Tất cả bài viết được đăng trên vutruhuyenbi đều thuộc quyền sở hữu của trang nhà. Ban Ðiều Hành có toàn quyền sửa, xóa, kiểm duyệt, hay khóa tài khoản mà không cần giải thích nếu nội dung bài gởi không phù hợp với Diễn Ðàn. Xin vui lòng ghi lại xuất xứ từ www.vutruhuyenbi.com khi quý vị đăng lại, trích dẫn hay dịch thuật những bài viết nhằm phổ biến vô vụ lợi. Mọi vấn đề xin liên lạc: matgiao@yahoo.com


:::HUYỀN KÍ TỪ ĐỨC THƯỢNG ĐẾ*

:::HUYỀN KÍ TỪ ĐỨC THƯỢNG ĐẾ*

Unread postby Lĩnhnam on Sat Jun 13, 2009 2:47 pm


Lĩnh nam xin chào cả nhà.
Hôm nay Lĩnh nam xin kể lại vài kinh nghiệm về những thần khải trong cuộc đời của cư sĩ Đức Quí mà LN đã được nghe.

Vào khoảng năm 1980, cư sĩ Đức Quí còn trẻ tuổi và dạy Pháp văn ở trường phổ thông Trà Vinh. Khi được giấy xuất cảnh do Bộ nội vụ cấp thì liền xin nghỉ dạy để chờ đi Mỹ, nhưng lại phải chờ đến gần hai năm mới có máy bay đi Mỹ. Trong khoảng hai năm đó, cư sĩ đã nghiên cứu các kinh sách về đạo của Hiển giáo và Mật tông.

Cũng vào thời gian đó, các thầy giáo đồng nghiệp có nghe nói tới cô Sơn Ngọc Diêu, là người lo về việc văn phòng tại trường và cũng là một cao đồ của Đức Tôn Sư Minh Trí (Đức Tôn sư Minh Trí khi còn sanh tiền nổi tiếng về trị bịnh tà, và đã lập hàng trăm ngôi chùa ở khắp các tỉnh miền Đông và miền Tây Nam Bộ với danh hiệu là hội Tịnh Độ Cư sĩ. Tông phái nầy chuyên tu pháp môn niệm Phật A Di Đà, chủ trương phước huệ song tu. Trong các chùa tịnh độ đều cho hốt thuốc nam và châm cứu trị bịnh, cô Sơn Ngọc Diêu cũng gần như là trụ trì một ngôi chùa Tịnh độ cư sĩ tại Trà vinh, cô đã gần 60 tuổi, sống độc thân và ăn chay trường 20 mấy năm qua.), nghe nói cô biết soi căn nên các thầy giáo đến rủ cư sĩ Đức Quí cùng đi đến chỗ cô để nhờ cô soi căn.

Tại tư gia của cô SND có bày biện rất nhiều kệ thờ. Khi các thầy giáo và cư sĩ Đức Quí đến, cô ra thắp nhang ở những kệ thờ, rồi đến ngồi trước điện thờ chánh cầu nguyện. Một lúc sau, cô tỏ vẻ ngạc nhiên và nói với cư sĩ Đức Quí là cô có thấy bằng thần nhãn Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế ở trên giáng về cùng với đức Tôn Sư Minh Trí, thầy của cô. Đức Thượng Đế hỏi là cư sĩ có coi cuốn kinh Duy Ma Cật chưa? Cư sĩ Đức Quí lúc đó đã có coi cả trăm bộ kinh Phật, trong đó có cuốn Duy Ma Cật, nên trả lời là đã có coi rồi. Và đức Thượng Đế nói: “Con cũng giống như Duy Ma Cật vậy."

Kinh Phật nói về ngài Duy Ma Cật là một vị trưởng giả giàu có, thần lực tự tại và trí tuệ về đạo pháp rất cao mà 10 đại đệ tử của Phật như Anan, Ca Diếp, Xá lợi Phật, Mục Kiền Liên… đều kính nể nhưng rất ngại gặp ông vì họ luôn bị ông chỉnh sửa, dạy dỗ. Thật ra thì Ngài Duy Ma Cật chính là vị Đại bồ tát ở cõi Bất Động vì trợ duyên đức Thích Ca hoằng bá đạo pháp mà hiện thân là cư sĩ đến cõi Ta bà này. Ngài thường đến trà đình tửu điếm, nơi cờ bạc hát xướng để nhiếp độ cho những người ở đó.
Kinh Duy Ma Cật kể rằng ngày đó Bồ tát Trì thế đang tu hành bỗng có Ma vương tên gọi Ma Ba tuần mang theo muôn nghìn thiên nữ đang trổi nhạc đờn ca đến để tặng cho bồ tát Trì Thế làm kẻ hầu hạ quét tước, nhưng Bồ tát Trì Thế lại không dám nhận. Lúc đó ông Duy ma Cật đến và nói với Ma Vương hãy đưa các thiên nữ qua cho ông, Ma Ba Tuần sợ ông Duy Ma Cật và muốn tìm cách ẩn mình, bỗng giữa hư không có tiếng nói kêu: Ma Ba tuần hãy mang những thiên nữ trao cho ông Duy Ma Cật thì mới được đi. Ma vương miễn cưỡng đưa các thiên nữ qua cho ông.

Các thiên nữ quay quần bên ông Duy Ma Cật nghe ông nói pháp và rất vui thích nên không chịu trở về với Ma vương kia nữa. Ma vương phải xin với ông Duy Ma Cật để cho các thiên nữ trở về. Ông Duy Ma Cật khuyên các thiên nữ hãy đi về và mang theo pháp môn Vô tận Đăng của ông mà truyền lại cho các thiên nữ trên thiên cung. Vô tận đăng được ví như ngọn đèn đạo pháp có thể mồi đốt cho trăm ngàn ngọn đèn khác sáng mãi không tận…

Trở lại chuyện cô Sơn Ngọc Diêu chuyển lời của Đức Thượng Đế nói là cư sĩ Đức Quí sẽ giống như ngài Duy Ma Cật thì cư sĩ chỉ nghe thôi chứ không dám tin, bởi vì lúc đó cư sĩ nghĩ mình còn quá trẻ, chỉ mới bắt đầu nghiên cứu đạo, chưa có thần thông, chưa có chứng minh được chuyện gì về đạo, và cũng chưa có đi truyền đạo, lại nữa vào thời đó ai nấy đều không giàu.
Sau đó thì cư sĩ đi qua Mỹ. Lúc đi có mang theo hai bộ kinh. Và sau thời gian gần 30 năm, cư sĩ đã điểm đạo cho rất nhiều người, thượng vàng hạ cám đủ mọi tầng lớp trong xã hội. Từ giới lao động phổ thông, cho tới các nhà khoa bảng; từ người lính trơn cho đến sĩ quan cấp tướng. Người cũng thường vào các nơi trà đình tửu điếm ở đầu đường cuối chợ để hóa độ cho giới giang hồ cờ bạc, giới kỹ nữ lầu xanh... (xem phần tiểu sử của cư sĩ Đức Quí trong kinh Mật tông Phật giáo Tinh hoa Yếu lược). Đời sống vật chất của cư sĩ nhờ ân phước của thánh thần mà được ung dung tự tại, có thể nói là một trưởng giả.

Ngày nay ngẫm nghĩ lại mới thấy là lời huyền kí qua cô Sơn Ngọc Diêu khi xưa nay đã thành sự thật nên cư sĩ mới tạm gọi lời tiên tri đó là đúng và mới kể lại cho đệ tử nghe để có thêm kinh nghiệm.

Cư sĩ Đức Quí kể rằng lúc ban đầu nghiên cứu về đạo thì chuyên về đạo Phật nhiều hơn, và chỉ biết có Phật chứ không tin Thượng Đế vì cả trăm cuốn kinh Phật đều bài bác Thượng Đế chứ không có dạy cho người ta biết đến hay là tôn sùng Ngọc Hoàng Thượng Đế. Nhưng qua nhiều lần gặp gỡ những nhà tu huyền bí đạo cao đức trọng và nhận được nhiều thần khải qua những nhà tu đó thì cư sĩ mới xác định là ở cảnh giới vô hình rõ ràng có đức Ngọc Hoàng Thượng Đế và chư Phật.

Ngay lúc trước khi cư sĩ gặp cô Sơn Ngọc Diêu, lúc đó còn chưa có đọc kinh sách hay tu hành gì thì cư sĩ có dịp gặp đức Tăng thống của Phật Giáo Cao Miên ở Trà Vinh. Khi đức Tăng thống vừa nhìn thấy cư sĩ Đức Quí thì chỉ tay vào cư sĩ mà nói rằng: “Yơ! Đây là con của ông Trời, phía trước có người dẫn, phía sau có người đỡ. Bỏ căn nhà ở Việt nam, qua bên Mỹ sẽ có căn nhà khác…”
Ngoài ra còn có nhiều mật khải khác nhưng LN chỉ được viết hai cái chánh là của cô Sơn Ngọc Diêu và của Đức Tăng Thống mà thôi.

Mục đích của cư sĩ khi kể những chuyện trên đây là để chỉ cho các đệ tử hiểu thêm là trên đường tu Mật tông, khi nhận thần khải hay nghe những tiên tri gì cho bản thân mình, dù cho thần khải hay tiên tri đó đến từ nhiều nhà tu khác nhau nhưng không thể vội tin mà phải chờ một thời gian dài (có khi là phải 30 năm) cho đến khi nào nó thành là sự thật thì mới có thể tạm tin là đúng. Kinh nghiệm về thần khải đó cũng cho thấy là mọi chuyện ở trên đời đều gần như là có duyên căn, có sự an bài từ trước.

Xin đừng hiểu lầm là cư sĩ Đức Quí có ý gì khác khi kể lại những thần khải bởi vì ngày nay tuổi của cư sĩ đã quá lục tuần, đường đời và đạo đều được viên mãn, ân phước và danh vị đều có trên Thiên đình nên Người không còn thiết tha gì với những chuyện tranh danh đoạt lợi, hoặc tạo chuyện thị phi. Đối với cư sĩ thì cho dù những tiên tri thần khải đó có đúng thật đi chăng nữa thì nó cũng chỉ là chuyện mau qua so với thời gian dài vô tận của vũ trụ bao la này. Tất cả những chuyện đời và đạo của nhân gian trên trái đất đều như là huyễn mộng cả.

Lời cuối LN xin nhắc với các huynh đệ, tỷ muội đã được điểm đạo rồi là nếu như ai có cơ duyên gặp gỡ những người trong giới giang hồ, lầu xanh, bài bạc thì chớ có ngạc nhiên khi nghe họ gọi cư sĩ Đức Quí là thầy bởi vì họ đã được cư sĩ trao cho pháp môn Vô tận đăng và họ cũng là đệ tử trong hệ thống Mật tông của Thầy Già đấy.

Bộ kinh Duy Ma Cật được phổ biến rộng rãi trong các chùa và trên mạng. Bài viết của LN chỉ nói sơ luợc các bạn có thể tham khảo thêm về cuộc đời của Ngài Duy Ma Cật tại website daitangkinhvietnam hoặc tóm lược các phẩm tại trang thuvienhoasen...

Thân mến.
LN

Bài xem thêm:

Chỉnh sửa ngày 15/3/2016
Lĩnhnam
 
Posts: 34
Joined: Sat Jun 13, 2009 2:35 pm
Location: Riverside, USA
Given: 0 thanks
Received: 5736 thanks
Sex: Male
Birthday: 0- 0-1957
Degree: Bachelor

