Mật tông Tinh hoa Yếu lược, Phong thần và Huyền bí học, Tư tưởng về Đạo (cư sĩ Triệu Phước)- Phật giáo Thánh kinh (nữ Phật tử Dương Tú Hạc)- Kinh Chuẩn Đề (Thượng Tọa Thích Viên Đức)...
Chưa xemBởi Vutruhuyenbi
Đầu xuân 2009, xin ghi lại cho các đọc giả tiện bề tham khảo:
Lời dẫn của quyển Mật tông Phật Giáo Tinh Hoa quyển Trung xuất bản đầu Xuân 1984. Nhóm Mật giáo Colorado ấn hành 1000 quyển.

Thời kỳ tại Việt Nam, suốt thời gian 3 năm, dành trọn cả ngày đêm cho việc tầm đạo và học đạo về phần Hiển giáo cũng như Mật giáo, soạn giả đã có cơ duyên may mắn được Thượng Toạ Thích Viên Đức trao truyền ấn khế bí mật và toàn bộ y pháp của Mật tông Bắc tông. Tu sĩ Phạm Công Triêu (87 tuổi) trao truyền toàn bộ y pháp của Mật tông Nam tông của Phật giáo Cao Miên. Ông Sáu, một tu sĩ của Mật tông Thái Lan trao truyền cho toàn bộ y pháp (Hàng trăm lá khăn ấn - lá bùa lớn) của tông phái Thập Bát La Hán.

Soạn giả còn có cơ hội để trao đổi ý chỉ về Mật giáo với các nhà tu huyền bí thuộc nhiều tông phái khác nhau: Hoà thượng Phổ Ứng ở Linh Quang Tịnh Xá Khánh Hội - Thượng tọa Thích Từ Huệ, trưởng đoàn một giáo phái khất sĩ tại Mỹ Tho – Các cao đồ của đức Tôn sư Minh Trí, giáo chủ của Hội Tịnh độ cư sĩ Việt Nam như: tu sĩ Như Pháp, sư Cậu Hai, tu sĩ Sơn Ngọc Diêu (tông phái này có hàng trăm ngôi chùa ở tại miền Nam – Các cao đồ của Cậu Hai thuộc Bửu Sơn Kỳ Hương, tại chùa Nhà Bàng Thất Sơn Châu Đốc - Đức Tăng Thống của Phật Giáo Cao Miên tại Việt Nam và nhiều tu sĩ khác như ông Ba Nước Lạnh, Cô Năm Cửu thiên, Bà Năm Cây đa v.v…

Cũng thời kỳ đó, soạn giả đã gia công nghiên cứu các học thuyết về Mật giáo qua công trình các tài liệu về Mật giáo của Tây Tạng, Trung Hoa và Nhật Bản qua Anh, Pháp, Nhật và Hoa Ngữ được dịch ra Việt văn. Các tài liệu tuy nhiều nhưng hình như chưa có một tác phẩm nào đề cập tổng hợp đến Mật tông Thế giới và sắp xếp một cách có hệ thống để tiện bề cho các học giả và hành giả về Mật giáo nghiên cứu và tu trì. Khó khăn hơn nữa là các bộ kinh và sách về Mật giáo đó chỉ đề cập đến giáo thuyết suông và được biên soạn do các nhà học giả hoàn toàn không có thực chứng, nó được luận giải một cách bác học nhưng không thể chỉ cho đọc giả một phương thức thực hành sơ đẳng nào để chứng nghiệm các hiện tượng thần bí học hay siêu hình học, và đây mới là điều quan trọng nhất của bộ môn Bí mật Phật giáo cần nghiên cứu.

Sang Mỹ, chúng tôi cũng đã được nghe cuộn băng của Bác sĩ Thích Ấn Thanh, một tu sĩ Việt Nam đã từng sang Tây Tạng và hành thiền Mật tông 3 năm trên triền núi Hy Mã Lạp sơn giá lạnh để đạt được trạng thái xuất hồn.

Và chúng tôi cũng đã có đến viếng cơ sở của 1 trong 2 giáo phái lớn nhất của Mật giáo Tây Tạng: đó là Trung tâm Vajradatu của sư trưởng Bồ tát hoá thân (theo họ tin như vậy) Chogyam Trungpa ở Hoa Kỳ, 1345 Spruce Street, Boulder Colorado. Các đệ tử của chúng tôi cũng đã được Peter Solz (assistant to the vice president) hướng dẫn đến đại đàn tràng của trung tâm này để được mật tiếp lễ Phật bằng ấn quyết do thần lực của chư Tôn gia trì. Chúng tôi đã có hỏi ông P.Solz về việc nơi đây có lễ Phật như chúng tôi không? Và được ông cho biết: Muốn lễ được như vậy, các môn đồ thuộc tông phái ông phải tu học trên 3 năm, và hiện tại chỉ có khoảng 5 đại đệ tử của ông Trungpa mới lễ được như thế.

Chúng tôi cũng đã lược khảo các tác phẩm của vị sư trưởng này như Born in Tibet (1966), Meditation in action (1969), Cutting through spiritual materialist và cuốn The Myth of freedom, nhưng tất cả các tác phẩm này chỉ đề cập đến phần vũ trụ quan, nhận thức quan, nhân sinh quan nặng mùi triết lý và hoàn toàn không đề cập đến các thực hành huyền bí. Chúng tôi cũng đã có cơ hội dự một buổi lễ họp mặt cắm trại của tông phái này do ông Trungpa chủ tọa và sự hiện diện của vài trăm tín đồ (phần lớn là người Mỹ) của ông trên một đồi núi và nhận thấy sự tôn kính của họ đối với sư trưởng Trungpa cũng như niềm hãnh diện của họ khi đeo nơi cổ những sợi dây chỉ đỏ (bùa Tây Tạng) có tom phép.

Chúng tôi cũng có dịp đọc bài “Giới thiệu tư tưởng Kim Cang Thừa của sư trưởng Lạt ma Tây Tạng bồ tát hóa thân (họ tin như vậy) Tarthang Tulku thuộc tông phái cổ truyền Nyingma ở Hoa Kỳ hiện nay” của ông Phạm Công Thiện trong nguyệt san Phật giáo Việt-Nam mùa Vu lan 1983, trong đó có đề cập đến tiểu sử của Tarthang Tulku về việc ông hãnh diện đã được thụ giáo riêng với những bậc đạo sư chứng ngộ, những bậc trao truyền trực tiếp những truyền thống đạo lý bằng khẩu truyền và kinh truyền, những hệ phái gần như mất hẳn ở Tây Tạng.

Những việc thần bí, phép lạ chúng tôi đã được chứng nghiệm tại Việt Nam qua nhiều tông phái khác nhau, những việc trao truyền trực tiếp những truyền thống đạo lý khẩu truyền và kinh truyền mà chúng tôi đã thực nghiệm qua các thể thức giản dị theo Mật giáo Nam tông… đã có trên 5000 người từ trẻ em 5, 6 tuổi cho đến các cụ già kể cả nam lẫn nữ ở tại Việt Nam thọ hưởng và tu học (do tông phái của ông Phạm Công Triêu truyền bá). Một điều mà các sư trưởng Tây Tạng coi là niềm hãnh diện cho riêng mình, nó là một việc nhỏ mọn đối với dân tộc VN hiện nay.

Phải chăng đó là dấu hiệu của Thiên cơ để minh chứng cho các sấm giảng mà một vài đạo phái đã hằng rao giảng nửa thế kỷ qua về Việt Nam là một thánh địa thứ hai, là nơi khai mở Long Hoa đại hội…?

Cư sĩ Triệu Phước, pháp danh Đức Quý, Pháp hiệu Bửu Sơn
Soạn giả.