Những linh ứng, ân phước, phép lạ...
 ::: Giấc mơ về Sư Tổ và di sản nền Đạo của Tổ, Thầy
1, 2 gửi bởi Hoàng Mẫn - Thứ 5 Tháng 6 09, 2016 12:08 pm
10 Trả lời
11749 Xem
gửi bởi titoay
Thứ 6 Tháng 8 26, 2016 9:00 pm
 Tam Bảo của Đức Sư Tổ
gửi bởi Hoàng Mẫn - Thứ 2 Tháng 2 01, 2016 7:41 pm
0 Trả lời
3875 Xem
gửi bởi Hoàng Mẫn
Thứ 2 Tháng 2 01, 2016 7:41 pm
 :::Cơ Trời về sự hủy diệt và tái tạo của trái đất
gửi bởi Chaos - Thứ 2 Tháng 5 16, 2011 8:23 am
0 Trả lời
23443 Xem
gửi bởi Chaos
Thứ 2 Tháng 5 16, 2011 8:23 am
 ::: Du Bồng Lai - 7 vị đại thánh*
gửi bởi Hoàng Mẫn - Thứ 3 Tháng 1 14, 2014 10:21 am
0 Trả lời
5606 Xem
gửi bởi Hoàng Mẫn
Thứ 3 Tháng 1 14, 2014 10:21 am
 :::Quốc độ Địa Mẫu *
gửi bởi Hoàng Mẫn - Thứ 4 Tháng 12 18, 2013 3:32 pm
0 Trả lời
9864 Xem
gửi bởi Hoàng Mẫn
Thứ 4 Tháng 12 18, 2013 3:32 pm
 Thần Khải - Điều kiện để giải tai ách *
gửi bởi Chaos - Thứ 4 Tháng 9 05, 2012 2:34 pm
1 Trả lời
7357 Xem
gửi bởi Chaos
Thứ 4 Tháng 9 05, 2012 2:42 pm
 ::: Bhrama điểm đạo các thần linh Ấn Độ
1, 2 gửi bởi Triệu Thông - Thứ 7 Tháng 12 06, 2008 9:12 am
12 Trả lời
18760 Xem
gửi bởi vothuongdao
Thứ 4 Tháng 12 17, 2008 6:58 pm
 Ân phước trên đường tu trì niệm Ngũ bộ chú
1, 2 gửi bởi tamtan - Thứ 2 Tháng 6 29, 2009 12:57 pm
10 Trả lời
12093 Xem
gửi bởi Bảo Di
Thứ 5 Tháng 12 06, 2018 1:48 pm
 ::: Mầu nhiệm lễ thỉnh Thiên Thơ cho mẹ trước khi mất
1, 2 gửi bởi ThuanThien - Thứ 4 Tháng 6 29, 2016 3:37 pm
10 Trả lời
9008 Xem
gửi bởi Pháp Tâm
Thứ 4 Tháng 11 21, 2018 7:27 pm
 ::: Linh ảnh những ngôi sao sáng từ tay của Đức Thầy
1, 2 gửi bởi Triệu Hiếu - Thứ 6 Tháng 1 12, 2018 10:41 pm
13 Trả lời
7443 Xem
gửi bởi Tenryu
Thứ 3 Tháng 10 30, 2018 7:16 pm
 Sự nhiệm mầu trên con đường tu học
gửi bởi Diệu Lộc - Thứ 6 Tháng 9 28, 2018 3:18 am
0 Trả lời
842 Xem
gửi bởi Diệu Lộc
Thứ 6 Tháng 9 28, 2018 3:18 am
 :::Thần khải: Thiên Đình Động
gửi bởi thachanhtrang - Thứ 6 Tháng 2 14, 2014 5:37 pm
1 Trả lời
9017 Xem
gửi bởi Hứa Huân
Thứ 2 Tháng 5 28, 2018 2:12 pm
 Chư vị "Trị bệnh cờ bạc"
gửi bởi DieuChi - Thứ 3 Tháng 12 23, 2008 11:00 pm
3 Trả lời
8115 Xem
gửi bởi Hồng Hài Nhi
