Thông báo ngưng dạy đạo trên diễn đàn
gửi bởi VTHB - Thứ 7 Tháng 5 18, 2019 2:31 pm
0 Trả lời
1855 Xem
gửi bởi VTHB
Thứ 7 Tháng 5 18, 2019 2:31 pm
 Thông báo việc chấm dứt phổ biến bài kệ
gửi bởi VTHB - Thứ 5 Tháng 5 16, 2019 1:26 pm
0 Trả lời
1182 Xem
gửi bởi VTHB
Thứ 5 Tháng 5 16, 2019 1:26 pm
 Giấc mơ đi thăm Ngũ Đảo
gửi bởi Bạch Hạc - Thứ 6 Tháng 5 27, 2016 1:32 pm
0 Trả lời
3137 Xem
gửi bởi Bạch Hạc
Thứ 6 Tháng 5 27, 2016 1:32 pm
 ::: Ngọc Long Châu
gửi bởi Bạch Hạc - Thứ 7 Tháng 5 07, 2016 11:53 am
3 Trả lời
4114 Xem
gửi bởi Minh đăng
Thứ 3 Tháng 7 05, 2016 11:54 am
 Linh ảnh khi trì chú
gửi bởi linhmy - Chủ nhật Tháng 4 22, 2018 10:33 am
0 Trả lời
533 Xem
gửi bởi linhmy
Chủ nhật Tháng 4 22, 2018 10:33 am
 Cõi giới Thanh tịnh và dòng sông Tịnh duyên
gửi bởi linhmy - Thứ 6 Tháng 4 13, 2018 9:56 am
0 Trả lời
376 Xem
gửi bởi linhmy
Thứ 6 Tháng 4 13, 2018 9:56 am
 Thập Nhất Diện Quan Âm
gửi bởi Diệp Châu - Thứ 4 Tháng 4 11, 2018 9:03 pm
0 Trả lời
533 Xem
gửi bởi Diệp Châu
Thứ 4 Tháng 4 11, 2018 9:03 pm
 Địa tạng thiên kinh
gửi bởi linhmy - Thứ 4 Tháng 4 11, 2018 3:13 pm
0 Trả lời
540 Xem
gửi bởi linhmy
Thứ 4 Tháng 4 11, 2018 3:13 pm
 Linh ảnh được Quan Thế Âm dạy
gửi bởi linhmy - Thứ 2 Tháng 4 09, 2018 11:13 am
0 Trả lời
585 Xem
gửi bởi linhmy
Thứ 2 Tháng 4 09, 2018 11:13 am
 Linh ảnh con mắt trong Vũ trụ
gửi bởi Tamanhanh - Thứ 6 Tháng 3 30, 2018 4:30 am
0 Trả lời
1034 Xem
gửi bởi Tamanhanh
Thứ 6 Tháng 3 30, 2018 4:30 am
 Giấc mơ MPTĐ và lò luyện thi
gửi bởi SenNganCanh - Thứ 5 Tháng 3 29, 2018 6:36 am
0 Trả lời
688 Xem
gửi bởi SenNganCanh
Thứ 5 Tháng 3 29, 2018 6:36 am
 Linh ảnh về Sư Tổ, Đức Thầy
gửi bởi Bạch Hạc - Thứ 2 Tháng 3 26, 2018 9:55 am
1 Trả lời
1481 Xem
gửi bởi Tịnh Duyên
Thứ 3 Tháng 3 27, 2018 12:20 pm
 Linh ảnh Đức Sư Tổ
gửi bởi dieuthong50 - Thứ 2 Tháng 3 26, 2018 9:05 am
0 Trả lời
883 Xem
gửi bởi dieuthong50
Thứ 2 Tháng 3 26, 2018 9:05 am
 Cây cầu ánh sáng của Đức Sư Tổ
gửi bởi Bạch Hạc - Thứ 7 Tháng 3 24, 2018 9:17 am
0 Trả lời
1305 Xem
gửi bởi Bạch Hạc
Thứ 7 Tháng 3 24, 2018 9:17 am
 Bảng điểm về Nghiệp, Phước
gửi bởi Phúc Lâm - Thứ 7 Tháng 3 24, 2018 6:51 am
0 Trả lời
720 Xem
gửi bởi Phúc Lâm
Thứ 7 Tháng 3 24, 2018 6:51 am
 Báo cáo buổi lễ thỉnh lá phép
gửi bởi uyên linh - Thứ 3 Tháng 3 20, 2018 8:15 am
0 Trả lời
572 Xem
gửi bởi uyên linh
Thứ 3 Tháng 3 20, 2018 8:15 am
 Thánh Thần ơi...
