Báo cáo điểm đạo, cúng dường, thành tích tu học
THÀNH TÍCH TU HỌC
58 Chủ đề
190 Bài viết
gửi bởi Tam_Tu_Bi
Thứ 2 Tháng 10 30, 2017 3:42 am
BÁO CÁO DÂNG LỄ VẬT CÚNG DƯỜNG
129 Chủ đề
230 Bài viết
gửi bởi Thái Bình Dương
Thứ 5 Tháng 11 30, 2017 9:15 pm
 Hướng dẫn báo cáo bài viết, link liên kết bị lỗi
gửi bởi Admin - Thứ 6 Tháng 3 24, 2017 1:06 am
0 Trả lời
6341 Xem
gửi bởi Admin
Thứ 6 Tháng 3 24, 2017 1:06 am
 Tổng kết: Thấy Phật trong lễ điểm đạo
1, 2, 3, 4 gửi bởi Duy Khiêm - Thứ 6 Tháng 8 29, 2014 1:43 am
33 Trả lời
14373 Xem
gửi bởi Hoàng Hương
Thứ 6 Tháng 12 01, 2017 2:45 pm
 Điểm Đạo Cho Các Nhà Khoa Học
1, 2, 3 gửi bởi dauphin - Thứ 7 Tháng 11 30, 2013 10:39 pm
23 Trả lời
11374 Xem
gửi bởi dauphin
Chủ nhật Tháng 11 19, 2017 10:54 am
 ::: Trẻ em được mở nhãn thấy Phật
1, 2 gửi bởi ngocan - Thứ 3 Tháng 6 21, 2011 9:55 am
12 Trả lời
17803 Xem
gửi bởi loveattila
Thứ 6 Tháng 10 20, 2017 5:43 pm
 Hướng dẫn về cách báo cáo điểm đạo- Cập nhật 15-05-17
gửi bởi VTHB - Thứ 4 Tháng 3 15, 2017 12:55 pm
0 Trả lời
1062 Xem
gửi bởi VTHB
Thứ 4 Tháng 3 15, 2017 12:55 pm
 Điểm đạo cho gia đình đại tá công an
gửi bởi Hoàng Mẫn - Thứ 4 Tháng 12 21, 2016 9:09 pm
0 Trả lời
970 Xem
gửi bởi Hoàng Mẫn
Thứ 4 Tháng 12 21, 2016 9:09 pm
 Báo cáo điểm đạo của dieumay61
gửi bởi dieumay61 - Thứ 6 Tháng 2 10, 2017 11:19 pm
6 Trả lời
803 Xem
gửi bởi dieumay61
Thứ 6 Tháng 12 15, 2017 11:34 pm
 Báo Cáo Điểm Đạo Của Hoang_godalat
1, 2 gửi bởi Hoang_godalat - Thứ 2 Tháng 7 11, 2016 9:39 am
14 Trả lời
2430 Xem
gửi bởi Hoang_godalat
Thứ 4 Tháng 12 13, 2017 1:25 pm
 Báo cáo điểm đạo của lienminh123
1, 2, 3 gửi bởi lienminh123 - Thứ 3 Tháng 7 22, 2014 3:06 am
22 Trả lời
3388 Xem
gửi bởi lienminh123
Thứ 3 Tháng 12 12, 2017 3:56 am
 Báo cáo điểm đạo của Tenryu
gửi bởi Tenryu - Thứ 4 Tháng 11 01, 2017 4:49 pm
1 Trả lời
162 Xem
gửi bởi Tenryu
Thứ 2 Tháng 12 11, 2017 8:21 pm
 Báo cáo làm đạo của Boikhuonganh
gửi bởi Boikhuonganh - Thứ 5 Tháng 4 04, 2013 3:37 pm
3 Trả lời
101 Xem
gửi bởi Boikhuonganh
Chủ nhật Tháng 12 10, 2017 11:16 am
