Báo cáo điểm đạo, cúng dường, thành tích tu học
THÀNH TÍCH TU HỌC
65 Chủ đề
223 Bài viết
gửi bởi thachanhtrang
Thứ 6 Tháng 3 09, 2018 10:36 pm
BÁO CÁO DÂNG LỄ VẬT CÚNG DƯỜNG
144 Chủ đề
249 Bài viết
gửi bởi moonx215
Thứ 7 Tháng 3 03, 2018 6:08 am
 Điểm Đạo Cho Các Nhà Khoa Học
1, 2, 3 gửi bởi dauphin - Thứ 7 Tháng 11 30, 2013 10:39 pm
27 Trả lời
13878 Xem
gửi bởi dauphin
Thứ 4 Tháng 3 07, 2018 11:36 pm
 Tổng kết: Thấy Phật trong lễ điểm đạo
1, 2, 3, 4 gửi bởi Duy Khiêm - Thứ 6 Tháng 8 29, 2014 1:43 am
36 Trả lời
17342 Xem
gửi bởi Duy Khiêm
Thứ 7 Tháng 3 03, 2018 4:22 pm
 ::: Trẻ em được mở nhãn thấy Phật
1, 2 gửi bởi ngocan - Thứ 3 Tháng 6 21, 2011 9:55 am
12 Trả lời
19088 Xem
gửi bởi loveattila
Thứ 6 Tháng 10 20, 2017 5:43 pm
 Hướng dẫn về cách báo cáo điểm đạo- Cập nhật 15-05-17
gửi bởi VTHB - Thứ 4 Tháng 3 15, 2017 12:55 pm
0 Trả lời
1306 Xem
gửi bởi VTHB
Thứ 4 Tháng 3 15, 2017 12:55 pm
 Điểm đạo cho gia đình đại tá công an
gửi bởi Hoàng Mẫn - Thứ 4 Tháng 12 21, 2016 9:09 pm
0 Trả lời
1169 Xem
gửi bởi Hoàng Mẫn
Thứ 4 Tháng 12 21, 2016 9:09 pm
 Báo cáo điểm đạo của Hà An
gửi bởi Hà An - Thứ 2 Tháng 8 15, 2016 2:04 pm
8 Trả lời
1259 Xem
gửi bởi Hà An
Thứ 2 Tháng 3 19, 2018 8:45 am
 ::: Thánh Thần cứu vớt kỳ chót
gửi bởi Hoàng Mẫn - Thứ 5 Tháng 12 08, 2016 2:31 pm
3 Trả lời
2519 Xem
gửi bởi Hoàng Mẫn
Chủ nhật Tháng 3 18, 2018 9:17 pm
 Báo cáo làm đạo của Phúc Lâm
1 ... 6, 7, 8 gửi bởi Phúc Lâm - Thứ 2 Tháng 3 23, 2015 7:17 am
73 Trả lời
15035 Xem
gửi bởi Phúc Lâm
Chủ nhật Tháng 3 18, 2018 4:50 pm
 Báo cáo làm đạo của Thiện Nhi
gửi bởi An Huệ - Thứ 7 Tháng 2 04, 2012 10:00 pm
5 Trả lời
1182 Xem
gửi bởi Thiện Nhi
Thứ 6 Tháng 3 16, 2018 8:19 pm
 Báo cáo điểm đạo của Dã Yên Thảo
1, 2 gửi bởi Dã Yên Thảo - Thứ 4 Tháng 12 21, 2016 12:51 pm
14 Trả lời
2451 Xem
gửi bởi Dã Yên Thảo
Thứ 6 Tháng 3 16, 2018 8:35 am
 Báo cáo làm đạo của Shizuka
1, 2 gửi bởi Shizuka - Thứ 7 Tháng 1 03, 2015 7:40 pm
13 Trả lời
2185 Xem
gửi bởi Shizuka
Thứ 5 Tháng 3 15, 2018 10:10 pm