1, 2 gửi bởi DieuChi - Thứ 4 Tháng 3 14, 2018 10:58 pm
11 Trả lời
5314 Xem
gửi bởi Orion
Chủ nhật Tháng 3 18, 2018 8:21 pm
 Mơ được Sư Tổ ban cho Ngọc "Trí Tuệ"
gửi bởi Triệu Thông - Thứ 6 Tháng 3 16, 2018 1:54 pm
0 Trả lời
576 Xem
gửi bởi Triệu Thông
Thứ 6 Tháng 3 16, 2018 1:54 pm
 Giấc mơ được trải nghiệm dùng chất kích thích
gửi bởi ThuyTran - Thứ 5 Tháng 3 15, 2018 5:04 pm
0 Trả lời
539 Xem
gửi bởi ThuyTran
Thứ 5 Tháng 3 15, 2018 5:04 pm
 Giấc mơ nhìn xuyên Trái Đất
gửi bởi Tamanhanh - Thứ 5 Tháng 3 08, 2018 6:01 pm
0 Trả lời
600 Xem
gửi bởi Tamanhanh
Thứ 5 Tháng 3 08, 2018 6:01 pm
 Linh ảnh đặc biệt khi trì chú
gửi bởi uyên linh - Thứ 2 Tháng 3 05, 2018 10:09 am
0 Trả lời
590 Xem
gửi bởi uyên linh
Thứ 2 Tháng 3 05, 2018 10:09 am
 Giấc mơ: Sức linh của Ngũ Bộ Chú
gửi bởi Hạnh Thiện - Thứ 4 Tháng 2 28, 2018 3:04 pm
1 Trả lời
826 Xem
gửi bởi nuhong81
Chủ nhật Tháng 3 04, 2018 1:13 pm
 Giấc mơ thấy chó đuổi người
gửi bởi Thái Bình Dương - Thứ 7 Tháng 3 03, 2018 8:53 pm
0 Trả lời
592 Xem
gửi bởi Thái Bình Dương
Thứ 7 Tháng 3 03, 2018 8:53 pm
 Giấc mơ của Hạnh Như
gửi bởi Hạnh Như - Thứ 5 Tháng 3 01, 2018 7:15 pm
0 Trả lời
513 Xem
gửi bởi Hạnh Như
Thứ 5 Tháng 3 01, 2018 7:15 pm
 Giấc mơ được Đức Thầy ban nước Cam Lồ
gửi bởi Bạch Hạc - Thứ 5 Tháng 3 01, 2018 10:36 am
0 Trả lời
995 Xem
gửi bởi Bạch Hạc
Thứ 5 Tháng 3 01, 2018 10:36 am
 Được biết đó là kiếp trước
gửi bởi Hoang_godalat - Thứ 4 Tháng 2 28, 2018 2:26 pm
0 Trả lời
576 Xem
gửi bởi Hoang_godalat
Thứ 4 Tháng 2 28, 2018 2:26 pm
 Giấc mơ nói chuyện với người âm
gửi bởi Pháp Tâm - Thứ 4 Tháng 2 28, 2018 11:14 am
0 Trả lời
477 Xem
gửi bởi Pháp Tâm
Thứ 4 Tháng 2 28, 2018 11:14 am
 Giấc mơ về World Cup
gửi bởi Tỉnh Ngộ - Thứ 3 Tháng 2 27, 2018 3:27 pm
0 Trả lời
519 Xem
gửi bởi Tỉnh Ngộ
Thứ 3 Tháng 2 27, 2018 3:27 pm
 Giấc mơ gặp đạo sĩ
gửi bởi SenNganCanh - Thứ 2 Tháng 2 26, 2018 2:50 am
0 Trả lời