Thứ 3 Tháng 3 06, 2018 7:27 pm
 Linh ảnh của Sư Tổ
gửi bởi Triệu Thông - Thứ 6 Tháng 9 15, 2017 9:58 am
2 Trả lời
2024 Xem
gửi bởi Tịnh Duyên
Thứ 5 Tháng 1 11, 2018 11:44 am
 Giấc mơ Thầy hoá thân dạy Đạo
gửi bởi Hoàng Mẫn - Thứ 5 Tháng 11 30, 2017 9:24 am
1 Trả lời
1692 Xem
gửi bởi huynd90
Thứ 5 Tháng 11 30, 2017 2:59 pm
 :::"Quỷ nhập"- Câu chuyện ôn tập lời dạy của Tổ Thầy
gửi bởi Hoàng Mẫn - Thứ 4 Tháng 7 31, 2013 2:48 pm
3 Trả lời
11147 Xem
gửi bởi Hoài Vỹ
Chủ nhật Tháng 11 19, 2017 12:50 pm
 Giấc mơ hành hương về Đền Đại Nhật
gửi bởi Hoàng Mẫn - Thứ 4 Tháng 10 25, 2017 2:16 pm
9 Trả lời
5266 Xem
gửi bởi huynd90
Thứ 5 Tháng 11 02, 2017 9:10 am
 Ấn tâm của Thánh Thần về quả vị của Tổ, Thầy*
gửi bởi thachanhhong - Thứ 5 Tháng 10 19, 2017 3:14 pm
5 Trả lời
4187 Xem
gửi bởi loveattila
Thứ 2 Tháng 10 30, 2017 12:16 pm
 Linh ảnh sau khi tu sĩ chú nguyện ban phước
gửi bởi Hoàng Mẫn - Thứ 5 Tháng 9 28, 2017 11:32 am
0 Trả lời
1681 Xem
gửi bởi Hoàng Mẫn
Thứ 5 Tháng 9 28, 2017 11:32 am
 Khảo sát lễ hầu đồng bằng thần nhãn
gửi bởi thachanhtrang - Chủ nhật Tháng 10 07, 2012 12:34 pm
5 Trả lời
9729 Xem
gửi bởi Viên San
Thứ 7 Tháng 9 16, 2017 9:19 pm
 Linh ảnh Phật Di Lặc
gửi bởi Triệu Lạc - Thứ 3 Tháng 6 27, 2017 2:36 pm
5 Trả lời
3931 Xem
gửi bởi Ân Thiện
Thứ 7 Tháng 7 15, 2017 8:24 pm
 Một cái kết đau lòng
gửi bởi Hoàng Mẫn - Thứ 3 Tháng 7 04, 2017 12:26 am
5 Trả lời
6350 Xem
gửi bởi Yên Đan
Thứ 6 Tháng 7 14, 2017 11:29 pm
 Câu chuyện mầu nhiệm về Thầy 2005 -2012
gửi bởi Triệu Hảo - Thứ 3 Tháng 6 20, 2017 12:23 pm
9 Trả lời
6281 Xem
gửi bởi Hoàng Mẫn
Chủ nhật Tháng 6 25, 2017 11:26 am
 :::Mật khải: 1 phiên làm việc của thần linh
gửi bởi thachanhtrang - Thứ 3 Tháng 10 02, 2012 2:53 pm
4 Trả lời
6670 Xem
gửi bởi Hà nghĩa
Thứ 7 Tháng 6 24, 2017 10:03 am
 Giấc mơ viếng đền Đức Tỳ Lô Giá Na Phật
gửi bởi Hoàng Mẫn - Thứ 4 Tháng 5 03, 2017 11:02 pm
1 Trả lời
1913 Xem
gửi bởi Thiện Chân
Thứ 4 Tháng 6 07, 2017 7:35 am
 :::Bài học điểm đạo cho gia đình bị trùng tang*
gửi bởi thachanhtrang - Chủ nhật Tháng 4 22, 2012 1:06 pm
1 Trả lời
7902 Xem
gửi bởi Phúc Thắng
