Chưa xemBởi TROTRE
Xin chào Huynh Echo,
Đệ xin được phép có chút góp ý về thần thông theo hiểu biết của mình như sau:

Huynh có viết:

"Mật giáo vẫn thường nói rằng năng lực thần thông không do nơi con người mà là do các bậc siêu hình (các vị Bồ tát và Thánh thần) hỗ trợ cho con người khi họ có đạo đức và lòng thành giúp đời theo hạnh nguyện của các Bồ Tát"

Qua sự công phu tu luyện của bản thân, hành giả Mật tông có được một số thần thông tuỳ theo công phu tu tập mà được ít nhiều. Giống như bình đựng nước lớn nhỏ, có thể chứa được 5 lít hay 10 lít. Đây gọi là Gia trì lực do công phu tu tập mà có. Nhà Đạo khi đi giúp đời, không đủ sức khi gặp những khó khăn nên cầu chư vị về giúp đây gọi là Hộ trì lực. Gia trì thần thông phải có Ấn địa do sư phụ hữu hình cấp (khi điểm đạo) và Ấn Thiên do chư vị vô hình cấp thì Gia trì thần thông mới mạnh mẽ, công hiệu. Khi xài nhiều thì hết, giống như hết pin phải tu luyện tiếp mới có.

Hành giả Mật tông hay Nam tông tự do (không thầy) vẫn có được thần lực này khi tu luyện, nhưng vì không có Ấn chứng (Thiên, Địa) nên thần lực này rất yếu, khi đi trị bệnh, trừ tà hay bị thất bại vì vậy! Cho nên có nhiều Thầy, Cha không hiểu chỉ đọc Kinh, thần chú gặp Ma yếu thì trị được mà Ma mạnh thì vẫn trơ trơ. Có nhiều Hành giả chỉ được Ấn Thiên không có Ấn địa vì không được gặp thầy hữu hình(trường hợp này rất nhiều).

Ngoài ra, các Đạo sĩ Yoga vẫn có thể đạt được thần thông qua cách thức luyện tập của môn phái mà không qua siêu hình, nhưng để đạt được điều này có khi họ phải bỏ cả cuộc đời trong rừng sâu, núi thẳm.

Trên thế giới và ở Việt nam vẫn có những pháp sư, phù thuỷ tung hoành ngang dọc với những Tà pháp để hại người (nhìn những trường hợp Sư Thanhhung trị tà) Những tà pháp này mình không thể nói rằng là do các vị Bồ tát, Thánh thần hộ trì được. Cũng như các Băng đảng cướp của, giết người ở thế giới hữu hình không thể nói rằng đây là sự sắp xếp của Thánh thần trời đất được!

Nếu loài người trên trái Đất này tất cả đều tin rằng mọi sự việc xảy ra đều do bàn tay Thượng đế thì việc "Tri thiên mệnh" không còn là một nan đề nữa!

Không có gì là toàn hảo, nếu có gì sai xin Huynh chỉ giáo để Đệ học hỏi thêm. Cám ơn

Trotre
Hình đại diện của thành viên
Chưa xemBởi Echo
TROTRE đã viết:Qua sự công phu tu luyện của bản thân,hành giả Mật tông có được một số thần thông tuỳ theo công phu tu tập mà được ít nhiều.Giống như bình đựng nước lớn nhỏ,có thể chứa được 5 lít hay 10 lít. Đây gọi là Gia trì lực do công phu tu tập mà có. Nhà Đạo khi đi giúp đời,không đủ sức khi gặp những khó khăn nên cầu chư vị về giúp đây gọi là Hộ trì lực.Gia trì thần thông phải có Ấn địa do sư phụ hữu hình cấp (khi điểm đạo) và Ấn Thiên do chư vị vô hình cấp thì Gia trì thần thông mới mạnh mẽ,công hiệu. Khi xài nhiều thì hết,giống như hết pin phải tu luyện tiếp mới có.

Công phu tu tập không có mang lại gia trì lực gì được. Sở dĩ có sự hiểu lầm thần thông là do công phu tu tập là vì người tu không có đi gặp với những tông phái khác để trao đổi kinh nghiệm. Như trong chuyện KTG kể về ông kia tu lâu năm rồi mới có được một ấn chứng và ông đã tưởng đó là kết quả do ông ta tu niệm.
Thật ra ấn chứng đó rất nhỏ so với ấn chứng của những người mới được điểm đạo, họ không tu ngày nào mà được thánh thần ban cho rất nhiều ấn chứng kỳ diệu. Kết quả của những người được điểm đạo trong thực tế đã chứng minh rõ điều này. Cái chánh vẫn là người tu có tâm đạo tốt và có lòng nhiệt thành, làm việc lợi tha thì có gia trì thần lực, bằng không thì dù tu niệm lâu năm cũng chỉ được rất ít hoặc không có được gì hết.