456 Xem
gửi bởi SenNganCanh
Thứ 2 Tháng 2 26, 2018 2:50 am
 Giấc mơ lạc vào các cảnh giới
gửi bởi Tử Trúc Sinh - Chủ nhật Tháng 2 25, 2018 9:41 pm
0 Trả lời
643 Xem
gửi bởi Tử Trúc Sinh
Chủ nhật Tháng 2 25, 2018 9:41 pm
 Báo cáo giấc mơ của brightmoon
gửi bởi brightmoon - Chủ nhật Tháng 2 25, 2018 6:11 pm
0 Trả lời
335 Xem
gửi bởi brightmoon
Chủ nhật Tháng 2 25, 2018 6:11 pm
 Giấc mơ tiền kiếp
gửi bởi Tử Trúc Sinh - Thứ 2 Tháng 2 19, 2018 7:59 pm
0 Trả lời
581 Xem
gửi bởi Tử Trúc Sinh
Thứ 2 Tháng 2 19, 2018 7:59 pm
 Bức tranh chú Tiểu trên trời
gửi bởi Phúc Lâm - Chủ nhật Tháng 2 18, 2018 3:46 pm
0 Trả lời
451 Xem
gửi bởi Phúc Lâm
Chủ nhật Tháng 2 18, 2018 3:46 pm
 Linh ảnh đêm giao thừa
gửi bởi Hoang_godalat - Thứ 6 Tháng 2 16, 2018 12:18 pm
0 Trả lời
623 Xem
gửi bởi Hoang_godalat
Thứ 6 Tháng 2 16, 2018 12:18 pm
 Được vị độ trị bệnh
gửi bởi Hoang_godalat - Thứ 6 Tháng 2 16, 2018 9:37 am
0 Trả lời
698 Xem
gửi bởi Hoang_godalat
Thứ 6 Tháng 2 16, 2018 9:37 am
 Giấc mơ hóa giải sự giận dữ
gửi bởi Kylin - Thứ 5 Tháng 2 15, 2018 6:18 pm
0 Trả lời
616 Xem
gửi bởi Kylin
Thứ 5 Tháng 2 15, 2018 6:18 pm
 Thiên thơ tấm vé về trời
gửi bởi DThanh - Thứ 2 Tháng 2 12, 2018 12:12 am
0 Trả lời
539 Xem
gửi bởi DThanh
Thứ 2 Tháng 2 12, 2018 12:12 am
 :::Uy lực của ấn, chú chuẩn đề
gửi bởi Thái Bình Dương - Thứ 4 Tháng 2 07, 2018 9:49 pm
0 Trả lời
623 Xem
gửi bởi Thái Bình Dương
Thứ 4 Tháng 2 07, 2018 9:49 pm
 :::Linh ảnh khi làm lễ thỉnh lá phép TCTĐ
gửi bởi Tường Lãm - Thứ 4 Tháng 2 07, 2018 8:10 pm
0 Trả lời
568 Xem
gửi bởi Tường Lãm
Thứ 4 Tháng 2 07, 2018 8:10 pm
 Giấc mơ tiền kiếp
gửi bởi Tuệ Phúc - Thứ 4 Tháng 2 07, 2018 5:41 pm
0 Trả lời
467 Xem
gửi bởi Tuệ Phúc
Thứ 4 Tháng 2 07, 2018 5:41 pm
 Báo cáo giấc mơ
gửi bởi huyhuy - Thứ 3 Tháng 2 06, 2018 1:27 pm
0 Trả lời
369 Xem
gửi bởi huyhuy
Thứ 3 Tháng 2 06, 2018 1:27 pm
 Giấc mơ mở văn phòng tư vấn tâm lý
