Báo mộng, tà nhập, bói toán, đồng cốt, gặp ma, được ơn trên cứu giúp...
CHUYỆN MA CÓ THẬT
192 Chủ đề
215 Bài viết
gửi bởi Bảo Di
Chủ nhật Tháng 2 18, 2018 3:45 am
CHUYỆN TÂM LINH CÓ THẬT
42 Chủ đề
88 Bài viết
gửi bởi muathu
Thứ 4 Tháng 2 21, 2018 12:53 am
 Thế giới tâm linh của Hồ cáp Ngô Duy Lâm
gửi bởi ngocxuan - Thứ 4 Tháng 3 25, 2009 2:54 am
7 Trả lời
16918 Xem
gửi bởi ngocxuan
Thứ 6 Tháng 4 03, 2009 3:53 am
 Nước thánh
gửi bởi ốc nhỏ - Chủ nhật Tháng 2 18, 2018 1:38 am
0 Trả lời
69 Xem
gửi bởi ốc nhỏ
Chủ nhật Tháng 2 18, 2018 1:38 am
 Chuyện huyền bí của chị Đào
gửi bởi Hà nghĩa - Thứ 5 Tháng 2 15, 2018 8:00 pm
4 Trả lời
528 Xem
gửi bởi Hà nghĩa
Thứ 7 Tháng 2 17, 2018 5:54 pm
 Cơ bút và cầu cơ
gửi bởi GiangTien - Thứ 7 Tháng 1 24, 2009 1:59 pm
5 Trả lời
5523 Xem
gửi bởi Bảo Di
Thứ 6 Tháng 2 16, 2018 12:13 am
 Vong chết oan về báo mộng
gửi bởi Tâm Tịnh - Chủ nhật Tháng 2 11, 2018 12:49 am
0 Trả lời
204 Xem
gửi bởi Tâm Tịnh
Chủ nhật Tháng 2 11, 2018 12:49 am
 Bị bóng đè
1, 2, 3 gửi bởi IrisPhuong - Chủ nhật Tháng 10 18, 2009 1:07 pm
23 Trả lời
12744 Xem
gửi bởi lotus
Chủ nhật Tháng 2 04, 2018 11:21 pm
 Xin đi với bà nội
gửi bởi Namlinhchi - Thứ 2 Tháng 1 29, 2018 10:22 am
2 Trả lời
532 Xem
gửi bởi Namlinhchi
Thứ 6 Tháng 2 02, 2018 9:48 am
 Bùa Ghét (?)
gửi bởi Chấn Hoa - Chủ nhật Tháng 1 28, 2018 6:42 pm
0 Trả lời
235 Xem
gửi bởi Chấn Hoa
Chủ nhật Tháng 1 28, 2018 6:42 pm
 Tao tìm thằng chăn vịt
gửi bởi Thái Bình Dương - Thứ 7 Tháng 1 27, 2018 9:16 pm
0 Trả lời
296 Xem
gửi bởi Thái Bình Dương
Thứ 7 Tháng 1 27, 2018 9:16 pm
 Chuyện tâm linh có thật
gửi bởi Tâm Tịnh - Thứ 6 Tháng 1 26, 2018 12:06 am
0 Trả lời
207 Xem
gửi bởi Tâm Tịnh
Thứ 6 Tháng 1 26, 2018 12:06 am
 Gặp ma
gửi bởi Phúc Lâm - Thứ 5 Tháng 7 25, 2013 11:34 pm
8 Trả lời
11896 Xem
gửi bởi Tâm Tịnh
Thứ 4 Tháng 1 24, 2018 10:41 pm
 Yếu bóng vía
gửi bởi muathu - Chủ nhật Tháng 1 21, 2018 9:47 pm
0 Trả lời
210 Xem
gửi bởi muathu
Chủ nhật Tháng 1 21, 2018 9:47 pm
 Sự linh thiêng của Bà ngoại
gửi bởi Namlinhchi - Thứ 7 Tháng 1 20, 2018 2:43 pm
0 Trả lời
243 Xem
gửi bởi Namlinhchi
Thứ 7 Tháng 1 20, 2018 2:43 pm
 Chuyện ma trong trường học
gửi bởi thunga - Thứ 6 Tháng 1 19, 2018 10:54 pm
0 Trả lời
212 Xem
gửi bởi thunga
Thứ 6 Tháng 1 19, 2018 10:54 pm
 Bé đỏ trên tường
gửi bởi Namlinhchi - Thứ 5 Tháng 1 18, 2018 9:38 am
1 Trả lời
330 Xem
gửi bởi Namlinhchi
Thứ 5 Tháng 1 18, 2018 5:02 pm
 Ma giả giọng người quen
gửi bởi Dã Yên Thảo - Thứ 5 Tháng 1 18, 2018 2:36 pm
0 Trả lời
187 Xem
gửi bởi Dã Yên Thảo
Thứ 5 Tháng 1 18, 2018 2:36 pm
 Khu đất ma
gửi bởi muathu - Thứ 3 Tháng 1 16, 2018 5:04 pm
2 Trả lời
381 Xem
gửi bởi muathu
Thứ 3 Tháng 1 16, 2018 5:09 pm
 Xinh thế này mà chết sớm thì thật tiếc nhỉ
gửi bởi muathu - Chủ nhật Tháng 1 14, 2018 3:41 pm
0 Trả lời
429 Xem
gửi bởi muathu
Chủ nhật Tháng 1 14, 2018 3:41 pm
 Loài vật - Những hiện tượng huyền bí?
