Báo cáo điểm đạo, cúng dường, thành tích tu học
THÀNH TÍCH TU HỌC
63 Chủ đề
197 Bài viết
gửi bởi HueBat
Thứ 2 Tháng 2 19, 2018 7:38 pm
BÁO CÁO DÂNG LỄ VẬT CÚNG DƯỜNG
142 Chủ đề
246 Bài viết
gửi bởi Tâm Thành
Thứ 2 Tháng 2 19, 2018 10:07 pm
 Tổng kết: Thấy Phật trong lễ điểm đạo
1, 2, 3, 4 gửi bởi Duy Khiêm - Thứ 6 Tháng 8 29, 2014 1:43 am
35 Trả lời
16358 Xem
gửi bởi Duy Khiêm
Thứ 6 Tháng 2 02, 2018 4:11 pm
 Điểm Đạo Cho Các Nhà Khoa Học
1, 2, 3 gửi bởi dauphin - Thứ 7 Tháng 11 30, 2013 10:39 pm
26 Trả lời
13082 Xem
gửi bởi dauphin
Thứ 2 Tháng 1 29, 2018 10:53 pm
 ::: Trẻ em được mở nhãn thấy Phật
1, 2 gửi bởi ngocan - Thứ 3 Tháng 6 21, 2011 9:55 am
12 Trả lời
18837 Xem
gửi bởi loveattila
Thứ 6 Tháng 10 20, 2017 5:43 pm
 Hướng dẫn về cách báo cáo điểm đạo- Cập nhật 15-05-17
gửi bởi VTHB - Thứ 4 Tháng 3 15, 2017 12:55 pm
0 Trả lời
1244 Xem
gửi bởi VTHB
Thứ 4 Tháng 3 15, 2017 12:55 pm
 Điểm đạo cho gia đình đại tá công an
gửi bởi Hoàng Mẫn - Thứ 4 Tháng 12 21, 2016 9:09 pm
0 Trả lời
1114 Xem
gửi bởi Hoàng Mẫn
Thứ 4 Tháng 12 21, 2016 9:09 pm
 Báo cáo điểm đạo của thanhlinhpt
1, 2 gửi bởi thanhlinhpt - Thứ 5 Tháng 11 26, 2009 11:36 am
16 Trả lời
5492 Xem
gửi bởi thanhlinhpt
Thứ 3 Tháng 2 20, 2018 10:11 pm
 Báo cáo điểm đạo của huyhuy
gửi bởi huyhuy - Thứ 2 Tháng 6 13, 2016 10:29 pm
8 Trả lời
1349 Xem
gửi bởi huyhuy
Thứ 2 Tháng 2 19, 2018 9:39 pm
 Báo cáo điểm đạo của LCD
1, 2, 3 gửi bởi LCD - Chủ nhật Tháng 5 05, 2013 8:00 pm
29 Trả lời
3259 Xem
gửi bởi LCD
Chủ nhật Tháng 2 18, 2018 10:00 am
 Báo cáo làm đạo của Hạnh Như
1, 2, 3, 4 gửi bởi Hạnh Như - Thứ 5 Tháng 11 19, 2015 9:39 pm
36 Trả lời
10123 Xem
gửi bởi Hạnh Như
Thứ 5 Tháng 2 15, 2018 9:22 am
 Báo cáo Điểm Đạo của chontam
gửi bởi chontam - Thứ 3 Tháng 11 03, 2015 3:19 pm
8 Trả lời
1751 Xem
gửi bởi chontam
Thứ 4 Tháng 2 14, 2018 5:49 pm
 Báo cáo điểm đạo của thanhnhan
gửi bởi thanhnhan - Thứ 5 Tháng 11 14, 2013 10:24 am
7 Trả lời
1407 Xem
gửi bởi thanhnhan
Thứ 3 Tháng 2 13, 2018 1:11 pm
 Báo cáo làm đạo của Cafe_den
1, 2 gửi bởi Cafe_den - Thứ 4 Tháng 11 05, 2014 12:45 pm
16 Trả lời
3972 Xem
gửi bởi Cafe_den
Thứ 3 Tháng 2 13, 2018 12:26 pm
 Báo cáo điểm đạo của Dauphin
1, 2, 3 gửi bởi dauphin - Thứ 4 Tháng 9 12, 2012 11:12 pm
26 Trả lời
10609 Xem
gửi bởi dauphin
Thứ 2 Tháng 2 12, 2018 11:56 pm
 Báo Cáo Điểm Đạo Của Hoang_godalat
1, 2, 3 gửi bởi Hoang_godalat - Thứ 2 Tháng 7 11, 2016 9:39 am
21 Trả lời
3499 Xem
gửi bởi Hoang_godalat
Thứ 2 Tháng 2 12, 2018 3:19 pm
 Báo cáo điểm đạo
1, 2, 3, 4 gửi bởi Hoàn Kiếm - Thứ 7 Tháng 4 17, 2010 9:40 pm
36 Trả lời
3569 Xem
gửi bởi Hoàn Kiếm
Thứ 2 Tháng 2 12, 2018 10:29 am
 Báo cáo điểm đạo của Ngọc Bích
