Bài viết mới, thông báo mới
 Thông báo tên gọi Mật Pháp Thiên Đình
gửi bởi Admin - Thứ 7 Tháng 3 24, 2018 3:46 pm
0 Trả lời
1711 Xem
gửi bởi Admin
Thứ 7 Tháng 3 24, 2018 3:46 pm
 Ý nghĩa của phép điểm đạo
1, 2, 3 gửi bởi VTHB - Thứ 6 Tháng 3 16, 2018 5:23 am
22 Trả lời
13425 Xem
gửi bởi Hải Âu
Chủ nhật Tháng 6 24, 2018 5:44 am
 Thần khải cho năm 2018
1, 2 gửi bởi viêndung - Thứ 2 Tháng 1 01, 2018 1:53 pm
16 Trả lời
13722 Xem
gửi bởi Cô Phong Đỉnh
Thứ 2 Tháng 6 11, 2018 1:18 pm
 Trải nghiệm về cái chết
gửi bởi Tamanhanh - Chủ nhật Tháng 9 23, 2018 6:33 am
3 Trả lời
933 Xem
gửi bởi ngoclam
Chủ nhật Tháng 9 23, 2018 10:46 pm
 Kính Báo Tổ Thầy Con Đậu Thủ Khoa Tốt Nghiệp
gửi bởi Thiện Nhi - Thứ 4 Tháng 9 19, 2018 6:02 pm
1 Trả lời
1315 Xem
gửi bởi Tâm Minh
Thứ 5 Tháng 9 20, 2018 3:27 pm
 3 điều hạnh phúc mỗi ngày giữa bể khổ cuộc đời
gửi bởi MillionGratitudes - Thứ 5 Tháng 6 28, 2018 8:30 pm
6 Trả lời
3226 Xem
gửi bởi DieuChi
Thứ 3 Tháng 9 18, 2018 1:21 pm
 Phổ nhạc bài thơ "Ảo Ảnh"
gửi bởi Đồng Thảo - Thứ 2 Tháng 9 10, 2018 3:12 pm
1 Trả lời
936 Xem
gửi bởi NhienNhien
Thứ 3 Tháng 9 11, 2018 2:21 pm
 Phổ nhạc: Bài hát kính dâng Tổ, Thầy
1, 2 gửi bởi Minh Hoàng - Thứ 3 Tháng 6 26, 2018 10:38 am
13 Trả lời
4231 Xem
gửi bởi brightmoon
Thứ 5 Tháng 9 06, 2018 8:21 pm
 Phổ nhạc: Nơi đó sẽ là nhà
gửi bởi Minh Hoàng - Thứ 2 Tháng 8 20, 2018 1:13 pm
8 Trả lời
2813 Xem
gửi bởi Đá Ngũ Sắc
Thứ 5 Tháng 9 06, 2018 11:40 am
 Phổ nhạc bài thơ "Mấy Lời Ta Gửi"
gửi bởi HueBat - Thứ 6 Tháng 5 18, 2018 2:28 am
4 Trả lời
2339 Xem
gửi bởi Thienluong
Thứ 7 Tháng 9 01, 2018 10:01 am
 Ân phước khi sang Mỹ
gửi bởi Hoàng Mẫn - Thứ 5 Tháng 8 30, 2018 10:56 am
0 Trả lời
930 Xem
gửi bởi Hoàng Mẫn
Thứ 5 Tháng 8 30, 2018 10:56 am
 ::: Ma nhập phải bỏ xứ
gửi bởi Hivong - Thứ 4 Tháng 8 15, 2018 3:12 pm
2 Trả lời
1523 Xem
gửi bởi Hivong
Thứ 6 Tháng 8 24, 2018 11:27 pm
 Tổ, Thầy chính là đầu nguồn
gửi bởi hikaru - Thứ 3 Tháng 8 07, 2018 6:28 pm
4 Trả lời
1856 Xem
gửi bởi Kiyoko
Thứ 6 Tháng 8 24, 2018 10:27 pm
 Hình nền của trang web
gửi bởi hanhphuc - Chủ nhật Tháng 7 08, 2018 2:03 am
3 Trả lời
1732 Xem
gửi bởi Thienluong
Thứ 4 Tháng 8 22, 2018 7:36 pm
 ::: Siêu hình tại Viện Châm cứu Trung Ương
gửi bởi NhienNhien - Thứ 4 Tháng 8 01, 2018 2:52 pm
