Giấc mơ đi thăm Ngũ Đảo
gửi bởi Hoàng Mẫn - Thứ 6 Tháng 5 27, 2016 1:32 pm
0 Trả lời
2867 Xem
gửi bởi Hoàng Mẫn
Thứ 6 Tháng 5 27, 2016 1:32 pm
 ::: Ngọc Long Châu
gửi bởi Hoàng Mẫn - Thứ 7 Tháng 5 07, 2016 11:53 am
3 Trả lời
3633 Xem
gửi bởi Minh đăng
Thứ 3 Tháng 7 05, 2016 11:54 am
 Lời thỉnh cầu của Bác Giáp *
gửi bởi Hoàng Mẫn - Thứ 2 Tháng 6 22, 2015 3:10 pm
2 Trả lời
4991 Xem
gửi bởi Nguyệt Viên
Thứ 5 Tháng 9 10, 2015 1:11 pm
 Giấc mơ về bác Giáp
gửi bởi vyoanh1790 - Thứ 3 Tháng 6 17, 2014 9:43 pm
0 Trả lời
2975 Xem
gửi bởi vyoanh1790
Thứ 3 Tháng 6 17, 2014 9:43 pm
 Những giấc mơ - linh ảnh được diện kiến Tổ, Thầy
1 ... 7, 8, 9 gửi bởi Minh Hoàng - Thứ 4 Tháng 4 18, 2012 7:38 pm
89 Trả lời
40629 Xem
gửi bởi Minh Hoàng
Thứ 3 Tháng 9 25, 2018 7:01 pm
 Giấc mơ "Ta không vào Địa ngục, thì ai vào Địa ngục?"
gửi bởi Hoàng Mẫn - Thứ 7 Tháng 9 22, 2018 10:12 am
5 Trả lời
1683 Xem
gửi bởi Duyên Ngộ
Thứ 2 Tháng 9 24, 2018 11:26 am
 Những giấc mơ - linh ảnh về thiên tai và nhân họa
1 ... 14, 15, 16 gửi bởi QuocDung - Thứ 3 Tháng 6 29, 2010 6:29 pm
153 Trả lời
61726 Xem
gửi bởi Tịnh Duyên
Thứ 4 Tháng 9 05, 2018 12:20 pm
 Giấc mơ được Sư Tổ dạy về phước đức
gửi bởi kiemmadocco - Thứ 3 Tháng 8 07, 2018 8:50 pm
5 Trả lời
2372 Xem
gửi bởi muathu
Chủ nhật Tháng 9 02, 2018 7:18 pm
 Giấc mơ lễ khánh thành trường Vũ Trụ Huyền Bí
gửi bởi Hoàng Mẫn - Thứ 6 Tháng 8 24, 2018 11:08 am
2 Trả lời
1276 Xem
gửi bởi Hải Âu
Thứ 4 Tháng 8 29, 2018 11:26 am
 Những giấc mơ - linh ảnh về nước Nhật
1, 2 gửi bởi DieuChi - Thứ 2 Tháng 3 28, 2016 8:41 am
11 Trả lời
6225 Xem
gửi bởi Tâm Tịnh
Chủ nhật Tháng 8 12, 2018 3:53 pm
 Giấc mơ thần chết
gửi bởi Đức Nhân - Thứ 6 Tháng 6 29, 2018 10:41 am
1 Trả lời
549 Xem
gửi bởi Đức Nhân
Thứ 7 Tháng 8 11, 2018 4:27 pm
 Linh ảnh: Bàn Tay Thượng Đế
gửi bởi Tamanhanh - Thứ 7 Tháng 8 11, 2018 5:58 am
0 Trả lời
500 Xem
gửi bởi Tamanhanh
Thứ 7 Tháng 8 11, 2018 5:58 am
 Giấc mơ bay đến tòa thành của cổ Phật
gửi bởi thanhlinhpt - Thứ 7 Tháng 8 04, 2018 11:09 pm
0 Trả lời
373 Xem
gửi bởi thanhlinhpt
Thứ 7 Tháng 8 04, 2018 11:09 pm
 Giấc Mơ được nhắc nhở Cúng Dường Cầu Đạo!
