Những linh ứng, ân phước, phép lạ...
 Hướng dẫn báo cáo bài viết, link liên kết bị lỗi
gửi bởi Admin - Thứ 6 Tháng 3 24, 2017 1:06 am
0 Trả lời
927 Xem
gửi bởi Admin
Thứ 6 Tháng 3 24, 2017 1:06 am
 ::: Giấc mơ về Sư Tổ và di sản nền Đạo của Tổ, Thầy
1, 2 gửi bởi Hoàng Mẫn - Thứ 5 Tháng 6 09, 2016 12:08 pm
10 Trả lời
6387 Xem
gửi bởi titoay
Thứ 6 Tháng 8 26, 2016 9:00 pm
 Tam Bảo của Đức Sư Tổ
gửi bởi Hoàng Mẫn - Thứ 2 Tháng 2 01, 2016 7:41 pm
0 Trả lời
2543 Xem
gửi bởi Hoàng Mẫn
Thứ 2 Tháng 2 01, 2016 7:41 pm
 :::Cơ Trời về sự hủy diệt và tái tạo của trái đất
gửi bởi Chaos - Thứ 2 Tháng 5 16, 2011 8:23 am
0 Trả lời
18022 Xem
gửi bởi Chaos
Thứ 2 Tháng 5 16, 2011 8:23 am
 ::: Du Bồng Lai - 7 vị đại thánh*
gửi bởi Hoàng Mẫn - Thứ 3 Tháng 1 14, 2014 10:21 am
0 Trả lời
4193 Xem
gửi bởi Hoàng Mẫn
Thứ 3 Tháng 1 14, 2014 10:21 am
 :::Quốc độ Địa Mẫu *
gửi bởi Hoàng Mẫn - Thứ 4 Tháng 12 18, 2013 3:32 pm
0 Trả lời
7851 Xem
gửi bởi Hoàng Mẫn
Thứ 4 Tháng 12 18, 2013 3:32 pm
 Thần Khải - Điều kiện để giải tai ách *
gửi bởi Chaos - Thứ 4 Tháng 9 05, 2012 2:34 pm
1 Trả lời
5739 Xem
gửi bởi Chaos
Thứ 4 Tháng 9 05, 2012 2:42 pm
 ::: Bhrama điểm đạo các thần linh Ấn Độ *
1, 2 gửi bởi Triệu Thông - Thứ 7 Tháng 12 06, 2008 9:12 am
12 Trả lời
14533 Xem
gửi bởi vothuongdao
Thứ 4 Tháng 12 17, 2008 6:58 pm
 Ân phước từ Thánh thần
gửi bởi thunga - Thứ 6 Tháng 7 21, 2017 8:31 pm
4 Trả lời
1375 Xem
gửi bởi Kiến Cò
Thứ 4 Tháng 8 09, 2017 12:19 am
 Mật pháp nhiệm màu
gửi bởi nhattam - Thứ 6 Tháng 7 21, 2017 5:19 pm
0 Trả lời
200 Xem
gửi bởi nhattam
Thứ 6 Tháng 7 21, 2017 5:19 pm
 Linh ảnh bản thiết kế shop
gửi bởi Vanessa Luong - Chủ nhật Tháng 7 02, 2017 11:39 pm
0 Trả lời
371 Xem
gửi bởi Vanessa Luong
Chủ nhật Tháng 7 02, 2017 11:39 pm
 :::Mật khải: 1 phiên làm việc của thần linh
gửi bởi thachanhtrang - Thứ 3 Tháng 10 02, 2012 2:53 pm
4 Trả lời
4938 Xem
gửi bởi Hà nghĩa
Thứ 7 Tháng 6 24, 2017 10:03 am
 Giấc mơ viếng đền Đức Tỳ Lô Giá Na Phật
gửi bởi Hoàng Mẫn - Thứ 4 Tháng 5 03, 2017 11:02 pm
1 Trả lời
938 Xem
gửi bởi Thiện Chân
Thứ 4 Tháng 6 07, 2017 7:35 am
 :::Bài học điểm đạo cho gia đình bị trùng tang*
