Những Bài Giải Đáp Các Thắc Mắc
10 Chủ đề
14 Bài viết
gửi bởi VTHB
Thứ 7 Tháng 11 28, 2015 2:22 pm
Sinh Hoạt Học Đạo
9 Chủ đề
14 Bài viết
gửi bởi Kylin
Thứ 4 Tháng 5 15, 2019 10:53 pm
 Thắc mắc khi mới nhập môn*
1 ... 7, 8, 9 gửi bởi Dianichi - Thứ 3 Tháng 11 11, 2008 3:11 pm
88 Trả lời
147350 Xem
gửi bởi Tâm Tịnh
Thứ 3 Tháng 12 05, 2017 4:09 pm
 Những Thắc Mắc trước ngưỡng cửa Mật Tông *
1, 2, 3 gửi bởi TROTRE - Thứ 4 Tháng 2 18, 2009 3:02 am
23 Trả lời
65005 Xem
gửi bởi hopthumatgiao
Thứ 2 Tháng 7 24, 2017 8:43 am
 Xin hỏi về việc lo hậu sự cho người thân
gửi bởi Bạn đạo - Thứ 4 Tháng 9 04, 2019 10:37 am
0 Trả lời
556 Xem
gửi bởi Bạn đạo
Thứ 4 Tháng 9 04, 2019 10:37 am
 Hành giả không nên quy y với Chư Thiên, Chư Thần? *
gửi bởi Dianichi - Thứ 4 Tháng 11 19, 2008 3:37 pm
2 Trả lời
4865 Xem
gửi bởi Hoang_godalat
Thứ 6 Tháng 4 19, 2019 11:11 pm
 THẮC MẮC VỀ ÂM BINH
1, 2 gửi bởi Dã Yên Thảo - Thứ 5 Tháng 2 14, 2019 2:32 pm
17 Trả lời
5483 Xem
gửi bởi An Huệ
Thứ 5 Tháng 3 21, 2019 5:03 pm
 Ý nghĩa từ ngữ thông dụng trên diễn đàn
gửi bởi Admin - Thứ 2 Tháng 2 06, 2017 12:53 pm
1 Trả lời
1715 Xem
gửi bởi An Huệ
Thứ 3 Tháng 3 12, 2019 10:19 pm
 Ấn chứng....Khóc!
1, 2 gửi bởi Xuân Phan - Thứ 3 Tháng 5 03, 2016 10:47 pm
19 Trả lời
9576 Xem
gửi bởi Quế An
Thứ 6 Tháng 2 01, 2019 9:16 am
 Xin phép được điểm đạo cho người đã mất
gửi bởi Vanessa Luong - Thứ 5 Tháng 2 23, 2017 7:03 am
3 Trả lời
2217 Xem
gửi bởi Vanessa Luong
Thứ 2 Tháng 12 24, 2018 12:10 am
 Đặt lá Thiên thơ trên bàn thờ Phật sao cho đúng?
gửi bởi An Huệ - Thứ 6 Tháng 11 16, 2018 2:09 pm
0 Trả lời
790 Xem
gửi bởi An Huệ
Thứ 6 Tháng 11 16, 2018 2:09 pm
 Tại sao người được điểm đạo vẫn bị tẩu hỏa nhập ma
1, 2, 3 gửi bởi Vũ Phúc - Thứ 6 Tháng 11 02, 2018 10:42 pm
20 Trả lời
3932 Xem
gửi bởi lotus
Chủ nhật Tháng 11 04, 2018 1:51 pm
 Thắc mắc về cúng dường
gửi bởi muathu - Thứ 2 Tháng 7 02, 2018 5:19 pm
2 Trả lời
1880 Xem
gửi bởi cautaman
Thứ 7 Tháng 10 20, 2018 10:57 pm
 Hỏi cách khắc phục hôn trầm khi trì chú?
1, 2 gửi bởi minhgiac - Thứ 5 Tháng 12 25, 2014 10:19 am
11 Trả lời
7876 Xem
gửi bởi Hướng Tâm
Thứ 4 Tháng 5 09, 2018 8:27 pm
 Hái lộc đầu năm là rước vong về nhà?
gửi bởi Hướng Tâm - Chủ nhật Tháng 4 22, 2018 2:52 pm
6 Trả lời
2581 Xem
gửi bởi Thiện Sang
Thứ 5 Tháng 4 26, 2018 12:04 pm
 Việc truyền Ngũ bộ chú sau khi điểm đạo
gửi bởi DieuChi - Thứ 7 Tháng 3 31, 2018 8:11 am
0 Trả lời
1183 Xem
gửi bởi DieuChi
Thứ 7 Tháng 3 31, 2018 8:11 am
 Ý nghĩa của ngũ bộ chú
gửi bởi vu hiệp - Thứ 2 Tháng 4 27, 2015 8:57 pm
3 Trả lời
10722 Xem
gửi bởi Kiyoko
Chủ nhật Tháng 2 25, 2018 8:53 am
 Trì chú nhiều nhưng sao vẫn xui xẻo, đau ốm
gửi bởi hopthumatgiao - Thứ 4 Tháng 3 08, 2017 12:01 pm
5 Trả lời
5597 Xem
gửi bởi Kiyoko
Thứ 7 Tháng 1 13, 2018 8:42 pm
 Điểm đạo cho người dưới 18 tuổi?
gửi bởi muathu - Thứ 2 Tháng 1 08, 2018 8:41 pm
3 Trả lời
1794 Xem
gửi bởi muathu
Thứ 5 Tháng 1 11, 2018 12:35 pm
 Đạo Công giáo tu Mật tông được không?
