Ma nữ đa tình
gửi bởi hanhphuc - Thứ 6 Tháng 2 17, 2017 3:51 pm
0 Trả lời
524 Xem
gửi bởi hanhphuc
Thứ 6 Tháng 2 17, 2017 3:51 pm
 Thấy ma: đầu bé trai lơ lửng ở ban công
gửi bởi hanhphuc - Thứ 6 Tháng 2 17, 2017 10:35 am
0 Trả lời
356 Xem
gửi bởi hanhphuc
Thứ 6 Tháng 2 17, 2017 10:35 am
 Bị Phạt
gửi bởi Diệu Thu - Thứ 5 Tháng 2 18, 2016 10:16 am
1 Trả lời
1207 Xem
gửi bởi nhibap
Thứ 5 Tháng 1 12, 2017 9:13 pm
 Gặp gỡ gia tiên qua trung gian thầy cúng
gửi bởi thachanhhong - Thứ 3 Tháng 2 09, 2016 10:36 pm
1 Trả lời
1063 Xem
gửi bởi lsc
Thứ 7 Tháng 6 25, 2016 1:56 am
 Chuyện ma nhập ở bệnh viện tỉnh
gửi bởi Ennho - Thứ 6 Tháng 2 26, 2016 4:55 pm
0 Trả lời
841 Xem
gửi bởi Ennho
Thứ 6 Tháng 2 26, 2016 4:55 pm
 Bà ngoại về xác con gái
gửi bởi Minh Hoàng - Thứ 3 Tháng 2 09, 2016 2:55 pm
2 Trả lời
862 Xem
gửi bởi Minh Hoàng
Thứ 4 Tháng 2 17, 2016 12:25 pm
 Bị đẩy xuống đầm nước
gửi bởi SenNganCanh - Thứ 2 Tháng 1 25, 2016 7:38 am
2 Trả lời
1002 Xem
gửi bởi SenNganCanh
Thứ 3 Tháng 2 16, 2016 1:31 am
 Cái chết bí ẩn
gửi bởi Congtam - Thứ 2 Tháng 2 15, 2016 7:48 am
0 Trả lời
696 Xem
gửi bởi Congtam
Thứ 2 Tháng 2 15, 2016 7:48 am
 Công ty có... Ma!
gửi bởi Triệu Hiếu - Thứ 2 Tháng 12 28, 2015 12:29 pm
2 Trả lời
1272 Xem
gửi bởi Triệu Hiếu
Thứ 6 Tháng 2 12, 2016 1:23 pm
 Ông bà nội về trợ duyên điểm đạo.
gửi bởi thachanhtrang - Thứ 4 Tháng 2 10, 2016 1:37 pm
2 Trả lời
1278 Xem
gửi bởi thachanhtrang
Thứ 5 Tháng 2 11, 2016 5:19 pm
 Người âm nhắc ngày mất
gửi bởi hoasenxanh - Thứ 4 Tháng 2 10, 2016 10:52 pm
0 Trả lời
636 Xem
gửi bởi hoasenxanh
Thứ 4 Tháng 2 10, 2016 10:52 pm
 Nói chuyện với "ông hàng xóm"
gửi bởi SenNganCanh - Thứ 4 Tháng 2 10, 2016 10:41 pm
0 Trả lời
570 Xem
gửi bởi SenNganCanh
Thứ 4 Tháng 2 10, 2016 10:41 pm
 Chuyện ma ở rạp chiếu bóng
gửi bởi hoasenxanh - Thứ 4 Tháng 2 10, 2016 9:43 pm
0 Trả lời
546 Xem
gửi bởi hoasenxanh
Thứ 4 Tháng 2 10, 2016 9:43 pm
 Ma ở tòa báo
gửi bởi hoasenhong - Thứ 4 Tháng 2 10, 2016 8:24 pm
0 Trả lời
512 Xem
gửi bởi hoasenhong
Thứ 4 Tháng 2 10, 2016 8:24 pm
 Bổ quả cau xem đất cát
gửi bởi hoasenhong - Thứ 4 Tháng 2 10, 2016 8:20 pm
0 Trả lời
623 Xem
gửi bởi hoasenhong
Thứ 4 Tháng 2 10, 2016 8:20 pm
 Tội thất kính với Bụt nhà
gửi bởi SenNganCanh - Thứ 4 Tháng 2 10, 2016 5:00 pm
0 Trả lời
659 Xem
gửi bởi SenNganCanh
Thứ 4 Tháng 2 10, 2016 5:00 pm
 Được Bà cô độ mạng
gửi bởi thachanhhong - Thứ 4 Tháng 2 10, 2016 1:08 pm