The following 600 users would like to thank Lĩnhnam for his or her post:
An Huệ, Bìnhngọc, Kylin, dieukim, Triệu Thông, tieutanghinh, voniem, PHUC LAI, dieuthong50, loveattila, thanhlinhpt, lytrac, jerm, TaRa, bnglam86, Spartacus, minimiami, viêndung, oneway, MinhQuan, whoami, MinhThien, nhulong, Triệu Ân, huongdao, ngocxuan, TamAn, Horangi, vothuongdao, khachtrangian, banana, Tuệ Minh, tamtan, osmvirus(06-07-09), DieuChi(07-07-09), odbo(07-07-09), dieu vi(08-07-09), Appiela(08-07-09), Nhơn(15-07-09), tmc12345(21-07-09), Thanhhung(21-07-09), mystery(26-07-09), hạngvũ(26-07-09), chocolatevnm(26-07-09), Ngọc hảo(27-07-09), Thanh An(27-07-09), duyên đạo(31-07-09), DieuLien(31-07-09), vohawaii(01-08-09), daiphat(20-08-09), quang505(11-09-09), h.anh(02-10-09), dangvuong(14-11-09), chilang(26-12-09), ducchi(29-01-10), donga(29-01-10), cuiyang07(23-02-10), hoavangmaydo(25-02-10), Cầu Trí Bát Nhã(28-02-10), haiha(03-03-10), yogaaum(27-04-10), TTMC(05-05-10), Hyrayu(17-06-10), khanhhoa(19-06-10), hoacat(24-06-10), nhattam(16-07-10), linhhoa(22-07-10), guardians(23-07-10), maithanhlong169(24-07-10), quocthanh(26-07-10), T.NGUYEN(12-08-10), him_nguyen(12-08-10), TAMHUONGTHIEN(17-08-10), dhtl0402(17-08-10), tamdien(18-08-10), ocean(29-08-10), phaolon(29-08-10), minhlong(29-08-10), thedoctor(29-08-10), hoanguyen(01-09-10), lannhi(10-09-10), minhthochau(13-09-10), LHG(13-09-10), DThanh(13-09-10), hanhgia(19-09-10), dinhthuy(28-09-10), Parisnguyen(29-09-10), Tiểu Huỳnh(01-10-10), yappito(02-10-10), dieungo(03-10-10), Vanminh(05-10-10), huongthien(11-10-10), noname(11-10-10), betifle(12-10-10), bluesky(14-10-10), Blue(22-11-10), Cỏ bốn lá(28-11-10), Dung-2B(29-11-10), ruby(12-12-10), trangle(05-01-11), Chu Quang(07-01-11), chinguyen(11-01-11), vouu(15-01-11), odico(13-02-11), Hanhlisa(18-02-11), hailove(22-02-11), klhaido(05-03-11), HueBat(06-03-11), ruanshicao(16-03-11), tranvantuong(23-03-11), jinggun333(10-04-11), elyza(18-04-11), ThanhĐàn(22-04-11), ThuanThien(30-04-11), nhandien(01-05-11), hocnghe(24-05-11), Viễn Ảnh(19-06-11), thotv(04-07-11), yoga(16-07-11), tovan(14-09-11), nguyenanhvu(21-09-11), kiemmadocco(21-09-11), vulong(09-10-11), Toi Se La Ai(24-10-11), NhuThuan(28-10-11), Người Tầm Đạo(02-11-11), quochung_ngoctra(13-11-11), phantan_hoa(16-11-11), Dieuthinh(25-11-11), Cafe_den(27-11-11), thachanhtrang(05-12-11), thachanhhong(13-12-11), klinh1990(17-12-11), Minh Hoàng(17-01-12), Hiền Trí(06-02-12), Diệu Lương(21-02-12), AnTam(22-02-12), Diệu An(23-02-12), ngocan(29-02-12), Tuệ Phúc(03-03-12), Dở Hơi(19-03-12), sonzin(04-04-12), lienminh123(18-05-12), Tam_Tu_Bi(30-05-12), Gaonep-huong(30-05-12), ngoc.duyen(02-06-12), thànhtâm(04-06-12), Triệu Hiếu(04-06-12), Thai(07-06-12), Thiện Phúc(17-06-12), daohuuduyen(29-06-12), LCD(01-07-12), ngonluarecca(08-07-12), Tuệ-Tâm(09-07-12), phuongvy(03-08-12), An Vũ(05-08-12), segaraku(15-08-12), ThienNguyen(21-08-12), tanqnv(29-08-12), Silly92(29-08-12), Hoasenbenho_7591(02-09-12), somveque(21-09-12), nhunguyet(01-10-12), thlinh(11-10-12), HueMinh(12-11-12), ngoclam(14-11-12), ngxtinh(14-11-12), demtuyetroi(20-11-12), lovestone(22-11-12), truongducngoc(27-11-12), muadongh2(28-11-12), trongsaotruc(08-12-12), dauphin(20-12-12), thuong_ngoc(21-12-12), duc_canh1909(06-01-13), huyenngoc1009(11-01-13), ĐứcTâmDuyên(15-01-13), maysang(19-02-13), quynhhuong0309(25-02-13), VoTru(06-03-13), Lan_Thang(16-03-13), baothien(27-03-13), chuotbach(24-04-13), ngoisaomayman(02-05-13), Hoàng Mẫn(06-05-13), Liên Hoa(15-05-13), yenminhtinh(16-05-13), huynd90(16-05-13), hanthuynguyet(17-05-13), tuanphuong2010(17-05-13), HTCC(17-05-13), thienduyen(18-05-13), Nguyên Bình(19-05-13), MaiQuyen(21-05-13), TrucMai(22-05-13), ngocban85(24-05-13), Ennho(02-06-13), cuongni(03-06-13), thonggas2000(06-06-13), fr14(15-06-13), hoalanvang(17-06-13), Tiểu Bảo(20-06-13), nhutien(22-06-13), leetrung(01-07-13), LienThao(05-07-13), Boikhuonganh(07-07-13), sleepybaby(08-07-13), thientran(10-07-13), Đông Quân(13-07-13), mt nguyen tang(27-07-13), XuanYen(06-08-13), Thiện Nhi(02-09-13), Hoàng Tùng(04-09-13), ThinhTGM(07-09-13), Hoamoclan(08-09-13), Duyên Ngộ(10-09-13), Thiện_Nguyện(13-09-13), thanhnhan(15-09-13), Diệu Hoa 11(11-10-13), phantrang(15-10-13), ducthinh(17-10-13), VuBui(18-10-13), chontam(21-10-13), Hoang_godalat(22-10-13), Đào Thị Trang Nhung(22-10-13), ThanhBinh(24-10-13), hoasenxanh(25-10-13), thienthanh(28-10-13), vinhvous(28-10-13), trantan(28-10-13), CTN(06-11-13), HongTham(12-11-13), Jessica79(13-11-13), Trieuhien(15-11-13), NguyenKim(18-11-13), Nhuận Trọng(23-11-13), hoangthuyanh68(25-11-13), DuongNguyen(30-11-13), Huuan(02-12-13), HueMinhThanh(05-12-13), Ngọc Bích(11-12-13), Dòng suối nhỏ(15-12-13), titoay(16-12-13), NguyenChanh(18-12-13), Miracle(23-12-13), hoanghuu86(26-12-13), diepvien007(29-12-13), ommanipadmehum(02-01-14), khacthong(02-01-14), SenHồng(09-01-14), hanhphuc8681(13-01-14), thegianphienha(14-01-14), trongduc60(15-01-14), linhvn(22-01-14), hienminh(29-01-14), chuc binh(31-01-14), minhha(31-01-14), .Bé Mưa.(04-02-14), hoabantrang(06-02-14), Vĩ Phát(07-02-14), danghieu(08-02-14), Hienvinh(16-02-14), canhdoan(18-02-14), Nemo(18-02-14), dinhtam(18-02-14), quanghoa(19-02-14), hangldldbp(19-02-14), HongLien(19-02-14), ThichDucTam(21-02-14), hikaru(23-02-14), caycogoc(24-02-14), nguyenhuong(27-02-14), Mykieu(28-02-14), Bá Tùng(06-03-14), Tuevan(07-03-14), Hữu Giảng(10-03-14), Nghĩa Dũng(11-03-14), gió_cát(18-03-14), thaitran(25-03-14), silvia(27-03-14), Diệu Gấm Hương(27-03-14), hatbui(29-03-14), giaithoattamlinh(30-03-14), lamvu126(01-04-14), Đức Anh(02-04-14), Thoughtless(05-04-14), tâm không(07-04-14), Cyndia Kim Thanh(08-04-14), themvu67(09-04-14), bỉ ngạn(10-04-14), taomeo(10-04-14), halanvi(16-04-14), Vanessa Luong(19-04-14), nguyenphattri(21-04-14), HungVuTrang(22-04-14), bachlien(23-04-14), Thời Sa(24-04-14), BettyHo(25-04-14), luunhung(11-05-14), Thiện Sang(16-05-14), HoangHuu(17-05-14), ThuyTran(20-05-14), doanbadon(20-05-14), aladanh(21-05-14), caotuan(21-05-14), Congtam(26-05-14), Dieu Mai(04-06-14), zarcy(07-06-14), Đình Huấn-BK97(08-06-14), Gecko994(09-06-14), Soul(10-06-14), Hongthom(19-06-14), ỨngLong(19-06-14), Kiều Hoàng Hiến(25-06-14), phamdinhtantan(01-07-14), leminhhieu(02-07-14), hoainam1987(04-07-14), phapman(08-07-14), ngocquynh(09-07-14), Lacviet205(10-07-14), daikhethuy(11-07-14), Jily Jily(16-07-14), Ân Thiện(19-07-14), trantuanngoc(22-07-14), hocdaotkxx_mp(27-07-14), Khang Tuệ(05-08-14), SenNganCanh(14-08-14), Ngọc Tâm(20-08-14), ThuyDuong(21-08-14), Cao Tiến(21-08-14), darkness(25-08-14), Đá Ngũ Sắc(31-08-14), Tịnh Lạc(01-09-14), ThuyTrang(06-09-14), lientam6(08-09-14), Viet_Linh(11-09-14), Bổn Minh(13-09-14), Thảo Lazy-BK97(24-09-14), vanhieu1987(25-09-14), Thiện Đức(28-09-14), thunga(09-10-14), nganvk(15-10-14), Đăng Trình(18-10-14), dovu88(19-10-14), Lientri(21-10-14), Vô Tích(23-10-14), Banglangtim(25-10-14), Cecilia(25-10-14), uyên linh(03-11-14), Sơn Ngọc(03-11-14), Vinhxuanquyen(14-11-14), dandelion(21-11-14), ruakini(23-11-14), minhgiac116(27-11-14), Phuongluna(04-12-14), Độc Cô 83(12-12-14), Dạ Lan Hương(15-12-14), nguyenthanhtuan(20-12-14), nuongbongtubi(22-12-14), bongsenbentre(24-12-14), vanhoasaigon(24-12-14), Thanh Tịnh(25-12-14), NangDepMienNam(26-12-14), Tâm Đức(31-12-14), Ngộ Linh(15-01-15), Thiên Mộng(23-01-15), ngantruong(24-01-15), THIENTHANHBT(26-01-15), dzu ta bà(26-01-15), Giác Ngộ(28-01-15), erichuynh86(06-02-15), TrangtuTBVN(09-02-15), Thái Sơ Đạo(10-02-15), Vithuctam(10-02-15), Hoavothuong(14-02-15), e_skorpion(24-02-15), Ngọc Ngà(26-02-15), khiemha(28-02-15), Tuệ Tâm(02-03-15), Hoang.Duong(04-03-15), hqbongtuyet(06-03-15), Phước An(08-03-15), Lethoa1988(08-03-15), Everon(10-03-15), hungquyet(12-03-15), xửnữ87(16-03-15), hoaquynhhuong(16-03-15), huyenthanh178(18-03-15), chuctuu(18-03-15), dokhoa(23-03-15), traitimkila(26-03-15), kita(05-04-15), Mây Trắng(06-04-15), Quế An(09-04-15), ThaoTran(09-04-15), hangnguyen(09-04-15), giọt sương(14-04-15), Thạch Anh Đen(16-04-15), Perfume(18-04-15), Thủy vtt(20-04-15), thaothan(22-04-15), Kiên(24-04-15), VinhTTB(25-04-15), Hoàng Thu(01-05-15), Hoa Ngọc(07-05-15), Thu Huế(15-05-15), Hivong(19-05-15), thiện_thọ(19-05-15), Khánh Vân(25-05-15), hienle09(27-05-15), transon(27-05-15), TranTrungHieu(31-05-15), Tiểu Đạo(03-06-15), MinhThanh(07-06-15), Thanh Toàn(08-06-15), Nguyen thai Son(16-06-15), TPT(20-06-15), xamac(21-06-15), Trương Nông(24-06-15), NhuanLanpy(25-06-15), khanhhuyen(28-06-15), tranphuongnhung(01-07-15), Hải Tâm(09-07-15), Hạt Dẻ(11-07-15), teka(22-07-15), nguyenviet(25-07-15), hongan(02-08-15), Pháp Hộ(04-08-15), Mẫn Hy Vương(04-08-15), Phước Nhã(05-08-15), Hạnh Như(05-08-15), Mộc Long(09-08-15), Thiện Hiền(11-08-15), Ho Dai Trang(20-08-15), Ngocminh(21-08-15), KhacTien(30-08-15), Thủy Đăng(06-09-15), hoamaivang(12-09-15), NV Giang(15-09-15), Song Thành(16-09-15), Duong Truong(20-09-15), Lê Phượng(23-09-15), Quang Quí(29-09-15), NhuOanh93(01-10-15), Ah Jing(04-10-15), Tâm Linh(10-10-15), tu_yen(10-10-15), nqh(15-10-15), Khiết Tâm(16-10-15), purity(17-10-15), Hoàng Ngân(18-10-15), duyen(21-10-15), PhucCuong(09-11-15), Huyền Trương(11-11-15), ZuLu(15-11-15), phuongha(19-11-15), dangthuychung(23-11-15), luatthanh69(03-12-15), Shizuka(10-12-15), Megumi(10-12-15), Thien Phong(18-12-15), Gieohatbode(02-01-16), dongnuocla(05-01-16), Nhất Viên(07-01-16), nghilan(10-01-16), Minh Nguyệt(22-01-16), Nguyên Việt(23-01-16), tienlachoa(09-02-16), Triệu Minh(09-02-16), phamthanhnhan(16-02-16), Đồng Tử(18-02-16), hadoanh75(20-02-16), CanhMaiVang(29-02-16), Namlinhchi(07-03-16), Nhật Mẫn(10-03-16), lsc(13-03-16), Phúc Thắng(20-03-16), Dã Yên Thảo(23-03-16), thanhhue(23-03-16), tinhngo(24-03-16), Du Tiên(25-03-16), tiểuyến(25-03-16), ThuanAn(29-03-16), QuangMy(30-03-16), Orion(01-04-16), MinhDung89(04-04-16), Giaochi(04-04-16), Từ Thiện(05-04-16), Sen Tím(08-04-16), Hoaisang(08-04-16), Lá nhỏ(09-04-16), Tuyết Lam(11-04-16), Tu Tại Tâm(14-04-16), azami(16-04-16), linhtam(20-04-16), acbd(20-04-16), Phuong Hoa(22-04-16), huongmv(23-04-16), Mai Hoa(24-04-16), Nhật Long(25-04-16), duynguyen(27-04-16), muathu(27-04-16), Quethanhminh(14-05-16), Pháp Tâm(14-05-16), Thiện Hòa(18-05-16), Hạ Linh(19-05-16), Thành Tài(23-05-16), Hoàng Nhân(29-05-16), Cô Phong Đỉnh(30-05-16), yan le(31-05-16), Lục Bình(09-06-16), Thuận Phong(10-06-16), ThienChau(10-06-16), lotus(19-06-16), dinhwan(26-06-16), linhmy(27-06-16), Diệu Phương(27-06-16), Hoa Sâm(28-06-16), conduongsang(28-06-16), tritam(28-06-16), Tâm trí(02-07-16), Tandhada(06-07-16), Quảng Bác(14-07-16), diệu hằng 62(14-07-16), Hải Thanh(15-07-16), Hằng Mơ(15-07-16), Ánh Ngọc(15-07-16), Giang Định(15-07-16), Trọng Đức(16-07-16), Phước Duyên(17-07-16), Hà nghĩa(18-07-16), quangdao(19-07-16), Minh Phương(20-07-16), Gia Hân(01-08-16), An Đức(02-08-16), Nhược Lăng(06-08-16), hay_cuoi(09-08-16), San hô biển(09-08-16), Tugia78(10-08-16), Boconganh(10-08-16), Bảo Ruby(13-08-16), băng nguyễn(16-08-16), Đồng Thảo(17-08-16), hoa nhi(18-08-16), Trangtrinh(22-08-16), Kiyoko(24-08-16), sao sáng(25-08-16), Minh Hiền(26-08-16), Thanhlich(26-08-16), ngochuyen(29-08-16), gautruc(06-09-16), Nhi conuong(15-09-16), dieumay61(20-09-16), Anh Thư(23-09-16), lũy thừa 2(11-10-16), mind(15-10-16), Mack(16-10-16), Nguyệt Thiện(25-10-16), hoaphuongtim(05-11-16), TuTam(10-11-16), Bất Tam(11-11-16), Đoàn Dự(12-11-16), Thiện Quang(14-11-16), ảo mộng(16-11-16), mientrung(20-11-16), hungduongqt(03-12-16), Phước Quang(10-12-16), Hoa Vinh(17-12-16), Sơn Ca(20-12-16), Tieuannhien(21-12-16), Tâm Thành(21-12-16), nhibap(23-12-16), measures(05-01-17), huyhuy(06-01-17), ruby38(07-01-17), An Hy(13-01-17), Helen Nguyen(24-01-17), Hồng Hài Nhi(29-01-17), kimhoa(01-02-17), timlaitam(02-02-17), Ngọc Phúc(09-02-17), An Phú(13-02-17), PhucDuyenGia(15-02-17), hanguyen(17-02-17), Trần Long(24-02-17), Nhu Nhiên(24-02-17), Hasu(01-03-17), Phúc Lương(08-03-17), nhockevin(09-03-17), Hạnh Thiện(11-03-17), Yên Minh(15-03-17), Huệ Giác Nguyên(16-03-17), An Hạnh(18-03-17), Tuệ San(11-04-17), loanminh(12-04-17), Hỉ Tâm(26-04-17), nuhong81(01-05-17), DieuNhan(19-05-17), Nhân Duyên(19-05-17), ngochien(24-05-17)

Re: Huyền kí từ Đức Thượng Đế

Unread postby GiangTien on Sat Jun 13, 2009 3:28 pm

Con kính đảnh lể sư tổ và thầy.
Xin kính cảm ơn Lĩnhnam cho bài viết trên. Nhờ đó mà con được biết thêm 1 chút mật khải về sư tổ của mình (rất là trùng hợp với những tin mà các huynh tỷ của con đã được siêu hình mật khải mà con được biết). Con cảm thấy bản thân thật may mắn và hạnh phúc vì kiếp đời này được điểm đạo ghi danh sổ sách Thiên Đình, được chứng nghiệm quá nhiều những chuyện huyền vi, được ánh sáng đạo pháp của Thầy Già, Ngài Duy Ma Cật thời nay, khai tâm mở trí để biết đạo là gì, được Thánh thần, các vị độ luôn theo sát che chở, bảo bọc, nhắc nhở cho con hằng ngày để con đi đúng đường, nhờ vậy mà dù đang lội giửa biển khổ trần gian, con luôn cảm thấy bình an, vững bước trên con đường dài, và biết mình sẽ đi đâu về đâu.

GT. chạy đi đọc về Ngài Duy Ma Cật tại niemphat.com và xin post lên đây một đoạn coi như là một chút đóng góp :)

Thuở ấy, trong thành lớn Tỳ Da Ly có ông Trưởng giả tên là DUY MA CẬT, đã từng cúng dường vô lượng các Đức Phật, sâu trồng cội lành, đặng vô sanh pháp nhẫn, biện tài vô ngại , du hí thần thông, chứng các môn tổng trì , đặng sức vô úy, hàng phục ma oán, thấu rõ Pháp môn thâm diệu, khéo nơi trí độ, thông đạt các Pháp phương tiện, thành tựu đại nguyện, biết rõ tâm chúng sanh đến đâu, hay phân biệt rành rẽ các căn lợi độn, ở lâu trong Phật đạo, lòng đã thuần thục, quyết định nơi Ðại thừa. Những hành vi đều khéo suy lường, giữ gìn đúng oai nghi của Phật, lòng rộng như bể cả, chư Phật đều khen ngợi, hàng Đệ tử, Đế Thích, Phạm Vương, vua ở thế gian v.v... thảy đều kính trọng.
...................................
đọc vũ trụ huyền bí được khai sáng trí tuệ
GiangTien
 
Posts: 27
Joined: Sat Jan 24, 2009 1:54 pm
Location: TP Hồ Chí Minh,Vietnam
Given: 54 thanks
Received: 4371 thanks