gửi bởi Thiện Mỹ - Thứ 5 Tháng 6 07, 2018 11:27 pm
1 Trả lời
679 Xem
gửi bởi Hướng Tâm
Thứ 5 Tháng 6 28, 2018 1:50 pm
 Sự bảo vệ của vị Độ
gửi bởi Bảo Di - Thứ 4 Tháng 6 27, 2018 1:25 pm
0 Trả lời
532 Xem
gửi bởi Bảo Di
Thứ 4 Tháng 6 27, 2018 1:25 pm
 Giấc mơ gặp Phật dưới địa ngục
gửi bởi Hướng Tâm - Thứ 6 Tháng 6 22, 2018 7:49 am
0 Trả lời
54 Xem
gửi bởi Hướng Tâm
Thứ 6 Tháng 6 22, 2018 7:49 am
 Thiên Nữ Vũ Khúc
gửi bởi NhienNhien - Thứ 2 Tháng 6 18, 2018 10:57 am
0 Trả lời
451 Xem
gửi bởi NhienNhien
Thứ 2 Tháng 6 18, 2018 10:57 am
 Giấc mơ "Để phước 100 năm cho con cháu" *
gửi bởi Triệu Thông - Thứ 3 Tháng 6 12, 2018 11:01 pm
0 Trả lời
813 Xem
gửi bởi Triệu Thông
Thứ 3 Tháng 6 12, 2018 11:01 pm
 Linh ảnh khi vào đọc diễn đàn
gửi bởi Diệu Tâm - Thứ 3 Tháng 6 12, 2018 12:20 am
0 Trả lời
346 Xem
gửi bởi Diệu Tâm
Thứ 3 Tháng 6 12, 2018 12:20 am
 Giấc Mơ Được Báo Trước
gửi bởi giọt sương - Thứ 5 Tháng 4 16, 2015 8:19 pm
9 Trả lời
2892 Xem
gửi bởi Dieuphap
Thứ 5 Tháng 6 07, 2018 10:07 pm
 Giấc mơ hành đạo
gửi bởi Thái Bình Dương - Thứ 3 Tháng 6 05, 2018 9:17 pm
0 Trả lời
297 Xem
gửi bởi Thái Bình Dương
Thứ 3 Tháng 6 05, 2018 9:17 pm
 Đảnh lễ Đức Sư Tổ và Quan Âm
gửi bởi Hạnh Thiện - Thứ 3 Tháng 6 05, 2018 3:30 pm
0 Trả lời
289 Xem
gửi bởi Hạnh Thiện
Thứ 3 Tháng 6 05, 2018 3:30 pm
 Giấc mơ gặp Quan tại lễ hội người âm
gửi bởi Đức Nhân - Thứ 6 Tháng 6 01, 2018 5:19 pm
0 Trả lời
398 Xem
gửi bởi Đức Nhân
Thứ 6 Tháng 6 01, 2018 5:19 pm
 Linh ảnh thần linh xuống Việt Nam
gửi bởi DieuChi - Thứ 5 Tháng 11 16, 2017 10:45 pm
3 Trả lời
2807 Xem
gửi bởi khachtrangian
Chủ nhật Tháng 5 27, 2018 2:28 pm
 Linh ảnh Tiên nữ múa
gửi bởi linhmy - Thứ 5 Tháng 5 24, 2018 9:47 pm
0 Trả lời
304 Xem
gửi bởi linhmy
Thứ 5 Tháng 5 24, 2018 9:47 pm
 Giấc mơ được nghe giảng
gửi bởi Thiên Lam - Thứ 4 Tháng 5 23, 2018 9:08 am
0 Trả lời
338 Xem
gửi bởi Thiên Lam
Thứ 4 Tháng 5 23, 2018 9:08 am
 Giấc mơ đi thăm ngôi trường tâm linh huyền bí
gửi bởi dandelion - Thứ 3 Tháng 5 22, 2018 4:48 pm
0 Trả lời
313 Xem
gửi bởi dandelion
Thứ 3 Tháng 5 22, 2018 4:48 pm
 Nghe, thấy, học bằng tâm
gửi bởi linhmy - Thứ 6 Tháng 5 18, 2018 10:39 pm
0 Trả lời
520 Xem
gửi bởi linhmy
Thứ 6 Tháng 5 18, 2018 10:39 pm
 Linh ảnh lạ
gửi bởi Tamanhanh - Thứ 5 Tháng 5 17, 2018 2:17 pm
1 Trả lời
574 Xem
gửi bởi khachtrangian
Thứ 6 Tháng 5 18, 2018 1:46 pm
 Giấc mơ UFO
gửi bởi Tuệ Phúc - Thứ 2 Tháng 5 14, 2018 6:27 pm
0 Trả lời
319 Xem
gửi bởi Tuệ Phúc
Thứ 2 Tháng 5 14, 2018 6:27 pm
 MƠ THẤY RỒNG KHÓC
gửi bởi TPT - Chủ nhật Tháng 5 06, 2018 6:56 am
0 Trả lời
326 Xem
gửi bởi TPT
Chủ nhật Tháng 5 06, 2018 6:56 am
 Giấc Mơ Thấy Cổ Ngọc
gửi bởi Hoàn Kiếm - Chủ nhật Tháng 4 22, 2018 8:55 pm
1 Trả lời
615 Xem
gửi bởi Hoàn Kiếm
Thứ 5 Tháng 4 26, 2018 3:18 pm
 Cảm giác xuất hồn và ngửi thấy hương thơm
gửi bởi Chơn Thường - Thứ 3 Tháng 4 24, 2018 5:27 pm
0 Trả lời
371 Xem
gửi bởi Chơn Thường
