Bài viết mới, thông báo mới
 Hướng dẫn báo cáo bài viết, link liên kết bị lỗi
gửi bởi Admin - Thứ 6 Tháng 3 24, 2017 1:06 am
0 Trả lời
6296 Xem
gửi bởi Admin
Thứ 6 Tháng 3 24, 2017 1:06 am
 Ý nghĩa, mục đích của tôn chỉ Vutruhuyenbi
gửi bởi VTHB - Thứ 2 Tháng 10 30, 2017 3:02 pm
0 Trả lời
725 Xem
gửi bởi VTHB
Thứ 2 Tháng 10 30, 2017 3:02 pm
 Thông báo về website Vũ Trụ Huyền Bí giả
gửi bởi VTHB - Thứ 6 Tháng 8 04, 2017 1:59 pm
0 Trả lời
979 Xem
gửi bởi VTHB
Thứ 6 Tháng 8 04, 2017 1:59 pm
 Thần khải cho năm 2017
gửi bởi VTHB - Chủ nhật Tháng 1 01, 2017 5:27 pm
6 Trả lời
9066 Xem
gửi bởi VTHB
Thứ 2 Tháng 1 02, 2017 5:52 am
 Điểm đạo thấy Phật bà nghìn mắt nghìn tay
gửi bởi Tâm Thiện - Thứ 5 Tháng 12 14, 2017 7:54 pm
0 Trả lời
27 Xem
gửi bởi Tâm Thiện
Thứ 5 Tháng 12 14, 2017 7:54 pm
 Bệnh vô hình
gửi bởi Duyên Ngộ - Thứ 4 Tháng 12 06, 2017 5:13 pm
3 Trả lời
1064 Xem
gửi bởi MinhThanh
Thứ 5 Tháng 12 14, 2017 10:46 am
 Bị phạt vì mê chơi game
1, 2, 3 gửi bởi Triệu Hiếu - Thứ 3 Tháng 11 28, 2017 11:56 pm
25 Trả lời
4420 Xem
gửi bởi Ennho
Thứ 5 Tháng 12 14, 2017 8:58 am
 Giấc mơ đến chùa, bái sư
gửi bởi Tâm Tịnh - Chủ nhật Tháng 12 10, 2017 7:33 pm
3 Trả lời
590 Xem
gửi bởi J0urney
Thứ 3 Tháng 12 12, 2017 9:19 pm
 Vong Linh em chồng
gửi bởi nuhong81 - Thứ 3 Tháng 12 12, 2017 12:34 pm
0 Trả lời
263 Xem
gửi bởi nuhong81
Thứ 3 Tháng 12 12, 2017 12:34 pm
 Bài học nguyên tắc thi ân
gửi bởi Khiết Tâm - Thứ 3 Tháng 12 05, 2017 12:40 am
1 Trả lời
927 Xem
gửi bởi Phù-Dung
Chủ nhật Tháng 12 10, 2017 5:01 pm
 Bình chọn chuyện huyền bí hay, đặc biệt - Đợt 6 (501-600)
gửi bởi VTHB - Thứ 3 Tháng 12 05, 2017 6:59 pm
1 Trả lời
1186 Xem
gửi bởi dongnuocla
Chủ nhật Tháng 12 10, 2017 8:27 am
 Buổi lễ thỉnh lá khăn ấn Tĩnh Tâm Tham Thiền
gửi bởi Hivong - Thứ 7 Tháng 12 09, 2017 11:44 am
0 Trả lời
321 Xem
gửi bởi Hivong
Thứ 7 Tháng 12 09, 2017 11:44 am
 Câu chuyện được cứu rỗi của người theo đạo Tin Lành
gửi bởi Hoàng Mẫn - Thứ 7 Tháng 12 02, 2017 10:23 pm
0 Trả lời
452 Xem
gửi bởi Hoàng Mẫn
Thứ 7 Tháng 12 02, 2017 10:23 pm
 Đời sống là tạm bợ...
gửi bởi Tugia78 - Thứ 6 Tháng 10 20, 2017 6:38 am
4 Trả lời
1634 Xem
gửi bởi tâm nguyện
Thứ 7 Tháng 12 02, 2017 5:00 pm
 Cần có kỹ năng khi giới thiệu Đạo?
