Báo mộng, tà nhập, bói toán, đồng cốt, gặp ma quỷ, được ơn trên cứu giúp...
THI KỂ CHUYỆN MA VÀ CHUYỆN THẦN BÍ
180 Chủ đề
201 Bài viết
gửi bởi Bạch Thiển
Thứ 3 Tháng 10 10, 2017 4:32 pm
CHUYỆN HUYỀN BÍ CÓ THẬT CHỌN LỌC
2 Chủ đề
20 Bài viết
gửi bởi Hạnh Như
Chủ nhật Tháng 6 04, 2017 10:14 am
 Hướng dẫn báo cáo bài viết, link liên kết bị lỗi
gửi bởi Admin - Thứ 6 Tháng 3 24, 2017 1:06 am
0 Trả lời
3397 Xem
gửi bởi Admin
Thứ 6 Tháng 3 24, 2017 1:06 am
 Thế giới tâm linh của Hồ cáp Ngô Duy Lâm
gửi bởi ngocxuan - Thứ 4 Tháng 3 25, 2009 2:54 am
7 Trả lời
15453 Xem
gửi bởi ngocxuan
Thứ 6 Tháng 4 03, 2009 3:53 am
 Chuyện tâm linh bà Luân
gửi bởi MinhThanh - Thứ 7 Tháng 10 21, 2017 1:09 pm
0 Trả lời
93 Xem
gửi bởi MinhThanh
Thứ 7 Tháng 10 21, 2017 1:09 pm
 Giấc mơ linh ứng
gửi bởi Boikhuonganh - Thứ 6 Tháng 10 20, 2017 11:50 pm
0 Trả lời
51 Xem
gửi bởi Boikhuonganh
Thứ 6 Tháng 10 20, 2017 11:50 pm
 BÁO MỘNG
gửi bởi Triệu Minh - Thứ 6 Tháng 10 20, 2017 10:54 am
0 Trả lời
165 Xem
gửi bởi Triệu Minh
Thứ 6 Tháng 10 20, 2017 10:54 am
 Ma cây mít
gửi bởi Dã Yên Thảo - Thứ 4 Tháng 10 18, 2017 8:44 am
0 Trả lời
217 Xem
gửi bởi Dã Yên Thảo
Thứ 4 Tháng 10 18, 2017 8:44 am
 Buổi lễ thỉnh vong anh họ bên chồng về
gửi bởi Hương Bình - Thứ 3 Tháng 10 17, 2017 3:03 pm
0 Trả lời
174 Xem
gửi bởi Hương Bình
Thứ 3 Tháng 10 17, 2017 3:03 pm
 Vong về nựng cháu
gửi bởi Boikhuonganh - Thứ 2 Tháng 10 16, 2017 11:05 pm
0 Trả lời
131 Xem
gửi bởi Boikhuonganh
Thứ 2 Tháng 10 16, 2017 11:05 pm
 CẦU CƠ XIN VONG SỐ ĐỀ
gửi bởi muathu - Chủ nhật Tháng 10 15, 2017 5:34 pm
0 Trả lời
154 Xem
gửi bởi muathu
Chủ nhật Tháng 10 15, 2017 5:34 pm
 Chuyện tâm linh của chị Loan
gửi bởi MinhThanh - Thứ 5 Tháng 10 12, 2017 8:08 pm
1 Trả lời
297 Xem
gửi bởi MinhThanh
Thứ 6 Tháng 10 13, 2017 4:14 pm
 Vô Thần Trở Thành Ông Từ Mở Điện
gửi bởi MinhThanh - Thứ 5 Tháng 10 12, 2017 11:37 pm
0 Trả lời
243 Xem
gửi bởi MinhThanh
Thứ 5 Tháng 10 12, 2017 11:37 pm
 Cái tát từ bàn tay vô hình
gửi bởi phuongha - Thứ 6 Tháng 11 14, 2014 10:08 pm
1 Trả lời
1348 Xem
gửi bởi yenminhtinh
Thứ 5 Tháng 10 12, 2017 10:42 pm
 KỂ CHUYỆN VỀ EM GÁI
gửi bởi Chấn Hoa - Thứ 7 Tháng 10 07, 2017 1:00 pm
1 Trả lời
412 Xem
gửi bởi Chấn Hoa
Chủ nhật Tháng 10 08, 2017 11:32 pm
 Vong ở chùa
gửi bởi Xêibi - Chủ nhật Tháng 10 08, 2017 10:23 pm
0 Trả lời
185 Xem
gửi bởi Xêibi
Chủ nhật Tháng 10 08, 2017 10:23 pm
 ÔNG BÁN XÌ DẦU
gửi bởi muathu - Chủ nhật Tháng 10 08, 2017 9:47 pm
0 Trả lời
134 Xem
gửi bởi muathu
Chủ nhật Tháng 10 08, 2017 9:47 pm
 Ma đòi đất Miếu
gửi bởi Pháp Tâm - Thứ 7 Tháng 10 07, 2017 7:42 pm