1, 2 gửi bởi hongtran - Thứ 7 Tháng 6 05, 2010 11:06 am
11 Trả lời
13609 Xem
gửi bởi Tịnh Duyên
Thứ 6 Tháng 1 05, 2018 11:52 am
 Thắc mắc về "Vô tận đăng" *
gửi bởi Echo - Thứ 6 Tháng 12 29, 2017 10:04 am
0 Trả lời
1415 Xem
gửi bởi Echo
Thứ 6 Tháng 12 29, 2017 10:04 am
 Thắc mắc về chuyên mục Bài giảng riêng
gửi bởi Triệu Yên - Thứ 4 Tháng 12 27, 2017 3:04 pm
0 Trả lời
1245 Xem
gửi bởi Triệu Yên
Thứ 4 Tháng 12 27, 2017 3:04 pm
 Thắc mắc trên đường làm đạo
gửi bởi HTA68 - Thứ 4 Tháng 10 25, 2017 10:57 am
5 Trả lời
3290 Xem
gửi bởi HTA68
Thứ 7 Tháng 10 28, 2017 4:39 pm
 Xin định nghĩa từ "Giảng đạo"
gửi bởi Dã Yên Thảo - Thứ 3 Tháng 10 24, 2017 11:59 pm
1 Trả lời
1668 Xem
gửi bởi mụctử
Thứ 5 Tháng 10 26, 2017 3:52 pm
 Thắc mắc về mật khải của Cụ Tổ.
gửi bởi MinhThanh - Thứ 3 Tháng 3 22, 2016 3:16 pm
1 Trả lời
2167 Xem
gửi bởi yoga
Thứ 2 Tháng 8 28, 2017 4:41 pm
 Căn cơ là gì? *
gửi bởi Triệu Yên - Chủ nhật Tháng 7 09, 2017 11:53 am
2 Trả lời
7586 Xem
gửi bởi Triệu Hòa
Thứ 3 Tháng 8 01, 2017 7:33 am
 Giang hồ thuật sĩ hay thầy pháp cao tay *
gửi bởi Đường Trường - Thứ 4 Tháng 2 11, 2015 11:40 pm
2 Trả lời
4849 Xem
gửi bởi MinhThanh
Chủ nhật Tháng 6 04, 2017 4:49 pm
 Cháu nhỏ tu Mật tông có được không?
gửi bởi Bạn đạo - Thứ 5 Tháng 6 24, 2010 8:23 am
8 Trả lời
8176 Xem
gửi bởi duynguyen
Thứ 3 Tháng 5 30, 2017 1:57 pm
 Bị Thánh Thần phạt? *
gửi bởi Bac-Ai - Thứ 3 Tháng 12 02, 2014 10:12 pm
3 Trả lời
4540 Xem
gửi bởi miền trung
Thứ 7 Tháng 5 06, 2017 1:38 pm
 Thắc mắc về lợi ích khi tu mật tông thiên đình
gửi bởi Thiện_Nguyện - Thứ 3 Tháng 5 07, 2013 12:09 am
6 Trả lời
12905 Xem
gửi bởi Thiện_Nguyện
Thứ 4 Tháng 5 03, 2017 10:59 am
 Thầy pháp có thể cải sửa luật vô hình?
gửi bởi Hoang_godalat - Thứ 7 Tháng 4 29, 2017 9:54 pm
4 Trả lời
3862 Xem
gửi bởi Hoang_godalat
Thứ 3 Tháng 5 02, 2017 6:56 pm
 Ý nghĩa của "Tùy duyên điểm đạo"*
gửi bởi VTHB - Thứ 3 Tháng 11 29, 2016 6:46 pm
2 Trả lời
3684 Xem
gửi bởi Trangtrinh
Thứ 4 Tháng 12 28, 2016 1:34 am
 Coi bói: Nên hay không? *
gửi bởi zarcy - Thứ 3 Tháng 6 03, 2014 6:36 pm
2 Trả lời
4898 Xem
gửi bởi VTHB
Chủ nhật Tháng 12 11, 2016 4:56 pm
 Thế nào là tâm vọng động*
1, 2 gửi bởi Kylin - Thứ 4 Tháng 9 07, 2016 2:14 pm
10 Trả lời
9681 Xem
gửi bởi nhibap
Thứ 7 Tháng 11 19, 2016 4:03 pm
 Thắc mắc về việc muốn đóng góp cho diễn đàn
gửi bởi Thiện Chân - Thứ 3 Tháng 8 09, 2016 12:46 pm
0 Trả lời
1677 Xem
gửi bởi Thiện Chân
Thứ 3 Tháng 8 09, 2016 12:46 pm
 Học xong ở Vũ trụ huyền bí thì học ở đâu nữa? *
gửi bởi Viễn Phương - Chủ nhật Tháng 7 17, 2016 3:03 pm
1 Trả lời
1952 Xem
gửi bởi tamsang73
Thứ 3 Tháng 7 19, 2016 11:16 am
 Tự Điểm Đạo
gửi bởi Hienvi - Chủ nhật Tháng 3 29, 2009 2:19 am
9 Trả lời
8887 Xem
gửi bởi bichlam
Thứ 7 Tháng 6 25, 2016 12:51 pm
 Những Thắc Mắc về Điểm đạo - Ấn chứng
1, 2, 3 gửi bởi DieuChi - Thứ 2 Tháng 12 29, 2008 10:06 am
28 Trả lời
18133 Xem
gửi bởi muathu
Thứ 6 Tháng 6 24, 2016 10:30 pm
 Tôi đã học "Thần quyền" có học MTTĐ được không?
