Báo mộng, tà nhập, bói toán, đồng cốt, gặp ma quỷ, được ơn trên cứu giúp...
THI KỂ CHUYỆN MA VÀ CHUYỆN THẦN BÍ
179 Chủ đề
199 Bài viết
gửi bởi thanhnhan
Thứ 6 Tháng 9 08, 2017 12:57 pm
CHUYỆN HUYỀN BÍ CÓ THẬT CHỌN LỌC
14 Chủ đề
57 Bài viết
gửi bởi lilac
Thứ 4 Tháng 11 03, 2010 1:22 pm
 Hướng dẫn báo cáo bài viết, link liên kết bị lỗi
gửi bởi Admin - Thứ 6 Tháng 3 24, 2017 1:06 am
0 Trả lời
2287 Xem
gửi bởi Admin
Thứ 6 Tháng 3 24, 2017 1:06 am
 Chuyện các thầy
gửi bởi lsc - Thứ 7 Tháng 3 05, 2016 7:14 pm
2 Trả lời
1330 Xem
gửi bởi lsc
Thứ 3 Tháng 9 19, 2017 5:08 pm
 Chuyện huyền bí trong phòng trọ
gửi bởi Mai Hoa - Thứ 2 Tháng 9 18, 2017 3:32 pm
0 Trả lời
220 Xem
gửi bởi Mai Hoa
Thứ 2 Tháng 9 18, 2017 3:32 pm
 Chuyện tâm linh của bạn Gấm
gửi bởi ruby38 - Chủ nhật Tháng 9 17, 2017 4:45 pm
0 Trả lời
132 Xem
gửi bởi ruby38
Chủ nhật Tháng 9 17, 2017 4:45 pm
 Bát hương bị ếm bùa
gửi bởi Tâm Tịnh - Chủ nhật Tháng 9 17, 2017 4:04 pm
0 Trả lời
167 Xem
gửi bởi Tâm Tịnh
Chủ nhật Tháng 9 17, 2017 4:04 pm
 Ma phòng bảo vệ
gửi bởi conmeoden - Thứ 6 Tháng 9 15, 2017 9:16 pm
1 Trả lời
250 Xem
gửi bởi uyên linh
Chủ nhật Tháng 9 17, 2017 1:44 pm
 Câu chuyện tâm linh của mẹ
gửi bởi Duyên Phúc - Chủ nhật Tháng 9 17, 2017 1:42 am
0 Trả lời
84 Xem
gửi bởi Duyên Phúc
Chủ nhật Tháng 9 17, 2017 1:42 am
 Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn
gửi bởi Liên Nhu - Thứ 7 Tháng 9 16, 2017 9:17 am
0 Trả lời
142 Xem
gửi bởi Liên Nhu
Thứ 7 Tháng 9 16, 2017 9:17 am
 Khối nước bí ẩn
gửi bởi Gia An - Thứ 6 Tháng 9 15, 2017 11:38 am
0 Trả lời
225 Xem
gửi bởi Gia An
Thứ 6 Tháng 9 15, 2017 11:38 am
 Thấy Phật
gửi bởi Gia An - Thứ 6 Tháng 9 15, 2017 11:24 am
0 Trả lời
178 Xem
gửi bởi Gia An
Thứ 6 Tháng 9 15, 2017 11:24 am
 Ma trong khách sạn
gửi bởi Hoang_godalat - Thứ 5 Tháng 9 14, 2017 11:23 pm
2 Trả lời
267 Xem
gửi bởi Hoang_godalat
Thứ 5 Tháng 9 14, 2017 11:49 pm
 Chuyện huyền bí của Trung
gửi bởi Dã Yên Thảo - Thứ 5 Tháng 9 14, 2017 1:37 pm
0 Trả lời
114 Xem
gửi bởi Dã Yên Thảo
Thứ 5 Tháng 9 14, 2017 1:37 pm
 GIẤC MỘNG LINH
gửi bởi tu_yen - Thứ 3 Tháng 9 05, 2017 8:41 pm
1 Trả lời
380 Xem
gửi bởi tu_yen
Thứ 5 Tháng 9 14, 2017 11:52 am
 Chuyện tâm linh của bác Hanh
gửi bởi MinhThanh - Thứ 2 Tháng 9 11, 2017 12:52 pm
0 Trả lời
225 Xem
gửi bởi MinhThanh
Thứ 2 Tháng 9 11, 2017 12:52 pm
 Những chuyện ma của người ngoại quốc
gửi bởi MinhThanh - Thứ 7 Tháng 9 09, 2017 11:47 am
0 Trả lời
242 Xem
gửi bởi MinhThanh
Thứ 7 Tháng 9 09, 2017 11:47 am
 Công ty Nhật bị ma ám
gửi bởi Liên Nhu - Thứ 6 Tháng 9 08, 2017 12:36 pm
0 Trả lời
225 Xem
gửi bởi Liên Nhu
Thứ 6 Tháng 9 08, 2017 12:36 pm
 Vong nhập
gửi bởi Tâm Tịnh - Thứ 5 Tháng 9 07, 2017 5:41 pm
0 Trả lời
382 Xem
gửi bởi Tâm Tịnh
Thứ 5 Tháng 9 07, 2017 5:41 pm
 Cặp ngỗng vàng đến nhà
gửi bởi Phongnhi - Thứ 4 Tháng 9 06, 2017 4:03 pm
0 Trả lời
204 Xem
gửi bởi Phongnhi
Thứ 4 Tháng 9 06, 2017 4:03 pm
 Tắt cái đài niệm Phật đi
gửi bởi MinhThanh - Thứ 4 Tháng 9 06, 2017 3:20 pm
0 Trả lời
228 Xem
gửi bởi MinhThanh
Thứ 4 Tháng 9 06, 2017 3:20 pm
 Chuyện ma trong trường nội trú.