gửi bởi thachanhtrang - Chủ nhật Tháng 4 22, 2012 1:06 pm
1 Trả lời
5742 Xem
gửi bởi Phúc Thắng
Thứ 3 Tháng 5 02, 2017 10:38 am
 Chư Phật soi căn cho cha *
gửi bởi Hoàng Mẫn - Thứ 3 Tháng 4 25, 2017 8:11 am
5 Trả lời
3331 Xem
gửi bởi Phúc Lâm
Thứ 2 Tháng 5 01, 2017 9:46 am
 Linh ảnh về các lá phép TCTĐ
gửi bởi Hoàng Mẫn - Thứ 4 Tháng 4 19, 2017 9:48 am
0 Trả lời
781 Xem
gửi bởi Hoàng Mẫn
Thứ 4 Tháng 4 19, 2017 9:48 am
 Làm đạo tại võ đường Texas
gửi bởi viêndung - Thứ 3 Tháng 4 11, 2017 1:13 am
0 Trả lời
766 Xem
gửi bởi viêndung
Thứ 3 Tháng 4 11, 2017 1:13 am
 ::: Làm đạo với cây đàn violin
gửi bởi viêndung - Thứ 6 Tháng 4 07, 2017 12:04 pm
1 Trả lời
1406 Xem
gửi bởi kiemmadocco
Thứ 7 Tháng 4 08, 2017 1:16 pm
 Ân phước trên đường tu trì niệm Ngũ bộ chú
gửi bởi tamtan - Thứ 2 Tháng 6 29, 2009 12:57 pm
7 Trả lời
8302 Xem
gửi bởi ngocxuan
Thứ 6 Tháng 3 24, 2017 6:18 am
 Vũ trụ huyền bí rực rỡ giữa trời
gửi bởi Triệu Hiếu - Chủ nhật Tháng 3 19, 2017 10:13 pm
1 Trả lời
1088 Xem
gửi bởi Congtam
Thứ 4 Tháng 3 22, 2017 12:36 pm
 Câu chuyện về Đức Ngài và Sư Tổ
gửi bởi Hoàng Mẫn - Thứ 5 Tháng 3 02, 2017 4:21 pm
1 Trả lời
1157 Xem
gửi bởi Hoàng Mẫn
Thứ 2 Tháng 3 06, 2017 4:26 pm
 Điểm đạo cho người tu theo phái Khất Sĩ
gửi bởi Hoàng Mẫn - Thứ 2 Tháng 2 27, 2017 9:11 am
2 Trả lời
1834 Xem
gửi bởi Hà nghĩa
Thứ 2 Tháng 3 06, 2017 11:08 am
 Ân phước từ Cổ Ngọc của Tổ, Thầy
gửi bởi Hoàng Mẫn - Thứ 6 Tháng 3 06, 2015 11:05 am
1 Trả lời
2550 Xem
gửi bởi kiemmadocco
Thứ 2 Tháng 2 06, 2017 9:12 am
 :::Du Địa phủ - Mật khải về hóa thân của Bồ Tát*
gửi bởi Hoàng Mẫn - Thứ 6 Tháng 1 03, 2014 1:04 pm
3 Trả lời
5238 Xem
gửi bởi Hoaisang
Thứ 4 Tháng 11 09, 2016 2:58 am
 Tòa tháp Vũ Trụ Huyền Bí.com
gửi bởi thachanhtrang - Thứ 3 Tháng 11 11, 2014 12:14 pm
2 Trả lời
3969 Xem
gửi bởi Hạnh Thiện
Thứ 6 Tháng 9 09, 2016 1:20 pm
 Linh ảnh ngàn hoa
gửi bởi Hoàng Mẫn - Thứ 5 Tháng 1 01, 2015 10:18 pm
3 Trả lời
1477 Xem
gửi bởi Hoaisang
Chủ nhật Tháng 8 07, 2016 3:40 pm
 Lễ Điểm đạo - cho một điều ước
gửi bởi Hoàng Mẫn - Thứ 2 Tháng 8 01, 2016 8:05 pm
0 Trả lời
1227 Xem
gửi bởi Hoàng Mẫn
Thứ 2 Tháng 8 01, 2016 8:05 pm
 Quan Thế Âm độ trì cho luận án tiến sĩ
