Báo mộng, tà nhập, bói toán, đồng cốt, gặp ma quỷ, được ơn trên cứu giúp...
THI KỂ CHUYỆN MA VÀ CHUYỆN THẦN BÍ
181 Chủ đề
200 Bài viết
gửi bởi SenNganCanh
Thứ 3 Tháng 8 22, 2017 1:29 am
CHUYỆN HUYỀN BÍ CÓ THẬT CHỌN LỌC
15 Chủ đề
41 Bài viết
gửi bởi lilac
Thứ 4 Tháng 11 03, 2010 1:22 pm
 Hướng dẫn báo cáo bài viết, link liên kết bị lỗi
gửi bởi Admin - Thứ 6 Tháng 3 24, 2017 1:06 am
0 Trả lời
912 Xem
gửi bởi Admin
Thứ 6 Tháng 3 24, 2017 1:06 am
 Đánh nhau với ma
gửi bởi Vithuctam - Thứ 3 Tháng 8 22, 2017 4:03 pm
1 Trả lời
40 Xem
gửi bởi Vithuctam
Thứ 4 Tháng 8 23, 2017 3:06 pm
 Hồn ma cô Đ
gửi bởi Khiết Tâm - Thứ 5 Tháng 8 10, 2017 10:25 pm
1 Trả lời
304 Xem
gửi bởi Khiết Tâm
Thứ 3 Tháng 8 22, 2017 11:14 pm
 MA TRONG CÔNG TY
gửi bởi Huệ Giác Nguyên - Thứ 3 Tháng 8 22, 2017 6:10 pm
0 Trả lời
38 Xem
gửi bởi Huệ Giác Nguyên
Thứ 3 Tháng 8 22, 2017 6:10 pm
 Ma đòi ăn
gửi bởi Pháp Tâm - Thứ 3 Tháng 8 22, 2017 1:04 pm
0 Trả lời
118 Xem
gửi bởi Pháp Tâm
Thứ 3 Tháng 8 22, 2017 1:04 pm
 Ma trên ngọn đồi Ủy ban
gửi bởi Nguyên Ân - Thứ 3 Tháng 8 22, 2017 11:14 am
0 Trả lời
94 Xem
gửi bởi Nguyên Ân
Thứ 3 Tháng 8 22, 2017 11:14 am
 Tiếng cười ma quái
gửi bởi uyên linh - Thứ 2 Tháng 8 21, 2017 9:40 am
0 Trả lời
166 Xem
gửi bởi uyên linh
Thứ 2 Tháng 8 21, 2017 9:40 am
 Hồn người mới chết về nhập xác
gửi bởi Hivong - Chủ nhật Tháng 8 20, 2017 3:22 pm
0 Trả lời
160 Xem
gửi bởi Hivong
Chủ nhật Tháng 8 20, 2017 3:22 pm
 Bà Cuốc gặp ma
gửi bởi MinhThanh - Thứ 4 Tháng 8 16, 2017 11:50 am
0 Trả lời
145 Xem
gửi bởi MinhThanh
Thứ 4 Tháng 8 16, 2017 11:50 am
 Chuyện bà ngoại con thấy ma nhà xác
gửi bởi San hô biển - Thứ 3 Tháng 8 15, 2017 11:42 pm
0 Trả lời
163 Xem
gửi bởi San hô biển
Thứ 3 Tháng 8 15, 2017 11:42 pm
 Bị Bệnh Vì Không Ra Thăm Mộ Ngoại
gửi bởi Thiện Nhi - Thứ 3 Tháng 8 15, 2017 8:43 pm
0 Trả lời
181 Xem
gửi bởi Thiện Nhi
Thứ 3 Tháng 8 15, 2017 8:43 pm
 Tiếng xe đề lúc nửa đêm
gửi bởi nhattam - Thứ 3 Tháng 8 15, 2017 1:52 pm
0 Trả lời
109 Xem
gửi bởi nhattam
Thứ 3 Tháng 8 15, 2017 1:52 pm
 Hết số Cha cố cũng bó tay
gửi bởi MinhThanh - Thứ 3 Tháng 8 15, 2017 7:36 am
0 Trả lời
186 Xem
gửi bởi MinhThanh
Thứ 3 Tháng 8 15, 2017 7:36 am
 Chài cá, chài chim
gửi bởi HTA68 - Thứ 2 Tháng 8 14, 2017 12:28 am
0 Trả lời
186 Xem
gửi bởi HTA68
Thứ 2 Tháng 8 14, 2017 12:28 am
 Bị Thổ công mắng
gửi bởi Hà nghĩa - Chủ nhật Tháng 8 13, 2017 4:24 pm
0 Trả lời
184 Xem
gửi bởi Hà nghĩa
Chủ nhật Tháng 8 13, 2017 4:24 pm
 ÔNG NỘI VỀ THĂM CHÁU
