hết lòng lo cho dân, cho nước, có như vậy thì sơn hà mới giữ vững.
Ngoài ra LVĐ còn khá ngạo mạn khi cho Phật giáo là quốc giáo, mới thoát khỏi luân hồi. Còn những tôn giáo khác thì chỉ hưởng phước của Trời và người và tiếp tục trôi lăn trong vòng sinh tử.

Ngay từ khi bỏ đạo giáo để quy Phật, Lương Vũ Đế đã từng ra chiếu thư chỉ rõ:
"Tôn giáo trên thế giới có 96 loại, nhưng chỉ có Phật Giáo là con đường đúng đắn, còn 95 loại đều là tà đạo. Nay ta muốn từ bỏ tà đạo vớ vẩn kia đi, mà chỉ coi Phật giáo là chính đạo.
Lão Tử, Chu Công, Khổng Tử v.v... tuy đều là đệ tử của Như Lai, nhưng vẫn còn theo tà đạo. Chỉ làm những việc thiện ở thế gian, không muốn vứt bỏ phàm tục, để tu thành Thánh.
Làm Phật sự, là phải tin tưởng một cách tuyệt đối và có lòng kiên cường. Còn việc làm của Lão Tử, thì niềm tin bay bổng và rất yếu ớt. Do đó, ta cần phải bỏ mọi niềm tin yếu ớt, bay bổng đó đi để theo chánh tín”.


Nếu không có tâm ấn trong buổi lễ điểm đạo của Mật tông thì tôn giáo chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài, hoàn toàn không có gì củng cố niềm tin. LVĐ do quá sùng bái đạo Phật đã tam sao thất bản nên dẫn niềm tin mù quáng và cuồng tín.


Cái hành động tập trung hàng vạn người tại Điện Trùng Vân tuyên bố bỏ Lão giáo, lời nói của Lương Vũ Đế cũng chứng tỏ được đại nguyện của Ngài: “Thà ở chánh pháp mà chìm đắm bể khổ, còn hơn quy y lão tổ để tạm được thần tiên”.

Tên Hầu Cảnh, trước đây đầu Lương Vũ Đế, được phong làm Hà Nam Vương, thấy Lương Vũ Đế mê theo việc tu hành, bỏ bê triều chánh, thế lực suy yếu, nên cất binh làm phản, chiếm Kiến Nghiệp, Đài thành, vây Lương Vũ Đế trong cung, tuyệt hết lương thực, khiến Lương Võ Đế phải bị chết đói. Năm đó là 549. Lương Võ Đế làm vua 48 năm, từ năm 502 đến 549, hưởng thọ 86 tuổi.

Có lẽ do còn một ít phước báu nào đó mà vị vua này mới sống lâu như vậy, nhưng luật nhân quả không thiên vị bất cứ ai. Ông đã cướp ngôi vua Tề, làm nghịch ý trời, thì cuối cùng cũng bị người khác truất ngôi và chết đói ở trong thành, về sau tất cả chùa chiền do ông xây cất đều bị hoan toàn, bỏ phế.

Con xin trích một đạn thơ bến cao đài con thấy khá đúng cho ông LVD:
Lương Vũ Đế đem vàng ròng bạc vạn,
Cất bảy mươi hai cảnh chùa cho danh rạng tứ phương,
Có phải chăng mua chuộc lối thiên đường,
Hay nghiệp quả còn vấn vương, Đài Thành cam ngạ tử?
Ôi, vật chất khó lưu tình quỷ sứ!
Oai hùng không đương cự nổi vô thường,
Chỉ có hiểu đạo mầu mới thoát kiếp trần dương,
Chỉ có biết nhân nghĩa mới an khương bình thế cuộc.
(Ngọc Minh Đài, 15-02 Đinh Mùi, 24-3-1967)


Đúng thật là quả vị trên Thiên đình không phải dùng tiền của mà mua được, mà phải là người có công đức, được Trời Phật phong tặng quả vị. Đối với đệ tử Mật tông chúng con từ từ thực hành đủ tam công, tứ lượng thì sớm muộn gì cũng tốt nghiệp ra trường, đắc quả vị trên thiên đình. :) :) :)

Trong một số bài viết về vua LVĐ của một số phật tử cũng như tu sĩ vì sao theo Phật giáo mà lại chết vì nạn đao binh, thì tất cả đều cho ông là một vị Bồ tát thị hiện, là hoàng đế có tâm Phật , nên khi bị vây thành do không muốn gây nghiệp tàn sát sinh linh vô tội nên ngồi niệm Phật đến lúc chết thì quả thật là ăn nói khoa trương khoá lát, ngụy biện mà thôi.
...Tháng 3 năm 549, Thành Kiến Khang thất thủ, các quan vào cung khuyên Lương Vũ Đế, xin Hoàng Thượng tạm lánh nạn sau sẽ tính.

