Báo cáo điểm đạo, cúng dường, thành tích tu học
THÀNH TÍCH TU HỌC
60 Chủ đề
193 Bài viết
gửi bởi Hoang_godalat
Thứ 5 Tháng 1 11, 2018 11:35 pm
BÁO CÁO DÂNG LỄ VẬT CÚNG DƯỜNG
136 Chủ đề
239 Bài viết
gửi bởi thunga
Thứ 6 Tháng 1 19, 2018 1:53 pm
 Điểm Đạo Cho Các Nhà Khoa Học
1, 2, 3 gửi bởi dauphin - Thứ 7 Tháng 11 30, 2013 10:39 pm
25 Trả lời
12195 Xem
gửi bởi dauphin
Thứ 7 Tháng 1 13, 2018 11:42 pm
 Tổng kết: Thấy Phật trong lễ điểm đạo
1, 2, 3, 4 gửi bởi Duy Khiêm - Thứ 6 Tháng 8 29, 2014 1:43 am
34 Trả lời
15329 Xem
gửi bởi Hoàng Hương
Thứ 2 Tháng 1 01, 2018 1:00 pm
 ::: Trẻ em được mở nhãn thấy Phật
1, 2 gửi bởi ngocan - Thứ 3 Tháng 6 21, 2011 9:55 am
12 Trả lời
18290 Xem
gửi bởi loveattila
Thứ 6 Tháng 10 20, 2017 5:43 pm
 Hướng dẫn về cách báo cáo điểm đạo- Cập nhật 15-05-17
gửi bởi VTHB - Thứ 4 Tháng 3 15, 2017 12:55 pm
0 Trả lời
1149 Xem
gửi bởi VTHB
Thứ 4 Tháng 3 15, 2017 12:55 pm
 Điểm đạo cho gia đình đại tá công an
gửi bởi Hoàng Mẫn - Thứ 4 Tháng 12 21, 2016 9:09 pm
0 Trả lời
1059 Xem
gửi bởi Hoàng Mẫn
Thứ 4 Tháng 12 21, 2016 9:09 pm
 Báo cáo điểm đạo của tu_yen
gửi bởi tu_yen - Thứ 2 Tháng 5 08, 2017 10:34 pm
7 Trả lời
739 Xem
gửi bởi tu_yen
Thứ 6 Tháng 1 19, 2018 5:39 pm
 Báo cáo điểm đạo của Linh My
gửi bởi linhmy - Thứ 6 Tháng 11 03, 2017 11:34 am
2 Trả lời
230 Xem
gửi bởi linhmy
Thứ 5 Tháng 1 18, 2018 4:28 pm
 Báo cáo làm đạo của Uyên Linh
1, 2, 3 gửi bởi uyên linh - Thứ 3 Tháng 5 10, 2016 2:50 pm
20 Trả lời
3394 Xem
gửi bởi uyên linh
Thứ 5 Tháng 1 18, 2018 8:24 am
 Báo cáo điểm đạo của Hoangthuyanh
1, 2, 3, 4 gửi bởi HTA68 - Thứ 3 Tháng 4 01, 2014 10:30 pm
35 Trả lời
6294 Xem
gửi bởi HTA68
Thứ 4 Tháng 1 17, 2018 6:09 pm
 Báo cáo điểm đạo của thunga
gửi bởi thunga - Thứ 4 Tháng 12 17, 2014 1:54 pm
8 Trả lời
1173 Xem
gửi bởi thunga
Thứ 4 Tháng 1 17, 2018 2:38 pm
 Báo cáo điểm đạo
gửi bởi Congtam - Chủ nhật Tháng 12 20, 2015 5:54 am
2 Trả lời
527 Xem
gửi bởi Congtam
Thứ 4 Tháng 1 17, 2018 12:49 pm
 Báo cáo điểm đạo
1, 2, 3 gửi bởi Pháp Tâm - Thứ 6 Tháng 7 22, 2016 10:42 pm
20 Trả lời
3058 Xem
gửi bởi Pháp Tâm
Thứ 4 Tháng 1 17, 2018 9:06 am
 Báo cáo điểm đạo của PhucDuyenGia
gửi bởi PhucDuyenGia - Chủ nhật Tháng 1 14, 2018 11:54 pm
0 Trả lời
98 Xem
gửi bởi PhucDuyenGia
Chủ nhật Tháng 1 14, 2018 11:54 pm
 Báo cáo làm đạo của Vithuctam
gửi bởi Vithuctam - Thứ 2 Tháng 6 01, 2015 8:43 am
8 Trả lời
1853 Xem
gửi bởi Vithuctam
Thứ 7 Tháng 1 13, 2018 9:12 am
 Báo cáo điểm đạo của thanhnhan
gửi bởi thanhnhan - Thứ 5 Tháng 11 14, 2013 10:24 am
6 Trả lời
1135 Xem
gửi bởi thanhnhan
Thứ 6 Tháng 1 12, 2018 11:52 am
 Báo cáo điểm đạo của Hà An
gửi bởi Hà An - Thứ 2 Tháng 8 15, 2016 2:04 pm
4 Trả lời
687 Xem
gửi bởi Hà An
Thứ 5 Tháng 1 11, 2018 4:33 pm
 Báo Cáo Điểm Đạo Của Hoang_godalat