The following 402 users would like to thank GiangTien for his or her post:
nhulong, dieukim, Triệu Thông, tieutanghinh, PHUC LAI, vothuongdao, Tuệ Minh, lytrac, bnglam86, Horangi, Spartacus, oneway, ngocxuan, whoami, huongdao, tamtan, Triệu Ân, banana, khachtrangian, viêndung, minimiami, Bìnhngọc, Kylin, Ngọc Thi(05-07-09), osmvirus(06-07-09), MinhThien(07-07-09), dieu vi(08-07-09), Appiela(08-07-09), dieuthong50(13-07-09), Nhơn(15-07-09), tmc12345(21-07-09), Thanhhung(21-07-09), loveattila(22-07-09), thanhlinhpt(26-07-09), hạngvũ(26-07-09), Ngọc hảo(27-07-09), duyên đạo(31-07-09), daiphat(20-08-09), Thanh An(23-08-09), quang505(11-09-09), h.anh(02-10-09), dangvuong(14-11-09), chilang(26-12-09), ducchi(29-01-10), donga(29-01-10), cuiyang07(23-02-10), Cầu Trí Bát Nhã(28-02-10), TTMC(05-05-10), khanhhoa(19-06-10), linhhoa(22-07-10), guardians(23-07-10), T.NGUYEN(12-08-10), dhtl0402(17-08-10), tamdien(18-08-10), TAMHUONGTHIEN(28-08-10), ocean(29-08-10), phaolon(29-08-10), minhlong(29-08-10), hoanguyen(01-09-10), lannhi(10-09-10), minhthochau(13-09-10), DThanh(13-09-10), hanhgia(19-09-10), ducthuan2121(29-09-10), dieungo(03-10-10), huongthien(11-10-10), noname(11-10-10), betifle(12-10-10), bluesky(14-10-10), Blue(22-11-10), Cỏ bốn lá(28-11-10), Dung-2B(29-11-10), yappito(01-12-10), ruby(12-12-10), trangle(05-01-11), klhaido(05-03-11), ruanshicao(16-03-11), jinggun333(10-04-11), ThuanThien(30-04-11), nhandien(01-05-11), hocnghe(24-05-11), thotv(04-07-11), yoga(16-07-11), tovan(14-09-11), nguyenanhvu(21-09-11), kiemmadocco(21-09-11), Toi Se La Ai(24-10-11), quochung_ngoctra(13-11-11), Dieuthinh(25-11-11), thachanhtrang(05-12-11), thachanhhong(13-12-11), klinh1990(17-12-11), Minh Hoàng(17-01-12), Diệu Lương(21-02-12), ngocan(29-02-12), Tuệ Phúc(03-03-12), sonzin(04-04-12), lienminh123(18-05-12), Tam_Tu_Bi(30-05-12), Gaonep-huong(30-05-12), ngoc.duyen(02-06-12), thànhtâm(04-06-12), Triệu Hiếu(04-06-12), Thai(07-06-12), Thiện Phúc(17-06-12), LCD(01-07-12), phuongvy(03-08-12), An Vũ(05-08-12), segaraku(15-08-12), tanqnv(29-08-12), Silly92(29-08-12), somveque(21-09-12), nhunguyet(01-10-12), thlinh(11-10-12), HueMinh(12-11-12), ngoclam(14-11-12), ngxtinh(14-11-12), demtuyetroi(20-11-12), lovestone(22-11-12), truongducngoc(27-11-12), muadongh2(28-11-12), dauphin(20-12-12), thuong_ngoc(21-12-12), huyenngoc1009(11-01-13), ĐứcTâmDuyên(15-01-13), maysang(19-02-13), VoTru(06-03-13), Lan_Thang(16-03-13), baothien(27-03-13), chuotbach(24-04-13), Hoàng Mẫn(06-05-13), ngoisaomayman(07-05-13), Liên Hoa(15-05-13), yenminhtinh(16-05-13), tuanphuong2010(17-05-13), MaiQuyen(21-05-13), TrucMai(22-05-13), ThienNguyen(23-05-13), ngocban85(24-05-13), Ennho(02-06-13), cuongni(03-06-13), thonggas2000(06-06-13), fr14(15-06-13), hoalanvang(17-06-13), Tiểu Bảo(20-06-13), Người Tầm Đạo(20-06-13), nhutien(22-06-13), leetrung(01-07-13), LienThao(05-07-13), Boikhuonganh(07-07-13), sleepybaby(08-07-13), thientran(10-07-13), mt nguyen tang(27-07-13), XuanYen(06-08-13), Hoàng Tùng(04-09-13), Hoamoclan(08-09-13), Duyên Ngộ(10-09-13), Thiện_Nguyện(13-09-13), thanhnhan(15-09-13), ThanhBinh(22-09-13), Diệu Hoa 11(11-10-13), ducthinh(17-10-13), VuBui(18-10-13), Đào Thị Trang Nhung(22-10-13), hoasenxanh(25-10-13), vinhvous(28-10-13), Trieuhien(15-11-13), NguyenKim(18-11-13), Thiện Nhi(25-11-13), hoangthuyanh68(25-11-13), DuongNguyen(30-11-13), HueMinhThanh(05-12-13), Ngọc Bích(11-12-13), Dòng suối nhỏ(16-12-13), ommanipadmehum(02-01-14), SenHồng(09-01-14), trongduc60(15-01-14), linhvn(22-01-14), hoabantrang(06-02-14), CTN(13-02-14), dinhtam(18-02-14), quanghoa(19-02-14), chontam(20-02-14), ThichDucTam(21-02-14), nguyenhuong(27-02-14), Mykieu(28-02-14), minhha(09-03-14), Nghĩa Dũng(11-03-14), thaitran(25-03-14), Diệu Gấm Hương(27-03-14), hatbui(29-03-14), lamvu126(01-04-14), tâm không(07-04-14), themvu67(09-04-14), taomeo(10-04-14), diepvien007(22-04-14), bachlien(23-04-14), Thời Sa(24-04-14), luunhung(11-05-14), HoangHuu(17-05-14), Hienvinh(17-05-14), aladanh(21-05-14), caotuan(21-05-14), Bá Tùng(26-05-14), ThinhTGM(04-06-14), zarcy(07-06-14), Gecko994(09-06-14), Soul(10-06-14), Hongthom(19-06-14), phamdinhtantan(01-07-14), leminhhieu(02-07-14), phapman(08-07-14), daikhethuy(11-07-14), Jily Jily(16-07-14), Ân Thiện(19-07-14), thegianphienha(25-07-14), hocdaotkxx_mp(27-07-14), Khang Tuệ(05-08-14), SenNganCanh(14-08-14), ThuyDuong(21-08-14), Tịnh Lạc(01-09-14), Viet_Linh(11-09-14), Bổn Minh(13-09-14), vanhieu1987(25-09-14), MinhThanh(02-10-14), nganvk(15-10-14), Đăng Trình(18-10-14), huynd90(19-10-14), Vô Tích(23-10-14), thunga(26-10-14), Sơn Ngọc(03-11-14), uyên linh(08-11-14), Thiện Đức(12-11-14), lientam6(14-11-14), Vinhxuanquyen(14-11-14), dandelion(21-11-14), Độc Cô 83(12-12-14), nguyenthanhtuan(20-12-14), vanhoasaigon(24-12-14), NangDepMienNam(26-12-14), bongsenbentre(14-01-15), Thiên Mộng(23-01-15), hoanghuu86(26-01-15), Giác Ngộ(28-01-15), Đá Ngũ Sắc(05-02-15), Dạ Lan Hương(08-02-15), Congtam(09-02-15), khiemha(28-02-15), hoainam1987(04-03-15), hqbongtuyet(06-03-15), Lethoa1988(08-03-15), hungquyet(12-03-15), hoaquynhhuong(16-03-15), Phước An(19-03-15), Vithuctam(20-03-15), Tuệ Tâm(22-03-15), trantan(22-03-15), erichuynh86(25-03-15), kita(05-04-15), giọt sương(08-04-15), Quế An(09-04-15), ThaoTran(09-04-15), Thạch Anh Đen(16-04-15), Perfume(18-04-15), VinhTTB(25-04-15), Hoa Ngọc(07-05-15), Kiên(08-05-15), Hivong(19-05-15), thiện_thọ(19-05-15), hienle09(27-05-15), TranTrungHieu(01-06-15), Tiểu Đạo(03-06-15), khanhhuyen(28-06-15), Hải Tâm(09-07-15), Jessica79(10-07-15), Hạt Dẻ(11-07-15), nguyenviet(25-07-15), titoay(28-07-15), ngantruong(31-07-15), NhuanLanpy(02-08-15), Mẫn Hy Vương(04-08-15), Phước Nhã(05-08-15), Hạnh Như(05-08-15), Thủy vtt(07-08-15), Thiện Hiền(11-08-15), Thủy Đăng(06-09-15), hoamaivang(12-09-15), Song Thành(16-09-15), Duong Truong(20-09-15), hikaru(21-09-15), Quang Quí(29-09-15), minhle(30-09-15), silvia(02-10-15), tu_yen(11-10-15), Ngocminh(12-10-15), Nguyen thai Son(12-10-15), Lê Phượng(15-10-15), NhuOanh93(15-10-15), Khiết Tâm(16-10-15), Hoàng Ngân(18-10-15), hongan(08-11-15), PhucCuong(09-11-15), Huyền Trương(11-11-15), Cafe_den(13-11-15), ZuLu(15-11-15), phuongha(19-11-15), dangthuychung(23-11-15), Đinh Hải Hòa(28-11-15), luatthanh69(03-12-15), Shizuka(10-12-15), Thien Phong(18-12-15), nqh(23-12-15), dongnuocla(06-01-16), Thanh Toàn(06-01-16), tienlachoa(09-02-16), Nhật Mẫn(10-03-16), Dã Yên Thảo(23-03-16), Du Tiên(25-03-16), tiểuyến(25-03-16), QuangMy(30-03-16), MinhDung89(04-04-16), Hoaisang(08-04-16), Lá nhỏ(09-04-16), linhtam(20-04-16), Phuong Hoa(22-04-16), Gieohatbode(23-04-16), Mai Hoa(24-04-16), CanhMaiVang(25-04-16), muathu(27-04-16), Sen Tím(03-05-16), Quethanhminh(14-05-16), Pháp Tâm(14-05-16), Thiện Hòa(18-05-16), Hạ Linh(19-05-16), Thành Tài(23-05-16), Hoàng Nhân(29-05-16), Cô Phong Đỉnh(30-05-16), Khánh Vân(02-06-16), lotus(19-06-16), Orion(22-06-16), dinhwan(26-06-16), linhmy(27-06-16), Hoa Sâm(28-06-16), Thái Sơ Đạo(05-07-16), Tandhada(06-07-16), Quảng Bác(14-07-16), diệu hằng 62(14-07-16), Tuyết Lam(14-07-16), Hải Thanh(15-07-16), Giang Định(15-07-16), Phước Duyên(17-07-16), Nhuận Trọng(18-07-16), Hà nghĩa(18-07-16), quangdao(19-07-16), An Đức(02-08-16), hay_cuoi(09-08-16), Tugia78(10-08-16), Boconganh(10-08-16), băng nguyễn(16-08-16), Đồng Thảo(17-08-16), San hô biển(22-08-16), Trangtrinh(22-08-16), Minh Hiền(26-08-16), ngochuyen(29-08-16), dieumay61(20-09-16), Hoang_godalat(03-10-16), lũy thừa 2(14-10-16), Mack(17-10-16), Diệu Phương(18-10-16), hoaphuongtim(05-11-16), TuTam(10-11-16), Bất Tam(11-11-16), e_skorpion(13-11-16), ảo mộng(16-11-16), duynguyen(23-11-16), Hoa Vinh(17-12-16), Tieuannhien(21-12-16), nhibap(23-12-16), measures(05-01-17), huyhuy(06-01-17), ruby38(07-01-17), An Hy(13-01-17), mientrung(23-01-17), Helen Nguyen(24-01-17), kimhoa(01-02-17), ThuyTran(06-02-17), An Phú(13-02-17), PhucDuyenGia(15-02-17), hanguyen(17-02-17), Trần Long(24-02-17), Hằng Mơ(28-02-17), Hasu(01-03-17), Thiện Sang(02-03-17), Phúc Lương(08-03-17), Huyenlinh(10-03-17), Hạnh Thiện(11-03-17), timlaitam(26-03-17), Diệp Mẫn Nghi(31-03-17), Tuệ San(11-04-17), loanminh(12-04-17), Hỉ Tâm(26-04-17), Minh Phương(08-05-17)

Re: Huyền kí từ Đức Thượng Đế

Unread postby dieukim on Thu Jun 18, 2009 11:52 am

Con kính xin đãnh lễ Sư Tổ, Thầy , xin kính chào các sư Huynh, Tỷ!

Con rất cảm ơn bài viết của LN về bài: Huyền Ký của Đức Thượng Đế. Vì nhờ đó mà người học trò mới như con biết thêm về con đường tu của Sư Tổ & cảm thấy mình rất hạnh phúc & không biết phải dùng lời gì để ghi lên tâm trạng của con trong lúc này! Vì con cảm thấy giữa cuộc sống bộn bề này mình là người quá hạnh phúc khi có duyên lành để được đến với pháp môn cao quý , mà không phải ai cũng có duyên lành để biết về MT. Con chỉ biết dập đầu đãnh lễ tri ân tấm lòng của con đến Đức Đại Nhật Quang Như Lai,chư Phật mười phương, Sư Tổ, Thầy , đã cho con có được niềm hạnh phúc bất tận. Con nguyện sẽ rất quý trọng & chuyên tâm tu tập để có được duyên lành để giúp cho bản thân mình và những chúng sanh khác đang trôi lăn trong vòng trầm luân của đời này. Bản thân con hiện nay lúc nào, và ở hoàn cảnh nào con cũng có những từ Úm Lam trong đầu. Con sẽ không bao giờ thối chuyển, hoặc chán nãn trong con đường học của con. Mặc dù con chưa có được sự dạy dỗ mạnh mẽ như các sư huynh, tỷ, muội khác từ Chư Vị. Nhưng những lúc con gặp những người có chuyện khổ bất trắc, muốn giúp họ điểm đạo, con chắp tay khấn Chư Vị cho con được phép điểm đạo thì con thấy trong người con như có một luồn điện làm con rùng mình. Con đã tự tin để điểm đạo và giúp được khoảng 4 người. Con rất hạnh phúc khi giúp được họ. con không nghĩ là mình giúp để được điều gì. Con chỉ nghĩ là đây là một việc quý giá mà con muốn chia sẻ, giúp họ để họ cũng được hạnh phúc như con mà thôi!

Một lần nữa con kính xin cảm ơn Sư Tổ, Thầy, và Các Sư Huynh Tỷ, những người đã giúp con đến được với pháp môn cao quý huyền diệu này!

Nam Mô Đức Phật Đại Nhật Quang Như Lai, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Chuẩn Đề Vương Bồ Tát Ma Ha Tát.
Học trò Diệu Kim kính bút! :P
ĐỌC VŨ TRỤ HUYỀN BÍ = KHAI MỞ TRÍ TUỆ = TĂNG TRƯỞNG ĐỨC TIN
User avatar
dieukim
 
Posts: 59
Joined: Tue Mar 31, 2009 10:12 am
Location: Vĩnh Long,Vietnam
Given: 8295 thanks
Received: 6135 thanks
Sex: Female
Birthday: 0- 0-1968
Degree: College
Occupation: Employee

The following 380 users would like to thank dieukim for his or her post:
MinhThien, oneway, Horangi, bnglam86, Kylin, lytrac, Triệu Ân, nhulong, PHUC LAI, banana, vothuongdao, tamtan, whoami, tieutanghinh, TamAn, osmvirus(06-07-09), DieuChi(07-07-09), dieu vi(08-07-09), Appiela(08-07-09), Nhơn(15-07-09), tmc12345(21-07-09), loveattila(22-07-09), dieuthong50(22-07-09), thanhlinhpt(26-07-09), hạngvũ(26-07-09), Ngọc hảo(27-07-09), duyên đạo(31-07-09), vohawaii(01-08-09), DieuLien(10-08-09), daiphat(20-08-09), quang505(11-09-09), h.anh(02-10-09), dangvuong(14-11-09), chilang(26-12-09), ducchi(29-01-10), donga(29-01-10), cuiyang07(23-02-10), Cầu Trí Bát Nhã(28-02-10), haiha(03-03-10), TTMC(21-03-10), khanhhoa(19-06-10), linhhoa(22-07-10), tranhon(23-07-10), guardians(23-07-10), T.NGUYEN(12-08-10), dhtl0402(17-08-10), tamdien(18-08-10), TAMHUONGTHIEN(28-08-10), phaolon(29-08-10), minhlong(29-08-10), hoanguyen(01-09-10), lannhi(10-09-10), minhthochau(13-09-10), DThanh(13-09-10), Tiểu Huỳnh(01-10-10), dieungo(03-10-10), huongthien(11-10-10), noname(11-10-10), betifle(12-10-10), bluesky(14-10-10), khachtrangian(21-10-10), Parisnguyen(10-11-10), Blue(23-11-10), Cỏ bốn lá(28-11-10), Dung-2B(29-11-10), yappito(01-12-10), trangle(05-01-11), klhaido(05-03-11), ruanshicao(16-03-11), jinggun333(10-04-11), ThanhĐàn(22-04-11), ThuanThien(30-04-11), hocnghe(24-05-11), thotv(04-07-11), yoga(16-07-11), nguyenanhvu(21-09-11), kiemmadocco(21-09-11), Toi Se La Ai(24-10-11), quochung_ngoctra(13-11-11), phantan_hoa(16-11-11), thachanhtrang(05-12-11), klinh1990(17-12-11), Minh Hoàng(17-01-12), Dieuthinh(02-02-12), Diệu Lương(21-02-12), ngocan(29-02-12), Tuệ Phúc(03-03-12), sonzin(04-04-12), thachanhhong(15-05-12), lienminh123(18-05-12), Tam_Tu_Bi(30-05-12), Gaonep-huong(30-05-12), thànhtâm(04-06-12), Triệu Hiếu(04-06-12), Thai(07-06-12), Thiện Phúc(17-06-12), ngonluarecca(08-07-12), phuongvy(03-08-12), An Vũ(05-08-12), segaraku(15-08-12), tanqnv(29-08-12), Silly92(29-08-12), somveque(21-09-12), nhunguyet(01-10-12), thlinh(11-10-12), HueMinh(12-11-12), ngoclam(14-11-12), ngxtinh(14-11-12), demtuyetroi(20-11-12), lovestone(22-11-12), muadongh2(28-11-12), dauphin(20-12-12), huyenngoc1009(11-01-13), ĐứcTâmDuyên(15-01-13), truongducngoc(06-02-13), maysang(19-02-13), VoTru(06-03-13), Lan_Thang(16-03-13), baothien(27-03-13), chuotbach(24-04-13), Hoàng Mẫn(06-05-13), huongdao(15-05-13), LCD(16-05-13), yenminhtinh(16-05-13), huynd90(16-05-13), tuanphuong2010(17-05-13), MaiQuyen(21-05-13), TrucMai(22-05-13), ThienNguyen(23-05-13), ngocban85(24-05-13), Ennho(02-06-13), cuongni(03-06-13), thonggas2000(06-06-13), fr14(15-06-13), Tiểu Bảo(20-06-13), nhutien(22-06-13), ngoc.duyen(24-06-13), leetrung(01-07-13), LienThao(05-07-13), Boikhuonganh(07-07-13), sleepybaby(08-07-13), thientran(10-07-13), mt nguyen tang(27-07-13), XuanYen(06-08-13), Hoàng Tùng(04-09-13), Hoamoclan(08-09-13), Duyên Ngộ(10-09-13), Thiện_Nguyện(13-09-13), thanhnhan(15-09-13), ThanhBinh(23-09-13), Diệu Hoa 11(11-10-13), ducthinh(17-10-13), VuBui(18-10-13), Đào Thị Trang Nhung(23-10-13), hoasenxanh(25-10-13), vinhvous(28-10-13), NguyenKim(18-11-13), Thiện Nhi(25-11-13), hoangthuyanh68(25-11-13), Hoang_godalat(25-11-13), DuongNguyen(30-11-13), diepvien007(03-12-13), HueMinhThanh(05-12-13), Ngọc Bích(11-12-13), Dòng suối nhỏ(16-12-13), ommanipadmehum(02-01-14), SenHồng(09-01-14), trongduc60(15-01-14), linhvn(22-01-14), hoabantrang(06-02-14), CTN(13-02-14), quanghoa(19-02-14), nguyenhuong(27-02-14), Mykieu(28-02-14), Nghĩa Dũng(11-03-14), thaitran(25-03-14), silvia(27-03-14), Diệu Gấm Hương(27-03-14), hatbui(29-03-14), tâm không(07-04-14), themvu67(09-04-14), taomeo(10-04-14), halanvi(16-04-14), bachlien(23-04-14), nguyenphattri(28-04-14), luunhung(11-05-14), HoangHuu(17-05-14), Hienvinh(17-05-14), ThuyTran(20-05-14), aladanh(21-05-14), caotuan(21-05-14), Bá Tùng(26-05-14), ThinhTGM(04-06-14), zarcy(07-06-14), Gecko994(09-06-14), Soul(10-06-14), Hongthom(19-06-14), leminhhieu(03-07-14), phapman(08-07-14), phamdinhtantan(16-07-14), Jily Jily(16-07-14), minhha(01-08-14), Khang Tuệ(06-08-14), ThuyDuong(21-08-14), SenNganCanh(23-08-14), Tịnh Lạc(01-09-14), Viet_Linh(11-09-14), Bổn Minh(13-09-14), HongTham(22-09-14), vanhieu1987(25-09-14), MinhThanh(02-10-14), nganvk(15-10-14), Đăng Trình(18-10-14), Lientri(21-10-14), Vô Tích(23-10-14), Sơn Ngọc(03-11-14), thunga(09-11-14), Thiện Đức(12-11-14), lientam6(14-11-14), Vinhxuanquyen(14-11-14), dandelion(01-12-14), Độc Cô 83(12-12-14), nguyenthanhtuan(20-12-14), Thời Sa(24-12-14), vanhoasaigon(24-12-14), NangDepMienNam(26-12-14), Tâm Đức(31-12-14), bongsenbentre(14-01-15), Thiên Mộng(23-01-15), Giác Ngộ(28-01-15), Đá Ngũ Sắc(05-02-15), erichuynh86(06-02-15), Dạ Lan Hương(08-02-15), Congtam(09-02-15), khiemha(28-02-15), hoainam1987(04-03-15), Lethoa1988(08-03-15), dinhtam(08-03-15), hungquyet(12-03-15), hoaquynhhuong(16-03-15), huyenthanh178(18-03-15), Phước An(19-03-15), Tuệ Tâm(22-03-15), trantan(22-03-15), kita(05-04-15), ThaoTran(09-04-15), giọt sương(14-04-15), Thạch Anh Đen(16-04-15), Perfume(18-04-15), VinhTTB(25-04-15), Kiên(08-05-15), Hivong(19-05-15), thiện_thọ(19-05-15), hienle09(27-05-15), transon(27-05-15), TranTrungHieu(01-06-15), Tiểu Đạo(03-06-15), uyên linh(27-06-15), khanhhuyen(28-06-15), Hải Tâm(09-07-15), Hạt Dẻ(11-07-15), titoay(28-07-15), NhuanLanpy(02-08-15), Mẫn Hy Vương(04-08-15), Phước Nhã(05-08-15), Thiện Hiền(11-08-15), Người Tầm Đạo(18-08-15), Hạnh Như(19-08-15), Thủy Đăng(06-09-15), thegianphienha(17-09-15), Duong Truong(20-09-15), Quang Quí(29-09-15), tu_yen(11-10-15), Ngocminh(12-10-15), Nguyen thai Son(12-10-15), Lê Phượng(15-10-15), Khiết Tâm(16-10-15), purity(17-10-15), Hoàng Ngân(18-10-15), hongan(08-11-15), Cafe_den(13-11-15), Song Thành(14-11-15), ZuLu(15-11-15), phuongha(19-11-15), dangthuychung(23-11-15), Đinh Hải Hòa(28-11-15), traitimkila(03-12-15), luatthanh69(03-12-15), Shizuka(10-12-15), Thien Phong(18-12-15), nqh(23-12-15), dongnuocla(06-01-16), nguyenviet(15-01-16), Quang Huyền(19-01-16), tienlachoa(09-02-16), phamthuong(18-02-16), Nhật Mẫn(10-03-16), Dã Yên Thảo(23-03-16), tiểuyến(25-03-16), Hoaisang(08-04-16), Lá nhỏ(09-04-16), linhtam(20-04-16), Phuong Hoa(22-04-16), Mai Hoa(24-04-16), CanhMaiVang(25-04-16), muathu(27-04-16), Sen Tím(03-05-16), Hoa Duc(10-05-16), Quethanhminh(14-05-16), Pháp Tâm(14-05-16), Hạ Linh(19-05-16), Thành Tài(23-05-16), Cô Phong Đỉnh(30-05-16), Gieohatbode(31-05-16), Khánh Vân(02-06-16), Thiện Hòa(03-06-16), lotus(19-06-16), Orion(22-06-16), dinhwan(26-06-16), linhmy(27-06-16), Hoa Sâm(28-06-16), Thái Sơ Đạo(05-07-16), Tandhada(06-07-16), Quảng Bác(14-07-16), diệu hằng 62(14-07-16), Tuyết Lam(14-07-16), Hải Thanh(15-07-16), Giang Định(15-07-16), Trọng Đức(16-07-16), Phước Duyên(17-07-16), Nhuận Trọng(18-07-16), quangdao(22-07-16), An Đức(02-08-16), Boconganh(10-08-16), băng nguyễn(16-08-16), hoa nhi(18-08-16), San hô biển(22-08-16), Trangtrinh(22-08-16), hanguyen(24-08-16), Minh Hiền(26-08-16), gautruc(06-09-16), dieumay61(20-09-16), thienthanh(07-10-16), lũy thừa 2(14-10-16), MinhDung89(15-10-16), Mack(17-10-16), hoaphuongtim(05-11-16), TuTam(10-11-16), Bất Tam(11-11-16), e_skorpion(13-11-16), duynguyen(23-11-16), ảo mộng(24-11-16), Sơn Ca(20-12-16), Tieuannhien(21-12-16), nhibap(23-12-16), measures(05-01-17), ruby38(07-01-17), An Hy(13-01-17), mientrung(23-01-17), Helen Nguyen(24-01-17), kimhoa(01-02-17), An Phú(13-02-17), PhucDuyenGia(15-02-17), Nhu Nhiên(24-02-17), Trần Long(24-02-17), Hằng Mơ(28-02-17), Hasu(01-03-17), Thiện Sang(06-03-17), Tugia78(08-03-17), Phúc Lương(08-03-17), Huyenlinh(10-03-17), Hạnh Thiện(11-03-17), An Hạnh(18-03-17), timlaitam(26-03-17), Diệp Mẫn Nghi(31-03-17), chontam(02-04-17), Tuệ San(11-04-17), Hỉ Tâm(26-04-17), Minh Phương(08-05-17), DieuNhan(19-05-17)