gửi bởi Lt Do - Thứ 4 Tháng 2 17, 2010 2:05 pm
6 Trả lời
12728 Xem
gửi bởi HaHangNam
Thứ 6 Tháng 1 12, 2018 10:45 am
 Gặp ma trong hẻm
gửi bởi Huệ Giác Nguyên - Thứ 5 Tháng 1 11, 2018 9:05 am
0 Trả lời
242 Xem
gửi bởi Huệ Giác Nguyên
Thứ 5 Tháng 1 11, 2018 9:05 am
 Câu chuyện của Tâm Tịnh
gửi bởi Tâm Tịnh - Thứ 4 Tháng 1 10, 2018 5:43 pm
0 Trả lời
209 Xem
gửi bởi Tâm Tịnh
Thứ 4 Tháng 1 10, 2018 5:43 pm
 Vong hồn Bà Hai
gửi bởi Quy Tâm - Thứ 4 Tháng 1 10, 2018 2:48 pm
0 Trả lời
190 Xem
gửi bởi Quy Tâm
Thứ 4 Tháng 1 10, 2018 2:48 pm
 Chuyện huyền bí có thật của An Hạnh
gửi bởi An Hạnh - Thứ 2 Tháng 1 01, 2018 6:41 pm
4 Trả lời
893 Xem
gửi bởi An Hạnh
Thứ 4 Tháng 1 10, 2018 7:43 am
 Ma gốc cây thị
gửi bởi Tâm Tịnh - Thứ 3 Tháng 1 09, 2018 4:12 pm
0 Trả lời
178 Xem
gửi bởi Tâm Tịnh
Thứ 3 Tháng 1 09, 2018 4:12 pm
 Ma giả dạng
gửi bởi băng nguyễn - Thứ 2 Tháng 1 08, 2018 9:46 pm
0 Trả lời
212 Xem
gửi bởi băng nguyễn
Thứ 2 Tháng 1 08, 2018 9:46 pm
 Tiếng cười trên đồi keo
gửi bởi Hoaisang - Thứ 2 Tháng 1 08, 2018 4:20 pm
0 Trả lời
167 Xem
gửi bởi Hoaisang
Thứ 2 Tháng 1 08, 2018 4:20 pm
 Trả lại hàm răng
gửi bởi miền trung - Thứ 2 Tháng 1 08, 2018 4:40 am
0 Trả lời
181 Xem
gửi bởi miền trung
Thứ 2 Tháng 1 08, 2018 4:40 am
 Thần trùng
gửi bởi Thái Bình Dương - Thứ 6 Tháng 1 05, 2018 8:53 pm
1 Trả lời
667 Xem
gửi bởi MinhThanh
Chủ nhật Tháng 1 07, 2018 11:51 pm
 Lần đầu gặp ma
gửi bởi Liên Nhu - Thứ 5 Tháng 1 04, 2018 1:52 pm
1 Trả lời
138 Xem
gửi bởi Tuệ Phúc
Chủ nhật Tháng 1 07, 2018 8:13 pm
 Ma trên sân thượng
gửi bởi Tâm Tịnh - Thứ 6 Tháng 1 05, 2018 12:39 am
0 Trả lời
205 Xem
gửi bởi Tâm Tịnh
Thứ 6 Tháng 1 05, 2018 12:39 am
 Đốm sáng kỳ lạ
gửi bởi Tam_Tu_Bi - Chủ nhật Tháng 12 24, 2017 10:34 am
7 Trả lời
1122 Xem
gửi bởi tamtan
Thứ 5 Tháng 1 04, 2018 8:51 am
 Cái chết của anh họ
gửi bởi Khiết Tâm - Thứ 3 Tháng 1 02, 2018 8:07 pm
0 Trả lời
238 Xem
gửi bởi Khiết Tâm
Thứ 3 Tháng 1 02, 2018 8:07 pm
 Ma cây bàng
gửi bởi Tâm Tịnh - Thứ 6 Tháng 12 29, 2017 1:39 am
0 Trả lời
260 Xem
gửi bởi Tâm Tịnh
Thứ 6 Tháng 12 29, 2017 1:39 am
 Hợp vía
gửi bởi muathu - Thứ 5 Tháng 12 28, 2017 3:52 pm
0 Trả lời
229 Xem
gửi bởi muathu
Thứ 5 Tháng 12 28, 2017 3:52 pm
 Vong rủ đi chơi
gửi bởi Hoaisang - Thứ 4 Tháng 12 27, 2017 2:22 pm
