Báo mộng, tà nhập, bói toán, đồng cốt, gặp ma, được ơn trên cứu giúp...
CHUYỆN MA CÓ THẬT
191 Chủ đề
213 Bài viết
gửi bởi Tịnh Duyên
Thứ 3 Tháng 2 13, 2018 8:07 am
CHUYỆN TÂM LINH CÓ THẬT
40 Chủ đề
84 Bài viết
gửi bởi Bảo Di
Thứ 5 Tháng 2 15, 2018 12:27 am
 Thế giới tâm linh của Hồ cáp Ngô Duy Lâm
gửi bởi ngocxuan - Thứ 4 Tháng 3 25, 2009 2:54 am
7 Trả lời
16881 Xem
gửi bởi ngocxuan
Thứ 6 Tháng 4 03, 2009 3:53 am
 Chuyện huyền bí của chị Đào
gửi bởi Hà nghĩa - Thứ 5 Tháng 2 15, 2018 8:00 pm
4 Trả lời
310 Xem
gửi bởi Hà nghĩa
Thứ 7 Tháng 2 17, 2018 5:54 pm
 Cơ bút và cầu cơ
gửi bởi GiangTien - Thứ 7 Tháng 1 24, 2009 1:59 pm
5 Trả lời
5437 Xem
gửi bởi Bảo Di
Thứ 6 Tháng 2 16, 2018 12:13 am
 Vong chết oan về báo mộng
gửi bởi Tâm Tịnh - Chủ nhật Tháng 2 11, 2018 12:49 am
0 Trả lời
166 Xem
gửi bởi Tâm Tịnh
Chủ nhật Tháng 2 11, 2018 12:49 am
 Bị bóng đè
1, 2, 3 gửi bởi IrisPhuong - Chủ nhật Tháng 10 18, 2009 1:07 pm
23 Trả lời
12715 Xem
gửi bởi lotus
Chủ nhật Tháng 2 04, 2018 11:21 pm
 Xin đi với bà nội
gửi bởi Namlinhchi - Thứ 2 Tháng 1 29, 2018 10:22 am
2 Trả lời
522 Xem
gửi bởi Namlinhchi
Thứ 6 Tháng 2 02, 2018 9:48 am
 Bùa Ghét (?)
gửi bởi Chấn Hoa - Chủ nhật Tháng 1 28, 2018 6:42 pm
0 Trả lời
206 Xem
gửi bởi Chấn Hoa
Chủ nhật Tháng 1 28, 2018 6:42 pm
 Tao tìm thằng chăn vịt
gửi bởi Thái Bình Dương - Thứ 7 Tháng 1 27, 2018 9:16 pm
0 Trả lời
287 Xem
gửi bởi Thái Bình Dương
Thứ 7 Tháng 1 27, 2018 9:16 pm
 Chuyện tâm linh có thật
gửi bởi Tâm Tịnh - Thứ 6 Tháng 1 26, 2018 12:06 am
0 Trả lời
196 Xem
gửi bởi Tâm Tịnh
Thứ 6 Tháng 1 26, 2018 12:06 am
 Gặp ma
gửi bởi Phúc Lâm - Thứ 5 Tháng 7 25, 2013 11:34 pm
8 Trả lời
11885 Xem
gửi bởi Tâm Tịnh
Thứ 4 Tháng 1 24, 2018 10:41 pm
 Yếu bóng vía
gửi bởi muathu - Chủ nhật Tháng 1 21, 2018 9:47 pm
0 Trả lời
204 Xem
gửi bởi muathu
Chủ nhật Tháng 1 21, 2018 9:47 pm
 Sự linh thiêng của Bà ngoại
gửi bởi Namlinhchi - Thứ 7 Tháng 1 20, 2018 2:43 pm
0 Trả lời
235 Xem
gửi bởi Namlinhchi
Thứ 7 Tháng 1 20, 2018 2:43 pm
 Chuyện ma trong trường học
gửi bởi thunga - Thứ 6 Tháng 1 19, 2018 10:54 pm
0 Trả lời
201 Xem
gửi bởi thunga
Thứ 6 Tháng 1 19, 2018 10:54 pm
 Bé đỏ trên tường
gửi bởi Namlinhchi - Thứ 5 Tháng 1 18, 2018 9:38 am
1 Trả lời
328 Xem
gửi bởi Namlinhchi
Thứ 5 Tháng 1 18, 2018 5:02 pm
 Ma giả giọng người quen
gửi bởi Dã Yên Thảo - Thứ 5 Tháng 1 18, 2018 2:36 pm
0 Trả lời
177 Xem
gửi bởi Dã Yên Thảo
Thứ 5 Tháng 1 18, 2018 2:36 pm
 Khu đất ma
gửi bởi muathu - Thứ 3 Tháng 1 16, 2018 5:04 pm
2 Trả lời
375 Xem
gửi bởi muathu
Thứ 3 Tháng 1 16, 2018 5:09 pm
 Xinh thế này mà chết sớm thì thật tiếc nhỉ
gửi bởi muathu - Chủ nhật Tháng 1 14, 2018 3:41 pm
0 Trả lời
416 Xem
gửi bởi muathu
Chủ nhật Tháng 1 14, 2018 3:41 pm
 Loài vật - Những hiện tượng huyền bí?
