Báo cáo điểm đạo, cúng dường, thành tích tu học
THÀNH TÍCH TU HỌC
56 Chủ đề
181 Bài viết
gửi bởi Tam_Tu_Bi
Thứ 2 Tháng 10 30, 2017 3:42 am
BÁO CÁO DÂNG LỄ VẬT CÚNG DƯỜNG
125 Chủ đề
226 Bài viết
gửi bởi Đậu Trắng
Thứ 4 Tháng 11 15, 2017 3:56 pm
 Hướng dẫn báo cáo bài viết, link liên kết bị lỗi
gửi bởi Admin - Thứ 6 Tháng 3 24, 2017 1:06 am
0 Trả lời
4845 Xem
gửi bởi Admin
Thứ 6 Tháng 3 24, 2017 1:06 am
 Tổng kết: Thấy Phật trong lễ điểm đạo
1, 2, 3, 4 gửi bởi Duy Khiêm - Thứ 6 Tháng 8 29, 2014 1:43 am
32 Trả lời
13727 Xem
gửi bởi Hoàng Hương
Thứ 6 Tháng 11 03, 2017 4:19 pm
 ::: Trẻ em được mở nhãn thấy Phật
1, 2 gửi bởi ngocan - Thứ 3 Tháng 6 21, 2011 9:55 am
12 Trả lời
17445 Xem
gửi bởi loveattila
Thứ 6 Tháng 10 20, 2017 5:43 pm
 Điểm Đạo Cho Các Nhà Khoa Học
1, 2, 3 gửi bởi dauphin - Thứ 7 Tháng 11 30, 2013 10:39 pm
22 Trả lời
10734 Xem
gửi bởi dauphin
Thứ 4 Tháng 9 13, 2017 11:05 pm
 Hướng dẫn về cách báo cáo điểm đạo- Cập nhật 15-05-17
gửi bởi VTHB - Thứ 4 Tháng 3 15, 2017 12:55 pm
0 Trả lời
989 Xem
gửi bởi VTHB
Thứ 4 Tháng 3 15, 2017 12:55 pm
 Điểm đạo cho gia đình đại tá công an
gửi bởi Hoàng Mẫn - Thứ 4 Tháng 12 21, 2016 9:09 pm
0 Trả lời
938 Xem
gửi bởi Hoàng Mẫn
Thứ 4 Tháng 12 21, 2016 9:09 pm
 Báo cáo điểm đạo của Hivong
1, 2 gửi bởi Hivong - Thứ 5 Tháng 4 13, 2017 7:48 pm
14 Trả lời
1578 Xem
gửi bởi Hivong
Thứ 2 Tháng 11 13, 2017 4:41 pm
 Báo cáo điểm đạo của Tâm Minh
gửi bởi Tâm Minh - Thứ 5 Tháng 4 13, 2017 4:05 pm
1 Trả lời
282 Xem
gửi bởi Tâm Minh
Thứ 2 Tháng 11 13, 2017 11:06 am
 Báo cáo điểm đạo của Người Tầm Đạo
1, 2 gửi bởi Người Tầm Đạo - Thứ 5 Tháng 5 15, 2014 12:04 am
17 Trả lời
3195 Xem
gửi bởi Người Tầm Đạo
Chủ nhật Tháng 11 12, 2017 3:06 pm
 Báo cáo làm đạo của Cafe_den
1, 2 gửi bởi Cafe_den - Thứ 4 Tháng 11 05, 2014 12:45 pm
15 Trả lời
2930 Xem
gửi bởi Cafe_den
Chủ nhật Tháng 11 12, 2017 12:59 pm
 Báo cáo điểm đạo của Hàn Thủy Nguyệt
gửi bởi hanthuynguyet - Thứ 2 Tháng 1 25, 2016 10:05 pm
5 Trả lời
1003 Xem
gửi bởi hanthuynguyet
Chủ nhật Tháng 11 12, 2017 8:08 am
