Bài viết mới, thông báo mới
 Hướng dẫn báo cáo bài viết, link liên kết bị lỗi
gửi bởi Admin - Thứ 6 Tháng 3 24, 2017 1:06 am
0 Trả lời
5186 Xem
gửi bởi Admin
Thứ 6 Tháng 3 24, 2017 1:06 am
 Ý nghĩa, mục đích của tôn chỉ Vutruhuyenbi
gửi bởi VTHB - Thứ 2 Tháng 10 30, 2017 3:02 pm
0 Trả lời
582 Xem
gửi bởi VTHB
Thứ 2 Tháng 10 30, 2017 3:02 pm
 Thông báo về website Vũ Trụ Huyền Bí giả
gửi bởi VTHB - Thứ 6 Tháng 8 04, 2017 1:59 pm
0 Trả lời
916 Xem
gửi bởi VTHB
Thứ 6 Tháng 8 04, 2017 1:59 pm
 Thần khải cho năm 2017
gửi bởi VTHB - Chủ nhật Tháng 1 01, 2017 5:27 pm
6 Trả lời
8833 Xem
gửi bởi VTHB
Thứ 2 Tháng 1 02, 2017 5:52 am
 Vô tận đăng của Đức Sư tổ Triệu Phước
gửi bởi Triệu Hiếu - Thứ 4 Tháng 11 15, 2017 2:00 pm
6 Trả lời
2263 Xem
gửi bởi Triệu Lạc
Thứ 3 Tháng 11 21, 2017 5:34 pm
 Linh ảnh Đức Phật Di Đà và hồ sen
gửi bởi Người Tầm Đạo - Thứ 6 Tháng 11 10, 2017 1:22 pm
2 Trả lời
629 Xem
gửi bởi Hà nghĩa
Thứ 3 Tháng 11 21, 2017 3:06 pm
 Linh ảnh thần linh xuống Việt Nam
gửi bởi DieuChi - Thứ 5 Tháng 11 16, 2017 10:45 pm
1 Trả lời
802 Xem
gửi bởi Tâm Minh
Thứ 2 Tháng 11 20, 2017 2:03 pm
 Câu chuyện huyền bí về người dì bị Quỷ nhập
gửi bởi Hoàng Mẫn - Thứ 4 Tháng 11 15, 2017 10:24 pm
1 Trả lời
804 Xem
gửi bởi Hoài Vỹ
Chủ nhật Tháng 11 19, 2017 12:50 pm
 Cần có kỹ năng khi giới thiệu Đạo?
gửi bởi titoay - Thứ 5 Tháng 10 19, 2017 4:30 pm
7 Trả lời
2217 Xem
gửi bởi Sen Tím
Thứ 5 Tháng 11 16, 2017 2:25 pm
 Bà Thủy phạt
gửi bởi Hoang_godalat - Thứ 4 Tháng 11 15, 2017 12:53 pm
0 Trả lời
368 Xem
gửi bởi Hoang_godalat
Thứ 4 Tháng 11 15, 2017 12:53 pm
 Lệnh võ đường
gửi bởi DieuChi - Thứ 4 Tháng 11 08, 2017 2:11 pm
1 Trả lời
673 Xem
gửi bởi lovestone
Thứ 3 Tháng 11 14, 2017 3:07 pm
 Thu hoạch qua buổi dạy hướng dẫn của Sư huynh Triệu Nghĩa
gửi bởi thachanhhong - Thứ 3 Tháng 11 14, 2017 2:00 pm
0 Trả lời
298 Xem
gửi bởi thachanhhong
Thứ 3 Tháng 11 14, 2017 2:00 pm
 Khi giấc mơ trở thành hiện thực... trong phim
gửi bởi thanhlinhpt - Chủ nhật Tháng 11 12, 2017 12:00 am
0 Trả lời
425 Xem