 Báo cáo điểm đạo của Khách Ngộ Đạo
gửi bởi Khách Ngộ Đạo - Thứ 2 Tháng 2 26, 2018 2:32 pm
3 Trả lời
269 Xem
gửi bởi Khách Ngộ Đạo
Thứ 5 Tháng 3 15, 2018 10:02 pm
 Báo cáo điểm đạo của yoga
1, 2, 3, 4, 5 gửi bởi yoga - Thứ 5 Tháng 8 08, 2013 9:28 am
49 Trả lời
12274 Xem
gửi bởi yoga
Thứ 4 Tháng 3 14, 2018 10:11 am
 Báo cáo điểm đạo của Tuệ San
gửi bởi Tuệ San - Thứ 2 Tháng 7 10, 2017 10:28 pm
2 Trả lời
359 Xem
gửi bởi Tuệ San
Thứ 3 Tháng 3 13, 2018 8:43 pm
 Báo cáo làm đạo của Uyên Linh
1, 2, 3 gửi bởi uyên linh - Thứ 3 Tháng 5 10, 2016 2:50 pm
24 Trả lời
4824 Xem
gửi bởi uyên linh
Chủ nhật Tháng 3 11, 2018 9:10 pm
 DThanh báo cáo điểm đạo
1, 2 gửi bởi DThanh - Thứ 2 Tháng 9 22, 2014 12:12 am
18 Trả lời
3909 Xem
gửi bởi DThanh
Chủ nhật Tháng 3 11, 2018 4:31 pm
 Báo cáo điểm đạo của Đậu trắng
gửi bởi Đậu Trắng - Thứ 7 Tháng 3 10, 2018 9:44 pm
0 Trả lời
86 Xem
gửi bởi Đậu Trắng
Thứ 7 Tháng 3 10, 2018 9:44 pm
 Báo cáo điểm đạo của Cô Phong Đỉnh
gửi bởi Cô Phong Đỉnh - Thứ 2 Tháng 1 22, 2018 10:58 pm
1 Trả lời
180 Xem
gửi bởi Cô Phong Đỉnh
Thứ 7 Tháng 3 10, 2018 6:03 pm
 Báo cáo làm đạo của Hạnh Như
1, 2, 3, 4 gửi bởi Hạnh Như - Thứ 5 Tháng 11 19, 2015 9:39 pm
37 Trả lời
10792 Xem
gửi bởi Hạnh Như
Thứ 7 Tháng 3 10, 2018 11:28 am
 Báo cáo điểm đạo của Hoangthuyanh
1, 2, 3, 4 gửi bởi HTA68 - Thứ 3 Tháng 4 01, 2014 10:30 pm
36 Trả lời
7657 Xem
gửi bởi HTA68
Thứ 6 Tháng 3 09, 2018 7:20 pm
 Báo cáo điểm đạo của Diệp Châu
gửi bởi Diệp Châu - Thứ 4 Tháng 3 07, 2018 11:10 pm
0 Trả lời
93 Xem
gửi bởi Diệp Châu
Thứ 4 Tháng 3 07, 2018 11:10 pm
 Báo cáo điểm đạo của Ốc nhỏ
gửi bởi ốc nhỏ - Thứ 6 Tháng 5 26, 2017 11:25 am
1 Trả lời
322 Xem
gửi bởi ốc nhỏ
Thứ 2 Tháng 3 05, 2018 10:09 pm
 Báo cáo làm đạo của Duyên Mầm
gửi bởi Duyên Mầm - Thứ 3 Tháng 11 28, 2017 12:50 pm
1 Trả lời
112 Xem
gửi bởi Duyên Mầm
Thứ 2 Tháng 3 05, 2018 2:37 pm
 Báo cáo làm đạo của Sen Tím
gửi bởi Sen Tím - Thứ 4 Tháng 2 21, 2018 10:55 am
1 Trả lời
171 Xem
gửi bởi Sen Tím
Thứ 2 Tháng 3 05, 2018 8:10 am
 Báo Cáo Điểm Đạo Của Hoang_godalat
