Báo mộng, tà nhập, bói toán, đồng cốt, gặp ma, được ơn trên cứu giúp...
CHUYỆN MA HAY CÓ THẬT
181 Chủ đề
202 Bài viết
gửi bởi Liên Nhu
Thứ 3 Tháng 10 24, 2017 4:15 pm
CHUYỆN HUYỀN BÍ-TÂM LINH CÓ THẬT
4 Chủ đề
28 Bài viết
gửi bởi Mack
Thứ 3 Tháng 11 21, 2017 2:08 pm
 Hướng dẫn báo cáo bài viết, link liên kết bị lỗi
gửi bởi Admin - Thứ 6 Tháng 3 24, 2017 1:06 am
0 Trả lời
5187 Xem
gửi bởi Admin
Thứ 6 Tháng 3 24, 2017 1:06 am
 Thế giới tâm linh của Hồ cáp Ngô Duy Lâm
gửi bởi ngocxuan - Thứ 4 Tháng 3 25, 2009 2:54 am
7 Trả lời
15873 Xem
gửi bởi ngocxuan
Thứ 6 Tháng 4 03, 2009 3:53 am
 Mặt dây chuyền Ông Lục
gửi bởi duynguyen - Thứ 4 Tháng 11 22, 2017 11:10 am
0 Trả lời
143 Xem
gửi bởi duynguyen
Thứ 4 Tháng 11 22, 2017 11:10 am
 Vong linh ông nội
gửi bởi nuhong81 - Thứ 7 Tháng 11 18, 2017 12:01 pm
0 Trả lời
180 Xem
gửi bởi nuhong81
Thứ 7 Tháng 11 18, 2017 12:01 pm
 Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh
gửi bởi muathu - Thứ 6 Tháng 11 17, 2017 9:23 pm
0 Trả lời
65 Xem
gửi bởi muathu
Thứ 6 Tháng 11 17, 2017 9:23 pm
 Cứng vía nên không bị nhập?
gửi bởi muathu - Thứ 4 Tháng 11 15, 2017 5:07 pm
3 Trả lời
569 Xem
gửi bởi hello89
Thứ 6 Tháng 11 17, 2017 7:35 pm
 Làm sai lời dặn của ông nội
gửi bởi Sen Tím - Thứ 5 Tháng 11 16, 2017 3:44 pm
0 Trả lời
155 Xem
gửi bởi Sen Tím
Thứ 5 Tháng 11 16, 2017 3:44 pm
 Bà nội hiển linh và chuyện về Cửu Huyền
gửi bởi Hoang_godalat - Thứ 4 Tháng 11 15, 2017 11:18 pm
0 Trả lời
406 Xem
gửi bởi Hoang_godalat
Thứ 4 Tháng 11 15, 2017 11:18 pm
 Chuyện giải ếm
gửi bởi Boikhuonganh - Thứ 4 Tháng 11 01, 2017 11:37 pm
2 Trả lời
712 Xem
gửi bởi Thiện Chân
Chủ nhật Tháng 11 12, 2017 8:46 am
 Thế chỗ
gửi bởi Phúc Lâm - Thứ 3 Tháng 10 31, 2017 9:18 am
6 Trả lời
1180 Xem
gửi bởi muathu
Thứ 7 Tháng 11 04, 2017 3:33 pm
 Trả nghiệp
gửi bởi Phúc Lâm - Thứ 7 Tháng 11 04, 2017 1:53 pm
0 Trả lời
296 Xem
gửi bởi Phúc Lâm
Thứ 7 Tháng 11 04, 2017 1:53 pm
 Giấc mơ linh ứng
gửi bởi Phongnhi - Thứ 4 Tháng 11 01, 2017 10:26 am
0 Trả lời
249 Xem
gửi bởi Phongnhi
Thứ 4 Tháng 11 01, 2017 10:26 am
 Bị cản không làm ra tiền.
gửi bởi Yên Đan - Thứ 3 Tháng 10 31, 2017 1:21 pm
0 Trả lời
370 Xem
gửi bởi Yên Đan
Thứ 3 Tháng 10 31, 2017 1:21 pm
 Thầy bùa bị bóp cổ
gửi bởi Dã Yên Thảo - Thứ 3 Tháng 10 31, 2017 9:23 am
0 Trả lời
231 Xem
gửi bởi Dã Yên Thảo
Thứ 3 Tháng 10 31, 2017 9:23 am
 Mùng 9 tháng 9 - ngày giỗ của người Chiêm Thành.
gửi bởi Hương Bình - Chủ nhật Tháng 10 29, 2017 11:19 pm
0 Trả lời
232 Xem
gửi bởi Hương Bình
Chủ nhật Tháng 10 29, 2017 11:19 pm
 Răng con lại đánh bà?
