Công ty có... Ma!
gửi bởi Triệu Hiếu - Thứ 2 Tháng 12 28, 2015 12:29 pm
2 Trả lời
2567 Xem
gửi bởi Triệu Hiếu
Thứ 6 Tháng 2 12, 2016 1:23 pm
 Bé đỏ
gửi bởi Cỏ bốn lá - Thứ 7 Tháng 12 26, 2015 1:53 pm
0 Trả lời
1044 Xem
gửi bởi Cỏ bốn lá
Thứ 7 Tháng 12 26, 2015 1:53 pm
 Gặp ma
gửi bởi DThanh - Thứ 4 Tháng 12 23, 2015 2:25 pm
0 Trả lời
1059 Xem
gửi bởi DThanh
Thứ 4 Tháng 12 23, 2015 2:25 pm
 Vong trong bệnh viện
gửi bởi Oanh Tr. - Thứ 3 Tháng 12 22, 2015 12:25 pm
0 Trả lời
1926 Xem
gửi bởi Oanh Tr.
Thứ 3 Tháng 12 22, 2015 12:25 pm
 Các chuyện huyền bí của bệnh nhân viện 108.
gửi bởi Hà nghĩa - Thứ 5 Tháng 4 19, 2018 12:51 pm
0 Trả lời
57 Xem
gửi bởi Hà nghĩa
Thứ 5 Tháng 4 19, 2018 12:51 pm
 Vong nhập em họ
gửi bởi Tâm Tịnh - Thứ 4 Tháng 4 18, 2018 3:52 pm
0 Trả lời
91 Xem
gửi bởi Tâm Tịnh
Thứ 4 Tháng 4 18, 2018 3:52 pm
 Gặp ma trong phòng phẫu thuật
gửi bởi Hà nghĩa - Thứ 4 Tháng 4 18, 2018 2:20 pm
0 Trả lời
79 Xem
gửi bởi Hà nghĩa
Thứ 4 Tháng 4 18, 2018 2:20 pm
 Gặp ma giữa đường
gửi bởi nuhong81 - Thứ 3 Tháng 4 17, 2018 10:17 pm
0 Trả lời
132 Xem
gửi bởi nuhong81
Thứ 3 Tháng 4 17, 2018 10:17 pm
 Thần kem ám xác
gửi bởi Đức Nhân - Thứ 3 Tháng 4 10, 2018 11:13 am
0 Trả lời
224 Xem
gửi bởi Đức Nhân
Thứ 3 Tháng 4 10, 2018 11:13 am
 Bệnh Âm
gửi bởi An Đạo - Thứ 2 Tháng 4 09, 2018 11:41 pm
0 Trả lời
199 Xem
gửi bởi An Đạo
Thứ 2 Tháng 4 09, 2018 11:41 pm
 Xây lại mộ cho Cụ
gửi bởi An Đạo - Chủ nhật Tháng 4 08, 2018 4:08 pm
0 Trả lời
162 Xem
gửi bởi An Đạo
Chủ nhật Tháng 4 08, 2018 4:08 pm
 Tâm thần hay bị nhập?
gửi bởi Cô Phong Đỉnh - Thứ 6 Tháng 4 06, 2018 9:00 pm
0 Trả lời
253 Xem
gửi bởi Cô Phong Đỉnh
Thứ 6 Tháng 4 06, 2018 9:00 pm
 Vong em trai về báo mộng
gửi bởi Tâm Tịnh - Thứ 4 Tháng 4 04, 2018 2:51 pm
0 Trả lời
202 Xem
gửi bởi Tâm Tịnh
Thứ 4 Tháng 4 04, 2018 2:51 pm
 Gặp bóng ma trắng ở quê
gửi bởi Tử Trúc Sinh - Chủ nhật Tháng 4 01, 2018 3:11 pm
0 Trả lời
234 Xem
gửi bởi Tử Trúc Sinh
Chủ nhật Tháng 4 01, 2018 3:11 pm
 Một trường hợp bị nhập
gửi bởi PhucDuyenGia - Thứ 7 Tháng 3 31, 2018 11:03 pm
0 Trả lời
200 Xem
gửi bởi PhucDuyenGia
Thứ 7 Tháng 3 31, 2018 11:03 pm
 Trải nghiêm lần đầu về tâm linh
gửi bởi Đồng An - Thứ 7 Tháng 3 31, 2018 10:18 pm
0 Trả lời
210 Xem
gửi bởi Đồng An
Thứ 7 Tháng 3 31, 2018 10:18 pm
 Điềm xấu của bé trai
gửi bởi Namlinhchi - Thứ 6 Tháng 3 30, 2018 3:19 pm