0 Trả lời
119 Xem
gửi bởi Pháp Tâm
Thứ 7 Tháng 10 07, 2017 7:42 pm
 Căn tiệm có ma
gửi bởi SenNganCanh - Thứ 3 Tháng 8 22, 2017 1:29 am
1 Trả lời
515 Xem
gửi bởi SenNganCanh
Thứ 5 Tháng 10 05, 2017 11:31 pm
 Những câu chuyện đồng cốt
gửi bởi Triệu Ân - Thứ 5 Tháng 1 15, 2009 5:26 pm
7 Trả lời
8742 Xem
gửi bởi Boikhuonganh
Thứ 4 Tháng 10 04, 2017 6:03 pm
 Có duyên với người âm
gửi bởi Dã Yên Thảo - Thứ 4 Tháng 9 27, 2017 2:58 pm
6 Trả lời
1395 Xem
gửi bởi Hoang_godalat
Thứ 2 Tháng 10 02, 2017 1:22 pm
 Căn nhà que diêm
gửi bởi Xêibi - Chủ nhật Tháng 10 01, 2017 1:45 pm
0 Trả lời
157 Xem
gửi bởi Xêibi
Chủ nhật Tháng 10 01, 2017 1:45 pm
 Hồn người mới chết về nhập xác
gửi bởi Hivong - Chủ nhật Tháng 8 20, 2017 3:22 pm
1 Trả lời
530 Xem
gửi bởi Boikhuonganh
Thứ 6 Tháng 9 29, 2017 12:27 pm
 Ma đòi chia tiền
gửi bởi Duyên Ngộ - Thứ 6 Tháng 9 29, 2017 11:05 am
0 Trả lời
212 Xem
gửi bởi Duyên Ngộ
Thứ 6 Tháng 9 29, 2017 11:05 am
 Tội thách thức thánh thần
gửi bởi suzu - Thứ 4 Tháng 5 14, 2014 4:52 pm
1 Trả lời
2588 Xem
gửi bởi Huệ Giác Nguyên
Thứ 3 Tháng 9 26, 2017 1:02 am
 Bình chọn chuyện huyền bí hay, đặc biệt - Đợt 3 (201-300)
gửi bởi VTHB - Thứ 6 Tháng 9 22, 2017 1:06 am
0 Trả lời
1647 Xem
gửi bởi VTHB
Thứ 6 Tháng 9 22, 2017 1:06 am
 Chuyện các thầy
gửi bởi lsc - Thứ 7 Tháng 3 05, 2016 7:14 pm
2 Trả lời
1446 Xem
gửi bởi lsc
Thứ 3 Tháng 9 19, 2017 5:08 pm
 Chuyện huyền bí trong phòng trọ
gửi bởi Mai Hoa - Thứ 2 Tháng 9 18, 2017 3:32 pm
0 Trả lời
298 Xem
gửi bởi Mai Hoa
Thứ 2 Tháng 9 18, 2017 3:32 pm
 Chuyện tâm linh của bạn Gấm
gửi bởi ruby38 - Chủ nhật Tháng 9 17, 2017 4:45 pm
0 Trả lời
207 Xem
gửi bởi ruby38
Chủ nhật Tháng 9 17, 2017 4:45 pm
 Bát hương bị ếm bùa
gửi bởi Tâm Tịnh - Chủ nhật Tháng 9 17, 2017 4:04 pm
0 Trả lời
239 Xem
gửi bởi Tâm Tịnh
Chủ nhật Tháng 9 17, 2017 4:04 pm
 Ma phòng bảo vệ
gửi bởi conmeoden - Thứ 6 Tháng 9 15, 2017 9:16 pm
1 Trả lời
312 Xem
gửi bởi uyên linh
Chủ nhật Tháng 9 17, 2017 1:44 pm
 Câu chuyện tâm linh của mẹ
gửi bởi Duyên Phúc - Chủ nhật Tháng 9 17, 2017 1:42 am
0 Trả lời
147 Xem
gửi bởi Duyên Phúc
Chủ nhật Tháng 9 17, 2017 1:42 am
 Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn
gửi bởi Liên Nhu - Thứ 7 Tháng 9 16, 2017 9:17 am
0 Trả lời
234 Xem
gửi bởi Liên Nhu
Thứ 7 Tháng 9 16, 2017 9:17 am
 Khối nước bí ẩn
gửi bởi Gia An - Thứ 6 Tháng 9 15, 2017 11:38 am
0 Trả lời
287 Xem
gửi bởi Gia An
Thứ 6 Tháng 9 15, 2017 11:38 am
 Thấy Phật
gửi bởi Gia An - Thứ 6 Tháng 9 15, 2017 11:24 am
0 Trả lời
248 Xem
gửi bởi Gia An
Thứ 6 Tháng 9 15, 2017 11:24 am
