Những Bài Giải Đáp Các Thắc Mắc
10 Chủ đề
14 Bài viết
gửi bởi HảiTriều
Thứ 7 Tháng 11 28, 2015 2:22 pm
 Thắc mắc khi mới nhập môn*
1 ... 7, 8, 9 gửi bởi Dianichi - Thứ 3 Tháng 11 11, 2008 3:11 pm
88 Trả lời
122350 Xem
gửi bởi Tâm Tịnh
Thứ 3 Tháng 12 05, 2017 4:09 pm
 Những Thắc Mắc trước ngưỡng cửa Mật Tông *
1, 2, 3 gửi bởi TROTRE - Thứ 4 Tháng 2 18, 2009 3:02 am
23 Trả lời
57091 Xem
gửi bởi hopthumatgiao
Thứ 2 Tháng 7 24, 2017 8:43 am
 Hỏi cách khắc phục hôn trầm khi trì chú?
gửi bởi minhgiac - Thứ 5 Tháng 12 25, 2014 10:19 am
8 Trả lời
3755 Xem
gửi bởi Nguyễn Minh
Chủ nhật Tháng 1 28, 2018 11:25 pm
 Trì chú nhiều nhưng sao vẫn xui xẻo, đau ốm
gửi bởi hopthumatgiao - Thứ 4 Tháng 3 08, 2017 12:01 pm
5 Trả lời
3330 Xem
gửi bởi Kiyoko
Thứ 7 Tháng 1 13, 2018 8:42 pm
 Điểm đạo cho người dưới 18 tuổi?
gửi bởi muathu - Thứ 2 Tháng 1 08, 2018 8:41 pm
3 Trả lời
811 Xem
gửi bởi muathu
Thứ 5 Tháng 1 11, 2018 12:35 pm
 Đạo Công giáo tu Mật tông được không?
1, 2 gửi bởi hongtran - Thứ 7 Tháng 6 05, 2010 11:06 am
11 Trả lời
11408 Xem
gửi bởi Tịnh Duyên
Thứ 6 Tháng 1 05, 2018 11:52 am
 Thắc mắc trên đường làm đạo
gửi bởi HTA68 - Thứ 4 Tháng 10 25, 2017 10:57 am
5 Trả lời
1657 Xem
gửi bởi HTA68
Thứ 7 Tháng 10 28, 2017 4:39 pm
 Xin định nghĩa từ "Giảng đạo"
gửi bởi Dã Yên Thảo - Thứ 3 Tháng 10 24, 2017 11:59 pm
1 Trả lời
792 Xem
gửi bởi mụctử
Thứ 5 Tháng 10 26, 2017 3:52 pm
 Thắc mắc về mật khải của Cụ Tổ.
gửi bởi MinhThanh - Thứ 3 Tháng 3 22, 2016 3:16 pm
1 Trả lời
1520 Xem
gửi bởi yoga
Thứ 2 Tháng 8 28, 2017 4:41 pm
 Căn cơ là gì? *
gửi bởi Triệu Yên - Chủ nhật Tháng 7 09, 2017 11:53 am
2 Trả lời
3700 Xem
gửi bởi Triệu Hòa
Thứ 3 Tháng 8 01, 2017 7:33 am
 Giang hồ thuật sĩ hay thầy pháp cao tay *
gửi bởi ngantruong - Thứ 4 Tháng 2 11, 2015 11:40 pm
2 Trả lời
3394 Xem
gửi bởi MinhThanh
Chủ nhật Tháng 6 04, 2017 4:49 pm
 Cháu nhỏ tu Mật tông có được không?
gửi bởi hieuhanh - Thứ 5 Tháng 6 24, 2010 8:23 am
8 Trả lời
6290 Xem
gửi bởi duynguyen
Thứ 3 Tháng 5 30, 2017 1:57 pm
 Bị Thánh Thần phạt? *
gửi bởi Bac-Ai - Thứ 3 Tháng 12 02, 2014 10:12 pm
3 Trả lời
3312 Xem
gửi bởi miền trung
Thứ 7 Tháng 5 06, 2017 1:38 pm
 Thắc mắc về lợi ích khi tu mật tông thiên đình
gửi bởi Thiện_Nguyện - Thứ 3 Tháng 5 07, 2013 12:09 am
6 Trả lời
10557 Xem
gửi bởi Thiện_Nguyện
Thứ 4 Tháng 5 03, 2017 10:59 am
 Thầy pháp có thể cải sửa luật vô hình?
gửi bởi Hoang_godalat - Thứ 7 Tháng 4 29, 2017 9:54 pm
4 Trả lời
2149 Xem
gửi bởi Hoang_godalat
Thứ 3 Tháng 5 02, 2017 6:56 pm
 Ấn chứng....Khóc!
