Báo mộng, tà nhập, bói toán, đồng cốt, gặp ma, được ơn trên cứu giúp...
CHUYỆN MA HAY CÓ THẬT
183 Chủ đề
204 Bài viết
gửi bởi Quy Tâm
Thứ 7 Tháng 1 06, 2018 3:49 pm
CHUYỆN TÂM LINH CÓ THẬT
21 Chủ đề
54 Bài viết
gửi bởi muathu
Chủ nhật Tháng 1 14, 2018 4:24 pm
 Thế giới tâm linh của Hồ cáp Ngô Duy Lâm
gửi bởi ngocxuan - Thứ 4 Tháng 3 25, 2009 2:54 am
7 Trả lời
16495 Xem
gửi bởi ngocxuan
Thứ 6 Tháng 4 03, 2009 3:53 am
 Khu đất ma
gửi bởi muathu - Thứ 3 Tháng 1 16, 2018 5:04 pm
2 Trả lời
216 Xem
gửi bởi muathu
Thứ 3 Tháng 1 16, 2018 5:09 pm
 Xinh thế này mà chết sớm thì thật tiếc nhỉ
gửi bởi muathu - Chủ nhật Tháng 1 14, 2018 3:41 pm
0 Trả lời
234 Xem
gửi bởi muathu
Chủ nhật Tháng 1 14, 2018 3:41 pm
 Loài vật - Những hiện tượng huyền bí?
gửi bởi Lt Do - Thứ 4 Tháng 2 17, 2010 2:05 pm
6 Trả lời
12300 Xem
gửi bởi HaHangNam
Thứ 6 Tháng 1 12, 2018 10:45 am
 Gặp ma trong hẻm
gửi bởi Huệ Giác Nguyên - Thứ 5 Tháng 1 11, 2018 9:05 am
0 Trả lời
171 Xem
gửi bởi Huệ Giác Nguyên
Thứ 5 Tháng 1 11, 2018 9:05 am
 Câu chuyện của Tâm Tịnh
gửi bởi Tâm Tịnh - Thứ 4 Tháng 1 10, 2018 5:43 pm
0 Trả lời
139 Xem
gửi bởi Tâm Tịnh
Thứ 4 Tháng 1 10, 2018 5:43 pm
 Vong hồn Bà Hai
gửi bởi Quy Tâm - Thứ 4 Tháng 1 10, 2018 2:48 pm
0 Trả lời
130 Xem
gửi bởi Quy Tâm
Thứ 4 Tháng 1 10, 2018 2:48 pm
 Chuyện huyền bí có thật của An Hạnh
gửi bởi An Hạnh - Thứ 2 Tháng 1 01, 2018 6:41 pm
4 Trả lời
780 Xem
gửi bởi An Hạnh
Thứ 4 Tháng 1 10, 2018 7:43 am
 Ma gốc cây thị
gửi bởi Tâm Tịnh - Thứ 3 Tháng 1 09, 2018 4:12 pm
0 Trả lời
112 Xem
gửi bởi Tâm Tịnh
Thứ 3 Tháng 1 09, 2018 4:12 pm
 Ma giả dạng
gửi bởi băng nguyễn - Thứ 2 Tháng 1 08, 2018 9:46 pm
0 Trả lời
152 Xem
gửi bởi băng nguyễn
Thứ 2 Tháng 1 08, 2018 9:46 pm
 Tiếng cười trên đồi keo
gửi bởi Hoaisang - Thứ 2 Tháng 1 08, 2018 4:20 pm
0 Trả lời
103 Xem
gửi bởi Hoaisang
Thứ 2 Tháng 1 08, 2018 4:20 pm
 Trả lại hàm răng
gửi bởi miền trung - Thứ 2 Tháng 1 08, 2018 4:40 am
0 Trả lời
128 Xem
gửi bởi miền trung
Thứ 2 Tháng 1 08, 2018 4:40 am
 Thần trùng
gửi bởi Thái Bình Dương - Thứ 6 Tháng 1 05, 2018 8:53 pm
1 Trả lời
517 Xem
gửi bởi MinhThanh
Chủ nhật Tháng 1 07, 2018 11:51 pm
 Lần đầu gặp ma
gửi bởi Liên Nhu - Thứ 5 Tháng 1 04, 2018 1:52 pm
1 Trả lời
76 Xem
gửi bởi Tuệ Phúc
Chủ nhật Tháng 1 07, 2018 8:13 pm
 Ma trên sân thượng
gửi bởi Tâm Tịnh - Thứ 6 Tháng 1 05, 2018 12:39 am
0 Trả lời
149 Xem
gửi bởi Tâm Tịnh
Thứ 6 Tháng 1 05, 2018 12:39 am
 Đốm sáng kỳ lạ
gửi bởi Tam_Tu_Bi - Chủ nhật Tháng 12 24, 2017 10:34 am
7 Trả lời
1038 Xem
