Báo cáo điểm đạo, cúng dường, thành tích tu học
THÀNH TÍCH TU HỌC
81 Chủ đề
270 Bài viết
gửi bởi Duyên Ngộ
Thứ 4 Tháng 5 02, 2018 10:21 am
BÁO CÁO DÂNG LỄ VẬT CÚNG DƯỜNG
151 Chủ đề
259 Bài viết
gửi bởi An Phong
Thứ 7 Tháng 5 12, 2018 4:05 pm
DANH SÁCH ĐIỂM ĐẠO
189 Chủ đề
1805 Bài viết
gửi bởi hanthuynguyet
Thứ 2 Tháng 5 21, 2018 1:09 pm
 Tổng kết: Thấy Phật trong lễ điểm đạo
1, 2, 3, 4 gửi bởi Duy Khiêm - Thứ 6 Tháng 8 29, 2014 1:43 am
39 Trả lời
19534 Xem
gửi bởi Duy Khiêm
Thứ 7 Tháng 5 19, 2018 2:16 pm
 Điểm Đạo Cho Các Nhà Khoa Học
1, 2, 3 gửi bởi dauphin - Thứ 7 Tháng 11 30, 2013 10:39 pm
27 Trả lời
15155 Xem
gửi bởi dauphin
Thứ 4 Tháng 3 07, 2018 11:36 pm
 ::: Trẻ em được mở nhãn thấy Phật
1, 2 gửi bởi ngocan - Thứ 3 Tháng 6 21, 2011 9:55 am
12 Trả lời
19756 Xem
gửi bởi loveattila
Thứ 6 Tháng 10 20, 2017 5:43 pm
 Hướng dẫn về cách báo cáo điểm đạo- Cập nhật 15-05-17
gửi bởi VTHB - Thứ 4 Tháng 3 15, 2017 12:55 pm
0 Trả lời
1554 Xem
gửi bởi VTHB
Thứ 4 Tháng 3 15, 2017 12:55 pm
 Điểm đạo thấy được tiền kiếp và địa ngục
gửi bởi Hivong - Thứ 7 Tháng 4 14, 2018 5:42 am
4 Trả lời
760 Xem
gửi bởi Phúc Lâm
Chủ nhật Tháng 4 15, 2018 10:51 pm
 Báo cáo điểm đạo của Tâm Liên
gửi bởi tâm liên - Thứ 3 Tháng 3 27, 2018 10:38 pm
0 Trả lời
155 Xem
gửi bởi tâm liên
Thứ 3 Tháng 3 27, 2018 10:38 pm
 Vị Độ giúp - Điểm Đạo thành công!
gửi bởi Tamanhanh - Thứ 2 Tháng 3 26, 2018 8:12 am
0 Trả lời
330 Xem
gửi bởi Tamanhanh
Thứ 2 Tháng 3 26, 2018 8:12 am
 Được nhận linh ảnh khi điểm đạo
gửi bởi oneway - Chủ nhật Tháng 4 04, 2010 12:19 pm
4 Trả lời
4297 Xem
gửi bởi oneway
Thứ 7 Tháng 3 24, 2018 11:05 am
 ::: Thánh Thần cứu vớt kỳ chót
gửi bởi Hoàng Mẫn - Thứ 5 Tháng 12 08, 2016 2:31 pm
3 Trả lời
2850 Xem
gửi bởi Hoàng Mẫn
Chủ nhật Tháng 3 18, 2018 9:17 pm
 Điểm đạo cho cô giáo có căn
gửi bởi Khánh Vân - Thứ 3 Tháng 1 23, 2018 11:41 pm
0 Trả lời
798 Xem
gửi bởi Khánh Vân
Thứ 3 Tháng 1 23, 2018 11:41 pm
 Vị độ thị hiện giúp làm Đạo
gửi bởi Hoàng Mẫn - Thứ 5 Tháng 1 11, 2018 10:21 pm
0 Trả lời
751 Xem
gửi bởi Hoàng Mẫn
Thứ 5 Tháng 1 11, 2018 10:21 pm
 Làm đạo cho quan chức nhà nước
gửi bởi Hoàng Mẫn - Thứ 2 Tháng 1 01, 2018 8:32 pm
0 Trả lời
716 Xem
gửi bởi Hoàng Mẫn
Thứ 2 Tháng 1 01, 2018 8:32 pm
 ::: Lễ điểm đạo thú vị
gửi bởi Hanahuynh - Thứ 6 Tháng 10 06, 2017 11:46 pm