3 Trả lời
1715 Xem
gửi bởi Hà nghĩa
Thứ 4 Tháng 8 15, 2018 9:59 am
 Ký sự - Huyền bí tại công trường Sài Gòn
1, 2 gửi bởi bnna - Thứ 3 Tháng 5 15, 2018 7:40 am
16 Trả lời
9220 Xem
gửi bởi bnna
Thứ 7 Tháng 8 11, 2018 9:38 pm
 Niệm danh Đức Sư Tổ
1, 2, 3, 4, 5 gửi bởi Hoàng Mẫn - Chủ nhật Tháng 3 18, 2018 1:45 pm
41 Trả lời
16550 Xem
gửi bởi dieuthong50
Thứ 6 Tháng 8 10, 2018 8:36 am
 HÌNH ẢNH CHÁY RỪNG CALIFORNIA 2017
gửi bởi Bac-Ai - Thứ 5 Tháng 8 09, 2018 5:26 pm
0 Trả lời
617 Xem
gửi bởi Bac-Ai
Thứ 5 Tháng 8 09, 2018 5:26 pm
 Cuộc gọi từ 'bên kia"
gửi bởi DieuChi - Thứ 2 Tháng 6 04, 2018 11:57 pm
1 Trả lời
1128 Xem
gửi bởi Boikhuonganh
Thứ 4 Tháng 8 08, 2018 10:19 pm
 Việt Nam thoát nạn binh đao
gửi bởi Khiết Tâm - Thứ 4 Tháng 7 25, 2018 11:03 pm
0 Trả lời
1366 Xem
gửi bởi Khiết Tâm
Thứ 4 Tháng 7 25, 2018 11:03 pm
 Thuyền trời rời bến
gửi bởi Thiện Nhi - Thứ 4 Tháng 7 25, 2018 9:11 pm
0 Trả lời
1832 Xem
gửi bởi Thiện Nhi
Thứ 4 Tháng 7 25, 2018 9:11 pm
 Bài học Nghe chửi trong vô hình
1, 2, 3 gửi bởi Tamanhanh - Thứ 7 Tháng 6 02, 2018 7:44 am
23 Trả lời
6664 Xem
gửi bởi Sao Đêm
Thứ 4 Tháng 7 25, 2018 5:19 pm
 Thần khải: Mật Pháp Thiên Đình sắp đóng cửa
gửi bởi Helen Nguyen - Thứ 2 Tháng 7 02, 2018 12:12 pm
6 Trả lời
6363 Xem
gửi bởi hello89
Thứ 6 Tháng 7 20, 2018 9:25 am
 Vấn đề tụ tập của các môn sinh VTHB
gửi bởi Hienvi - Thứ 4 Tháng 7 11, 2018 11:25 am
2 Trả lời
2414 Xem
gửi bởi Dã Yên Thảo
Thứ 2 Tháng 7 16, 2018 2:48 pm
 Triệu Hảo coi bói
gửi bởi Triệu Hảo - Chủ nhật Tháng 7 01, 2018 6:59 am
2 Trả lời
1339 Xem
gửi bởi NhienNhien
Thứ 4 Tháng 7 11, 2018 9:46 am
 Giấc mơ được đi thăm cõi trời
gửi bởi Cô Phong Đỉnh - Thứ 3 Tháng 7 03, 2018 6:37 pm
0 Trả lời
616 Xem
gửi bởi Cô Phong Đỉnh
Thứ 3 Tháng 7 03, 2018 6:37 pm
 Được tạo duyên điểm đạo cho một Preacher người Mỹ
gửi bởi Tamanhanh - Chủ nhật Tháng 7 01, 2018 7:24 pm
0 Trả lời
579 Xem
gửi bởi Tamanhanh
Chủ nhật Tháng 7 01, 2018 7:24 pm
 Cú lừa tình ái
gửi bởi MinhThanh - Thứ 4 Tháng 6 27, 2018 6:42 pm
0 Trả lời
587 Xem
gửi bởi MinhThanh
Thứ 4 Tháng 6 27, 2018 6:42 pm
 Câu chuyện trong nhà quàn
gửi bởi Amico - Thứ 3 Tháng 6 26, 2018 7:04 am
0 Trả lời
563 Xem
gửi bởi Amico
Thứ 3 Tháng 6 26, 2018 7:04 am
 "Cha Mẹ con đó, chính là Đức Sư Tổ, Đức Thầy của con!"
