Báo cáo điểm đạo, cúng dường, thành tích tu học
THÀNH TÍCH TU HỌC
68 Chủ đề
234 Bài viết
gửi bởi Hà nghĩa
Thứ 6 Tháng 4 20, 2018 11:09 am
BÁO CÁO DÂNG LỄ VẬT CÚNG DƯỜNG
147 Chủ đề
255 Bài viết
gửi bởi Tamanhanh
Thứ 6 Tháng 4 20, 2018 4:24 am
 Tổng kết: Thấy Phật trong lễ điểm đạo
1, 2, 3, 4 gửi bởi Duy Khiêm - Thứ 6 Tháng 8 29, 2014 1:43 am
37 Trả lời
18626 Xem
gửi bởi Thuan Hai
Thứ 4 Tháng 4 04, 2018 10:30 am
 Điểm Đạo Cho Các Nhà Khoa Học
1, 2, 3 gửi bởi dauphin - Thứ 7 Tháng 11 30, 2013 10:39 pm
27 Trả lời
14538 Xem
gửi bởi dauphin
Thứ 4 Tháng 3 07, 2018 11:36 pm
 ::: Trẻ em được mở nhãn thấy Phật
1, 2 gửi bởi ngocan - Thứ 3 Tháng 6 21, 2011 9:55 am
12 Trả lời
19520 Xem
gửi bởi loveattila
Thứ 6 Tháng 10 20, 2017 5:43 pm
 Hướng dẫn về cách báo cáo điểm đạo- Cập nhật 15-05-17
gửi bởi VTHB - Thứ 4 Tháng 3 15, 2017 12:55 pm
0 Trả lời
1481 Xem
gửi bởi VTHB
Thứ 4 Tháng 3 15, 2017 12:55 pm
 Điểm đạo cho gia đình đại tá công an
gửi bởi Hoàng Mẫn - Thứ 4 Tháng 12 21, 2016 9:09 pm
0 Trả lời
1285 Xem
gửi bởi Hoàng Mẫn
Thứ 4 Tháng 12 21, 2016 9:09 pm
 Báo cáo điểm đạo của Hà An
1, 2 gửi bởi Hà An - Thứ 2 Tháng 8 15, 2016 2:04 pm
14 Trả lời
1984 Xem
gửi bởi Hà An
Thứ 7 Tháng 4 21, 2018 9:23 am
 Báo cáo điểm đạo của e_skorpion
gửi bởi e_skorpion - Thứ 7 Tháng 4 21, 2018 12:33 am
0 Trả lời
44 Xem
gửi bởi e_skorpion
Thứ 7 Tháng 4 21, 2018 12:33 am
 Báo cáo điểm đạo của Linh My
gửi bởi linhmy - Thứ 6 Tháng 11 03, 2017 11:34 am
7 Trả lời
738 Xem
gửi bởi linhmy
Thứ 6 Tháng 4 20, 2018 4:17 pm
 Báo cáo làm đạo của Hương Bình
gửi bởi Hương Bình - Thứ 3 Tháng 4 17, 2018 1:11 am
1 Trả lời
168 Xem
gửi bởi Hương Bình
Thứ 6 Tháng 4 20, 2018 1:01 pm
 Báo cáo điểm đạo của Băng Nguyễn
gửi bởi băng nguyễn - Thứ 6 Tháng 2 03, 2017 10:07 pm
7 Trả lời
1484 Xem
gửi bởi băng nguyễn