gửi bởi bichlam - Thứ 6 Tháng 6 24, 2016 5:24 pm
0 Trả lời
973 Xem
gửi bởi bichlam
Thứ 6 Tháng 6 24, 2016 5:24 pm
 Sự đơn độc của người mới nhập môn *
gửi bởi tuephuc - Chủ nhật Tháng 4 22, 2012 12:51 pm
8 Trả lời
7784 Xem
gửi bởi Trần An
Thứ 2 Tháng 6 06, 2016 5:07 pm
 Trụ sở Mật tông Thiên đình ở đâu?
gửi bởi bichlam - Thứ 7 Tháng 5 28, 2016 11:07 am
1 Trả lời
3286 Xem
gửi bởi bichlam
Thứ 7 Tháng 5 28, 2016 12:13 pm
 Tu Mật tông đúng mà bị ma nhập?
gửi bởi Viễn Phương - Thứ 4 Tháng 5 25, 2016 12:40 pm
0 Trả lời
2241 Xem
gửi bởi Viễn Phương
Thứ 4 Tháng 5 25, 2016 12:40 pm
 Kính xin Tổ, Thầy chỉ dạy
gửi bởi nghilan - Chủ nhật Tháng 5 15, 2016 1:35 pm
0 Trả lời
1332 Xem
gửi bởi nghilan
Chủ nhật Tháng 5 15, 2016 1:35 pm
 Tu Mật Tông tăng phước từng giờ, đúng không?
gửi bởi Viễn Phương - Thứ 4 Tháng 5 11, 2016 11:05 am
0 Trả lời
1960 Xem
gửi bởi Viễn Phương
Thứ 4 Tháng 5 11, 2016 11:05 am
 Nghi thức trì chú - Năng lực thần thông
gửi bởi Dianichi - Thứ 4 Tháng 11 19, 2008 3:31 pm
9 Trả lời
14780 Xem
gửi bởi Thiện Hòa
Thứ 6 Tháng 5 06, 2016 8:52 am
 18 tầng địa ngục có thật hay không?
gửi bởi Viễn Phương - Thứ 5 Tháng 5 05, 2016 10:28 pm
0 Trả lời
2625 Xem
gửi bởi Viễn Phương
Thứ 5 Tháng 5 05, 2016 10:28 pm
 Ung thư kiêng đám hiếu *
gửi bởi Mẫn Hy Vương - Thứ 2 Tháng 7 27, 2015 8:28 am
1 Trả lời
2483 Xem
gửi bởi Phúc Thắng
Thứ 5 Tháng 5 05, 2016 12:26 pm
 Trì Ngũ Bộ Chú kèm theo các Chú khác có được không?
gửi bởi Dianichi - Thứ 4 Tháng 11 19, 2008 3:34 pm
6 Trả lời
8098 Xem
gửi bởi Đông Quân
Thứ 6 Tháng 12 11, 2015 12:58 pm
 Thắc mắc v/v Ngũ giới cấm?
gửi bởi leminh306 - Thứ 7 Tháng 5 21, 2011 2:44 am
4 Trả lời
9277 Xem
gửi bởi Bạn đạo
Thứ 7 Tháng 10 17, 2015 1:06 pm
 Lá Thiên Thơ có quan trọng không?
gửi bởi Dianichi - Thứ 4 Tháng 11 19, 2008 3:48 pm
6 Trả lời
9161 Xem
gửi bởi An Huệ
Chủ nhật Tháng 5 17, 2015 4:11 pm
 Thắc mắc cách thủ ấn
gửi bởi dinhcuong - Thứ 4 Tháng 5 13, 2015 9:47 am
1 Trả lời
3034 Xem
gửi bởi Đông Quân
Thứ 4 Tháng 5 13, 2015 1:20 pm
 Thắc mắc v/v thấy ma quỷ
gửi bởi vu hiệp - Thứ 2 Tháng 4 27, 2015 2:26 pm
1 Trả lời
2451 Xem
gửi bởi bichlam
Thứ 3 Tháng 5 05, 2015 12:35 pm