 Báo cáo làm đạo của Đá Ngũ Sắc
gửi bởi Đá Ngũ Sắc - Thứ 5 Tháng 1 08, 2015 5:56 am
8 Trả lời
1736 Xem
gửi bởi Đá Ngũ Sắc
Thứ 7 Tháng 12 09, 2017 10:49 pm
 Báo cáo làm đạo của mai hoa
1, 2 gửi bởi Mai Hoa - Thứ 5 Tháng 3 17, 2016 12:01 am
11 Trả lời
1680 Xem
gửi bởi Mai Hoa
Thứ 6 Tháng 12 08, 2017 10:38 pm
 Báo cáo điểm đạo của tu_yen
gửi bởi tu_yen - Thứ 2 Tháng 5 08, 2017 10:34 pm
4 Trả lời
480 Xem
gửi bởi tu_yen
Thứ 5 Tháng 12 07, 2017 4:08 pm
 Báo cáo điểm đạo của thunga
gửi bởi thunga - Thứ 4 Tháng 12 17, 2014 1:54 pm
7 Trả lời
1081 Xem
gửi bởi thunga
Thứ 5 Tháng 12 07, 2017 3:03 pm
 Báo cáo điểm đạo của Linh My
gửi bởi linhmy - Thứ 6 Tháng 11 03, 2017 11:34 am
1 Trả lời
161 Xem
gửi bởi linhmy
Thứ 5 Tháng 12 07, 2017 10:41 am
 Báo cáo làm đạo của Phúc Lâm
1 ... 5, 6, 7 gửi bởi Phúc Lâm - Thứ 2 Tháng 3 23, 2015 7:17 am
69 Trả lời
11104 Xem
gửi bởi Phúc Lâm
Thứ 3 Tháng 12 05, 2017 12:53 pm
 Báo cáo làm đạo của Trọng Đức
gửi bởi Trọng Đức - Thứ 4 Tháng 11 09, 2016 11:21 am
6 Trả lời
1076 Xem
gửi bởi Trọng Đức
Thứ 2 Tháng 12 04, 2017 4:50 pm
 Báo cáo làm đạo của Mẫn Hy Vương
1, 2, 3 gửi bởi Mẫn Hy Vương - Thứ 5 Tháng 2 04, 2016 1:14 pm
23 Trả lời
4353 Xem
gửi bởi Mẫn Hy Vương
Chủ nhật Tháng 12 03, 2017 9:46 pm
 Báo cáo làm đạo của Triệu Minh
1, 2, 3 gửi bởi Triệu Minh - Thứ 6 Tháng 10 12, 2012 1:58 pm
23 Trả lời
3340 Xem
gửi bởi Triệu Minh
Chủ nhật Tháng 12 03, 2017 1:39 pm
 Báo cáo làm đạo của Uyên Linh
1, 2 gửi bởi uyên linh - Thứ 3 Tháng 5 10, 2016 2:50 pm
18 Trả lời
2854 Xem
gửi bởi uyên linh
Chủ nhật Tháng 12 03, 2017 11:23 am
 Báo cáo làm đạo của Shizuka
1, 2 gửi bởi Shizuka - Thứ 7 Tháng 1 03, 2015 7:40 pm
12 Trả lời
1118 Xem
gửi bởi Shizuka
Thứ 7 Tháng 12 02, 2017 9:28 pm
 Báo cáo điểm đạo của MinhThanh
1, 2, 3, 4 gửi bởi MinhThanh - Thứ 2 Tháng 11 18, 2013 8:19 pm
39 Trả lời
8342 Xem
gửi bởi MinhThanh
Thứ 7 Tháng 12 02, 2017 6:12 pm
 Báo cáo điểm đạo
1, 2 gửi bởi Pháp Tâm - Thứ 6 Tháng 7 22, 2016 10:42 pm
18 Trả lời
2502 Xem
gửi bởi Pháp Tâm
Thứ 7 Tháng 12 02, 2017 10:32 am
 Báo cáo giới thiệu Đạo sau một năm tu học