Re: Huyền kí từ Đức Thượng Đế

Unread postby Triệu Ân on Tue Jun 23, 2009 2:56 pm

con, trieuan thành kính đảnh lễ Sư Tổ, Sư Phụ, kính chào tất cả huynh đệ tỷ muội.
Xin kính cảm ơn Lĩnh Nam về bài viết trên, nhờ bài Huyền kí từ Đức Thượng Đế mà học trò chúng con được hiểu biết thêm về Sư Tổ tôn kính.
Khi đọc đến đoạn:
Đối với cư sĩ thì cho dù những tiên tri thần khải đó có đúng thật đi chăng nữa thì nó cũng chỉ là chuyện mau qua so với thời gian dài vô tận của vũ trụ bao la này. Tất cả những chuyện đời và đạo của nhân gian trên trái đất đều như là huyễn mộng cả.

lòng con chợt cảm xúc trào dâng... con cảm nhận: thì ra đây chính là chỗ thể hiện của bậc đại trí, thong dong tự tại vô quái ngại!
Cư sĩ Duy Ma Cật xưa kia vì muốn cứu độ chúng sinh nên dùng phương tiện thị hiện trong đời làm trưởng giả, an nhiên tự tại đi vào sòng bạc, nhà hát, ổ điếm, quán rượu... . Ngày nay, Thầy Già cũng khéo dùng phương tiện để độ sinh:
đã điểm đạo cho rất nhiều người, thượng vàng hạ cám từ giới lao động, giới lầu xanh, giang hồ, giới bài bạc cho tới các nhà khoa bảng và từ người lính trơn cho đến cấp tướng...

Con trẻ tuy chưa từng được diện kiến Thầy Già, nhưng những gì con được học từ Sư Phụ, từ các vị Thầy vô hình, từ diễn đàn vutruhuyenbi này con thấy mình thật là diễm phúc vì được trao truyền ngọn Vô Tận Đăng. Có thể sẽ có người cho rằng trieuan con tự ca ngợi tông phái mình, nhưng điều này không làm con bận tâm, vì con đã thực sự được học, được dạy dỗ và tâm thức dần lớn lên dưới mái trường vũ trụ huyền bí với một phương pháp giáo dục cực kỳ trí tuệ. Bằng phương tiện thiện xảo, Thầy Già, cư sĩ Duy Ma Cật của kỹ nguyên công nghệ thông tin, Sư Tổ tôn kính của chúng con, đã dẫn dắt đàn con trẻ chúng con mỗi người một ngọn Vô Tận Đăng thắp sáng đêm dài sinh tử tăm tối. Con nguyện gìn giữ và truyền trao mãi ngọn lửa thiêng bất tận.

con trẻ kính bái
trieuan
học tại vũ trụ huyền bí là HỌC ĐẠO TẠI GỐC
User avatar
Triệu Ân
y3
 
Posts: 229
Joined: Wed Nov 05, 2008 11:31 pm
Location: TP Hồ Chí Minh, Vietnam
Given: 4256 thanks
Received: 35229 thanks
City: Quảng Bình
Sex: Female

The following 399 users would like to thank Triệu Ân for his or her post:
Kylin, oneway, Ngọc Thi, thanhlinhpt, Tuệ Minh, lytrac, bnglam86, Horangi, Spartacus, dieuthong50, dieukim, An Huệ, huongdao, banana, vothuongdao, whoami, PHUC LAI, nhulong, DieuChi, tamtan, osmvirus(06-07-09), MinhThien(07-07-09), dieu vi(08-07-09), Appiela(08-07-09), Nhơn(15-07-09), tmc12345(21-07-09), Thanhhung(21-07-09), loveattila(22-07-09), hạngvũ(26-07-09), Ngọc hảo(27-07-09), Thanh An(27-07-09), duyên đạo(31-07-09), vohawaii(01-08-09), DieuLien(10-08-09), daiphat(20-08-09), quang505(28-09-09), h.anh(02-10-09), dangvuong(14-11-09), chilang(26-12-09), ducchi(29-01-10), donga(29-01-10), cuiyang07(23-02-10), Cầu Trí Bát Nhã(28-02-10), haiha(03-03-10), TTMC(05-05-10), khanhhoa(19-06-10), linhhoa(22-07-10), tranhon(23-07-10), guardians(23-07-10), T.NGUYEN(12-08-10), dhtl0402(17-08-10), tamdien(18-08-10), ocean(29-08-10), phaolon(29-08-10), minhlong(29-08-10), thedoctor(29-08-10), hoanguyen(01-09-10), lannhi(10-09-10), DThanh(13-09-10), mrtne(28-09-10), Tiểu Huỳnh(01-10-10), dieungo(03-10-10), huongthien(11-10-10), noname(11-10-10), betifle(12-10-10), bluesky(14-10-10), khachtrangian(21-10-10), Parisnguyen(10-11-10), hienthuong(19-11-10), Blue(23-11-10), Cỏ bốn lá(28-11-10), Dung-2B(29-11-10), yappito(01-12-10), trangle(05-01-11), klhaido(05-03-11), HueBat(06-03-11), ruanshicao(16-03-11), jinggun333(10-04-11), ThanhĐàn(22-04-11), ThuanThien(30-04-11), hocnghe(24-05-11), thotv(04-07-11), yoga(16-07-11), nguyenanhvu(21-09-11), kiemmadocco(21-09-11), vulong(09-10-11), Toi Se La Ai(24-10-11), Người Tầm Đạo(02-11-11), quochung_ngoctra(13-11-11), phantan_hoa(16-11-11), thachanhtrang(05-12-11), klinh1990(17-12-11), Minh Hoàng(17-01-12), Dieuthinh(02-02-12), Diệu Lương(21-02-12), ngocan(29-02-12), Tuệ Phúc(03-03-12), thachanhhong(15-05-12), lienminh123(18-05-12), Tam_Tu_Bi(30-05-12), Gaonep-huong(30-05-12), thànhtâm(04-06-12), Triệu Hiếu(04-06-12), Thai(07-06-12), Thiện Phúc(17-06-12), phuongvy(03-08-12), An Vũ(05-08-12), segaraku(15-08-12), tanqnv(29-08-12), Silly92(29-08-12), somveque(21-09-12), nhunguyet(01-10-12), thlinh(11-10-12), HueMinh(12-11-12), ngoclam(14-11-12), ngxtinh(14-11-12), demtuyetroi(20-11-12), lovestone(22-11-12), muadongh2(28-11-12), dauphin(20-12-12), thuong_ngoc(21-12-12), huyenngoc1009(11-01-13), ĐứcTâmDuyên(15-01-13), truongducngoc(06-02-13), VoTru(06-03-13), Lan_Thang(16-03-13), baothien(27-03-13), chuotbach(24-04-13), Hoàng Mẫn(06-05-13), ngoisaomayman(07-05-13), LCD(16-05-13), huynd90(16-05-13), tuanphuong2010(17-05-13), ThienNguyen(19-05-13), MaiQuyen(21-05-13), TrucMai(22-05-13), ngocban85(24-05-13), Ennho(02-06-13), cuongni(03-06-13), thonggas2000(06-06-13), fr14(15-06-13), Tiểu Bảo(20-06-13), nhutien(22-06-13), ngoc.duyen(24-06-13), leetrung(01-07-13), LienThao(05-07-13), Boikhuonganh(07-07-13), sleepybaby(08-07-13), thientran(10-07-13), Đông Quân(13-07-13), mt nguyen tang(27-07-13), XuanYen(06-08-13), Hoàng Tùng(04-09-13), Hoamoclan(08-09-13), Duyên Ngộ(10-09-13), Thiện_Nguyện(13-09-13), thanhnhan(15-09-13), ThanhBinh(23-09-13), yenminhtinh(11-10-13), Diệu Hoa 11(11-10-13), phantrang(15-10-13), ducthinh(17-10-13), Đào Thị Trang Nhung(23-10-13), hoasenxanh(25-10-13), vinhvous(28-10-13), thienduyen(30-10-13), HongTham(12-11-13), Trieuhien(15-11-13), NguyenKim(18-11-13), Thiện Nhi(25-11-13), hoangthuyanh68(25-11-13), Hoang_godalat(25-11-13), HueMinhThanh(05-12-13), Dòng suối nhỏ(16-12-13), SenHồng(09-01-14), trongduc60(15-01-14), linhvn(22-01-14), hoabantrang(06-02-14), CTN(13-02-14), quanghoa(19-02-14), nguyenhuong(27-02-14), Mykieu(28-02-14), Tuevan(07-03-14), Nghĩa Dũng(11-03-14), gió_cát(22-03-14), maysang(26-03-14), silvia(27-03-14), Diệu Gấm Hương(27-03-14), hatbui(29-03-14), Đức Anh(02-04-14), tâm không(07-04-14), themvu67(09-04-14), taomeo(10-04-14), diepvien007(22-04-14), bachlien(23-04-14), An An(07-05-14), Thời Sa(10-05-14), luunhung(11-05-14), HoangHuu(17-05-14), Hienvinh(17-05-14), ThuyTran(20-05-14), caotuan(21-05-14), Bá Tùng(26-05-14), nguyenphattri(27-05-14), Ngọc Bích(04-06-14), ThinhTGM(04-06-14), zarcy(07-06-14), Gecko994(09-06-14), Soul(10-06-14), phapman(08-07-14), Lacviet205(10-07-14), daikhethuy(11-07-14), thaitran(11-07-14), phamdinhtantan(16-07-14), Jily Jily(16-07-14), Ân Thiện(19-07-14), thegianphienha(25-07-14), VuBui(28-07-14), minhha(01-08-14), Khang Tuệ(06-08-14), ThuyDuong(21-08-14), SenNganCanh(23-08-14), Nemo(03-09-14), aladanh(04-09-14), Viet_Linh(11-09-14), Bổn Minh(13-09-14), vanhieu1987(25-09-14), MinhThanh(02-10-14), nganvk(15-10-14), Lientri(21-10-14), Vô Tích(23-10-14), Sơn Ngọc(03-11-14), thunga(09-11-14), Thiện Đức(12-11-14), lientam6(14-11-14), Vinhxuanquyen(14-11-14), dandelion(01-12-14), Phuongluna(04-12-14), Độc Cô 83(12-12-14), nguyenthanhtuan(20-12-14), vanhoasaigon(24-12-14), Thanh Tịnh(25-12-14), NangDepMienNam(26-12-14), Tâm Đức(31-12-14), Tịnh Lạc(13-01-15), bongsenbentre(14-01-15), Thiên Mộng(23-01-15), ngantruong(24-01-15), Giác Ngộ(28-01-15), Đá Ngũ Sắc(05-02-15), Dạ Lan Hương(08-02-15), Congtam(09-02-15), khiemha(28-02-15), hoainam1987(04-03-15), Lethoa1988(08-03-15), hungquyet(12-03-15), hoaquynhhuong(16-03-15), huyenthanh178(18-03-15), Phước An(19-03-15), Tuệ Tâm(22-03-15), trantan(22-03-15), dokhoa(23-03-15), erichuynh86(25-03-15), kita(05-04-15), ThaoTran(09-04-15), Thạch Anh Đen(16-04-15), Perfume(18-04-15), thaothan(24-04-15), VinhTTB(25-04-15), Kiên(08-05-15), Hivong(19-05-15), hienle09(27-05-15), transon(27-05-15), TranTrungHieu(01-06-15), Tiểu Đạo(03-06-15), thiện_thọ(11-06-15), NhuanLanpy(25-06-15), uyên linh(27-06-15), khanhhuyen(28-06-15), TPT(05-07-15), Hải Tâm(09-07-15), Hạt Dẻ(11-07-15), Khiết Tâm(23-07-15), nguyenviet(25-07-15), Mẫn Hy Vương(04-08-15), Thiện Hiền(11-08-15), Hạnh Như(19-08-15), Thủy Đăng(06-09-15), Song Thành(16-09-15), Duong Truong(20-09-15), xamac(20-09-15), hikaru(21-09-15), Quang Quí(29-09-15), NhuOanh93(01-10-15), tu_yen(11-10-15), Ngocminh(12-10-15), Nguyen thai Son(12-10-15), Lê Phượng(15-10-15), Hoàng Ngân(18-10-15), hongan(08-11-15), PhucCuong(09-11-15), Cafe_den(15-11-15), ZuLu(15-11-15), phuongha(19-11-15), dangthuychung(23-11-15), Đinh Hải Hòa(28-11-15), luatthanh69(03-12-15), Shizuka(10-12-15), Thien Phong(18-12-15), nqh(23-12-15), Phước Nhã(25-12-15), dongnuocla(06-01-16), Nhất Viên(07-01-16), tienlachoa(09-02-16), Đồng Tử(18-02-16), phamthuong(18-02-16), Nhật Mẫn(10-03-16), Dã Yên Thảo(23-03-16), tiểuyến(25-03-16), Hoaisang(08-04-16), Lá nhỏ(09-04-16), linhtam(20-04-16), Mai Hoa(24-04-16), CanhMaiVang(25-04-16), muathu(27-04-16), Sen Tím(03-05-16), Hoa Duc(10-05-16), QuangMy(12-05-16), Quethanhminh(14-05-16), Pháp Tâm(14-05-16), Hạ Linh(19-05-16), Thiện Hòa(21-05-16), Thành Tài(23-05-16), Hoàng Nhân(29-05-16), Cô Phong Đỉnh(30-05-16), Gieohatbode(31-05-16), Khánh Vân(02-06-16), Jessica79(14-06-16), lotus(20-06-16), dinhwan(26-06-16), Thái Sơ Đạo(05-07-16), Hoa Sâm(05-07-16), Tandhada(06-07-16), titoay(14-07-16), Quảng Bác(14-07-16), diệu hằng 62(14-07-16), Tuyết Lam(14-07-16), Hải Thanh(15-07-16), Giang Định(15-07-16), Phước Duyên(17-07-16), Nhuận Trọng(18-07-16), Hà nghĩa(18-07-16), quangdao(22-07-16), Gia Hân(01-08-16), Tugia78(10-08-16), Boconganh(10-08-16), băng nguyễn(16-08-16), hoa nhi(18-08-16), San hô biển(22-08-16), Minh Hiền(26-08-16), ngochuyen(29-08-16), gautruc(06-09-16), dieumay61(20-09-16), Orion(21-09-16), thienthanh(07-10-16), lũy thừa 2(11-10-16), MinhDung89(14-10-16), Mack(17-10-16), ThienChau(31-10-16), hoaphuongtim(05-11-16), TuTam(10-11-16), Bất Tam(11-11-16), e_skorpion(13-11-16), duynguyen(23-11-16), ảo mộng(24-11-16), Tieuannhien(21-12-16), nhibap(23-12-16), measures(05-01-17), ruby38(07-01-17), An Hy(13-01-17), mientrung(23-01-17), Helen Nguyen(24-01-17), kimhoa(01-02-17), An Phú(13-02-17), PhucDuyenGia(15-02-17), hanguyen(17-02-17), Nhu Nhiên(24-02-17), Hasu(01-03-17), Thiện Sang(02-03-17), timlaitam(04-03-17), Huyenlinh(10-03-17), Phúc Lương(12-03-17), An Hạnh(18-03-17), Trần Long(24-03-17), An Sinh(25-03-17), chontam(02-04-17), loanminh(12-04-17), Hỉ Tâm(26-04-17), Minh Phương(08-05-17)

Re: Huyền kí từ Đức Thượng Đế

Unread postby An Huệ on Tue Jun 30, 2009 8:05 pm

Con thành tâm kính đảnh lễ Sư Tổ, con kính lễ Thầy!