"Không! Ta sẽ ở lại đây. Ta sẽ không xa rời thần dân của ta”.

Lòng từ bi của nhà vua thương dân như con đỏ, có thể bôn tẩu cứu nguy sinh mạng, vãn hồi đế nghiệp. Chốn dầu sôi lửa bỏng, nhà vua không lánh nạn, ở lại cùng thần dân lê thứ. Lương Vũ Đế vào điện Thái Cực đóng cửa lại, Hầu Cảnh dẫn 500 giáp sĩ vào cung lục soát, thấy giữa chánh điện Lương Vũ Đế thản nhiên ngồi ngay ngắn niệm Phật.

Bàng hoàng trước sức mạnh an nhiên tự tại của một vị vua xem thường ngôi báu và sự sống chết. Hầu cảnh ra lệnh lui quân, để nhà vua yên nghỉ không ai được quấy rầy.

Lương Vũ Đế ngồi niệm Phật, tuyệt thực cho đến chết thọ 86 tuổi trong sự tiếc thương của trăm họ cùng bá quan văn võ, và sự khiếp sợ nể phục của kẻ địch.

Cứ xem đó ta có khái niệm về Lương Vũ Đế là người như thế nào và bao nhiêu ngộ nhận một cách mù quáng ông cũng có thể tiêu tan hết. Đây đâu phải Nhân Quả đến với vị Hoàng Đế Bồ Tát. Ngài đã xa lìa triền phược thế gian.

Còn việc đúc tượng phật hoàng TNT, con nghĩ rồi cũng giống như tượng phật Úc châu... Thánh thần rồi cũng sẽ thị hiện cho thấy những ảo tưởng của người tu.

Đây là một số đóng góp của con về bài viết, mong Tổ, Thầy chỉ dạy thêm
Hình đại diện của thành viên
Chưa xemBởi thanhlinhpt
blue2
Thanhlinh có một vài ý kiến xin đóng góp cho chủ đề:

Lý giải về câu chuyện của vua Lương Vũ Đế, thoạt nhìn sẽ thấy mâu thuẫn vì một vị vua tu hành khổ hạnh, hoằng hóa Phật pháp như thế nhưng lại nhận một kết cục bất hạnh ở cuối đời. Tuy nhiên những việc ở đời hay ở đạo diễn tiến như thế nào đều có lý lẽ riêng của đất trời, dẫu là một con người hay cả một triều đại đều có vận số riêng do trời đất an bài, tùy theo phước đức của họ mà được thánh thần giúp đỡ cho phần nào.

Quán xét lại những gì vị vua Lương Vũ Đế làm không đi ngoài một chữ tham. Mang tiếng là bậc tu hành thì phải biết buông bỏ cái tham nhưng trái lại, những gì ông làm như xây dựng chùa chiền độ tăng, in ấn kinh sách cũng để tham cầu cái công đức vô lượng và bảo toàn cái ngôi vị của mình. Rốt cuộc cái Lương Vũ Đế sử dụng để tạo ra công đức cũng chính là tiền của dân, xương máu và công sức của dân đem đi xây dựng chùa chiền, vụ lợi riêng cho mình chứ chẳng phải cho dân. Ông quá coi trọng vào hình thức mà bỏ quên mất nội dung của đạo, chỉ biết chạy vạy xây dựng cho nhiều chùa chiền dung dưỡng một đống sư tăng tụng kinh gõ mõ, không đem lại được cái lợi lạc nào cho người dân mà ngược lại còn làm khổ bình dân bá tánh hơn.

Thực tế chứng minh một điều rằng không có triều đại nào tồn tại vĩnh viễn, những lăng tẩm đền đài có uy nghi đến mấy rồi cũng hóa thành cát bụi. Thế nhưng Lương Vũ Đế lại tham lam vô độ, khi nghe vị cao tăng nói về tiền kiếp mới khởi tâm tôn tạo thêm nhiều chùa miếu, tượng Phật cốt để gia tăng cái phước của mình. Ông không chỉ muốn làm bá chủ thiên hạ ở đời này mà còn muốn giữ cho cả đời sau và sau nữa. Những việc làm ấy của ông chỉ cho thấy sự điên cuồng và vọng tưởng, thể hiện cái tâm tầm thường háo danh lợi, tham cầu ân phước vô tận.

