Công ty có... Ma!
gửi bởi Triệu Hiếu - Thứ 2 Tháng 12 28, 2015 12:29 pm
2 Trả lời
2067 Xem
gửi bởi Triệu Hiếu
Thứ 6 Tháng 2 12, 2016 1:23 pm
 Ông bà nội về trợ duyên điểm đạo.
gửi bởi thachanhtrang - Thứ 4 Tháng 2 10, 2016 1:37 pm
2 Trả lời
1785 Xem
gửi bởi thachanhtrang
Thứ 5 Tháng 2 11, 2016 5:19 pm
 Thầy chùa bị phạt
gửi bởi Congtam - Thứ 6 Tháng 1 22, 2016 2:39 pm
0 Trả lời
944 Xem
gửi bởi Congtam
Thứ 6 Tháng 1 22, 2016 2:39 pm
 Kết quả bi thảm cho việc xin số
gửi bởi phuongha - Thứ 6 Tháng 1 08, 2016 11:13 am
0 Trả lời
850 Xem
gửi bởi phuongha
Thứ 6 Tháng 1 08, 2016 11:13 am
 Bé đỏ
gửi bởi Cỏ bốn lá - Thứ 7 Tháng 12 26, 2015 1:53 pm
0 Trả lời
824 Xem
gửi bởi Cỏ bốn lá
Thứ 7 Tháng 12 26, 2015 1:53 pm
 Trời đánh
gửi bởi Cafe_den - Thứ 5 Tháng 12 24, 2015 2:00 am
0 Trả lời
927 Xem
gửi bởi Cafe_den
Thứ 5 Tháng 12 24, 2015 2:00 am
 Quan âm bồ tát hiển linh
gửi bởi nhattam - Thứ 4 Tháng 12 23, 2015 2:42 pm
0 Trả lời
1205 Xem
gửi bởi nhattam
Thứ 4 Tháng 12 23, 2015 2:42 pm
 Gặp ma
gửi bởi DThanh - Thứ 4 Tháng 12 23, 2015 2:25 pm
0 Trả lời
856 Xem
gửi bởi DThanh
Thứ 4 Tháng 12 23, 2015 2:25 pm
 Vong trong bệnh viện
gửi bởi Oanh Tr. - Thứ 3 Tháng 12 22, 2015 12:25 pm
0 Trả lời
1650 Xem
gửi bởi Oanh Tr.
Thứ 3 Tháng 12 22, 2015 12:25 pm
 Gặp quỷ ngồi trên tấm rèm phòng ngủ
gửi bởi Quy Tâm - Thứ 7 Tháng 1 06, 2018 3:49 pm
0 Trả lời
166 Xem
gửi bởi Quy Tâm
Thứ 7 Tháng 1 06, 2018 3:49 pm
 Ma Mỹ da màu
gửi bởi tamtan - Thứ 5 Tháng 1 04, 2018 9:09 am
0 Trả lời
183 Xem
gửi bởi tamtan
Thứ 5 Tháng 1 04, 2018 9:09 am
 Mơ thấy vong xin giải oan
gửi bởi Viên San - Thứ 3 Tháng 11 28, 2017 8:59 am
0 Trả lời
238 Xem
gửi bởi Viên San
Thứ 3 Tháng 11 28, 2017 8:59 am
 Trò chơi "khiêng" hồn ma
gửi bởi Liên Nhu - Thứ 3 Tháng 10 24, 2017 4:15 pm
0 Trả lời
315 Xem
gửi bởi Liên Nhu
Thứ 3 Tháng 10 24, 2017 4:15 pm
 Chuyện Huyền Bí Về Thần Và Cây "Pô yang"
gửi bởi Bạch Thiển - Thứ 3 Tháng 10 10, 2017 4:32 pm
0 Trả lời
331 Xem
gửi bởi Bạch Thiển
Thứ 3 Tháng 10 10, 2017 4:32 pm
 Hồn ông nội đòi trả phòng.
