Công ty có... Ma!
gửi bởi Triệu Hiếu - Thứ 2 Tháng 12 28, 2015 12:29 pm
2 Trả lời
2680 Xem
gửi bởi Triệu Hiếu
Thứ 6 Tháng 2 12, 2016 1:23 pm
 Bé đỏ
gửi bởi Cỏ bốn lá - Thứ 7 Tháng 12 26, 2015 1:53 pm
0 Trả lời
1102 Xem
gửi bởi Cỏ bốn lá
Thứ 7 Tháng 12 26, 2015 1:53 pm
 Gặp ma
gửi bởi DThanh - Thứ 4 Tháng 12 23, 2015 2:25 pm
0 Trả lời
1114 Xem
gửi bởi DThanh
Thứ 4 Tháng 12 23, 2015 2:25 pm
 Vong trong bệnh viện
gửi bởi Oanh Tr. - Thứ 3 Tháng 12 22, 2015 12:25 pm
0 Trả lời
1989 Xem
gửi bởi Oanh Tr.
Thứ 3 Tháng 12 22, 2015 12:25 pm
 Thất hứa với vong
gửi bởi Tâm Tịnh - Thứ 6 Tháng 5 18, 2018 11:52 pm
0 Trả lời
327 Xem
gửi bởi Tâm Tịnh
Thứ 6 Tháng 5 18, 2018 11:52 pm
 Quỷ báo thù
gửi bởi Hướng Tâm - Thứ 6 Tháng 5 18, 2018 11:23 am
0 Trả lời
271 Xem
gửi bởi Hướng Tâm
Thứ 6 Tháng 5 18, 2018 11:23 am
 Những chuyện tâm linh trước khi gặp đạo
1, 2 gửi bởi Bảo Di - Thứ 2 Tháng 1 22, 2018 12:48 pm
17 Trả lời
2546 Xem
gửi bởi Bảo Di
Thứ 5 Tháng 5 17, 2018 3:44 pm
 Sau đám tang
gửi bởi Hướng Tâm - Thứ 5 Tháng 5 17, 2018 12:26 pm
0 Trả lời
170 Xem
gửi bởi Hướng Tâm
Thứ 5 Tháng 5 17, 2018 12:26 pm
 Sống cùng ma
gửi bởi Triệu Minh - Thứ 4 Tháng 5 16, 2018 6:37 pm
0 Trả lời
105 Xem
gửi bởi Triệu Minh
Thứ 4 Tháng 5 16, 2018 6:37 pm
 Những chuyện vong về gặp người thân
1, 2, 3 gửi bởi Nghĩa Dũng - Thứ 3 Tháng 7 30, 2013 10:57 pm
28 Trả lời
631 Xem
gửi bởi Tự An
Thứ 2 Tháng 5 14, 2018 8:00 am
 Những dấu hiệu điềm báo
gửi bởi Bảo Di - Thứ 7 Tháng 5 12, 2018 6:39 pm
0 Trả lời
153 Xem
gửi bởi Bảo Di
Thứ 7 Tháng 5 12, 2018 6:39 pm
 Thần Phật hiển linh
1, 2 gửi bởi Thiện Nhi - Thứ 7 Tháng 1 02, 2016 8:18 pm
11 Trả lời
343 Xem
gửi bởi Hà An
Thứ 3 Tháng 5 08, 2018 4:50 pm
 Chơi ma lon
gửi bởi Mẫn Hy Vương - Thứ 2 Tháng 5 07, 2018 5:55 am
0 Trả lời
275 Xem
gửi bởi Mẫn Hy Vương
Thứ 2 Tháng 5 07, 2018 5:55 am
 Những câu chuyện ma
1, 2, 3 gửi bởi Triệu Thông - Thứ 3 Tháng 7 13, 2010 6:13 am
24 Trả lời
340 Xem
gửi bởi Quy Tâm
Chủ nhật Tháng 5 06, 2018 10:39 am
 Hòn non bộ đầu rồng
gửi bởi Hướng Tâm - Thứ 4 Tháng 5 02, 2018 10:51 am
0 Trả lời
230 Xem
gửi bởi Hướng Tâm
Thứ 4 Tháng 5 02, 2018 10:51 am
 Các chuyện huyền bí của bệnh nhân viện 108
gửi bởi Hà nghĩa - Thứ 5 Tháng 4 19, 2018 12:51 pm
2 Trả lời
505 Xem
gửi bởi Hà nghĩa
Thứ 6 Tháng 4 27, 2018 9:08 pm
 Chuyện các thầy
1, 2 gửi bởi kiemmadocco - Chủ nhật Tháng 5 05, 2013 1:26 pm
13 Trả lời
266 Xem