gửi bởi Lt Do - Thứ 4 Tháng 2 17, 2010 2:05 pm
6 Trả lời
12709 Xem
gửi bởi HaHangNam
Thứ 6 Tháng 1 12, 2018 10:45 am
 Gặp ma trong hẻm
gửi bởi Huệ Giác Nguyên - Thứ 5 Tháng 1 11, 2018 9:05 am
0 Trả lời
235 Xem
gửi bởi Huệ Giác Nguyên
Thứ 5 Tháng 1 11, 2018 9:05 am
 Câu chuyện của Tâm Tịnh
gửi bởi Tâm Tịnh - Thứ 4 Tháng 1 10, 2018 5:43 pm
0 Trả lời
203 Xem
gửi bởi Tâm Tịnh
Thứ 4 Tháng 1 10, 2018 5:43 pm
 Vong hồn Bà Hai
gửi bởi Quy Tâm - Thứ 4 Tháng 1 10, 2018 2:48 pm
0 Trả lời
185 Xem
gửi bởi Quy Tâm
Thứ 4 Tháng 1 10, 2018 2:48 pm
 Chuyện huyền bí có thật của An Hạnh
gửi bởi An Hạnh - Thứ 2 Tháng 1 01, 2018 6:41 pm
4 Trả lời
888 Xem
gửi bởi An Hạnh
Thứ 4 Tháng 1 10, 2018 7:43 am
 Ma gốc cây thị
gửi bởi Tâm Tịnh - Thứ 3 Tháng 1 09, 2018 4:12 pm
0 Trả lời
174 Xem
gửi bởi Tâm Tịnh
Thứ 3 Tháng 1 09, 2018 4:12 pm
 Ma giả dạng
gửi bởi băng nguyễn - Thứ 2 Tháng 1 08, 2018 9:46 pm
0 Trả lời
209 Xem
gửi bởi băng nguyễn
Thứ 2 Tháng 1 08, 2018 9:46 pm
 Tiếng cười trên đồi keo
gửi bởi Hoaisang - Thứ 2 Tháng 1 08, 2018 4:20 pm
0 Trả lời
163 Xem
gửi bởi Hoaisang
Thứ 2 Tháng 1 08, 2018 4:20 pm
 Trả lại hàm răng
gửi bởi miền trung - Thứ 2 Tháng 1 08, 2018 4:40 am
0 Trả lời
176 Xem
gửi bởi miền trung
Thứ 2 Tháng 1 08, 2018 4:40 am
 Thần trùng
gửi bởi Thái Bình Dương - Thứ 6 Tháng 1 05, 2018 8:53 pm
1 Trả lời
655 Xem
gửi bởi MinhThanh
Chủ nhật Tháng 1 07, 2018 11:51 pm
 Lần đầu gặp ma
gửi bởi Liên Nhu - Thứ 5 Tháng 1 04, 2018 1:52 pm
1 Trả lời
135 Xem
gửi bởi Tuệ Phúc
Chủ nhật Tháng 1 07, 2018 8:13 pm
 Ma trên sân thượng
gửi bởi Tâm Tịnh - Thứ 6 Tháng 1 05, 2018 12:39 am
0 Trả lời
201 Xem
gửi bởi Tâm Tịnh
Thứ 6 Tháng 1 05, 2018 12:39 am
 Đốm sáng kỳ lạ
gửi bởi Tam_Tu_Bi - Chủ nhật Tháng 12 24, 2017 10:34 am
7 Trả lời
1113 Xem
gửi bởi tamtan
Thứ 5 Tháng 1 04, 2018 8:51 am
 Cái chết của anh họ
gửi bởi Khiết Tâm - Thứ 3 Tháng 1 02, 2018 8:07 pm
0 Trả lời
232 Xem
gửi bởi Khiết Tâm
Thứ 3 Tháng 1 02, 2018 8:07 pm
 Ma cây bàng
gửi bởi Tâm Tịnh - Thứ 6 Tháng 12 29, 2017 1:39 am
0 Trả lời
260 Xem
gửi bởi Tâm Tịnh
Thứ 6 Tháng 12 29, 2017 1:39 am
 Hợp vía
gửi bởi muathu - Thứ 5 Tháng 12 28, 2017 3:52 pm
0 Trả lời
226 Xem
gửi bởi muathu
Thứ 5 Tháng 12 28, 2017 3:52 pm
 Vong rủ đi chơi
gửi bởi Hoaisang - Thứ 4 Tháng 12 27, 2017 2:22 pm
0 Trả lời
234 Xem
gửi bởi Hoaisang
Thứ 4 Tháng 12 27, 2017 2:22 pm