Thứ 3 Tháng 5 02, 2017 10:38 am
 Chư Phật soi căn cho cha
gửi bởi Hoàng Mẫn - Thứ 3 Tháng 4 25, 2017 8:11 am
5 Trả lời
5601 Xem
gửi bởi Phúc Lâm
Thứ 2 Tháng 5 01, 2017 9:46 am
 Linh ảnh về các lá phép TCTĐ
gửi bởi Hoàng Mẫn - Thứ 4 Tháng 4 19, 2017 9:48 am
0 Trả lời
1793 Xem
gửi bởi Hoàng Mẫn
Thứ 4 Tháng 4 19, 2017 9:48 am
 ::: Làm đạo với cây đàn violin
gửi bởi viêndung - Thứ 6 Tháng 4 07, 2017 12:04 pm
2 Trả lời
4333 Xem
gửi bởi viêndung
Thứ 3 Tháng 4 11, 2017 1:13 am
 Vũ trụ huyền bí rực rỡ giữa trời
gửi bởi Triệu Hiếu - Chủ nhật Tháng 3 19, 2017 10:13 pm
1 Trả lời
1962 Xem
gửi bởi Congtam
Thứ 4 Tháng 3 22, 2017 12:36 pm
 Câu chuyện về Đức Ngài và Sư Tổ
gửi bởi Hoàng Mẫn - Thứ 5 Tháng 3 02, 2017 4:21 pm
1 Trả lời
2399 Xem
gửi bởi Hoàng Mẫn
Thứ 2 Tháng 3 06, 2017 4:26 pm
 Ân phước từ Cổ Ngọc của Tổ, Thầy
gửi bởi Hoàng Mẫn - Thứ 6 Tháng 3 06, 2015 11:05 am
1 Trả lời
3785 Xem
gửi bởi kiemmadocco
Thứ 2 Tháng 2 06, 2017 9:12 am
 :::Du Địa phủ - Mật khải về hóa thân của Bồ Tát*
gửi bởi Hoàng Mẫn - Thứ 6 Tháng 1 03, 2014 1:04 pm
3 Trả lời
7009 Xem
gửi bởi Hoaisang
Thứ 4 Tháng 11 09, 2016 2:58 am
 Tòa tháp Vũ Trụ Huyền Bí.com
gửi bởi thachanhtrang - Thứ 3 Tháng 11 11, 2014 12:14 pm
2 Trả lời
6151 Xem
gửi bởi Hạnh Thiện
Thứ 6 Tháng 9 09, 2016 1:20 pm
 Linh ảnh ngàn hoa
gửi bởi Hoàng Mẫn - Thứ 5 Tháng 1 01, 2015 10:18 pm
3 Trả lời
2741 Xem
gửi bởi Hoaisang
Chủ nhật Tháng 8 07, 2016 3:40 pm
 Lễ Điểm đạo - cho một điều ước
gửi bởi Hoàng Mẫn - Thứ 2 Tháng 8 01, 2016 8:05 pm
0 Trả lời
1919 Xem
gửi bởi Hoàng Mẫn
Thứ 2 Tháng 8 01, 2016 8:05 pm
 Quan Thế Âm độ trì cho luận án tiến sĩ
gửi bởi Hạnh Như - Thứ 3 Tháng 7 19, 2016 10:15 am
0 Trả lời
1787 Xem
gửi bởi Hạnh Như
Thứ 3 Tháng 7 19, 2016 10:15 am
 Danh hiệu Quán Thế Âm ứng nghiệm cứu nạn
gửi bởi dieuthong50 - Thứ 7 Tháng 8 15, 2009 2:57 pm
7 Trả lời
10827 Xem
gửi bởi Thành Tài
Thứ 2 Tháng 5 23, 2016 1:32 pm
 :::Chuyện về bác Hải chết đi sống lại
gửi bởi thachanhtrang - Thứ 4 Tháng 4 06, 2016 3:17 pm
0 Trả lời
2474 Xem
gửi bởi thachanhtrang
Thứ 4 Tháng 4 06, 2016 3:17 pm
 :::Thần khải về Nam Quốc Sơn Hà
gửi bởi Hoàng Mẫn - Thứ 2 Tháng 3 31, 2014 7:59 pm