0 Trả lời
280 Xem
gửi bởi Namlinhchi
Thứ 6 Tháng 3 30, 2018 3:19 pm
 Bị ma nhập
gửi bởi Kiến An - Thứ 5 Tháng 3 29, 2018 12:53 pm
0 Trả lời
197 Xem
gửi bởi Kiến An
Thứ 5 Tháng 3 29, 2018 12:53 pm
 Ma gốc cây đào
gửi bởi băng nguyễn - Thứ 5 Tháng 3 29, 2018 11:51 am
0 Trả lời
156 Xem
gửi bởi băng nguyễn
Thứ 5 Tháng 3 29, 2018 11:51 am
 Bị Ma dẫn đường
gửi bởi Tú Uyên - Thứ 6 Tháng 9 01, 2017 8:36 pm
2 Trả lời
907 Xem
gửi bởi thome_91
Thứ 4 Tháng 3 28, 2018 5:59 pm
 Tìm vong ông nội
gửi bởi Thái Bình Dương - Thứ 7 Tháng 3 24, 2018 9:17 pm
0 Trả lời
252 Xem
gửi bởi Thái Bình Dương
Thứ 7 Tháng 3 24, 2018 9:17 pm
 Vong bố về báo mộng
gửi bởi Tâm Tịnh - Thứ 7 Tháng 3 17, 2018 5:51 pm
0 Trả lời
245 Xem
gửi bởi Tâm Tịnh
Thứ 7 Tháng 3 17, 2018 5:51 pm
 Chuyện kể về Nam
gửi bởi Chấn Hoa - Thứ 7 Tháng 3 17, 2018 11:17 am
0 Trả lời
236 Xem
gửi bởi Chấn Hoa
Thứ 7 Tháng 3 17, 2018 11:17 am
 Những chuyện tâm linh trước khi gặp đạo
1, 2 gửi bởi Bảo Di - Thứ 2 Tháng 1 22, 2018 12:48 pm
10 Trả lời
1872 Xem
gửi bởi Bảo Di
Thứ 6 Tháng 3 16, 2018 7:34 pm
 Ma phòng trọ
gửi bởi nuhong81 - Thứ 4 Tháng 3 14, 2018 12:40 pm
0 Trả lời
168 Xem
gửi bởi nuhong81
Thứ 4 Tháng 3 14, 2018 12:40 pm
 Bà nội về thăm nhà
gửi bởi lotus - Thứ 3 Tháng 3 13, 2018 10:54 am
0 Trả lời
249 Xem
gửi bởi lotus
Thứ 3 Tháng 3 13, 2018 10:54 am
 Ma trong ngôi nhà hoang
gửi bởi nuhong81 - Thứ 7 Tháng 3 10, 2018 8:58 pm
0 Trả lời
222 Xem
gửi bởi nuhong81
Thứ 7 Tháng 3 10, 2018 8:58 pm
 Vong bé đỏ
gửi bởi Tâm Tịnh - Thứ 7 Tháng 3 10, 2018 5:01 pm
0 Trả lời
225 Xem
gửi bởi Tâm Tịnh
Thứ 7 Tháng 3 10, 2018 5:01 pm
 Ám ảnh giữa đêm
gửi bởi Xêibi - Thứ 7 Tháng 3 10, 2018 4:21 pm
0 Trả lời
192 Xem
gửi bởi Xêibi
Thứ 7 Tháng 3 10, 2018 4:21 pm
 Ma trong trại tôm
gửi bởi nuhong81 - Thứ 6 Tháng 3 09, 2018 10:35 am
0 Trả lời
267 Xem
gửi bởi nuhong81
Thứ 6 Tháng 3 09, 2018 10:35 am
 Ma xúi tự tử
gửi bởi Hivong - Thứ 3 Tháng 3 06, 2018 3:45 pm
1 Trả lời
478 Xem
gửi bởi Tuệ Phúc
Thứ 5 Tháng 3 08, 2018 9:59 pm
 Vong cậu về dạy vợ
gửi bởi Tâm Tịnh - Thứ 5 Tháng 3 08, 2018 5:13 pm
0 Trả lời
349 Xem
gửi bởi Tâm Tịnh
Thứ 5 Tháng 3 08, 2018 5:13 pm
 Ma đòi ly hôn
gửi bởi Hivong - Thứ 4 Tháng 3 07, 2018 10:09 pm
0 Trả lời
286 Xem
gửi bởi Hivong
Thứ 4 Tháng 3 07, 2018 10:09 pm
 Chuyện tâm linh trên đèo Prenn - Đà Lạt.
