Công ty có... Ma!
gửi bởi Triệu Hiếu - Thứ 2 Tháng 12 28, 2015 12:29 pm
2 Trả lời
2390 Xem
gửi bởi Triệu Hiếu
Thứ 6 Tháng 2 12, 2016 1:23 pm
 Bé đỏ
gửi bởi Cỏ bốn lá - Thứ 7 Tháng 12 26, 2015 1:53 pm
0 Trả lời
952 Xem
gửi bởi Cỏ bốn lá
Thứ 7 Tháng 12 26, 2015 1:53 pm
 Gặp ma
gửi bởi DThanh - Thứ 4 Tháng 12 23, 2015 2:25 pm
0 Trả lời
974 Xem
gửi bởi DThanh
Thứ 4 Tháng 12 23, 2015 2:25 pm
 Vong trong bệnh viện
gửi bởi Oanh Tr. - Thứ 3 Tháng 12 22, 2015 12:25 pm
0 Trả lời
1799 Xem
gửi bởi Oanh Tr.
Thứ 3 Tháng 12 22, 2015 12:25 pm
 Vong bố về báo mộng
gửi bởi Tâm Tịnh - Thứ 7 Tháng 3 17, 2018 5:51 pm
0 Trả lời
1 Xem
gửi bởi Tâm Tịnh
Thứ 7 Tháng 3 17, 2018 5:51 pm
 Những chuyện tâm linh trước khi gặp đạo
1, 2 gửi bởi Bảo Di - Thứ 2 Tháng 1 22, 2018 12:48 pm
10 Trả lời
1486 Xem
gửi bởi Bảo Di
Thứ 6 Tháng 3 16, 2018 7:34 pm
 Ma phòng trọ
gửi bởi nuhong81 - Thứ 4 Tháng 3 14, 2018 12:40 pm
0 Trả lời
56 Xem
gửi bởi nuhong81
Thứ 4 Tháng 3 14, 2018 12:40 pm
 Bà nội về thăm nhà
gửi bởi lotus - Thứ 3 Tháng 3 13, 2018 10:54 am
0 Trả lời
166 Xem
gửi bởi lotus
Thứ 3 Tháng 3 13, 2018 10:54 am
 Ma trong ngôi nhà hoang
gửi bởi nuhong81 - Thứ 7 Tháng 3 10, 2018 8:58 pm
0 Trả lời
136 Xem
gửi bởi nuhong81
Thứ 7 Tháng 3 10, 2018 8:58 pm
 Vong bé đỏ
gửi bởi Tâm Tịnh - Thứ 7 Tháng 3 10, 2018 5:01 pm
0 Trả lời
140 Xem
gửi bởi Tâm Tịnh
Thứ 7 Tháng 3 10, 2018 5:01 pm
 Ám ảnh giữa đêm
gửi bởi Xêibi - Thứ 7 Tháng 3 10, 2018 4:21 pm
0 Trả lời
114 Xem
gửi bởi Xêibi
Thứ 7 Tháng 3 10, 2018 4:21 pm
 Ma trong trại tôm
gửi bởi nuhong81 - Thứ 6 Tháng 3 09, 2018 10:35 am
0 Trả lời
189 Xem
gửi bởi nuhong81
Thứ 6 Tháng 3 09, 2018 10:35 am
 Ma xúi tự tử
gửi bởi Hivong - Thứ 3 Tháng 3 06, 2018 3:45 pm
1 Trả lời
349 Xem
gửi bởi Tuệ Phúc
Thứ 5 Tháng 3 08, 2018 9:59 pm
 Vong cậu về dạy vợ
gửi bởi Tâm Tịnh - Thứ 5 Tháng 3 08, 2018 5:13 pm
0 Trả lời
248 Xem
gửi bởi Tâm Tịnh
Thứ 5 Tháng 3 08, 2018 5:13 pm
 Ma đòi ly hôn
gửi bởi Hivong - Thứ 4 Tháng 3 07, 2018 10:09 pm
0 Trả lời
202 Xem
gửi bởi Hivong
Thứ 4 Tháng 3 07, 2018 10:09 pm
 BỊ MA DẪN ĐƯỜNG
gửi bởi Tú Uyên - Thứ 6 Tháng 9 01, 2017 8:36 pm
1 Trả lời
617 Xem
gửi bởi Mack
Thứ 2 Tháng 3 05, 2018 8:48 pm
 Chuyện tâm linh trên đèo Prenn - Đà Lạt.