gửi bởi thanhlinhpt
Chủ nhật Tháng 11 12, 2017 12:00 am
 Thâu hoạch sau khi xem lịch sử Ki Tô giáo
gửi bởi Triệu Minh - Thứ 4 Tháng 11 08, 2017 8:02 pm
0 Trả lời
448 Xem
gửi bởi Triệu Minh
Thứ 4 Tháng 11 08, 2017 8:02 pm
 Bình chọn chuyện huyền bí hay, đặc biệt - Đợt 5 (401-500)
gửi bởi VTHB - Thứ 4 Tháng 11 08, 2017 1:12 am
0 Trả lời
1469 Xem
gửi bởi VTHB
Thứ 4 Tháng 11 08, 2017 1:12 am
 Báo Cáo buổi học online cùng sư tỷ Triệu Yên
gửi bởi Tỉnh Ngộ - Thứ 7 Tháng 10 28, 2017 3:55 pm
5 Trả lời
1588 Xem
gửi bởi Hoang_godalat
Thứ 2 Tháng 11 06, 2017 5:54 pm
 Cái chết của ông thầy cúng
gửi bởi Tiểu Coca - Thứ 4 Tháng 10 25, 2017 12:00 pm
2 Trả lời
1322 Xem
gửi bởi Phúc Lâm
Thứ 2 Tháng 11 06, 2017 4:52 pm
 Ảo giác hình chúa Giê Su
gửi bởi hopthumatgiao - Thứ 4 Tháng 10 04, 2017 10:56 am
9 Trả lời
2201 Xem
gửi bởi phongcam
Thứ 7 Tháng 11 04, 2017 3:31 pm
 Buổi học online với sư tỷ Triệu Diệu Vi ngày 21/10/2017
gửi bởi Tam_Tu_Bi - Thứ 3 Tháng 10 24, 2017 3:17 am
6 Trả lời
1908 Xem
gửi bởi Mẫn Hy Vương
Thứ 6 Tháng 11 03, 2017 2:15 pm
 Giấc mơ hành hương về Đền Đại Nhật
gửi bởi Hoàng Mẫn - Thứ 4 Tháng 10 25, 2017 2:16 pm
9 Trả lời
2544 Xem
gửi bởi huynd90
Thứ 5 Tháng 11 02, 2017 9:10 am
 Cầu xin ơn trên cứu vớt
gửi bởi Hasu - Thứ 5 Tháng 10 12, 2017 2:57 pm
7 Trả lời
2722 Xem
gửi bởi Cô Phong Đỉnh
Thứ 4 Tháng 11 01, 2017 10:03 pm
 Vị độ dạy bài khấn
gửi bởi hello89 - Chủ nhật Tháng 10 15, 2017 2:21 pm
3 Trả lời
1540 Xem
gửi bởi Khiết Tâm
Thứ 3 Tháng 10 31, 2017 8:41 pm
 Cúng cho người âm *
gửi bởi Doandzu - Thứ 7 Tháng 9 30, 2017 2:42 pm
7 Trả lời
3405 Xem
gửi bởi bluesky
Thứ 3 Tháng 10 31, 2017 3:49 pm
 Thị hiện của siêu hình*
gửi bởi vinhvous - Thứ 4 Tháng 10 18, 2017 6:30 am
4 Trả lời
1497 Xem
gửi bởi ngocban85
Thứ 3 Tháng 10 31, 2017 1:58 pm
 Buổi học nhóm 22/10 - Triệu Hòa
gửi bởi Triệu Hòa - Thứ 3 Tháng 10 31, 2017 7:27 am
2 Trả lời
819 Xem
gửi bởi Ân Thiện
Thứ 3 Tháng 10 31, 2017 8:26 am
 Ấn tâm của Thánh Thần về quả vị của Tổ, Thầy*
gửi bởi thachanhhong - Thứ 5 Tháng 10 19, 2017 3:14 pm