gửi bởi tamtan
Thứ 5 Tháng 1 04, 2018 8:51 am
 Cái chết của anh họ
gửi bởi Khiết Tâm - Thứ 3 Tháng 1 02, 2018 8:07 pm
0 Trả lời
182 Xem
gửi bởi Khiết Tâm
Thứ 3 Tháng 1 02, 2018 8:07 pm
 Ma cây bàng
gửi bởi Tâm Tịnh - Thứ 6 Tháng 12 29, 2017 1:39 am
0 Trả lời
224 Xem
gửi bởi Tâm Tịnh
Thứ 6 Tháng 12 29, 2017 1:39 am
 Hợp vía
gửi bởi muathu - Thứ 5 Tháng 12 28, 2017 3:52 pm
0 Trả lời
192 Xem
gửi bởi muathu
Thứ 5 Tháng 12 28, 2017 3:52 pm
 Vong rủ đi chơi
gửi bởi Hoaisang - Thứ 4 Tháng 12 27, 2017 2:22 pm
0 Trả lời
195 Xem
gửi bởi Hoaisang
Thứ 4 Tháng 12 27, 2017 2:22 pm
 Bị vô hình phá
gửi bởi Triệu Minh - Thứ 4 Tháng 12 27, 2017 9:57 am
0 Trả lời
230 Xem
gửi bởi Triệu Minh
Thứ 4 Tháng 12 27, 2017 9:57 am
 Phép trị bệnh con nít khóc *
1, 2, 3 gửi bởi shayla - Thứ 4 Tháng 11 04, 2009 11:25 am
25 Trả lời
24427 Xem
gửi bởi Hà nghĩa
Thứ 3 Tháng 12 26, 2017 7:44 pm
 Đắc tội với vô hình
gửi bởi Cô Phong Đỉnh - Thứ 6 Tháng 12 22, 2017 8:51 am
1 Trả lời
467 Xem
gửi bởi dieumay61
Chủ nhật Tháng 12 24, 2017 10:10 pm
 Câu chuyện vong nhập
gửi bởi Thái Bình Dương - Thứ 7 Tháng 12 23, 2017 9:32 pm
0 Trả lời
195 Xem
gửi bởi Thái Bình Dương
Thứ 7 Tháng 12 23, 2017 9:32 pm
 Chuyện bí ẩn
gửi bởi Tâm Tịnh - Thứ 6 Tháng 12 22, 2017 5:35 pm
0 Trả lời
224 Xem
gửi bởi Tâm Tịnh
Thứ 6 Tháng 12 22, 2017 5:35 pm
 Bị ma dẫn trên cánh đồng
gửi bởi Tịnh Duyên - Thứ 6 Tháng 12 22, 2017 11:20 am
0 Trả lời
125 Xem
gửi bởi Tịnh Duyên
Thứ 6 Tháng 12 22, 2017 11:20 am
 Vong đuổi gia tiên
gửi bởi muathu - Thứ 4 Tháng 12 20, 2017 5:40 pm
1 Trả lời
343 Xem
gửi bởi muathu
Thứ 5 Tháng 12 21, 2017 7:21 pm
 Tránh không khỏi số chết
gửi bởi Tâm Tịnh - Thứ 4 Tháng 12 13, 2017 6:45 pm
3 Trả lời
790 Xem
gửi bởi Hà nghĩa
Thứ 7 Tháng 12 16, 2017 4:27 pm
 Ông nội canh muỗi cho ngủ
gửi bởi Tịnh Duyên - Thứ 7 Tháng 12 16, 2017 10:26 am
0 Trả lời
225 Xem
gửi bởi Tịnh Duyên
Thứ 7 Tháng 12 16, 2017 10:26 am
 Lần đầu gặp ma
gửi bởi Yên Đan - Thứ 5 Tháng 12 14, 2017 6:21 pm
0 Trả lời
458 Xem
gửi bởi Yên Đan
Thứ 5 Tháng 12 14, 2017 6:21 pm
 Vong hành bị điên
gửi bởi MinhThanh - Thứ 5 Tháng 12 14, 2017 4:04 pm
0 Trả lời
225 Xem
gửi bởi MinhThanh
Thứ 5 Tháng 12 14, 2017 4:04 pm
 Quan Âm hiển linh
gửi bởi Hoang_godalat - Thứ 4 Tháng 12 13, 2017 7:36 pm
2 Trả lời
465 Xem
gửi bởi Hoang_godalat
Thứ 5 Tháng 12 14, 2017 3:48 pm
 Giường có vong
gửi bởi Tịnh Duyên - Thứ 4 Tháng 12 13, 2017 2:54 pm
2 Trả lời
432 Xem
gửi bởi Nhược Lăng
Thứ 5 Tháng 12 14, 2017 6:26 am
 Thầy bói bất đắc dĩ