 Ma trong khách sạn
gửi bởi Hoang_godalat - Thứ 5 Tháng 9 14, 2017 11:23 pm
2 Trả lời
341 Xem
gửi bởi Hoang_godalat
Thứ 5 Tháng 9 14, 2017 11:49 pm
 Chuyện huyền bí của Trung
gửi bởi Dã Yên Thảo - Thứ 5 Tháng 9 14, 2017 1:37 pm
0 Trả lời
175 Xem
gửi bởi Dã Yên Thảo
Thứ 5 Tháng 9 14, 2017 1:37 pm
 GIẤC MỘNG LINH
gửi bởi tu_yen - Thứ 3 Tháng 9 05, 2017 8:41 pm
1 Trả lời
442 Xem
gửi bởi tu_yen
Thứ 5 Tháng 9 14, 2017 11:52 am
 Chuyện tâm linh của bác Hanh
gửi bởi MinhThanh - Thứ 2 Tháng 9 11, 2017 12:52 pm
0 Trả lời
284 Xem
gửi bởi MinhThanh
Thứ 2 Tháng 9 11, 2017 12:52 pm
 Những chuyện ma của người ngoại quốc
gửi bởi MinhThanh - Thứ 7 Tháng 9 09, 2017 11:47 am
0 Trả lời
294 Xem
gửi bởi MinhThanh
Thứ 7 Tháng 9 09, 2017 11:47 am
 Công ty Nhật bị ma ám
gửi bởi Liên Nhu - Thứ 6 Tháng 9 08, 2017 12:36 pm
0 Trả lời
270 Xem
gửi bởi Liên Nhu
Thứ 6 Tháng 9 08, 2017 12:36 pm
 Vong nhập
gửi bởi Tâm Tịnh - Thứ 5 Tháng 9 07, 2017 5:41 pm
0 Trả lời
455 Xem
gửi bởi Tâm Tịnh
Thứ 5 Tháng 9 07, 2017 5:41 pm
 Cặp ngỗng vàng đến nhà
gửi bởi Phongnhi - Thứ 4 Tháng 9 06, 2017 4:03 pm
0 Trả lời
260 Xem
gửi bởi Phongnhi
Thứ 4 Tháng 9 06, 2017 4:03 pm
 Tắt cái đài niệm Phật đi
gửi bởi MinhThanh - Thứ 4 Tháng 9 06, 2017 3:20 pm
0 Trả lời
299 Xem
gửi bởi MinhThanh
Thứ 4 Tháng 9 06, 2017 3:20 pm
 Chuyện ma trong trường nội trú.
gửi bởi HueBat - Thứ 6 Tháng 9 01, 2017 11:09 pm
2 Trả lời
398 Xem
gửi bởi HueBat
Thứ 4 Tháng 9 06, 2017 2:22 pm
 Những câu chuyện huyền bí có thật sưu tầm
gửi bởi nhulong - Thứ 4 Tháng 9 06, 2017 12:03 pm
0 Trả lời
337 Xem
gửi bởi nhulong
Thứ 4 Tháng 9 06, 2017 12:03 pm
 Vong bé đỏ
gửi bởi MinhThanh - Thứ 4 Tháng 9 06, 2017 10:59 am
0 Trả lời
224 Xem
gửi bởi MinhThanh
Thứ 4 Tháng 9 06, 2017 10:59 am
 Những chuyện ma của Phương
gửi bởi conmeoden - Thứ 3 Tháng 9 05, 2017 2:00 pm
2 Trả lời
344 Xem
gửi bởi conmeoden
Thứ 3 Tháng 9 05, 2017 2:05 pm
 Bị quỷ nhát
gửi bởi LCD - Thứ 2 Tháng 9 04, 2017 12:46 am
0 Trả lời
391 Xem
gửi bởi LCD
Thứ 2 Tháng 9 04, 2017 12:46 am
 BỊ MA DẪN ĐƯỜNG
gửi bởi tu_yen - Thứ 6 Tháng 9 01, 2017 8:36 pm
0 Trả lời
202 Xem
gửi bởi tu_yen
Thứ 6 Tháng 9 01, 2017 8:36 pm
 Bóng ma bên giếng nước.
gửi bởi uyên linh - Thứ 6 Tháng 9 01, 2017 10:48 am
0 Trả lời
235 Xem
gửi bởi uyên linh
Thứ 6 Tháng 9 01, 2017 10:48 am
 Cõng ma
gửi bởi Vithuctam - Thứ 6 Tháng 9 01, 2017 7:41 am
0 Trả lời
205 Xem
gửi bởi Vithuctam
Thứ 6 Tháng 9 01, 2017 7:41 am
 Tiếng xe đề lúc nửa đêm
gửi bởi nhattam - Thứ 3 Tháng 8 15, 2017 1:52 pm
1 Trả lời
378 Xem
gửi bởi Hà nghĩa
Thứ 5 Tháng 8 31, 2017 12:36 pm