Bài viết mới, thông báo mới
 Thông báo tên gọi Mật Pháp Thiên Đình
gửi bởi Admin - Thứ 7 Tháng 3 24, 2018 3:46 pm
0 Trả lời
2095 Xem
gửi bởi Admin
Thứ 7 Tháng 3 24, 2018 3:46 pm
 Về việc VTHB đóng cửa
gửi bởi hoctro-gia - Thứ 4 Tháng 12 26, 2018 10:57 am
5 Trả lời
2932 Xem
gửi bởi Pearly_snow
Thứ 6 Tháng 1 11, 2019 11:49 pm
 Thông báo: Về việc xây Tổ Đình
gửi bởi Admin - Thứ 6 Tháng 12 14, 2018 1:49 pm
0 Trả lời
1248 Xem
gửi bởi Admin
Thứ 6 Tháng 12 14, 2018 1:49 pm
 Ý nghĩa của phép điểm đạo
1, 2, 3 gửi bởi VTHB - Thứ 6 Tháng 3 16, 2018 5:23 am
22 Trả lời
16035 Xem
gửi bởi Hải Âu
Chủ nhật Tháng 6 24, 2018 5:44 am
 Niệm danh Đức Sư Tổ
1 ... 4, 5, 6 gửi bởi Hoàng Mẫn - Chủ nhật Tháng 3 18, 2018 1:45 pm
54 Trả lời
23597 Xem
gửi bởi tiểuyến
Thứ 7 Tháng 1 19, 2019 11:16 pm
 Thông báo: V/v bài hát "Giáng đạo trời nơi ấy Việt Nam"
gửi bởi Admin - Thứ 6 Tháng 1 18, 2019 1:06 pm
0 Trả lời
448 Xem
gửi bởi Admin
Thứ 6 Tháng 1 18, 2019 1:06 pm
 Thông báo không chia sẻ bài vở
gửi bởi Admin - Thứ 5 Tháng 1 17, 2019 12:21 pm
0 Trả lời
402 Xem
gửi bởi Admin
Thứ 5 Tháng 1 17, 2019 12:21 pm
 Báo cáo ân phước trong quân ngũ
1, 2 gửi bởi Hoang_godalat - Thứ 3 Tháng 10 02, 2018 11:48 pm
10 Trả lời
3402 Xem
gửi bởi Hoang_godalat
Thứ 4 Tháng 1 16, 2019 10:39 pm
 Thách thức con tà
gửi bởi Công Anh - Chủ nhật Tháng 12 30, 2018 12:08 am
4 Trả lời
1558 Xem
gửi bởi Công Anh
Thứ 3 Tháng 1 15, 2019 10:34 pm
 Linh ảnh Đức Thượng Đế và ân phước niệm hồng danh Tổ, Thầy.
gửi bởi Người Tầm Đạo - Chủ nhật Tháng 1 13, 2019 6:30 pm
0 Trả lời
350 Xem
gửi bởi Người Tầm Đạo
Chủ nhật Tháng 1 13, 2019 6:30 pm
 Chuyện về Huệ Không
gửi bởi Hoàng Mẫn - Thứ 6 Tháng 1 11, 2019 9:19 am
0 Trả lời
496 Xem
gửi bởi Hoàng Mẫn
Thứ 6 Tháng 1 11, 2019 9:19 am
 Thánh địa ra đời
gửi bởi nuhong81 - Thứ 4 Tháng 1 09, 2019 8:56 pm
0 Trả lời
466 Xem
gửi bởi nuhong81
Thứ 4 Tháng 1 09, 2019 8:56 pm
 Được diện kiến Đức Thầy ngoài đời
gửi bởi kiemmadocco - Thứ 7 Tháng 12 29, 2018 1:16 pm
8 Trả lời
2856 Xem
gửi bởi Tuệ San
Thứ 3 Tháng 1 08, 2019 3:21 pm
 Hình ma trong động Puông
gửi bởi Vanessa Luong - Thứ 7 Tháng 1 05, 2019 8:58 pm
2 Trả lời
967 Xem
gửi bởi Tiến Thành
Thứ 3 Tháng 1 08, 2019 11:59 am
 Thông báo: V/v Lợi dụng danh nghĩa MPTĐ
gửi bởi Admin - Thứ 2 Tháng 1 07, 2019 4:00 pm
0 Trả lời
601 Xem
gửi bởi Admin
Thứ 2 Tháng 1 07, 2019 4:00 pm
 Cúng dường không phải là mất mà là được
1, 2 gửi bởi Tiểu Vy - Thứ 2 Tháng 11 26, 2018 6:53 pm
11 Trả lời
3861 Xem
gửi bởi Nguyên Thanh
Thứ 6 Tháng 1 04, 2019 9:19 pm
 May mắn 3 lần không bị tai nạn
gửi bởi Vanessa Luong - Thứ 5 Tháng 1 03, 2019 8:00 pm
0 Trả lời
377 Xem
gửi bởi Vanessa Luong
Thứ 5 Tháng 1 03, 2019 8:00 pm
