Báo mộng, tà nhập, bói toán, đồng cốt, gặp ma quỷ, được ơn trên cứu giúp...
THI KỂ CHUYỆN MA VÀ CHUYỆN THẦN BÍ
178 Topics
195 Posts
by hanhphuc
Fri Feb 17, 2017 3:51 pm
 Thế giới tâm linh của Hồ cáp Ngô Duy Lâm *
by ngocxuan - Wed Mar 25, 2009 2:54 am
7 Replies
14176 Views
by ngocxuan
Fri Apr 03, 2009 3:53 am
 Ma trêu
by San hô biển - Sun May 28, 2017 3:07 pm
0 Replies
60 Views
by San hô biển
Sun May 28, 2017 3:07 pm
 9 đời bị hành
by Hivong - Sun May 21, 2017 3:09 pm
0 Replies
359 Views
by Hivong
Sun May 21, 2017 3:09 pm
 Ma về đòi con
by Hivong - Wed May 17, 2017 7:35 pm
0 Replies
233 Views
by Hivong
Wed May 17, 2017 7:35 pm
 Quỷ trong bệnh viện
by nhattam - Wed May 17, 2017 3:07 pm
0 Replies
184 Views
by nhattam
Wed May 17, 2017 3:07 pm
 Bắt quỷ
by bongsenbentre - Tue May 16, 2017 9:54 pm
0 Replies
236 Views
by bongsenbentre
Tue May 16, 2017 9:54 pm
 Ảnh lạ do camera an ninh chụp được
by linhdan - Tue May 16, 2017 1:59 pm
0 Replies
201 Views
by linhdan
Tue May 16, 2017 1:59 pm
 Phép trị bệnh con nít khóc *
1, 2 by shayla - Wed Nov 04, 2009 11:25 am
19 Replies
20366 Views
by Hỉ Tâm
Sun May 14, 2017 10:52 pm
 Chuyện thầy lang được lộc cứu chữa bệnh
by lsc - Sun May 14, 2017 10:45 pm
0 Replies
140 Views
by lsc
Sun May 14, 2017 10:45 pm
 Được vong ông nội báo trước duyên số
by NT_Thanh - Sun May 14, 2017 12:26 am
0 Replies
284 Views
by NT_Thanh
Sun May 14, 2017 12:26 am
 Cúng vong xin số đề
by thunga - Sat May 06, 2017 9:57 pm
0 Replies
249 Views
by thunga
Sat May 06, 2017 9:57 pm
 Quan Công đòi mạng
by Yên Đan - Wed May 03, 2017 11:53 am
0 Replies
349 Views
by Yên Đan
Wed May 03, 2017 11:53 am
 Câu chuyện của gia đình tôi
by Hà nghĩa - Sat Apr 29, 2017 11:35 am
0 Replies
245 Views
by Hà nghĩa
Sat Apr 29, 2017 11:35 am
 Con ma hộp chè (trà)
by MinhThanh - Tue Apr 25, 2017 8:15 pm
0 Replies
258 Views
by MinhThanh
Tue Apr 25, 2017 8:15 pm
 Cầu số đề
by Phúc Lâm - Mon Apr 24, 2017 12:01 am
0 Replies
310 Views
by Phúc Lâm
Mon Apr 24, 2017 12:01 am
 Chuyện tâm linh trong dòng họ
by lsc - Fri Jun 10, 2016 5:08 pm
2 Replies
1160 Views
by lsc
Sun Apr 23, 2017 7:38 pm
 :::Cú Điện thoại nhớ đời!
by Doandzu - Wed Jan 07, 2009 2:27 pm
3 Replies
4366 Views
by lsc
Fri Apr 21, 2017 4:39 pm
 Vong của chồng về sau khi mất
by Hà nghĩa - Fri Apr 21, 2017 12:01 pm
0 Replies
290 Views
by Hà nghĩa
Fri Apr 21, 2017 12:01 pm
 Chuyện huyền bí trước khi gặp đạo
by Huệ Giác Nguyên - Wed Apr 05, 2017 7:10 pm
7 Replies
1432 Views
by Huệ Giác Nguyên
Tue Apr 18, 2017 12:26 pm
 Con Tinh bắt hồn
by nguyenviet - Mon Apr 17, 2017 7:59 pm
0 Replies
255 Views
by nguyenviet
Mon Apr 17, 2017 7:59 pm
 Chuyện về bà ngoại tôi
by Hà nghĩa - Fri Apr 14, 2017 11:49 am
0 Replies
238 Views
by Hà nghĩa
Fri Apr 14, 2017 11:49 am
 Hồn mẹ về thăm con.
by thunga - Sat Apr 08, 2017 8:58 pm
0 Replies
323 Views
by thunga
Sat Apr 08, 2017 8:58 pm
 Chuyện các thầy.
