Báo cáo cúng dường, thành tích tu học
THÀNH TÍCH TU HỌC
89 Chủ đề
287 Bài viết
gửi bởi Triệu Lạc
Chủ nhật Tháng 9 09, 2018 11:04 am
BÁO CÁO DÂNG LỄ VẬT CÚNG DƯỜNG
156 Chủ đề
265 Bài viết
gửi bởi Chấn Hoa
Thứ 5 Tháng 8 02, 2018 11:41 pm
 Tổng kết: Thấy Phật trong lễ điểm đạo
1, 2, 3, 4, 5 gửi bởi Duy Khiêm - Thứ 6 Tháng 8 29, 2014 1:43 am
40 Trả lời
22390 Xem
gửi bởi Thuan Hai
Thứ 6 Tháng 6 08, 2018 9:03 am
 Điểm Đạo Cho Các Nhà Khoa Học
1, 2, 3 gửi bởi dauphin - Thứ 7 Tháng 11 30, 2013 10:39 pm
28 Trả lời
16952 Xem
gửi bởi dauphin
Thứ 4 Tháng 5 30, 2018 10:00 pm
 ::: Trẻ em được mở nhãn thấy Phật
1, 2 gửi bởi ngocan - Thứ 3 Tháng 6 21, 2011 9:55 am
12 Trả lời
20863 Xem
gửi bởi loveattila
Thứ 6 Tháng 10 20, 2017 5:43 pm
 Hướng dẫn về cách báo cáo điểm đạo- Cập nhật 15-05-17
gửi bởi VTHB - Thứ 4 Tháng 3 15, 2017 12:55 pm
0 Trả lời
1836 Xem
gửi bởi VTHB
Thứ 4 Tháng 3 15, 2017 12:55 pm
 Điểm đạo thấy được tiền kiếp và địa ngục
gửi bởi Hivong - Thứ 7 Tháng 4 14, 2018 5:42 am
5 Trả lời
1927 Xem
gửi bởi Tiến Thành
Chủ nhật Tháng 8 19, 2018 12:40 am
 ::: Một số ấn chứng điểm đạo hay trong mùa vải thiều
gửi bởi thachanhtrang - Thứ 2 Tháng 8 13, 2018 4:38 pm
0 Trả lời
428 Xem
gửi bởi thachanhtrang
Thứ 2 Tháng 8 13, 2018 4:38 pm
 Báo cáo điểm đạo của Dauphin
1, 2, 3 gửi bởi dauphin - Thứ 4 Tháng 9 12, 2012 11:12 pm
29 Trả lời
14208 Xem
gửi bởi dauphin
Thứ 7 Tháng 6 16, 2018 7:48 am
 Báo cáo điểm đạo của Tâm Liên
gửi bởi tâm liên - Thứ 3 Tháng 3 27, 2018 10:38 pm
0 Trả lời
335 Xem
gửi bởi tâm liên
Thứ 3 Tháng 3 27, 2018 10:38 pm
 Vị Độ giúp - Điểm Đạo thành công!
