Báo cáo điểm đạo, cúng dường, thành tích tu học
THÀNH TÍCH TU HỌC
51 Chủ đề
159 Bài viết
gửi bởi Pháp Tâm
Thứ 3 Tháng 9 26, 2017 6:25 pm
BÁO CÁO DÂNG LỄ VẬT CÚNG DƯỜNG
122 Chủ đề
222 Bài viết
gửi bởi Vithuctam
Thứ 6 Tháng 10 06, 2017 4:10 pm
 Hướng dẫn báo cáo bài viết, link liên kết bị lỗi
gửi bởi Admin - Thứ 6 Tháng 3 24, 2017 1:06 am
0 Trả lời
3500 Xem
gửi bởi Admin
Thứ 6 Tháng 3 24, 2017 1:06 am
 ::: Trẻ em được mở nhãn thấy Phật
1, 2 gửi bởi ngocan - Thứ 3 Tháng 6 21, 2011 9:55 am
12 Trả lời
17225 Xem
gửi bởi loveattila
Thứ 6 Tháng 10 20, 2017 5:43 pm
 Tổng kết: Thấy Phật trong lễ điểm đạo
1, 2, 3, 4 gửi bởi Duy Khiêm - Thứ 6 Tháng 8 29, 2014 1:43 am
31 Trả lời
13188 Xem
gửi bởi Thuận Phong
Thứ 7 Tháng 10 14, 2017 10:05 pm
 Điểm Đạo Cho Các Nhà Khoa Học
1, 2, 3 gửi bởi dauphin - Thứ 7 Tháng 11 30, 2013 10:39 pm
22 Trả lời
10546 Xem
gửi bởi dauphin
Thứ 4 Tháng 9 13, 2017 11:05 pm
 Hướng dẫn về cách báo cáo điểm đạo- Cập nhật 15-05-17
gửi bởi VTHB - Thứ 4 Tháng 3 15, 2017 12:55 pm
0 Trả lời
917 Xem
gửi bởi VTHB
Thứ 4 Tháng 3 15, 2017 12:55 pm
 Điểm đạo cho gia đình đại tá công an
gửi bởi Hoàng Mẫn - Thứ 4 Tháng 12 21, 2016 9:09 pm
0 Trả lời
897 Xem
gửi bởi Hoàng Mẫn
Thứ 4 Tháng 12 21, 2016 9:09 pm
 Báo cáo điểm đạo của TAOMEO
gửi bởi taomeo - Thứ 3 Tháng 8 18, 2015 9:26 am
6 Trả lời
1175 Xem
gửi bởi taomeo
Thứ 2 Tháng 10 23, 2017 11:47 am
 Báo cáo điểm đạo của Liên Nhu
gửi bởi Liên Nhu - Thứ 2 Tháng 10 23, 2017 11:28 am
0 Trả lời
24 Xem
gửi bởi Liên Nhu
Thứ 2 Tháng 10 23, 2017 11:28 am
 Báo cáo làm đạo của Uyên Linh
1, 2 gửi bởi uyên linh - Thứ 3 Tháng 5 10, 2016 2:50 pm
16 Trả lời
2306 Xem
gửi bởi uyên linh
Chủ nhật Tháng 10 22, 2017 9:56 am
 Báo cáo hành đạo Hasu
gửi bởi Hasu - Thứ 5 Tháng 7 27, 2017 10:53 pm
2 Trả lời
260 Xem
gửi bởi Hasu
Thứ 7 Tháng 10 21, 2017 8:26 pm
 Báo cáo điểm đạo của Phước Duyên
gửi bởi Phước Duyên - Thứ 5 Tháng 9 15, 2016 7:02 pm
2 Trả lời
403 Xem
gửi bởi Phước Duyên
Thứ 7 Tháng 10 21, 2017 5:17 pm
 Báo cáo làm đạo của Thiện Phúc
gửi bởi Thiện Phúc - Thứ 2 Tháng 3 30, 2015 12:03 am