1, 2, 3 gửi bởi Hoang_godalat - Thứ 2 Tháng 7 11, 2016 9:39 am
22 Trả lời
3800 Xem
gửi bởi Hoang_godalat
Thứ 2 Tháng 3 05, 2018 1:00 am
 Báo cáo điểm đạo của muathu
1, 2 gửi bởi muathu - Thứ 7 Tháng 6 25, 2016 11:53 am
13 Trả lời
2880 Xem
gửi bởi muathu
Thứ 7 Tháng 3 03, 2018 10:22 am
 Báo cáo làm đạo của Vithuctam
1, 2 gửi bởi Vithuctam - Thứ 2 Tháng 6 01, 2015 8:43 am
10 Trả lời
2555 Xem
gửi bởi Vithuctam
Thứ 6 Tháng 3 02, 2018 9:22 am
 Báo cáo giới thiệu Đạo sau một năm tu học
gửi bởi Tugia78 - Thứ 3 Tháng 6 20, 2017 11:11 am
5 Trả lời
1217 Xem
gửi bởi Tugia78
Thứ 5 Tháng 3 01, 2018 9:51 pm
 Báo cáo làm đạo của Tỉnh Ngộ
gửi bởi Tỉnh Ngộ - Thứ 6 Tháng 2 02, 2018 8:37 pm
1 Trả lời
169 Xem
gửi bởi Tỉnh Ngộ
Thứ 5 Tháng 3 01, 2018 4:54 pm
 Báo cáo điểm đạo của Dauphin
1, 2, 3 gửi bởi dauphin - Thứ 4 Tháng 9 12, 2012 11:12 pm
27 Trả lời
11134 Xem
gửi bởi dauphin
Thứ 5 Tháng 3 01, 2018 9:11 am
 Báo cáo điểm đạo của Phước Duyên
gửi bởi Phước Duyên - Thứ 5 Tháng 9 15, 2016 7:02 pm
7 Trả lời
1257 Xem
gửi bởi Phước Duyên
Thứ 4 Tháng 2 28, 2018 11:53 pm
 Báo cáo điểm đạo của Tú Uyên
1, 2 gửi bởi Tú Uyên - Thứ 2 Tháng 5 08, 2017 10:34 pm
10 Trả lời
1254 Xem
gửi bởi Tú Uyên
Thứ 4 Tháng 2 28, 2018 9:57 pm
 Báo cáo điểm đạo
1, 2, 3 gửi bởi Pháp Tâm - Thứ 6 Tháng 7 22, 2016 10:42 pm
21 Trả lời
4471 Xem
gửi bởi Pháp Tâm
Thứ 4 Tháng 2 28, 2018 12:58 pm
 Báo cáo làm đạo của aladanh
gửi bởi aladanh - Thứ 5 Tháng 10 12, 2017 11:30 am
1 Trả lời
366 Xem
gửi bởi aladanh
Thứ 3 Tháng 2 27, 2018 9:37 pm
 Báo cáo điểm đạo của Ngocban85
1, 2, 3, 4, 5 gửi bởi ngocban85 - Thứ 3 Tháng 1 29, 2013 2:43 pm
42 Trả lời
12471 Xem
gửi bởi ngocban85
Thứ 3 Tháng 2 27, 2018 1:57 pm
 Báo cáo điểm đạo của thachanhtrang
1 ... 7, 8, 9 gửi bởi thachanhtrang - Thứ 4 Tháng 9 14, 2011 2:34 pm
80 Trả lời
35893 Xem
gửi bởi thachanhtrang
Thứ 2 Tháng 2 26, 2018 10:42 pm
 Báo cáo điểm đạo của thanhnhan
gửi bởi thanhnhan - Thứ 5 Tháng 11 14, 2013 10:24 am
8 Trả lời
1604 Xem
gửi bởi thanhnhan