gửi bởi conmeoden - Thứ 5 Tháng 3 01, 2018 2:51 pm
1 Trả lời
403 Xem
gửi bởi conmeoden
Thứ 5 Tháng 3 01, 2018 2:53 pm
 Chở vong đến nhà thiêu
gửi bởi Thái Bình Dương - Thứ 4 Tháng 2 28, 2018 8:43 pm
0 Trả lời
242 Xem
gửi bởi Thái Bình Dương
Thứ 4 Tháng 2 28, 2018 8:43 pm
 Má Nga gặp ma
gửi bởi Quy Tâm - Thứ 2 Tháng 2 26, 2018 3:26 pm
0 Trả lời
204 Xem
gửi bởi Quy Tâm
Thứ 2 Tháng 2 26, 2018 3:26 pm
 Câu chuyện về người em đã mất
gửi bởi Namlinhchi - Thứ 2 Tháng 2 26, 2018 2:35 pm
0 Trả lời
364 Xem
gửi bởi Namlinhchi
Thứ 2 Tháng 2 26, 2018 2:35 pm
 Chuyện về Bà Nội báo mộng
gửi bởi Namlinhchi - Chủ nhật Tháng 2 25, 2018 10:00 pm
0 Trả lời
236 Xem
gửi bởi Namlinhchi
Chủ nhật Tháng 2 25, 2018 10:00 pm
 Bà nội đòi bắt con cháu
gửi bởi ruby38 - Chủ nhật Tháng 2 25, 2018 9:22 am
0 Trả lời
304 Xem
gửi bởi ruby38
Chủ nhật Tháng 2 25, 2018 9:22 am
 Giấc mơ về duyên tiền định
gửi bởi Tiến Thành - Thứ 5 Tháng 2 22, 2018 4:04 pm
1 Trả lời
431 Xem
gửi bởi Tiến Thành
Thứ 6 Tháng 2 23, 2018 10:23 pm
 Hồn bà ngoại không chịu xuất đi
gửi bởi Minh Trung - Thứ 6 Tháng 2 23, 2018 7:20 am
0 Trả lời
265 Xem
gửi bởi Minh Trung
Thứ 6 Tháng 2 23, 2018 7:20 am
 Vong báo mộng cho gia đình
gửi bởi thachanhhong - Thứ 5 Tháng 2 22, 2018 10:48 pm
0 Trả lời
265 Xem
gửi bởi thachanhhong
Thứ 5 Tháng 2 22, 2018 10:48 pm
 Chuyện nhà Năm Công
gửi bởi Quy Tâm - Thứ 4 Tháng 2 21, 2018 5:05 pm
0 Trả lời
223 Xem
gửi bởi Quy Tâm
Thứ 4 Tháng 2 21, 2018 5:05 pm
 Chuyện tâm linh của Khánh
gửi bởi muathu - Thứ 4 Tháng 2 21, 2018 12:53 am
0 Trả lời
282 Xem
gửi bởi muathu
Thứ 4 Tháng 2 21, 2018 12:53 am
 Được vong của Bố giúp tìm lại vật đánh rơi
gửi bởi Tâm Tịnh - Thứ 3 Tháng 2 20, 2018 4:12 pm
0 Trả lời
209 Xem
gửi bởi Tâm Tịnh
Thứ 3 Tháng 2 20, 2018 4:12 pm
 Ma ở phòng trọ
gửi bởi Bảo Di - Chủ nhật Tháng 2 18, 2018 3:01 am
1 Trả lời
240 Xem
gửi bởi Bảo Di
Chủ nhật Tháng 2 18, 2018 3:45 am
 Nước thánh
gửi bởi ốc nhỏ - Chủ nhật Tháng 2 18, 2018 1:38 am
0 Trả lời
257 Xem
gửi bởi ốc nhỏ
Chủ nhật Tháng 2 18, 2018 1:38 am
 Vong chết oan về báo mộng
gửi bởi Tâm Tịnh - Chủ nhật Tháng 2 11, 2018 12:49 am
0 Trả lời
344 Xem
gửi bởi Tâm Tịnh
Chủ nhật Tháng 2 11, 2018 12:49 am
 Bóng ma ở công ty
gửi bởi Tịnh Duyên - Thứ 3 Tháng 2 06, 2018 8:49 am
0 Trả lời
179 Xem
gửi bởi Tịnh Duyên
Thứ 3 Tháng 2 06, 2018 8:49 am
 Gặp vong liệt sĩ
gửi bởi Huệ Giác Nguyên - Thứ 2 Tháng 2 05, 2018 1:56 pm
0 Trả lời
322 Xem
gửi bởi Huệ Giác Nguyên
Thứ 2 Tháng 2 05, 2018 1:56 pm