Nhạc Then Tu là cội phúc, đời là phù du
gửi bởi ngoclam - Thứ 2 Tháng 6 03, 2019 10:57 pm
0 Trả lời
390 Xem
gửi bởi ngoclam
Thứ 2 Tháng 6 03, 2019 10:57 pm
 Bài nhạc kinh: Gió thổi-Hoa trôi
1, 2 gửi bởi Minh Hoàng - Thứ 7 Tháng 4 20, 2019 6:27 pm
11 Trả lời
3405 Xem
gửi bởi Thiện Nhi
Thứ 4 Tháng 5 08, 2019 11:48 am
 Bài kinh nhạc: Ơn Tổ Thầy (Then Tuyên Quang)
1, 2 gửi bởi Chấn Hoa - Thứ 3 Tháng 4 30, 2019 5:30 pm
14 Trả lời
2809 Xem
gửi bởi Minh Hoàng
Chủ nhật Tháng 5 05, 2019 9:40 pm
 Vị độ dạy hát-Bài thi thứ nhất
1, 2 gửi bởi Vương Chính - Thứ 7 Tháng 4 13, 2019 11:30 pm
10 Trả lời
2128 Xem
gửi bởi morning
Thứ 4 Tháng 5 01, 2019 10:17 am
 Bài kinh nhạc: Chúc Mừng Năm Mới
gửi bởi Cô Phong Đỉnh - Thứ 5 Tháng 4 25, 2019 12:33 pm
7 Trả lời
1443 Xem
gửi bởi An Hạnh
Thứ 6 Tháng 4 26, 2019 10:27 pm
 Cảm xúc khi hát 2 bài hát được vị độ ban
gửi bởi Diệu Thơ - Thứ 4 Tháng 4 17, 2019 6:10 am
8 Trả lời
2130 Xem
gửi bởi thanhlinhpt
Thứ 2 Tháng 4 22, 2019 11:59 pm
 Bộ phim PK (Peekay) (2014) của đạo diễn Rajkumar Hirani
gửi bởi Tiến Thành - Thứ 7 Tháng 3 02, 2019 2:36 pm
0 Trả lời
273 Xem
gửi bởi Tiến Thành
Thứ 7 Tháng 3 02, 2019 2:36 pm
 Bài kinh nhạc: Nơi đó sẽ là nhà
gửi bởi Minh Hoàng - Thứ 2 Tháng 8 20, 2018 1:13 pm
9 Trả lời
4241 Xem
gửi bởi HueBat
Thứ 3 Tháng 2 19, 2019 10:44 am
 :::Bài kinh nhạc: Đạo học cao thâm
gửi bởi Đông Quân - Chủ nhật Tháng 2 03, 2019 12:06 pm
7 Trả lời
2387 Xem
gửi bởi Hà nghĩa
Thứ 7 Tháng 2 16, 2019 3:43 pm
 Bài hát: MỪNG XUÂN ĐẠO PHÁP
1, 2, 3 gửi bởi oneway - Thứ 4 Tháng 11 28, 2018 3:04 pm
23 Trả lời
6175 Xem
gửi bởi Hoamoclan
Thứ 4 Tháng 1 02, 2019 12:54 pm
 Bài hát: Paris Giáng Sinh Không Em - Minh Hoàng
gửi bởi Minh Hoàng - Thứ 2 Tháng 12 24, 2018 12:00 pm
1 Trả lời
681 Xem
gửi bởi titoay
Thứ 3 Tháng 1 01, 2019 2:01 pm
 Bài kinh nhạc: Lời Khuyên Cho Con
gửi bởi HueBat - Thứ 6 Tháng 12 14, 2018 9:24 am
3 Trả lời
1463 Xem
gửi bởi Triệu Thông
Chủ nhật Tháng 12 16, 2018 3:48 am
 Âm nhạc ngày nay
gửi bởi Cafe_den - Thứ 6 Tháng 11 23, 2018 10:06 pm
2 Trả lời
609 Xem
gửi bởi huynd90
Thứ 3 Tháng 11 27, 2018 11:27 am
 Ý kiến bài viết Liveshow Heartbeat
gửi bởi ThuanThien - Thứ 3 Tháng 5 19, 2015 12:28 am
5 Trả lời
5120 Xem
gửi bởi Tâm Minh
Thứ 5 Tháng 9 20, 2018 2:01 pm
 Bài kinh nhạc: Ảo Ảnh
gửi bởi Đồng Thảo - Thứ 2 Tháng 9 10, 2018 3:12 pm
1 Trả lời
1553 Xem
gửi bởi NhienNhien
Thứ 3 Tháng 9 11, 2018 2:21 pm
 Phổ nhạc: Bài hát kính dâng Tổ, Thầy
1, 2 gửi bởi Ngọc hảo - Thứ 7 Tháng 7 30, 2016 6:25 am