 Báo Cáo Điểm Đạo Của Hoang_godalat
1, 2 gửi bởi Hoang_godalat - Thứ 2 Tháng 7 11, 2016 9:39 am
10 Trả lời
1934 Xem
gửi bởi Hoang_godalat
Thứ 7 Tháng 11 11, 2017 7:03 am
 Báo cáo điểm đạo
gửi bởi ThienChau - Thứ 6 Tháng 2 17, 2017 11:28 pm
3 Trả lời
673 Xem
gửi bởi ThienChau
Thứ 5 Tháng 11 09, 2017 11:36 am
 Báo cáo điểm đạo của Liên Nhu
gửi bởi Liên Nhu - Thứ 2 Tháng 10 23, 2017 11:28 am
2 Trả lời
135 Xem
gửi bởi Liên Nhu
Thứ 4 Tháng 11 08, 2017 2:13 pm
 Báo cáo làm đạo của mai hoa
1, 2 gửi bởi Mai Hoa - Thứ 5 Tháng 3 17, 2016 12:01 am
10 Trả lời
1535 Xem
gửi bởi Mai Hoa
Thứ 2 Tháng 11 06, 2017 10:54 am
 Báo cáo danh sách làm đạo của Titoay
gửi bởi titoay - Thứ 3 Tháng 2 02, 2016 10:06 pm
7 Trả lời
1190 Xem
gửi bởi titoay
Thứ 7 Tháng 11 04, 2017 7:23 pm
 Báo cáo điểm đạo của Linh My
gửi bởi linhmy - Thứ 6 Tháng 11 03, 2017 11:34 am
0 Trả lời
59 Xem
gửi bởi linhmy
Thứ 6 Tháng 11 03, 2017 11:34 am
 Báo cáo điểm đạo
gửi bởi Megumi - Thứ 5 Tháng 11 02, 2017 5:33 pm
0 Trả lời
72 Xem
gửi bởi Megumi
Thứ 5 Tháng 11 02, 2017 5:33 pm
 Báo cáo điểm đạo của Duynguyen
gửi bởi duynguyen - Thứ 5 Tháng 11 02, 2017 12:00 pm
0 Trả lời
95 Xem
gửi bởi duynguyen
Thứ 5 Tháng 11 02, 2017 12:00 pm
 Báo cáo giới thiệu Đạo sau một năm tu học
gửi bởi Tugia78 - Thứ 3 Tháng 6 20, 2017 11:11 am
3 Trả lời
635 Xem
gửi bởi Tugia78
Thứ 4 Tháng 11 01, 2017 10:18 pm
 BÁO CÁO ĐIỂM ĐẠO CỦA TENRYU
gửi bởi Tenryu - Thứ 4 Tháng 11 01, 2017 4:49 pm
0 Trả lời
82 Xem
gửi bởi Tenryu
Thứ 4 Tháng 11 01, 2017 4:49 pm
 Báo cáo điểm đạo của MinhThanh
1, 2, 3, 4 gửi bởi MinhThanh - Thứ 2 Tháng 11 18, 2013 8:19 pm
38 Trả lời
7778 Xem
gửi bởi MinhThanh
Thứ 4 Tháng 11 01, 2017 11:05 am
 Báo cáo điểm đạo của TAOMEO
gửi bởi taomeo - Thứ 3 Tháng 8 18, 2015 9:26 am
7 Trả lời
1331 Xem
gửi bởi taomeo
Thứ 4 Tháng 11 01, 2017 9:28 am
 Báo cáo điểm đạo của Dã Yên Thảo
1, 2 gửi bởi Dã Yên Thảo - Thứ 4 Tháng 12 21, 2016 12:51 pm
11 Trả lời
1324 Xem
gửi bởi Dã Yên Thảo
Thứ 3 Tháng 10 31, 2017 4:13 pm
 Trang điểm đạo của Tieuquachphu