Thử đem so sánh Lương Vũ Đế và Trần Nhân Tông, một vị vua bên Trung Quốc và một vị vua của Việt Nam ở hai niên đại khác nhau. Tại sao cả hai đều là những bậc minh vương có tu hành, mộ đạo, làm nhiều chuyện công đức nhưng kết quả lại khác nhau: một người chết thảm hại còn một người lại trở nên vinh hiển được người đời sau tôn thờ? Theo quy luật của siêu hình thì hoàng triều nếu âm đức nhiều thì tồn tại hàng trăm năm, âm đức ít thì tồn tại hàng chục năm hoặc vài năm thì sụp đổ. Âm đức có thể hiểu nôm na như những việc thiện lành được làm trong im lặng kín đáo, không phô trương ra ngoài, tuy không đem lại danh lợi tiếng tăm nhưng tác tạo được phước báo vô lượng. Còn dương đức là những việc hành thiện được mọi người biết đến nên chỉ đem lại cái quả báo nhỏ nhoi. Dương đức và âm đức là một cách nói khác của hửu lậu và vô lậu.

Một vài điểm khác biệt nhỏ nữa là Trần Nhân Tông lên ngôi theo kiểu cha truyền con nối, còn Lương Vũ Đế thì cướp ngôi nhà Nam Tề. Vua Trần Nhân Tông sau khi hoàn thành yên ổn việc triều chính mới nhường ngôi lại cho con trai, từ bỏ danh lợi thế tục mà xuất gia tu hành nơi thâm sơn cùng cốc. Còn Lương Vũ Đế tuy mang tiếng bốn lần xuất gia nhưng lần nào cũng không thành mà vẫn còn luyến tiếc cái danh lợi thế tục, chưa hoàn thành xong phận sự quốc gia đã bỏ đi theo đạo. Ở lần thứ ba khi xuất gia tại chùa Đồng Thái thì một tòa tháp bốc cháy. Họa lửa xảy ra cũng là điềm gở cho thấy cái con đường ông đi nó không đúng đắn, không hợp ý Trời. Ông vẫn còn nhập nhằng trong cái chuyện tu hành chưa liễu đạt được, tu ở đâu cũng là tu chứ không nhất thiết phải xuất gia vào chùa. Và pháp tu hay nhất chính là sống hòa hợp giữa đời với đạo, sống an nhiên tự tại như một người bình thường, biết chấp nhận mọi cái biến thiên của cuộc sống. Nó ứng với câu nói “Phật pháp bất ly thế gian pháp” của Phật đạo.

Rốt cuộc những gì Lương Vũ Đế làm chẳng khác nào các phật tử tham lam đóng góp một chút tiền của vào tôn tượng, xây chùa, in ấn kinh sách, v.v. để mong cầu phước báo vô lượng hay giữ trước cái chỗ cho mình nơi nước Phật. Nó cũng giống như một số người ngày nay bỏ chút tiền ra làm từ thiện nhằm đánh bóng tên tuổi danh tiếng, thả con tép để bắt con tôm sau này. Hành động của Lương Vũ Đế chỉ mang lại dương đức nhất thời cho ông, kéo theo là sự gia tăng ngã mạn, tâm kiêu ngạo và cá ngã chỉ khiến tổn phước và chiêu cảm tai họa. Một khi tổn phước ắt sẽ gặp xui xẻo, chuốc lấy thất bại sai lầm về sau.

Khi còn ở đời Lương Vũ Đế tham cầu ngôi vị vua chúa vĩnh viễn, đến khi bước chân vào đạo ông lại tham cầu cái ngôi vị Phật, muốn đứng trong cái hàng ngũ của chư Phật. Theo sử liệu ghi chép rằng Lương Vũ Đế tự xưng mình là “Bồ tát hoàng đế”, trong một chiếu thư của mình ông đã từng viết:
“Tôn giáo trên thế giới có 96 loại, nhưng chỉ có Phật Giáo là con đường đúng đắn, còn 95 loại đều là tà đạo. Nay ta muốn từ bỏ tà đạo vớ vẩn kia đi, mà chỉ coi Phật giáo là chính đạo.

Lão Tử, Chu Công, Khổng Tử..v..v..tuy đều là đệ tử của Như Lai, nhưng vẫn còn theo tà đạo. Chỉ làm những việc thiện ở thế gian, không muốn vứt bỏ phàm tục, để tu thành Thánh.

