Bài viết mới, thông báo mới
 Thông báo tên gọi Mật Pháp Thiên Đình
gửi bởi Admin - Thứ 7 Tháng 3 24, 2018 3:46 pm
0 Trả lời
1299 Xem
gửi bởi Admin
Thứ 7 Tháng 3 24, 2018 3:46 pm
 Ý nghĩa của phép điểm đạo
1, 2, 3 gửi bởi VTHB - Thứ 6 Tháng 3 16, 2018 5:23 am
21 Trả lời
10264 Xem
gửi bởi An Di
Thứ 6 Tháng 5 11, 2018 12:43 pm
 Thần khải cho năm 2018
1, 2 gửi bởi viêndung - Thứ 2 Tháng 1 01, 2018 1:53 pm
15 Trả lời
10872 Xem
gửi bởi Nguyên Ân
Thứ 6 Tháng 3 02, 2018 10:07 am
 Thầy trụ trì Luyện Thiên Linh Cái
gửi bởi Triệu Hảo - Chủ nhật Tháng 5 27, 2018 5:50 am
0 Trả lời
450 Xem
gửi bởi Triệu Hảo
Chủ nhật Tháng 5 27, 2018 5:50 am
 "Cha Mẹ con đó, chính là Đức Sư Tổ, Đức Thầy của con!"
gửi bởi Tamanhanh - Chủ nhật Tháng 5 27, 2018 4:06 am
0 Trả lời
314 Xem
gửi bởi Tamanhanh
Chủ nhật Tháng 5 27, 2018 4:06 am
 Phổ nhạc bài thơ "Mấy Lời Ta Gửi"
gửi bởi HueBat - Thứ 6 Tháng 5 18, 2018 2:28 am
3 Trả lời
1225 Xem
gửi bởi Minh Hoàng
Thứ 7 Tháng 5 26, 2018 3:58 pm
 Phát động chú nguyện
1, 2 gửi bởi Tamanhanh - Thứ 5 Tháng 5 24, 2018 11:07 am
10 Trả lời
1999 Xem
gửi bởi tiểuyến
Thứ 7 Tháng 5 26, 2018 1:31 pm
 Bài học từ chuyện ông Jonah bất tuân lệnh Thượng Đế
gửi bởi Bac-Ai - Thứ 4 Tháng 5 16, 2018 11:59 pm
5 Trả lời
1773 Xem
gửi bởi Hương Bình
Thứ 5 Tháng 5 24, 2018 11:14 pm
 Ký sự - Huyền bí tại công trường Sài Gòn
gửi bởi bnna - Thứ 3 Tháng 5 15, 2018 7:40 am
8 Trả lời
3467 Xem
gửi bởi bnna
Chủ nhật Tháng 5 20, 2018 2:16 pm
 Trở về với Đạo!
gửi bởi Hải Tâm - Thứ 6 Tháng 5 11, 2018 10:03 am
1 Trả lời
967 Xem
gửi bởi tiểuyến
Thứ 6 Tháng 5 18, 2018 10:05 am
 QLP đầu tiên của MPTĐ đã hoàn thành - Lễ niêm phong
gửi bởi Tamanhanh - Thứ 3 Tháng 4 17, 2018 9:42 am
2 Trả lời
1398 Xem
gửi bởi Nhược Lăng
Thứ 4 Tháng 5 16, 2018 12:09 pm
 Lời cám ơn mục Tổng hợp bài giảng theo chủ đề
gửi bởi J0urney - Thứ 4 Tháng 5 09, 2018 3:45 pm
2 Trả lời
796 Xem
gửi bởi duynguyen
Thứ 4 Tháng 5 16, 2018 10:23 am
 Học cách điểm đạo với tỷ Triệu Diệu Vi *
gửi bởi Cô Phong Đỉnh - Thứ 3 Tháng 5 01, 2018 7:00 pm
1 Trả lời
1171 Xem
gửi bởi Sao Băng