Con xin kính cảm ơn thầy Lĩnh Nam về bài viết này cho con thấy mình thật diễm phúc khi được ghi danh tu học trong hệ thống Mật Tông của Sư Tổ, dưới sự dẫn dắt của Sư Tổ và Sư Phụ.

dù những tiên tri thần khải đó có đúng thật đi chăng nữa thì nó cũng chỉ là chuyện mau qua so với thời gian dài vô tận của vũ trụ bao la này. Tất cả những chuyện đời và đạo của nhân gian trên trái đất đều như là huyễn mộng cả

Với cảm nhận về cuộc đời của một người còn non tuổi đời tuổi đạo như con, con xúc động muốn rơi nước mắt khi đọc những lời này, con thấy đúng là đời người giả tạm quá. Những danh vị đời thường rồi chẳng còn lại gì khi bỏ lại thân này, vài chục năm cho một kiếp người, thật ngắn ngủi mau qua, vậy nhưng con lại đã có duyên may gặp được Thánh thần qua sự truyền thừa của Sư tổ!
Bản thân con được sinh ra trong một gia đình có mẹ tu theo Phật giáo Hòa Hảo, cha là pháp sư. Từ nhỏ con được dạy làm lành lánh dữ, và được chứng kiến nhiều chuyện huyền bí từ cha con, nên con tin có cõi siêu hình, có Trời, Phật, Thánh, Thần. Từ nhỏ con chỉ mong sao cho tâm con được an lạc. Từ khi con được điểm đạo và thọ trì Thần chú, con được chỉ dạy và khai sáng rất nhiều điều, con thấy đó là một ân huệ lớn lao, và con cũng muốn người thân của mình, cùng nhiều người hữu duyên khác cũng được thọ nhận Pháp quý để tu học, hầu sửa nghiêp tăng phước. “Người Hữu duyên” theo sự nhận thức thấp thỏi của con phải là một người có một sự tin hiểu về Trời Phật, một người hiền lương hiểu chuyện v.v… chứ những người vô thần, hay những kẻ sống buông thả vô lối thì con không thể trao cho họ pháp tu vì con nghĩ họ sẽ không tin nhận, và cũng sẽ khó lòng mà tu học. Nhưng khi con đọc đoạn:
Sau đó thì cư sĩ đi qua Mỹ, lúc đi có mang theo hai bộ kinh và sau thời gian gần 30 năm, đã điểm đạo cho rất nhiều người, thượng vàng hạ cám từ giới lao động, giới lầu xanh, giang hồ, giới bài bạc…

Con mới thấy mình thật ngu si, nếu con còn mang tâm phân biệt, thì đây là chướng ngại lớn trên con đường làm đạo của con sau này.

Con nguyện một lòng tinh tấn tu học sửa mình, cố gắng làm đạo lập công đức, trao truyền Pháp tu cho tất cả những người hữu duyên mà không mang tâm phân biệt để không phụ lòng Tổ, Thầy.

Dài dòng lôi thôi, có điều gì không phải, kính mong Sư Tổ, Thầy hoan hỷ chỉ dạy thêm cho con trẻ.
Con kính đảnh lễ Sư Tổ,
Kính Thầy!
con An Huệ
Tôn Sư, trọng Đạo
Khiêm cung, bình an
Học đạo, minh triết
Tâm linh, an nhàn
User avatar
An Huệ
y3
 
Posts: 213
Joined: Thu Nov 06, 2008 1:50 pm
Location: TP Hồ Chí Minh, Vietnam
Given: 4798 thanks
Received: 23677 thanks
City: TP Hồ Chí Minh
Sex: Female
Occupation: Business

The following 352 users would like to thank An Huệ for his or her post:
Kylin, nhulong, oneway, Spartacus, Horangi, banana, bnglam86, vothuongdao, tamtan, Triệu Ân, Ngọc Thi(05-07-09), osmvirus(06-07-09), DieuChi(07-07-09), whoami(07-07-09), dieu vi(08-07-09), Appiela(08-07-09), dieuthong50(13-07-09), Nhơn(15-07-09), Thanhhung(21-07-09), tmc12345(22-07-09), MinhThien(22-07-09), thanhlinhpt(26-07-09), hạngvũ(26-07-09), Ngọc hảo(27-07-09), Thanh An(27-07-09), duyên đạo(31-07-09), vohawaii(01-08-09), dieukim(07-08-09), DieuLien(10-08-09), daiphat(20-08-09), quang505(28-09-09), h.anh(02-10-09), dangvuong(14-11-09), chilang(26-12-09), ducchi(29-01-10), donga(29-01-10), cuiyang07(23-02-10), Cầu Trí Bát Nhã(28-02-10), haiha(03-03-10), khanhhoa(19-06-10), linhhoa(22-07-10), T.NGUYEN(12-08-10), dhtl0402(17-08-10), tamdien(18-08-10), ocean(29-08-10), phaolon(29-08-10), minhlong(29-08-10), PHUC LAI(01-09-10), hoanguyen(01-09-10), lannhi(10-09-10), minhthochau(13-09-10), DThanh(13-09-10), hanhgia(19-09-10), Parisnguyen(29-09-10), Tiểu Huỳnh(01-10-10), dieungo(03-10-10), huongthien(11-10-10), noname(11-10-10), betifle(12-10-10), khachtrangian(21-10-10), hienthuong(19-11-10), Blue(23-11-10), Cỏ bốn lá(28-11-10), Dung-2B(30-11-10), yappito(01-12-10), ruby(12-12-10), trangle(05-01-11), bluesky(22-02-11), klhaido(05-03-11), ruanshicao(16-03-11), jinggun333(10-04-11), ThuanThien(30-04-11), hocnghe(24-05-11), TTMC(01-07-11), thotv(04-07-11), yoga(16-07-11), nguyenanhvu(21-09-11), kiemmadocco(21-09-11), Toi Se La Ai(24-10-11), Người Tầm Đạo(02-11-11), quochung_ngoctra(13-11-11), phantan_hoa(16-11-11), thachanhtrang(05-12-11), klinh1990(17-12-11), Minh Hoàng(17-01-12), Dieuthinh(02-02-12), Diệu Lương(21-02-12), AnTam(22-02-12), ngocan(29-02-12), Tuệ Phúc(03-03-12), Dở Hơi(19-03-12), thachanhhong(15-05-12), lienminh123(18-05-12), Tam_Tu_Bi(30-05-12), Gaonep-huong(30-05-12), Triệu Hiếu(04-06-12), Thai(07-06-12), Thiện Phúc(17-06-12), phuongvy(03-08-12), An Vũ(05-08-12), segaraku(15-08-12), tanqnv(29-08-12), somveque(21-09-12), nhunguyet(01-10-12), thlinh(11-10-12), HueMinh(12-11-12), ngoclam(14-11-12), ngxtinh(14-11-12), lovestone(22-11-12), muadongh2(28-11-12), demtuyetroi(29-11-12), dauphin(20-12-12), huyenngoc1009(11-01-13), ĐứcTâmDuyên(15-01-13), truongducngoc(06-02-13), VoTru(06-03-13), Lan_Thang(16-03-13), baothien(27-03-13), chuotbach(24-04-13), Hoàng Mẫn(14-05-13), huongdao(15-05-13), LCD(16-05-13), yenminhtinh(16-05-13), huynd90(16-05-13), tuanphuong2010(17-05-13), MaiQuyen(21-05-13), TrucMai(22-05-13), ThienNguyen(23-05-13), ngocban85(24-05-13), Ennho(02-06-13), cuongni(03-06-13), thonggas2000(06-06-13), fr14(15-06-13), Tiểu Bảo(20-06-13), nhutien(22-06-13), ngoc.duyen(24-06-13), leetrung(01-07-13), LienThao(05-07-13), Boikhuonganh(07-07-13), sleepybaby(08-07-13), Đông Quân(13-07-13), mt nguyen tang(27-07-13), XuanYen(06-08-13), Hoàng Tùng(04-09-13), Hoamoclan(08-09-13), Duyên Ngộ(10-09-13), Thiện_Nguyện(13-09-13), ThanhBinh(23-09-13), Diệu Hoa 11(11-10-13), ducthinh(17-10-13), VuBui(18-10-13), Đào Thị Trang Nhung(23-10-13), hoasenxanh(25-10-13), vinhvous(28-10-13), thanhnhan(28-10-13), thienduyen(30-10-13), Trieuhien(15-11-13), NguyenKim(18-11-13), Thiện Nhi(25-11-13), hoangthuyanh68(25-11-13), Hoang_godalat(25-11-13), Nhân Tâm(27-11-13), HueMinhThanh(05-12-13), Dòng suối nhỏ(16-12-13), ommanipadmehum(02-01-14), SenHồng(09-01-14), thegianphienha(14-01-14), trongduc60(15-01-14), linhvn(22-01-14), hoabantrang(05-02-14), ngoisaomayman(13-02-14), CTN(13-02-14), quanghoa(19-02-14), nguyenhuong(27-02-14), Mykieu(28-02-14), gió_cát(22-03-14), Nemo(26-03-14), maysang(26-03-14), silvia(27-03-14), Diệu Gấm Hương(27-03-14), hatbui(29-03-14), tâm không(07-04-14), taomeo(10-04-14), diepvien007(22-04-14), bachlien(23-04-14), Thời Sa(10-05-14), luunhung(11-05-14), HoangHuu(17-05-14), Hienvinh(17-05-14), caotuan(21-05-14), Bá Tùng(26-05-14), Ngọc Bích(04-06-14), ThinhTGM(04-06-14), zarcy(07-06-14), Soul(10-06-14), phapman(08-07-14), daikhethuy(11-07-14), thaitran(11-07-14), phamdinhtantan(16-07-14), Jily Jily(16-07-14), minhha(01-08-14), Khang Tuệ(06-08-14), ThuyDuong(21-08-14), SenNganCanh(26-08-14), Tịnh Lạc(01-09-14), aladanh(04-09-14), Viet_Linh(11-09-14), HongTham(22-09-14), vanhieu1987(25-09-14), Lientri(21-10-14), Vô Tích(23-10-14), MinhThanh(24-10-14), thunga(09-11-14), Thiện Đức(12-11-14), lientam6(14-11-14), Vinhxuanquyen(14-11-14), dandelion(01-12-14), Độc Cô 83(12-12-14), nguyenthanhtuan(20-12-14), vanhoasaigon(24-12-14), Thanh Tịnh(25-12-14), NangDepMienNam(26-12-14), bongsenbentre(14-01-15), Thiên Mộng(23-01-15), ngantruong(24-01-15), Giác Ngộ(28-01-15), Đá Ngũ Sắc(05-02-15), Dạ Lan Hương(08-02-15), Congtam(09-02-15), khiemha(28-02-15), hoainam1987(04-03-15), Lethoa1988(08-03-15), hungquyet(12-03-15), hoaquynhhuong(16-03-15), Phước An(19-03-15), trantan(22-03-15), erichuynh86(25-03-15), kita(05-04-15), ThaoTran(09-04-15), Perfume(18-04-15), VinhTTB(28-04-15), Kiên(08-05-15), hienle09(27-05-15), TranTrungHieu(01-06-15), Tiểu Đạo(03-06-15), thiện_thọ(11-06-15), uyên linh(27-06-15), khanhhuyen(28-06-15), Hải Tâm(09-07-15), Hạt Dẻ(11-07-15), nguyenviet(25-07-15), Hạnh Như(19-08-15), Tuệ Tâm(02-09-15), Thủy Đăng(06-09-15), hoamaivang(12-09-15), Duong Truong(20-09-15), xamac(20-09-15), hikaru(21-09-15), Quang Quí(29-09-15), minhle(30-09-15), tu_yen(11-10-15), Ngocminh(12-10-15), Nguyen thai Son(12-10-15), Lê Phượng(15-10-15), Khiết Tâm(16-10-15), Hoàng Ngân(18-10-15), hongan(08-11-15), PhucCuong(09-11-15), Song Thành(14-11-15), Cafe_den(15-11-15), ZuLu(15-11-15), phuongha(19-11-15), luatthanh69(03-12-15), Mẫn Hy Vương(08-12-15), Shizuka(10-12-15), NhuanLanpy(12-12-15), Thien Phong(18-12-15), nqh(23-12-15), Phước Nhã(25-12-15), dongnuocla(06-01-16), tienlachoa(09-02-16), Nhật Mẫn(10-03-16), tiểuyến(25-03-16), Hoaisang(08-04-16), Lá nhỏ(09-04-16), linhtam(20-04-16), Mai Hoa(24-04-16), CanhMaiVang(25-04-16), muathu(27-04-16), Quethanhminh(14-05-16), Pháp Tâm(14-05-16), Hạ Linh(19-05-16), Thiện Hòa(21-05-16), Thành Tài(23-05-16), Hoàng Nhân(29-05-16), Gieohatbode(31-05-16), Khánh Vân(02-06-16), lotus(20-06-16), Orion(22-06-16), dinhwan(26-06-16), Hoa Sâm(28-06-16), Tandhada(06-07-16), titoay(14-07-16), Quảng Bác(14-07-16), Tuyết Lam(14-07-16), diệu hằng 62(14-07-16), Hải Thanh(15-07-16), Phước Duyên(17-07-16), Nhuận Trọng(18-07-16), Hà nghĩa(18-07-16), quangdao(19-07-16), Giang Định(21-07-16), băng nguyễn(16-08-16), San hô biển(22-08-16), Minh Hiền(26-08-16), dieumay61(20-09-16), thienthanh(08-10-16), lũy thừa 2(14-10-16), MinhDung89(15-10-16), Mack(17-10-16), hoaphuongtim(05-11-16), TuTam(10-11-16), Bất Tam(11-11-16), e_skorpion(13-11-16), duynguyen(23-11-16), ảo mộng(24-11-16), Tieuannhien(21-12-16), nhibap(23-12-16), ruby38(07-01-17), An Hy(13-01-17), mientrung(23-01-17), Helen Nguyen(24-01-17), kimhoa(01-02-17), ThuyTran(06-02-17), An Phú(13-02-17), PhucDuyenGia(15-02-17), hanguyen(17-02-17), Nhu Nhiên(24-02-17), Hasu(01-03-17), Thiện Sang(02-03-17), Tugia78(08-03-17), Huyenlinh(10-03-17), Hạnh Thiện(11-03-17), Triệu Minh(12-03-17), Phúc Lương(12-03-17), Trần Long(24-03-17), An Sinh(25-03-17), timlaitam(26-03-17), Diệp Mẫn Nghi(31-03-17), chontam(02-04-17), loanminh(12-04-17), Minh Phương(08-05-17)

Re: Huyền kí từ Đức Thượng Đế

Unread postby banana on Tue Jun 30, 2009 8:24 pm

Con thành kính đảnh lễ Sư Tổ, Thầy, cô Triệu Ân, kính chào tất cả huynh đệ tỷ muội!
Kính cảm ơn Lĩnh Nam mở cho Banana hiểu về Sư Tổ, pháp môn mà Sư Tổ đã trao truyền!
Con đã đọc qua kinh điển Phật giáo, khi gặp bài nói về ngài Duy-ma-cật, lúc đó con rất thích bài kinh này, con đọc đi đọc lại rất nhiều lần, con rất phục trí tuệ và thần thông của ngài Duy-ma-cật, và người thiên nữ ở nhà ngài Duy-ma-cật khi người này đối đáp với đệ tử của Phật Thích-ca. Con cũng không ngờ, ngay trong hiện tại này, con có cơ hội gặp được pháp môn Vô tận đăng quý báo, được chư vị trong hệ thống dẫn dắt, cho con biết con đường đi trong vũ trụ bao la vô tận, và dạy con từng ngày để hoàn thiện mình. Con thật không biết làm thế nào để đền đáp công ơn Sư Tổ, Thầy và cô Triệu Ân. Con nguyện cố gắng theo bước con đường Tổ Thầy dạy, trao truyền pháp môn này cho nhiều người.
Con trẻ kính lạy Tổ Thầy, cô Triệu Ân!
Banana
banana
 
Posts: 54
Joined: Fri Nov 14, 2008 10:00 am
Location: Bình Thuận, Vietnam
Given: 3222 thanks
Received: 6021 thanks