gửi bởi Xuân Phan - Thứ 3 Tháng 5 03, 2016 10:47 pm
9 Trả lời
3868 Xem
gửi bởi lotus
Chủ nhật Tháng 4 16, 2017 7:45 pm
 Xin phép được điểm đạo cho người đã mất
gửi bởi Vanessa Luong - Thứ 5 Tháng 2 23, 2017 7:03 am
2 Trả lời
1070 Xem
gửi bởi Vanessa Luong
Thứ 6 Tháng 2 24, 2017 12:58 pm
 Sự đơn độc của người mới nhập môn *
gửi bởi tuephuc - Chủ nhật Tháng 4 22, 2012 12:51 pm
9 Trả lời
5346 Xem
gửi bởi Triệu Hiếu
Thứ 4 Tháng 2 15, 2017 9:20 pm
 Ý nghĩa của "Tùy duyên điểm đạo"*
gửi bởi VTHB - Thứ 3 Tháng 11 29, 2016 6:46 pm
2 Trả lời
2312 Xem
gửi bởi Trangtrinh
Thứ 4 Tháng 12 28, 2016 1:34 am
 Coi bói: Nên hay không? *
gửi bởi zarcy - Thứ 3 Tháng 6 03, 2014 6:36 pm
2 Trả lời
3639 Xem
gửi bởi VTHB
Chủ nhật Tháng 12 11, 2016 4:56 pm
 Thế nào là tâm vọng động*
1, 2 gửi bởi Kylin - Thứ 4 Tháng 9 07, 2016 2:14 pm
10 Trả lời
6200 Xem
gửi bởi nhibap
Thứ 7 Tháng 11 19, 2016 4:03 pm
 Ý nghĩa của ngũ bộ chú
gửi bởi vu hiệp - Thứ 2 Tháng 4 27, 2015 8:57 pm
2 Trả lời
5132 Xem
gửi bởi muathu
Thứ 2 Tháng 8 15, 2016 4:14 pm
 Thắc mắc về việc muốn đóng góp cho diễn đàn
gửi bởi Thiện Chân - Thứ 3 Tháng 8 09, 2016 12:46 pm
0 Trả lời
1208 Xem
gửi bởi Thiện Chân
Thứ 3 Tháng 8 09, 2016 12:46 pm
 Học xong ở Vũ trụ huyền bí thì học ở đâu nữa? *
gửi bởi Viễn Phương - Chủ nhật Tháng 7 17, 2016 3:03 pm
1 Trả lời
1294 Xem
gửi bởi tamsang73
Thứ 3 Tháng 7 19, 2016 11:16 am
 Tự Điểm Đạo
gửi bởi Hienvi - Chủ nhật Tháng 3 29, 2009 2:19 am
9 Trả lời
6740 Xem
gửi bởi bichlam
Thứ 7 Tháng 6 25, 2016 12:51 pm
 Những Thắc Mắc về Điểm đạo - Ấn chứng
1, 2, 3 gửi bởi DieuChi - Thứ 2 Tháng 12 29, 2008 10:06 am
28 Trả lời
11742 Xem
gửi bởi muathu
Thứ 6 Tháng 6 24, 2016 10:30 pm
 Tôi đã học "Thần quyền" có học MTTĐ được không?
gửi bởi bichlam - Thứ 6 Tháng 6 24, 2016 5:24 pm
0 Trả lời
663 Xem
gửi bởi bichlam
Thứ 6 Tháng 6 24, 2016 5:24 pm
 Trụ sở Mật tông Thiên đình ở đâu?
gửi bởi bichlam - Thứ 7 Tháng 5 28, 2016 11:07 am
1 Trả lời
2238 Xem
gửi bởi bichlam
Thứ 7 Tháng 5 28, 2016 12:13 pm
 Tu Mật tông đúng mà bị ma nhập?
gửi bởi Viễn Phương - Thứ 4 Tháng 5 25, 2016 12:40 pm
0 Trả lời
1531 Xem
gửi bởi Viễn Phương
Thứ 4 Tháng 5 25, 2016 12:40 pm
 Kính xin Tổ, Thầy chỉ dạy
gửi bởi nghilan - Chủ nhật Tháng 5 15, 2016 1:35 pm
0 Trả lời
958 Xem
gửi bởi nghilan
Chủ nhật Tháng 5 15, 2016 1:35 pm
 Tu Mật Tông tăng phước từng giờ, đúng không?
gửi bởi Viễn Phương - Thứ 4 Tháng 5 11, 2016 11:05 am
0 Trả lời
1510 Xem
gửi bởi Viễn Phương
Thứ 4 Tháng 5 11, 2016 11:05 am
 Nghi thức trì chú - Năng lực thần thông
gửi bởi Dianichi - Thứ 4 Tháng 11 19, 2008 3:31 pm
9 Trả lời
10489 Xem
gửi bởi Thiện Hòa
Thứ 6 Tháng 5 06, 2016 8:52 am
 18 tầng địa ngục có thật hay không?