1 Trả lời
495 Xem
gửi bởi Thiện Phúc
Thứ 5 Tháng 10 19, 2017 6:08 am
 Báo cáo điểm đạo của Phuongha
1, 2 gửi bởi phuongha - Thứ 6 Tháng 12 26, 2014 8:23 pm
14 Trả lời
2927 Xem
gửi bởi phuongha
Thứ 2 Tháng 10 16, 2017 6:23 pm
 Báo cáo điểm đạo của huynd90
1, 2 gửi bởi huynd90 - Thứ 5 Tháng 4 18, 2013 9:48 pm
15 Trả lời
4190 Xem
gửi bởi huynd90
Thứ 2 Tháng 10 16, 2017 10:18 am
 Báo cáo làm đạo của Vithuctam
gửi bởi Vithuctam - Thứ 2 Tháng 6 01, 2015 8:43 am
6 Trả lời
1365 Xem
gửi bởi Vithuctam
Thứ 7 Tháng 10 14, 2017 8:43 am
 Báo cáo làm đạo của aladanh
gửi bởi aladanh - Thứ 5 Tháng 10 12, 2017 11:30 am
0 Trả lời
116 Xem
gửi bởi aladanh
Thứ 5 Tháng 10 12, 2017 11:30 am
 Báo cáo điểm đạo của Người Tầm Đạo
1, 2 gửi bởi Người Tầm Đạo - Thứ 5 Tháng 5 15, 2014 12:04 am
15 Trả lời
2865 Xem
gửi bởi Người Tầm Đạo
Thứ 3 Tháng 10 10, 2017 2:15 pm
 Báo cáo điểm đạo của Yan le
gửi bởi yan le - Chủ nhật Tháng 10 08, 2017 7:36 pm
0 Trả lời
114 Xem
gửi bởi yan le
Chủ nhật Tháng 10 08, 2017 7:36 pm
 Báo cáo điểm đạo của thachanhtrang
1 ... 6, 7, 8 gửi bởi thachanhtrang - Thứ 4 Tháng 9 14, 2011 2:34 pm
78 Trả lời
28265 Xem
gửi bởi thachanhtrang
Thứ 7 Tháng 10 07, 2017 11:42 pm
 Báo cáo làm đạo của Như Oanh
gửi bởi NhuOanh93 - Thứ 4 Tháng 12 14, 2016 10:42 am
2 Trả lời
378 Xem
gửi bởi NhuOanh93
Thứ 6 Tháng 10 06, 2017 7:18 am
 Báo cáo điểm đạo của Gia An
gửi bởi Gia An - Chủ nhật Tháng 9 03, 2017 11:35 pm
2 Trả lời
264 Xem
gửi bởi Gia An
Thứ 6 Tháng 10 06, 2017 1:15 am
 Báo cáo điểm đạo của MinhThanh
1, 2, 3, 4 gửi bởi MinhThanh - Thứ 2 Tháng 11 18, 2013 8:19 pm
37 Trả lời
7444 Xem
gửi bởi MinhThanh
Thứ 5 Tháng 10 05, 2017 3:29 pm
 Báo cáo điểm đạo của Hà An
gửi bởi Hà An - Thứ 2 Tháng 8 15, 2016 2:04 pm
2 Trả lời
410 Xem
gửi bởi Hà An
Thứ 5 Tháng 10 05, 2017 10:25 am
 Báo cáo điểm đạo của Dã Yên Thảo
1, 2 gửi bởi Dã Yên Thảo - Thứ 4 Tháng 12 21, 2016 12:51 pm
10 Trả lời
1211 Xem
gửi bởi Dã Yên Thảo
Thứ 2 Tháng 10 02, 2017 9:32 am
 Báo cáo giới thiệu Đạo sau một năm tu học
gửi bởi Tugia78 - Thứ 3 Tháng 6 20, 2017 11:11 am
