By forum members
 Thông báo ngưng dạy đạo trên diễn đàn
gửi bởi VTHB - Thứ 7 Tháng 5 18, 2019 2:31 pm
0 Trả lời
1255 Xem
gửi bởi VTHB
Thứ 7 Tháng 5 18, 2019 2:31 pm
 Thông báo việc chấm dứt phổ biến bài kệ
gửi bởi VTHB - Thứ 5 Tháng 5 16, 2019 1:26 pm
0 Trả lời
896 Xem
gửi bởi VTHB
Thứ 5 Tháng 5 16, 2019 1:26 pm
 A Tattooed Man with Bad Luck
gửi bởi rain9811 - Thứ 5 Tháng 4 25, 2019 12:56 pm
0 Trả lời
82 Xem
gửi bởi rain9811
Thứ 5 Tháng 4 25, 2019 12:56 pm
 A shaman's encounter with spirits
gửi bởi Quy Tâm - Thứ 4 Tháng 2 13, 2019 2:17 pm
0 Trả lời
95 Xem
gửi bởi Quy Tâm
Thứ 4 Tháng 2 13, 2019 2:17 pm
 Challenging a demonic spirit
gửi bởi Công Anh - Thứ 5 Tháng 1 10, 2019 8:48 am
0 Trả lời
115 Xem
gửi bởi Công Anh
Thứ 5 Tháng 1 10, 2019 8:48 am
 A dream of being saved
1, 2, 3 gửi bởi MillionGratitudes - Thứ 6 Tháng 12 01, 2017 5:49 am
21 Trả lời
4003 Xem
gửi bởi MillionGratitudes
Thứ 2 Tháng 12 17, 2018 8:51 am
 THE PAPER HORSE
gửi bởi bluesky - Thứ 3 Tháng 11 27, 2018 11:19 am
0 Trả lời
120 Xem
gửi bởi bluesky
Thứ 3 Tháng 11 27, 2018 11:19 am
 A Pained Soul
gửi bởi Gia An - Chủ nhật Tháng 11 18, 2018 3:00 am
0 Trả lời
169 Xem
gửi bởi Gia An
Chủ nhật Tháng 11 18, 2018 3:00 am
 Having to leave town because of spirit possession
gửi bởi Hivong - Thứ 3 Tháng 9 04, 2018 4:31 pm
2 Trả lời
445 Xem
gửi bởi Hivong
Thứ 2 Tháng 10 15, 2018 12:20 pm
 Ritual to ask for a deity's protection
gửi bởi Hữu-Huyễn - Thứ 7 Tháng 9 29, 2018 8:06 am
0 Trả lời
262 Xem
gửi bởi Hữu-Huyễn
Thứ 7 Tháng 9 29, 2018 8:06 am
 The possession of my brother, the atheist.
gửi bởi Đức Nhân - Thứ 3 Tháng 9 18, 2018 2:22 pm
0 Trả lời
243 Xem
gửi bởi Đức Nhân
Thứ 3 Tháng 9 18, 2018 2:22 pm
 AN APPEAL FOR LIFETIME EXTENSION
gửi bởi bluesky - Thứ 2 Tháng 9 03, 2018 8:47 am
0 Trả lời
299 Xem
gửi bởi bluesky
Thứ 2 Tháng 9 03, 2018 8:47 am
 Reincarnated in someone else’s body
gửi bởi rain9811 - Thứ 2 Tháng 6 11, 2018 6:56 am
0 Trả lời
506 Xem
gửi bởi rain9811
Thứ 2 Tháng 6 11, 2018 6:56 am
 Stealing the donation box from the temple
gửi bởi rain9811 - Thứ 3 Tháng 6 05, 2018 11:45 pm
0 Trả lời
342 Xem
gửi bởi rain9811
Thứ 3 Tháng 6 05, 2018 11:45 pm
 A helping hand from beyond
gửi bởi Thanhthuong - Thứ 6 Tháng 4 27, 2018 5:00 am
0 Trả lời
403 Xem
gửi bởi Thanhthuong
Thứ 6 Tháng 4 27, 2018 5:00 am
 Victim of a magical spell
gửi bởi Kylin - Thứ 3 Tháng 3 13, 2018 12:18 pm
0 Trả lời
1351 Xem
gửi bởi Kylin
Thứ 3 Tháng 3 13, 2018 12:18 pm
 Fortune telling and counter spell
gửi bởi Apollo - Thứ 6 Tháng 3 09, 2018 4:50 am
0 Trả lời
637 Xem
gửi bởi Apollo
Thứ 6 Tháng 3 09, 2018 4:50 am
 The Ancestors' visit during the Tet holiday
gửi bởi Tenryu - Thứ 3 Tháng 3 06, 2018 3:32 pm
0 Trả lời
448 Xem
gửi bởi Tenryu
Thứ 3 Tháng 3 06, 2018 3:32 pm
 When your time is not up - you cannot die
gửi bởi Orion - Thứ 4 Tháng 2 07, 2018 2:15 pm
0 Trả lời