0 Trả lời
596 Xem
gửi bởi thachanhhong
Thứ 4 Tháng 2 10, 2016 1:08 pm
 Chuyện áp vong trẻ con và điểm đạo thấy người thân
gửi bởi thachanhhong - Thứ 4 Tháng 2 10, 2016 10:57 am
0 Trả lời
589 Xem
gửi bởi thachanhhong
Thứ 4 Tháng 2 10, 2016 10:57 am
 Trải nghiệm tâm linh lúc cuối đời
gửi bởi thachanhhong - Thứ 3 Tháng 2 09, 2016 11:40 pm
0 Trả lời
625 Xem
gửi bởi thachanhhong
Thứ 3 Tháng 2 09, 2016 11:40 pm
 Ở hiền gặp lành
gửi bởi thachanhtrang - Thứ 3 Tháng 2 09, 2016 11:20 pm
0 Trả lời
653 Xem
gửi bởi thachanhtrang
Thứ 3 Tháng 2 09, 2016 11:20 pm
 Thần Hoàng làng vùng Thủy Nguyên hiển linh
gửi bởi thachanhtrang - Thứ 3 Tháng 2 09, 2016 10:28 pm
0 Trả lời
672 Xem
gửi bởi thachanhtrang
Thứ 3 Tháng 2 09, 2016 10:28 pm
 Bà già dưới mương
gửi bởi thanhlinhpt - Thứ 3 Tháng 2 09, 2016 9:46 pm
0 Trả lời
561 Xem
gửi bởi thanhlinhpt
Thứ 3 Tháng 2 09, 2016 9:46 pm
 Cụ già đạp xe theo xe buýt
gửi bởi thachanhtrang - Thứ 3 Tháng 2 09, 2016 3:17 pm
0 Trả lời
571 Xem
gửi bởi thachanhtrang
Thứ 3 Tháng 2 09, 2016 3:17 pm
 Vị khách không mời
gửi bởi Minh Hoàng - Thứ 3 Tháng 2 09, 2016 1:52 pm
0 Trả lời
530 Xem
gửi bởi Minh Hoàng
Thứ 3 Tháng 2 09, 2016 1:52 pm
 Bỏ nghề câu cá
gửi bởi thachanhtrang - Thứ 3 Tháng 2 09, 2016 12:16 am
0 Trả lời
680 Xem
gửi bởi thachanhtrang
Thứ 3 Tháng 2 09, 2016 12:16 am
 Chuyện về bà Cả
gửi bởi hello89 - Thứ 2 Tháng 2 08, 2016 4:41 pm
0 Trả lời
501 Xem
gửi bởi hello89
Thứ 2 Tháng 2 08, 2016 4:41 pm
 Bị nhốt bụi tre
gửi bởi chontam - Thứ 2 Tháng 2 08, 2016 1:32 pm
0 Trả lời
536 Xem
gửi bởi chontam
Thứ 2 Tháng 2 08, 2016 1:32 pm
 Búa Trời
gửi bởi tamtan - Thứ 7 Tháng 2 06, 2016 12:21 pm
1 Trả lời
801 Xem
gửi bởi tamtan
Thứ 2 Tháng 2 08, 2016 5:19 am
 Ngôi miếu hoang
gửi bởi Phúc Lâm - Thứ 4 Tháng 12 30, 2015 3:34 pm
1 Trả lời
690 Xem
gửi bởi Phúc Lâm
Chủ nhật Tháng 2 07, 2016 8:43 pm
 Cụ già ở lán trại
gửi bởi nhunguyet - Chủ nhật Tháng 2 07, 2016 8:31 pm
0 Trả lời
321 Xem
gửi bởi nhunguyet
Chủ nhật Tháng 2 07, 2016 8:31 pm
 Đòi lại đôi chân
gửi bởi Congtam - Chủ nhật Tháng 2 07, 2016 4:24 am
0 Trả lời
355 Xem
gửi bởi Congtam
Chủ nhật Tháng 2 07, 2016 4:24 am
 Cô gái áo đỏ chờ người yêu về
gửi bởi NhuOanh93 - Thứ 7 Tháng 2 06, 2016 9:17 am
0 Trả lời
350 Xem
gửi bởi NhuOanh93
Thứ 7 Tháng 2 06, 2016 9:17 am
 Lời nói gở trùng hợp
gửi bởi dieuthong50 - Thứ 7 Tháng 2 06, 2016 2:09 am
0 Trả lời
385 Xem
gửi bởi dieuthong50
Thứ 7 Tháng 2 06, 2016 2:09 am