gửi bởi Ngọc Bích - Thứ 2 Tháng 9 11, 2017 11:33 am
2 Trả lời
487 Xem
gửi bởi Ngọc Bích
Chủ nhật Tháng 2 11, 2018 9:08 pm
 Báo cáo làm đạo của Uyên Linh
1, 2, 3 gửi bởi uyên linh - Thứ 3 Tháng 5 10, 2016 2:50 pm
22 Trả lời
4164 Xem
gửi bởi uyên linh
Chủ nhật Tháng 2 11, 2018 11:51 am
 Báo cáo điểm đạo của Vô Lạc
gửi bởi Vô Lạc - Thứ 7 Tháng 2 10, 2018 7:51 pm
0 Trả lời
86 Xem
gửi bởi Vô Lạc
Thứ 7 Tháng 2 10, 2018 7:51 pm
 Báo cáo điểm đạo của Hàn Thủy Nguyệt
gửi bởi hanthuynguyet - Thứ 2 Tháng 1 25, 2016 10:05 pm
6 Trả lời
1477 Xem
gửi bởi hanthuynguyet
Thứ 6 Tháng 2 09, 2018 8:23 am
 Báo cáo điểm đạo của TAOMEO
gửi bởi taomeo - Thứ 3 Tháng 8 18, 2015 9:26 am
8 Trả lời
2057 Xem
gửi bởi taomeo
Thứ 4 Tháng 2 07, 2018 9:57 am
 Báo cáo điểm đạo của Triệu Minh
1, 2 gửi bởi Triệu Minh - Thứ 3 Tháng 4 09, 2013 9:17 am
18 Trả lời
3835 Xem
gửi bởi Triệu Minh
Thứ 4 Tháng 2 07, 2018 8:04 am
 Báo cáo điểm đạo
gửi bởi Ennho - Thứ 6 Tháng 7 14, 2017 4:11 pm
3 Trả lời
389 Xem
gửi bởi Ennho
Thứ 2 Tháng 2 05, 2018 10:35 am
 Báo cáo điểm đạo của Hà An
gửi bởi Hà An - Thứ 2 Tháng 8 15, 2016 2:04 pm
6 Trả lời
1009 Xem
gửi bởi Hà An
Thứ 2 Tháng 2 05, 2018 9:20 am
 Báo cáo làm đạo của Phúc Lâm
1 ... 6, 7, 8 gửi bởi Phúc Lâm - Thứ 2 Tháng 3 23, 2015 7:17 am
72 Trả lời
14076 Xem
gửi bởi Phúc Lâm
Chủ nhật Tháng 2 04, 2018 8:40 pm
 Báo cáo làm đạo của Tỉnh Ngộ
gửi bởi Tỉnh Ngộ - Thứ 6 Tháng 2 02, 2018 8:37 pm
0 Trả lời
88 Xem
gửi bởi Tỉnh Ngộ
Thứ 6 Tháng 2 02, 2018 8:37 pm
 Báo cáo điểm Đạo của loveattila
gửi bởi loveattila - Thứ 2 Tháng 10 30, 2017 1:52 am
3 Trả lời
450 Xem
gửi bởi loveattila
Thứ 5 Tháng 2 01, 2018 11:02 pm
 Báo cáo điểm đạo của Dã Yên Thảo
1, 2 gửi bởi Dã Yên Thảo - Thứ 4 Tháng 12 21, 2016 12:51 pm
13 Trả lời
2134 Xem
gửi bởi Dã Yên Thảo
Thứ 5 Tháng 2 01, 2018 4:01 pm
 Báo cáo điểm đạo của Tú Uyên
gửi bởi Tú Uyên - Thứ 2 Tháng 5 08, 2017 10:34 pm
9 Trả lời
1034 Xem
gửi bởi Tú Uyên
Thứ 5 Tháng 2 01, 2018 2:12 pm
 Báo cáo điểm đạo của MinhThanh
1, 2, 3, 4, 5 gửi bởi MinhThanh - Thứ 2 Tháng 11 18, 2013 8:19 pm
41 Trả lời
10751 Xem
gửi bởi MinhThanh
Thứ 4 Tháng 1 31, 2018 11:19 am
 Báo cáo điểm đạo của huynd90
1, 2 gửi bởi huynd90 - Thứ 5 Tháng 4 18, 2013 9:48 pm
18 Trả lời
5475 Xem
gửi bởi huynd90
Thứ 4 Tháng 1 31, 2018 9:47 am
 Báo cáo điểm đạo của Gia An
gửi bởi Gia An - Chủ nhật Tháng 9 03, 2017 11:35 pm
4 Trả lời
626 Xem
gửi bởi Gia An
Thứ 3 Tháng 1 30, 2018 4:19 pm
 Báo cáo làm đạo của hello89
gửi bởi hello89 - Thứ 4 Tháng 1 30, 2013 11:01 am
9 Trả lời
1617 Xem
gửi bởi hello89
Thứ 3 Tháng 1 30, 2018 7:02 am
 Báo cáo điểm đạo của Hivong
1, 2 gửi bởi Hivong - Thứ 5 Tháng 4 13, 2017 7:48 pm