gửi bởi Hạnh Như - Thứ 3 Tháng 7 19, 2016 10:15 am
0 Trả lời
1087 Xem
gửi bởi Hạnh Như
Thứ 3 Tháng 7 19, 2016 10:15 am
 ::: Mầu nhiệm lễ thỉnh Thiên Thơ cho mẹ trước khi mất
gửi bởi ThuanThien - Thứ 4 Tháng 6 29, 2016 3:37 pm
7 Trả lời
3962 Xem
gửi bởi Duyên Ngộ
Chủ nhật Tháng 7 10, 2016 11:59 pm
 ::: Được cứu khỏi thần chết *
gửi bởi dieuthong50 - Thứ 7 Tháng 8 15, 2009 2:57 pm
7 Trả lời
8016 Xem
gửi bởi Thành Tài
Thứ 2 Tháng 5 23, 2016 1:32 pm
 :::Chuyện về bác Hải chết đi sống lại
gửi bởi thachanhtrang - Thứ 4 Tháng 4 06, 2016 3:17 pm
0 Trả lời
1331 Xem
gửi bởi thachanhtrang
Thứ 4 Tháng 4 06, 2016 3:17 pm
 Sự mầu nhiệm trong lễ điểm đạo
gửi bởi thachanhtrang - Thứ 5 Tháng 11 17, 2011 2:34 pm
7 Trả lời
9377 Xem
gửi bởi huynd90
Thứ 5 Tháng 1 21, 2016 2:28 pm
 Phép lạ - Bác sĩ Thánh Thần chữa nhiều bệnh nặng
1, 2, 3 gửi bởi DieuChi - Thứ 3 Tháng 11 11, 2008 2:44 pm
23 Trả lời
34481 Xem
gửi bởi Nhật Mẫn
Thứ 5 Tháng 10 22, 2015 11:00 am
 :::Lá thiên thơ giúp giải bớt nghiệp căn
gửi bởi An Huệ - Thứ 7 Tháng 5 15, 2010 10:21 pm
5 Trả lời
8959 Xem
gửi bởi titoay
Thứ 5 Tháng 8 20, 2015 3:38 pm
 :::Thần khải về Nam Quốc Sơn Hà
gửi bởi Hoàng Mẫn - Thứ 2 Tháng 3 31, 2014 7:59 pm
1 Trả lời
9907 Xem
gửi bởi TienNguyen
Thứ 6 Tháng 7 31, 2015 2:30 pm
 :::Thai nhi có bệnh thận đa nang và hở van tim
gửi bởi thachanhtrang - Thứ 4 Tháng 12 12, 2012 7:11 pm
1 Trả lời
3661 Xem
gửi bởi thachanhtrang
Thứ 4 Tháng 6 03, 2015 12:55 am
 :::BỊ NHẬP
gửi bởi duyên đạo - Thứ 5 Tháng 11 20, 2008 3:31 pm
7 Trả lời
18766 Xem
gửi bởi Lá nhỏ
Thứ 7 Tháng 11 22, 2014 8:33 am
 Linh ảnh về Thầy trò Đường Tăng
gửi bởi Hoàng Mẫn - Thứ 3 Tháng 9 16, 2014 7:56 pm
0 Trả lời
1666 Xem
gửi bởi Hoàng Mẫn
Thứ 3 Tháng 9 16, 2014 7:56 pm
 :::Đại phép lạ
gửi bởi Phù-Dung - Thứ 5 Tháng 12 19, 2013 12:04 pm
2 Trả lời
4961 Xem
gửi bởi Phù-Dung
Chủ nhật Tháng 9 14, 2014 4:02 pm
 Đươc tham dự Lễ Hội của Thần Tiên
gửi bởi thachanhtrang - Thứ 3 Tháng 10 23, 2012 6:41 pm
4 Trả lời
4648 Xem
gửi bởi kiemmadocco
Thứ 3 Tháng 9 09, 2014 6:23 am
 :::Gặp Tổ, Thầy và được chư vị đặt tên
gửi bởi Hoàng Mẫn - Thứ 4 Tháng 6 18, 2014 12:55 pm