gửi bởi tieuquachphu - Thứ 2 Tháng 10 30, 2017 9:05 pm
0 Trả lời
86 Xem
gửi bởi tieuquachphu
Thứ 2 Tháng 10 30, 2017 9:05 pm
 Báo cáo làm đạo của Hạnh Như
1, 2, 3, 4 gửi bởi Hạnh Như - Thứ 5 Tháng 11 19, 2015 9:39 pm
34 Trả lời
8072 Xem
gửi bởi Hạnh Như
Thứ 2 Tháng 10 30, 2017 2:45 pm
 Báo cáo làm đạo của Uyên Linh
1, 2 gửi bởi uyên linh - Thứ 3 Tháng 5 10, 2016 2:50 pm
17 Trả lời
2594 Xem
gửi bởi uyên linh
Thứ 2 Tháng 10 30, 2017 7:57 am
 Báo cáo điểm Đạo của loveattila
gửi bởi loveattila - Thứ 2 Tháng 10 30, 2017 1:52 am
0 Trả lời
56 Xem
gửi bởi loveattila
Thứ 2 Tháng 10 30, 2017 1:52 am
 Báo cáo điểm đạo của tu_yen
gửi bởi tu_yen - Thứ 2 Tháng 5 08, 2017 10:34 pm
2 Trả lời
326 Xem
gửi bởi tu_yen
Chủ nhật Tháng 10 29, 2017 8:11 pm
 Báo cáo điểm đạo của Ruby38
gửi bởi ruby38 - Thứ 7 Tháng 10 28, 2017 6:55 pm
0 Trả lời
93 Xem
gửi bởi ruby38
Thứ 7 Tháng 10 28, 2017 6:55 pm
 Báo cáo điểm đạo
gửi bởi Đồng Thảo - Thứ 4 Tháng 3 11, 2015 12:28 pm
7 Trả lời
1222 Xem
gửi bởi Đồng Thảo
Thứ 7 Tháng 10 28, 2017 12:02 am
 Báo cáo điểm đạo của Gia An
gửi bởi Gia An - Chủ nhật Tháng 9 03, 2017 11:35 pm
3 Trả lời
374 Xem
gửi bởi Gia An
Thứ 6 Tháng 10 27, 2017 11:21 pm
 Báo cáo làm đạo của Bá Tùng
gửi bởi Bá Tùng - Thứ 4 Tháng 11 02, 2016 1:07 pm
3 Trả lời
602 Xem
gửi bởi Bá Tùng
Thứ 4 Tháng 10 25, 2017 3:19 pm
 Báo cáo hành đạo Hasu
gửi bởi Hasu - Thứ 5 Tháng 7 27, 2017 10:53 pm
2 Trả lời
321 Xem
gửi bởi Hasu
Thứ 7 Tháng 10 21, 2017 8:26 pm
 Báo cáo điểm đạo của Phước Duyên
gửi bởi Phước Duyên - Thứ 5 Tháng 9 15, 2016 7:02 pm
2 Trả lời
435 Xem
gửi bởi Phước Duyên
Thứ 7 Tháng 10 21, 2017 5:17 pm
 Báo cáo làm đạo của Thiện Phúc
gửi bởi Thiện Phúc - Thứ 2 Tháng 3 30, 2015 12:03 am
1 Trả lời
515 Xem
gửi bởi Thiện Phúc
Thứ 5 Tháng 10 19, 2017 6:08 am
 Báo cáo điểm đạo của Phuongha
1, 2 gửi bởi phuongha - Thứ 6 Tháng 12 26, 2014 8:23 pm
14 Trả lời
3013 Xem
gửi bởi phuongha
Thứ 2 Tháng 10 16, 2017 6:23 pm
 Báo cáo điểm đạo của huynd90
1, 2 gửi bởi huynd90 - Thứ 5 Tháng 4 18, 2013 9:48 pm
15 Trả lời
4293 Xem
gửi bởi huynd90
Thứ 2 Tháng 10 16, 2017 10:18 am