2 Trả lời
496 Xem
gửi bởi Tugia78
Thứ 7 Tháng 9 30, 2017 10:42 am
 Báo cáo làm đạo của Phúc Lâm
1 ... 5, 6, 7 gửi bởi Phúc Lâm - Thứ 2 Tháng 3 23, 2015 7:17 am
67 Trả lời
10165 Xem
gửi bởi Phúc Lâm
Thứ 5 Tháng 9 28, 2017 8:40 am
 Báo cáo điểm đạo của Hivong
1, 2 gửi bởi Hivong - Thứ 5 Tháng 4 13, 2017 7:48 pm
11 Trả lời
1230 Xem
gửi bởi Hivong
Thứ 3 Tháng 9 26, 2017 2:42 pm
 Báo cáo điểm đạo của lienminh123
1, 2, 3 gửi bởi lienminh123 - Thứ 3 Tháng 7 22, 2014 3:06 am
21 Trả lời
3126 Xem
gửi bởi lienminh123
Thứ 3 Tháng 9 26, 2017 5:36 am
 Báo cáo điểm đạo
1, 2 gửi bởi Pháp Tâm - Thứ 6 Tháng 7 22, 2016 10:42 pm
17 Trả lời
2105 Xem
gửi bởi Pháp Tâm
Chủ nhật Tháng 9 24, 2017 2:49 pm
 Báo cáo điểm đạo của Whoami
gửi bởi whoami - Thứ 7 Tháng 8 31, 2013 4:01 pm
1 Trả lời
1052 Xem
gửi bởi whoami
Chủ nhật Tháng 9 24, 2017 11:03 am
 Báo cáo điểm đạo của Brightmoon
gửi bởi brightmoon - Thứ 2 Tháng 6 19, 2017 7:27 pm
3 Trả lời
288 Xem
gửi bởi brightmoon
Thứ 7 Tháng 9 23, 2017 8:18 pm
 Báo cáo làm đạo của Tamtubi
1, 2 gửi bởi Tam_Tu_Bi - Thứ 7 Tháng 5 12, 2012 4:53 am
17 Trả lời
1539 Xem
gửi bởi Tam_Tu_Bi
Thứ 7 Tháng 9 23, 2017 12:52 pm
 Báo cáo điểm đạo của Ngocban85
1, 2, 3, 4, 5 gửi bởi ngocban85 - Thứ 3 Tháng 1 29, 2013 2:43 pm
41 Trả lời
8853 Xem
gửi bởi ngocban85
Thứ 2 Tháng 9 18, 2017 2:22 pm
 Báo cáo điểm đạo của muathu
1, 2 gửi bởi muathu - Thứ 7 Tháng 6 25, 2016 11:53 am
12 Trả lời
2038 Xem
gửi bởi muathu
Thứ 4 Tháng 9 13, 2017 8:39 pm
 Báo cáo điểm đạo của yoga
1, 2, 3, 4, 5 gửi bởi yoga - Thứ 5 Tháng 8 08, 2013 9:28 am
47 Trả lời
7989 Xem
gửi bởi yoga
Thứ 3 Tháng 9 12, 2017 6:31 pm
 Báo cáo điểm đạo của Khachtrangian
gửi bởi khachtrangian - Thứ 7 Tháng 3 28, 2015 2:49 pm
1 Trả lời
546 Xem
gửi bởi khachtrangian
Thứ 3 Tháng 9 12, 2017 6:17 pm
 Báo cáo điểm đạo của Ngọc Bích
gửi bởi Ngọc Bích - Thứ 2 Tháng 9 11, 2017 11:33 am
0 Trả lời
170 Xem
gửi bởi Ngọc Bích
Thứ 2 Tháng 9 11, 2017 11:33 am
 Báo cáo điểm đạo của caotuan
1, 2 gửi bởi caotuan - Thứ 4 Tháng 7 02, 2014 3:34 pm
15 Trả lời
1543 Xem