gửi bởi Tamanhanh - Thứ 2 Tháng 3 26, 2018 8:12 am
0 Trả lời
558 Xem
gửi bởi Tamanhanh
Thứ 2 Tháng 3 26, 2018 8:12 am
 Được nhận linh ảnh khi điểm đạo
gửi bởi oneway - Chủ nhật Tháng 4 04, 2010 12:19 pm
4 Trả lời
4828 Xem
gửi bởi oneway
Thứ 7 Tháng 3 24, 2018 11:05 am
 ::: Thánh Thần cứu vớt kỳ chót
gửi bởi Hoàng Mẫn - Thứ 5 Tháng 12 08, 2016 2:31 pm
3 Trả lời
3307 Xem
gửi bởi Hoàng Mẫn
Chủ nhật Tháng 3 18, 2018 9:17 pm
 Điểm đạo được kéo dài tuổi thọ
gửi bởi Hoang_godalat - Thứ 2 Tháng 3 05, 2018 4:27 pm
0 Trả lời
1206 Xem
gửi bởi Hoang_godalat
Thứ 2 Tháng 3 05, 2018 4:27 pm
 Điểm đạo cho cô giáo có căn
gửi bởi Khánh Vân - Thứ 3 Tháng 1 23, 2018 11:41 pm
0 Trả lời
1085 Xem
gửi bởi Khánh Vân
Thứ 3 Tháng 1 23, 2018 11:41 pm
 Vị độ thị hiện giúp làm Đạo
gửi bởi Hoàng Mẫn - Thứ 5 Tháng 1 11, 2018 10:21 pm
0 Trả lời
946 Xem
gửi bởi Hoàng Mẫn
Thứ 5 Tháng 1 11, 2018 10:21 pm
 Làm đạo cho quan chức nhà nước
gửi bởi Hoàng Mẫn - Thứ 2 Tháng 1 01, 2018 8:32 pm
0 Trả lời
931 Xem
gửi bởi Hoàng Mẫn
Thứ 2 Tháng 1 01, 2018 8:32 pm
 ::: Lễ điểm đạo thú vị
gửi bởi Hanahuynh - Thứ 6 Tháng 10 06, 2017 11:46 pm
2 Trả lời
2065 Xem
gửi bởi zelda_nguyen
Thứ 3 Tháng 10 17, 2017 11:33 pm
 Điểm đạo cho giới giang hồ
gửi bởi Hoàn Kiếm - Thứ 2 Tháng 8 14, 2017 4:28 pm
0 Trả lời
658 Xem
gửi bởi Hoàn Kiếm
Thứ 2 Tháng 8 14, 2017 4:28 pm
 Làm đạo cho cư sĩ Tịnh độ tông
gửi bởi Hoàng Mẫn - Thứ 6 Tháng 8 04, 2017 11:58 am
4 Trả lời
2974 Xem
gửi bởi Bá Tùng
Thứ 4 Tháng 8 09, 2017 11:52 am
 Làm đạo với cấp thầy của tông phái Nhân Điện
gửi bởi Hoàng Mẫn - Chủ nhật Tháng 7 30, 2017 10:51 am
2 Trả lời
2669 Xem
gửi bởi Hoàng Mẫn
Thứ 4 Tháng 8 02, 2017 7:44 pm
 Làm đạo cho các chức sắc đạo Cao Đài
gửi bởi Hoàng Mẫn - Thứ 7 Tháng 7 22, 2017 3:46 pm
0 Trả lời
2268 Xem
gửi bởi Hoàng Mẫn
Thứ 7 Tháng 7 22, 2017 3:46 pm
 Điểm đạo cho người theo đạo Mẫu
gửi bởi Hasu - Thứ 7 Tháng 5 27, 2017 12:09 am
0 Trả lời
1597 Xem
gửi bởi Hasu
Thứ 7 Tháng 5 27, 2017 12:09 am
 Điểm đạo cho người tu theo phái Khất Sĩ
gửi bởi Hoàng Mẫn - Thứ 2 Tháng 2 27, 2017 9:11 am
2 Trả lời
2971 Xem
gửi bởi Hà nghĩa
Thứ 2 Tháng 3 06, 2017 11:08 am
 Điểm đạo cho gia đình đại tá công an