Làm Phật sự, là phải tin tưởng một cách tuyệt đối và có lòng kiên cường. Còn việc làm Lão Tử, thì niềm tin bay bổng và rất yếu ớt. Do đó, ta cần phải bỏ mọi niềm tin yếu ớt, bay bổng đó đi để theo chánh tín.”
Cuộc đời và sự nghiệp Lương Vũ Đế

Điểm này Lương Vũ Đế khá giống với Hòa thượng Thích Phổ Ứng, cả hai đều là những người tu hành trường chay tuyệt dục và có cái tâm lý thích tự xưng những danh xưng ngoài phẩm hạnh của mình. Những kẻ ham chuộng hư danh và chấp ngã chấp pháp đến như vậy thì khó hợp lòng trời và sẽ bị trừng phạt một cách khốc liệt để làm bài học răn dạy cho người thế.

Ở một khía cạnh khác, không thể khiển trách vì sao ông trời bất công cho người làm điều tốt mà gặt quả ác. Lương Vũ Đế dù sao cũng gieo cái nhân tốt mặc dù có tính toán, cũng đỡ hơn các bạo chúa hung tàn khác. Và thực tế là ông hưởng thọ lên đến 86 tuổi, trị vì hơn 48 năm, triều đại của ông được một số sử gia đánh giá là “thời kỳ hoàng kim” của Trung Hoa cổ đại. Trong quyển “Cao tăng dị truyện” do Hạnh Huệ biên soạn, câu chuyện của Lương Vũ Đế lại có một kết thúc có hậu:
Sau Lương Vũ Ðế nằm giường bệnh, ngày đêm niệm Phật luôn miệng. Dần dần chẳng thể đưa thức ăn, lâu ngày miệng đắng đòi mật, giơ tay nói:
- Hà, hà.
Rồi băng ở Ðiện Tịnh Cư, thọ 86 tuổi.
Cao tăng dị truyện (Bài 28)

Thanhlinh.
Chưa xemBởi tâm liên
(Trích từ vi.wikipedia.org)
Xin chào mọi người,
Theo tài liệu lịch sử thì nhà Trần có được không phải do cha truyền con nối mà là do Trần Thủ Độ âm mưu soán ngôi nhà Lý.

Lý Huệ Tông (1194 – 1226) là vị vua thứ tám của nhà Lý, cai trị từ năm 1211 đến năm 1224, vợ của vua Huệ tông là chị họ của Trần Thủ Độ, làm Điện tiền chỉ huy sứ. Vua chỉ có hai con gái. Trần Thủ Độ thao túng triều đình nhà Lý, ép vua nhường ngôi cho con gái là công chúa Chiêu Thánh, là Lý Chiêu Hoàng. Sau đó vua lên làm Thái thượng Hoàng và đi tu tại chùa Bút Tháp, pháp danh là Huệ Quang đại sư. Trần Thủ độ sắp xếp cho cháu họ của mình là Trần Cảnh kết hôn với Lý Chiêu Hoàng và buộc Lý Chiêu Hoàng (7 tuổi) nhường ngôi cho Trần Cảnh tức là Trần Thái Tông. Nhà Lý mất vào tay nhà Trần từ đó (1225). Năm 1226, Trần Thủ Độ sợ lòng dân nhớ về vua cũ bèn chuyển Huệ Quang vào chùa Chân Giáo.

Một lần Thủ Độ thấy Huệ Tông nhổ cỏ ở vườn, Thủ Độ nói: "Nhổ cỏ thì phải nhổ cả rễ sâu."
Huệ Tông nói: "Điều ngươi nói, ta hiểu rồi."
Sau đó, ông tự tử ở sau vườn, trước khi chết còn khấn:
"Thiên hạ nhà ta đã vào tay ngươi, ngươi lại còn giết ta, ngày nay ta chết, đến khi thác con cháu ngươi cũng sẽ bị như thế."


Vua Thái Tông và hoàng hậu Chiêu Thánh (tức Lý Chiêu Hoàng) lấy nhau đã lâu chưa có con. Năm 1236, Trần Thủ Độ liền ép Thái Tông lấy chị dâu của mình là công chúa Thuận Thiên - vợ Trần Liễu, chính là chị ruột của Chiêu Thánh vì Thuận Thiên đã có mang sẵn với Trần Liễu (anh vua Thái Tông) được 3 tháng. Việc đó khiến Trần Liễu thù hận cất quân nổi loạn và Trần Thái Tông toan bỏ đi tu. Nhưng trước sức ép cứng rắn của Trần Thủ Độ, Thái Tông quay trở lại ngôi vua, còn Trần Liễu sau khi thất bại cũng phải hàng phục...