TROTRE đã viết:Trên thế giới và ở VN vẫn có những pháp sư, phù thủy tung hoành ngang dọc với những Tà pháp để hại người(nhìn những trường hợp Sư Thanhhung trị Tà) Những tà pháp này mình không thể nói rằng là do các vị Bồ tát ,Thánh thần hộ trì được. Cũng như các Băng đảng cướp của, giết người ở thế giới hữu hình không thể nói rằng dây là sự sắp xếp của Thánh thần trời đất được!

Tà pháp hay thiện pháp đều nằm trong bàn tay của Bồ-tát, Thánh thần. Kinh sách cũng nói là QTA có 32 hóa thân, (thực tế còn nhiều hơn), Quan Âm có thể thị hiện làm Ma vương nếu cần, để độ người. Âm binh không làm được những chuyện thần thông như nhập xác quậy phá đến chấn động một vùng, và âm binh làm việc gì cũng phải được thánh thần cho phép mới có quyền làm được những chuyện đó, cho nên có câu Thiên ma ngoại đạo là Bồ-tát thị hiện.

Trong huyền môn, một thầy dạy ra hai đệ tử, một người học ếm, một người học gỡ ếm. Hai đệ tử, sau khi làm thí nghiệm ếm một con thú và giải ếm cho nó thành công, mới được phép hạ sơn đem sở trường của mình ra để phục vụ cho Thiên đình. Ếm và gỡ đều có quy luật của nó, không ai có thể ếm được người vô tội (theo tiêu chuẩn của thánh thần), cũng như nhân viên chính phủ, dù quyền lực đến đâu cũng không thể hại người dân vô tội, dù có đi nữa cũng sẽ bị kiện cáo, còn người có tội, bị án tử hình thì không ai có thể giải nổi vì luật siêu hình rất là chặt chẽ, “lưới trời tuy thưa nhưng một mẻ lông cũng không lọt".
Người thường nhìn thấy những thị hiện trong siêu hình rất là phức tạp nhưng thật sự thì rất là đơn giản. Tất cả thiện ác đều nằm ở dưới quy luật của Trời Đất, không phải ai muốn làm gì cũng được kể cả Ma quỷ, vì ma quỷ âm binh đều là binh của thiên đình, cũng như dân vệ ở xã cũng là binh của chính phủ.

TROTRE đã viết:Nếu loài người trên trái Đất này tất cả đều tin rằng mọi sự việc xảy ra đều do bàn tay Thượng đế thì việc "Tri thiên mệnh" không còn là một nan đề nữa!

@trotre: Thật sự là đúng như vậy.
Chưa xemBởi TROTRE
Cám ơn Huynh Echo đã giảng về siêu hình rất ư là Sư phạm này, Đệ đã an tâm.trotre
Chưa xemBởi ngocxuan
blue2
Echo đã viết:TROTRE đã viết:Nếu loài người trên trái Đất này tất cả đều tin rằng mọi sự việc xãy ra đều do bàn tay Thượng đế thì việc "Tri thiên mệnh" không còn là một nan đề nữa!Thực tế là đúng như vậy.


Số mình làm lính binh nhì thì không thể nào làm đến Đại Tá được và ngược lại.

...nhưng khi nói đến Tri Thiên Mệnh thì trước hết phải nói đến Tận nhân lực ...chứ không thôi ai ai cũng không thèm làm gì hết vì cho rằng số mình đã do thiên định.

Với lại cũng có câu 'Đức Năng Thắng Số' có một vai trò không ít tầm quan trọng... xin Echo chỉ dạy thêm.
Chưa xemBởi TROTRE
Kính thưa Echo,

Đệ xin phép được hỏi, khi có được niềm tin toàn triệt vào đấng tối cao, người ta sẽ rơi vào cái hố thẳm không đáy, nơi mà không còn chân đứng của bất kỳ một lý luận nào hiện hữu. Sự phát huy về "Tri Thiên mệnh" có xuất hiện không?

Kính cẩn!

trotre
Hình đại diện của thành viên
Chưa xemBởi Echo
ngocxuan đã viết:..nhưng khi nói đến Tri Thiên Mệnh thì trước hết phải nói đến Tận nhân lực ...chứ không thôi ai ai cũng không thèm làm gì hết vì cho rằng số mình đã do thiên định.
Với lại cũng có câu 'Đức Năng Thắng Số' có một vai trò không ít tầm quan trọng...