The following 305 users would like to thank banana for his or her post:
Raumuong, nhulong, oneway, DieuChi, hạngvũ, thanhlinhpt, bnglam86, vothuongdao, tamtan, Triệu Ân, Kylin, TamAn, osmvirus(06-07-09), whoami(07-07-09), dieu vi(08-07-09), Appiela(08-07-09), MinhThien(10-07-09), Nhơn(15-07-09), tmc12345(22-07-09), Ngọc hảo(27-07-09), Thanh An(27-07-09), viêndung(30-07-09), duyên đạo(31-07-09), dieukim(07-08-09), DieuLien(10-08-09), daiphat(20-08-09), quang505(11-09-09), h.anh(02-10-09), dangvuong(14-11-09), dieuthong50(27-11-09), chilang(11-01-10), ducchi(29-01-10), cuiyang07(23-02-10), Cầu Trí Bát Nhã(28-02-10), khanhhoa(19-06-10), linhhoa(22-07-10), donga(11-08-10), T.NGUYEN(12-08-10), dhtl0402(17-08-10), ocean(29-08-10), minhlong(29-08-10), hoanguyen(01-09-10), lannhi(10-09-10), DThanh(13-09-10), hanhgia(19-09-10), Parisnguyen(29-09-10), Tiểu Huỳnh(01-10-10), dieungo(03-10-10), huongthien(11-10-10), noname(11-10-10), betifle(12-10-10), bluesky(14-10-10), khachtrangian(21-10-10), Blue(23-11-10), Cỏ bốn lá(28-11-10), yappito(01-12-10), trangle(05-01-11), klhaido(05-03-11), ruanshicao(16-03-11), jinggun333(10-04-11), ThuanThien(30-04-11), hocnghe(24-05-11), TTMC(01-07-11), yoga(16-07-11), nguyenanhvu(21-09-11), kiemmadocco(21-09-11), Toi Se La Ai(24-10-11), thotv(01-11-11), quochung_ngoctra(13-11-11), thachanhtrang(05-12-11), klinh1990(17-12-11), Minh Hoàng(17-01-12), Dieuthinh(02-02-12), Diệu Lương(21-02-12), ngocan(29-02-12), Tuệ Phúc(03-03-12), thachanhhong(15-05-12), lienminh123(18-05-12), Tam_Tu_Bi(30-05-12), Gaonep-huong(30-05-12), Triệu Hiếu(05-06-12), Thai(07-06-12), Thiện Phúc(17-06-12), phuongvy(03-08-12), An Vũ(05-08-12), segaraku(15-08-12), tanqnv(29-08-12), somveque(21-09-12), nhunguyet(01-10-12), thlinh(11-10-12), HueMinh(12-11-12), ngoclam(14-11-12), ngxtinh(14-11-12), demtuyetroi(20-11-12), lovestone(22-11-12), muadongh2(28-11-12), dauphin(20-12-12), huyenngoc1009(11-01-13), ĐứcTâmDuyên(15-01-13), truongducngoc(06-02-13), VoTru(06-03-13), Lan_Thang(16-03-13), chuotbach(24-04-13), Hoàng Mẫn(14-05-13), LCD(16-05-13), yenminhtinh(16-05-13), tuanphuong2010(17-05-13), MaiQuyen(21-05-13), TrucMai(22-05-13), ThienNguyen(23-05-13), ngocban85(24-05-13), Ennho(02-06-13), cuongni(03-06-13), thonggas2000(06-06-13), fr14(15-06-13), nhutien(22-06-13), leetrung(01-07-13), LienThao(05-07-13), Boikhuonganh(07-07-13), mt nguyen tang(27-07-13), XuanYen(06-08-13), Hoàng Tùng(04-09-13), Hoamoclan(08-09-13), Duyên Ngộ(10-09-13), Thiện_Nguyện(13-09-13), ThanhBinh(23-09-13), Diệu Hoa 11(11-10-13), ducthinh(17-10-13), VuBui(18-10-13), Đào Thị Trang Nhung(23-10-13), hoasenxanh(25-10-13), vinhvous(28-10-13), thanhnhan(28-10-13), Trieuhien(15-11-13), NguyenKim(18-11-13), Thiện Nhi(25-11-13), hoangthuyanh68(25-11-13), Hoang_godalat(25-11-13), HueMinhThanh(05-12-13), Dòng suối nhỏ(16-12-13), ommanipadmehum(02-01-14), trongduc60(15-01-14), linhvn(22-01-14), hoabantrang(06-02-14), CTN(13-02-14), quanghoa(19-02-14), sleepybaby(19-02-14), nguyenhuong(27-02-14), Mykieu(28-02-14), maysang(26-03-14), Diệu Gấm Hương(27-03-14), hatbui(29-03-14), tâm không(07-04-14), diepvien007(22-04-14), bachlien(23-04-14), Thời Sa(10-05-14), luunhung(11-05-14), Hienvinh(17-05-14), caotuan(21-05-14), Bá Tùng(26-05-14), nguyenphattri(27-05-14), Ngọc Bích(04-06-14), ThinhTGM(04-06-14), zarcy(07-06-14), Soul(10-06-14), thaitran(11-07-14), phamdinhtantan(16-07-14), Jily Jily(16-07-14), taomeo(30-07-14), minhha(01-08-14), ThuyDuong(21-08-14), Nemo(03-09-14), aladanh(04-09-14), Viet_Linh(11-09-14), vanhieu1987(25-09-14), huynd90(19-10-14), Vô Tích(23-10-14), MinhThanh(24-10-14), thunga(09-11-14), Thiện Đức(12-11-14), lientam6(14-11-14), dandelion(01-12-14), Độc Cô 83(12-12-14), nguyenthanhtuan(20-12-14), phapman(23-12-14), vanhoasaigon(24-12-14), NangDepMienNam(26-12-14), bongsenbentre(14-01-15), Thiên Mộng(23-01-15), Giác Ngộ(28-01-15), Đá Ngũ Sắc(05-02-15), khiemha(28-02-15), hoainam1987(04-03-15), hungquyet(12-03-15), hoaquynhhuong(16-03-15), Phước An(19-03-15), trantan(22-03-15), erichuynh86(25-03-15), kita(05-04-15), ThaoTran(09-04-15), Perfume(18-04-15), VinhTTB(28-04-15), Kiên(08-05-15), Congtam(19-05-15), hienle09(27-05-15), transon(27-05-15), TranTrungHieu(01-06-15), Tiểu Đạo(03-06-15), thiện_thọ(11-06-15), uyên linh(27-06-15), khanhhuyen(28-06-15), Hải Tâm(09-07-15), Hạt Dẻ(11-07-15), nguyenviet(25-07-15), Thiện Hiền(11-08-15), Người Tầm Đạo(18-08-15), Hạnh Như(19-08-15), Tuệ Tâm(02-09-15), Thủy Đăng(06-09-15), thegianphienha(17-09-15), Duong Truong(20-09-15), Quang Quí(29-09-15), minhle(30-09-15), silvia(02-10-15), tu_yen(11-10-15), Ngocminh(12-10-15), Nguyen thai Son(12-10-15), Lê Phượng(15-10-15), Khiết Tâm(16-10-15), Hoàng Ngân(18-10-15), hongan(08-11-15), Cafe_den(15-11-15), ZuLu(15-11-15), phuongha(19-11-15), dangthuychung(23-11-15), Đinh Hải Hòa(28-11-15), luatthanh69(03-12-15), Khang Tuệ(06-12-15), Mẫn Hy Vương(08-12-15), Shizuka(10-12-15), NhuanLanpy(12-12-15), Thien Phong(18-12-15), nqh(23-12-15), SenNganCanh(24-12-15), dongnuocla(07-01-16), tienlachoa(09-02-16), Nhật Mẫn(10-03-16), tiểuyến(25-03-16), linhtam(20-04-16), Mai Hoa(25-04-16), CanhMaiVang(25-04-16), muathu(27-04-16), Quethanhminh(14-05-16), Hạ Linh(19-05-16), Thiện Hòa(21-05-16), Thành Tài(23-05-16), Hoàng Nhân(29-05-16), Gieohatbode(31-05-16), Hoaisang(31-05-16), lotus(20-06-16), dinhwan(26-06-16), Hoa Sâm(28-06-16), Tandhada(06-07-16), titoay(14-07-16), Tuyết Lam(14-07-16), diệu hằng 62(14-07-16), Hải Thanh(15-07-16), Nhuận Trọng(18-07-16), Hà nghĩa(18-07-16), quangdao(22-07-16), Giang Định(01-08-16), San hô biển(22-08-16), Minh Hiền(26-08-16), dieumay61(20-09-16), Orion(21-09-16), Lá nhỏ(22-09-16), thienthanh(08-10-16), MinhDung89(15-10-16), Mack(17-10-16), Pháp Tâm(17-10-16), hoaphuongtim(05-11-16), TuTam(10-11-16), Bất Tam(11-11-16), e_skorpion(13-11-16), lũy thừa 2(22-11-16), duynguyen(23-11-16), ảo mộng(24-11-16), nhibap(23-12-16), ruby38(07-01-17), An Hy(13-01-17), Tiểu Bảo(13-01-17), mientrung(24-01-17), Helen Nguyen(24-01-17), kimhoa(01-02-17), Phước Duyên(04-02-17), An Phú(13-02-17), PhucDuyenGia(15-02-17), hanguyen(17-02-17), Nhu Nhiên(24-02-17), Hasu(01-03-17), Tugia78(08-03-17), Thiện Sang(31-03-17), chontam(02-04-17), loanminh(12-04-17), Minh Phương(08-05-17)

Re: Huyền kí từ Đức Thượng Đế

Unread postby Triệu Thông on Fri Jul 03, 2009 12:12 am

Con kính đảnh lễ Sư Tổ, con kính đảnh lễ Thầy.
T.Thong xin được cảm ơn Lĩnhnam đã hé lộ vài nét về Sư Tổ. T.Thong có vài cảm nghĩ xin chia sẻ với các bạn.

Trong cuộc sống này, ai cũng sợ tiếp xúc với những người thuộc tầng đáy xã hội, thế giới đen tối chỉ có tiền và dục, chỉ có chiếm đoạt, lợi dụng, đam mê, và tự hủy hoại mình như những con thiêu thân. Họ tranh giành lẫn nhau để sống còn và xem những người khác là con mồi của họ; họ không sợ trời cũng không sợ đất, sống ngoài vòng pháp luật không cần biết đến tương lai. Họ không gạt người thì thôi chứ ít ai gạt được họ, họ cũng không bao giờ biết phục ai, và họ sẽ cười ngạo người nào muốn khuyên họ tu hành, buông đao để thành Phật...!
Vậy mà Sư tổ đã mang được ánh sáng đạo đến để cứu giúp cuộc đời của họ, khiến họ quy y với Trời Phật và trở thành một ngọn Vô tận đăng khác, sư tổ đã khiến cho họ tâm phục khẩu phục, đó thật sự là một việc khó khăn mà từ trước đến nay, con không thấy có ai làm được, ngoài trừ Ngài Duy Ma Cật trong kinh sách!
Thật không ngờ một nhân vật tưởng như là huyền thoại không ngờ lại xuất hiện bằng xương bằng thịt vào thời mạt pháp này, mà đó lại là Sư tổ của con! Con hạnh phúc vô cùng vì con đã cảm giác được hồng ân lớn lao của việc điểm đạo mà mấy năm về trước con còn chưa hoàn toàn thấu hiểu.

Sunny wrote:Con mới thấy mình thật ngu si, nếu con còn mang tâm phân biệt, thì đây là chướng ngại lớn trên con đường làm đạo của con sau này.

Sunny yên tâm, về phần này T.thông được sư phụ dạy là tuy không nên có tâm phân biệt, nhưng muốn cứu người mà chưa đủ trí tuệ thì chúng ta không những không cứu được họ mà còn bị hại thân là đàng khác. Muốn hóa độ cho những người trong chốn giang hồ thì phải có trí tuệ và bản lảnh mới làm được chứ như trình độ của chúng ta thì chỉ lo nỗ lực tu học để tự giác trước đã, không nên nghĩ đến cảm hóa kẻ sa đọa vì không khéo sẽ bị họ lôi cuốn đi theo họ thì khổ, hoặc sẽ mang đến cho mình rất nhiều phiền não. Muốn cứu người ở địa ngục thì phải xuống địa ngục, nhưng xuống đó thì dễ mà lên thì khó, nếu không đủ tài trí thì ta sẽ bị kẹt luôn ở dưới địa ngục. Sư phụ thường dặn T. Thong là phải lo cứu bản thân mình trước và mồi ngọn lửa đạo cho những người hữu duyên biết tin trời tin Phật mà thôi.
Điều sư phụ dạy khiến T.thong nhẹ nhõm cả người vì T.Thong đi làm đạo với những người tuy không phải thuộc chốn gió tanh mưa máu nhưng đa số chỉ thích danh lợi chứ không nghĩ gì đến tâm linh nên muốn trao pháp quý cho họ cũng không phải dễ dàng.
T.thông nguyện suốt đời mồi lại ngọn đuốc Thiêng của Sư tổ cho những ai đang còn đi trong đêm tối...
Kính
T.Thong
Triệu Thông
y3
 
Posts: 113
Joined: Tue Nov 25, 2008 5:32 pm
Location: TP Hồ Chí Minh, Vietnam
Given: 9578 thanks
Received: 16470 thanks
Sex: Female
Birthday: 0- 0-1974
Degree: Bachelor

The following 347 users would like to thank Triệu Thông for his or her post:
Triệu Ân, nhulong, thanhlinhpt, ngocxuan, oneway, whoami, An Huệ, banana, Spartacus, TaRa, TamAn, lytrac, Kylin, tamtan, DieuChi, Horangi, Ngọc Thi(05-07-09), loveattila(06-07-09), bnglam86(06-07-09), osmvirus(06-07-09), Appiela(08-07-09), dieuthong50(13-07-09), dieu vi(14-07-09), vothuongdao(14-07-09), Nhơn(15-07-09), MinhQuan(18-07-09), tmc12345(22-07-09), MinhThien(22-07-09), hạngvũ(26-07-09), Ngọc hảo(27-07-09), Thanh An(27-07-09), viêndung(30-07-09), duyên đạo(31-07-09), vohawaii(01-08-09), dieukim(07-08-09), DieuLien(10-08-09), daiphat(20-08-09), quang505(28-09-09), h.anh(02-10-09), ducchi(29-01-10), cuiyang07(23-02-10), Cầu Trí Bát Nhã(28-02-10), khanhhoa(19-06-10), linhhoa(22-07-10), donga(11-08-10), T.NGUYEN(12-08-10), dhtl0402(17-08-10), dangvuong(25-08-10), ocean(29-08-10), minhlong(29-08-10), thedoctor(29-08-10), PHUC LAI(01-09-10), hoanguyen(01-09-10), lannhi(10-09-10), DThanh(13-09-10), hanhgia(19-09-10), Parisnguyen(29-09-10), Tiểu Huỳnh(01-10-10), dieungo(03-10-10), huongthien(11-10-10), noname(11-10-10), betifle(12-10-10), bluesky(14-10-10), khachtrangian(21-10-10), Blue(23-11-10), Cỏ bốn lá(28-11-10), yappito(01-12-10), ruby(12-12-10), hocnghe(13-02-11), odico(13-02-11), klhaido(05-03-11), ruanshicao(16-03-11), tranvantuong(23-03-11), jinggun333(10-04-11), elyza(18-04-11), ThanhĐàn(22-04-11), ThuanThien(30-04-11), TTMC(01-07-11), yoga(16-07-11), nguyenanhvu(21-09-11), kiemmadocco(21-09-11), Toi Se La Ai(24-10-11), thotv(01-11-11), Người Tầm Đạo(02-11-11), quochung_ngoctra(13-11-11), thachanhtrang(05-12-11), Minh Hoàng(17-01-12), Diệu Lương(21-02-12), ngocan(29-02-12), Dở Hơi(19-03-12), thachanhhong(15-05-12), lienminh123(18-05-12), Tam_Tu_Bi(30-05-12), Gaonep-huong(30-05-12), Triệu Hiếu(05-06-12), Thai(07-06-12), Thiện Phúc(17-06-12), Dieuthinh(26-06-12), phuongvy(03-08-12), An Vũ(06-08-12), segaraku(15-08-12), tanqnv(29-08-12), somveque(21-09-12), nhunguyet(01-10-12), thlinh(11-10-12), klinh1990(16-10-12), HueMinh(12-11-12), ngoclam(14-11-12), ngxtinh(14-11-12), lovestone(22-11-12), demtuyetroi(24-11-12), muadongh2(28-11-12), dauphin(20-12-12), huyenngoc1009(11-01-13), ĐứcTâmDuyên(15-01-13), truongducngoc(06-02-13), VoTru(06-03-13), Lan_Thang(16-03-13), baothien(27-03-13), chuotbach(24-04-13), Hoàng Mẫn(14-05-13), huongdao(15-05-13), Liên Hoa(15-05-13), LCD(16-05-13), yenminhtinh(16-05-13), tuanphuong2010(17-05-13), MaiQuyen(21-05-13), TrucMai(22-05-13), ThienNguyen(23-05-13), ngocban85(24-05-13), Ennho(02-06-13), cuongni(03-06-13), thonggas2000(06-06-13), fr14(15-06-13), Tiểu Bảo(20-06-13), nhutien(22-06-13), leetrung(01-07-13), Boikhuonganh(07-07-13), Đông Quân(13-07-13), mt nguyen tang(27-07-13), XuanYen(06-08-13), Hoàng Tùng(04-09-13), Hoamoclan(08-09-13), Duyên Ngộ(10-09-13), Thiện_Nguyện(13-09-13), thanhnhan(15-09-13), Diệu Hoa 11(11-10-13), ducthinh(17-10-13), VuBui(18-10-13), chontam(21-10-13), hoasenxanh(25-10-13), ThanhBinh(25-10-13), vinhvous(28-10-13), thienduyen(30-10-13), Đào Thị Trang Nhung(30-10-13), CTN(06-11-13), HongTham(12-11-13), Trieuhien(15-11-13), NguyenKim(18-11-13), Thiện Nhi(25-11-13), hoangthuyanh68(25-11-13), Hoang_godalat(25-11-13), chilang(05-12-13), HueMinhThanh(05-12-13), Dòng suối nhỏ(16-12-13), trongduc60(15-01-14), linhvn(22-01-14), hienminh(29-01-14), hoabantrang(06-02-14), sleepybaby(19-02-14), nguyenhuong(27-02-14), Mykieu(28-02-14), Tuevan(07-03-14), gió_cát(22-03-14), silvia(27-03-14), Diệu Gấm Hương(27-03-14), maysang(28-03-14), hatbui(29-03-14), tâm không(07-04-14), themvu67(09-04-14), diepvien007(22-04-14), bachlien(23-04-14), quanghoa(23-04-14), Thời Sa(10-05-14), luunhung(11-05-14), Hienvinh(17-05-14), ThuyTran(20-05-14), caotuan(21-05-14), Bá Tùng(26-05-14), nguyenphattri(27-05-14), Ngọc Bích(04-06-14), ThinhTGM(04-06-14), zarcy(07-06-14), Soul(10-06-14), phapman(08-07-14), thaitran(12-07-14), phamdinhtantan(16-07-14), Jily Jily(16-07-14), taomeo(30-07-14), minhha(01-08-14), Khang Tuệ(06-08-14), hoanghuu86(08-08-14), ThuyDuong(21-08-14), SenNganCanh(26-08-14), Tịnh Lạc(01-09-14), Nemo(03-09-14), aladanh(04-09-14), Viet_Linh(11-09-14), Bổn Minh(13-09-14), vanhieu1987(25-09-14), Diệu Ánh(11-10-14), Lientri(21-10-14), Vô Tích(23-10-14), MinhThanh(24-10-14), thunga(09-11-14), Thiện Đức(12-11-14), lientam6(14-11-14), Vinhxuanquyen(14-11-14), dandelion(01-12-14), Độc Cô 83(12-12-14), nguyenthanhtuan(20-12-14), vanhoasaigon(24-12-14), NangDepMienNam(26-12-14), Thiên Mộng(23-01-15), ngantruong(24-01-15), Giác Ngộ(28-01-15), Đá Ngũ Sắc(05-02-15), erichuynh86(06-02-15), e_skorpion(24-02-15), khiemha(28-02-15), bongsenbentre(03-03-15), hoainam1987(04-03-15), hungquyet(12-03-15), hoaquynhhuong(16-03-15), Phước An(19-03-15), trantan(22-03-15), kita(05-04-15), ThaoTran(09-04-15), Thạch Anh Đen(16-04-15), Perfume(18-04-15), VinhTTB(25-04-15), Kiên(08-05-15), Congtam(19-05-15), hienle09(27-05-15), transon(27-05-15), TranTrungHieu(01-06-15), Tiểu Đạo(03-06-15), thiện_thọ(11-06-15), xamac(21-06-15), uyên linh(27-06-15), khanhhuyen(28-06-15), Hải Tâm(09-07-15), Hạt Dẻ(11-07-15), nguyenviet(25-07-15), Mẫn Hy Vương(04-08-15), Thiện Hiền(11-08-15), Hạnh Như(19-08-15), Tuệ Tâm(02-09-15), hoamaivang(12-09-15), thegianphienha(17-09-15), Duong Truong(20-09-15), hikaru(21-09-15), Quang Quí(29-09-15), tu_yen(11-10-15), Ngocminh(12-10-15), Nguyen thai Son(12-10-15), Lê Phượng(15-10-15), Khiết Tâm(16-10-15), Hoàng Ngân(18-10-15), hongan(08-11-15), Song Thành(14-11-15), Cafe_den(15-11-15), ZuLu(15-11-15), phuongha(19-11-15), dangthuychung(23-11-15), Đinh Hải Hòa(28-11-15), luatthanh69(03-12-15), Shizuka(10-12-15), Thien Phong(18-12-15), nqh(23-12-15), dongnuocla(07-01-16), tienlachoa(09-02-16), Nhật Mẫn(10-03-16), tiểuyến(25-03-16), CanhMaiVang(25-04-16), Mai Hoa(25-04-16), muathu(27-04-16), huynd90(11-05-16), Quethanhminh(14-05-16), Pháp Tâm(14-05-16), Hạ Linh(19-05-16), Thiện Hòa(21-05-16), Thành Tài(23-05-16), Hoàng Nhân(29-05-16), Gieohatbode(31-05-16), Hoaisang(31-05-16), lotus(20-06-16), Orion(22-06-16), dinhwan(26-06-16), Hoa Sâm(28-06-16), Tandhada(06-07-16), titoay(14-07-16), Tuyết Lam(14-07-16), diệu hằng 62(14-07-16), Hằng Mơ(15-07-16), Hải Thanh(15-07-16), Trọng Đức(16-07-16), Nhuận Trọng(18-07-16), Hà nghĩa(18-07-16), quangdao(22-07-16), An Đức(02-08-16), hoa nhi(18-08-16), Giang Định(18-08-16), San hô biển(22-08-16), Minh Hiền(26-08-16), dieumay61(20-09-16), Lá nhỏ(22-09-16), thienthanh(08-10-16), lũy thừa 2(14-10-16), MinhDung89(16-10-16), Mack(17-10-16), ThienChau(31-10-16), hoaphuongtim(05-11-16), TuTam(10-11-16), Bất Tam(11-11-16), duynguyen(23-11-16), ảo mộng(10-12-16), nhibap(23-12-16), measures(05-01-17), ruby38(07-01-17), An Hy(13-01-17), mientrung(23-01-17), Helen Nguyen(24-01-17), kimhoa(01-02-17), Phước Duyên(04-02-17), An Phú(13-02-17), PhucDuyenGia(15-02-17), hanguyen(17-02-17), Nhu Nhiên(24-02-17), Hasu(01-03-17), Thiện Sang(06-03-17), Tugia78(08-03-17), Triệu Minh(12-03-17), An Sinh(25-03-17), timlaitam(26-03-17), loanminh(12-04-17), Minh Phương(08-05-17)