Tuy nhiên, người con của Trần Liễu mà Trần Thủ Độ sắp đặt để làm con của vua Thái Tông là Trần Quốc Khang sinh ra cũng không được làm thái tử dù là con trưởng. Năm 1240, Thái Tông sinh được Trần Hoảng, lập làm thái tử và sau trở thành vua Trần Thánh Tông. Sau đó là đến đời vua Trần Nhân Tông.
Chưa xemBởi ngocxuan
blue2
Trong dân gian có câu "Sai một ly, đi một dặm"...Đây là câu nói thật chí lý cho trường hợp của vua LVĐ. Bởi vì vừa lúc khởi đầu thì ngài đã chọn một con đường sai và dĩ nhiên là sẽ không bao giờ đến nơi mà ngài đã ao ước được tới.

Tất cả các mối đạo hay giáo phái không tin vào Thượng Đế và các chư vị Thánh Thần mà chỉ tin hay chỉ biết ca tụng giáo chủ (phàm tục) của mình đều đã chọn con đường sai ngay khi mới bắt đầu cuộc hành trình tâm linh.

Đạo trời đã có từ khai thiên lập địa, còn những đạo giáo chỉ có mấy ngàn năm thôi. Giáo chủ của các giáo phái cũng chỉ là một con người, cũng sống rồi chết như mọi người chứ không cứu được cho ai. Chỉ có thánh thần và Thượng đế trên cao là những bậc siêu hình vô thủy vô chung mà loài người cần thờ phượng.

Những đề tài về các vua chúa hay triều đại đoạt vị soán ngôi thì NX không dám bàn tới vì thiết nghĩ những việc này cũng là theo Thiên Ý cả. Và nếu là Thiên Ý thì muốn khác cũng không được và cố cản lại cũng không xong ...
...thôi thì mình cứ thong dong,
an vui tự tại làm theo ý trời!
NX

Bài tham khảo thêm:
[*] Đạo thờ người - Trần Dũng.
Chưa xemBởi duyên đạo
Đệ tử Duyên Đạo xin đê đầu kính lễ Tổ, Thầy,
Xin chào tất cả bạn đạo gần xa.

Hôm nay đệ tử xin mạo muội viết lên những cảm nghĩ mà Tổ, Thầy đã dạy cho đệ tử được thấy cái chân thật của đạo. Qua bài viết của T. An Bình đã dẫn đệ tử bình an ra khỏi khu rừng tôn giáo thế gian già nua tăm tối, và đầy rẩy những sơn lâm chướng khí, những lời trong bài của T. An Bình đã khiến đệ tử đọc xong, cảm thấy mình vô cùng phấn khởi và muốn nhảy múa để được vui sướng về việc đã nghe đạo chân thật (như Tôn Ngộ Không nghe Bồ đề tổ sư dạy cho được thấm đạo mà nhảy múa). Đệ tử thấm thía lời nói của Đức Khổng Tử: "Buổi sớm mà nghe được chân lý của đạo, thì tối có mạng tận cũng được". (Nho giáo-Luận ngữ).

Còn về chử Phật thì con liên tưởng đến một mẩu truyện cổ Trung Hoa về người đã bỏ 30, 40 năm để lên núi tu học. Người nầy nói mình học được bản lãnh cao siêu là biết bắt rồng. Nhưng khi được hỏi: Hình dáng rồng ra sao? v.v... Thì người nầy thú thật chưa bao giờ thấy rồng ra sao cả. :D

Đệ tử D Đ xin bái tạ Tổ Thầy.
Chưa xemBởi nhatnguyet
Kính cảm ơn Tổ, Thầy đã soi sáng cho con.

Nhờ những bài giảng như công án về Thiên mệnh, công án thiền Phật là gì, chữ tham trong nhà Phật...đã giúp cho con thấu hiểu được pháp quý mà Tổ, Thầy đã trao cho con.

Nhờ có tâm ấn qua buổi lễ điểm đạo đã giúp cho con hiểu rõ thật sự có thế giới siêu hình, có Thượng Đế, có Trời Phật, Thánh Thần thật sự. Chư vị là những bậc trong siêu hình, tuỳ duyên mà hoá hiện để dạy và độ cho chúng sanh. Và con biết thờ Thượng Đế thật sự. Khi đã biết rõ Thánh Thần có quyền ban phước giáng hoạ cho con người thì con hiểu thân phận con người nhỏ bé lắm. Điều họ cần làm duy nhất là khiêm tốn học hỏi, cầu nguyện để giảm nghiệp cho bản thân chứ không phải xưng hùng xưng bá hoặc muốn chứng tỏ mình lớn hơn Trời rồi bày trò mượn danh những người nổi tiếng để lừa gạt thiên hạ để kiếm cơm.