gửi bởi Triệu Minh - Chủ nhật Tháng 8 13, 2017 4:05 pm
0 Trả lời
142 Xem
gửi bởi Triệu Minh
Chủ nhật Tháng 8 13, 2017 4:05 pm
 Hồn ma anh bạn chết oan
gửi bởi Hivong - Chủ nhật Tháng 8 13, 2017 11:16 am
0 Trả lời
246 Xem
gửi bởi Hivong
Chủ nhật Tháng 8 13, 2017 11:16 am
 BỆNH VÔ HÌNH CỦA ANH TRAI
gửi bởi Triệu Minh - Thứ 7 Tháng 8 12, 2017 9:37 pm
0 Trả lời
156 Xem
gửi bởi Triệu Minh
Thứ 7 Tháng 8 12, 2017 9:37 pm
 ĐƯỢC THẤY NHIỀU HIỆN TƯỢNG VÔ HÌNH
gửi bởi Triệu Minh - Thứ 7 Tháng 8 12, 2017 9:35 pm
0 Trả lời
159 Xem
gửi bởi Triệu Minh
Thứ 7 Tháng 8 12, 2017 9:35 pm
 Ma chích thuốc phiện
gửi bởi Hivong - Thứ 7 Tháng 8 12, 2017 1:32 pm
0 Trả lời
171 Xem
gửi bởi Hivong
Thứ 7 Tháng 8 12, 2017 1:32 pm
 Sắp đến ngày giỗ, ông ngoại về báo mộng cho số đề
gửi bởi Phúc Thắng - Thứ 4 Tháng 8 09, 2017 10:30 am
1 Trả lời
270 Xem
gửi bởi Viên San
Thứ 6 Tháng 8 11, 2017 10:51 am
 Bóng "Cố"
gửi bởi conmeoden - Thứ 6 Tháng 8 11, 2017 4:59 am
0 Trả lời
205 Xem
gửi bởi conmeoden
Thứ 6 Tháng 8 11, 2017 4:59 am
 Ma Da
gửi bởi conmeoden - Thứ 6 Tháng 8 11, 2017 4:26 am
0 Trả lời
139 Xem
gửi bởi conmeoden
Thứ 6 Tháng 8 11, 2017 4:26 am
 Hy vọng gặp Ông Ngoại
gửi bởi Thiện Mỹ - Thứ 5 Tháng 8 10, 2017 9:05 pm
0 Trả lời
146 Xem
gửi bởi Thiện Mỹ
Thứ 5 Tháng 8 10, 2017 9:05 pm
 Phép lấy nọc chó cắn
gửi bởi nhattam - Thứ 4 Tháng 8 09, 2017 10:37 pm
0 Trả lời
174 Xem
gửi bởi nhattam
Thứ 4 Tháng 8 09, 2017 10:37 pm
 BỊ VONG QUẤY
gửi bởi Huệ Giác Nguyên - Thứ 4 Tháng 8 09, 2017 1:30 pm
0 Trả lời
236 Xem
gửi bởi Huệ Giác Nguyên
Thứ 4 Tháng 8 09, 2017 1:30 pm
 Gặp thần phật trong đêm khuya
gửi bởi thachanhhong - Thứ 5 Tháng 8 03, 2017 10:32 am
1 Trả lời
801 Xem
gửi bởi thachanhhong
Chủ nhật Tháng 8 06, 2017 10:48 am
 Thất hứa với ma hay trùng hợp?
gửi bởi Mẫn Hy Vương - Thứ 7 Tháng 8 05, 2017 8:57 pm
0 Trả lời
191 Xem
gửi bởi Mẫn Hy Vương
Thứ 7 Tháng 8 05, 2017 8:57 pm
 Tình người duyên ma
gửi bởi nhattam - Thứ 7 Tháng 8 05, 2017 1:44 pm
0 Trả lời
219 Xem
gửi bởi nhattam
Thứ 7 Tháng 8 05, 2017 1:44 pm
 Tự tử
gửi bởi Mẫn Hy Vương - Thứ 5 Tháng 7 27, 2017 11:40 pm
1 Trả lời
439 Xem
gửi bởi Viên San
Thứ 5 Tháng 8 03, 2017 9:27 am
 Bị ma đòi chỗ
gửi bởi Cafe_den - Thứ 2 Tháng 7 24, 2017 12:05 pm
2 Trả lời
685 Xem
gửi bởi Mẫn Hy Vương
Thứ 6 Tháng 7 28, 2017 12:03 am
 Chưa cho thì không dám nhận
gửi bởi thanhnhan - Thứ 4 Tháng 7 26, 2017 1:18 pm
0 Trả lời
236 Xem
gửi bởi thanhnhan
Thứ 4 Tháng 7 26, 2017 1:18 pm
 Ông Ngoại phạt con rể.