 Chuyện ma ở chiến khu D
gửi bởi Nam Vuong - Thứ 5 Tháng 2 04, 2016 2:22 pm
0 Trả lời
403 Xem
gửi bởi Nam Vuong
Thứ 5 Tháng 2 04, 2016 2:22 pm
 Quỷ vương ba đầu sáu tay
gửi bởi Lapyupi - Thứ 4 Tháng 2 03, 2016 9:49 am
0 Trả lời
416 Xem
gửi bởi Lapyupi
Thứ 4 Tháng 2 03, 2016 9:49 am
 Người lính Lấp Vò
gửi bởi bichlam - Thứ 3 Tháng 2 02, 2016 10:51 am
0 Trả lời
362 Xem
gửi bởi bichlam
Thứ 3 Tháng 2 02, 2016 10:51 am
 Cái chết báo trước
gửi bởi MinhThanh - Thứ 6 Tháng 1 29, 2016 4:35 pm
0 Trả lời
433 Xem
gửi bởi MinhThanh
Thứ 6 Tháng 1 29, 2016 4:35 pm
 Thấy linh hồn sư trụ trì ngôi chùa Đậu
gửi bởi thachanhhong - Thứ 5 Tháng 1 28, 2016 5:01 pm
0 Trả lời
490 Xem
gửi bởi thachanhhong
Thứ 5 Tháng 1 28, 2016 5:01 pm
 Ma giục gây tai nạn
gửi bởi thiện_thọ - Thứ 5 Tháng 1 28, 2016 2:39 pm
0 Trả lời
442 Xem
gửi bởi thiện_thọ
Thứ 5 Tháng 1 28, 2016 2:39 pm
 Nhà bị ma ám
gửi bởi SenNganCanh - Thứ 4 Tháng 1 27, 2016 11:24 am
2 Trả lời
639 Xem
gửi bởi SenNganCanh
Thứ 5 Tháng 1 28, 2016 1:20 pm
 Căn nhà ma ở Tennessee
gửi bởi SenNganCanh - Thứ 4 Tháng 1 27, 2016 11:11 am
2 Trả lời
552 Xem
gửi bởi SenNganCanh
Thứ 5 Tháng 1 28, 2016 12:53 pm
 Hiện tượng sau khi dì mất
gửi bởi whoami - Thứ 4 Tháng 1 27, 2016 3:20 pm
0 Trả lời
333 Xem
gửi bởi whoami
Thứ 4 Tháng 1 27, 2016 3:20 pm
 Bị ma trêu
gửi bởi tu_yen - Thứ 3 Tháng 1 26, 2016 1:44 pm
0 Trả lời
366 Xem
gửi bởi tu_yen
Thứ 3 Tháng 1 26, 2016 1:44 pm
 Tiếng khóc từ vô hình
gửi bởi nhutien - Thứ 2 Tháng 1 25, 2016 2:02 pm
0 Trả lời
330 Xem
gửi bởi nhutien
Thứ 2 Tháng 1 25, 2016 2:02 pm
 Ông nội báo trộm
gửi bởi DThanh - Chủ nhật Tháng 1 24, 2016 2:53 pm
0 Trả lời
379 Xem
gửi bởi DThanh
Chủ nhật Tháng 1 24, 2016 2:53 pm
 Chuyện của Nam và Thúy
gửi bởi Thái Sơ Đạo - Thứ 7 Tháng 1 23, 2016 1:58 pm
0 Trả lời
368 Xem
gửi bởi Thái Sơ Đạo
Thứ 7 Tháng 1 23, 2016 1:58 pm
 Cô tôi về qua giấc mơ
gửi bởi hoasenhong - Thứ 7 Tháng 1 23, 2016 1:56 pm
0 Trả lời
342 Xem
gửi bởi hoasenhong
Thứ 7 Tháng 1 23, 2016 1:56 pm
 Có ai trong nhà?
gửi bởi nhutien - Thứ 7 Tháng 1 23, 2016 12:19 pm
0 Trả lời
425 Xem
gửi bởi nhutien
Thứ 7 Tháng 1 23, 2016 12:19 pm
 Người chết đi đòi nợ
gửi bởi thachanhtrang - Thứ 6 Tháng 1 22, 2016 3:35 pm
0 Trả lời
410 Xem
gửi bởi thachanhtrang
Thứ 6 Tháng 1 22, 2016 3:35 pm
 Chém ma
gửi bởi Mẫn Hy Vương - Thứ 6 Tháng 1 22, 2016 3:33 pm
0 Trả lời
400 Xem
gửi bởi Mẫn Hy Vương
Thứ 6 Tháng 1 22, 2016 3:33 pm