2 Trả lời
1805 Xem
gửi bởi zelda_nguyen
Thứ 3 Tháng 10 17, 2017 11:33 pm
 Điểm đạo cho giới giang hồ
gửi bởi Hoàn Kiếm - Thứ 2 Tháng 8 14, 2017 4:28 pm
0 Trả lời
474 Xem
gửi bởi Hoàn Kiếm
Thứ 2 Tháng 8 14, 2017 4:28 pm
 Làm đạo cho cư sĩ Tịnh độ tông
gửi bởi Hoàng Mẫn - Thứ 6 Tháng 8 04, 2017 11:58 am
4 Trả lời
2454 Xem
gửi bởi Bá Tùng
Thứ 4 Tháng 8 09, 2017 11:52 am
 Làm đạo với cấp thầy của tông phái Nhân Điện
gửi bởi Hoàng Mẫn - Chủ nhật Tháng 7 30, 2017 10:51 am
2 Trả lời
2287 Xem
gửi bởi Hoàng Mẫn
Thứ 4 Tháng 8 02, 2017 7:44 pm
 Làm đạo cho các chức sắc đạo Cao Đài
gửi bởi Hoàng Mẫn - Thứ 7 Tháng 7 22, 2017 3:46 pm
0 Trả lời
2025 Xem
gửi bởi Hoàng Mẫn
Thứ 7 Tháng 7 22, 2017 3:46 pm
 Điểm đạo cho người theo đạo Mẫu
gửi bởi Hasu - Thứ 7 Tháng 5 27, 2017 12:09 am
0 Trả lời
1258 Xem
gửi bởi Hasu
Thứ 7 Tháng 5 27, 2017 12:09 am
 Điểm đạo cho gia đình đại tá công an
gửi bởi Hoàng Mẫn - Thứ 4 Tháng 12 21, 2016 9:09 pm
0 Trả lời
1337 Xem
gửi bởi Hoàng Mẫn
Thứ 4 Tháng 12 21, 2016 9:09 pm
 Bé gái 12 tuổi thấy Phật trong lễ điểm đạo
gửi bởi Nhi conuong - Thứ 5 Tháng 1 21, 2016 9:23 pm
5 Trả lời
3690 Xem
gửi bởi Nhi conuong
Thứ 3 Tháng 9 27, 2016 1:14 pm
 Báo cáo điểm đạo của xuanninh
gửi bởi xuanninh - Thứ 6 Tháng 7 01, 2016 6:19 pm
0 Trả lời
411 Xem
gửi bởi xuanninh
Thứ 6 Tháng 7 01, 2016 6:19 pm
 Báo cáo điểm đạo của hangldldbp: đi tù mới gặp được đạo
gửi bởi hangldldbp - Chủ nhật Tháng 2 21, 2016 3:13 pm
0 Trả lời
444 Xem
gửi bởi hangldldbp
Chủ nhật Tháng 2 21, 2016 3:13 pm
 Báo cáo làm đạo của nghilan
gửi bởi nghilan - Chủ nhật Tháng 1 31, 2016 2:09 pm
3 Trả lời
865 Xem
gửi bởi nghilan
Thứ 7 Tháng 2 13, 2016 9:44 pm
 Điểm đạo cho người châu Phi
gửi bởi Kylin - Thứ 4 Tháng 9 30, 2015 10:20 am
0 Trả lời
1119 Xem
gửi bởi Kylin
Thứ 4 Tháng 9 30, 2015 10:20 am
 ::: Điểm đạo phái Thất Sơn Thần Quyền
gửi bởi Hoàn Kiếm - Thứ 3 Tháng 5 19, 2015 10:24 am
2 Trả lời
941 Xem
gửi bởi Hoàn Kiếm
Thứ 2 Tháng 7 27, 2015 3:44 pm
 Một số ấn chứng điểm đạo của các bạn từ web thegioivohinh
1, 2 gửi bởi Britneyhuynh - Thứ 6 Tháng 11 14, 2008 10:40 pm
10 Trả lời
9470 Xem
gửi bởi Mẫn Hy Vương
Thứ 5 Tháng 7 23, 2015 10:02 pm
 Điểm đạo cho hàng xóm có thấy vong
gửi bởi Kylin - Thứ 4 Tháng 1 01, 2014 9:28 pm
1 Trả lời
1137 Xem
gửi bởi nhatnguyet
Chủ nhật Tháng 5 17, 2015 3:42 pm