NX nói phải.
Vài ý kiến nói thêm:
Khi sanh ra đời, nếu như tin vào luật nghiệp quả, thì ai cũng có một phần phước, một phần nghiệp và có số mệnh. Khoa bói toán, tử vi đã nói ra được một phần lớn về phước họa trong đời sống của một người, cho biết tương lai, cho trúng số v.v.. là đã chứng minh rõ ràng có số mệnh.
Nhưng số mệnh không phải tuyệt đối mà vẫn có thể sửa đổi được. Nếu một người có số tốt mà làm nhiều việc tội lỗi thì sẽ bị giảm phước, giảm thọ, còn người có số xấu mà biết tu hành, tạo phước thì được giảm nghiệp tăng phước, có thể hóa hung thành cát.
Nói tri thiên mệnh thì cũng không phải tuyệt đối, ai cũng phải tận nhân lực để lo cho tốt kiếp sống này, chứ không phải tri thiên mệnh để thụ động và đổ thừa số mệnh. Biết tri thiên mệnh thì có thành công cũng không kiêu ngạo, mà thất bại cũng không quá tự trách.

TROTRE đã viết:khi có được niềm tin toàn triệt vào đấng tối cao,người ta sẽ rơi vào cái hố thẵm không đáy ,nơi mà không còn chân đứng của bất kỳ một lý luận nào hiện hữu.Sự phát huy về "Tri Thiên mệnh"có xuất hiện không?

Ý là sao?
Chưa xemBởi TROTRE
Ý là :

Tuỳ theo lăng kính của mỗi người nhìn vào mỗi sự việc, theo TT khi quán triệt được mọi sự mọi vật đều do toàn năng của TD, người ta có thể buông xã những gì hun đúc, bảo thủ xưa nay là sỡ hữu, để phủ định cái tương đối chấp nhận vào cái tuyệt đối. Vì tương đối là mâu thuẫn, sinh ra khổ đau. Khi mâu thuẫn chấm dứt, vũ trụ tuyệt đối bắt đầu...

Xin mạo muội hỏi, đây có phải là Thiên ý? là ngõ nghách của tri thiên mệnh?

kính.
trotre
Hình đại diện của thành viên
Chưa xemBởi Echo
Đề tài này hơi rộng, trong khuôn khổ của diễn đàn thì khó mà trình bày được hết ý. Chỉ có thể tạm nói còn là con người thì vẫn là phải sống trong cái tương đối, và chấp nhận cái tương đối.
Đòi hỏi cái tuyệt đối e chỉ là một lý tưởng khó đạt mặc dù có những pháp môn (Đại Thủ Ấn) chủ trương con người qua thiền định có thể thoắt một cái đại ngộ (đốn ngộ): trực nhận được tánh thực của vạn pháp và được giải thoát khỏi tất cả các pháp sinh tử. Lý tưởng lúc nào nghe cũng hay cả, nhưng nó vẫn không phải là thực tế...
Chưa xemBởi TROTRE
Mặc dù đã có nhiều Huynh Tỷ viết nhiều về Thần thông, Gia trì lực trên diễn đàn thật chu đáo, đầy đủ. Đến nay, vẫn còn rung dài nhiều âm hưởng trong tôi cũng như các huynh đệ khác. Nhưng khi đọc lại những dòng dưới đây, không khỏi làm mình bàng hoàng xúc động trước tình yêu, đầy lãng mạn và bi tráng của các đấng siêu hình. Xin trích lại từ MGTHYL. Thiết nghĩ cũng là trợ duyên cho thế hệ trẻ, để đứng thẳng bằng đôi chân của chính mình với niềm tín tâm bất hoại trên bước đường thử thách, chông gai của đời và đạo.

Về thuyết Tam thân của Phật giáo, các tông của Hiển Giáo luận rằng Đại Nhật Như Lai là Pháp Thân nên không có hình tướng và không thuyết pháp, chỉ có Báo Thân và Ứng Thân như Đức Phật Thích-ca mới có hình tướng và nói Pháp. Trái lại, Mật Giáo cho rằng: Chính Pháp Thân Phật thường trụ thuyết pháp nhưng vì thính chúng không có tai để nghe, không có mắt để thấy và thiếu trí để hiểu. Tam Mật của Đức Phật sẽ vĩnh viễn là bí mật, nếu không có phương tiện để dẫn độ. Một phương tiện dẫn độ như vậy phải bắt đầu từ “Gia Trì Lực” (AD-HISTANA) chứ không do nỗ lực hữu hạn của hành giả.