Thứ 6 Tháng 4 20, 2018 10:13 am
 Báo cáo điểm đạo của Hivong
1, 2, 3 gửi bởi Hivong - Thứ 5 Tháng 4 13, 2017 7:48 pm
20 Trả lời
4198 Xem
gửi bởi Hivong
Thứ 5 Tháng 4 19, 2018 11:21 pm
 Báo cáo làm đạo của Sen Tím
gửi bởi Sen Tím - Thứ 4 Tháng 2 21, 2018 10:55 am
3 Trả lời
431 Xem
gửi bởi Sen Tím
Thứ 5 Tháng 4 19, 2018 10:30 am
 Báo cáo làm đạo của Uyên Linh
1, 2, 3, 4 gửi bởi uyên linh - Thứ 3 Tháng 5 10, 2016 2:50 pm
35 Trả lời
6723 Xem
gửi bởi uyên linh
Thứ 5 Tháng 4 19, 2018 9:45 am
 Báo cáo làm đạo của Vithuctam
1, 2 gửi bởi Vithuctam - Thứ 2 Tháng 6 01, 2015 8:43 am
13 Trả lời
3178 Xem
gửi bởi Vithuctam
Thứ 5 Tháng 4 19, 2018 8:54 am
 Báo cáo điểm đạo của thanhnhan
1, 2 gửi bởi thanhnhan - Thứ 5 Tháng 11 14, 2013 10:24 am
11 Trả lời
2156 Xem
gửi bởi thanhnhan
Thứ 4 Tháng 4 18, 2018 1:45 pm
 Báo cáo hành đạo Hasu
gửi bởi Hasu - Thứ 5 Tháng 7 27, 2017 10:53 pm
6 Trả lời
1136 Xem
gửi bởi Hasu
Thứ 3 Tháng 4 17, 2018 11:21 pm
 Báo cáo điểm đạo
gửi bởi Trucgiang - Thứ 3 Tháng 4 17, 2018 10:54 pm
0 Trả lời
58 Xem
gửi bởi Trucgiang
Thứ 3 Tháng 4 17, 2018 10:54 pm
 Báo cáo làm đạo của Thời Sa
gửi bởi Thời Sa - Thứ 7 Tháng 9 27, 2014 6:30 pm
6 Trả lời
1541 Xem
gửi bởi Thời Sa
Thứ 3 Tháng 4 17, 2018 12:44 pm
 Báo cáo điểm đạo của Khachtrangian
gửi bởi khachtrangian - Thứ 7 Tháng 3 28, 2015 2:49 pm
2 Trả lời
818 Xem
gửi bởi khachtrangian
Thứ 3 Tháng 4 17, 2018 12:12 pm
 Báo cáo điểm đạo của huyhuy
1, 2 gửi bởi huyhuy - Thứ 2 Tháng 6 13, 2016 10:29 pm
12 Trả lời
2101 Xem
gửi bởi huyhuy
Thứ 3 Tháng 4 17, 2018 1:01 am
 Báo cáo làm đạo của Phúc Lâm
1 ... 6, 7, 8 gửi bởi Phúc Lâm - Thứ 2 Tháng 3 23, 2015 7:17 am
77 Trả lời
16876 Xem
gửi bởi Phúc Lâm
Thứ 3 Tháng 4 17, 2018 12:24 am
 Báo cáo điểm đạo
gửi bởi Đồng Thảo - Thứ 4 Tháng 3 11, 2015 12:28 pm