gửi bởi MinhThanh - Thứ 4 Tháng 12 13, 2017 1:54 am
0 Trả lời
238 Xem
gửi bởi MinhThanh
Thứ 4 Tháng 12 13, 2017 1:54 am
 Vong thăm cháu
gửi bởi Cô Phong Đỉnh - Thứ 3 Tháng 12 12, 2017 8:14 am
0 Trả lời
206 Xem
gửi bởi Cô Phong Đỉnh
Thứ 3 Tháng 12 12, 2017 8:14 am
 Bình chọn chuyện huyền bí hay, đặc biệt - Đợt 6 (501-600)
gửi bởi VTHB - Thứ 3 Tháng 12 05, 2017 6:59 pm
1 Trả lời
1792 Xem
gửi bởi Hải Âu
Chủ nhật Tháng 12 10, 2017 8:27 am
 Câu chuyện về sai khiến Âm binh
gửi bởi Tịnh Duyên - Thứ 7 Tháng 12 09, 2017 8:00 am
0 Trả lời
327 Xem
gửi bởi Tịnh Duyên
Thứ 7 Tháng 12 09, 2017 8:00 am
 Người đàn ông đeo cà vạt đỏ mặt đầy sương khói
gửi bởi thachanhhong - Thứ 3 Tháng 12 05, 2017 11:35 am
0 Trả lời
278 Xem
gửi bởi thachanhhong
Thứ 3 Tháng 12 05, 2017 11:35 am
 Đắc tội với Thánh thần *
gửi bởi kiemmadocco - Chủ nhật Tháng 3 10, 2013 11:56 pm
2 Trả lời
3872 Xem
gửi bởi Hà nghĩa
Thứ 7 Tháng 12 02, 2017 6:26 am
 Khấn với Gốc cây Đa ở bệnh viện
gửi bởi thanhlinhpt - Thứ 3 Tháng 11 28, 2017 11:48 pm
0 Trả lời
276 Xem
gửi bởi thanhlinhpt
Thứ 3 Tháng 11 28, 2017 11:48 pm
 Gặp ma trong căn nhà mới xây
gửi bởi thanhlinhpt - Thứ 3 Tháng 11 28, 2017 11:39 pm
0 Trả lời
249 Xem
gửi bởi thanhlinhpt
Thứ 3 Tháng 11 28, 2017 11:39 pm
 Chuyện của Cúc
gửi bởi Mack - Thứ 3 Tháng 11 28, 2017 2:13 pm
0 Trả lời
182 Xem
gửi bởi Mack
Thứ 3 Tháng 11 28, 2017 2:13 pm
 Hai cô gái bị nhập
gửi bởi muathu - Thứ 3 Tháng 11 28, 2017 12:32 pm
0 Trả lời
291 Xem
gửi bởi muathu
Thứ 3 Tháng 11 28, 2017 12:32 pm
 Người chết nhắc nhở đốt vàng mã
gửi bởi thanhlinhpt - Chủ nhật Tháng 11 26, 2017 3:59 pm
1 Trả lời
378 Xem
gửi bởi Sen Tím
Thứ 2 Tháng 11 27, 2017 3:42 pm
 Bà ngoại nhập xác dạy dỗ con cháu
gửi bởi muathu - Chủ nhật Tháng 11 26, 2017 8:46 pm
0 Trả lời
294 Xem
gửi bởi muathu
Chủ nhật Tháng 11 26, 2017 8:46 pm
 Khu đất nghĩa địa
gửi bởi Mack - Chủ nhật Tháng 11 26, 2017 2:44 pm
0 Trả lời
275 Xem
gửi bởi Mack
Chủ nhật Tháng 11 26, 2017 2:44 pm
 Gặp ma nhí
gửi bởi Boikhuonganh - Thứ 7 Tháng 11 25, 2017 8:53 pm
0 Trả lời
209 Xem
gửi bởi Boikhuonganh
Thứ 7 Tháng 11 25, 2017 8:53 pm
 Vong xin vào chùa tu
gửi bởi muathu - Thứ 5 Tháng 11 23, 2017 11:23 pm
0 Trả lời
314 Xem
gửi bởi muathu
Thứ 5 Tháng 11 23, 2017 11:23 pm
 :::Mặt dây chuyền Ông Lục
gửi bởi duynguyen - Thứ 4 Tháng 11 22, 2017 11:10 am
0 Trả lời
385 Xem
gửi bởi duynguyen
Thứ 4 Tháng 11 22, 2017 11:10 am
 Vong linh ông nội
gửi bởi nuhong81 - Thứ 7 Tháng 11 18, 2017 12:01 pm
0 Trả lời
286 Xem
gửi bởi nuhong81
Thứ 7 Tháng 11 18, 2017 12:01 pm