Nếu không được học dưới mái trường Mật tông Thiên Đình, con cũng cả tin theo những lời rao giảng của các Tôn giáo hữu hình chỉ biết tôn thờ người trần mắt thịt thậm chí là những vật vô tri vô giác mà không biết đến Thượng Đế thật sự.

Nhật Nguyệt
Chưa xemBởi Triệu Thông
yellow3
Con kính đảnh lễ Sư Tổ, kính đảnh lễ Thầy,

Con kính cảm ơn Đức Thầy An Bình đã cho con được một bài dạy sáng mắt. Con thật sự hiểu ra được đâu là cái chân thật của đạo pháp, đạo của Trời, đâu là cái đạo giả tạo của trần gian. Họ mượn danh Phật, dạy cho chúng sinh mê muội để dễ dàng trục lợi. Phần họ thì họ dư biết cái tượng chỉ là cục đá vì nó do họ đẽo gọt ra rồi cho người ta bái lậy cầu xin phước, còn họ thì tha hồ thâu tiền.

Chúng sanh đi lạy tượng thì mất tiền để thâu vào người cái mê tín dị đoan, nhưng cái mất mát quan trọng hơn là mất đi linh hồn, không được thánh thần hộ trì khi con người chỉ biết cầu bái nơi tượng cốt người phàm tục mà không biết thờ phượng Đấng Thượng Đế và 10 phương chư Phật trong siêu hình.

Đúc tượng vua Trần, đúng như lời Thầy An Bình, thì không ai dám xâm phạm hay phê phán gì, đó cũng nằm trong tính toán của những người đầu đầy mưu đồ kiếm tiền. Đó là hành động buôn Phật bán Vua, mượn hình Vua danh Phật để lừa gạt dân đen, khởi lên phong trào sùng danh bái tướng. không có ích lợi gì cho xã hội. Con người muốn được tốt ở kiếp này và kiếp sau thì phải học quy luật của đời và đạo chứ không phải chỉ dùng tiền mà mua được phước của Trời.

Con kính cảm ơn Tổ Thầy, cảm ơn Vutruhuyenbi.com, đã cho chúng con có được cơ hội hiểu ra đâu là thật đâu là giả, để không bị vướng vào những cạm bẫy của những tu sĩ giả hình mà làm điều sai trái phạm thượng với trời Phật với thần linh mà không hay biết, còn tưởng đâu mình có công đức vô lượng như vua Lương Vũ Đế đến chết mới biết mình bị gạt.

Con kính cảm ơn Tổ Thầy.
Con kính,
Triệu Thông
Hình đại diện của thành viên
Chưa xemBởi tamtan
yellow4
Đệ tử tamtan kính đảnh lễ Tổ, Thầy.
Chào các bạn đạo.

Nói về ông vua Lương vũ Đế tuy có phước được làm vua mà lại không có trí để hiểu khi bước vào con đường đạo. Vì thiếu trí nên ông mới đi sai đường đạo, như vậy thì ông không phải là minh quân để được cái phước lớn của Trời.

Ông tin lời tăng trong chùa, làm vua chưa đủ lớn nên muốn làm phật vì theo các tu sĩ thì Phật là bậc vỹ đại trên trời và dưới đất không ai sánh bằng. Vua Vũ Đế đã làm theo đúng công thức của nhà Phật để thành Phật nhưng kết quả là bị mất ngôi và còn bị bức tử khi tuổi đã già.

Thiên ý để ông làm vua thì bổn phận của ông là phải sáng suốt trong việc cai trị, tiền của bá tánh thì phải dùng xây đường xá, trường học giúp phương tiện cho người dân sinh sống, không bỏ bê chính sự mới là làm đúng đạo của quân vương. Còn lạm dụng tiền của của bá tánh để làm lợi ích cho riêng mình thì sẽ bị mất phước.

Nếu như nhà vua mộ đạo thì có thể truyền ngôi lại để đi tu, chứ không thể tham vừa giữ ngai vàng vừa muốn đi tu. Hai điều này mâu thuẫn lẫn nhau nên cả hai việc vua làm đều thất bại. Cả trăm ngôi chùa vua xây bị bỏ hoang phế vì nó là gánh nặng cho xã hội.

Đệ tử có vài ý kiến xin được đóng góp.

Nay kính,
Tamtan
Hình đại diện của thành viên
Chưa xemBởi thachanhtrang
blue3_yellow1
Con kính đảnh lễ Tổ Thầy,
Kính chào các huynh tỉ và bạn đạo,

Con xin phép được đưa tiếp ý kiến thảo luận về vấn đề này ạ.

