Báo mộng, tà nhập, bói toán, đồng cốt, gặp ma, được ơn trên cứu giúp... những chuyện khoa học không lý giải được
Chuyện Huyền Bí Có Thật
543 Chủ đề
996 Bài viết
gửi bởi Chi Aki
Thứ 7 Tháng 5 26, 2018 8:45 am
Chuyện Ma Có Thật
91 Chủ đề
231 Bài viết
gửi bởi Chi Aki
Thứ 7 Tháng 5 26, 2018 9:14 am
 Trời đánh
gửi bởi Cafe_den - Thứ 5 Tháng 12 24, 2015 2:00 am
3 Trả lời
1742 Xem
gửi bởi Tâm Tịnh
Thứ 3 Tháng 5 22, 2018 5:40 pm
 Đắc tội với Thánh thần
1, 2 gửi bởi lilac - Thứ 5 Tháng 11 06, 2008 2:54 am
17 Trả lời
490 Xem
gửi bởi Hà An
Thứ 3 Tháng 5 08, 2018 4:50 pm
 Huyền bí trong ngành Thầy Pháp- Học bùa
1, 2 gửi bởi thaiphong - Thứ 6 Tháng 11 28, 2008 2:20 am
18 Trả lời
7235 Xem
gửi bởi MinhThanh
Thứ 6 Tháng 4 27, 2018 7:05 pm
 ::: Ếm và giải ếm
1, 2 gửi bởi Apollo - Thứ 3 Tháng 11 25, 2008 7:54 am
15 Trả lời
1136 Xem
gửi bởi Thiện Chân
Chủ nhật Tháng 11 12, 2017 8:46 am
 Thế giới tâm linh của Hồ cáp Ngô Duy Lâm
gửi bởi ngocxuan - Thứ 4 Tháng 3 25, 2009 2:54 am
7 Trả lời
17870 Xem
gửi bởi ngocxuan
Thứ 6 Tháng 4 03, 2009 3:53 am
 Phép trị bệnh con nít khóc *
1, 2, 3 gửi bởi shayla - Thứ 4 Tháng 11 04, 2009 11:25 am
25 Trả lời
27189 Xem
gửi bởi Hướng Tâm
Thứ 6 Tháng 5 25, 2018 8:58 am
 Đoán và giải mộng
1 ... 5, 6, 7 gửi bởi Nhơn - Thứ 5 Tháng 12 25, 2008 5:15 am
66 Trả lời
44001 Xem
gửi bởi Ngọc Phỉ Thúy
Thứ 5 Tháng 5 10, 2018 11:50 pm
 Chuyện về những giang hồ thuật sĩ
1, 2 gửi bởi Hoaha - Thứ 7 Tháng 2 07, 2009 10:13 am
10 Trả lời
1888 Xem
gửi bởi Tudakhoa
Thứ 2 Tháng 4 16, 2018 4:16 pm
 Cuộc đời thầy pháp của ba tôi
gửi bởi An Huệ - Thứ 5 Tháng 11 06, 2008 10:51 pm
4 Trả lời
19714 Xem
gửi bởi thunga
Thứ 3 Tháng 3 27, 2018 10:53 am
 Câu chuyện được cứu rỗi của người theo đạo Tin Lành
gửi bởi Hoàng Mẫn - Thứ 7 Tháng 12 02, 2017 10:23 pm
1 Trả lời
1291 Xem
gửi bởi Hoàng Mẫn
Thứ 5 Tháng 3 15, 2018 10:56 pm
 Cơ bút và cầu cơ
gửi bởi GiangTien - Thứ 7 Tháng 1 24, 2009 1:59 pm
5 Trả lời
6030 Xem
gửi bởi Bảo Di
Thứ 6 Tháng 2 16, 2018 12:13 am
 ::: ĐI ĐỊA PHỦ
1, 2 gửi bởi Triệu Thông - Thứ 7 Tháng 12 27, 2008 9:00 pm
11 Trả lời
14570 Xem
gửi bởi Thuận Pháp
Chủ nhật Tháng 1 28, 2018 12:41 am
 Loài vật - Những hiện tượng huyền bí?
gửi bởi Apollo - Thứ 6 Tháng 12 12, 2008 6:55 am
9 Trả lời
13494 Xem
gửi bởi HaHangNam
Thứ 6 Tháng 1 12, 2018 10:45 am
 Thần Phật hiển linh
1, 2 gửi bởi Apollo - Chủ nhật Tháng 12 07, 2008 7:05 am
14 Trả lời
4029 Xem
gửi bởi Hoang_godalat
Thứ 5 Tháng 12 14, 2017 3:48 pm
 Những câu chuyện đồng cốt
1, 2 gửi bởi Triệu Ân - Thứ 5 Tháng 1 15, 2009 5:26 pm
10 Trả lời
10000 Xem
gửi bởi MinhThanh
Thứ 4 Tháng 12 13, 2017 1:54 am
 :::Nhiều lần gặp ma - Danielle B.
gửi bởi DungNguyen - Chủ nhật Tháng 4 14, 2013 11:17 am
1 Trả lời
2698 Xem
gửi bởi DungNguyen
Chủ nhật Tháng 4 14, 2013 5:58 pm
 Chữa bệnh bằng Năng lực Thần bí
gửi bởi LyThanh - Chủ nhật Tháng 9 05, 2010 1:10 pm
6 Trả lời
7341 Xem
gửi bởi nhattam
Thứ 2 Tháng 7 23, 2012 5:03 pm
 ::: Nhớ quá khứ kiếp
gửi bởi Triệu Ân - Thứ 5 Tháng 3 18, 2010 1:53 pm
1 Trả lời
5256 Xem
gửi bởi Triệu Ân
Thứ 6 Tháng 5 14, 2010 11:20 am
 "Lễ cúng con"
gửi bởi Hữu-Huyễn - Thứ 4 Tháng 11 05, 2008 3:35 am
0 Trả lời
425 Xem
gửi bởi Hữu-Huyễn
Thứ 4 Tháng 11 05, 2008 3:35 am