1, 2, 3 gửi bởi Hoang_godalat - Thứ 2 Tháng 7 11, 2016 9:39 am
20 Trả lời
3214 Xem
gửi bởi Hoang_godalat
Thứ 3 Tháng 1 09, 2018 11:11 pm
 Báo cáo điểm đạo Journey
gửi bởi J0urney - Thứ 6 Tháng 8 25, 2017 4:20 pm
1 Trả lời
279 Xem
gửi bởi J0urney
Chủ nhật Tháng 1 07, 2018 7:28 pm
 Báo cáo điểm đạo của Hoaphuongtim
gửi bởi hoaphuongtim - Chủ nhật Tháng 1 07, 2018 4:14 pm
0 Trả lời
67 Xem
gửi bởi hoaphuongtim
Chủ nhật Tháng 1 07, 2018 4:14 pm
 Báo cáo điểm đạo của Huệ Bát
gửi bởi HueBat - Thứ 2 Tháng 8 16, 2010 11:40 am
5 Trả lời
841 Xem
gửi bởi HueBat
Thứ 7 Tháng 1 06, 2018 4:27 pm
 Báo cáo điểm đạo
gửi bởi Ennho - Thứ 6 Tháng 7 14, 2017 4:11 pm
1 Trả lời
220 Xem
gửi bởi Ennho
Thứ 5 Tháng 1 04, 2018 8:27 pm
 Báo cáo làm đạo của Boikhuonganh
gửi bởi Boikhuonganh - Thứ 5 Tháng 4 04, 2013 3:37 pm
4 Trả lời
249 Xem
gửi bởi Boikhuonganh
Thứ 5 Tháng 1 04, 2018 10:41 am
 Báo cáo điểm Đạo của Gieohatbode
gửi bởi Gieohatbode - Thứ 5 Tháng 1 04, 2018 12:29 am
0 Trả lời
62 Xem
gửi bởi Gieohatbode
Thứ 5 Tháng 1 04, 2018 12:29 am
 Báo cáo làm đạo của Hạnh Như
1, 2, 3, 4 gửi bởi Hạnh Như - Thứ 5 Tháng 11 19, 2015 9:39 pm
35 Trả lời
9143 Xem
gửi bởi Hạnh Như
Thứ 4 Tháng 1 03, 2018 11:17 pm
 Báo cáo làm đạo
gửi bởi hoasenhong - Thứ 7 Tháng 10 24, 2015 1:08 pm
1 Trả lời
426 Xem
gửi bởi hoasenhong
Thứ 4 Tháng 1 03, 2018 6:07 am
 Báo cáo điểm đạo của Phước Duyên
gửi bởi Phước Duyên - Thứ 5 Tháng 9 15, 2016 7:02 pm
5 Trả lời
829 Xem
gửi bởi Phước Duyên
Thứ 3 Tháng 1 02, 2018 2:03 pm
 Báo cáo điểm đạo của thachanhtrang
1 ... 6, 7, 8 gửi bởi thachanhtrang - Thứ 4 Tháng 9 14, 2011 2:34 pm
79 Trả lời
31720 Xem
gửi bởi thachanhtrang
Chủ nhật Tháng 12 31, 2017 11:04 pm
 Báo cáo điểm đạo của Hivong
1, 2 gửi bởi Hivong - Thứ 5 Tháng 4 13, 2017 7:48 pm
16 Trả lời
2339 Xem
gửi bởi Hivong
Chủ nhật Tháng 12 31, 2017 11:14 am
 Báo cáo điểm đạo của Duynguyen
gửi bởi duynguyen - Thứ 5 Tháng 11 02, 2017 12:00 pm
2 Trả lời
371 Xem
gửi bởi duynguyen
Chủ nhật Tháng 12 31, 2017 10:00 am
 Báo cáo điểm đạo của Ngọc Bích
gửi bởi Ngọc Bích - Thứ 2 Tháng 9 11, 2017 11:33 am
1 Trả lời
361 Xem
gửi bởi Ngọc Bích
Thứ 6 Tháng 12 29, 2017 10:12 pm
 Báo cáo điểm đạo của huynd90
1, 2 gửi bởi huynd90 - Thứ 5 Tháng 4 18, 2013 9:48 pm
17 Trả lời
4849 Xem
gửi bởi huynd90
Thứ 6 Tháng 12 29, 2017 4:14 pm
 Báo cáo làm đạo của Hanguyen
gửi bởi hanguyen - Thứ 5 Tháng 4 20, 2017 3:46 pm
2 Trả lời
393 Xem
gửi bởi hanguyen
Thứ 6 Tháng 12 29, 2017 3:33 pm
 Báo cáo điểm Đạo của loveattila
gửi bởi loveattila - Thứ 2 Tháng 10 30, 2017 1:52 am
2 Trả lời
302 Xem
gửi bởi loveattila
Thứ 5 Tháng 12 28, 2017 5:37 pm
 Báo cáo điểm đạo của MinhThanh
1, 2, 3, 4, 5 gửi bởi MinhThanh - Thứ 2 Tháng 11 18, 2013 8:19 pm
40 Trả lời
9394 Xem
gửi bởi MinhThanh
Thứ 5 Tháng 12 28, 2017 11:20 am
 Báo cáo Điểm đạo của Nampt!!!