gửi bởi thunga - Thứ 6 Tháng 1 08, 2016 10:48 am
1 Trả lời
674 Xem
gửi bởi Thanh Trà
Chủ nhật Tháng 10 08, 2017 2:19 pm
 Hai lần gặp ma
gửi bởi thanhnhan - Thứ 6 Tháng 9 08, 2017 12:57 pm
0 Trả lời
288 Xem
gửi bởi thanhnhan
Thứ 6 Tháng 9 08, 2017 12:57 pm
 Bóng người dưới trăng
gửi bởi Phúc Lâm - Thứ 4 Tháng 12 30, 2015 3:24 pm
1 Trả lời
830 Xem
gửi bởi miền trung
Thứ 5 Tháng 8 24, 2017 12:04 pm
 Giếng nước và hai con chó đá
gửi bởi Pháp Tâm - Thứ 4 Tháng 8 16, 2017 11:56 am
1 Trả lời
538 Xem
gửi bởi băng nguyễn
Thứ 4 Tháng 8 16, 2017 3:27 pm
 Hồn ma bà thông gia
gửi bởi Pháp Tâm - Thứ 2 Tháng 8 14, 2017 9:32 am
0 Trả lời
460 Xem
gửi bởi Pháp Tâm
Thứ 2 Tháng 8 14, 2017 9:32 am
 Gặp gỡ gia tiên qua trung gian thầy cúng
gửi bởi thachanhhong - Thứ 3 Tháng 2 09, 2016 10:36 pm
2 Trả lời
1692 Xem
gửi bởi Viên San
Thứ 2 Tháng 8 07, 2017 8:53 pm
 Ma nữ đa tình
gửi bởi hanhphuc - Thứ 6 Tháng 2 17, 2017 3:51 pm
0 Trả lời
841 Xem
gửi bởi hanhphuc
Thứ 6 Tháng 2 17, 2017 3:51 pm
 Thấy ma: đầu bé trai lơ lửng ở ban công
gửi bởi hanhphuc - Thứ 6 Tháng 2 17, 2017 10:35 am
0 Trả lời
628 Xem
gửi bởi hanhphuc
Thứ 6 Tháng 2 17, 2017 10:35 am
 Bị Phạt
gửi bởi Diệu Thu - Thứ 5 Tháng 2 18, 2016 10:16 am
1 Trả lời
1517 Xem
gửi bởi nhibap
Thứ 5 Tháng 1 12, 2017 9:13 pm
 Chuyện ma nhập ở bệnh viện tỉnh
gửi bởi Ennho - Thứ 6 Tháng 2 26, 2016 4:55 pm
0 Trả lời
1071 Xem
gửi bởi Ennho
Thứ 6 Tháng 2 26, 2016 4:55 pm
 Bà ngoại về xác con gái
gửi bởi Minh Hoàng - Thứ 3 Tháng 2 09, 2016 2:55 pm
2 Trả lời
1094 Xem
gửi bởi Minh Hoàng
Thứ 4 Tháng 2 17, 2016 12:25 pm
 Bị đẩy xuống đầm nước
gửi bởi SenNganCanh - Thứ 2 Tháng 1 25, 2016 7:38 am
2 Trả lời
1337 Xem
gửi bởi SenNganCanh
Thứ 3 Tháng 2 16, 2016 1:31 am
 Cái chết bí ẩn
gửi bởi Congtam - Thứ 2 Tháng 2 15, 2016 7:48 am
0 Trả lời
893 Xem
gửi bởi Congtam
Thứ 2 Tháng 2 15, 2016 7:48 am
 Người âm nhắc ngày mất
gửi bởi hoasenxanh - Thứ 4 Tháng 2 10, 2016 10:52 pm
0 Trả lời
823 Xem
gửi bởi hoasenxanh
Thứ 4 Tháng 2 10, 2016 10:52 pm
 Nói chuyện với "ông hàng xóm"
gửi bởi SenNganCanh - Thứ 4 Tháng 2 10, 2016 10:41 pm
0 Trả lời
766 Xem
gửi bởi SenNganCanh
Thứ 4 Tháng 2 10, 2016 10:41 pm
 Chuyện ma ở rạp chiếu bóng
gửi bởi hoasenxanh - Thứ 4 Tháng 2 10, 2016 9:43 pm
0 Trả lời
726 Xem
gửi bởi hoasenxanh
Thứ 4 Tháng 2 10, 2016 9:43 pm
 Ma ở tòa báo
gửi bởi hoasenhong - Thứ 4 Tháng 2 10, 2016 8:24 pm
0 Trả lời
702 Xem
gửi bởi hoasenhong
Thứ 4 Tháng 2 10, 2016 8:24 pm
 Bổ quả cau xem đất cát
gửi bởi hoasenhong - Thứ 4 Tháng 2 10, 2016 8:20 pm
0 Trả lời
888 Xem
gửi bởi hoasenhong
Thứ 4 Tháng 2 10, 2016 8:20 pm
 Tội thất kính với Bụt nhà