gửi bởi titoay - Thứ 5 Tháng 10 19, 2017 4:30 pm
8 Trả lời
2748 Xem
gửi bởi tâm nguyện
Thứ 7 Tháng 12 02, 2017 10:44 am
 ::: Vô tận đăng của Đức Sư tổ Triệu Phước
1, 2 gửi bởi Triệu Hiếu - Thứ 4 Tháng 11 15, 2017 2:00 pm
11 Trả lời
4136 Xem
gửi bởi Liên Nhu
Thứ 6 Tháng 12 01, 2017 10:47 am
 "Yếu mà ra gió"
gửi bởi An Huệ - Thứ 7 Tháng 11 25, 2017 6:02 pm
3 Trả lời
1084 Xem
gửi bởi Liên Nhu
Thứ 6 Tháng 12 01, 2017 10:36 am
 Giấc mơ Thầy hoá thân dạy Đạo
gửi bởi Hoàng Mẫn - Thứ 5 Tháng 11 30, 2017 9:24 am
1 Trả lời
693 Xem
gửi bởi huynd90
Thứ 5 Tháng 11 30, 2017 2:59 pm
 Thư báo cáo ấn chứng điểm đạo của Trí Quang
gửi bởi Triệu Ân - Thứ 5 Tháng 11 30, 2017 1:34 pm
0 Trả lời
392 Xem
gửi bởi Triệu Ân
Thứ 5 Tháng 11 30, 2017 1:34 pm
 Bài học từ vị độ
gửi bởi Thiện Nhi - Thứ 2 Tháng 11 27, 2017 8:52 pm
0 Trả lời
756 Xem
gửi bởi Thiện Nhi
Thứ 2 Tháng 11 27, 2017 8:52 pm
 Linh ảnh thần linh xuống Việt Nam
gửi bởi DieuChi - Thứ 5 Tháng 11 16, 2017 10:45 pm
2 Trả lời
1367 Xem
gửi bởi ỨngLong
Thứ 2 Tháng 11 27, 2017 3:52 am
 Linh ảnh Đức Phật Di Đà và hồ sen
gửi bởi Người Tầm Đạo - Thứ 6 Tháng 11 10, 2017 1:22 pm
2 Trả lời
861 Xem
gửi bởi Hà nghĩa
Thứ 3 Tháng 11 21, 2017 3:06 pm
 Câu chuyện huyền bí về người dì bị Quỷ nhập
gửi bởi Hoàng Mẫn - Thứ 4 Tháng 11 15, 2017 10:24 pm
1 Trả lời
1002 Xem
gửi bởi Hoài Vỹ
Chủ nhật Tháng 11 19, 2017 12:50 pm
 Bà Thủy phạt
gửi bởi Hoang_godalat - Thứ 4 Tháng 11 15, 2017 12:53 pm
0 Trả lời
446 Xem
gửi bởi Hoang_godalat
Thứ 4 Tháng 11 15, 2017 12:53 pm
 Lệnh võ đường
gửi bởi DieuChi - Thứ 4 Tháng 11 08, 2017 2:11 pm
1 Trả lời
770 Xem
gửi bởi lovestone
Thứ 3 Tháng 11 14, 2017 3:07 pm
 Khi giấc mơ trở thành hiện thực... trong phim
gửi bởi thanhlinhpt - Chủ nhật Tháng 11 12, 2017 12:00 am
0 Trả lời
517 Xem
gửi bởi thanhlinhpt
Chủ nhật Tháng 11 12, 2017 12:00 am
 Thâu hoạch sau khi xem lịch sử Ki Tô giáo
gửi bởi Triệu Minh - Thứ 4 Tháng 11 08, 2017 8:02 pm
0 Trả lời
544 Xem
gửi bởi Triệu Minh
Thứ 4 Tháng 11 08, 2017 8:02 pm
 Cái chết của ông thầy cúng
gửi bởi Tiểu Coca - Thứ 4 Tháng 10 25, 2017 12:00 pm
2 Trả lời
1514 Xem
gửi bởi Phúc Lâm
Thứ 2 Tháng 11 06, 2017 4:52 pm
 Ảo giác hình chúa Giê Su
gửi bởi hopthumatgiao - Thứ 4 Tháng 10 04, 2017 10:56 am
9 Trả lời
2351 Xem
gửi bởi phongcam
Thứ 7 Tháng 11 04, 2017 3:31 pm
 Giấc mơ hành hương về Đền Đại Nhật
gửi bởi Hoàng Mẫn - Thứ 4 Tháng 10 25, 2017 2:16 pm
9 Trả lời
2730 Xem
gửi bởi huynd90
Thứ 5 Tháng 11 02, 2017 9:10 am
 Cầu xin ơn trên cứu vớt
gửi bởi Hasu - Thứ 5 Tháng 10 12, 2017 2:57 pm
7 Trả lời
2889 Xem
gửi bởi Cô Phong Đỉnh
Thứ 4 Tháng 11 01, 2017 10:03 pm