gửi bởi MinhThanh
Thứ 6 Tháng 4 27, 2018 7:05 pm
 Những chuyện bị vong nhập
1, 2 gửi bởi Bá Tùng - Thứ 5 Tháng 3 20, 2014 3:59 pm
16 Trả lời
261 Xem
gửi bởi Tâm Tịnh
Thứ 4 Tháng 4 18, 2018 3:52 pm
 Những chuyện gặp ma
1, 2, 3, 4, 5 gửi bởi Phúc Lâm - Thứ 5 Tháng 7 25, 2013 11:34 pm
42 Trả lời
364 Xem
gửi bởi Hà nghĩa
Thứ 4 Tháng 4 18, 2018 2:20 pm
 Bệnh Âm
gửi bởi An Đạo - Thứ 2 Tháng 4 09, 2018 11:41 pm
0 Trả lời
260 Xem
gửi bởi An Đạo
Thứ 2 Tháng 4 09, 2018 11:41 pm
 Xây lại mộ cho Cụ
gửi bởi An Đạo - Chủ nhật Tháng 4 08, 2018 4:08 pm
0 Trả lời
205 Xem
gửi bởi An Đạo
Chủ nhật Tháng 4 08, 2018 4:08 pm
 Chuyện tâm linh có thật
1, 2 gửi bởi Phúc Lâm - Thứ 5 Tháng 4 16, 2015 7:55 pm
12 Trả lời
426 Xem
gửi bởi Đồng An
Thứ 7 Tháng 3 31, 2018 10:18 pm
 Điềm xấu của bé trai
gửi bởi Namlinhchi - Thứ 6 Tháng 3 30, 2018 3:19 pm
0 Trả lời
319 Xem
gửi bởi Namlinhchi
Thứ 6 Tháng 3 30, 2018 3:19 pm
 Tìm vong ông nội
gửi bởi Thái Bình Dương - Thứ 7 Tháng 3 24, 2018 9:17 pm
0 Trả lời
281 Xem
gửi bởi Thái Bình Dương
Thứ 7 Tháng 3 24, 2018 9:17 pm
 Vong bé đỏ
gửi bởi Namlinhchi - Thứ 5 Tháng 1 18, 2018 9:38 am
1 Trả lời
252 Xem
gửi bởi Tâm Tịnh
Thứ 7 Tháng 3 10, 2018 5:01 pm
 Ám ảnh giữa đêm
gửi bởi Xêibi - Thứ 7 Tháng 3 10, 2018 4:21 pm
0 Trả lời
213 Xem
gửi bởi Xêibi
Thứ 7 Tháng 3 10, 2018 4:21 pm
 Chở vong đến nhà thiêu
gửi bởi Thái Bình Dương - Thứ 4 Tháng 2 28, 2018 8:43 pm
0 Trả lời
272 Xem
gửi bởi Thái Bình Dương
Thứ 4 Tháng 2 28, 2018 8:43 pm
 Bà nội đòi bắt con cháu
gửi bởi ruby38 - Chủ nhật Tháng 2 25, 2018 9:22 am
0 Trả lời
346 Xem
gửi bởi ruby38
Chủ nhật Tháng 2 25, 2018 9:22 am
 Giấc mơ về duyên tiền định
gửi bởi Tiến Thành - Thứ 5 Tháng 2 22, 2018 4:04 pm
1 Trả lời
475 Xem
gửi bởi Tiến Thành
Thứ 6 Tháng 2 23, 2018 10:23 pm
 Hồn bà ngoại không chịu xuất đi
gửi bởi Minh Trung - Thứ 6 Tháng 2 23, 2018 7:20 am
0 Trả lời
491 Xem
gửi bởi Minh Trung
Thứ 6 Tháng 2 23, 2018 7:20 am
 Chuyện nhà Năm Công
gửi bởi Quy Tâm - Thứ 4 Tháng 2 21, 2018 5:05 pm
0 Trả lời
260 Xem
gửi bởi Quy Tâm
Thứ 4 Tháng 2 21, 2018 5:05 pm
 Chuyện tâm linh của Khánh
gửi bởi muathu - Thứ 4 Tháng 2 21, 2018 12:53 am
0 Trả lời
318 Xem
gửi bởi muathu
Thứ 4 Tháng 2 21, 2018 12:53 am
 Nước thánh
gửi bởi ốc nhỏ - Chủ nhật Tháng 2 18, 2018 1:38 am
0 Trả lời
300 Xem
gửi bởi ốc nhỏ
Chủ nhật Tháng 2 18, 2018 1:38 am
 Chuyện tâm linh của gia đình Tú