ADHISTANA:
Hán văn thường dịch là Thần Lực, Uy Lực hay Gia Trì Lực. Nó là năng lực, ý lực, tâm lực ở nơi một nhân cách lớn, người hay trời. Khi còn ở trên bình diện Trí (JNANA), thế giới không có vẻ thực chút nào, bởi vì hiện hữu hư huyễn của nó mà trí soi thấu quá đậm màu sương khói. Nhưng khi tiến tới khía cạnh ADISTHANA của Bồ-tát Đạo chúng ta cảm thấy dường như mình đang nắm chắc cứng và vững. Đây là chỗ mà đời sống thực sự bắt đầu có ý nghĩa. Sống không còn là nhận định mù quáng của một thúc bách ban sơ vì ADISTHANA là một biệt danh của PRANIDHANA (Nguyện), hay nó chính là sức mạnh tâm linh tuôn ra từ “Nguyện” cùng với “Trí” tạo thành tinh thể của Bồ-tát Đạo. Sức gia trì không phải chỉ là sức mạnh muốn tự củng cố để loại ra những vô thuỷ vô minh*.Đằng sau nó luôn luôn có một vị Phật hay một Bồ-tát, có con mắt tâm linh soi thấy bản chất của vạn hữu và đồng thời có chí nguyện hộ trì nó. Chí nguyện hộ trì chính là tình thương yêu và lòng hoài bão cứu vớt thế gian khỏi những mê hoặc và ô nhiễm. PRANIDHANA (Bản Thể) là chí nguyện, là tình yêu, là hoài bão, được gọi là Vô Tận Tạng (AKSAYA). Trí và nguyện là những yếu tố thiết định Bồ-tát Đạo hay Phật Đạo thì cũng vậy. Nhờ trí, chúng ta như leo lên đỉnh trời Tam-Thập-Tam-Thiên, rồi khi ngồi trầm mặc mà quán sát hạ giới và những hành vi của nó, thấy chúng tợ hồ như những đám mây chuyển động dưới chân mình, chúng là những khối quay cuồng của vọng động, nhưng không đụng chạm đến kẻ đang ngồi ở bên trên. Thế giới của Trí thì trong sáng và vĩnh viễn an lành. Nhưng Bồ tát không trụ mãi trong cảnh trầm mặc thiên thu ở bên trên cái thế gian vì đầy dẫy những sai biệt nên có những phấn đấu và đau khổ, bởi vì tim của ngài đau đớn khi nhìn cảnh tượng này. Bấy giờ ngài quyết định bước xuống giữa những giông tố của cuộc đời. Bản nguyện (PRANIDHANA) đã lập, uy lực (ADHISTANA) của ngài được gia cho những ai hướng về ngài, và mọi phương tiện (UPAYA) được tạo ra để dựng đứng dậy những ai cắm đầu vào trong mông muội và bị đắm chìm trong cảnh khống chế tột cùng. PRANIDHANA như là một khía cạnh của ADHISTANA, như thể là cái thang dẫn xuống, hay sợi dây nối liền giữa Bồ-tát (BOlDHISATTVA) và chúng sanh(SARVASATTA). Từ đó sinh ra hóa thân (NIRMANAKAYA), một thuật ngữ mà trong nhiều kinh điển Đại thừa cũng gọi là VIKURVITA, tức Trang Nghiêm Thần Bí.

*Nguyên văn: "Cái không phải nó". Đệ tử sửa liều thành "vô thuỷ vô minh" mong rằng không phạm thượng và không trái với bản ý của Sư Tổ.

trotre
Hình đại diện của thành viên
Chưa xemBởi Hienvi
PRANIDHANA (...Bản Thể) là chí nguyện,...


Từ ngữ đúng phải là bản thệ chứ không phải bản thể. Mặc dù cuốn kinh MTTHYL đã được tái bản 5 lần, và đánh máy lại lần thứ 6, qua bao nhiêu năm cũng không ai thấy là cái từ đó sai. :) Tuy nhiên dù có vài từ ngữ sai nhưng không ảnh hưởng gì đến nội dung (ý chánh) của đoạn văn trên.
Vì vậy nên ban biên tập đã nói ở trang ngoài là khi đọc sách nên: được ý thì quên lời. Miễn là hiểu được đại cương thì những chi tiết khác như từ ngữ sai hay văn phạm không đúng cũng không sao.

hienvi@vutruhuyenbi