 Điểm đạo cho tiến sỹ tâm lý học
gửi bởi Đá Ngũ Sắc - Thứ 3 Tháng 4 14, 2015 9:49 pm
0 Trả lời
1768 Xem
gửi bởi Đá Ngũ Sắc
Thứ 3 Tháng 4 14, 2015 9:49 pm
 Gian nan khi hành đạo*
gửi bởi Thiện_Nguyện - Thứ 4 Tháng 7 09, 2014 6:20 pm
1 Trả lời
1002 Xem
gửi bởi HTA68
Thứ 5 Tháng 7 10, 2014 5:36 pm
 Điểm đạo cho người bị hành căn
gửi bởi Duyên Ngộ - Thứ 4 Tháng 5 14, 2014 10:23 am
1 Trả lời
3076 Xem
gửi bởi Duyên Ngộ
Thứ 5 Tháng 5 15, 2014 11:04 am
 :::Điểm đạo cho người bị yếm
gửi bởi Hoàng Mẫn - Thứ 7 Tháng 3 22, 2014 8:41 pm
0 Trả lời
2356 Xem
gửi bởi Hoàng Mẫn
Thứ 7 Tháng 3 22, 2014 8:41 pm
 Điểm đạo cho người có căn Tứ Phủ
gửi bởi Duyên Ngộ - Chủ nhật Tháng 3 02, 2014 10:53 am
0 Trả lời
2632 Xem
gửi bởi Duyên Ngộ
Chủ nhật Tháng 3 02, 2014 10:53 am
 Báo cáo điểm đạo thấy Phật
gửi bởi nguyenkha - Thứ 5 Tháng 7 14, 2011 7:01 pm
8 Trả lời
21402 Xem
gửi bởi Hoàng Mẫn
Thứ 6 Tháng 11 29, 2013 11:50 am
 Ấn chứng của người theo đạo Bác Hồ. *
gửi bởi thanhlinhpt - Thứ 2 Tháng 11 15, 2010 9:52 pm
3 Trả lời
9170 Xem
gửi bởi huynd90
Thứ 5 Tháng 9 19, 2013 12:20 pm
 Điểm đạo cho người tin vào God
gửi bởi kiemmadocco - Thứ 3 Tháng 10 16, 2012 1:08 pm
2 Trả lời
2087 Xem
gửi bởi kiemmadocco
Thứ 5 Tháng 2 07, 2013 3:57 pm
 :::Linh ảnh đầu trâu và lưỡi liềm
gửi bởi thachanhtrang - Thứ 6 Tháng 12 14, 2012 5:01 pm
1 Trả lời
3675 Xem
gửi bởi thachanh
Thứ 7 Tháng 12 15, 2012 1:40 pm
 Điểm đạo cho cha xứ Tin Lành
gửi bởi dauphin - Chủ nhật Tháng 12 02, 2012 12:53 pm
1 Trả lời
2150 Xem
gửi bởi dauphin
Thứ 6 Tháng 12 07, 2012 10:38 am
 Báo cáo điểm đạo - Triệu Hảo
gửi bởi Ngọc hảo - Thứ 2 Tháng 2 02, 2009 8:04 am
6 Trả lời
839 Xem
gửi bởi Ngọc hảo
Chủ nhật Tháng 2 26, 2012 3:11 pm
 Kính báo ấn chứng điểm đạo của sư Thích Minh Tuấn
gửi bởi An Huệ - Thứ 5 Tháng 6 30, 2011 10:16 pm
0 Trả lời
1706 Xem
gửi bởi An Huệ
Thứ 5 Tháng 6 30, 2011 10:16 pm
 Lần đầu đi điểm đạo
gửi bởi UtTh - Thứ 7 Tháng 5 29, 2010 10:23 pm
0 Trả lời
2295 Xem
gửi bởi UtTh
Thứ 7 Tháng 5 29, 2010 10:23 pm
 Nam mô Cao Đài Tiên Ông
gửi bởi nhattam - Thứ 3 Tháng 5 04, 2010 10:49 am
2 Trả lời
4157 Xem
gửi bởi nhattam
Thứ 5 Tháng 5 13, 2010 8:40 am
 ::: Ấn chứng điểm đạo của DieuPhuongK
gửi bởi Triệu Ân - Thứ 2 Tháng 4 26, 2010 4:08 pm
1 Trả lời
2345 Xem
gửi bởi DieuPhuongK
Thứ 3 Tháng 4 27, 2010 8:47 am