 Thông báo: V/v đóng tài khoản
gửi bởi Admin - Thứ 5 Tháng 1 03, 2019 11:29 am
0 Trả lời
874 Xem
gửi bởi Admin
Thứ 5 Tháng 1 03, 2019 11:29 am
 Thần khải cho năm 2019
gửi bởi Hoàng Mẫn - Thứ 5 Tháng 1 03, 2019 4:53 am
0 Trả lời
741 Xem
gửi bởi Hoàng Mẫn
Thứ 5 Tháng 1 03, 2019 4:53 am
 Phổ nhạc bài thơ "MỪNG XUÂN ĐẠO PHÁP"
1, 2, 3 gửi bởi oneway - Thứ 4 Tháng 11 28, 2018 3:04 pm
23 Trả lời
5715 Xem
gửi bởi Hoamoclan
Thứ 4 Tháng 1 02, 2019 12:54 pm
 Chuyện Thiền mở luân xa
gửi bởi morning - Thứ 3 Tháng 12 11, 2018 2:52 pm
8 Trả lời
2708 Xem
gửi bởi morning
Chủ nhật Tháng 12 30, 2018 10:10 pm
 Điều kỳ diệu sẽ xảy đến với trò MPTĐ
gửi bởi Tamanhanh - Thứ 5 Tháng 12 27, 2018 1:14 pm
0 Trả lời
651 Xem
gửi bởi Tamanhanh
Thứ 5 Tháng 12 27, 2018 1:14 pm
 Câu chú trị đau cho con
gửi bởi Triệu Thông - Thứ 3 Tháng 12 18, 2018 11:41 am
3 Trả lời
1301 Xem
gửi bởi Triệu Thông
Thứ 4 Tháng 12 26, 2018 3:00 am
 Thuyền trời rời bến
gửi bởi Thiện Nhi - Thứ 4 Tháng 7 25, 2018 9:11 pm
1 Trả lời
2581 Xem
gửi bởi Tỉnh Ngộ
Thứ 3 Tháng 12 25, 2018 10:00 pm
 Giấc mơ xây dựng trụ sở Mật Pháp Thiên Đình
1, 2, 3, 4, 5 gửi bởi hanthuynguyet - Thứ 2 Tháng 4 16, 2018 9:04 am
47 Trả lời
13260 Xem
gửi bởi thanhlinhpt
Thứ 2 Tháng 12 24, 2018 9:42 pm
 Ký sự tìm đất cho Tổ Đình tại Lâm Đồng
gửi bởi Admin - Thứ 5 Tháng 12 13, 2018 3:14 pm
4 Trả lời
2511 Xem
gửi bởi Admin
Chủ nhật Tháng 12 23, 2018 12:18 pm
 Hội Long Hoa đang tới
gửi bởi SenNganCanh - Thứ 4 Tháng 12 19, 2018 12:52 am
1 Trả lời
1009 Xem
gửi bởi Shizuka
Thứ 7 Tháng 12 22, 2018 10:57 am
 Những vị Phật trên phiến ngọc trắng
gửi bởi Triệu Diệu Vi - Thứ 3 Tháng 12 11, 2018 2:02 pm
1 Trả lời
758 Xem
gửi bởi Triệu Diệu Vi
Thứ 2 Tháng 12 17, 2018 1:34 pm
 Mừng xuân Đạo Pháp
gửi bởi Hà nghĩa - Thứ 5 Tháng 12 13, 2018 8:59 pm
0 Trả lời
317 Xem
gửi bởi Hà nghĩa
Thứ 5 Tháng 12 13, 2018 8:59 pm
 Lễ thỉnh TCTĐ 82: Linh ảnh về Đức Sư Tổ, Đức Thầy
gửi bởi Tamanhanh - Thứ 4 Tháng 12 12, 2018 9:59 am
0 Trả lời
449 Xem
gửi bởi Tamanhanh
Thứ 4 Tháng 12 12, 2018 9:59 am
 Linh ảnh Thánh Thần gia hộ
gửi bởi Người Tầm Đạo - Thứ 7 Tháng 12 08, 2018 2:12 pm
1 Trả lời
788 Xem
gửi bởi Khiết Tâm
Thứ 4 Tháng 12 12, 2018 4:14 am
 Bà then
gửi bởi Thiên Lam - Thứ 3 Tháng 12 11, 2018 4:55 pm
0 Trả lời
354 Xem
gửi bởi Thiên Lam
Thứ 3 Tháng 12 11, 2018 4:55 pm
 Secret Buddhism Museum (Bảo tàng Mật Pháp)
gửi bởi NhienNhien - Thứ 3 Tháng 12 11, 2018 12:00 pm
0 Trả lời
477 Xem
gửi bởi NhienNhien
Thứ 3 Tháng 12 11, 2018 12:00 pm
 Bà Tổ cô về xin giúp đỡ
gửi bởi Nguyên Thanh - Thứ 3 Tháng 12 11, 2018 9:18 am
0 Trả lời
302 Xem
gửi bởi Nguyên Thanh
Thứ 3 Tháng 12 11, 2018 9:18 am
 Phật Nghìn Mắt Nghìn Tay *