14 Trả lời
5481 Xem
gửi bởi brightmoon
Thứ 5 Tháng 9 06, 2018 8:21 pm
 Bài kinh nhạc: Mấy Lời Ta Gửi
gửi bởi HueBat - Thứ 6 Tháng 5 18, 2018 2:28 am
4 Trả lời
2958 Xem
gửi bởi Thienluong
Thứ 7 Tháng 9 01, 2018 10:01 am
 Bài kinh nhạc: Hạt Bụi Mật Tông
1, 2, 3, 4 gửi bởi Minh Hoàng - Thứ 7 Tháng 2 10, 2018 12:00 pm
33 Trả lời
13802 Xem
gửi bởi Tịnh Duyên
Thứ 4 Tháng 8 22, 2018 10:15 am
 Nhịp song âm (Binaural Beats)
gửi bởi happybaozi - Thứ 2 Tháng 7 30, 2018 4:47 pm
1 Trả lời
603 Xem
gửi bởi muathu
Thứ 3 Tháng 7 31, 2018 12:39 pm
 Bài kinh nhạc: Hoa tàn-Hoa nở
1, 2 gửi bởi Minh Hoàng - Thứ 5 Tháng 2 15, 2018 11:59 pm
12 Trả lời
6964 Xem
gửi bởi Minh Hoàng
Thứ 7 Tháng 5 26, 2018 4:46 pm
 Giữ mãi yêu thương - TTBN Rạng Đông*
gửi bởi Triệu Nghiêm - Thứ 6 Tháng 9 26, 2014 11:41 am
5 Trả lời
8154 Xem
gửi bởi Tuệ Phúc
Thứ 4 Tháng 3 22, 2017 10:23 pm
 Nhạc Ngũ bộ chú kính tặng Tổ, Thầy
1, 2 gửi bởi Nghiêm Thông - Thứ 7 Tháng 4 21, 2012 1:25 pm
16 Trả lời
19735 Xem
gửi bởi hqbongtuyet
Thứ 3 Tháng 8 02, 2016 8:25 pm
 Liveshow Heartbeat- ca sỹ Mỹ Tâm
gửi bởi cư sĩ Đức Quý - Thứ 2 Tháng 5 18, 2015 7:46 am
0 Trả lời
2637 Xem
gửi bởi cư sĩ Đức Quý
Thứ 2 Tháng 5 18, 2015 7:46 am
 Ý kiến bài viết "Giữ mãi Yêu Thương"
1, 2 gửi bởi DieuChi - Thứ 7 Tháng 9 27, 2014 8:32 am
11 Trả lời
8296 Xem
gửi bởi MinhThanh
Thứ 5 Tháng 2 26, 2015 4:16 pm
 Ý kiến: Bước Chân Hai Thế Hệ số 14 - Dạ vũ đầu năm
gửi bởi kiemmadocco - Thứ 3 Tháng 2 10, 2015 4:39 am
9 Trả lời
6486 Xem
gửi bởi bnna
Thứ 4 Tháng 2 18, 2015 9:41 pm
 Bước Chân Hai Thế Hệ số 14 - Dạ vũ đầu năm
gửi bởi Cư sĩ Bửu Sơn - Thứ 2 Tháng 2 09, 2015 2:07 pm
0 Trả lời
2655 Xem
gửi bởi Cư sĩ Bửu Sơn
Thứ 2 Tháng 2 09, 2015 2:07 pm
 Ý kiến bài viết Gala 4
1, 2, 3 gửi bởi thachanhhong - Chủ nhật Tháng 8 31, 2014 3:22 am
24 Trả lời
13023 Xem
gửi bởi Duyên Ngộ
Thứ 3 Tháng 12 09, 2014 3:06 pm
 Liveshow "Những Giấc mơ trở về" - Gala 4*
gửi bởi ThầyGià - Thứ 7 Tháng 8 30, 2014 2:17 pm
0 Trả lời
4517 Xem
gửi bởi ThầyGià
Thứ 7 Tháng 8 30, 2014 2:17 pm
 Vườn hoa văn nghệ Tết Giáp Ngọ
gửi bởi Lạc Xuân - Thứ 2 Tháng 1 27, 2014 2:27 pm
1 Trả lời
3344 Xem
gửi bởi vouu
Thứ 7 Tháng 3 01, 2014 3:29 pm
 Nhận định về Paris By Night *
gửi bởi Hoàng Liên - Thứ 2 Tháng 11 25, 2013 2:53 pm
2 Trả lời
7295 Xem
gửi bởi Đồng Sơn
Thứ 4 Tháng 1 22, 2014 1:20 pm
 Nhận định DVD Diệu Âm Hoằng Pháp
gửi bởi hoadong - Thứ 5 Tháng 10 24, 2013 12:14 pm
0 Trả lời
2496 Xem
gửi bởi hoadong
Thứ 5 Tháng 10 24, 2013 12:14 pm