Re: Huyền kí từ Đức Thượng Đế

Unread postby TaRa on Tue Jul 07, 2009 7:05 am

Kính lễ Tổ, Thầy, cùng các Sư huynh đệ tỷ muội.
Kính cảm ơn Lĩnhnam đã cho học trò chúng con được biết một chút về Sư Tổ tôn kính.

Đọc xong bài viết Huyền kí từ đức Thượng Đế, con nghĩ Tổ sư gia giống như các vị Phật, Bồ Tát thị hiện giữa đời thường để giáo hoá chúng sanh. Người nào hữu duyên không kể nghèo giàu, sang hèn, bất hảo,...... sẽ được gặp pháp quý, được dẫn dắt để tu học để diệt tội, tăng phước và quan trọng là khi sống ta sống an lạc, khi chết thì được chư vị tiếp dẫn, được vãng sanh nơi mười phương tịnh độ.

Qua bài viết này, con được học là nếu trên đường tu mình nhận được những lời thần khải về quá khứ vị lai của bản thân nếu đó là tốt thì mình nên cố gắng tu tập, trau dồi phước đức để được tốt hơn, chứ không nên đừng ỷ vào những lời đó rồi đâm ra ngã mạn, không lo tu tập để rồi phá huỷ tất cả (dù đó là cả rừng công đức), còn nếu xấu thì phải cố gắng thật nhiều hơn nữa để tiêu nghiệp xấu đi, để cây phước đức đơm hoa kết trái (buồn rầu cũng chẳng ích chi)...
Không biết con nghĩ như vậy có đúng không, kính mong được chỉ dẫn thêm.

TaRa kính bút
TaRa
 
Posts: 8
Joined: Tue Mar 31, 2009 1:12 pm
Location: TP Hồ Chí Minh,Vietnam
Given: 124 thanks
Received: 836 thanks

The following 299 users would like to thank TaRa for his or her post:
huongdao(07-07-09), nhulong(07-07-09), lytrac(07-07-09), Triệu Ân(07-07-09), osmvirus(07-07-09), TamAn(07-07-09), DieuChi(07-07-09), Kylin(07-07-09), vothuongdao(07-07-09), odbo(07-07-09), whoami(07-07-09), Triệu Thông(07-07-09), bnglam86(07-07-09), dieu vi(08-07-09), Appiela(08-07-09), banana(08-07-09), tamtan(08-07-09), MinhThien(10-07-09), oneway(11-07-09), dieuthong50(13-07-09), loveattila(14-07-09), Nhơn(15-07-09), tmc12345(22-07-09), thanhlinhpt(26-07-09), hạngvũ(26-07-09), Ngọc hảo(27-07-09), Thanh An(27-07-09), viêndung(30-07-09), duyên đạo(31-07-09), daiphat(20-08-09), dieukim(19-09-09), quang505(28-09-09), h.anh(02-10-09), ducchi(29-01-10), donga(29-01-10), cuiyang07(23-02-10), Cầu Trí Bát Nhã(28-02-10), khanhhoa(19-06-10), T.NGUYEN(12-08-10), dhtl0402(17-08-10), dangvuong(25-08-10), ocean(29-08-10), minhlong(29-08-10), PHUC LAI(01-09-10), hoanguyen(01-09-10), lannhi(10-09-10), DThanh(13-09-10), Parisnguyen(29-09-10), Tiểu Huỳnh(01-10-10), dieungo(03-10-10), huongthien(11-10-10), noname(11-10-10), betifle(12-10-10), khachtrangian(21-10-10), Blue(23-11-10), Cỏ bốn lá(28-11-10), klhaido(05-03-11), ruanshicao(16-03-11), jinggun333(10-04-11), elyza(18-04-11), ThuanThien(30-04-11), hocnghe(24-05-11), TTMC(01-07-11), yoga(16-07-11), nguyenanhvu(21-09-11), kiemmadocco(21-09-11), Toi Se La Ai(24-10-11), thotv(01-11-11), quochung_ngoctra(13-11-11), thachanhtrang(05-12-11), klinh1990(17-12-11), Minh Hoàng(17-01-12), Dieuthinh(02-02-12), Diệu Lương(21-02-12), ngocan(29-02-12), Tuệ Phúc(03-03-12), thachanhhong(15-05-12), lienminh123(18-05-12), Tam_Tu_Bi(30-05-12), Gaonep-huong(30-05-12), Triệu Hiếu(05-06-12), Thai(07-06-12), Thiện Phúc(17-06-12), phuongvy(03-08-12), An Vũ(06-08-12), segaraku(18-08-12), tanqnv(29-08-12), somveque(21-09-12), nhunguyet(01-10-12), thlinh(11-10-12), HueMinh(12-11-12), ngxtinh(14-11-12), lovestone(22-11-12), demtuyetroi(24-11-12), muadongh2(28-11-12), dauphin(20-12-12), huyenngoc1009(11-01-13), ĐứcTâmDuyên(15-01-13), truongducngoc(06-02-13), VoTru(06-03-13), Lan_Thang(16-03-13), baothien(27-03-13), chuotbach(24-04-13), Hoàng Mẫn(14-05-13), LCD(16-05-13), yenminhtinh(16-05-13), tuanphuong2010(17-05-13), MaiQuyen(21-05-13), TrucMai(22-05-13), ThienNguyen(23-05-13), ngocban85(24-05-13), Ennho(02-06-13), cuongni(03-06-13), thonggas2000(06-06-13), fr14(15-06-13), nhutien(22-06-13), leetrung(01-07-13), Boikhuonganh(07-07-13), mt nguyen tang(27-07-13), XuanYen(06-08-13), Hoàng Tùng(04-09-13), Hoamoclan(08-09-13), Duyên Ngộ(10-09-13), Thiện_Nguyện(13-09-13), thanhnhan(15-09-13), Diệu Hoa 11(11-10-13), ducthinh(17-10-13), VuBui(18-10-13), hoasenxanh(25-10-13), ThanhBinh(25-10-13), vinhvous(28-10-13), thienduyen(30-10-13), Đào Thị Trang Nhung(30-10-13), NguyenKim(18-11-13), Thiện Nhi(25-11-13), hoangthuyanh68(25-11-13), Hoang_godalat(25-11-13), chilang(05-12-13), HueMinhThanh(05-12-13), Dòng suối nhỏ(16-12-13), ngoclam(23-12-13), trongduc60(15-01-14), linhvn(22-01-14), hoabantrang(06-02-14), CTN(13-02-14), quanghoa(19-02-14), sleepybaby(19-02-14), nguyenhuong(27-02-14), Mykieu(28-02-14), Diệu Gấm Hương(27-03-14), hatbui(29-03-14), tâm không(07-04-14), diepvien007(22-04-14), bachlien(23-04-14), luunhung(11-05-14), Hienvinh(17-05-14), caotuan(21-05-14), Bá Tùng(26-05-14), Ngọc Bích(04-06-14), ThinhTGM(04-06-14), zarcy(07-06-14), Soul(10-06-14), nguyenphattri(12-06-14), thaitran(12-07-14), phamdinhtantan(16-07-14), Jily Jily(16-07-14), taomeo(30-07-14), minhha(01-08-14), ThuyDuong(21-08-14), SenNganCanh(26-08-14), aladanh(04-09-14), Bổn Minh(13-09-14), vanhieu1987(25-09-14), Diệu Ánh(11-10-14), Lientri(21-10-14), Vô Tích(23-10-14), MinhThanh(24-10-14), Cecilia(25-10-14), thunga(09-11-14), Thiện Đức(12-11-14), lientam6(14-11-14), Vinhxuanquyen(14-11-14), dandelion(01-12-14), Độc Cô 83(12-12-14), nguyenthanhtuan(20-12-14), phapman(23-12-14), Thời Sa(24-12-14), vanhoasaigon(24-12-14), NangDepMienNam(26-12-14), Giác Ngộ(28-01-15), Đá Ngũ Sắc(05-02-15), khiemha(28-02-15), bongsenbentre(03-03-15), hoainam1987(04-03-15), hungquyet(12-03-15), hoaquynhhuong(16-03-15), Phước An(19-03-15), trantan(22-03-15), erichuynh86(26-03-15), kita(05-04-15), ThaoTran(09-04-15), Thạch Anh Đen(16-04-15), VinhTTB(25-04-15), Kiên(08-05-15), Congtam(19-05-15), hienle09(27-05-15), transon(27-05-15), TranTrungHieu(01-06-15), Tiểu Đạo(03-06-15), thiện_thọ(11-06-15), uyên linh(27-06-15), khanhhuyen(28-06-15), Hải Tâm(09-07-15), Hạt Dẻ(11-07-15), Người Tầm Đạo(29-07-15), Mẫn Hy Vương(04-08-15), Thiện Hiền(11-08-15), Hạnh Như(19-08-15), Tuệ Tâm(02-09-15), Perfume(05-09-15), Duong Truong(20-09-15), Quang Quí(29-09-15), Ngocminh(12-10-15), Nguyen thai Son(12-10-15), Lê Phượng(15-10-15), Khiết Tâm(16-10-15), Hoàng Ngân(18-10-15), hongan(08-11-15), Cafe_den(15-11-15), ZuLu(15-11-15), phuongha(19-11-15), dangthuychung(23-11-15), Đinh Hải Hòa(28-11-15), luatthanh69(03-12-15), Khang Tuệ(06-12-15), tu_yen(09-12-15), Shizuka(10-12-15), Thien Phong(18-12-15), nqh(23-12-15), dongnuocla(07-01-16), tienlachoa(09-02-16), maysang(01-03-16), Nhật Mẫn(10-03-16), tiểuyến(25-03-16), CanhMaiVang(25-04-16), Mai Hoa(25-04-16), muathu(27-04-16), xamac(28-04-16), huynd90(11-05-16), Quethanhminh(14-05-16), Pháp Tâm(14-05-16), Hạ Linh(19-05-16), Thiện Hòa(21-05-16), Gieohatbode(31-05-16), Hoaisang(31-05-16), lotus(20-06-16), Orion(22-06-16), dinhwan(26-06-16), Hoa Sâm(28-06-16), Tandhada(06-07-16), titoay(14-07-16), Tuyết Lam(14-07-16), diệu hằng 62(14-07-16), Hải Thanh(15-07-16), Nhuận Trọng(18-07-16), Hà nghĩa(18-07-16), quangdao(22-07-16), An Đức(02-08-16), Giang Định(18-08-16), San hô biển(22-08-16), Minh Hiền(26-08-16), dieumay61(20-09-16), Lá nhỏ(22-09-16), lũy thừa 2(14-10-16), MinhDung89(16-10-16), Mack(17-10-16), hoaphuongtim(05-11-16), TuTam(10-11-16), Bất Tam(11-11-16), e_skorpion(13-11-16), ảo mộng(10-12-16), nhibap(23-12-16), Tiểu Bảo(13-01-17), mientrung(23-01-17), Helen Nguyen(24-01-17), kimhoa(01-02-17), Phước Duyên(04-02-17), An Phú(13-02-17), PhucDuyenGia(15-02-17), hanguyen(17-02-17), Nhu Nhiên(24-02-17), Hasu(01-03-17), Tugia78(08-03-17), Hạnh Thiện(11-03-17), Trần Long(24-03-17), An Sinh(25-03-17), timlaitam(26-03-17), nguyenviet(19-04-17), Minh Phương(08-05-17)

Re: Huyền kí từ Đức Thượng Đế

Unread postby PHUC LAI on Tue Jul 14, 2009 9:17 am

con, Phúc Lai thành kính đảnh lễ Tổ, Thầy.

Đọc bài Huyền ký từ Đức Thượng Đế, Phúc Lai rất cảm động vì biết được một chút về Sư Tổ. Mặc dù hàng ngày con vẫn trì tụng theo Pháp của Sư Tổ (Thầy Già), gặt hái được nhiều ân huệ từ Chư Phật, Bồ Tát, Chư vị, Tổ Thầy, nhưng con không thể hình dung được công đức của Sư Tổ lớn đến vậy. Ngài như ngọn Hải Đăng sáng chói, dẫn dắt con, các bạn đạo và chúng sinh lạc giữa biển cả mênh mông của cõi Ta Bà đến bến bờ Đạo Hạnh của Đức Phật.

Kinh sách con tối tăm không đọc nhiều, nên chỉ có thể nghĩ về Sư Tổ như vậy và lòng kính trọng biết ơn vô bờ bến từ tấm lòng thành của con.