gửi bởi thanhnhan - Thứ 4 Tháng 7 26, 2017 10:34 am
0 Trả lời
263 Xem
gửi bởi thanhnhan
Thứ 4 Tháng 7 26, 2017 10:34 am
 Thầy cúng bị yểm bùa
gửi bởi thanhnhan - Thứ 4 Tháng 7 26, 2017 9:52 am
0 Trả lời
239 Xem
gửi bởi thanhnhan
Thứ 4 Tháng 7 26, 2017 9:52 am
 Đi "học Trạng"
gửi bởi Hạo Bạch - Thứ 2 Tháng 7 24, 2017 4:01 pm
0 Trả lời
294 Xem
gửi bởi Hạo Bạch
Thứ 2 Tháng 7 24, 2017 4:01 pm
 Ma chó
gửi bởi nhattam - Thứ 2 Tháng 7 24, 2017 11:34 am
0 Trả lời
259 Xem
gửi bởi nhattam
Thứ 2 Tháng 7 24, 2017 11:34 am
 Vong nhập xin quy y
gửi bởi nhattam - Thứ 2 Tháng 7 24, 2017 11:10 am
0 Trả lời
319 Xem
gửi bởi nhattam
Thứ 2 Tháng 7 24, 2017 11:10 am
 Gò mối lấy mạng
gửi bởi Trà My - Chủ nhật Tháng 7 23, 2017 10:48 pm
0 Trả lời
275 Xem
gửi bởi Trà My
Chủ nhật Tháng 7 23, 2017 10:48 pm
 Ma phá ở khu chung cư công nhân tỉnh Bình Dương
gửi bởi Trà My - Chủ nhật Tháng 7 23, 2017 10:36 pm
0 Trả lời
245 Xem
gửi bởi Trà My
Chủ nhật Tháng 7 23, 2017 10:36 pm
 Gặp người em trai đã mất được 3 ngày
gửi bởi Hasu - Chủ nhật Tháng 7 23, 2017 9:16 pm
0 Trả lời
311 Xem
gửi bởi Hasu
Chủ nhật Tháng 7 23, 2017 9:16 pm
 NHẬP XÁC QUẬY PHÁ MIẾU
gửi bởi Triệu Minh - Thứ 7 Tháng 7 22, 2017 10:16 pm
0 Trả lời
304 Xem
gửi bởi Triệu Minh
Thứ 7 Tháng 7 22, 2017 10:16 pm
 Hiện tượng vô hình
gửi bởi nhattam - Thứ 7 Tháng 7 22, 2017 9:26 am
0 Trả lời
305 Xem
gửi bởi nhattam
Thứ 7 Tháng 7 22, 2017 9:26 am
 Giấc mơ báo trước cái chết của chồng
gửi bởi An Di - Thứ 7 Tháng 7 15, 2017 1:52 pm
1 Trả lời
454 Xem
gửi bởi Hivong
Thứ 3 Tháng 7 18, 2017 7:42 pm
 MA THỔI TẮT ĐÈN
gửi bởi Triệu Minh - Thứ 3 Tháng 7 18, 2017 4:26 pm
0 Trả lời
215 Xem
gửi bởi Triệu Minh
Thứ 3 Tháng 7 18, 2017 4:26 pm
 Chuyện huyền bí của Trọng Đức
gửi bởi Trọng Đức - Thứ 2 Tháng 7 17, 2017 11:26 am
0 Trả lời
236 Xem
gửi bởi Trọng Đức
Thứ 2 Tháng 7 17, 2017 11:26 am
 Đoán và giải mộng *
1 ... 4, 5, 6 gửi bởi Nhơn - Thứ 5 Tháng 12 25, 2008 5:15 am
59 Trả lời
38097 Xem
gửi bởi J0urney
Chủ nhật Tháng 7 16, 2017 3:47 pm
 Phép trị bệnh con nít khóc *
1, 2, 3 gửi bởi shayla - Thứ 4 Tháng 11 04, 2009 11:25 am
20 Trả lời
22008 Xem
gửi bởi Viên San
Thứ 4 Tháng 7 12, 2017 10:49 am
 Ma nhỏ thụ lộc và đòi cổ vật.
gửi bởi MinhThanh - Thứ 7 Tháng 7 08, 2017 2:18 pm
0 Trả lời
282 Xem
gửi bởi MinhThanh
Thứ 7 Tháng 7 08, 2017 2:18 pm
 Ông Hổ nhập xác Người!
gửi bởi Yên Đan - Thứ 6 Tháng 7 07, 2017 4:38 pm
0 Trả lời
262 Xem
gửi bởi Yên Đan
Thứ 6 Tháng 7 07, 2017 4:38 pm
 Ma tặng vàng
gửi bởi MinhThanh - Thứ 6 Tháng 7 07, 2017 3:20 pm
0 Trả lời
434 Xem
gửi bởi MinhThanh
Thứ 6 Tháng 7 07, 2017 3:20 pm
 Bàn tay ma
gửi bởi Vithuctam - Thứ 5 Tháng 7 06, 2017 2:57 pm
0 Trả lời
226 Xem
gửi bởi Vithuctam
Thứ 5 Tháng 7 06, 2017 2:57 pm