Bài viết mới, thông báo mới
 Thông báo tên gọi Mật Pháp Thiên Đình
gửi bởi Admin - Thứ 7 Tháng 3 24, 2018 3:46 pm
0 Trả lời
1154 Xem
gửi bởi Admin
Thứ 7 Tháng 3 24, 2018 3:46 pm
 Ý nghĩa của phép điểm đạo
1, 2 gửi bởi VTHB - Thứ 6 Tháng 3 16, 2018 5:23 am
18 Trả lời
8182 Xem
gửi bởi Admin
Thứ 5 Tháng 4 19, 2018 3:29 pm
 Thần khải cho năm 2018
1, 2 gửi bởi viêndung - Thứ 2 Tháng 1 01, 2018 1:53 pm
10 Trả lời
7865 Xem
gửi bởi HieuDuc
Thứ 6 Tháng 1 26, 2018 2:53 pm
 Bài tập Quyển Lá Phép Thiên Đình số 106
1, 2, 3, 4, 5 gửi bởi Tamanhanh - Thứ 3 Tháng 4 10, 2018 12:07 pm
48 Trả lời
10685 Xem
gửi bởi Cỏ bốn lá
Thứ 2 Tháng 4 23, 2018 4:26 pm
 Bia rượu và nguồn bệnh
1, 2, 3, 4 gửi bởi Tamanhanh - Thứ 6 Tháng 1 19, 2018 3:21 pm
30 Trả lời
8064 Xem
gửi bởi caotuan
Thứ 2 Tháng 4 23, 2018 11:19 am
 Đức Thầy Triệu Nghiêm dạy Tamanhanh
gửi bởi Tamanhanh - Thứ 6 Tháng 4 20, 2018 3:31 pm
1 Trả lời
690 Xem
gửi bởi caotuan
Thứ 2 Tháng 4 23, 2018 11:00 am
 QLP đầu tiên của MPTĐ đã hoàn thành - Lễ niêm phong
gửi bởi Tamanhanh - Thứ 3 Tháng 4 17, 2018 9:42 am
1 Trả lời
841 Xem
gửi bởi hanthuynguyet
Chủ nhật Tháng 4 22, 2018 7:20 am
 Linh ảnh khi anh Thuận Thiên thỉnh tranh Tam thế Phật
gửi bởi Hoàng Mẫn - Chủ nhật Tháng 4 01, 2018 9:21 pm
2 Trả lời
1335 Xem
gửi bởi hanthuynguyet
Thứ 5 Tháng 4 19, 2018 6:01 pm
 Phổ nhạc bài thơ Hạt Bụi Mật Tông
1, 2, 3, 4 gửi bởi Minh Hoàng - Thứ 7 Tháng 2 10, 2018 12:00 pm
30 Trả lời
7950 Xem
gửi bởi Gia An
Chủ nhật Tháng 4 15, 2018 4:06 pm
 Phép màu Ngũ bộ chú dành cho phật tử chùa Linh Quang Tịnh Xá
gửi bởi Cô Phong Đỉnh - Chủ nhật Tháng 4 15, 2018 11:46 am
0 Trả lời
678 Xem
gửi bởi Cô Phong Đỉnh
Chủ nhật Tháng 4 15, 2018 11:46 am
 Niệm danh Đức Sư Tổ
1, 2, 3, 4 gửi bởi Hoàng Mẫn - Chủ nhật Tháng 3 18, 2018 1:45 pm
34 Trả lời
10314 Xem
gửi bởi Thanhthuong
Thứ 5 Tháng 4 12, 2018 5:51 pm
 Oai lực của Ngũ Bộ Chú
gửi bởi Khiêm Nhường - Thứ 2 Tháng 4 09, 2018 3:58 pm
2 Trả lời
1231 Xem
gửi bởi Thiện Mỹ
Thứ 4 Tháng 4 11, 2018 12:50 am
 Bài học về "Mật Tông Thiên Đình"
gửi bởi Triệu Lạc - Thứ 5 Tháng 3 22, 2018 7:04 am
2 Trả lời
2051 Xem
gửi bởi linhmy
Thứ 5 Tháng 4 05, 2018 9:14 am
 Mật Pháp diệu kỳ
gửi bởi Hà nghĩa - Chủ nhật Tháng 4 01, 2018 7:53 pm
0 Trả lời
718 Xem
gửi bởi Hà nghĩa
Chủ nhật Tháng 4 01, 2018 7:53 pm
 5,000 đại lễ thỉnh thần chú danh hiệu Đức Sư Tổ
gửi bởi Hoàng Mẫn - Thứ 5 Tháng 3 29, 2018 11:26 am
2 Trả lời
1457 Xem
gửi bởi Boikhuonganh
Thứ 6 Tháng 3 30, 2018 9:33 pm
 Linh ảnh con mắt trong Vũ trụ
gửi bởi Tamanhanh - Thứ 6 Tháng 3 30, 2018 4:30 am
0 Trả lời
703 Xem
gửi bởi Tamanhanh
Thứ 6 Tháng 3 30, 2018 4:30 am
 Bài về nghiệp quả - buổi học online với Đức Thầy 18/2/2018*
1, 2, 3, 4 gửi bởi Tuệ San - Chủ nhật Tháng 2 18, 2018 3:56 pm
33 Trả lời
13018 Xem
gửi bởi Đồng Thảo
Thứ 4 Tháng 3 28, 2018 4:19 pm
 Linh ảnh về Sư Tổ, Đức Thầy
gửi bởi Hoàng Mẫn - Thứ 2 Tháng 3 26, 2018 9:55 am
1 Trả lời
948 Xem
gửi bởi Tịnh Duyên
Thứ 3 Tháng 3 27, 2018 12:20 pm
 Linh ảnh Đức Sư Tổ
gửi bởi dieuthong50 - Thứ 2 Tháng 3 26, 2018 9:05 am
0 Trả lời
484 Xem
gửi bởi dieuthong50
Thứ 2 Tháng 3 26, 2018 9:05 am
 Bài Thơ Cảnh tỉnh!