gửi bởi chilang - Thứ 6 Tháng 10 27, 2017 10:19 am
0 Trả lời
265 Xem
gửi bởi chilang
Thứ 6 Tháng 10 27, 2017 10:19 am
 Chuyện huyền bí của Huyền
gửi bởi Dã Yên Thảo - Thứ 5 Tháng 10 26, 2017 2:56 pm
0 Trả lời
193 Xem
gửi bởi Dã Yên Thảo
Thứ 5 Tháng 10 26, 2017 2:56 pm
 Chuyện tâm linh gia đình cô Thủy
gửi bởi Hà nghĩa - Thứ 5 Tháng 10 26, 2017 12:27 pm
0 Trả lời
219 Xem
gửi bởi Hà nghĩa
Thứ 5 Tháng 10 26, 2017 12:27 pm
 Ma cụt chân
gửi bởi Liên Nhu - Thứ 3 Tháng 10 24, 2017 3:59 pm
0 Trả lời
177 Xem
gửi bởi Liên Nhu
Thứ 3 Tháng 10 24, 2017 3:59 pm
 Gặp ma
gửi bởi Phúc Lâm - Thứ 5 Tháng 7 25, 2013 11:34 pm
7 Trả lời
11291 Xem
gửi bởi Huệ Giác Nguyên
Thứ 2 Tháng 10 23, 2017 7:00 pm
 Chuyện huyền bí của Bình
gửi bởi LCD - Thứ 2 Tháng 12 23, 2013 1:35 pm
1 Trả lời
1753 Xem
gửi bởi Tuệ Tâm
Thứ 2 Tháng 10 23, 2017 4:55 pm
 Những chuyện huyền bí do bà nội kể
gửi bởi huyhuy - Chủ nhật Tháng 10 22, 2017 11:21 am
0 Trả lời
262 Xem
gửi bởi huyhuy
Chủ nhật Tháng 10 22, 2017 11:21 am
 Chuyện huyền bí của chị Tỉnh Ngộ
gửi bởi Tỉnh Ngộ - Chủ nhật Tháng 10 22, 2017 5:36 am
0 Trả lời
155 Xem
gửi bởi Tỉnh Ngộ
Chủ nhật Tháng 10 22, 2017 5:36 am
 Chồng về báo mộng
gửi bởi thunga - Thứ 7 Tháng 10 21, 2017 9:56 pm
0 Trả lời
196 Xem
gửi bởi thunga
Thứ 7 Tháng 10 21, 2017 9:56 pm
 Chuyện tâm linh bà Luân
gửi bởi MinhThanh - Thứ 7 Tháng 10 21, 2017 1:09 pm
0 Trả lời
228 Xem
gửi bởi MinhThanh
Thứ 7 Tháng 10 21, 2017 1:09 pm
 Giấc mơ linh ứng
gửi bởi Boikhuonganh - Thứ 6 Tháng 10 20, 2017 11:50 pm
0 Trả lời
158 Xem
gửi bởi Boikhuonganh
Thứ 6 Tháng 10 20, 2017 11:50 pm
 BÁO MỘNG
gửi bởi Triệu Minh - Thứ 6 Tháng 10 20, 2017 10:54 am
0 Trả lời
261 Xem
gửi bởi Triệu Minh
Thứ 6 Tháng 10 20, 2017 10:54 am
 Ma cây mít
gửi bởi Dã Yên Thảo - Thứ 4 Tháng 10 18, 2017 8:44 am
0 Trả lời
331 Xem
gửi bởi Dã Yên Thảo
Thứ 4 Tháng 10 18, 2017 8:44 am
 Buổi lễ thỉnh vong anh họ bên chồng về
gửi bởi Hương Bình - Thứ 3 Tháng 10 17, 2017 3:03 pm
0 Trả lời
286 Xem
gửi bởi Hương Bình
Thứ 3 Tháng 10 17, 2017 3:03 pm
 Vong về nựng cháu
gửi bởi Boikhuonganh - Thứ 2 Tháng 10 16, 2017 11:05 pm
0 Trả lời
190 Xem
gửi bởi Boikhuonganh
Thứ 2 Tháng 10 16, 2017 11:05 pm
 CẦU CƠ XIN VONG SỐ ĐỀ
gửi bởi muathu - Chủ nhật Tháng 10 15, 2017 5:34 pm
0 Trả lời
256 Xem
gửi bởi muathu
Chủ nhật Tháng 10 15, 2017 5:34 pm
 Chuyện tâm linh của chị Loan
gửi bởi MinhThanh - Thứ 5 Tháng 10 12, 2017 8:08 pm
1 Trả lời
375 Xem
gửi bởi MinhThanh
Thứ 6 Tháng 10 13, 2017 4:14 pm
 :::Vô Thần Trở Thành Ông Từ Mở Điện
gửi bởi MinhThanh - Thứ 5 Tháng 10 12, 2017 11:37 pm
0 Trả lời
405 Xem
gửi bởi MinhThanh
Thứ 5 Tháng 10 12, 2017 11:37 pm
