Mật tông Tinh hoa Yếu lược, Phong thần và Huyền bí học, Tư tưởng về Đạo (cư sĩ Triệu Phước)- Phật giáo Thánh kinh (nữ Phật tử Dương Tú Hạc)- Kinh Chuẩn Đề (Thượng Tọa Thích Viên Đức)...
Chưa xemBởi DongVan
Đôi lời giới thiệu quyển kinh Chuẩn đề Đà la ni:
Bản kinh này nguyên là tiếng Phạn được ngài Bất Không dịch ra Hán văn, Hòa thượng Vạn Ân lưu giữ và đã truyền bản kinh này lại cho Thượng tọa Thích Viên Đức. Không bao lâu sau khi nhận bản kinh, Thượng tọa Thích Viên Đức được Hòa thượng Từ Thạnh truyền cho Ấn Khế Bí Mật.

Thượng tọa Thích Viên Đức đã dịch bản kinh sang tiếng Việt và đã đích thân trao truyền lại cho Sư tổ Triệu Phước cùng với Ấn Khế Bí Mật. Ấn Khế Bí Mật là một bài thần chú dài, bậc thầy chỉ được bài thần chú, còn bậc Tổ thì ngoài bài thần chú còn có thêm đạo ấn. Đạo ấn đó phải do vị Tổ đời trước truyền trao bằng cách kiết ấn cho vị Tổ kế thừa xem để kiết lại giống như vậy.

Kinh Chuẩn đề Đà la ni đã được Mật giáo xuất bản 3 lần, mỗi lần 1,000 quyển (tại Colorado năm 1983, California 1987, Washington State 2001). Kinh đang được đánh máy và sẽ lần lượt đưa lên diễn đàn (Khu Kinh Sách) cho các đệ tử Mật tông tu học.

* Xin lưu ý là chỉ có những người được điểm đạo và tu theo hệ phái Mật tông của Sư tổ Triệu Phước mới được phép hành trì bản kinh này. Nếu không sẽ chỉ là trộm pháp, trộm đạo.
Chưa xemBởi Thiện Hòa
Con kính Lễ Tổ, Thầy
Kính chào các huynh, tỉ

Hôm rồi TH trong lúc đi tìm hiểu thêm về các pháp tu mật tại Sài Gòn nhân tiện được biết thượng toạ Thích Viên Đức được an vị tại ngôi chùa Thiền Tịnh vào để thắp nén nhang và có gặp 1 cô tu sĩ ở đó có trò chuyện một chút xíu về phật Pháp con cũng có hỏi thêm về TT TVĐ lúc còn tại thế được cô cho biết lúc đó có vài cư sĩ đến thọ Pháp và được trao bộ kinh do TT TVĐ dịch, và cô cũng cho biết một số cư sĩ đó giờ hình như ở nước ngoài. Cô đó hỏi con tu học Pháp môn nào và con cũng có giới thiệu Pháp môn và tên của Tổ, Thầy cô nói tên Đức Quý nghe quen mà lâu quá lúc đó đến giờ ba mươi năm nên cô không nhớ. Con suy nghĩ chắc lúc đó cũng có Tổ, Thầy, rồi cô đó nói muốn tu đắc đạo thì phải trường chay, nhập thất không tiếp xúc bên ngoài,nói con tu mà ăn mặn rồi xài điện thoại thì tu chơi thôi chứ không được gì. Con thấy các tu sĩ tu càng lâu họ chấp pháp chấp ngã càng nhiều nên con xin kiếu. Trước khi về cô nói nếu gặp cư sĩ đó hỏi dùm nhớ cô Trúc Trinh lúc đó không nữa chứ!
Nhân đây con TH muốn hỏi có phải trong thời gian đó có Sư tổ ghé đây để nhận kinh của Thượng tọa TVĐ phải không ạ!
Còn nghĩ vậy có gì Tổ, Thầy chỉ dạy thêm đầu óc còn ngu muội.

Chưa xemBởi Bá Tùng
blue1
@ Thiện Hoà.
Câu trả lời cho Thiện Hoà có thể tìm thấy ở đây.
Chưa xemBởi Thiện Hòa
Dạ TH cám ơn huynh Bá Tùng đã chia sẽ
TH có đọc qua rồi chỉ vì TH muốn báo cáo lên Tổ, Thầy để được minh chứng xác thực ạ