gửi bởi Cô Phong Đỉnh - Thứ 3 Tháng 12 04, 2018 7:29 pm
3 Trả lời
1347 Xem
gửi bởi Cô Phong Đỉnh
Thứ 2 Tháng 12 10, 2018 10:42 pm
 Chư vị tạo duyên cho gia đình
gửi bởi Tiến Thành - Thứ 6 Tháng 12 07, 2018 12:23 am
0 Trả lời
423 Xem
gửi bởi Tiến Thành
Thứ 6 Tháng 12 07, 2018 12:23 am
 Xuất hồn đi thăm trường VTHB trong siêu hình
gửi bởi Tamanhanh - Thứ 3 Tháng 12 04, 2018 11:08 am
0 Trả lời
778 Xem
gửi bởi Tamanhanh
Thứ 3 Tháng 12 04, 2018 11:08 am
 Báo cáo Giấc mơ
gửi bởi Bảo Di - Thứ 5 Tháng 11 29, 2018 12:29 pm
0 Trả lời
554 Xem
gửi bởi Bảo Di
Thứ 5 Tháng 11 29, 2018 12:29 pm
 Đen và trắng trong siêu hình
gửi bởi Người Tầm Đạo - Thứ 6 Tháng 11 16, 2018 12:48 pm
2 Trả lời
1529 Xem
gửi bởi ThuyTran
Chủ nhật Tháng 11 25, 2018 7:35 pm
 Món quà có hình Phật
gửi bởi Tamanhanh - Thứ 7 Tháng 11 10, 2018 2:36 am
0 Trả lời
658 Xem
gửi bởi Tamanhanh
Thứ 7 Tháng 11 10, 2018 2:36 am
 3 niềm hạnh phúc nhỏ trong ngày
1, 2, 3, 4, 5 gửi bởi MillionGratitudes - Thứ 5 Tháng 6 28, 2018 8:30 pm
43 Trả lời
13541 Xem
gửi bởi Vithuctam
Thứ 5 Tháng 11 08, 2018 10:07 pm
 NBC - Pháp môn tu của hệ phái khất sĩ
gửi bởi Diệu Lộc - Thứ 7 Tháng 10 13, 2018 8:37 pm
1 Trả lời
1130 Xem
gửi bởi kiemmadocco
Chủ nhật Tháng 10 14, 2018 10:40 am
 Chuyện huyền bí của sư trụ trì chùa
gửi bởi Diệu Lộc - Thứ 4 Tháng 10 10, 2018 9:08 pm
0 Trả lời
1070 Xem
gửi bởi Diệu Lộc
Thứ 4 Tháng 10 10, 2018 9:08 pm
 Phép màu Ngũ bộ chú dành cho phật tử chùa Linh Quang Tịnh Xá
gửi bởi Cô Phong Đỉnh - Chủ nhật Tháng 4 15, 2018 11:46 am
1 Trả lời
1660 Xem
gửi bởi Cô Phong Đỉnh
Thứ 4 Tháng 10 10, 2018 2:41 pm
 Giai điệu hạnh phúc
gửi bởi NhienNhien - Thứ 4 Tháng 10 03, 2018 10:49 am
0 Trả lời
772 Xem
gửi bởi NhienNhien
Thứ 4 Tháng 10 03, 2018 10:49 am
 Trải nghiệm về cái chết
gửi bởi Tamanhanh - Chủ nhật Tháng 9 23, 2018 6:33 am
3 Trả lời
2095 Xem
gửi bởi ngoclam
Chủ nhật Tháng 9 23, 2018 10:46 pm
 Tổ, Thầy chính là đầu nguồn
gửi bởi hikaru - Thứ 3 Tháng 8 07, 2018 6:28 pm
4 Trả lời
2238 Xem
gửi bởi Kiyoko
Thứ 6 Tháng 8 24, 2018 10:27 pm
 Ký sự - Huyền bí tại công trường Sài Gòn
1, 2 gửi bởi bnna - Thứ 3 Tháng 5 15, 2018 7:40 am
16 Trả lời
10323 Xem
gửi bởi bnna
Thứ 7 Tháng 8 11, 2018 9:38 pm
 Việt Nam thoát nạn binh đao
gửi bởi Khiết Tâm - Thứ 4 Tháng 7 25, 2018 11:03 pm
0 Trả lời
1607 Xem
gửi bởi Khiết Tâm
Thứ 4 Tháng 7 25, 2018 11:03 pm
 Bài học Nghe chửi trong vô hình
1, 2, 3 gửi bởi Tamanhanh - Thứ 7 Tháng 6 02, 2018 7:44 am
23 Trả lời
7967 Xem
gửi bởi Sao Đêm
Thứ 4 Tháng 7 25, 2018 5:19 pm
 Thần khải: Mật Pháp Thiên Đình sắp đóng cửa
gửi bởi Helen Nguyen - Thứ 2 Tháng 7 02, 2018 12:12 pm
6 Trả lời
7080 Xem
gửi bởi hello89
Thứ 6 Tháng 7 20, 2018 9:25 am