gửi bởi Hoàng Mẫn - Thứ 4 Tháng 12 21, 2016 9:09 pm
0 Trả lời
1499 Xem
gửi bởi Hoàng Mẫn
Thứ 4 Tháng 12 21, 2016 9:09 pm
 Bé gái 12 tuổi thấy Phật trong lễ điểm đạo
gửi bởi Nhi conuong - Thứ 5 Tháng 1 21, 2016 9:23 pm
5 Trả lời
4178 Xem
gửi bởi Nhi conuong
Thứ 3 Tháng 9 27, 2016 1:14 pm
 Được thánh thần trợ duyên điểm đạo
gửi bởi nhatnguyet - Thứ 4 Tháng 5 18, 2016 6:29 pm
3 Trả lời
2488 Xem
gửi bởi nhatnguyet
Thứ 6 Tháng 7 08, 2016 10:34 pm
 Báo cáo điểm đạo của xuanninh
gửi bởi xuanninh - Thứ 6 Tháng 7 01, 2016 6:19 pm
0 Trả lời
519 Xem
gửi bởi xuanninh
Thứ 6 Tháng 7 01, 2016 6:19 pm
 Báo cáo điểm đạo của hangldldbp: đi tù mới gặp được đạo
gửi bởi hangldldbp - Chủ nhật Tháng 2 21, 2016 3:13 pm
0 Trả lời
580 Xem
gửi bởi hangldldbp
Chủ nhật Tháng 2 21, 2016 3:13 pm
 Báo cáo làm đạo của nghilan
gửi bởi nghilan - Chủ nhật Tháng 1 31, 2016 2:09 pm
3 Trả lời
1102 Xem
gửi bởi nghilan
Thứ 7 Tháng 2 13, 2016 9:44 pm
 Điểm đạo cho người châu Phi
gửi bởi Kylin - Thứ 4 Tháng 9 30, 2015 10:20 am
0 Trả lời
1337 Xem
gửi bởi Kylin
Thứ 4 Tháng 9 30, 2015 10:20 am
 ::: Điểm đạo phái Thất Sơn Thần Quyền
gửi bởi Hoàn Kiếm - Thứ 3 Tháng 5 19, 2015 10:24 am
2 Trả lời
1360 Xem
gửi bởi Hoàn Kiếm
Thứ 2 Tháng 7 27, 2015 3:44 pm
 Một số ấn chứng điểm đạo của các bạn từ web thegioivohinh
1, 2 gửi bởi Britneyhuynh - Thứ 6 Tháng 11 14, 2008 10:40 pm
10 Trả lời
10275 Xem
gửi bởi Mẫn Hy Vương
Thứ 5 Tháng 7 23, 2015 10:02 pm
 Điểm đạo cho hàng xóm có thấy vong
gửi bởi Kylin - Thứ 4 Tháng 1 01, 2014 9:28 pm
1 Trả lời
1301 Xem
gửi bởi nhatnguyet
Chủ nhật Tháng 5 17, 2015 3:42 pm
 Điểm đạo cho tiến sỹ tâm lý học
gửi bởi Đá Ngũ Sắc - Thứ 3 Tháng 4 14, 2015 9:49 pm
0 Trả lời
1962 Xem
gửi bởi Đá Ngũ Sắc
Thứ 3 Tháng 4 14, 2015 9:49 pm
 Gian nan khi hành đạo*
gửi bởi Thiện_Nguyện - Thứ 4 Tháng 7 09, 2014 6:20 pm
1 Trả lời
1181 Xem
gửi bởi HTA68
Thứ 5 Tháng 7 10, 2014 5:36 pm
 Điểm đạo cho người bị hành căn
gửi bởi Duyên Ngộ - Thứ 4 Tháng 5 14, 2014 10:23 am
1 Trả lời
3811 Xem
gửi bởi Duyên Ngộ
Thứ 5 Tháng 5 15, 2014 11:04 am
 :::Điểm đạo cho người bị yếm
gửi bởi Hoàng Mẫn - Thứ 7 Tháng 3 22, 2014 8:41 pm
0 Trả lời
2579 Xem
gửi bởi Hoàng Mẫn