gửi bởi Tugia78 - Thứ 3 Tháng 6 20, 2017 11:11 am
4 Trả lời
799 Xem
gửi bởi Tugia78
Thứ 6 Tháng 12 01, 2017 11:38 pm
 Báo cáo làm đạo của Phapman
gửi bởi phapman - Thứ 3 Tháng 7 28, 2015 9:17 pm
3 Trả lời
955 Xem
gửi bởi phapman
Thứ 6 Tháng 12 01, 2017 6:22 pm
 Báo cáo điểm đạo của Dã Yên Thảo
1, 2 gửi bởi Dã Yên Thảo - Thứ 4 Tháng 12 21, 2016 12:51 pm
12 Trả lời
1499 Xem
gửi bởi Dã Yên Thảo
Thứ 6 Tháng 12 01, 2017 1:45 pm
 Báo cáo làm đạo của Ân Thiện
gửi bởi Ân Thiện - Thứ 2 Tháng 8 03, 2015 11:23 am
6 Trả lời
1050 Xem
gửi bởi Ân Thiện
Thứ 5 Tháng 11 30, 2017 9:06 pm
 Báo cáo điểm đạo của Duynguyen
gửi bởi duynguyen - Thứ 5 Tháng 11 02, 2017 12:00 pm
1 Trả lời
220 Xem
gửi bởi duynguyen
Thứ 4 Tháng 11 29, 2017 5:25 pm
 Báo cáo điểm Đạo của loveattila
gửi bởi loveattila - Thứ 2 Tháng 10 30, 2017 1:52 am
1 Trả lời
170 Xem
gửi bởi loveattila
Thứ 4 Tháng 11 29, 2017 11:57 am
 Báo cáo điểm đạo của Tường Lãm
gửi bởi Tường Lãm - Thứ 4 Tháng 11 29, 2017 10:37 am
0 Trả lời
88 Xem
gửi bởi Tường Lãm
Thứ 4 Tháng 11 29, 2017 10:37 am
 Báo cáo làm đạo của Duyên Mầm
gửi bởi Duyên Mầm - Thứ 3 Tháng 11 28, 2017 12:50 pm
0 Trả lời
88 Xem
gửi bởi Duyên Mầm
Thứ 3 Tháng 11 28, 2017 12:50 pm
 Báo cáo điểm đạo Thiện Hòa
gửi bởi Thiện Hòa - Thứ 3 Tháng 8 23, 2016 12:45 am
1 Trả lời
411 Xem
gửi bởi Thiện Hòa
Thứ 2 Tháng 11 27, 2017 1:31 am
 Báo cáo điểm đạo của Hivong
1, 2 gửi bởi Hivong - Thứ 5 Tháng 4 13, 2017 7:48 pm
15 Trả lời
1911 Xem
gửi bởi Hivong
Chủ nhật Tháng 11 26, 2017 11:50 pm
 Báo cáo điểm đạo của Vũ Lương
gửi bởi Vũ Lương - Chủ nhật Tháng 11 26, 2017 3:58 pm
0 Trả lời
70 Xem
gửi bởi Vũ Lương
Chủ nhật Tháng 11 26, 2017 3:58 pm
 Báo cáo làm đạo của Tamtubi
1, 2 gửi bởi Tam_Tu_Bi - Thứ 7 Tháng 5 12, 2012 4:53 am
18 Trả lời
1908 Xem
gửi bởi Tam_Tu_Bi
Thứ 4 Tháng 11 22, 2017 2:14 pm
 Báo cáo làm đạo của linhvn
gửi bởi linhvn - Thứ 4 Tháng 1 22, 2014 10:56 pm
5 Trả lời
559 Xem
gửi bởi linhvn
Thứ 3 Tháng 11 21, 2017 1:54 pm
 Báo cáo điểm đạo của Phước Duyên
gửi bởi Phước Duyên - Thứ 5 Tháng 9 15, 2016 7:02 pm