 Vị độ dạy bài khấn
gửi bởi hello89 - Chủ nhật Tháng 10 15, 2017 2:21 pm
3 Trả lời
1697 Xem
gửi bởi Khiết Tâm
Thứ 3 Tháng 10 31, 2017 8:41 pm
 Cúng cho người âm *
gửi bởi Doandzu - Thứ 7 Tháng 9 30, 2017 2:42 pm
7 Trả lời
3798 Xem
gửi bởi bluesky
Thứ 3 Tháng 10 31, 2017 3:49 pm
 Thị hiện của siêu hình*
gửi bởi vinhvous - Thứ 4 Tháng 10 18, 2017 6:30 am
4 Trả lời
1599 Xem
gửi bởi ngocban85
Thứ 3 Tháng 10 31, 2017 1:58 pm
 Ấn tâm của Thánh Thần về quả vị của Tổ, Thầy*
gửi bởi thachanhhong - Thứ 5 Tháng 10 19, 2017 3:14 pm
5 Trả lời
2127 Xem
gửi bởi loveattila
Thứ 2 Tháng 10 30, 2017 12:16 pm
 TCTĐ 41: Linh ảnh Quan Thế Âm
gửi bởi Người Tầm Đạo - Thứ 7 Tháng 10 28, 2017 3:20 am
0 Trả lời
523 Xem
gửi bởi Người Tầm Đạo
Thứ 7 Tháng 10 28, 2017 3:20 am
 TCTĐ 84: Đức Đại Nhật Như Lai
gửi bởi Hasu - Thứ 6 Tháng 10 27, 2017 9:10 pm
0 Trả lời
351 Xem
gửi bởi Hasu
Thứ 6 Tháng 10 27, 2017 9:10 pm
 :::Giấc mơ "Nhật Bản thành lăng mộ hiện đại khổng lồ"
gửi bởi DieuChi - Thứ 5 Tháng 10 26, 2017 2:19 pm
0 Trả lời
492 Xem
gửi bởi DieuChi
Thứ 5 Tháng 10 26, 2017 2:19 pm
 Sư bác cắt tiền duyên
gửi bởi Tâm Tịnh - Thứ 4 Tháng 10 25, 2017 10:58 pm
0 Trả lời
405 Xem
gửi bởi Tâm Tịnh
Thứ 4 Tháng 10 25, 2017 10:58 pm
 Giấc mơ được diện kiến Tổ, Thầy! *
gửi bởi Triệu Yên - Chủ nhật Tháng 10 15, 2017 9:33 pm
1 Trả lời
681 Xem
gửi bởi Minh Hoàng
Chủ nhật Tháng 10 22, 2017 8:17 pm
 Lễ Thỉnh Khăn Ấn Số 4
gửi bởi Người Tầm Đạo - Thứ 5 Tháng 10 19, 2017 1:13 pm
1 Trả lời
721 Xem
gửi bởi Thiện Nhi
Thứ 6 Tháng 10 20, 2017 10:15 pm
 ::: Lễ điểm đạo thú vị
gửi bởi Hanahuynh - Thứ 6 Tháng 10 06, 2017 11:46 pm
2 Trả lời
1304 Xem
gửi bởi zelda_nguyen
Thứ 3 Tháng 10 17, 2017 11:33 pm
 MỘT TRƯỜNG HỢP VONG NHẬP
gửi bởi Boikhuonganh - Thứ 3 Tháng 10 17, 2017 8:04 pm
0 Trả lời
453 Xem
gửi bởi Boikhuonganh
Thứ 3 Tháng 10 17, 2017 8:04 pm
 Người tài cũng cần vận may
gửi bởi Triệu Thông - Thứ 3 Tháng 10 10, 2017 9:38 am
3 Trả lời
1348 Xem
gửi bởi Hà nghĩa
Thứ 3 Tháng 10 17, 2017 5:31 am
 Bị Vị Độ mắng!
gửi bởi Yên Đan - Chủ nhật Tháng 10 15, 2017 10:39 am
1 Trả lời
859 Xem
gửi bởi hanhphuc
Thứ 2 Tháng 10 16, 2017 9:15 am
 Linh ảnh và giấc mơ kì lạ
gửi bởi Uyển Nghi - Thứ 7 Tháng 10 14, 2017 8:13 pm
0 Trả lời
486 Xem
gửi bởi Uyển Nghi
Thứ 7 Tháng 10 14, 2017 8:13 pm
 ÂN PHƯỚC KHI KHẤN NIỆM DANH HIỆU TỔ, THẦY
gửi bởi duynguyen - Thứ 7 Tháng 10 14, 2017 11:06 am
0 Trả lời
684 Xem
gửi bởi duynguyen
Thứ 7 Tháng 10 14, 2017 11:06 am
 Bài học kinh sách của cổ nhân từ vị độ vô hình *
1, 2 gửi bởi Triệu Hiếu - Thứ 3 Tháng 9 19, 2017 1:34 pm
18 Trả lời
5034 Xem
gửi bởi Ennho
Thứ 5 Tháng 10 12, 2017 10:51 pm