gửi bởi HueBat - Thứ 6 Tháng 9 01, 2017 11:09 pm
2 Trả lời
351 Xem
gửi bởi HueBat
Thứ 4 Tháng 9 06, 2017 2:22 pm
 Những câu chuyện huyền bí có thật sưu tầm
gửi bởi nhulong - Thứ 4 Tháng 9 06, 2017 12:03 pm
0 Trả lời
265 Xem
gửi bởi nhulong
Thứ 4 Tháng 9 06, 2017 12:03 pm
 Vong bé đỏ
gửi bởi MinhThanh - Thứ 4 Tháng 9 06, 2017 10:59 am
0 Trả lời
187 Xem
gửi bởi MinhThanh
Thứ 4 Tháng 9 06, 2017 10:59 am
 Những chuyện ma của Phương
gửi bởi conmeoden - Thứ 3 Tháng 9 05, 2017 2:00 pm
2 Trả lời
314 Xem
gửi bởi conmeoden
Thứ 3 Tháng 9 05, 2017 2:05 pm
 Bị quỷ nhát
gửi bởi LCD - Thứ 2 Tháng 9 04, 2017 12:46 am
0 Trả lời
348 Xem
gửi bởi LCD
Thứ 2 Tháng 9 04, 2017 12:46 am
 BỊ MA DẪN ĐƯỜNG
gửi bởi tu_yen - Thứ 6 Tháng 9 01, 2017 8:36 pm
0 Trả lời
164 Xem
gửi bởi tu_yen
Thứ 6 Tháng 9 01, 2017 8:36 pm
 Bóng ma bên giếng nước.
gửi bởi uyên linh - Thứ 6 Tháng 9 01, 2017 10:48 am
0 Trả lời
205 Xem
gửi bởi uyên linh
Thứ 6 Tháng 9 01, 2017 10:48 am
 Cõng ma
gửi bởi Vithuctam - Thứ 6 Tháng 9 01, 2017 7:41 am
0 Trả lời
171 Xem
gửi bởi Vithuctam
Thứ 6 Tháng 9 01, 2017 7:41 am
 Tiếng xe đề lúc nửa đêm
gửi bởi nhattam - Thứ 3 Tháng 8 15, 2017 1:52 pm
1 Trả lời
333 Xem
gửi bởi Hà nghĩa
Thứ 5 Tháng 8 31, 2017 12:36 pm
 Sống đi chết lại.
gửi bởi Tâm Tịnh - Thứ 4 Tháng 8 30, 2017 11:20 pm
0 Trả lời
172 Xem
gửi bởi Tâm Tịnh
Thứ 4 Tháng 8 30, 2017 11:20 pm
 MA TRONG TIỆM TÓC
gửi bởi Thiện Nhi - Thứ 4 Tháng 8 30, 2017 10:55 pm
0 Trả lời
144 Xem
gửi bởi Thiện Nhi
Thứ 4 Tháng 8 30, 2017 10:55 pm
 Gặp ma
gửi bởi Tâm Tịnh - Thứ 3 Tháng 8 29, 2017 11:01 pm
0 Trả lời
122 Xem
gửi bởi Tâm Tịnh
Thứ 3 Tháng 8 29, 2017 11:01 pm
 Bị thần tài phạt
gửi bởi Tâm Tịnh - Thứ 2 Tháng 8 28, 2017 11:28 pm
0 Trả lời
280 Xem
gửi bởi Tâm Tịnh
Thứ 2 Tháng 8 28, 2017 11:28 pm
 Gặp ma sau ca trực
gửi bởi Huệ Giác Nguyên - Thứ 2 Tháng 8 28, 2017 4:44 pm
0 Trả lời
178 Xem
gửi bởi Huệ Giác Nguyên
Thứ 2 Tháng 8 28, 2017 4:44 pm
 Gặp ma giữa đêm trăng
gửi bởi Huệ Giác Nguyên - Thứ 2 Tháng 8 28, 2017 1:29 pm
0 Trả lời
201 Xem
gửi bởi Huệ Giác Nguyên
Thứ 2 Tháng 8 28, 2017 1:29 pm
 Xin ông đừng theo con nữa
gửi bởi Hivong - Thứ 2 Tháng 8 28, 2017 11:16 am
0 Trả lời
334 Xem
gửi bởi Hivong
Thứ 2 Tháng 8 28, 2017 11:16 am
 Chuyện huyền bí ở làng