Nhật nguyệt đổi ngôi.
Theo con nghĩ, việc nhật nguyệt đổi ngôi là việc lớn đối với cả một quốc gia, đó là việc thiên định mà con người thực chất cũng chỉ là các con rối được thần linh điều khiển.

Luận theo ân phước, thì giòng họ nào có đủ phước sẽ được thánh thần chọn làm vua. Thời gian đầu thường có các chính sách trị dân rất tốt, vì lúc đó họ còn để tâm sáng, tâm chánh và giữ được chánh quyền. Nhưng càng về sau, sự suy đồi càng lớn mạnh, vì vậy mà tâm sáng cũng nhạt dần và chánh quyền biển đổi dần thành tà quyền. Ở vị trí càng cao, mỗi hành vi, ý tưởng, chính sách của các quân vương liên quan đến cả quốc gia, dân tộc, khi đó có điều kiện để tạo phúc ra thật nhiều thì cũng là hiểm họa tạo ra nghiệp thật lớn.

Có những sự khác biệt trong những vụ việc đổi ngôi thế này: đối với các quốc gia tiến bộ, thì việc đổi ngôi rất nhẹ nhàng bằng các cuộc bầu cử theo thời hạn, các vị quân vương dù thất cử nhưng vẫn giữ lại được ân phước của mình mà chưa bị tiêu tan hết. Còn đối với hầu hết các triều đại phong kiến ngày xưa, do tham quyền nên cố gắng duy trì quyền lực một cách tối đa nhất, vô hình đã tiêu dùng hết cả ân phước của dòng họ mình. Sự đổi ngôi phần lớn thực hiện bằng các cuộc thanh trừng triều đại trước đó theo một cách thảm khốc, tuyệt diệt cả một dòng họ đương quyền. Triều đại của vua Lương Vũ Đế bên Trung quốc hay sự đổi ngôi từ triều Lý sang nhà Trần ở Việt Nam cũng vậy. Ngay cả bây giờ, với những quốc gia trung đông như Ai cập, Ly bi hay Syria.

Có lẽ chẳng có triều đình nào nhận ra rằng càng duy trì lâu tà quyền thì càng nguy hiểm vì sẽ tự tiêu hết phước, chỉ còn lại nghiệp, đến lúc nhật nguyệt đổi ngôi, tất sẽ phải gánh chịu thảm họa. Lịch sử cũng chẳng ghi lại được mấy triều đại phong kiến khi còn đang hưng thịnh thì tự nguyện nhường ngôi cho dòng họ khác để kịp giữ lại ân phước cho đời sau (trừ trường hợp vua Nghêu, Thuấn).

Theo con nghĩ, cách thức mà nhật nguyệt đổi ngôi, tốt đẹp hay thảm khốc, đều do thánh thần xem xét phước nghiệp của triều đại đương quyền. Những vị quân vương nếu không được thiên đình sắc phong thần thánh thì cho dù là có tu hành hay không cũng chỉ là những con người bình thường, vẫn phải chịu nghiệp quả luân hồi. Chính vì thế mà việc tô son đắp tượng họ cũng chỉ là việc tư ý của đời sau.


Một ý nghĩa khác về tâm Phật và tâm Ma.
Con nghĩ tâm phật và tâm ma chỉ là hai thái cực đối lập cũng giống như vòng tròn âm dương. Trong nhân gian, khái niệm ma thì tương đối rõ ràng và dễ hiểu, còn khái niệm Phật thì thường bị ngộ nhận thành cái gì đó quá vĩ đại và trừu tượng. Có lẽ vì thế mà danh vị phật thường được mang ra để tư lợi cho nhiều pháp tu trong nhiều nghìn năm qua.

Đối với một vị quân vương, khi mà còn giữ được chánh quyền, thì tâm của họ là phật; còn khi họ để chánh quyền biến đổi thành tà quyền, thì tâm họ là tâm ma.
Đối với thường dân, khi họ giữ được tâm bình thường, không làm hại ai thì tâm họ là tâm phật, còn khi họ để tâm tham, làm ra các việc xấu thì họ có tâm ma.
Đối với người tu đạo, khi giữ được chánh tâm thì là tâm phật, còn khi để tà tâm xuất hiện thì lại là tâm ma.