961 Xem
gửi bởi Orion
Thứ 4 Tháng 2 07, 2018 2:15 pm
 The uninvited shaman
gửi bởi Thiện Nhẫn - Thứ 5 Tháng 12 28, 2017 6:27 am
0 Trả lời
611 Xem
gửi bởi Thiện Nhẫn
Thứ 5 Tháng 12 28, 2017 6:27 am
 A kind ghost
gửi bởi nuhong81 - Thứ 3 Tháng 12 19, 2017 2:05 pm
0 Trả lời
758 Xem
gửi bởi nuhong81
Thứ 3 Tháng 12 19, 2017 2:05 pm
 Not following Grandfather's advice
gửi bởi Sen Tím - Thứ 3 Tháng 12 05, 2017 2:41 pm
0 Trả lời
460 Xem
gửi bởi Sen Tím
Thứ 3 Tháng 12 05, 2017 2:41 pm
 Ong Luc Pendant
gửi bởi duynguyen - Thứ 7 Tháng 12 02, 2017 4:02 pm
0 Trả lời
671 Xem
gửi bởi duynguyen
Thứ 7 Tháng 12 02, 2017 4:02 pm
 From an atheist to a temple keeper.
gửi bởi MinhThanh - Thứ 7 Tháng 11 18, 2017 1:41 pm
0 Trả lời
458 Xem
gửi bởi MinhThanh
Thứ 7 Tháng 11 18, 2017 1:41 pm
 Astral projection to the spirit world
gửi bởi Tâm Tịnh - Thứ 7 Tháng 11 11, 2017 2:16 am
0 Trả lời
862 Xem
gửi bởi Tâm Tịnh
Thứ 7 Tháng 11 11, 2017 2:16 am
 The Japanese monk in the ancient temple
gửi bởi Hoàng Mẫn - Thứ 6 Tháng 11 25, 2016 11:41 pm
1 Trả lời
2106 Xem
gửi bởi Hoàng Mẫn
Thứ 4 Tháng 1 04, 2017 10:44 am
 Spontaneous Moves
gửi bởi Ukai - Thứ 2 Tháng 11 14, 2016 1:45 am
0 Trả lời
684 Xem
gửi bởi Ukai
Thứ 2 Tháng 11 14, 2016 1:45 am
 Letter from a stranger
gửi bởi Hạnh Như - Thứ 4 Tháng 4 27, 2016 1:52 pm
2 Trả lời
1765 Xem
gửi bởi Ukai
Thứ 6 Tháng 4 29, 2016 6:08 pm
 The haunted vacuum
gửi bởi Victor - Thứ 7 Tháng 9 06, 2014 8:45 am
0 Trả lời
1596 Xem
gửi bởi Victor
Thứ 7 Tháng 9 06, 2014 8:45 am
 A broken promise to the Divinities
gửi bởi ngocxuan - Chủ nhật Tháng 5 11, 2014 2:18 pm
0 Trả lời
1895 Xem
gửi bởi ngocxuan
Chủ nhật Tháng 5 11, 2014 2:18 pm
 Foreshadow
gửi bởi Mykieu - Thứ 4 Tháng 2 19, 2014 11:02 am
0 Trả lời
1398 Xem
gửi bởi Mykieu
Thứ 4 Tháng 2 19, 2014 11:02 am
 Spirits encounters
gửi bởi DungNguyen - Thứ 7 Tháng 4 13, 2013 1:57 am
1 Trả lời
2506 Xem
gửi bởi DungNguyen
Thứ 7 Tháng 4 13, 2013 3:35 am
 The Search For My Dad's Missing Grave
gửi bởi tanqnv - Thứ 3 Tháng 6 26, 2012 8:35 am
3 Trả lời
3203 Xem
gửi bởi tanqnv
Thứ 2 Tháng 8 20, 2012 7:25 pm
 Dream of a purple beach
gửi bởi NinDara - Thứ 2 Tháng 7 30, 2012 1:42 pm
0 Trả lời
1606 Xem
gửi bởi NinDara
Thứ 2 Tháng 7 30, 2012 1:42 pm
 A funny ghost story
gửi bởi Thằng Tèo - Thứ 4 Tháng 5 11, 2011 2:59 pm
0 Trả lời
2658 Xem
gửi bởi Thằng Tèo
Thứ 4 Tháng 5 11, 2011 2:59 pm
 Tragedy at Ly Son Island
gửi bởi phuongmy - Thứ 3 Tháng 3 08, 2011 4:58 am
1 Trả lời
2433 Xem
gửi bởi phuongmy
Thứ 5 Tháng 3 10, 2011 6:00 am
 A Message beyond the grave
gửi bởi phuongmy - Thứ 2 Tháng 3 07, 2011 10:57 am
0 Trả lời
1859 Xem
gửi bởi phuongmy
Thứ 2 Tháng 3 07, 2011 10:57 am
 Haunted house-devil possession-exorcism
gửi bởi Horangi - Thứ 7 Tháng 1 29, 2011 1:47 pm
2 Trả lời
3025 Xem
gửi bởi Horangi
Thứ 6 Tháng 2 04, 2011 5:26 am
 Mind your words... at the cemetery...