 Báo cáo làm đạo của Vithuctam
gửi bởi Vithuctam - Thứ 2 Tháng 6 01, 2015 8:43 am
6 Trả lời
1437 Xem
gửi bởi Vithuctam
Thứ 7 Tháng 10 14, 2017 8:43 am
 Báo cáo làm đạo của aladanh
gửi bởi aladanh - Thứ 5 Tháng 10 12, 2017 11:30 am
0 Trả lời
136 Xem
gửi bởi aladanh
Thứ 5 Tháng 10 12, 2017 11:30 am
 Báo cáo điểm đạo của Yan le
gửi bởi yan le - Chủ nhật Tháng 10 08, 2017 7:36 pm
0 Trả lời
132 Xem
gửi bởi yan le
Chủ nhật Tháng 10 08, 2017 7:36 pm
 Báo cáo điểm đạo của thachanhtrang
1 ... 6, 7, 8 gửi bởi thachanhtrang - Thứ 4 Tháng 9 14, 2011 2:34 pm
78 Trả lời
28825 Xem
gửi bởi thachanhtrang
Thứ 7 Tháng 10 07, 2017 11:42 pm
 Báo cáo làm đạo của Như Oanh
gửi bởi NhuOanh93 - Thứ 4 Tháng 12 14, 2016 10:42 am
2 Trả lời
403 Xem
gửi bởi NhuOanh93
Thứ 6 Tháng 10 06, 2017 7:18 am
 Báo cáo điểm đạo của Hà An
gửi bởi Hà An - Thứ 2 Tháng 8 15, 2016 2:04 pm
2 Trả lời
445 Xem
gửi bởi Hà An
Thứ 5 Tháng 10 05, 2017 10:25 am
 Báo cáo làm đạo của Phúc Lâm
1 ... 5, 6, 7 gửi bởi Phúc Lâm - Thứ 2 Tháng 3 23, 2015 7:17 am
67 Trả lời
10414 Xem
gửi bởi Phúc Lâm
Thứ 5 Tháng 9 28, 2017 8:40 am
 Báo cáo điểm đạo của lienminh123
1, 2, 3 gửi bởi lienminh123 - Thứ 3 Tháng 7 22, 2014 3:06 am
21 Trả lời
3214 Xem
gửi bởi lienminh123
Thứ 3 Tháng 9 26, 2017 5:36 am
 Báo cáo điểm đạo
1, 2 gửi bởi Pháp Tâm - Thứ 6 Tháng 7 22, 2016 10:42 pm
17 Trả lời
2212 Xem
gửi bởi Pháp Tâm
Chủ nhật Tháng 9 24, 2017 2:49 pm
 Báo cáo điểm đạo của Whoami
gửi bởi whoami - Thứ 7 Tháng 8 31, 2013 4:01 pm
1 Trả lời
1082 Xem
gửi bởi whoami
Chủ nhật Tháng 9 24, 2017 11:03 am
 Báo cáo điểm đạo của Brightmoon
gửi bởi brightmoon - Thứ 2 Tháng 6 19, 2017 7:27 pm
3 Trả lời
317 Xem
gửi bởi brightmoon
Thứ 7 Tháng 9 23, 2017 8:18 pm
 Báo cáo làm đạo của Tamtubi
1, 2 gửi bởi Tam_Tu_Bi - Thứ 7 Tháng 5 12, 2012 4:53 am
17 Trả lời
1612 Xem
gửi bởi Tam_Tu_Bi
Thứ 7 Tháng 9 23, 2017 12:52 pm
 Báo cáo điểm đạo của Ngocban85
1, 2, 3, 4, 5 gửi bởi ngocban85 - Thứ 3 Tháng 1 29, 2013 2:43 pm
41 Trả lời
9041 Xem
gửi bởi ngocban85
Thứ 2 Tháng 9 18, 2017 2:22 pm