gửi bởi hungquyet - Chủ nhật Tháng 8 27, 2017 11:59 pm
0 Trả lời
220 Xem
gửi bởi hungquyet
Chủ nhật Tháng 8 27, 2017 11:59 pm
 Những chuyện ma trong công ty
gửi bởi ruby38 - Chủ nhật Tháng 8 27, 2017 9:44 am
0 Trả lời
215 Xem
gửi bởi ruby38
Chủ nhật Tháng 8 27, 2017 9:44 am
 Chuyến đi trải nghiệm thực tế chóng vánh
gửi bởi Phúc Thắng - Thứ 7 Tháng 8 26, 2017 2:23 am
0 Trả lời
347 Xem
gửi bởi Phúc Thắng
Thứ 7 Tháng 8 26, 2017 2:23 am
 Đoàn múa lân ma
gửi bởi Người Tầm Đạo - Thứ 6 Tháng 8 25, 2017 1:16 pm
0 Trả lời
183 Xem
gửi bởi Người Tầm Đạo
Thứ 6 Tháng 8 25, 2017 1:16 pm
 Đánh Đồng Thiếp
gửi bởi Tâm Tịnh - Thứ 6 Tháng 8 25, 2017 12:36 pm
0 Trả lời
297 Xem
gửi bởi Tâm Tịnh
Thứ 6 Tháng 8 25, 2017 12:36 pm
 Thổ công linh ứng
gửi bởi lsc - Thứ 2 Tháng 8 21, 2017 1:46 pm
1 Trả lời
540 Xem
gửi bởi Sen Tím
Thứ 6 Tháng 8 25, 2017 9:40 am
 Ma từ bi
gửi bởi SenNganCanh - Thứ 6 Tháng 8 25, 2017 1:30 am
0 Trả lời
243 Xem
gửi bởi SenNganCanh
Thứ 6 Tháng 8 25, 2017 1:30 am
 Một ca ếm rùng rợn
gửi bởi Tâm Tịnh - Thứ 5 Tháng 8 24, 2017 11:56 pm
0 Trả lời
231 Xem
gửi bởi Tâm Tịnh
Thứ 5 Tháng 8 24, 2017 11:56 pm
 Hai lần thấy ma
gửi bởi Huệ Giác Nguyên - Thứ 4 Tháng 8 23, 2017 3:36 pm
0 Trả lời
164 Xem
gửi bởi Huệ Giác Nguyên
Thứ 4 Tháng 8 23, 2017 3:36 pm
 Đánh nhau với ma
gửi bởi Vithuctam - Thứ 3 Tháng 8 22, 2017 4:03 pm
1 Trả lời
259 Xem
gửi bởi Vithuctam
Thứ 4 Tháng 8 23, 2017 3:06 pm
 Hồn ma cô Đ
gửi bởi Khiết Tâm - Thứ 5 Tháng 8 10, 2017 10:25 pm
1 Trả lời
421 Xem
gửi bởi Khiết Tâm
Thứ 3 Tháng 8 22, 2017 11:14 pm
 Ma trong công ty
gửi bởi Huệ Giác Nguyên - Thứ 3 Tháng 8 22, 2017 6:10 pm
0 Trả lời
118 Xem
gửi bởi Huệ Giác Nguyên
Thứ 3 Tháng 8 22, 2017 6:10 pm
 Ma đòi ăn
gửi bởi Pháp Tâm - Thứ 3 Tháng 8 22, 2017 1:04 pm
0 Trả lời
200 Xem
gửi bởi Pháp Tâm
Thứ 3 Tháng 8 22, 2017 1:04 pm
 Ma trên ngọn đồi Ủy ban
gửi bởi Nguyên Ân - Thứ 3 Tháng 8 22, 2017 11:14 am
0 Trả lời
173 Xem
gửi bởi Nguyên Ân
Thứ 3 Tháng 8 22, 2017 11:14 am
 Căn tiệm có ma
gửi bởi SenNganCanh - Thứ 3 Tháng 8 22, 2017 1:29 am
0 Trả lời
224 Xem
gửi bởi SenNganCanh
Thứ 3 Tháng 8 22, 2017 1:29 am
 Tiếng cười ma quái
gửi bởi uyên linh - Thứ 2 Tháng 8 21, 2017 9:40 am
0 Trả lời
238 Xem
gửi bởi uyên linh
Thứ 2 Tháng 8 21, 2017 9:40 am