gửi bởi An Huệ - Thứ 3 Tháng 1 09, 2018 4:43 pm
5 Trả lời
1754 Xem
gửi bởi Thiện Nhẫn
Thứ 2 Tháng 2 05, 2018 12:47 pm
 Giấc mơ được hứa trao thẻ bài
gửi bởi HaHangNam - Thứ 7 Tháng 2 03, 2018 1:10 pm
0 Trả lời
241 Xem
gửi bởi HaHangNam
Thứ 7 Tháng 2 03, 2018 1:10 pm
 Giấc mơ ỷ huyền năng
gửi bởi Thiện Nhẫn - Thứ 6 Tháng 1 19, 2018 5:06 pm
1 Trả lời
569 Xem
gửi bởi Thiện Nhẫn
Thứ 2 Tháng 1 29, 2018 11:06 pm
 Giấc mơ thấy Rồng
gửi bởi tiểuyến - Thứ 2 Tháng 1 29, 2018 12:37 pm
0 Trả lời
450 Xem
gửi bởi tiểuyến
Thứ 2 Tháng 1 29, 2018 12:37 pm
 Giấc mơ đánh yêu tinh
gửi bởi muathu - Thứ 2 Tháng 1 22, 2018 8:42 am
1 Trả lời
763 Xem
gửi bởi Cô Phong Đỉnh
Thứ 3 Tháng 1 23, 2018 9:07 am
 Những giấc mơ ấn chứng đặc biệt của Vô Lạc
gửi bởi Vô Lạc - Chủ nhật Tháng 1 21, 2018 9:14 am
1 Trả lời
1532 Xem
gửi bởi Hải Âu
Thứ 2 Tháng 1 22, 2018 8:59 am
 Những giấc mơ của Tử Trúc Sinh
gửi bởi Tử Trúc Sinh - Thứ 5 Tháng 1 11, 2018 6:26 pm
2 Trả lời
855 Xem
gửi bởi Tử Trúc Sinh
Chủ nhật Tháng 1 21, 2018 1:41 pm
 Chư Vị thị hiện cho biết về Nghiệp của người khác
gửi bởi An Di - Thứ 7 Tháng 1 20, 2018 3:05 pm
0 Trả lời
815 Xem
gửi bởi An Di
Thứ 7 Tháng 1 20, 2018 3:05 pm
 Giấc mơ thăm lâu đài
gửi bởi hoasenxanh - Thứ 6 Tháng 1 19, 2018 6:39 am
0 Trả lời
443 Xem
gửi bởi hoasenxanh
Thứ 6 Tháng 1 19, 2018 6:39 am
 Phật Quan Âm ngự trên đầu
gửi bởi Hoang_godalat - Thứ 5 Tháng 1 18, 2018 1:15 pm
0 Trả lời
548 Xem
gửi bởi Hoang_godalat
Thứ 5 Tháng 1 18, 2018 1:15 pm
 Giấc mơ được học với Sư Tổ
gửi bởi vinhvous - Thứ 6 Tháng 1 12, 2018 11:00 pm
0 Trả lời
443 Xem
gửi bởi vinhvous
Thứ 6 Tháng 1 12, 2018 11:00 pm
 Được dạy sám hối trong mơ
gửi bởi Thanh Tịnh Ý - Thứ 4 Tháng 1 10, 2018 10:37 am
0 Trả lời
535 Xem
gửi bởi Thanh Tịnh Ý
Thứ 4 Tháng 1 10, 2018 10:37 am
 Giấc mơ được che chở
gửi bởi Sơn Ca - Thứ 3 Tháng 1 09, 2018 11:02 am
0 Trả lời
428 Xem
gửi bởi Sơn Ca
Thứ 3 Tháng 1 09, 2018 11:02 am