8 Trả lời
1869 Xem
gửi bởi Đồng Thảo
Thứ 2 Tháng 4 16, 2018 6:17 pm
 Báo cáo làm đạo của mai hoa
1, 2 gửi bởi Mai Hoa - Thứ 5 Tháng 3 17, 2016 12:01 am
14 Trả lời
2941 Xem
gửi bởi Mai Hoa
Thứ 2 Tháng 4 16, 2018 2:55 pm
 Điểm đạo thấy được tiền kiếp và địa ngục
gửi bởi Hivong - Thứ 7 Tháng 4 14, 2018 5:42 am
4 Trả lời
604 Xem
gửi bởi Phúc Lâm
Chủ nhật Tháng 4 15, 2018 10:51 pm
 Báo cáo điểm đạo của Khách Ngộ Đạo
gửi bởi Khách Ngộ Đạo - Thứ 2 Tháng 2 26, 2018 2:32 pm
5 Trả lời
489 Xem
gửi bởi Khách Ngộ Đạo
Chủ nhật Tháng 4 15, 2018 2:05 pm
 Báo cáo điểm đạo
gửi bởi Ennho - Thứ 6 Tháng 7 14, 2017 4:11 pm
4 Trả lời
599 Xem
gửi bởi Ennho
Thứ 7 Tháng 4 14, 2018 7:49 pm
 Báo cáo điểm đạo của Chấn Hoa
gửi bởi Chấn Hoa - Thứ 6 Tháng 4 13, 2018 10:29 pm
0 Trả lời
71 Xem
gửi bởi Chấn Hoa
Thứ 6 Tháng 4 13, 2018 10:29 pm
 Báo cáo điểm đạo của Người Tầm Đạo
1, 2 gửi bởi Người Tầm Đạo - Thứ 5 Tháng 5 15, 2014 12:04 am
19 Trả lời
5450 Xem
gửi bởi Người Tầm Đạo
Thứ 5 Tháng 4 12, 2018 11:44 pm
 Báo cáo điểm đạo của Dã Yên Thảo
1, 2 gửi bởi Dã Yên Thảo - Thứ 4 Tháng 12 21, 2016 12:51 pm
15 Trả lời
2882 Xem
gửi bởi Dã Yên Thảo
Thứ 4 Tháng 4 11, 2018 4:07 pm
 Báo cáo điểm đạo của Tú Uyên
1, 2 gửi bởi Tú Uyên - Thứ 2 Tháng 5 08, 2017 10:34 pm
12 Trả lời
1710 Xem
gửi bởi Tú Uyên
Thứ 3 Tháng 4 10, 2018 4:33 pm
 Báo cáo điểm đạo
1, 2, 3 gửi bởi Pháp Tâm - Thứ 6 Tháng 7 22, 2016 10:42 pm
22 Trả lời
5179 Xem
gửi bởi Pháp Tâm
Thứ 3 Tháng 4 10, 2018 2:31 pm
 Báo cáo điểm đạo của Cô Phong Đỉnh
gửi bởi Cô Phong Đỉnh - Thứ 2 Tháng 1 22, 2018 10:58 pm
2 Trả lời
316 Xem
gửi bởi Cô Phong Đỉnh
Thứ 3 Tháng 4 10, 2018 2:29 pm
 Báo cáo điểm đạo Journey
gửi bởi J0urney - Thứ 6 Tháng 8 25, 2017 4:20 pm
2 Trả lời
519 Xem
gửi bởi J0urney
Thứ 3 Tháng 4 10, 2018 9:05 am
 Báo cáo làm đạo.
