Báo mộng, tà nhập, bói toán, đồng cốt, gặp ma, được ơn trên cứu giúp... những chuyện khoa học không lý giải được
Chuyện Huyền Bí Có Thật
544 Chủ đề
996 Bài viết
gửi bởi Quy Tâm
Thứ 4 Tháng 5 23, 2018 5:40 pm
Chuyện Ma Có Thật
90 Chủ đề
229 Bài viết
gửi bởi Tâm Tịnh
Thứ 6 Tháng 5 18, 2018 11:52 pm
 Trời đánh
gửi bởi Cafe_den - Thứ 5 Tháng 12 24, 2015 2:00 am
3 Trả lời
1681 Xem
gửi bởi Tâm Tịnh
Thứ 3 Tháng 5 22, 2018 5:40 pm
 Đắc tội với Thánh thần
1, 2 gửi bởi lilac - Thứ 5 Tháng 11 06, 2008 2:54 am
17 Trả lời
438 Xem
gửi bởi Hà An
Thứ 3 Tháng 5 08, 2018 4:50 pm
 Huyền bí trong ngành Thầy Pháp- Học bùa
1, 2 gửi bởi thaiphong - Thứ 6 Tháng 11 28, 2008 2:20 am
18 Trả lời
7155 Xem
gửi bởi MinhThanh
Thứ 6 Tháng 4 27, 2018 7:05 pm
 ::: Ếm và giải ếm
1, 2 gửi bởi Apollo - Thứ 3 Tháng 11 25, 2008 7:54 am
15 Trả lời
1113 Xem
gửi bởi Thiện Chân
Chủ nhật Tháng 11 12, 2017 8:46 am
 Thế giới tâm linh của Hồ cáp Ngô Duy Lâm
gửi bởi ngocxuan - Thứ 4 Tháng 3 25, 2009 2:54 am
7 Trả lời
17855 Xem
gửi bởi ngocxuan
Thứ 6 Tháng 4 03, 2009 3:53 am
 Đoán và giải mộng
1 ... 5, 6, 7 gửi bởi Nhơn - Thứ 5 Tháng 12 25, 2008 5:15 am
66 Trả lời
43944 Xem
gửi bởi Ngọc Phỉ Thúy
Thứ 5 Tháng 5 10, 2018 11:50 pm
 Chuyện về những giang hồ thuật sĩ
1, 2 gửi bởi Hoaha - Thứ 7 Tháng 2 07, 2009 10:13 am
10 Trả lời
1863 Xem
gửi bởi Tudakhoa
Thứ 2 Tháng 4 16, 2018 4:16 pm
 Cuộc đời thầy pháp của ba tôi
gửi bởi An Huệ - Thứ 5 Tháng 11 06, 2008 10:51 pm
4 Trả lời
19707 Xem
gửi bởi thunga
Thứ 3 Tháng 3 27, 2018 10:53 am
 Câu chuyện được cứu rỗi của người theo đạo Tin Lành
gửi bởi Hoàng Mẫn - Thứ 7 Tháng 12 02, 2017 10:23 pm
1 Trả lời
1285 Xem
gửi bởi Hoàng Mẫn
Thứ 5 Tháng 3 15, 2018 10:56 pm
 Cơ bút và cầu cơ
gửi bởi GiangTien - Thứ 7 Tháng 1 24, 2009 1:59 pm
5 Trả lời
6014 Xem
gửi bởi Bảo Di
Thứ 6 Tháng 2 16, 2018 12:13 am
 ::: ĐI ĐỊA PHỦ
1, 2 gửi bởi Triệu Thông - Thứ 7 Tháng 12 27, 2008 9:00 pm
11 Trả lời
14540 Xem
gửi bởi Thuận Pháp
Chủ nhật Tháng 1 28, 2018 12:41 am
 Loài vật - Những hiện tượng huyền bí?
gửi bởi Apollo - Thứ 6 Tháng 12 12, 2008 6:55 am
9 Trả lời
13479 Xem
gửi bởi HaHangNam
Thứ 6 Tháng 1 12, 2018 10:45 am
 Phép trị bệnh con nít khóc *
1, 2, 3 gửi bởi shayla - Thứ 4 Tháng 11 04, 2009 11:25 am
24 Trả lời
27001 Xem
gửi bởi Hà nghĩa
Thứ 3 Tháng 12 26, 2017 7:44 pm
 Thần Phật hiển linh
1, 2 gửi bởi Apollo - Chủ nhật Tháng 12 07, 2008 7:05 am
14 Trả lời
3998 Xem
gửi bởi Hoang_godalat
Thứ 5 Tháng 12 14, 2017 3:48 pm
 Những câu chuyện đồng cốt
1, 2 gửi bởi Triệu Ân - Thứ 5 Tháng 1 15, 2009 5:26 pm
10 Trả lời
9976 Xem
gửi bởi MinhThanh
Thứ 4 Tháng 12 13, 2017 1:54 am
 :::Nhiều lần gặp ma - Danielle B.
gửi bởi DungNguyen - Chủ nhật Tháng 4 14, 2013 11:17 am
1 Trả lời
2685 Xem
gửi bởi DungNguyen
Chủ nhật Tháng 4 14, 2013 5:58 pm
 Chữa bệnh bằng Năng lực Thần bí
gửi bởi LyThanh - Chủ nhật Tháng 9 05, 2010 1:10 pm
6 Trả lời
7332 Xem
gửi bởi nhattam
Thứ 2 Tháng 7 23, 2012 5:03 pm
 ::: Nhớ quá khứ kiếp
gửi bởi Triệu Ân - Thứ 5 Tháng 3 18, 2010 1:53 pm
1 Trả lời
5243 Xem
gửi bởi Triệu Ân
Thứ 6 Tháng 5 14, 2010 11:20 am
 "Lễ cúng con"
gửi bởi Hữu-Huyễn - Thứ 4 Tháng 11 05, 2008 3:35 am
0 Trả lời
415 Xem
gửi bởi Hữu-Huyễn
Thứ 4 Tháng 11 05, 2008 3:35 am