gửi bởi Tamanhanh - Chủ nhật Tháng 5 27, 2018 4:06 am
1 Trả lời
1133 Xem
gửi bởi tiểuyến
Thứ 7 Tháng 6 23, 2018 9:32 am
 "Khu tự do" của linh hồn
gửi bởi Hoàng Mẫn - Thứ 7 Tháng 6 16, 2018 4:27 pm
3 Trả lời
2346 Xem
gửi bởi Khiết Tâm
Thứ 7 Tháng 6 23, 2018 4:16 am
 Lá Thiên Thơ gốc hút vào huyệt Ấn Đường
gửi bởi Tamanhanh - Thứ 6 Tháng 6 22, 2018 4:17 am
0 Trả lời
685 Xem
gửi bởi Tamanhanh
Thứ 6 Tháng 6 22, 2018 4:17 am
 Giấc mơ được nói chuyện với Đức Sư Tổ
gửi bởi Pháp Tâm - Thứ 3 Tháng 6 05, 2018 12:29 pm
4 Trả lời
1814 Xem
gửi bởi Kiyoko
Thứ 4 Tháng 6 13, 2018 9:55 pm
 Hỏi đáp: Huyền bí tại công trường Sài Gòn
1, 2 gửi bởi Orion - Thứ 7 Tháng 6 02, 2018 8:29 am
11 Trả lời
4003 Xem
gửi bởi hanhphuc
Thứ 3 Tháng 6 12, 2018 10:26 am
 Trở về với Đạo!
gửi bởi Hải Tâm - Thứ 6 Tháng 5 11, 2018 10:03 am
3 Trả lời
1857 Xem
gửi bởi thome_91
Chủ nhật Tháng 6 10, 2018 12:41 am
 Phát động chú nguyện
1, 2 gửi bởi Tamanhanh - Thứ 5 Tháng 5 24, 2018 11:07 am
11 Trả lời
3868 Xem
gửi bởi Tugia78
Thứ 5 Tháng 6 07, 2018 9:44 am
 Giấc mơ về các Vị Thần cai quản trái đất
gửi bởi Thiện Nhi - Thứ 2 Tháng 5 28, 2018 9:59 pm
0 Trả lời
938 Xem
gửi bởi Thiện Nhi
Thứ 2 Tháng 5 28, 2018 9:59 pm
 Thầy trụ trì Luyện Thiên Linh Cái
gửi bởi Triệu Hảo - Chủ nhật Tháng 5 27, 2018 5:50 am
0 Trả lời
894 Xem
gửi bởi Triệu Hảo
Chủ nhật Tháng 5 27, 2018 5:50 am
 Bài học từ chuyện ông Jonah bất tuân lệnh Thượng Đế
gửi bởi Bac-Ai - Thứ 4 Tháng 5 16, 2018 11:59 pm
5 Trả lời
2455 Xem
gửi bởi Hương Bình
Thứ 5 Tháng 5 24, 2018 11:14 pm
 QLP đầu tiên của MPTĐ đã hoàn thành - Lễ niêm phong
gửi bởi Tamanhanh - Thứ 3 Tháng 4 17, 2018 9:42 am
2 Trả lời
1715 Xem
gửi bởi Nhược Lăng
Thứ 4 Tháng 5 16, 2018 12:09 pm
 Phép màu Ngũ bộ chú dành cho phật tử chùa Linh Quang Tịnh Xá
gửi bởi Cô Phong Đỉnh - Chủ nhật Tháng 4 15, 2018 11:46 am
0 Trả lời
1033 Xem
gửi bởi Cô Phong Đỉnh
Chủ nhật Tháng 4 15, 2018 11:46 am
 Bài học về "Mật Tông Thiên Đình"
gửi bởi Triệu Lạc - Thứ 5 Tháng 3 22, 2018 7:04 am
2 Trả lời
2820 Xem
gửi bởi linhmy
Thứ 5 Tháng 4 05, 2018 9:14 am
 5,000 đại lễ thỉnh thần chú danh hiệu Đức Sư Tổ
gửi bởi Hoàng Mẫn - Thứ 5 Tháng 3 29, 2018 11:26 am
2 Trả lời
1959 Xem
gửi bởi Boikhuonganh
Thứ 6 Tháng 3 30, 2018 9:33 pm
 Linh ảnh về Sư Tổ, Đức Thầy
gửi bởi Hoàng Mẫn - Thứ 2 Tháng 3 26, 2018 9:55 am
1 Trả lời
1254 Xem
gửi bởi Tịnh Duyên
Thứ 3 Tháng 3 27, 2018 12:20 pm
 Linh ảnh Đức Sư Tổ
gửi bởi dieuthong50 - Thứ 2 Tháng 3 26, 2018 9:05 am
0 Trả lời
703 Xem
gửi bởi dieuthong50
Thứ 2 Tháng 3 26, 2018 9:05 am