gửi bởi hello89 - Thứ 7 Tháng 3 17, 2018 6:25 am
0 Trả lời
703 Xem
gửi bởi hello89
Thứ 7 Tháng 3 17, 2018 6:25 am
 Điểm đạo được kéo dài tuổi thọ
gửi bởi Hoang_godalat - Thứ 2 Tháng 3 05, 2018 4:27 pm
0 Trả lời
816 Xem
gửi bởi Hoang_godalat
Thứ 2 Tháng 3 05, 2018 4:27 pm
 Tết bình an nhờ tu học MTTĐ
gửi bởi DieuChi - Thứ 5 Tháng 2 15, 2018 10:24 am
9 Trả lời
2842 Xem
gửi bởi Khiết Tâm
Thứ 2 Tháng 3 05, 2018 3:09 am
 Kiểm chứng Thần khải cho năm 2018
gửi bởi DieuChi - Thứ 5 Tháng 1 11, 2018 11:02 pm
4 Trả lời
2119 Xem
gửi bởi Nguyên Ân
Thứ 6 Tháng 3 02, 2018 10:07 am
 Giấc mơ được Đức Thầy ban nước Cam Lồ
gửi bởi Hoàng Mẫn - Thứ 5 Tháng 3 01, 2018 10:36 am
0 Trả lời
647 Xem
gửi bởi Hoàng Mẫn
Thứ 5 Tháng 3 01, 2018 10:36 am
 Lễ thỉnh TCTĐ SỐ 40 – linh ảnh Trạng Nguyên
gửi bởi Người Tầm Đạo - Thứ 4 Tháng 2 28, 2018 11:18 pm
0 Trả lời
563 Xem
gửi bởi Người Tầm Đạo
Thứ 4 Tháng 2 28, 2018 11:18 pm
 Dieuthong báo cáo Lễ Thỉnh Cổ Ngọc thứ 2
gửi bởi dieuthong50 - Thứ 4 Tháng 2 28, 2018 7:33 am
0 Trả lời
447 Xem
gửi bởi dieuthong50
Thứ 4 Tháng 2 28, 2018 7:33 am
 Niềm Vui Đầu Năm Được Thỉnh Cổ Ngọc
gửi bởi Triệu Hảo - Thứ 7 Tháng 2 24, 2018 7:30 am
0 Trả lời
600 Xem
gửi bởi Triệu Hảo
Thứ 7 Tháng 2 24, 2018 7:30 am
 Vị độ tá khẩu khi ở điện của thầy cúng
gửi bởi Thiên Lam - Thứ 5 Tháng 2 22, 2018 11:39 pm
0 Trả lời
1038 Xem
gửi bởi Thiên Lam
Thứ 5 Tháng 2 22, 2018 11:39 pm
 Phổ nhạc bài thơ Hoa tàn hoa nở
gửi bởi Minh Hoàng - Thứ 5 Tháng 2 15, 2018 11:59 pm
9 Trả lời
3521 Xem
gửi bởi Quế An
Thứ 5 Tháng 2 22, 2018 1:07 pm
 Thấy nhiều vị Phật
gửi bởi Minh_Quang - Chủ nhật Tháng 2 18, 2018 8:46 pm
2 Trả lời
1007 Xem
gửi bởi hoasenxanh
Thứ 2 Tháng 2 19, 2018 11:52 pm
 Báo cáo lễ thỉnh cổ ngọc của Segaraku
gửi bởi segaraku - Thứ 7 Tháng 2 17, 2018 9:55 pm
1 Trả lời
744 Xem
gửi bởi Tuệ Phúc
Thứ 2 Tháng 2 19, 2018 11:11 am
 ::: Ông bà không ở lại ăn tết với con cháu
gửi bởi Tenryu - Thứ 6 Tháng 2 16, 2018 11:36 am
0 Trả lời
1208 Xem
gửi bởi Tenryu
Thứ 6 Tháng 2 16, 2018 11:36 am
 Con người sinh ra là một chiến binh
gửi bởi Triệu Lạc - Thứ 4 Tháng 1 31, 2018 1:45 pm
