Báo mộng, tà nhập, bói toán, đồng cốt, gặp ma quỷ, được ơn trên cứu giúp...
THI KỂ CHUYỆN MA VÀ CHUYỆN THẦN BÍ
178 Chủ đề
195 Bài viết
gửi bởi hanhphuc
Thứ 6 Tháng 2 17, 2017 3:51 pm
 Thế giới tâm linh của Hồ cáp Ngô Duy Lâm *
gửi bởi ngocxuan - Thứ 4 Tháng 3 25, 2009 2:54 am
7 Trả lời
14420 Xem
gửi bởi ngocxuan
Thứ 6 Tháng 4 03, 2009 3:53 am
 Ma rủ đi chơi
gửi bởi Hivong - Chủ nhật Tháng 6 25, 2017 4:51 pm
0 Trả lời
134 Xem
gửi bởi Hivong
Chủ nhật Tháng 6 25, 2017 4:51 pm
 Bắt ma
gửi bởi nhattam - Thứ 5 Tháng 6 22, 2017 8:16 pm
0 Trả lời
173 Xem
gửi bởi nhattam
Thứ 5 Tháng 6 22, 2017 8:16 pm
 Tiếng nói cứu mạng
gửi bởi Yên Đan - Thứ 3 Tháng 6 20, 2017 8:04 pm
0 Trả lời
182 Xem
gửi bởi Yên Đan
Thứ 3 Tháng 6 20, 2017 8:04 pm
 Chuyện về anh Q.
gửi bởi Hạnh Thiện - Thứ 3 Tháng 6 20, 2017 3:08 pm
0 Trả lời
134 Xem
gửi bởi Hạnh Thiện
Thứ 3 Tháng 6 20, 2017 3:08 pm
 Chuyện ông thần tài: “Bà đặt đâu tôi ngồi đó”
gửi bởi MinhThanh - Thứ 3 Tháng 6 20, 2017 10:01 am
0 Trả lời
193 Xem
gửi bởi MinhThanh
Thứ 3 Tháng 6 20, 2017 10:01 am
 Gặp Ma Nữ
gửi bởi Toàn Thắng - Thứ 2 Tháng 6 19, 2017 9:26 pm
0 Trả lời
151 Xem
gửi bởi Toàn Thắng
Thứ 2 Tháng 6 19, 2017 9:26 pm
 Ma bị tạt axit
gửi bởi Hivong - Thứ 2 Tháng 6 19, 2017 1:37 pm
0 Trả lời
144 Xem
gửi bởi Hivong
Thứ 2 Tháng 6 19, 2017 1:37 pm
 Mộng linh ứng của bà Nội.
gửi bởi MinhThanh - Thứ 2 Tháng 6 19, 2017 9:21 am
1 Trả lời
341 Xem
gửi bởi MinhThanh
Thứ 2 Tháng 6 19, 2017 9:47 am
 Ma xin ăn
gửi bởi nhattam - Thứ 7 Tháng 6 17, 2017 10:57 am
1 Trả lời
288 Xem
gửi bởi linhdan
Thứ 7 Tháng 6 17, 2017 5:44 pm
 Cúng vong xin số đề
gửi bởi thunga - Thứ 7 Tháng 5 06, 2017 9:57 pm
1 Trả lời
520 Xem
gửi bởi Mack
Chủ nhật Tháng 6 11, 2017 4:16 pm
 Ác Mộng
gửi bởi Nhược Lăng - Thứ 2 Tháng 6 05, 2017 8:58 am
0 Trả lời
287 Xem
gửi bởi Nhược Lăng
Thứ 2 Tháng 6 05, 2017 8:58 am
 Có ma...!!!