Thứ 3 Tháng 4 24, 2018 5:27 pm
 Giấc Mơ Về Buổi Trừ Tà
gửi bởi Diệu Trí - Chủ nhật Tháng 4 22, 2018 9:57 pm
0 Trả lời
415 Xem
gửi bởi Diệu Trí
Chủ nhật Tháng 4 22, 2018 9:57 pm
 Linh ảnh khi trì chú
gửi bởi linhmy - Chủ nhật Tháng 4 22, 2018 10:33 am
0 Trả lời
456 Xem
gửi bởi linhmy
Chủ nhật Tháng 4 22, 2018 10:33 am
 Cõi giới Thanh tịnh và dòng sông Tịnh duyên
gửi bởi linhmy - Thứ 6 Tháng 4 13, 2018 9:56 am
0 Trả lời
292 Xem
gửi bởi linhmy
Thứ 6 Tháng 4 13, 2018 9:56 am
 Thập Nhất Diện Quan Âm
gửi bởi Diệp Châu - Thứ 4 Tháng 4 11, 2018 9:03 pm
0 Trả lời
450 Xem
gửi bởi Diệp Châu
Thứ 4 Tháng 4 11, 2018 9:03 pm
 Địa tạng thiên kinh
gửi bởi linhmy - Thứ 4 Tháng 4 11, 2018 3:13 pm
0 Trả lời
439 Xem
gửi bởi linhmy
Thứ 4 Tháng 4 11, 2018 3:13 pm
 Linh ảnh được Quan Thế Âm dạy
gửi bởi linhmy - Thứ 2 Tháng 4 09, 2018 11:13 am
0 Trả lời
513 Xem
gửi bởi linhmy
Thứ 2 Tháng 4 09, 2018 11:13 am
 Linh ảnh con mắt trong Vũ trụ
gửi bởi Tamanhanh - Thứ 6 Tháng 3 30, 2018 4:30 am
0 Trả lời
947 Xem
gửi bởi Tamanhanh
Thứ 6 Tháng 3 30, 2018 4:30 am
 Giấc mơ MPTĐ và lò luyện thi
gửi bởi SenNganCanh - Thứ 5 Tháng 3 29, 2018 6:36 am
0 Trả lời
586 Xem
gửi bởi SenNganCanh
Thứ 5 Tháng 3 29, 2018 6:36 am
 Cây cầu ánh sáng của Đức Sư Tổ
gửi bởi Hoàng Mẫn - Thứ 7 Tháng 3 24, 2018 9:17 am
0 Trả lời
998 Xem
gửi bởi Hoàng Mẫn
Thứ 7 Tháng 3 24, 2018 9:17 am
 Bảng điểm về Nghiệp, Phước
gửi bởi Phúc Lâm - Thứ 7 Tháng 3 24, 2018 6:51 am
0 Trả lời
621 Xem
gửi bởi Phúc Lâm
Thứ 7 Tháng 3 24, 2018 6:51 am
 Báo cáo buổi lễ thỉnh lá phép
gửi bởi uyên linh - Thứ 3 Tháng 3 20, 2018 8:15 am
0 Trả lời
493 Xem
gửi bởi uyên linh
Thứ 3 Tháng 3 20, 2018 8:15 am
 Thánh Thần ơi...
1, 2 gửi bởi DieuChi - Thứ 4 Tháng 3 14, 2018 10:58 pm
11 Trả lời
4377 Xem
gửi bởi Orion
Chủ nhật Tháng 3 18, 2018 8:21 pm
 Mơ được Sư Tổ ban cho Ngọc "Trí Tuệ"
gửi bởi Triệu Thông - Thứ 6 Tháng 3 16, 2018 1:54 pm
0 Trả lời
468 Xem
gửi bởi Triệu Thông
Thứ 6 Tháng 3 16, 2018 1:54 pm
 Giấc mơ được trải nghiệm dùng chất kích thích
gửi bởi ThuyTran - Thứ 5 Tháng 3 15, 2018 5:04 pm
0 Trả lời
469 Xem
gửi bởi ThuyTran
Thứ 5 Tháng 3 15, 2018 5:04 pm
 Giấc mơ nhìn xuyên Trái Đất
gửi bởi Tamanhanh - Thứ 5 Tháng 3 08, 2018 6:01 pm
0 Trả lời
506 Xem
gửi bởi Tamanhanh
Thứ 5 Tháng 3 08, 2018 6:01 pm
 Linh ảnh đặc biệt khi trì chú
gửi bởi uyên linh - Thứ 2 Tháng 3 05, 2018 10:09 am
0 Trả lời
502 Xem
gửi bởi uyên linh
Thứ 2 Tháng 3 05, 2018 10:09 am
 Giấc mơ: Sức linh của Ngũ Bộ Chú
gửi bởi Hạnh Thiện - Thứ 4 Tháng 2 28, 2018 3:04 pm
1 Trả lời
671 Xem
gửi bởi nuhong81
Chủ nhật Tháng 3 04, 2018 1:13 pm
 Giấc mơ thấy chó đuổi người
gửi bởi Thái Bình Dương - Thứ 7 Tháng 3 03, 2018 8:53 pm
0 Trả lời
529 Xem
gửi bởi Thái Bình Dương
Thứ 7 Tháng 3 03, 2018 8:53 pm
 Giấc mơ của Hạnh Như
gửi bởi Hạnh Như - Thứ 5 Tháng 3 01, 2018 7:15 pm
0 Trả lời
431 Xem
gửi bởi Hạnh Như
Thứ 5 Tháng 3 01, 2018 7:15 pm