0 Trả lời
4449 Xem
gửi bởi Hoàng Mẫn
Thứ 4 Tháng 6 18, 2014 12:55 pm
 ::: Báo cáo của HM-cầu mưa được mưa
gửi bởi Đông Quân - Thứ 4 Tháng 6 18, 2014 9:10 am
0 Trả lời
1892 Xem
gửi bởi Đông Quân
Thứ 4 Tháng 6 18, 2014 9:10 am
 Chuyện gia đình anh chị Văn - Quỳnh thoát phá sản
gửi bởi thachanhtrang - Thứ 6 Tháng 3 14, 2014 4:29 pm
0 Trả lời
2562 Xem
gửi bởi thachanhtrang
Thứ 6 Tháng 3 14, 2014 4:29 pm
 Khỏi ung thư máu sau 2 năm trì Ngũ Bộ Chú *
gửi bởi Bnga - Thứ 3 Tháng 5 01, 2012 5:35 pm
9 Trả lời
12878 Xem
gửi bởi thachanhtrang
Thứ 5 Tháng 3 13, 2014 9:32 pm
 :::Du hành vũ trụ*
gửi bởi Hoàng Mẫn - Chủ nhật Tháng 2 23, 2014 6:11 pm
0 Trả lời
2350 Xem
gửi bởi Hoàng Mẫn
Chủ nhật Tháng 2 23, 2014 6:11 pm
 :::Thần khải: Thiên Đình Động
gửi bởi thachanhtrang - Thứ 6 Tháng 2 14, 2014 5:37 pm
0 Trả lời
6519 Xem
gửi bởi thachanhtrang
Thứ 6 Tháng 2 14, 2014 5:37 pm
 ::: 50 năm trước và sau
gửi bởi Hoàng Mẫn - Thứ 3 Tháng 2 11, 2014 9:57 am
0 Trả lời
3298 Xem
gửi bởi Hoàng Mẫn
Thứ 3 Tháng 2 11, 2014 9:57 am
 Gặp lại con gái ở cõi âm
gửi bởi ngocan - Thứ 3 Tháng 6 14, 2011 12:02 pm
5 Trả lời
6134 Xem
gửi bởi Mykieu
Thứ 6 Tháng 1 17, 2014 9:33 pm
 :::Thần khải của Tân Hải Long Vương *
gửi bởi Pearly_snow - Thứ 7 Tháng 11 30, 2013 12:59 pm
1 Trả lời
2632 Xem
gửi bởi VuBui
Thứ 5 Tháng 12 12, 2013 5:27 am
 ::: Cúng dường của binh gia tướng sĩ Tam Quốc
gửi bởi Hoàng Mẫn - Thứ 6 Tháng 9 06, 2013 11:36 am
2 Trả lời
3321 Xem
gửi bởi Tam_Tu_Bi
Thứ 7 Tháng 9 21, 2013 1:44 pm
 :::"Quỷ nhập"- Câu chuyện ôn tập lời dạy của Tổ Thầy
gửi bởi Hoàng Mẫn - Thứ 4 Tháng 7 31, 2013 2:48 pm
1 Trả lời
6619 Xem
gửi bởi linhdan
Thứ 6 Tháng 8 23, 2013 1:32 pm
 :::Chư vị tá khẩu - 3 người nghe ra 3 ngôn ngữ
gửi bởi Hoàng Mẫn - Thứ 5 Tháng 8 01, 2013 8:31 pm
1 Trả lời
2305 Xem
gửi bởi Hoàng Mẫn
Thứ 6 Tháng 8 02, 2013 12:23 pm
 Sự hiển linh của tổ tiên trong gia tộc
gửi bởi Kylin - Thứ 6 Tháng 4 10, 2009 11:56 am
5 Trả lời
6985 Xem
gửi bởi HTA68
Thứ 7 Tháng 7 20, 2013 5:03 pm
 :::TCTD- Mật khải Tòa tháp Trí tuệ
gửi bởi thachanhtrang - Thứ 4 Tháng 3 14, 2012 1:23 pm
2 Trả lời
3929 Xem
gửi bởi msnguyenanhvu
Thứ 5 Tháng 1 10, 2013 2:48 pm