gửi bởi SenNganCanh - Thứ 5 Tháng 3 05, 2015 12:25 am
5 Trả lời
1786 Xem
gửi bởi SenNganCanh
Thứ 5 Tháng 4 05, 2018 7:08 pm
 Báo cáo điểm đạo của Duynguyen
gửi bởi duynguyen - Thứ 5 Tháng 11 02, 2017 12:00 pm
5 Trả lời
936 Xem
gửi bởi duynguyen
Thứ 4 Tháng 4 04, 2018 9:04 am
 Báo cáo điểm đạo của Orion
gửi bởi Orion - Thứ 4 Tháng 4 04, 2018 12:37 am
0 Trả lời
101 Xem
gửi bởi Orion
Thứ 4 Tháng 4 04, 2018 12:37 am
 Báo cáo điểm đạo của Phước Duyên
gửi bởi Phước Duyên - Thứ 5 Tháng 9 15, 2016 7:02 pm
9 Trả lời
1619 Xem
gửi bởi Phước Duyên
Thứ 3 Tháng 4 03, 2018 6:07 pm
 Báo cáo làm đạo của Duyên Mầm
gửi bởi Duyên Mầm - Thứ 3 Tháng 11 28, 2017 12:50 pm
2 Trả lời
214 Xem
gửi bởi Duyên Mầm
Thứ 3 Tháng 4 03, 2018 3:02 pm
 Báo cáo điểm đạo của Duyen_ngo
1, 2, 3 gửi bởi Duyên Ngộ - Thứ 5 Tháng 7 19, 2012 12:50 pm
25 Trả lời
10683 Xem
gửi bởi Duyên Ngộ
Thứ 3 Tháng 4 03, 2018 2:32 pm
 Báo cáo làm đạo của Trọng Đức
gửi bởi Trọng Đức - Thứ 4 Tháng 11 09, 2016 11:21 am
7 Trả lời
1784 Xem
gửi bởi Trọng Đức
Thứ 2 Tháng 4 02, 2018 12:57 pm
 Báo cáo làm đạo của Tuệ Phúc
gửi bởi Tuệ Phúc - Thứ 7 Tháng 4 16, 2016 7:15 pm
5 Trả lời
1205 Xem
gửi bởi Tuệ Phúc
Chủ nhật Tháng 4 01, 2018 1:47 pm
 Báo cáo làm đạo của Độc cô 83
gửi bởi Độc Cô 83 - Thứ 7 Tháng 3 31, 2018 12:00 am
0 Trả lời
180 Xem
gửi bởi Độc Cô 83
Thứ 7 Tháng 3 31, 2018 12:00 am
 Báo cáo làm đạo của Mẫn Hy Vương
1, 2, 3 gửi bởi Mẫn Hy Vương - Thứ 5 Tháng 2 04, 2016 1:14 pm
25 Trả lời
6105 Xem
gửi bởi Mẫn Hy Vương
Thứ 6 Tháng 3 30, 2018 10:51 pm
 Báo cáo điểm đạo của huynd90
1, 2 gửi bởi huynd90 - Thứ 5 Tháng 4 18, 2013 9:48 pm
19 Trả lời
6394 Xem
gửi bởi huynd90
Thứ 6 Tháng 3 30, 2018 3:22 pm
 Báo cáo điểm đạo của MinhThanh
1, 2, 3, 4, 5 gửi bởi MinhThanh - Thứ 2 Tháng 11 18, 2013 8:19 pm
42 Trả lời
12799 Xem
gửi bởi MinhThanh
Thứ 6 Tháng 3 30, 2018 10:00 am
 Báo cáo điểm đạo của Tâm Liên
gửi bởi tâm liên - Thứ 3 Tháng 3 27, 2018 10:38 pm
0 Trả lời
129 Xem
gửi bởi tâm liên
Thứ 3 Tháng 3 27, 2018 10:38 pm
 Báo cáo điểm đạo của Tiểu Coca
gửi bởi Tiểu Coca - Thứ 6 Tháng 3 23, 2018 8:37 pm
1 Trả lời
229 Xem
gửi bởi Tiểu Coca
Thứ 3 Tháng 3 27, 2018 10:03 pm
 Báo cáo làm đạo của Boconganh
gửi bởi Boconganh - Thứ 2 Tháng 3 26, 2018 4:59 pm
1 Trả lời
151 Xem
gửi bởi Boconganh
Thứ 3 Tháng 3 27, 2018 8:36 pm
 Vị Độ giúp - Điểm Đạo thành công!
gửi bởi Tamanhanh - Thứ 2 Tháng 3 26, 2018 8:12 am
0 Trả lời
288 Xem
gửi bởi Tamanhanh
Thứ 2 Tháng 3 26, 2018 8:12 am
 Được nhận linh ảnh khi điểm đạo
gửi bởi oneway - Chủ nhật Tháng 4 04, 2010 12:19 pm
4 Trả lời
4198 Xem
gửi bởi oneway
Thứ 7 Tháng 3 24, 2018 11:05 am