Thứ 7 Tháng 3 22, 2014 8:41 pm
 Điểm đạo cho người có căn Tứ Phủ
gửi bởi Duyên Ngộ - Chủ nhật Tháng 3 02, 2014 10:53 am
0 Trả lời
2893 Xem
gửi bởi Duyên Ngộ
Chủ nhật Tháng 3 02, 2014 10:53 am
 Báo cáo điểm đạo thấy Phật
gửi bởi nguyenkha - Thứ 5 Tháng 7 14, 2011 7:01 pm
8 Trả lời
22009 Xem
gửi bởi Hoàng Mẫn
Thứ 6 Tháng 11 29, 2013 11:50 am
 Ấn chứng của người theo đạo Bác Hồ. *
gửi bởi thanhlinhpt - Thứ 2 Tháng 11 15, 2010 9:52 pm
3 Trả lời
9662 Xem
gửi bởi huynd90
Thứ 5 Tháng 9 19, 2013 12:20 pm
 Điểm đạo cho người tin vào God
gửi bởi kiemmadocco - Thứ 3 Tháng 10 16, 2012 1:08 pm
2 Trả lời
2342 Xem
gửi bởi kiemmadocco
Thứ 5 Tháng 2 07, 2013 3:57 pm
 :::Linh ảnh đầu trâu và lưỡi liềm
gửi bởi thachanhtrang - Thứ 6 Tháng 12 14, 2012 5:01 pm
1 Trả lời
4072 Xem
gửi bởi thachanh
Thứ 7 Tháng 12 15, 2012 1:40 pm
 Điểm đạo cho cha xứ Tin Lành
gửi bởi dauphin - Chủ nhật Tháng 12 02, 2012 12:53 pm
1 Trả lời
2327 Xem
gửi bởi dauphin
Thứ 6 Tháng 12 07, 2012 10:38 am
 Báo cáo điểm đạo - Triệu Hảo
gửi bởi Ngọc hảo - Thứ 2 Tháng 2 02, 2009 8:04 am
6 Trả lời
1306 Xem
gửi bởi Ngọc hảo
Chủ nhật Tháng 2 26, 2012 3:11 pm
 :::Cuộc điểm đạo kỳ diệu!
gửi bởi ngocxuan - Thứ 6 Tháng 2 10, 2012 6:01 am
0 Trả lời
2049 Xem
gửi bởi ngocxuan
Thứ 6 Tháng 2 10, 2012 6:01 am
 Kính báo ấn chứng điểm đạo của sư Thích Minh Tuấn
gửi bởi An Huệ - Thứ 5 Tháng 6 30, 2011 10:16 pm
0 Trả lời
1838 Xem
gửi bởi An Huệ
Thứ 5 Tháng 6 30, 2011 10:16 pm
 Điểm đạo - Soi căn - Biết tiền kiếp
gửi bởi Britneyhuynh - Thứ 6 Tháng 11 21, 2008 10:33 pm
7 Trả lời
14508 Xem
gửi bởi Triệu Thông
Thứ 2 Tháng 4 04, 2011 8:52 am
 Ông lục cho đi quyền
gửi bởi oneway - Thứ 6 Tháng 9 10, 2010 1:43 am
0 Trả lời
1843 Xem
gửi bởi oneway
Thứ 6 Tháng 9 10, 2010 1:43 am
 ::: Một 'ca' cầu đạo lạ thường *
gửi bởi Triệu Thông - Thứ 5 Tháng 8 12, 2010 10:20 pm
0 Trả lời
2227 Xem
gửi bởi Triệu Thông
Thứ 5 Tháng 8 12, 2010 10:20 pm
 Lần đầu đi điểm đạo
gửi bởi UtTh - Thứ 7 Tháng 5 29, 2010 10:23 pm
0 Trả lời
2473 Xem
gửi bởi UtTh
Thứ 7 Tháng 5 29, 2010 10:23 pm
 Nam mô Cao Đài Tiên Ông
gửi bởi nhattam - Thứ 3 Tháng 5 04, 2010 10:49 am
2 Trả lời
4509 Xem
gửi bởi nhattam
Thứ 5 Tháng 5 13, 2010 8:40 am