0 Trả lời
234 Xem
gửi bởi Hoaisang
Thứ 4 Tháng 12 27, 2017 2:22 pm
 Bị vô hình phá
gửi bởi Triệu Minh - Thứ 4 Tháng 12 27, 2017 9:57 am
0 Trả lời
270 Xem
gửi bởi Triệu Minh
Thứ 4 Tháng 12 27, 2017 9:57 am
 Phép trị bệnh con nít khóc *
1, 2, 3 gửi bởi shayla - Thứ 4 Tháng 11 04, 2009 11:25 am
25 Trả lời
24994 Xem
gửi bởi Hà nghĩa
Thứ 3 Tháng 12 26, 2017 7:44 pm
 Đắc tội với vô hình
gửi bởi Cô Phong Đỉnh - Thứ 6 Tháng 12 22, 2017 8:51 am
1 Trả lời
517 Xem
gửi bởi dieumay61
Chủ nhật Tháng 12 24, 2017 10:10 pm
 Câu chuyện vong nhập
gửi bởi Thái Bình Dương - Thứ 7 Tháng 12 23, 2017 9:32 pm
0 Trả lời
239 Xem
gửi bởi Thái Bình Dương
Thứ 7 Tháng 12 23, 2017 9:32 pm
 Chuyện bí ẩn
gửi bởi Tâm Tịnh - Thứ 6 Tháng 12 22, 2017 5:35 pm
0 Trả lời
274 Xem
gửi bởi Tâm Tịnh
Thứ 6 Tháng 12 22, 2017 5:35 pm
 Bị ma dẫn trên cánh đồng
gửi bởi Tịnh Duyên - Thứ 6 Tháng 12 22, 2017 11:20 am
0 Trả lời
167 Xem
gửi bởi Tịnh Duyên
Thứ 6 Tháng 12 22, 2017 11:20 am
 Vong đuổi gia tiên
gửi bởi muathu - Thứ 4 Tháng 12 20, 2017 5:40 pm
1 Trả lời
395 Xem
gửi bởi muathu
Thứ 5 Tháng 12 21, 2017 7:21 pm
 Tránh không khỏi số chết
gửi bởi Tâm Tịnh - Thứ 4 Tháng 12 13, 2017 6:45 pm
3 Trả lời
834 Xem
gửi bởi Hà nghĩa
Thứ 7 Tháng 12 16, 2017 4:27 pm
 Ông nội canh muỗi cho ngủ
gửi bởi Tịnh Duyên - Thứ 7 Tháng 12 16, 2017 10:26 am
0 Trả lời
260 Xem
gửi bởi Tịnh Duyên
Thứ 7 Tháng 12 16, 2017 10:26 am
 Lần đầu gặp ma
gửi bởi Yên Đan - Thứ 5 Tháng 12 14, 2017 6:21 pm
0 Trả lời
497 Xem
gửi bởi Yên Đan
Thứ 5 Tháng 12 14, 2017 6:21 pm
 Vong hành bị điên
gửi bởi MinhThanh - Thứ 5 Tháng 12 14, 2017 4:04 pm
0 Trả lời
264 Xem
gửi bởi MinhThanh
Thứ 5 Tháng 12 14, 2017 4:04 pm
 Quan Âm hiển linh
gửi bởi Hoang_godalat - Thứ 4 Tháng 12 13, 2017 7:36 pm
2 Trả lời
527 Xem
gửi bởi Hoang_godalat
Thứ 5 Tháng 12 14, 2017 3:48 pm
 Giường có vong
gửi bởi Tịnh Duyên - Thứ 4 Tháng 12 13, 2017 2:54 pm
2 Trả lời
483 Xem
gửi bởi Nhược Lăng
Thứ 5 Tháng 12 14, 2017 6:26 am
 Thầy bói bất đắc dĩ
gửi bởi MinhThanh - Thứ 4 Tháng 12 13, 2017 1:54 am
0 Trả lời
273 Xem
gửi bởi MinhThanh
Thứ 4 Tháng 12 13, 2017 1:54 am
 Vong thăm cháu
gửi bởi Cô Phong Đỉnh - Thứ 3 Tháng 12 12, 2017 8:14 am
0 Trả lời
236 Xem
gửi bởi Cô Phong Đỉnh
Thứ 3 Tháng 12 12, 2017 8:14 am