7 Trả lời
3470 Xem
gửi bởi Vanbaby84
Thứ 5 Tháng 2 15, 2018 12:53 pm
 Cách thờ kính Thượng Đế cao nhất
gửi bởi Triệu Lạc - Thứ 5 Tháng 2 08, 2018 12:44 pm
0 Trả lời
879 Xem
gửi bởi Triệu Lạc
Thứ 5 Tháng 2 08, 2018 12:44 pm
 Vị độ dạy cúng ông Táo
gửi bởi Khiết Tâm - Thứ 5 Tháng 2 08, 2018 5:34 am
0 Trả lời
1108 Xem
gửi bởi Khiết Tâm
Thứ 5 Tháng 2 08, 2018 5:34 am
 Được Vị độ giúp khi phỏng vấn nhận học bổng
1, 2 gửi bởi Thiện Nhi - Thứ 6 Tháng 1 05, 2018 6:16 pm
16 Trả lời
4977 Xem
gửi bởi Thiện Nhi
Thứ 3 Tháng 2 06, 2018 11:12 am
 Cảm ứng thơ: Đạo Trời
gửi bởi hello89 - Chủ nhật Tháng 2 04, 2018 7:26 am
0 Trả lời
601 Xem
gửi bởi hello89
Chủ nhật Tháng 2 04, 2018 7:26 am
 Sự Lựa Chọn
gửi bởi kiemmadocco - Thứ 7 Tháng 2 03, 2018 4:26 am
0 Trả lời
733 Xem
gửi bởi kiemmadocco
Thứ 7 Tháng 2 03, 2018 4:26 am
 Tiền kiếp của 5 chị em
gửi bởi Huệ Giác Nguyên - Thứ 5 Tháng 2 01, 2018 11:15 pm
0 Trả lời
598 Xem
gửi bởi Huệ Giác Nguyên
Thứ 5 Tháng 2 01, 2018 11:15 pm
 Thơ dạy đạo
gửi bởi hikaru - Thứ 5 Tháng 2 01, 2018 2:45 pm
0 Trả lời
941 Xem
gửi bởi hikaru
Thứ 5 Tháng 2 01, 2018 2:45 pm
 :::Xuống địa ngục
gửi bởi Thuận Pháp - Chủ nhật Tháng 1 28, 2018 12:41 am
0 Trả lời
1056 Xem
gửi bởi Thuận Pháp
Chủ nhật Tháng 1 28, 2018 12:41 am
 Tử vi do Thánh thần chấm
gửi bởi Hoang_godalat - Thứ 3 Tháng 1 23, 2018 9:38 pm
1 Trả lời
1474 Xem
gửi bởi Hoang_godalat
Thứ 5 Tháng 1 25, 2018 4:15 pm
 Điểm đạo cho cô giáo có căn
gửi bởi Khánh Vân - Thứ 3 Tháng 1 23, 2018 11:41 pm
0 Trả lời
696 Xem
gửi bởi Khánh Vân
Thứ 3 Tháng 1 23, 2018 11:41 pm
 Những giấc mơ ấn chứng đặc biệt của Vô Lạc
gửi bởi Vô Lạc - Chủ nhật Tháng 1 21, 2018 9:14 am
1 Trả lời
1120 Xem
gửi bởi Hải Âu
Thứ 2 Tháng 1 22, 2018 8:59 am
 ::: Linh ảnh những ngôi sao sáng từ tay của Đức Thầy
1, 2 gửi bởi Triệu Hiếu - Thứ 6 Tháng 1 12, 2018 10:41 pm
12 Trả lời
4588 Xem
gửi bởi Triệu Hiếu
Thứ 6 Tháng 1 19, 2018 10:07 am
 Được vị độ chẩn đoán bệnh
gửi bởi dieuthong50 - Thứ 5 Tháng 1 18, 2018 12:07 am
0 Trả lời
553 Xem
gửi bởi dieuthong50
Thứ 5 Tháng 1 18, 2018 12:07 am