gửi bởi Hà nghĩa - Chủ nhật Tháng 1 28, 2018 11:14 pm
0 Trả lời
305 Xem
gửi bởi Hà nghĩa
Chủ nhật Tháng 1 28, 2018 11:14 pm
 Tao tìm thằng chăn vịt
gửi bởi Thái Bình Dương - Thứ 7 Tháng 1 27, 2018 9:16 pm
0 Trả lời
451 Xem
gửi bởi Thái Bình Dương
Thứ 7 Tháng 1 27, 2018 9:16 pm
 Yếu bóng vía
gửi bởi muathu - Chủ nhật Tháng 1 21, 2018 9:47 pm
0 Trả lời
337 Xem
gửi bởi muathu
Chủ nhật Tháng 1 21, 2018 9:47 pm
 Chuyện tâm linh của chị Vân
gửi bởi hoasenhong - Chủ nhật Tháng 1 21, 2018 1:52 pm
0 Trả lời
252 Xem
gửi bởi hoasenhong
Chủ nhật Tháng 1 21, 2018 1:52 pm
 Những chuyện huyền bí của bác sĩ Ân
gửi bởi Tuệ Tâm - Thứ 6 Tháng 1 19, 2018 9:16 am
0 Trả lời
311 Xem
gửi bởi Tuệ Tâm
Thứ 6 Tháng 1 19, 2018 9:16 am
 Ma giả giọng người quen
gửi bởi Dã Yên Thảo - Thứ 5 Tháng 1 18, 2018 2:36 pm
0 Trả lời
292 Xem
gửi bởi Dã Yên Thảo
Thứ 5 Tháng 1 18, 2018 2:36 pm
 Vô thần thành hữu thần
gửi bởi muathu - Chủ nhật Tháng 1 14, 2018 4:24 pm
0 Trả lời
343 Xem
gửi bởi muathu
Chủ nhật Tháng 1 14, 2018 4:24 pm
 Chuyện huyền bí có thật của An Hạnh
gửi bởi An Hạnh - Thứ 2 Tháng 1 01, 2018 6:41 pm
4 Trả lời
1053 Xem
gửi bởi An Hạnh
Thứ 4 Tháng 1 10, 2018 7:43 am
 Tiếng cười trên đồi keo
gửi bởi Hoaisang - Thứ 2 Tháng 1 08, 2018 4:20 pm
0 Trả lời
265 Xem
gửi bởi Hoaisang
Thứ 2 Tháng 1 08, 2018 4:20 pm
 Chuyện của An
gửi bởi Boikhuonganh - Thứ 6 Tháng 1 05, 2018 10:43 am
0 Trả lời
263 Xem
gửi bởi Boikhuonganh
Thứ 6 Tháng 1 05, 2018 10:43 am
 Ma Mỹ da màu
gửi bởi tamtan - Thứ 5 Tháng 1 04, 2018 9:09 am
0 Trả lời
312 Xem
gửi bởi tamtan
Thứ 5 Tháng 1 04, 2018 9:09 am
 Cái chết của anh họ
gửi bởi Khiết Tâm - Thứ 3 Tháng 1 02, 2018 8:07 pm
0 Trả lời
338 Xem
gửi bởi Khiết Tâm
Thứ 3 Tháng 1 02, 2018 8:07 pm
 Chuyện huyền bí của anh rể
gửi bởi nhibap - Chủ nhật Tháng 12 31, 2017 9:54 pm
0 Trả lời
342 Xem
gửi bởi nhibap
Chủ nhật Tháng 12 31, 2017 9:54 pm
 Hợp vía
gửi bởi muathu - Thứ 5 Tháng 12 28, 2017 3:52 pm
0 Trả lời
323 Xem
gửi bởi muathu
Thứ 5 Tháng 12 28, 2017 3:52 pm
 Vong rủ đi chơi
gửi bởi Hoaisang - Thứ 4 Tháng 12 27, 2017 2:22 pm
0 Trả lời
319 Xem
gửi bởi Hoaisang
Thứ 4 Tháng 12 27, 2017 2:22 pm
 Chuyện bí ẩn
gửi bởi Tâm Tịnh - Thứ 6 Tháng 12 22, 2017 5:35 pm
0 Trả lời
375 Xem
gửi bởi Tâm Tịnh
Thứ 6 Tháng 12 22, 2017 5:35 pm
 Bị ma dẫn trên cánh đồng
gửi bởi Tịnh Duyên - Thứ 6 Tháng 12 22, 2017 11:20 am
0 Trả lời
248 Xem
gửi bởi Tịnh Duyên
Thứ 6 Tháng 12 22, 2017 11:20 am