Thứ 3 Tháng 5 08, 2018 3:29 pm
 Linh ảnh khi anh Thuận Thiên thỉnh tranh Tam thế Phật
gửi bởi Hoàng Mẫn - Chủ nhật Tháng 4 01, 2018 9:21 pm
2 Trả lời
1508 Xem
gửi bởi hanthuynguyet
Thứ 5 Tháng 4 19, 2018 6:01 pm
 Phép màu Ngũ bộ chú dành cho phật tử chùa Linh Quang Tịnh Xá
gửi bởi Cô Phong Đỉnh - Chủ nhật Tháng 4 15, 2018 11:46 am
0 Trả lời
837 Xem
gửi bởi Cô Phong Đỉnh
Chủ nhật Tháng 4 15, 2018 11:46 am
 Niệm danh Đức Sư Tổ
1, 2, 3, 4 gửi bởi Hoàng Mẫn - Chủ nhật Tháng 3 18, 2018 1:45 pm
34 Trả lời
11063 Xem
gửi bởi Thanhthuong
Thứ 5 Tháng 4 12, 2018 5:51 pm
 Oai lực của Ngũ Bộ Chú
gửi bởi Khiêm Nhường - Thứ 2 Tháng 4 09, 2018 3:58 pm
2 Trả lời
1535 Xem
gửi bởi Thiện Mỹ
Thứ 4 Tháng 4 11, 2018 12:50 am
 Bài học về "Mật Tông Thiên Đình"
gửi bởi Triệu Lạc - Thứ 5 Tháng 3 22, 2018 7:04 am
2 Trả lời
2323 Xem
gửi bởi linhmy
Thứ 5 Tháng 4 05, 2018 9:14 am
 Mật Pháp diệu kỳ
gửi bởi Hà nghĩa - Chủ nhật Tháng 4 01, 2018 7:53 pm
0 Trả lời
840 Xem
gửi bởi Hà nghĩa
Chủ nhật Tháng 4 01, 2018 7:53 pm
 5,000 đại lễ thỉnh thần chú danh hiệu Đức Sư Tổ
gửi bởi Hoàng Mẫn - Thứ 5 Tháng 3 29, 2018 11:26 am
2 Trả lời
1626 Xem
gửi bởi Boikhuonganh
Thứ 6 Tháng 3 30, 2018 9:33 pm
 Linh ảnh con mắt trong Vũ trụ
gửi bởi Tamanhanh - Thứ 6 Tháng 3 30, 2018 4:30 am
0 Trả lời
773 Xem
gửi bởi Tamanhanh
Thứ 6 Tháng 3 30, 2018 4:30 am
 Linh ảnh về Sư Tổ, Đức Thầy
gửi bởi Hoàng Mẫn - Thứ 2 Tháng 3 26, 2018 9:55 am
1 Trả lời
1037 Xem
gửi bởi Tịnh Duyên
Thứ 3 Tháng 3 27, 2018 12:20 pm
 Linh ảnh Đức Sư Tổ
gửi bởi dieuthong50 - Thứ 2 Tháng 3 26, 2018 9:05 am
0 Trả lời
544 Xem
gửi bởi dieuthong50
Thứ 2 Tháng 3 26, 2018 9:05 am
 Bài Thơ Cảnh tỉnh!
gửi bởi hello89 - Thứ 7 Tháng 3 17, 2018 6:25 am
0 Trả lời
765 Xem
gửi bởi hello89
Thứ 7 Tháng 3 17, 2018 6:25 am
 Điểm đạo được kéo dài tuổi thọ
gửi bởi Hoang_godalat - Thứ 2 Tháng 3 05, 2018 4:27 pm
0 Trả lời
894 Xem
gửi bởi Hoang_godalat
Thứ 2 Tháng 3 05, 2018 4:27 pm
 Giấc mơ được Đức Thầy ban nước Cam Lồ
gửi bởi Hoàng Mẫn - Thứ 5 Tháng 3 01, 2018 10:36 am
0 Trả lời
695 Xem
gửi bởi Hoàng Mẫn
Thứ 5 Tháng 3 01, 2018 10:36 am