1 Trả lời
12971 Xem
gửi bởi TienNguyen
Thứ 6 Tháng 7 31, 2015 2:30 pm
 :::BỊ NHẬP
gửi bởi duyên đạo - Thứ 5 Tháng 11 20, 2008 3:31 pm
7 Trả lời
22384 Xem
gửi bởi Lá nhỏ
Thứ 7 Tháng 11 22, 2014 8:33 am
 Linh ảnh về Thầy trò Đường Tăng
gửi bởi Hoàng Mẫn - Thứ 3 Tháng 9 16, 2014 7:56 pm
0 Trả lời
2283 Xem
gửi bởi Hoàng Mẫn
Thứ 3 Tháng 9 16, 2014 7:56 pm
 Được tham dự Lễ Hội của Thần Tiên
gửi bởi thachanhtrang - Thứ 3 Tháng 10 23, 2012 6:41 pm
4 Trả lời
6255 Xem
gửi bởi kiemmadocco
Thứ 3 Tháng 9 09, 2014 6:23 am
 :::Gặp Tổ, Thầy và được chư vị đặt tên
gửi bởi Hoàng Mẫn - Thứ 4 Tháng 6 18, 2014 12:55 pm
0 Trả lời
5556 Xem
gửi bởi Hoàng Mẫn
Thứ 4 Tháng 6 18, 2014 12:55 pm
 ::: Báo cáo của HM-cầu mưa được mưa
gửi bởi Đông Quân - Thứ 4 Tháng 6 18, 2014 9:10 am
0 Trả lời
2632 Xem
gửi bởi Đông Quân
Thứ 4 Tháng 6 18, 2014 9:10 am
 :::Du hành vũ trụ*
gửi bởi Hoàng Mẫn - Chủ nhật Tháng 2 23, 2014 6:11 pm
0 Trả lời
3076 Xem
gửi bởi Hoàng Mẫn
Chủ nhật Tháng 2 23, 2014 6:11 pm
 ::: 50 năm trước và sau
gửi bởi Hoàng Mẫn - Thứ 3 Tháng 2 11, 2014 9:57 am
0 Trả lời
4076 Xem
gửi bởi Hoàng Mẫn
Thứ 3 Tháng 2 11, 2014 9:57 am
 Gặp lại con gái ở cõi âm
gửi bởi ngocan - Thứ 3 Tháng 6 14, 2011 12:02 pm
5 Trả lời
9136 Xem
gửi bởi Mykieu
Thứ 6 Tháng 1 17, 2014 9:33 pm
 :::Thần khải của Tân Hải Long Vương *
gửi bởi Pearly_snow - Thứ 7 Tháng 11 30, 2013 12:59 pm
1 Trả lời
3498 Xem
gửi bởi VuBui
Thứ 5 Tháng 12 12, 2013 5:27 am
 ::: Cúng dường của binh gia tướng sĩ Tam Quốc
gửi bởi Hoàng Mẫn - Thứ 6 Tháng 9 06, 2013 11:36 am
2 Trả lời
4585 Xem
gửi bởi Tam_Tu_Bi
Thứ 7 Tháng 9 21, 2013 1:44 pm
 :::Chư vị tá khẩu - 3 người nghe ra 3 ngôn ngữ
gửi bởi Hoàng Mẫn - Thứ 5 Tháng 8 01, 2013 8:31 pm
1 Trả lời
3254 Xem
gửi bởi Hoàng Mẫn
Thứ 6 Tháng 8 02, 2013 12:23 pm
 Sự hiển linh của tổ tiên trong gia tộc
gửi bởi Kylin - Thứ 6 Tháng 4 10, 2009 11:56 am
5 Trả lời
8441 Xem
gửi bởi HTA68
Thứ 7 Tháng 7 20, 2013 5:03 pm
 :::TCTD- Mật khải Tòa tháp Trí tuệ
gửi bởi thachanhtrang - Thứ 4 Tháng 3 14, 2012 1:23 pm
2 Trả lời
5261 Xem
gửi bởi msnguyenanhvu
Thứ 5 Tháng 1 10, 2013 2:48 pm