gửi bởi Nampt - Thứ 3 Tháng 11 14, 2017 2:13 pm
1 Trả lời
88 Xem
gửi bởi Nampt
Thứ 4 Tháng 12 27, 2017 10:36 am
 Báo cáo điểm đạo của yoga
1, 2, 3, 4, 5 gửi bởi yoga - Thứ 5 Tháng 8 08, 2013 9:28 am
48 Trả lời
9594 Xem
gửi bởi yoga
Chủ nhật Tháng 12 24, 2017 9:03 am
 Báo cáo làm đạo của Phúc Lâm
1 ... 6, 7, 8 gửi bởi Phúc Lâm - Thứ 2 Tháng 3 23, 2015 7:17 am
70 Trả lời
12293 Xem
gửi bởi Phúc Lâm
Thứ 7 Tháng 12 23, 2017 1:27 pm
 Báo cáo điểm đạo của Dauphin
1, 2, 3 gửi bởi dauphin - Thứ 4 Tháng 9 12, 2012 11:12 pm
25 Trả lời
9858 Xem
gửi bởi dauphin
Thứ 4 Tháng 12 20, 2017 10:44 pm
 Báo cáo điểm đạo của Người Tầm Đạo
1, 2 gửi bởi Người Tầm Đạo - Thứ 5 Tháng 5 15, 2014 12:04 am
18 Trả lời
3935 Xem
gửi bởi Người Tầm Đạo
Thứ 4 Tháng 12 20, 2017 12:33 pm
 Báo cáo điểm đạo của Hàn Thủy Nguyệt
gửi bởi hanthuynguyet - Thứ 2 Tháng 1 25, 2016 10:05 pm
5 Trả lời
1205 Xem
gửi bởi hanthuynguyet
Thứ 4 Tháng 12 20, 2017 10:41 am
 Báo cáo điểm đạo của huyhuy
gửi bởi huyhuy - Thứ 2 Tháng 6 13, 2016 10:29 pm
7 Trả lời
1097 Xem
gửi bởi huyhuy
Thứ 2 Tháng 12 18, 2017 8:49 pm
 Báo cáo điểm đạo của dieumay61
gửi bởi dieumay61 - Thứ 6 Tháng 2 10, 2017 11:19 pm
6 Trả lời
910 Xem
gửi bởi dieumay61
Thứ 6 Tháng 12 15, 2017 11:34 pm
 Báo cáo điểm đạo của lienminh123
1, 2, 3 gửi bởi lienminh123 - Thứ 3 Tháng 7 22, 2014 3:06 am
22 Trả lời
3627 Xem
gửi bởi lienminh123
Thứ 3 Tháng 12 12, 2017 3:56 am
 Báo cáo điểm đạo của Tenryu
gửi bởi Tenryu - Thứ 4 Tháng 11 01, 2017 4:49 pm
1 Trả lời
201 Xem
gửi bởi Tenryu
Thứ 2 Tháng 12 11, 2017 8:21 pm
 Báo cáo làm đạo của Đá Ngũ Sắc
gửi bởi Đá Ngũ Sắc - Thứ 5 Tháng 1 08, 2015 5:56 am
8 Trả lời
1890 Xem
gửi bởi Đá Ngũ Sắc
Thứ 7 Tháng 12 09, 2017 10:49 pm
 Báo cáo làm đạo của mai hoa
1, 2 gửi bởi Mai Hoa - Thứ 5 Tháng 3 17, 2016 12:01 am
11 Trả lời
1853 Xem
gửi bởi Mai Hoa
Thứ 6 Tháng 12 08, 2017 10:38 pm
 Báo cáo làm đạo của Trọng Đức
gửi bởi Trọng Đức - Thứ 4 Tháng 11 09, 2016 11:21 am
6 Trả lời
1190 Xem
gửi bởi Trọng Đức
Thứ 2 Tháng 12 04, 2017 4:50 pm
 Báo cáo làm đạo của Mẫn Hy Vương
1, 2, 3 gửi bởi Mẫn Hy Vương - Thứ 5 Tháng 2 04, 2016 1:14 pm
23 Trả lời
4504 Xem
gửi bởi Mẫn Hy Vương
Chủ nhật Tháng 12 03, 2017 9:46 pm
 Báo cáo làm đạo của Triệu Minh
1, 2, 3 gửi bởi Triệu Minh - Thứ 6 Tháng 10 12, 2012 1:58 pm
23 Trả lời
3389 Xem
gửi bởi Triệu Minh
Chủ nhật Tháng 12 03, 2017 1:39 pm
 Báo cáo làm đạo của Shizuka
1, 2 gửi bởi Shizuka - Thứ 7 Tháng 1 03, 2015 7:40 pm
12 Trả lời
1389 Xem
gửi bởi Shizuka
Thứ 7 Tháng 12 02, 2017 9:28 pm