17 Trả lời
2991 Xem
gửi bởi Hivong
Thứ 2 Tháng 1 29, 2018 11:53 am
 Báo cáo điểm đạo của tâm nguyện
gửi bởi tâm nguyện - Chủ nhật Tháng 12 11, 2016 8:47 am
5 Trả lời
1109 Xem
gửi bởi tâm nguyện
Thứ 2 Tháng 1 29, 2018 10:48 am
 Báo cáo điểm đạo của hoasenxanh
1, 2 gửi bởi hoasenxanh - Thứ 5 Tháng 12 05, 2013 10:06 pm
18 Trả lời
6423 Xem
gửi bởi hoasenxanh
Chủ nhật Tháng 1 28, 2018 5:15 am
 Báo cáo điểm đạo của Duynguyen
gửi bởi duynguyen - Thứ 5 Tháng 11 02, 2017 12:00 pm
3 Trả lời
538 Xem
gửi bởi duynguyen
Thứ 7 Tháng 1 27, 2018 10:39 am
 Báo cáo điểm đạo của Phước Duyên
gửi bởi Phước Duyên - Thứ 5 Tháng 9 15, 2016 7:02 pm
6 Trả lời
1082 Xem
gửi bởi Phước Duyên
Thứ 4 Tháng 1 24, 2018 7:32 pm
 Báo cáo làm đạo của Hienvinh
gửi bởi Hienvinh - Thứ 4 Tháng 6 25, 2014 7:23 am
7 Trả lời
1649 Xem
gửi bởi Hienvinh
Thứ 4 Tháng 1 24, 2018 2:50 pm
 Báo cáo điểm đạo của lienminh123
1, 2, 3 gửi bởi lienminh123 - Thứ 3 Tháng 7 22, 2014 3:06 am
23 Trả lời
3966 Xem
gửi bởi lienminh123
Thứ 4 Tháng 1 24, 2018 4:57 am
 Báo cáo điểm đạo của Yan le
gửi bởi yan le - Chủ nhật Tháng 10 08, 2017 7:36 pm
1 Trả lời
248 Xem
gửi bởi yan le
Thứ 3 Tháng 1 23, 2018 9:08 pm
 Báo cáo làm đạo của mai hoa
1, 2 gửi bởi Mai Hoa - Thứ 5 Tháng 3 17, 2016 12:01 am
12 Trả lời
2301 Xem
gửi bởi Mai Hoa
Thứ 3 Tháng 1 23, 2018 1:55 pm
 Báo cáo điểm đạo của Cô Phong Đỉnh
gửi bởi Cô Phong Đỉnh - Thứ 2 Tháng 1 22, 2018 10:58 pm
0 Trả lời
95 Xem
gửi bởi Cô Phong Đỉnh
Thứ 2 Tháng 1 22, 2018 10:58 pm
 Báo cáo hành đạo Hasu
gửi bởi Hasu - Thứ 5 Tháng 7 27, 2017 10:53 pm
3 Trả lời
650 Xem
gửi bởi Hasu
Thứ 2 Tháng 1 22, 2018 12:56 pm
 Báo cáo làm đạo của Hải Âu
gửi bởi Hải Âu - Thứ 5 Tháng 4 07, 2016 9:57 pm
6 Trả lời
1093 Xem
gửi bởi Hải Âu
Thứ 2 Tháng 1 22, 2018 8:07 am
 Báo cáo làm đạo của Tamtubi
1, 2 gửi bởi Tam_Tu_Bi - Thứ 7 Tháng 5 12, 2012 4:53 am
19 Trả lời
2812 Xem
gửi bởi Tam_Tu_Bi
Chủ nhật Tháng 1 21, 2018 9:02 pm
 Báo cáo điểm đạo của Linh My
gửi bởi linhmy - Thứ 6 Tháng 11 03, 2017 11:34 am
2 Trả lời
281 Xem
gửi bởi linhmy
Thứ 5 Tháng 1 18, 2018 4:28 pm
 Báo cáo điểm đạo của Hoangthuyanh
1, 2, 3, 4 gửi bởi HTA68 - Thứ 3 Tháng 4 01, 2014 10:30 pm
35 Trả lời
7134 Xem
gửi bởi HTA68
Thứ 4 Tháng 1 17, 2018 6:09 pm
 Báo cáo điểm đạo của thunga
gửi bởi thunga - Thứ 4 Tháng 12 17, 2014 1:54 pm
8 Trả lời
1222 Xem
gửi bởi thunga
Thứ 4 Tháng 1 17, 2018 2:38 pm
 Báo cáo điểm đạo
gửi bởi Congtam - Chủ nhật Tháng 12 20, 2015 5:54 am
2 Trả lời
569 Xem
gửi bởi Congtam
Thứ 4 Tháng 1 17, 2018 12:49 pm
 Báo cáo điểm đạo
1, 2, 3 gửi bởi Pháp Tâm - Thứ 6 Tháng 7 22, 2016 10:42 pm
20 Trả lời
3846 Xem
gửi bởi Pháp Tâm
Thứ 4 Tháng 1 17, 2018 9:06 am