gửi bởi duynguyen - Thứ 6 Tháng 6 02, 2017 3:01 pm
0 Trả lời
399 Xem
gửi bởi duynguyen
Thứ 6 Tháng 6 02, 2017 3:01 pm
 Ma cho số đề
gửi bởi nhattam - Thứ 6 Tháng 6 02, 2017 2:17 pm
0 Trả lời
150 Xem
gửi bởi nhattam
Thứ 6 Tháng 6 02, 2017 2:17 pm
 Ma dọa
gửi bởi Tiểu Đạo - Thứ 5 Tháng 6 01, 2017 12:45 pm
0 Trả lời
497 Xem
gửi bởi Tiểu Đạo
Thứ 5 Tháng 6 01, 2017 12:45 pm
 Chuyện huyền bí nơi xóm làng
gửi bởi Cafe_den - Thứ 5 Tháng 2 19, 2015 12:52 am
4 Trả lời
1952 Xem
gửi bởi Cafe_den
Thứ 4 Tháng 5 31, 2017 11:48 pm
 Thần giếng phù trợ
gửi bởi MinhThanh - Thứ 2 Tháng 5 29, 2017 11:36 am
0 Trả lời
257 Xem
gửi bởi MinhThanh
Thứ 2 Tháng 5 29, 2017 11:36 am
 Ma trêu
gửi bởi San hô biển - Chủ nhật Tháng 5 28, 2017 3:07 pm
0 Trả lời
214 Xem
gửi bởi San hô biển
Chủ nhật Tháng 5 28, 2017 3:07 pm
 9 đời bị hành
gửi bởi Hivong - Chủ nhật Tháng 5 21, 2017 3:09 pm
0 Trả lời
499 Xem
gửi bởi Hivong
Chủ nhật Tháng 5 21, 2017 3:09 pm
 Ma về đòi con
gửi bởi Hivong - Thứ 4 Tháng 5 17, 2017 7:35 pm
0 Trả lời
329 Xem
gửi bởi Hivong
Thứ 4 Tháng 5 17, 2017 7:35 pm
 Quỷ trong bệnh viện
gửi bởi nhattam - Thứ 4 Tháng 5 17, 2017 3:07 pm
0 Trả lời
347 Xem
gửi bởi nhattam
Thứ 4 Tháng 5 17, 2017 3:07 pm
 Bắt quỷ
gửi bởi bongsenbentre - Thứ 3 Tháng 5 16, 2017 9:54 pm
0 Trả lời
372 Xem
gửi bởi bongsenbentre
Thứ 3 Tháng 5 16, 2017 9:54 pm
 Ảnh lạ do camera an ninh chụp được
gửi bởi linhdan - Thứ 3 Tháng 5 16, 2017 1:59 pm
0 Trả lời
328 Xem
gửi bởi linhdan
Thứ 3 Tháng 5 16, 2017 1:59 pm
 Phép trị bệnh con nít khóc *
1, 2 gửi bởi shayla - Thứ 4 Tháng 11 04, 2009 11:25 am
19 Trả lời
20886 Xem
gửi bởi Hỉ Tâm
Chủ nhật Tháng 5 14, 2017 10:52 pm
 Chuyện thầy lang được lộc cứu chữa bệnh
gửi bởi lsc - Chủ nhật Tháng 5 14, 2017 10:45 pm
0 Trả lời
213 Xem
gửi bởi lsc
Chủ nhật Tháng 5 14, 2017 10:45 pm
 Được vong ông nội báo trước duyên số
gửi bởi NT_Thanh - Chủ nhật Tháng 5 14, 2017 12:26 am
0 Trả lời
394 Xem
gửi bởi NT_Thanh
Chủ nhật Tháng 5 14, 2017 12:26 am
 Quan Công đòi mạng
gửi bởi Yên Đan - Thứ 4 Tháng 5 03, 2017 11:53 am
0 Trả lời
439 Xem
gửi bởi Yên Đan
Thứ 4 Tháng 5 03, 2017 11:53 am
 Câu chuyện của gia đình tôi
gửi bởi Hà nghĩa - Thứ 7 Tháng 4 29, 2017 11:35 am
0 Trả lời
321 Xem
gửi bởi Hà nghĩa
Thứ 7 Tháng 4 29, 2017 11:35 am
 Con ma hộp chè (trà)
gửi bởi MinhThanh - Thứ 3 Tháng 4 25, 2017 8:15 pm
0 Trả lời
344 Xem
gửi bởi MinhThanh
Thứ 3 Tháng 4 25, 2017 8:15 pm
 Cầu số đề
gửi bởi Phúc Lâm - Thứ 2 Tháng 4 24, 2017 12:01 am
0 Trả lời
368 Xem
gửi bởi Phúc Lâm
Thứ 2 Tháng 4 24, 2017 12:01 am
 Chuyện tâm linh trong dòng họ
gửi bởi lsc - Thứ 6 Tháng 6 10, 2016 5:08 pm
2 Trả lời
1235 Xem
gửi bởi lsc
Chủ nhật Tháng 4 23, 2017 7:38 pm
 :::Cú Điện thoại nhớ đời!