 Cái tát từ bàn tay vô hình
gửi bởi phuongha - Thứ 6 Tháng 11 14, 2014 10:08 pm
1 Trả lời
1475 Xem
gửi bởi yenminhtinh
Thứ 5 Tháng 10 12, 2017 10:42 pm
 Bình chọn chuyện huyền bí hay, đặc biệt - Đợt 4 (301-400)
gửi bởi VTHB - Thứ 4 Tháng 10 11, 2017 12:20 pm
0 Trả lời
1723 Xem
gửi bởi VTHB
Thứ 4 Tháng 10 11, 2017 12:20 pm
 KỂ CHUYỆN VỀ EM GÁI
gửi bởi Chấn Hoa - Thứ 7 Tháng 10 07, 2017 1:00 pm
1 Trả lời
518 Xem
gửi bởi Chấn Hoa
Chủ nhật Tháng 10 08, 2017 11:32 pm
 Vong ở chùa
gửi bởi Xêibi - Chủ nhật Tháng 10 08, 2017 10:23 pm
0 Trả lời
270 Xem
gửi bởi Xêibi
Chủ nhật Tháng 10 08, 2017 10:23 pm
 ÔNG BÁN XÌ DẦU
gửi bởi muathu - Chủ nhật Tháng 10 08, 2017 9:47 pm
0 Trả lời
207 Xem
gửi bởi muathu
Chủ nhật Tháng 10 08, 2017 9:47 pm
 Ma đòi đất Miếu
gửi bởi Pháp Tâm - Thứ 7 Tháng 10 07, 2017 7:42 pm
0 Trả lời
180 Xem
gửi bởi Pháp Tâm
Thứ 7 Tháng 10 07, 2017 7:42 pm
 Căn tiệm có ma
gửi bởi SenNganCanh - Thứ 3 Tháng 8 22, 2017 1:29 am
1 Trả lời
593 Xem
gửi bởi SenNganCanh
Thứ 5 Tháng 10 05, 2017 11:31 pm
 Những câu chuyện đồng cốt
gửi bởi Triệu Ân - Thứ 5 Tháng 1 15, 2009 5:26 pm
7 Trả lời
8936 Xem
gửi bởi Boikhuonganh
Thứ 4 Tháng 10 04, 2017 6:03 pm
 Có duyên với người âm
gửi bởi Dã Yên Thảo - Thứ 4 Tháng 9 27, 2017 2:58 pm
6 Trả lời
1680 Xem
gửi bởi Hoang_godalat
Thứ 2 Tháng 10 02, 2017 1:22 pm
 Căn nhà que diêm
gửi bởi Xêibi - Chủ nhật Tháng 10 01, 2017 1:45 pm
0 Trả lời
204 Xem
gửi bởi Xêibi
Chủ nhật Tháng 10 01, 2017 1:45 pm
 Hồn người mới chết về nhập xác
gửi bởi Hivong - Chủ nhật Tháng 8 20, 2017 3:22 pm
1 Trả lời
616 Xem
gửi bởi Boikhuonganh
Thứ 6 Tháng 9 29, 2017 12:27 pm
 Ma đòi chia tiền
gửi bởi Duyên Ngộ - Thứ 6 Tháng 9 29, 2017 11:05 am
0 Trả lời
264 Xem
gửi bởi Duyên Ngộ
Thứ 6 Tháng 9 29, 2017 11:05 am
 Tội thách thức thánh thần
gửi bởi suzu - Thứ 4 Tháng 5 14, 2014 4:52 pm
1 Trả lời
2703 Xem
gửi bởi Huệ Giác Nguyên
Thứ 3 Tháng 9 26, 2017 1:02 am
 Bình chọn chuyện huyền bí hay, đặc biệt - Đợt 3 (201-300)
gửi bởi VTHB - Thứ 6 Tháng 9 22, 2017 1:06 am
0 Trả lời
1785 Xem
gửi bởi VTHB
Thứ 6 Tháng 9 22, 2017 1:06 am
 Chuyện các thầy
gửi bởi lsc - Thứ 7 Tháng 3 05, 2016 7:14 pm
2 Trả lời
1714 Xem
gửi bởi lsc
Thứ 3 Tháng 9 19, 2017 5:08 pm
 Chuyện huyền bí trong phòng trọ
gửi bởi Mai Hoa - Thứ 2 Tháng 9 18, 2017 3:32 pm
0 Trả lời
353 Xem
gửi bởi Mai Hoa
Thứ 2 Tháng 9 18, 2017 3:32 pm
 Chuyện tâm linh của bạn Gấm
gửi bởi ruby38 - Chủ nhật Tháng 9 17, 2017 4:45 pm
0 Trả lời
270 Xem
gửi bởi ruby38
Chủ nhật Tháng 9 17, 2017 4:45 pm
 Bát hương bị ếm bùa
gửi bởi Tâm Tịnh - Chủ nhật Tháng 9 17, 2017 4:04 pm
0 Trả lời
307 Xem
gửi bởi Tâm Tịnh
Chủ nhật Tháng 9 17, 2017 4:04 pm