gửi bởi Viễn Phương - Thứ 5 Tháng 5 05, 2016 10:28 pm
0 Trả lời
1794 Xem
gửi bởi Viễn Phương
Thứ 5 Tháng 5 05, 2016 10:28 pm
 Ung thư kiêng đám hiếu *
gửi bởi Mẫn Hy Vương - Thứ 2 Tháng 7 27, 2015 8:28 am
1 Trả lời
1836 Xem
gửi bởi Phúc Thắng
Thứ 5 Tháng 5 05, 2016 12:26 pm
 Trì Ngũ Bộ Chú kèm theo các Chú khác có được không?
gửi bởi Dianichi - Thứ 4 Tháng 11 19, 2008 3:34 pm
6 Trả lời
6011 Xem
gửi bởi Đông Quân
Thứ 6 Tháng 12 11, 2015 12:58 pm
 Thắc mắc v/v Ngũ giới cấm?
gửi bởi leminh306 - Thứ 7 Tháng 5 21, 2011 2:44 am
4 Trả lời
7400 Xem
gửi bởi Diệu Âm Huệ
Thứ 7 Tháng 10 17, 2015 1:06 pm
 Lá Thiên Thơ có quan trọng không?
gửi bởi Dianichi - Thứ 4 Tháng 11 19, 2008 3:48 pm
6 Trả lời
7127 Xem
gửi bởi An Huệ
Chủ nhật Tháng 5 17, 2015 4:11 pm
 Thắc mắc cách thủ ấn
gửi bởi dinhcuong - Thứ 4 Tháng 5 13, 2015 9:47 am
1 Trả lời
2181 Xem
gửi bởi Đông Quân
Thứ 4 Tháng 5 13, 2015 1:20 pm
 Thắc mắc v/v thấy ma quỷ
gửi bởi vu hiệp - Thứ 2 Tháng 4 27, 2015 2:26 pm
1 Trả lời
1894 Xem
gửi bởi bichlam
Thứ 3 Tháng 5 05, 2015 12:35 pm
 Có nên đốt bùa đã thỉnh *
gửi bởi Hoavothuong - Thứ 7 Tháng 3 28, 2015 10:14 am
0 Trả lời
1444 Xem
gửi bởi Hoavothuong
Thứ 7 Tháng 3 28, 2015 10:14 am
 Sao không truyền đủ 5 câu ngũ bộ chú? *
gửi bởi Khang Tuệ - Thứ 4 Tháng 3 11, 2015 1:02 pm
0 Trả lời
1577 Xem
gửi bởi Khang Tuệ
Thứ 4 Tháng 3 11, 2015 1:02 pm
 Thắc mắc v/v vong anh trai
gửi bởi SenNganCanh - Thứ 2 Tháng 6 30, 2014 12:25 pm
7 Trả lời
4281 Xem
gửi bởi Giác Ngộ
Thứ 6 Tháng 3 06, 2015 3:53 pm
 Làm sao cầu siêu cho gia tiên?
gửi bởi Thái Sơ Đạo - Thứ 3 Tháng 2 10, 2015 8:42 pm
1 Trả lời
2546 Xem
gửi bởi ThanhLãng
Thứ 5 Tháng 2 12, 2015 12:11 pm
 Hỏi về vấn đề "Tẩu hỏa nhập ma" *
gửi bởi phuongha - Chủ nhật Tháng 11 23, 2014 9:02 pm
0 Trả lời
1832 Xem
gửi bởi phuongha
Chủ nhật Tháng 11 23, 2014 9:02 pm
 Cách học đạo nhanh *
gửi bởi Thích Thắc Mắc - Thứ 2 Tháng 8 25, 2014 3:01 pm
0 Trả lời
1038 Xem
gửi bởi Thích Thắc Mắc
Thứ 2 Tháng 8 25, 2014 3:01 pm
 Thắc mắc về Nguyên tắc công bằng
gửi bởi Ennho - Thứ 7 Tháng 6 22, 2013 9:18 am
2 Trả lời
3115 Xem
gửi bởi Sen Thu
Thứ 3 Tháng 7 29, 2014 10:59 am
 Nghề nào mới thích hợp với người tu
gửi bởi oneway - Thứ 7 Tháng 6 21, 2014 12:04 pm
0 Trả lời
2079 Xem
gửi bởi oneway
Thứ 7 Tháng 6 21, 2014 12:04 pm
 Hồi hướng công đức? *
gửi bởi Khách Ngộ Đạo - Thứ 7 Tháng 6 08, 2013 3:02 pm
0 Trả lời
2621 Xem
gửi bởi Khách Ngộ Đạo
Thứ 7 Tháng 6 08, 2013 3:02 pm
 Động đất ở Quảng Nam *
gửi bởi hoctronhotuoi - Thứ 3 Tháng 10 02, 2012 8:53 am
0 Trả lời
1325 Xem
gửi bởi hoctronhotuoi
Thứ 3 Tháng 10 02, 2012 8:53 am
 Phép tắc cúng kiến chư vị độ - Lập kính đàn
1, 2 gửi bởi guardians - Thứ 4 Tháng 12 16, 2009 6:33 pm
11 Trả lời
7709 Xem
gửi bởi Kylin
Thứ 6 Tháng 4 27, 2012 3:49 pm