gửi bởi conmeoden - Thứ 5 Tháng 3 01, 2018 2:51 pm
1 Trả lời
307 Xem
gửi bởi conmeoden
Thứ 5 Tháng 3 01, 2018 2:53 pm
 Chở vong đến nhà thiêu
gửi bởi Thái Bình Dương - Thứ 4 Tháng 2 28, 2018 8:43 pm
0 Trả lời
162 Xem
gửi bởi Thái Bình Dương
Thứ 4 Tháng 2 28, 2018 8:43 pm
 Má Nga gặp ma
gửi bởi Quy Tâm - Thứ 2 Tháng 2 26, 2018 3:26 pm
0 Trả lời
135 Xem
gửi bởi Quy Tâm
Thứ 2 Tháng 2 26, 2018 3:26 pm
 Câu chuyện về người em đã mất
gửi bởi Namlinhchi - Thứ 2 Tháng 2 26, 2018 2:35 pm
0 Trả lời
280 Xem
gửi bởi Namlinhchi
Thứ 2 Tháng 2 26, 2018 2:35 pm
 Chuyện về Bà Nội báo mộng
gửi bởi Namlinhchi - Chủ nhật Tháng 2 25, 2018 10:00 pm
0 Trả lời
182 Xem
gửi bởi Namlinhchi
Chủ nhật Tháng 2 25, 2018 10:00 pm
 Bà nội đòi bắt con cháu
gửi bởi ruby38 - Chủ nhật Tháng 2 25, 2018 9:22 am
0 Trả lời
221 Xem
gửi bởi ruby38
Chủ nhật Tháng 2 25, 2018 9:22 am
 Giấc mơ về duyên tiền định
gửi bởi Tiến Thành - Thứ 5 Tháng 2 22, 2018 4:04 pm
1 Trả lời
345 Xem
gửi bởi Tiến Thành
Thứ 6 Tháng 2 23, 2018 10:23 pm
 Hồn bà ngoại không chịu xuất đi
gửi bởi Minh Trung - Thứ 6 Tháng 2 23, 2018 7:20 am
0 Trả lời
203 Xem
gửi bởi Minh Trung
Thứ 6 Tháng 2 23, 2018 7:20 am
 Vong báo mộng cho gia đình
gửi bởi thachanhhong - Thứ 5 Tháng 2 22, 2018 10:48 pm
0 Trả lời
201 Xem
gửi bởi thachanhhong
Thứ 5 Tháng 2 22, 2018 10:48 pm
 Chuyện nhà Năm Công
gửi bởi Quy Tâm - Thứ 4 Tháng 2 21, 2018 5:05 pm
0 Trả lời
154 Xem
gửi bởi Quy Tâm
Thứ 4 Tháng 2 21, 2018 5:05 pm
 Chuyện tâm linh của Khánh
gửi bởi muathu - Thứ 4 Tháng 2 21, 2018 12:53 am
0 Trả lời
221 Xem
gửi bởi muathu
Thứ 4 Tháng 2 21, 2018 12:53 am
 Được vong của Bố giúp tìm lại vật đánh rơi
gửi bởi Tâm Tịnh - Thứ 3 Tháng 2 20, 2018 4:12 pm
0 Trả lời
142 Xem
gửi bởi Tâm Tịnh
Thứ 3 Tháng 2 20, 2018 4:12 pm
 Ma ở phòng trọ
gửi bởi Bảo Di - Chủ nhật Tháng 2 18, 2018 3:01 am
1 Trả lời
176 Xem
gửi bởi Bảo Di
Chủ nhật Tháng 2 18, 2018 3:45 am
 Nước thánh
gửi bởi ốc nhỏ - Chủ nhật Tháng 2 18, 2018 1:38 am
0 Trả lời
200 Xem
gửi bởi ốc nhỏ
Chủ nhật Tháng 2 18, 2018 1:38 am
 Vong chết oan về báo mộng
gửi bởi Tâm Tịnh - Chủ nhật Tháng 2 11, 2018 12:49 am
0 Trả lời
269 Xem
gửi bởi Tâm Tịnh
Chủ nhật Tháng 2 11, 2018 12:49 am
 Bóng ma ở công ty
gửi bởi Tịnh Duyên - Thứ 3 Tháng 2 06, 2018 8:49 am
0 Trả lời
128 Xem
gửi bởi Tịnh Duyên
Thứ 3 Tháng 2 06, 2018 8:49 am
 Gặp vong liệt sĩ
gửi bởi Huệ Giác Nguyên - Thứ 2 Tháng 2 05, 2018 1:56 pm
0 Trả lời
235 Xem
gửi bởi Huệ Giác Nguyên
Thứ 2 Tháng 2 05, 2018 1:56 pm
 Chuyện tâm linh của dì
gửi bởi Tâm Tịnh - Thứ 2 Tháng 2 05, 2018 1:24 am
0 Trả lời
161 Xem
gửi bởi Tâm Tịnh
Thứ 2 Tháng 2 05, 2018 1:24 am
 Bị vong nhập!