gửi bởi caotuan
Chủ nhật Tháng 9 10, 2017 3:25 pm
 Báo cáo điểm đạo của LCD
1, 2, 3 gửi bởi LCD - Chủ nhật Tháng 5 05, 2013 8:00 pm
28 Trả lời
795 Xem
gửi bởi LCD
Chủ nhật Tháng 9 03, 2017 11:42 pm
 Báo cáo điểm đạo Journey
gửi bởi J0urney - Thứ 6 Tháng 8 25, 2017 4:20 pm
0 Trả lời
138 Xem
gửi bởi J0urney
Thứ 6 Tháng 8 25, 2017 4:20 pm
 Báo cáo điểm đạo của thanhnhan
gửi bởi thanhnhan - Thứ 5 Tháng 11 14, 2013 10:24 am
5 Trả lời
938 Xem
gửi bởi thanhnhan
Thứ 4 Tháng 8 23, 2017 10:39 pm
 Báo cáo làm đạo của linhvn
gửi bởi linhvn - Thứ 4 Tháng 1 22, 2014 10:56 pm
4 Trả lời
337 Xem
gửi bởi linhvn
Thứ 4 Tháng 8 23, 2017 8:32 pm
 Báo cáo làm đạo của Mẫn Hy Vương
1, 2, 3 gửi bởi Mẫn Hy Vương - Thứ 5 Tháng 2 04, 2016 1:14 pm
22 Trả lời
4014 Xem
gửi bởi Mẫn Hy Vương
Thứ 4 Tháng 8 23, 2017 12:07 pm
 Báo cáo điểm đạo của Tuệ San
gửi bởi Tuệ San - Thứ 2 Tháng 7 10, 2017 10:28 pm
1 Trả lời
169 Xem
gửi bởi Tuệ San
Thứ 3 Tháng 8 22, 2017 9:50 pm
 Báo cáo điểm đạo của huyhuy
gửi bởi huyhuy - Thứ 2 Tháng 6 13, 2016 10:29 pm
6 Trả lời
800 Xem
gửi bởi huyhuy
Thứ 7 Tháng 8 19, 2017 10:20 pm
 Báo cáo điểm đạo của thachanhhong
1, 2, 3 gửi bởi thachanhhong - Thứ 4 Tháng 9 07, 2011 11:47 pm
25 Trả lời
9383 Xem
gửi bởi thachanhhong
Thứ 6 Tháng 8 18, 2017 5:56 pm
 Báo cáo làm đạo của Hạnh Như
1, 2, 3, 4 gửi bởi Hạnh Như - Thứ 5 Tháng 11 19, 2015 9:39 pm
33 Trả lời
7807 Xem
gửi bởi Hạnh Như
Thứ 6 Tháng 8 18, 2017 7:45 am
 Báo cáo điểm đạo của Dauphin
1, 2, 3 gửi bởi dauphin - Thứ 4 Tháng 9 12, 2012 11:12 pm
24 Trả lời
8947 Xem
gửi bởi dauphin
Thứ 5 Tháng 8 17, 2017 10:12 am
 Báo cáo điểm đạo của tâm nguyện
gửi bởi tâm nguyện - Chủ nhật Tháng 12 11, 2016 8:47 am
4 Trả lời
634 Xem
gửi bởi tâm nguyện
Thứ 5 Tháng 8 17, 2017 9:14 am
 Điểm đạo cho giới giang hồ
gửi bởi Hoàn Kiếm - Thứ 2 Tháng 8 14, 2017 4:28 pm
0 Trả lời
276 Xem
gửi bởi Hoàn Kiếm
Thứ 2 Tháng 8 14, 2017 4:28 pm
 Báo cáo danh sách điểm đạo của ngoclam
gửi bởi ngoclam - Thứ 6 Tháng 2 05, 2016 10:39 pm
6 Trả lời
998 Xem
gửi bởi ngoclam
Chủ nhật Tháng 8 13, 2017 10:35 pm