Người dân thường thì việc đổi từ tâm phật ra tâm ma, từ tâm ma ra tâm phật rất dễ.
Với các vị quân vương thì khi từ tâm phật hoán chuyển thành tâm ma, thường không còn cơ hội mà hoán chuyển lại nữa.
Còn đối với người tu, việc đổi từ tâm phật ra tâm ma, muốn chuyển được ngược lại nếu không có minh sư chỉ dẫn, tuy rằng khó nhưng biết hối cải thì vẫn còn có thể được.
Vậy theo ý hiểu của con, nên hiểu khái niệm phật bình dị như khái niệm ma. Từ tâm phật cũng có thể biến chuyển ra tâm ma mà từ tâm ma cũng có thể biến đổi ra thành tâm phật được.

Con xin được phép nêu thêm vài ý kiến nhỏ, kính xin Tổ Thầy chỉ dạy ạ.
Chưa xemBởi VănHiền
Một ý nghĩa khác về tâm Phật và tâm Ma.
Con nghĩ tâm phật và tâm ma chỉ là hai thái cực đối lập cũng giống như vòng tròn âm dương. Trong nhân gian, khái niệm ma thì tương đối rõ ràng và dễ hiểu, còn khái niệm Phật thì thường bị ngộ nhận thành cái gì đó quá vĩ đại và trừu tượng. Có lẽ vì thế mà danh vị phật thường được mang ra để tư lợi cho nhiều pháp tu trong nhiều nghìn năm qua.

Đối với một vị quân vương, khi mà còn giữ được chánh quyền, thì tâm của họ là phật; còn khi họ để chánh quyền biến đổi thành tà quyền, thì tâm họ là tâm ma.
Đối với thường dân, khi họ giữ được tâm bình thường, không làm hại ai thì tâm họ là tâm phật, còn khi họ để tâm tham, làm ra các việc xấu thì họ có tâm ma.
Đối với người tu đạo, khi giữ được chánh tâm thì là tâm phật, còn khi để tà tâm xuất hiện thì lại là tâm ma.

Người dân thường thì việc đổi từ tâm phật ra tâm ma, từ tâm ma ra tâm phật rất dễ.
Với các vị quân vương thì khi từ tâm phật hoán chuyển thành tâm ma, thường không còn cơ hội mà hoán chuyển lại nữa.
Còn đối với người tu, việc đổi từ tâm phật ra tâm ma, muốn chuyển được ngược lại nếu không có minh sư chỉ dẫn, tuy rằng khó nhưng biết hối cải thì vẫn còn có thể được.
Vậy theo ý hiểu của con, nên hiểu khái niệm phật bình dị như khái niệm ma. Từ tâm phật cũng có thể biến chuyển ra tâm ma mà từ tâm ma cũng có thể biến đổi ra thành tâm phật được.


Chữ Phật có thể lý giải như tâm phật, phật tánh hay tâm ma, ai cũng hiểu được, nhưng từ xưa đến nay các tu sĩ Phật giáo vẫn mặc nhiên cho rằng Phật là đấng cao siêu vĩ đại, là đấng giải thoát cho người và trời. Phật giáo không tin có Thượng Đế, mà chỉ có Phật Thích Ca là chứng ngộ Chân lý tuyệt đối của vũ trụ, vì cho Thầy của mình là vô địch thủ nên các đệ tử theo Phật đều sinh tâm cao ngạo. Quan điểm độc tôn phật giáo này rất sai lầm và đáng trách.

Trong Mật tông đại thừa phật giáo cho rằng Phật là một bậc đắc đạo, tuy cũng rất cao nhưng không phải là cao nhất, và cũng không phải là duy nhất. Có thể tạm so sánh với học vị tiến sĩ của thế gian. Tuy là bằng cấp cao, không phải ai cũng đạt được, nhưng cũng có rất nhiều người đậu tiến sĩ, cho nên nói có tới mười phương chư Phật.

Con người ai cũng có tâm phật, hay phật tánh (Phật nói: Ta là Phật đã thành-chúng sanh là phật sẽ thành). Nhưng không nên lẫn lộn có phật tánh là phật. Muốn thành phật thì ngoài có Phật tánh phải tu hành, khi tu đắc rồi mới thành Phật (quả vị của Thiên đình ban, không do tự xưng), khi tu chưa đắc thì vẫn là chúng sanh.

Trong bài Luyện lửa tam muội, có nói về 3 giai đoạn để đắc đạo:
1. Tự giác – đi học và hiểu các giáo lý đạo cho thông suốt.
2. Giác tha – đi dạy đạo.
3. Giác hạnh viên mãn – dạy đạo lâu năm, kinh nghiệm nhiều.
Giai đoạn thứ ba xong rồi thì sẽ đắc đạo thành Phật - Trở thành một bậc thầy dạy đạo, hưởng phước lộc của Trời.