3 Trả lời
544 Xem
gửi bởi Phước Duyên
Chủ nhật Tháng 11 19, 2017 12:22 pm
 Báo cáo điểm đạo của Tâm Minh
gửi bởi Tâm Minh - Thứ 5 Tháng 4 13, 2017 4:05 pm
1 Trả lời
328 Xem
gửi bởi Tâm Minh
Thứ 2 Tháng 11 13, 2017 11:06 am
 Báo cáo điểm đạo của Người Tầm Đạo
1, 2 gửi bởi Người Tầm Đạo - Thứ 5 Tháng 5 15, 2014 12:04 am
17 Trả lời
3402 Xem
gửi bởi Người Tầm Đạo
Chủ nhật Tháng 11 12, 2017 3:06 pm
 Báo cáo làm đạo của Cafe_den
1, 2 gửi bởi Cafe_den - Thứ 4 Tháng 11 05, 2014 12:45 pm
15 Trả lời
3130 Xem
gửi bởi Cafe_den
Chủ nhật Tháng 11 12, 2017 12:59 pm
 Báo cáo điểm đạo của Hàn Thủy Nguyệt
gửi bởi hanthuynguyet - Thứ 2 Tháng 1 25, 2016 10:05 pm
5 Trả lời
1051 Xem
gửi bởi hanthuynguyet
Chủ nhật Tháng 11 12, 2017 8:08 am
 Báo cáo điểm đạo
gửi bởi ThienChau - Thứ 6 Tháng 2 17, 2017 11:28 pm
3 Trả lời
734 Xem
gửi bởi ThienChau
Thứ 5 Tháng 11 09, 2017 11:36 am
 Báo cáo điểm đạo của Liên Nhu
gửi bởi Liên Nhu - Thứ 2 Tháng 10 23, 2017 11:28 am
2 Trả lời
175 Xem
gửi bởi Liên Nhu
Thứ 4 Tháng 11 08, 2017 2:13 pm
 Báo cáo danh sách làm đạo của Titoay
gửi bởi titoay - Thứ 3 Tháng 2 02, 2016 10:06 pm
7 Trả lời
1228 Xem
gửi bởi titoay
Thứ 7 Tháng 11 04, 2017 7:23 pm
 Báo cáo điểm đạo
gửi bởi Megumi - Thứ 5 Tháng 11 02, 2017 5:33 pm
0 Trả lời
88 Xem
gửi bởi Megumi
Thứ 5 Tháng 11 02, 2017 5:33 pm
 Báo cáo điểm đạo của TAOMEO
gửi bởi taomeo - Thứ 3 Tháng 8 18, 2015 9:26 am
7 Trả lời
1446 Xem
gửi bởi taomeo
Thứ 4 Tháng 11 01, 2017 9:28 am
 Trang điểm đạo của Tieuquachphu
gửi bởi tieuquachphu - Thứ 2 Tháng 10 30, 2017 9:05 pm
0 Trả lời
104 Xem
gửi bởi tieuquachphu
Thứ 2 Tháng 10 30, 2017 9:05 pm
 Báo cáo làm đạo của Hạnh Như
1, 2, 3, 4 gửi bởi Hạnh Như - Thứ 5 Tháng 11 19, 2015 9:39 pm
34 Trả lời
8390 Xem
gửi bởi Hạnh Như
Thứ 2 Tháng 10 30, 2017 2:45 pm
 Báo cáo điểm đạo của Ruby38
gửi bởi ruby38 - Thứ 7 Tháng 10 28, 2017 6:55 pm
0 Trả lời
123 Xem
gửi bởi ruby38
Thứ 7 Tháng 10 28, 2017 6:55 pm
 Báo cáo điểm đạo
gửi bởi Đồng Thảo - Thứ 4 Tháng 3 11, 2015 12:28 pm
7 Trả lời
1299 Xem
gửi bởi Đồng Thảo
Thứ 7 Tháng 10 28, 2017 12:02 am