Thứ 2 Tháng 2 26, 2018 3:08 pm
 Báo cáo điểm đạo của Duynguyen
gửi bởi duynguyen - Thứ 5 Tháng 11 02, 2017 12:00 pm
4 Trả lời
729 Xem
gửi bởi duynguyen
Thứ 2 Tháng 2 26, 2018 10:32 am
 Báo cáo hướng dẫn tự điểm đạo
gửi bởi Sao Băng - Chủ nhật Tháng 2 25, 2018 6:15 pm
0 Trả lời
127 Xem
gửi bởi Sao Băng
Chủ nhật Tháng 2 25, 2018 6:15 pm
 Báo cáo thực hành điểm đạo
gửi bởi Hạnh Thiện - Chủ nhật Tháng 5 21, 2017 7:54 am
2 Trả lời
515 Xem
gửi bởi Hạnh Thiện
Thứ 6 Tháng 2 23, 2018 2:04 pm
 Báo cáo điểm đạo của Lotus
gửi bởi lotus - Thứ 5 Tháng 7 21, 2016 2:14 am
8 Trả lời
1367 Xem
gửi bởi lotus
Thứ 6 Tháng 2 23, 2018 9:57 am
 Báo cáo làm đạo của Mẫn Hy Vương
1, 2, 3 gửi bởi Mẫn Hy Vương - Thứ 5 Tháng 2 04, 2016 1:14 pm
24 Trả lời
5359 Xem
gửi bởi Mẫn Hy Vương
Thứ 5 Tháng 2 22, 2018 12:10 pm
 Báo cáo làm đạo của Khánh Vân.
gửi bởi Khánh Vân - Thứ 7 Tháng 4 08, 2017 1:45 pm
1 Trả lời
397 Xem
gửi bởi Khánh Vân
Thứ 4 Tháng 2 21, 2018 5:05 pm
 Báo cáo điểm đạo của thanhlinhpt
1, 2 gửi bởi thanhlinhpt - Thứ 5 Tháng 11 26, 2009 11:36 am
16 Trả lời
5939 Xem
gửi bởi thanhlinhpt
Thứ 3 Tháng 2 20, 2018 10:11 pm
 Báo cáo điểm đạo của huyhuy
gửi bởi huyhuy - Thứ 2 Tháng 6 13, 2016 10:29 pm
8 Trả lời
1535 Xem
gửi bởi huyhuy
Thứ 2 Tháng 2 19, 2018 9:39 pm
 Báo cáo điểm đạo của LCD
1, 2, 3 gửi bởi LCD - Chủ nhật Tháng 5 05, 2013 8:00 pm
29 Trả lời
3944 Xem
gửi bởi LCD
Chủ nhật Tháng 2 18, 2018 10:00 am
 Báo cáo Điểm Đạo của chontam
gửi bởi chontam - Thứ 3 Tháng 11 03, 2015 3:19 pm
8 Trả lời
1967 Xem
gửi bởi chontam
Thứ 4 Tháng 2 14, 2018 5:49 pm
 Báo cáo làm đạo của Cafe_den
1, 2 gửi bởi Cafe_den - Thứ 4 Tháng 11 05, 2014 12:45 pm
16 Trả lời
4320 Xem
gửi bởi Cafe_den
Thứ 3 Tháng 2 13, 2018 12:26 pm
 Báo cáo điểm đạo
1, 2, 3, 4 gửi bởi Hoàn Kiếm - Thứ 7 Tháng 4 17, 2010 9:40 pm
36 Trả lời
4012 Xem
gửi bởi Hoàn Kiếm
Thứ 2 Tháng 2 12, 2018 10:29 am
 Báo cáo điểm đạo của Ngọc Bích
gửi bởi Ngọc Bích - Thứ 2 Tháng 9 11, 2017 11:33 am
2 Trả lời
545 Xem
gửi bởi Ngọc Bích
Chủ nhật Tháng 2 11, 2018 9:08 pm