Nam-Mô-A-Di-Đà-Phật!
phuc lai
PHUC LAI
 
Posts: 8
Joined: Fri Nov 14, 2008 10:44 pm
Location: Hà Nội, Vietnam
Given: 1055 thanks
Received: 904 thanks

The following 276 users would like to thank PHUC LAI for his or her post:
Triệu Ân(14-07-09), TamAn(14-07-09), thanhlinhpt(14-07-09), dieu vi(14-07-09), vothuongdao(14-07-09), osmvirus(14-07-09), oneway(14-07-09), lytrac(14-07-09), loveattila(14-07-09), nhulong(14-07-09), bnglam86(15-07-09), Nhơn(15-07-09), tamtan(15-07-09), dieuthong50(15-07-09), whoami(16-07-09), banana(17-07-09), tmc12345(22-07-09), Appiela(22-07-09), MinhThien(22-07-09), Thanh An(27-07-09), viêndung(30-07-09), duyên đạo(31-07-09), daiphat(20-08-09), Ngọc hảo(25-08-09), dieukim(19-09-09), quang505(28-09-09), h.anh(04-10-09), ducchi(29-01-10), cuiyang07(23-02-10), Cầu Trí Bát Nhã(28-02-10), khanhhoa(19-06-10), donga(11-08-10), T.NGUYEN(12-08-10), dangvuong(25-08-10), ocean(29-08-10), minhlong(29-08-10), hoanguyen(01-09-10), lannhi(10-09-10), DThanh(13-09-10), hanhgia(19-09-10), Parisnguyen(29-09-10), Tiểu Huỳnh(01-10-10), dieungo(03-10-10), huongthien(11-10-10), noname(11-10-10), betifle(12-10-10), khachtrangian(21-10-10), hienthuong(19-11-10), Blue(23-11-10), Cỏ bốn lá(28-11-10), klhaido(05-03-11), ruanshicao(16-03-11), jinggun333(10-04-11), elyza(18-04-11), ThuanThien(30-04-11), hocnghe(24-05-11), TTMC(01-07-11), yoga(16-07-11), nguyenanhvu(21-09-11), kiemmadocco(21-09-11), Toi Se La Ai(24-10-11), thotv(01-11-11), quochung_ngoctra(13-11-11), thachanhtrang(05-12-11), klinh1990(17-12-11), Minh Hoàng(17-01-12), Diệu Lương(21-02-12), ngocan(29-02-12), Tuệ Phúc(03-03-12), thachanhhong(15-05-12), lienminh123(18-05-12), Tam_Tu_Bi(30-05-12), Gaonep-huong(30-05-12), Triệu Hiếu(05-06-12), Thai(07-06-12), Thiện Phúc(17-06-12), Dieuthinh(26-06-12), phuongvy(03-08-12), An Vũ(06-08-12), segaraku(18-08-12), somveque(21-09-12), nhunguyet(01-10-12), thlinh(11-10-12), HueMinh(12-11-12), ngxtinh(14-11-12), lovestone(22-11-12), demtuyetroi(24-11-12), muadongh2(28-11-12), dauphin(20-12-12), huyenngoc1009(11-01-13), ĐứcTâmDuyên(15-01-13), truongducngoc(06-02-13), VoTru(06-03-13), Lan_Thang(16-03-13), chuotbach(24-04-13), Hoàng Mẫn(14-05-13), yenminhtinh(16-05-13), tuanphuong2010(17-05-13), MaiQuyen(21-05-13), TrucMai(22-05-13), ThienNguyen(23-05-13), ngocban85(24-05-13), Ennho(02-06-13), cuongni(03-06-13), thonggas2000(06-06-13), tanqnv(10-06-13), nhutien(22-06-13), leetrung(01-07-13), Boikhuonganh(07-07-13), mt nguyen tang(27-07-13), XuanYen(06-08-13), Hoamoclan(08-09-13), Duyên Ngộ(10-09-13), Thiện_Nguyện(13-09-13), thanhnhan(15-09-13), Diệu Hoa 11(11-10-13), ducthinh(17-10-13), VuBui(18-10-13), hoasenxanh(25-10-13), ThanhBinh(25-10-13), vinhvous(28-10-13), Đào Thị Trang Nhung(30-10-13), NguyenKim(18-11-13), hoangthuyanh68(25-11-13), Hoang_godalat(25-11-13), HueMinhThanh(05-12-13), Dòng suối nhỏ(16-12-13), Hoàng Tùng(17-12-13), ngoclam(23-12-13), ommanipadmehum(02-01-14), Thiện Nhi(10-01-14), trongduc60(15-01-14), linhvn(22-01-14), hoabantrang(06-02-14), CTN(13-02-14), sleepybaby(19-02-14), nguyenhuong(27-02-14), Mykieu(28-02-14), Diệu Gấm Hương(27-03-14), hatbui(29-03-14), tâm không(07-04-14), diepvien007(22-04-14), bachlien(23-04-14), quanghoa(23-04-14), luunhung(11-05-14), Hienvinh(17-05-14), caotuan(21-05-14), Bá Tùng(26-05-14), Ngọc Bích(04-06-14), ThinhTGM(04-06-14), zarcy(07-06-14), thaitran(12-07-14), phamdinhtantan(16-07-14), Jily Jily(16-07-14), taomeo(30-07-14), minhha(01-08-14), Khang Tuệ(06-08-14), SenNganCanh(26-08-14), aladanh(04-09-14), vanhieu1987(25-09-14), Diệu Ánh(11-10-14), MinhThanh(24-10-14), thunga(09-11-14), Thiện Đức(12-11-14), lientam6(14-11-14), dandelion(01-12-14), Độc Cô 83(12-12-14), Thời Sa(24-12-14), vanhoasaigon(24-12-14), nguyenthanhtuan(25-12-14), Giác Ngộ(28-01-15), Đá Ngũ Sắc(05-02-15), khiemha(28-02-15), bongsenbentre(03-03-15), hoainam1987(04-03-15), hungquyet(12-03-15), hoaquynhhuong(16-03-15), Soul(17-03-15), Phước An(19-03-15), trantan(22-03-15), kita(05-04-15), ThaoTran(09-04-15), Thạch Anh Đen(16-04-15), VinhTTB(25-04-15), Kiên(08-05-15), hienle09(27-05-15), transon(27-05-15), TranTrungHieu(01-06-15), Tiểu Đạo(03-06-15), thiện_thọ(11-06-15), uyên linh(27-06-15), khanhhuyen(28-06-15), Hải Tâm(09-07-15), Hạt Dẻ(11-07-15), Người Tầm Đạo(29-07-15), Mẫn Hy Vương(04-08-15), Hạnh Như(11-08-15), Tuệ Tâm(02-09-15), Perfume(05-09-15), xamac(20-09-15), Quang Quí(29-09-15), Ngocminh(12-10-15), Nguyen thai Son(12-10-15), Lê Phượng(15-10-15), Hoàng Ngân(18-10-15), hongan(08-11-15), PhucCuong(09-11-15), Cafe_den(15-11-15), ZuLu(15-11-15), phuongha(19-11-15), Đinh Hải Hòa(28-11-15), luatthanh69(03-12-15), Shizuka(10-12-15), Thien Phong(18-12-15), nqh(23-12-15), dongnuocla(07-01-16), tienlachoa(09-02-16), Khiết Tâm(13-02-16), maysang(01-03-16), Nhật Mẫn(10-03-16), tiểuyến(25-03-16), CanhMaiVang(25-04-16), Mai Hoa(25-04-16), muathu(27-04-16), huynd90(11-05-16), Quethanhminh(14-05-16), Hạ Linh(19-05-16), Thiện Hòa(21-05-16), Gieohatbode(31-05-16), Hoaisang(31-05-16), lotus(20-06-16), Orion(22-06-16), dinhwan(26-06-16), Hoa Sâm(05-07-16), Tandhada(06-07-16), titoay(14-07-16), Tuyết Lam(14-07-16), diệu hằng 62(14-07-16), Hải Thanh(15-07-16), Pháp Tâm(16-07-16), Nhuận Trọng(18-07-16), Hà nghĩa(18-07-16), quangdao(22-07-16), Giang Định(18-08-16), San hô biển(22-08-16), Minh Hiền(26-08-16), tu_yen(11-09-16), dieumay61(20-09-16), Lá nhỏ(22-09-16), lũy thừa 2(14-10-16), MinhDung89(16-10-16), Mack(17-10-16), hoaphuongtim(05-11-16), TuTam(10-11-16), Bất Tam(11-11-16), e_skorpion(13-11-16), ảo mộng(10-12-16), nhibap(23-12-16), ruby38(07-01-17), Tiểu Bảo(13-01-17), mientrung(23-01-17), Helen Nguyen(24-01-17), kimhoa(03-02-17), Phước Duyên(04-02-17), An Phú(13-02-17), PhucDuyenGia(15-02-17), hanguyen(17-02-17), Nhu Nhiên(24-02-17), Hasu(01-03-17), Tugia78(08-03-17), phapman(22-03-17), Trần Long(24-03-17), An Sinh(25-03-17), chontam(03-04-17), nguyenviet(19-04-17), Minh Phương(08-05-17)

Re: Huyền kí từ Đức Thượng Đế

Unread postby dieuthong50 on Thu Jul 16, 2009 1:32 am

Thành kính đảnh lễ Tổ, Thầy.

Cám ơn huynh Lĩnh Nam cho bài viết Huyền ký về Đức Thượng Đế, không riêng DT mà tất cả huynh tỷ muội ai ai cũng đều vui mừng hoan hỷ có dịp biết thêm về đức sư Tổ của mình. Mong được có bài viết kế tiếp về vụ trừ tà chấn động để được có thêm kinh nghiệm quí giá từ Đức Tôn Sư.

Thưa Tổ, Thầy! với kiến thức hạn hẹp, con xin có vài lời mộc mạc nhân nơi đoạn văn:
Lĩnhnam wrote:... ân phước và danh vị đều có trên thiên đình nên không có gì phải tham chuyện tranh danh đoạt lợi, hoặc tạo chuyện thị phi. Đối với cư sĩ thì cho dù những tiên tri thần khải đó có đúng thật đi chăng nữa thì nó cũng chỉ là chuyện mau qua so với thời gian dài vô tận của vũ trụ bao la này. Tất cả những chuyện đời và đạo của nhân gian trên trái đất đều như là huyễn mộng cả.


Thật may cho con đã sớm nhận được ánh sáng của ngọn đèn Vô Tận Đăng dẫn dắt qua những khổ ải của thế gian, soi sáng cho con cái đúng cai sai, khiến con nhận ra được cái ngắn ngủi của đời người. Từ đó mà đời sông vật chất lẫn tâm linh của con đều được tốt lên rất nhiều. Con nguyện gieo truyền hạt giống bồ đề của đạo và theo hạnh của Đại Bồ Tát Duy Ma Cật hiện tiền, người đang thể hiện dưới thân cư sĩ ở ngoài đời mà hóa độ mọi tầng cấp trong xã hội, và còn truyền trao pháp môn rất dễ dàng cho tất cả mọi người hửu duyên trên mạng, là người con hết mực tôn kính và tri ân.

Qua bài viết trên DT đã học được được bài học rất lớn, xin cám ơn huynh LN. Rất mong huynh viết tiếp :)

Thành kính
DiệuThông.
Vào Vũ trụ huyền bí để học tinh thần khoa học và mở mang trí tuệ.
dieuthong50
...
 
Posts: 53
Joined: Wed Nov 12, 2008 1:34 pm
Location: Arizona USA
Given: 3819 thanks
Received: 6703 thanks

The following 288 users would like to thank dieuthong50 for his or her post:
TamAn(16-07-09), lytrac(16-07-09), vothuongdao(16-07-09), Triệu Ân(16-07-09), bnglam86(16-07-09), osmvirus(16-07-09), tamtan(16-07-09), nhulong(16-07-09), An Huệ(16-07-09), odbo(16-07-09), dieu vi(16-07-09), loveattila(16-07-09), whoami(16-07-09), thanhlinhpt(16-07-09), banana(17-07-09), Thanhhung(21-07-09), tmc12345(22-07-09), Appiela(22-07-09), MinhThien(22-07-09), Nhơn(22-07-09), hạngvũ(26-07-09), Ngọc hảo(27-07-09), Thanh An(27-07-09), duyên đạo(31-07-09), daiphat(20-08-09), dieukim(19-09-09), quang505(28-09-09), h.anh(04-10-09), ducchi(29-01-10), cuiyang07(23-02-10), Cầu Trí Bát Nhã(28-02-10), khanhhoa(19-06-10), linhhoa(22-07-10), donga(11-08-10), T.NGUYEN(12-08-10), Huong Sen(16-08-10), dangvuong(25-08-10), ocean(29-08-10), minhlong(29-08-10), ruby(31-08-10), PHUC LAI(01-09-10), hoanguyen(01-09-10), lannhi(10-09-10), DThanh(13-09-10), hanhgia(19-09-10), Parisnguyen(29-09-10), Tiểu Huỳnh(01-10-10), dieungo(03-10-10), huongthien(11-10-10), noname(11-10-10), betifle(12-10-10), khachtrangian(21-10-10), Cỏ bốn lá(28-11-10), hocnghe(13-02-11), klhaido(05-03-11), ruanshicao(16-03-11), jinggun333(10-04-11), ThuanThien(30-04-11), TTMC(01-07-11), thotv(04-07-11), yoga(16-07-11), nguyenanhvu(21-09-11), kiemmadocco(21-09-11), Toi Se La Ai(24-10-11), quochung_ngoctra(13-11-11), thachanhtrang(05-12-11), klinh1990(17-12-11), Minh Hoàng(17-01-12), Dieuthinh(02-02-12), Diệu Lương(21-02-12), ngocan(29-02-12), sonzin(04-04-12), thachanhhong(15-05-12), lienminh123(18-05-12), Tam_Tu_Bi(30-05-12), Gaonep-huong(30-05-12), Triệu Hiếu(05-06-12), Thai(07-06-12), Thiện Phúc(17-06-12), phuongvy(03-08-12), An Vũ(06-08-12), segaraku(15-08-12), tanqnv(29-08-12), somveque(21-09-12), nhunguyet(01-10-12), thlinh(11-10-12), HueMinh(12-11-12), ngxtinh(14-11-12), lovestone(22-11-12), demtuyetroi(24-11-12), muadongh2(28-11-12), dauphin(20-12-12), huyenngoc1009(11-01-13), ĐứcTâmDuyên(15-01-13), truongducngoc(06-02-13), VoTru(06-03-13), Lan_Thang(16-03-13), Hoàng Mẫn(14-05-13), huongdao(15-05-13), LCD(16-05-13), yenminhtinh(16-05-13), oneway(16-05-13), tuanphuong2010(17-05-13), MaiQuyen(21-05-13), TrucMai(22-05-13), ThienNguyen(23-05-13), ngocban85(24-05-13), Ennho(02-06-13), cuongni(03-06-13), thonggas2000(06-06-13), fr14(15-06-13), Tiểu Bảo(20-06-13), nhutien(22-06-13), leetrung(01-07-13), Boikhuonganh(07-07-13), mt nguyen tang(27-07-13), XuanYen(06-08-13), Hoamoclan(08-09-13), Duyên Ngộ(10-09-13), Thiện_Nguyện(13-09-13), thanhnhan(15-09-13), Diệu Hoa 11(11-10-13), ducthinh(17-10-13), VuBui(18-10-13), hoasenxanh(25-10-13), ThanhBinh(25-10-13), vinhvous(28-10-13), Đào Thị Trang Nhung(30-10-13), NguyenKim(18-11-13), Thiện Nhi(25-11-13), hoangthuyanh68(25-11-13), Hoang_godalat(25-11-13), HueMinhThanh(05-12-13), Dòng suối nhỏ(16-12-13), Hoàng Tùng(17-12-13), ngoclam(23-12-13), ommanipadmehum(02-01-14), thegianphienha(14-01-14), trongduc60(15-01-14), linhvn(22-01-14), hoabantrang(06-02-14), CTN(13-02-14), sleepybaby(19-02-14), nguyenhuong(27-02-14), Mykieu(28-02-14), Diệu Gấm Hương(27-03-14), hatbui(29-03-14), tâm không(07-04-14), taomeo(10-04-14), diepvien007(22-04-14), bachlien(23-04-14), quanghoa(23-04-14), luunhung(11-05-14), Hienvinh(17-05-14), caotuan(21-05-14), Bá Tùng(26-05-14), Ngọc Bích(04-06-14), ThinhTGM(04-06-14), zarcy(07-06-14), Soul(10-06-14), thaitran(12-07-14), phamdinhtantan(16-07-14), Jily Jily(16-07-14), minhha(01-08-14), Khang Tuệ(06-08-14), aladanh(04-09-14), vanhieu1987(25-09-14), Diệu Ánh(11-10-14), Lientri(21-10-14), MinhThanh(24-10-14), thunga(09-11-14), Thiện Đức(12-11-14), EvaFan(13-11-14), lientam6(14-11-14), Vinhxuanquyen(14-11-14), Độc Cô 83(12-12-14), Thời Sa(24-12-14), vanhoasaigon(24-12-14), nguyenthanhtuan(25-12-14), NangDepMienNam(26-12-14), Giác Ngộ(28-01-15), Đá Ngũ Sắc(05-02-15), khiemha(28-02-15), bongsenbentre(03-03-15), hoainam1987(04-03-15), hungquyet(12-03-15), hoaquynhhuong(16-03-15), Phước An(19-03-15), trantan(22-03-15), kita(05-04-15), ThaoTran(09-04-15), Thạch Anh Đen(16-04-15), Perfume(18-04-15), VinhTTB(25-04-15), Kiên(08-05-15), Congtam(19-05-15), hienle09(27-05-15), transon(27-05-15), TranTrungHieu(01-06-15), thiện_thọ(11-06-15), xamac(21-06-15), uyên linh(27-06-15), khanhhuyen(28-06-15), Hải Tâm(09-07-15), Hạt Dẻ(11-07-15), Người Tầm Đạo(29-07-15), Mẫn Hy Vương(04-08-15), Hạnh Như(11-08-15), Tuệ Tâm(02-09-15), Duong Truong(20-09-15), Quang Quí(29-09-15), Ngocminh(12-10-15), Nguyen thai Son(12-10-15), Lê Phượng(15-10-15), Khiết Tâm(16-10-15), Hoàng Ngân(18-10-15), hongan(08-11-15), Cafe_den(15-11-15), ZuLu(15-11-15), phuongha(19-11-15), Tiểu Đạo(22-11-15), Đinh Hải Hòa(28-11-15), luatthanh69(03-12-15), Shizuka(10-12-15), Thien Phong(18-12-15), nqh(23-12-15), dongnuocla(07-01-16), tienlachoa(09-02-16), maysang(01-03-16), Nhật Mẫn(10-03-16), hello89(24-03-16), tiểuyến(25-03-16), CanhMaiVang(25-04-16), Mai Hoa(25-04-16), muathu(27-04-16), huynd90(11-05-16), Quethanhminh(14-05-16), Pháp Tâm(14-05-16), Hạ Linh(19-05-16), Gieohatbode(31-05-16), Hoaisang(31-05-16), Thiện Hòa(03-06-16), lotus(20-06-16), Orion(22-06-16), dinhwan(26-06-16), Hoa Sâm(05-07-16), Tandhada(06-07-16), titoay(14-07-16), Tuyết Lam(14-07-16), diệu hằng 62(14-07-16), Hải Thanh(15-07-16), Trọng Đức(16-07-16), Nhuận Trọng(18-07-16), Hà nghĩa(18-07-16), quangdao(19-07-16), Minh Phương(20-07-16), dinhtam(17-08-16), Giang Định(18-08-16), San hô biển(22-08-16), Minh Hiền(26-08-16), dieumay61(20-09-16), Lá nhỏ(22-09-16), MinhDung89(16-10-16), Mack(17-10-16), hoaphuongtim(05-11-16), TuTam(10-11-16), e_skorpion(13-11-16), lũy thừa 2(22-11-16), nhibap(23-12-16), ruby38(07-01-17), An Hy(13-01-17), mientrung(23-01-17), Helen Nguyen(24-01-17), kimhoa(01-02-17), Phước Duyên(04-02-17), An Phú(13-02-17), PhucDuyenGia(15-02-17), hanguyen(17-02-17), Nhu Nhiên(24-02-17), Hasu(01-03-17), Tugia78(08-03-17), Hạnh Thiện(11-03-17), phapman(22-03-17), Trần Long(24-03-17), An Sinh(25-03-17), chontam(03-04-17), DieuNhan(19-05-17), ngochien(24-05-17)

Next

Return to NHỮNG BÀI CHỌN LỌC

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests