Công ty có... Ma!
gửi bởi Triệu Hiếu - Thứ 2 Tháng 12 28, 2015 12:29 pm
2 Trả lời
2285 Xem
gửi bởi Triệu Hiếu
Thứ 6 Tháng 2 12, 2016 1:23 pm
 Bé đỏ
gửi bởi Cỏ bốn lá - Thứ 7 Tháng 12 26, 2015 1:53 pm
0 Trả lời
892 Xem
gửi bởi Cỏ bốn lá
Thứ 7 Tháng 12 26, 2015 1:53 pm
 Gặp ma
gửi bởi DThanh - Thứ 4 Tháng 12 23, 2015 2:25 pm
0 Trả lời
921 Xem
gửi bởi DThanh
Thứ 4 Tháng 12 23, 2015 2:25 pm
 Vong trong bệnh viện
gửi bởi Oanh Tr. - Thứ 3 Tháng 12 22, 2015 12:25 pm
0 Trả lời
1733 Xem
gửi bởi Oanh Tr.
Thứ 3 Tháng 12 22, 2015 12:25 pm
 Ma ở phòng trọ
gửi bởi Bảo Di - Chủ nhật Tháng 2 18, 2018 3:01 am
1 Trả lời
96 Xem
gửi bởi Bảo Di
Chủ nhật Tháng 2 18, 2018 3:45 am
 Gặp ma ở ngôi nhà hoang Đà Lạt
gửi bởi Tịnh Duyên - Thứ 3 Tháng 2 13, 2018 8:07 am
0 Trả lời
164 Xem
gửi bởi Tịnh Duyên
Thứ 3 Tháng 2 13, 2018 8:07 am
 Vong chết oan về báo mộng
gửi bởi Tâm Tịnh - Chủ nhật Tháng 2 11, 2018 12:49 am
0 Trả lời
211 Xem
gửi bởi Tâm Tịnh
Chủ nhật Tháng 2 11, 2018 12:49 am
 Bóng ma ở công ty
gửi bởi Tịnh Duyên - Thứ 3 Tháng 2 06, 2018 8:49 am
0 Trả lời
101 Xem
gửi bởi Tịnh Duyên
Thứ 3 Tháng 2 06, 2018 8:49 am
 Chuyện tâm linh của dì
gửi bởi Tâm Tịnh - Thứ 2 Tháng 2 05, 2018 1:24 am
0 Trả lời
118 Xem
gửi bởi Tâm Tịnh
Thứ 2 Tháng 2 05, 2018 1:24 am
 Thấy ma mà không biết!
gửi bởi Tịnh Duyên - Thứ 5 Tháng 1 25, 2018 9:10 am
0 Trả lời
180 Xem
gửi bởi Tịnh Duyên
Thứ 5 Tháng 1 25, 2018 9:10 am
 Gặp ma
gửi bởi Phúc Lâm - Thứ 5 Tháng 7 25, 2013 11:34 pm
8 Trả lời
11909 Xem
gửi bởi Tâm Tịnh
Thứ 4 Tháng 1 24, 2018 10:41 pm
 Chuyện về anh Trung
gửi bởi Quy Tâm - Thứ 2 Tháng 1 22, 2018 10:31 am
0 Trả lời
193 Xem
gửi bởi Quy Tâm
Thứ 2 Tháng 1 22, 2018 10:31 am
 Chuyện ma trong trường học
gửi bởi thunga - Thứ 6 Tháng 1 19, 2018 10:54 pm
0 Trả lời
217 Xem
gửi bởi thunga
Thứ 6 Tháng 1 19, 2018 10:54 pm
 Gặp ma tại công trường xây dựng Chung cư Cantavil
gửi bởi Quy Tâm - Thứ 6 Tháng 1 19, 2018 2:25 pm
0 Trả lời
235 Xem
gửi bởi Quy Tâm
Thứ 6 Tháng 1 19, 2018 2:25 pm
 Ma giả giọng người quen
gửi bởi Dã Yên Thảo - Thứ 5 Tháng 1 18, 2018 2:36 pm
0 Trả lời
192 Xem
gửi bởi Dã Yên Thảo
Thứ 5 Tháng 1 18, 2018 2:36 pm
 Khu đất ma
gửi bởi muathu - Thứ 3 Tháng 1 16, 2018 5:04 pm
2 Trả lời
383 Xem
gửi bởi muathu
Thứ 3 Tháng 1 16, 2018 5:09 pm
 Gặp ma trong hẻm
gửi bởi Huệ Giác Nguyên - Thứ 5 Tháng 1 11, 2018 9:05 am
0 Trả lời
244 Xem
gửi bởi Huệ Giác Nguyên
Thứ 5 Tháng 1 11, 2018 9:05 am
 Ma gốc cây thị
gửi bởi Tâm Tịnh - Thứ 3 Tháng 1 09, 2018 4:12 pm
0 Trả lời
180 Xem
gửi bởi Tâm Tịnh
Thứ 3 Tháng 1 09, 2018 4:12 pm
 Ma giả người sống
gửi bởi lovestone - Thứ 3 Tháng 12 22, 2015 3:56 pm
2 Trả lời
1592 Xem
gửi bởi băng nguyễn
Thứ 2 Tháng 1 08, 2018 9:46 pm
 Lần đầu gặp ma
gửi bởi Liên Nhu - Thứ 5 Tháng 1 04, 2018 1:52 pm
1 Trả lời
140 Xem
gửi bởi Tuệ Phúc
Chủ nhật Tháng 1 07, 2018 8:13 pm
 Gặp quỷ ngồi trên tấm rèm phòng ngủ
gửi bởi Quy Tâm - Thứ 7 Tháng 1 06, 2018 3:49 pm
0 Trả lời
265 Xem
gửi bởi Quy Tâm
Thứ 7 Tháng 1 06, 2018 3:49 pm
 Ma trên sân thượng
gửi bởi Tâm Tịnh - Thứ 6 Tháng 1 05, 2018 12:39 am
0 Trả lời
207 Xem
gửi bởi Tâm Tịnh
Thứ 6 Tháng 1 05, 2018 12:39 am
 Ma Mỹ da màu
gửi bởi tamtan - Thứ 5 Tháng 1 04, 2018 9:09 am
0 Trả lời
236 Xem
gửi bởi tamtan
Thứ 5 Tháng 1 04, 2018 9:09 am
 Ma cây bàng
gửi bởi Tâm Tịnh - Thứ 6 Tháng 12 29, 2017 1:39 am
0 Trả lời
264 Xem
gửi bởi Tâm Tịnh
Thứ 6 Tháng 12 29, 2017 1:39 am
 Bị ma dẫn trên cánh đồng
gửi bởi Tịnh Duyên - Thứ 6 Tháng 12 22, 2017 11:20 am
0 Trả lời
168 Xem
gửi bởi Tịnh Duyên
Thứ 6 Tháng 12 22, 2017 11:20 am
 Lần đầu gặp ma
gửi bởi Yên Đan - Thứ 5 Tháng 12 14, 2017 6:21 pm
0 Trả lời
499 Xem
gửi bởi Yên Đan
Thứ 5 Tháng 12 14, 2017 6:21 pm
 Mơ thấy vong xin giải oan
gửi bởi Viên San - Thứ 3 Tháng 11 28, 2017 8:59 am
0 Trả lời
281 Xem
gửi bởi Viên San
Thứ 3 Tháng 11 28, 2017 8:59 am
 Gặp ma nhí
gửi bởi Boikhuonganh - Thứ 7 Tháng 11 25, 2017 8:53 pm
0 Trả lời
246 Xem
gửi bởi Boikhuonganh
Thứ 7 Tháng 11 25, 2017 8:53 pm
 Câu chuyện huyền bí về người dì bị Quỷ nhập
gửi bởi Hoàng Mẫn - Thứ 4 Tháng 11 15, 2017 10:24 pm
1 Trả lời
1201 Xem
gửi bởi Hoài Vỹ
Chủ nhật Tháng 11 19, 2017 12:50 pm
 Trò chơi "khiêng" hồn ma
gửi bởi Liên Nhu - Thứ 3 Tháng 10 24, 2017 4:15 pm
0 Trả lời
385 Xem
gửi bởi Liên Nhu
Thứ 3 Tháng 10 24, 2017 4:15 pm
 Ma cụt chân
gửi bởi Liên Nhu - Thứ 3 Tháng 10 24, 2017 3:59 pm
0 Trả lời
279 Xem
gửi bởi Liên Nhu
Thứ 3 Tháng 10 24, 2017 3:59 pm
 Ma cây mít
gửi bởi Dã Yên Thảo - Thứ 4 Tháng 10 18, 2017 8:44 am
0 Trả lời
444 Xem
gửi bởi Dã Yên Thảo
Thứ 4 Tháng 10 18, 2017 8:44 am
 Chuyện Huyền Bí Về Thần Và Cây "Pô yang"
gửi bởi Bạch Thiển - Thứ 3 Tháng 10 10, 2017 4:32 pm
0 Trả lời
386 Xem
gửi bởi Bạch Thiển
Thứ 3 Tháng 10 10, 2017 4:32 pm
 Hồn ông nội đòi trả phòng.
gửi bởi thunga - Thứ 6 Tháng 1 08, 2016 10:48 am
1 Trả lời
737 Xem
gửi bởi Thanh Trà
Chủ nhật Tháng 10 08, 2017 2:19 pm
 Ma đòi đất Miếu
gửi bởi Pháp Tâm - Thứ 7 Tháng 10 07, 2017 7:42 pm
0 Trả lời
276 Xem
gửi bởi Pháp Tâm
Thứ 7 Tháng 10 07, 2017 7:42 pm
 Căn tiệm có ma
gửi bởi SenNganCanh - Thứ 3 Tháng 8 22, 2017 1:29 am
1 Trả lời
754 Xem
gửi bởi SenNganCanh
Thứ 5 Tháng 10 05, 2017 11:31 pm
 Ma đòi chia tiền
gửi bởi Duyên Ngộ - Thứ 6 Tháng 9 29, 2017 11:05 am
0 Trả lời
354 Xem
gửi bởi Duyên Ngộ
Thứ 6 Tháng 9 29, 2017 11:05 am
 Ma phòng bảo vệ
gửi bởi conmeoden - Thứ 6 Tháng 9 15, 2017 9:16 pm
1 Trả lời
489 Xem
gửi bởi uyên linh
Chủ nhật Tháng 9 17, 2017 1:44 pm
 Ma trong khách sạn
gửi bởi Hoang_godalat - Thứ 5 Tháng 9 14, 2017 11:23 pm
2 Trả lời
591 Xem
gửi bởi Hoang_godalat
Thứ 5 Tháng 9 14, 2017 11:49 pm
 Những chuyện ma của người ngoại quốc
gửi bởi MinhThanh - Thứ 7 Tháng 9 09, 2017 11:47 am
0 Trả lời
450 Xem
gửi bởi MinhThanh
Thứ 7 Tháng 9 09, 2017 11:47 am
 Hai lần gặp ma
gửi bởi thanhnhan - Thứ 6 Tháng 9 08, 2017 12:57 pm
0 Trả lời
349 Xem
gửi bởi thanhnhan
Thứ 6 Tháng 9 08, 2017 12:57 pm
 Công ty Nhật bị ma ám
gửi bởi Liên Nhu - Thứ 6 Tháng 9 08, 2017 12:36 pm
0 Trả lời
411 Xem
gửi bởi Liên Nhu
Thứ 6 Tháng 9 08, 2017 12:36 pm
 Chuyện ma trong trường nội trú.
gửi bởi HueBat - Thứ 6 Tháng 9 01, 2017 11:09 pm
2 Trả lời
632 Xem
gửi bởi HueBat
Thứ 4 Tháng 9 06, 2017 2:22 pm
 Những chuyện ma của Phương
gửi bởi conmeoden - Thứ 3 Tháng 9 05, 2017 2:00 pm
2 Trả lời
560 Xem
gửi bởi conmeoden
Thứ 3 Tháng 9 05, 2017 2:05 pm
 Bị quỷ nhát
gửi bởi LCD - Thứ 2 Tháng 9 04, 2017 12:46 am
0 Trả lời
542 Xem
gửi bởi LCD
Thứ 2 Tháng 9 04, 2017 12:46 am
 BỊ MA DẪN ĐƯỜNG
gửi bởi Tú Uyên - Thứ 6 Tháng 9 01, 2017 8:36 pm
0 Trả lời
367 Xem
gửi bởi Tú Uyên
Thứ 6 Tháng 9 01, 2017 8:36 pm
 Bóng ma bên giếng nước.
gửi bởi uyên linh - Thứ 6 Tháng 9 01, 2017 10:48 am
0 Trả lời
355 Xem
gửi bởi uyên linh
Thứ 6 Tháng 9 01, 2017 10:48 am
 Cõng ma
gửi bởi Vithuctam - Thứ 6 Tháng 9 01, 2017 7:41 am
0 Trả lời
330 Xem
gửi bởi Vithuctam
Thứ 6 Tháng 9 01, 2017 7:41 am
 MA TRONG TIỆM TÓC
gửi bởi Thiện Nhi - Thứ 4 Tháng 8 30, 2017 10:55 pm
0 Trả lời
298 Xem
gửi bởi Thiện Nhi
Thứ 4 Tháng 8 30, 2017 10:55 pm
 Gặp ma
gửi bởi Tâm Tịnh - Thứ 3 Tháng 8 29, 2017 11:01 pm
0 Trả lời
272 Xem
gửi bởi Tâm Tịnh
Thứ 3 Tháng 8 29, 2017 11:01 pm