gửi bởi Doandzu - Thứ 4 Tháng 1 07, 2009 2:27 pm
3 Trả lời
4487 Xem
gửi bởi lsc
Thứ 6 Tháng 4 21, 2017 4:39 pm
 Vong của chồng về sau khi mất
gửi bởi Hà nghĩa - Thứ 6 Tháng 4 21, 2017 12:01 pm
0 Trả lời
348 Xem
gửi bởi Hà nghĩa
Thứ 6 Tháng 4 21, 2017 12:01 pm
 Chuyện huyền bí trước khi gặp đạo
gửi bởi Huệ Giác Nguyên - Thứ 4 Tháng 4 05, 2017 7:10 pm
7 Trả lời
1559 Xem
gửi bởi Huệ Giác Nguyên
Thứ 3 Tháng 4 18, 2017 12:26 pm
 Con Tinh bắt hồn
gửi bởi nguyenviet - Thứ 2 Tháng 4 17, 2017 7:59 pm
0 Trả lời
314 Xem
gửi bởi nguyenviet
Thứ 2 Tháng 4 17, 2017 7:59 pm
 Chuyện về bà ngoại tôi
gửi bởi Hà nghĩa - Thứ 6 Tháng 4 14, 2017 11:49 am
0 Trả lời
291 Xem
gửi bởi Hà nghĩa
Thứ 6 Tháng 4 14, 2017 11:49 am
 Hồn mẹ về thăm con.
gửi bởi thunga - Thứ 7 Tháng 4 08, 2017 8:58 pm
0 Trả lời
380 Xem
gửi bởi thunga
Thứ 7 Tháng 4 08, 2017 8:58 pm
 Chuyện các thầy.
gửi bởi lsc - Thứ 7 Tháng 3 05, 2016 7:14 pm
1 Trả lời
1057 Xem
gửi bởi lsc
Thứ 6 Tháng 4 07, 2017 9:09 pm
 Muốn thấy thì cho thấy
gửi bởi Triệu Minh - Thứ 3 Tháng 4 04, 2017 12:05 pm
0 Trả lời
401 Xem
gửi bởi Triệu Minh
Thứ 3 Tháng 4 04, 2017 12:05 pm
 Vong linh cháu trai
gửi bởi Triệu Minh - Thứ 2 Tháng 4 03, 2017 12:40 pm
0 Trả lời
363 Xem
gửi bởi Triệu Minh
Thứ 2 Tháng 4 03, 2017 12:40 pm
 Chuyện anh trai bị nhập
gửi bởi Triệu Minh - Thứ 7 Tháng 4 01, 2017 2:10 pm
0 Trả lời
354 Xem
gửi bởi Triệu Minh
Thứ 7 Tháng 4 01, 2017 2:10 pm
 Ma chải tóc
gửi bởi Phúc Lâm - Thứ 5 Tháng 3 30, 2017 3:05 pm
0 Trả lời
288 Xem
gửi bởi Phúc Lâm
Thứ 5 Tháng 3 30, 2017 3:05 pm
 Được vong báo mộng về cái chết
gửi bởi Hạnh Như - Thứ 6 Tháng 3 24, 2017 12:29 pm
1 Trả lời
917 Xem
gửi bởi lsc
Chủ nhật Tháng 3 26, 2017 9:35 pm
 Bị vong bịt mắt?
gửi bởi Nguyên Ân - Thứ 5 Tháng 3 23, 2017 10:28 am
1 Trả lời
516 Xem
gửi bởi ruby38
Thứ 6 Tháng 3 24, 2017 3:06 pm
 Chuyện tâm linh trong cuộc đời bà nội
gửi bởi titoay - Thứ 6 Tháng 10 28, 2016 3:30 pm
3 Trả lời
1125 Xem
gửi bởi Tiểu Bảo
Thứ 4 Tháng 3 22, 2017 10:22 pm
 Vong hồn về đầu thai
gửi bởi Tiểu Bảo - Thứ 7 Tháng 3 04, 2017 11:46 am
3 Trả lời
968 Xem
gửi bởi Tiểu Bảo
Thứ 3 Tháng 3 14, 2017 12:40 pm
 Chuyện về một người bạn đã đi xa
gửi bởi Hạnh Như - Thứ 7 Tháng 3 11, 2017 10:14 pm
2 Trả lời
1141 Xem
gửi bởi Trangtrinh
Chủ nhật Tháng 3 12, 2017 7:30 pm
 Ma mở nước
gửi bởi Phúc Lâm - Thứ 4 Tháng 3 08, 2017 11:55 pm
1 Trả lời
564 Xem
gửi bởi Phúc Lâm
Thứ 7 Tháng 3 11, 2017 7:13 pm
 Bó hoa từ người anh ở cõi vô hình
gửi bởi Hạnh Như - Chủ nhật Tháng 3 05, 2017 2:22 pm
4 Trả lời
1534 Xem
gửi bởi yoga
Thứ 6 Tháng 3 10, 2017 7:09 pm
 Truyền thuyết gia đình đông con lắm vợ
gửi bởi MinhThanh - Thứ 6 Tháng 12 16, 2016 4:54 pm
3 Trả lời
1212 Xem
gửi bởi MinhThanh
Thứ 5 Tháng 3 09, 2017 9:29 am