 Bị vô hình phá
gửi bởi Triệu Minh - Thứ 4 Tháng 12 27, 2017 9:57 am
0 Trả lời
268 Xem
gửi bởi Triệu Minh
Thứ 4 Tháng 12 27, 2017 9:57 am
 Phép trị bệnh con nít khóc *
1, 2, 3 gửi bởi shayla - Thứ 4 Tháng 11 04, 2009 11:25 am
25 Trả lời
24928 Xem
gửi bởi Hà nghĩa
Thứ 3 Tháng 12 26, 2017 7:44 pm
 Đắc tội với vô hình
gửi bởi Cô Phong Đỉnh - Thứ 6 Tháng 12 22, 2017 8:51 am
1 Trả lời
515 Xem
gửi bởi dieumay61
Chủ nhật Tháng 12 24, 2017 10:10 pm
 Câu chuyện vong nhập
gửi bởi Thái Bình Dương - Thứ 7 Tháng 12 23, 2017 9:32 pm
0 Trả lời
235 Xem
gửi bởi Thái Bình Dương
Thứ 7 Tháng 12 23, 2017 9:32 pm
 Chuyện bí ẩn
gửi bởi Tâm Tịnh - Thứ 6 Tháng 12 22, 2017 5:35 pm
0 Trả lời
272 Xem
gửi bởi Tâm Tịnh
Thứ 6 Tháng 12 22, 2017 5:35 pm
 Bị ma dẫn trên cánh đồng
gửi bởi Tịnh Duyên - Thứ 6 Tháng 12 22, 2017 11:20 am
0 Trả lời
166 Xem
gửi bởi Tịnh Duyên
Thứ 6 Tháng 12 22, 2017 11:20 am
 Vong đuổi gia tiên
gửi bởi muathu - Thứ 4 Tháng 12 20, 2017 5:40 pm
1 Trả lời
390 Xem
gửi bởi muathu
Thứ 5 Tháng 12 21, 2017 7:21 pm
 Tránh không khỏi số chết
gửi bởi Tâm Tịnh - Thứ 4 Tháng 12 13, 2017 6:45 pm
3 Trả lời
830 Xem
gửi bởi Hà nghĩa
Thứ 7 Tháng 12 16, 2017 4:27 pm
 Ông nội canh muỗi cho ngủ
gửi bởi Tịnh Duyên - Thứ 7 Tháng 12 16, 2017 10:26 am
0 Trả lời
258 Xem
gửi bởi Tịnh Duyên
Thứ 7 Tháng 12 16, 2017 10:26 am
 Lần đầu gặp ma
gửi bởi Yên Đan - Thứ 5 Tháng 12 14, 2017 6:21 pm
0 Trả lời
494 Xem
gửi bởi Yên Đan
Thứ 5 Tháng 12 14, 2017 6:21 pm
 Vong hành bị điên
gửi bởi MinhThanh - Thứ 5 Tháng 12 14, 2017 4:04 pm
0 Trả lời
261 Xem
gửi bởi MinhThanh
Thứ 5 Tháng 12 14, 2017 4:04 pm
 Quan Âm hiển linh
gửi bởi Hoang_godalat - Thứ 4 Tháng 12 13, 2017 7:36 pm
2 Trả lời
523 Xem
gửi bởi Hoang_godalat
Thứ 5 Tháng 12 14, 2017 3:48 pm
 Giường có vong
gửi bởi Tịnh Duyên - Thứ 4 Tháng 12 13, 2017 2:54 pm
2 Trả lời
478 Xem
gửi bởi Nhược Lăng
Thứ 5 Tháng 12 14, 2017 6:26 am
 Thầy bói bất đắc dĩ
gửi bởi MinhThanh - Thứ 4 Tháng 12 13, 2017 1:54 am
0 Trả lời
270 Xem
gửi bởi MinhThanh
Thứ 4 Tháng 12 13, 2017 1:54 am
 Vong thăm cháu
gửi bởi Cô Phong Đỉnh - Thứ 3 Tháng 12 12, 2017 8:14 am
0 Trả lời
234 Xem
gửi bởi Cô Phong Đỉnh
Thứ 3 Tháng 12 12, 2017 8:14 am
 Bình chọn chuyện huyền bí hay, đặc biệt - Đợt 6 (501-600)
gửi bởi VTHB - Thứ 3 Tháng 12 05, 2017 6:59 pm
1 Trả lời
1853 Xem
gửi bởi Hải Âu
Chủ nhật Tháng 12 10, 2017 8:27 am