by lsc - Sat Mar 05, 2016 7:14 pm
1 Replies
987 Views
by lsc
Fri Apr 07, 2017 9:09 pm
 Muốn thấy thì cho thấy
by Triệu Minh - Tue Apr 04, 2017 12:05 pm
0 Replies
337 Views
by Triệu Minh
Tue Apr 04, 2017 12:05 pm
 Vong linh cháu trai
by Triệu Minh - Mon Apr 03, 2017 12:40 pm
0 Replies
310 Views
by Triệu Minh
Mon Apr 03, 2017 12:40 pm
 Chuyện anh trai bị nhập
by Triệu Minh - Sat Apr 01, 2017 2:10 pm
0 Replies
310 Views
by Triệu Minh
Sat Apr 01, 2017 2:10 pm
 Ma chải tóc
by Phúc Lâm - Thu Mar 30, 2017 3:05 pm
0 Replies
238 Views
by Phúc Lâm
Thu Mar 30, 2017 3:05 pm
 Được vong báo mộng về cái chết
by Hạnh Như - Fri Mar 24, 2017 12:29 pm
1 Replies
827 Views
by lsc
Sun Mar 26, 2017 9:35 pm
 Bị vong bịt mắt?
by Nguyên Ân - Thu Mar 23, 2017 10:28 am
1 Replies
457 Views
by ruby38
Fri Mar 24, 2017 3:06 pm
 Chuyện tâm linh trong cuộc đời bà nội
by titoay - Fri Oct 28, 2016 3:30 pm
3 Replies
1048 Views
by Tiểu Bảo
Wed Mar 22, 2017 10:22 pm
 Vong hồn về đầu thai
by Tiểu Bảo - Sat Mar 04, 2017 11:46 am
3 Replies
902 Views
by Tiểu Bảo
Tue Mar 14, 2017 12:40 pm
 Chuyện về một người bạn đã đi xa
by Hạnh Như - Sat Mar 11, 2017 10:14 pm
2 Replies
1054 Views
by Trangtrinh
Sun Mar 12, 2017 7:30 pm
 Ma mở nước
by Phúc Lâm - Wed Mar 08, 2017 11:55 pm
1 Replies
504 Views
by Phúc Lâm
Sat Mar 11, 2017 7:13 pm
 Bó hoa từ người anh ở cõi vô hình
by Hạnh Như - Sun Mar 05, 2017 2:22 pm
4 Replies
1451 Views
by yoga
Fri Mar 10, 2017 7:09 pm
 Truyền thuyết gia đình đông con lắm vợ
by MinhThanh - Fri Dec 16, 2016 4:54 pm
3 Replies
1128 Views
by MinhThanh
Thu Mar 09, 2017 9:29 am
 Được báo trước có tai nạn
by Vanessa Luong - Mon Feb 13, 2017 10:02 pm
1 Replies
562 Views
by Dieuthinh
Tue Feb 21, 2017 9:58 am
 Chuyện tâm linh trong gia đình con!
by Nguyên Ân - Tue Feb 14, 2017 11:13 am
0 Replies
489 Views
by Nguyên Ân
Tue Feb 14, 2017 11:13 am
 Đoán và giải mộng *
1 ... 4, 5, 6 by Nhơn - Thu Dec 25, 2008 5:15 am
58 Replies
36992 Views
by muathu
Sun Feb 12, 2017 9:49 pm
 Bị dựng giường khi ngủ
by Vanessa Luong - Thu Feb 09, 2017 11:31 pm
1 Replies
588 Views
by maysang
Fri Feb 10, 2017 9:37 am
 Ma nhập tại công ty may mặc gây xôn xao
by Hoàng Mẫn - Mon Feb 06, 2017 10:43 am
3 Replies
1965 Views
by Sen Tím
Thu Feb 09, 2017 4:27 pm
 Che mắt công an
by thunga - Sun Feb 05, 2017 10:01 pm
0 Replies
393 Views
by thunga
Sun Feb 05, 2017 10:01 pm
 Ma nữ trong rạp chiếu phim
by Phúc Lâm - Sat Feb 04, 2017 11:15 am
0 Replies
459 Views
by Phúc Lâm
Sat Feb 04, 2017 11:15 am
 Bị nhập
by Bá Tùng - Thu Mar 20, 2014 3:59 pm
1 Replies
1736 Views
by nhibap
Fri Jan 27, 2017 2:03 am
 Chuyện huyền bí nhà cô Thao
by Hoang_godalat - Thu Dec 15, 2016 10:24 pm
0 Replies
606 Views
by Hoang_godalat
Thu Dec 15, 2016 10:24 pm
 Phép màu của Chúa
by Thiện Hòa - Thu Dec 15, 2016 3:28 pm
0 Replies
633 Views
by Thiện Hòa
Thu Dec 15, 2016 3:28 pm
 Chuyện huyền bí tại hồ tôm
by Mack - Tue Dec 13, 2016 8:29 pm
1 Replies
517 Views
by Mack
Wed Dec 14, 2016 1:13 pm
 Đức mẹ báo điềm
by Hoàng Mẫn - Fri Dec 09, 2016 7:13 am
1 Replies
730 Views
by maysang
Fri Dec 09, 2016 11:37 am
 Căn hộ ở Bình Định
by Mack - Wed Dec 07, 2016 2:05 pm
0 Replies
496 Views
by Mack
Wed Dec 07, 2016 2:05 pm
 Bảo vệ gặp ma
by Phúc Lâm - Sun Nov 27, 2016 9:52 pm
0 Replies
509 Views
by Phúc Lâm
Sun Nov 27, 2016 9:52 pm
 Bệnh tâm thần
by Tịnh Lạc - Sun Nov 27, 2016 7:43 pm
0 Replies
517 Views
by Tịnh Lạc
Sun Nov 27, 2016 7:43 pm