gửi bởi Yên Đan - Thứ 6 Tháng 2 02, 2018 11:36 pm
0 Trả lời
296 Xem
gửi bởi Yên Đan
Thứ 6 Tháng 2 02, 2018 11:36 pm
 Quỷ cụt đầu trả thù
gửi bởi Dã Yên Thảo - Thứ 6 Tháng 2 02, 2018 1:24 pm
0 Trả lời
212 Xem
gửi bởi Dã Yên Thảo
Thứ 6 Tháng 2 02, 2018 1:24 pm
 Chưa tới số thì không chết được
gửi bởi Liên Nhu - Thứ 7 Tháng 12 16, 2017 9:35 am
3 Trả lời
793 Xem
gửi bởi Orion
Thứ 5 Tháng 2 01, 2018 5:56 pm
 Chuyện tâm linh của gia đình Tú
gửi bởi Hà nghĩa - Chủ nhật Tháng 1 28, 2018 11:14 pm
0 Trả lời
213 Xem
gửi bởi Hà nghĩa
Chủ nhật Tháng 1 28, 2018 11:14 pm
 Tao tìm thằng chăn vịt
gửi bởi Thái Bình Dương - Thứ 7 Tháng 1 27, 2018 9:16 pm
0 Trả lời
343 Xem
gửi bởi Thái Bình Dương
Thứ 7 Tháng 1 27, 2018 9:16 pm
 Chuyện tâm linh có thật
gửi bởi Tâm Tịnh - Thứ 6 Tháng 1 26, 2018 12:06 am
0 Trả lời
269 Xem
gửi bởi Tâm Tịnh
Thứ 6 Tháng 1 26, 2018 12:06 am
 Nguyên Ân xin đóng góp thêm một vài câu chuyện
gửi bởi Nguyên Ân - Thứ 5 Tháng 1 25, 2018 11:35 am
0 Trả lời
191 Xem
gửi bởi Nguyên Ân
Thứ 5 Tháng 1 25, 2018 11:35 am
 Thấy ma mà không biết!
gửi bởi Tịnh Duyên - Thứ 5 Tháng 1 25, 2018 9:10 am
0 Trả lời
228 Xem
gửi bởi Tịnh Duyên
Thứ 5 Tháng 1 25, 2018 9:10 am
 Gặp ma
gửi bởi Phúc Lâm - Thứ 5 Tháng 7 25, 2013 11:34 pm
8 Trả lời
11993 Xem
gửi bởi Tâm Tịnh
Thứ 4 Tháng 1 24, 2018 10:41 pm
 Bị nhập
gửi bởi Hoang_godalat - Thứ 4 Tháng 1 24, 2018 10:17 pm
0 Trả lời
199 Xem
gửi bởi Hoang_godalat
Thứ 4 Tháng 1 24, 2018 10:17 pm
 Chuyện tâm linh của Liên
gửi bởi muathu - Thứ 3 Tháng 1 23, 2018 10:27 pm
0 Trả lời
156 Xem
gửi bởi muathu
Thứ 3 Tháng 1 23, 2018 10:27 pm
 Vong báo mộng không thể vào nhà
gửi bởi thachanhhong - Thứ 3 Tháng 1 23, 2018 11:20 am
0 Trả lời
332 Xem
gửi bởi thachanhhong
Thứ 3 Tháng 1 23, 2018 11:20 am
 Chuyện về anh Trung
gửi bởi Quy Tâm - Thứ 2 Tháng 1 22, 2018 10:31 am
0 Trả lời
229 Xem
gửi bởi Quy Tâm
Thứ 2 Tháng 1 22, 2018 10:31 am
 Yếu bóng vía
gửi bởi muathu - Chủ nhật Tháng 1 21, 2018 9:47 pm
0 Trả lời
255 Xem
gửi bởi muathu
Chủ nhật Tháng 1 21, 2018 9:47 pm
 Chuyện tâm linh của chị Vân
gửi bởi hoasenhong - Chủ nhật Tháng 1 21, 2018 1:52 pm
0 Trả lời
190 Xem
gửi bởi hoasenhong
Chủ nhật Tháng 1 21, 2018 1:52 pm
 Sự linh thiêng của Bà ngoại
gửi bởi Namlinhchi - Thứ 7 Tháng 1 20, 2018 2:43 pm
0 Trả lời
291 Xem
gửi bởi Namlinhchi
Thứ 7 Tháng 1 20, 2018 2:43 pm