gửi bởi ngocxuan - Chủ nhật Tháng 12 05, 2010 12:15 am
0 Trả lời
2339 Xem
gửi bởi ngocxuan
Chủ nhật Tháng 12 05, 2010 12:15 am
 Beyond the grave...
gửi bởi ngocxuan - Thứ 5 Tháng 12 02, 2010 5:50 am
0 Trả lời
2411 Xem
gửi bởi ngocxuan
Thứ 5 Tháng 12 02, 2010 5:50 am
 Mystery of the third stairstep
gửi bởi ngocxuan - Thứ 3 Tháng 11 16, 2010 5:24 am
0 Trả lời
2372 Xem
gửi bởi ngocxuan
Thứ 3 Tháng 11 16, 2010 5:24 am
 Magic Spells: from Tolich River to tombs and country...
gửi bởi hoangthanhland - Thứ 2 Tháng 5 10, 2010 12:10 pm
6 Trả lời
6919 Xem
gửi bởi thachanh
Thứ 3 Tháng 9 07, 2010 10:15 pm
 Invoking Ha-Ba, the River God
gửi bởi MinhThien - Thứ 4 Tháng 8 25, 2010 12:09 pm
0 Trả lời
1841 Xem
gửi bởi MinhThien
Thứ 4 Tháng 8 25, 2010 12:09 pm
 Miracles at sea - Saved by the dolphins
gửi bởi Apollo - Thứ 2 Tháng 6 01, 2009 2:29 pm
2 Trả lời
3204 Xem
gửi bởi lilac
Thứ 5 Tháng 5 20, 2010 3:00 pm
 Remembering past life
gửi bởi Triệu Ân - Thứ 3 Tháng 5 18, 2010 8:30 pm
1 Trả lời
2498 Xem
gửi bởi Triệu Ân
Thứ 4 Tháng 5 19, 2010 12:04 pm
 Unforgetable Phone Call
gửi bởi Doandzu - Thứ 3 Tháng 5 18, 2010 9:37 am
0 Trả lời
2526 Xem
gửi bởi Doandzu
Thứ 3 Tháng 5 18, 2010 9:37 am
 A strange coincidence
gửi bởi Wendy - Chủ nhật Tháng 3 28, 2010 3:36 pm
1 Trả lời
2345 Xem
gửi bởi ACFAVRD
Thứ 7 Tháng 4 10, 2010 3:29 am
 A debt passing down through three generations
gửi bởi Mimosa - Thứ 5 Tháng 2 18, 2010 2:47 am
0 Trả lời
1822 Xem
gửi bởi Mimosa
Thứ 5 Tháng 2 18, 2010 2:47 am
 A nightmare that comes true
gửi bởi ThaoYen - Thứ 3 Tháng 2 09, 2010 2:25 am
0 Trả lời
1780 Xem
gửi bởi ThaoYen
Thứ 3 Tháng 2 09, 2010 2:25 am
 Premonitory Dream
gửi bởi ThaoYen - Thứ 3 Tháng 2 09, 2010 2:23 am
0 Trả lời
1700 Xem
gửi bởi ThaoYen
Thứ 3 Tháng 2 09, 2010 2:23 am
 Magic skull practice
gửi bởi son1 - Thứ 7 Tháng 9 05, 2009 3:17 am
0 Trả lời
2396 Xem
gửi bởi son1
Thứ 7 Tháng 9 05, 2009 3:17 am
 A Miracle at Quy Nhon beachfront
gửi bởi Tami - Thứ 4 Tháng 12 10, 2008 5:22 am
2 Trả lời
3029 Xem
gửi bởi Horangi
Thứ 6 Tháng 7 03, 2009 12:55 pm