gửi bởi SenNganCanh - Thứ 4 Tháng 2 10, 2016 5:00 pm
0 Trả lời
880 Xem
gửi bởi SenNganCanh
Thứ 4 Tháng 2 10, 2016 5:00 pm
 Được Bà cô độ mạng
gửi bởi thachanhhong - Thứ 4 Tháng 2 10, 2016 1:08 pm
0 Trả lời
784 Xem
gửi bởi thachanhhong
Thứ 4 Tháng 2 10, 2016 1:08 pm
 Chuyện áp vong trẻ con và điểm đạo thấy người thân
gửi bởi thachanhhong - Thứ 4 Tháng 2 10, 2016 10:57 am
0 Trả lời
771 Xem
gửi bởi thachanhhong
Thứ 4 Tháng 2 10, 2016 10:57 am
 Trải nghiệm tâm linh lúc cuối đời
gửi bởi thachanhhong - Thứ 3 Tháng 2 09, 2016 11:40 pm
0 Trả lời
847 Xem
gửi bởi thachanhhong
Thứ 3 Tháng 2 09, 2016 11:40 pm
 Ở hiền gặp lành
gửi bởi thachanhtrang - Thứ 3 Tháng 2 09, 2016 11:20 pm
0 Trả lời
848 Xem
gửi bởi thachanhtrang
Thứ 3 Tháng 2 09, 2016 11:20 pm
 Thần Hoàng làng vùng Thủy Nguyên hiển linh
gửi bởi thachanhtrang - Thứ 3 Tháng 2 09, 2016 10:28 pm
0 Trả lời
949 Xem
gửi bởi thachanhtrang
Thứ 3 Tháng 2 09, 2016 10:28 pm
 Bà già dưới mương
gửi bởi thanhlinhpt - Thứ 3 Tháng 2 09, 2016 9:46 pm
0 Trả lời
759 Xem
gửi bởi thanhlinhpt
Thứ 3 Tháng 2 09, 2016 9:46 pm
 Cụ già đạp xe theo xe buýt
gửi bởi thachanhtrang - Thứ 3 Tháng 2 09, 2016 3:17 pm
0 Trả lời
761 Xem
gửi bởi thachanhtrang
Thứ 3 Tháng 2 09, 2016 3:17 pm
 Vị khách không mời
gửi bởi Minh Hoàng - Thứ 3 Tháng 2 09, 2016 1:52 pm
0 Trả lời
704 Xem
gửi bởi Minh Hoàng
Thứ 3 Tháng 2 09, 2016 1:52 pm
 Bỏ nghề câu cá
gửi bởi thachanhtrang - Thứ 3 Tháng 2 09, 2016 12:16 am
0 Trả lời
920 Xem
gửi bởi thachanhtrang
Thứ 3 Tháng 2 09, 2016 12:16 am
 Chuyện về bà Cả
gửi bởi hello89 - Thứ 2 Tháng 2 08, 2016 4:41 pm
0 Trả lời
666 Xem
gửi bởi hello89
Thứ 2 Tháng 2 08, 2016 4:41 pm
 Bị nhốt bụi tre
gửi bởi chontam - Thứ 2 Tháng 2 08, 2016 1:32 pm
0 Trả lời
695 Xem
gửi bởi chontam
Thứ 2 Tháng 2 08, 2016 1:32 pm
 Búa Trời
gửi bởi tamtan - Thứ 7 Tháng 2 06, 2016 12:21 pm
1 Trả lời
1151 Xem
gửi bởi tamtan
Thứ 2 Tháng 2 08, 2016 5:19 am
 Ngôi miếu hoang
gửi bởi Phúc Lâm - Thứ 4 Tháng 12 30, 2015 3:34 pm
1 Trả lời
1104 Xem
gửi bởi Phúc Lâm
Chủ nhật Tháng 2 07, 2016 8:43 pm
 Cụ già ở lán trại
gửi bởi nhunguyet - Chủ nhật Tháng 2 07, 2016 8:31 pm
0 Trả lời
490 Xem
gửi bởi nhunguyet
Chủ nhật Tháng 2 07, 2016 8:31 pm
 Đòi lại đôi chân
gửi bởi Congtam - Chủ nhật Tháng 2 07, 2016 4:24 am
0 Trả lời
536 Xem
gửi bởi Congtam
Chủ nhật Tháng 2 07, 2016 4:24 am
 Cô gái áo đỏ chờ người yêu về
gửi bởi NhuOanh93 - Thứ 7 Tháng 2 06, 2016 9:17 am
0 Trả lời
534 Xem
gửi bởi NhuOanh93
Thứ 7 Tháng 2 06, 2016 9:17 am
 Lời nói gở trùng hợp
gửi bởi dieuthong50 - Thứ 7 Tháng 2 06, 2016 2:09 am
0 Trả lời
669 Xem
gửi bởi dieuthong50
Thứ 7 Tháng 2 06, 2016 2:09 am