5 Trả lời
1971 Xem
gửi bởi loveattila
Thứ 2 Tháng 10 30, 2017 12:16 pm
 TCTĐ 41: Linh ảnh Quan Thế Âm
gửi bởi Người Tầm Đạo - Thứ 7 Tháng 10 28, 2017 3:20 am
0 Trả lời
480 Xem
gửi bởi Người Tầm Đạo
Thứ 7 Tháng 10 28, 2017 3:20 am
 Giỏi dở do Thánh Thần
1, 2, 3, 4 gửi bởi Diệp Phong - Thứ 4 Tháng 12 07, 2016 9:30 am
39 Trả lời
13106 Xem
gửi bởi Kylin
Thứ 6 Tháng 10 27, 2017 10:56 pm
 TCTĐ 84: Đức Đại Nhật Như Lai
gửi bởi Hasu - Thứ 6 Tháng 10 27, 2017 9:10 pm
0 Trả lời
316 Xem
gửi bởi Hasu
Thứ 6 Tháng 10 27, 2017 9:10 pm
 Giấc mơ "Nhật Bản thành lăng mộ hiện đại khổng lồ"
gửi bởi DieuChi - Thứ 5 Tháng 10 26, 2017 2:19 pm
0 Trả lời
439 Xem
gửi bởi DieuChi
Thứ 5 Tháng 10 26, 2017 2:19 pm
 Đời sống là tạm bợ...
gửi bởi Tugia78 - Thứ 6 Tháng 10 20, 2017 6:38 am
3 Trả lời
1139 Xem
gửi bởi Sen Tím
Thứ 5 Tháng 10 26, 2017 9:41 am
 Sư bác cắt tiền duyên
gửi bởi Tâm Tịnh - Thứ 4 Tháng 10 25, 2017 10:58 pm
0 Trả lời
354 Xem
gửi bởi Tâm Tịnh
Thứ 4 Tháng 10 25, 2017 10:58 pm
 Buổi học nhóm online 15/10 - Triệu Nghĩa *
gửi bởi oneway - Thứ 3 Tháng 10 24, 2017 7:33 am
7 Trả lời
2089 Xem
gửi bởi yan le
Thứ 4 Tháng 10 25, 2017 10:50 am
 Giấc mơ được diện kiến Tổ, Thầy! *
gửi bởi Triệu Yên - Chủ nhật Tháng 10 15, 2017 9:33 pm
1 Trả lời
617 Xem
gửi bởi Minh Hoàng
Chủ nhật Tháng 10 22, 2017 8:17 pm
 Lễ Thỉnh Khăn Ấn Số 4
gửi bởi Người Tầm Đạo - Thứ 5 Tháng 10 19, 2017 1:13 pm
1 Trả lời
661 Xem
gửi bởi Thiện Nhi
Thứ 6 Tháng 10 20, 2017 10:15 pm
 Thông báo: Tạm đóng chuyên mục Góc thư giãn
gửi bởi VTHB - Thứ 5 Tháng 10 19, 2017 5:15 pm
0 Trả lời
433 Xem
gửi bởi VTHB
Thứ 5 Tháng 10 19, 2017 5:15 pm
 ::: Lễ điểm đạo thú vị
gửi bởi Hanahuynh - Thứ 6 Tháng 10 06, 2017 11:46 pm
2 Trả lời
1220 Xem
gửi bởi zelda_nguyen
Thứ 3 Tháng 10 17, 2017 11:33 pm
 MỘT TRƯỜNG HỢP VONG NHẬP
gửi bởi Boikhuonganh - Thứ 3 Tháng 10 17, 2017 8:04 pm
0 Trả lời
403 Xem
gửi bởi Boikhuonganh
Thứ 3 Tháng 10 17, 2017 8:04 pm
 Buổi học online với tỷ Triệu Lạc *
gửi bởi bluesky - Thứ 3 Tháng 10 17, 2017 2:40 pm
1 Trả lời
941 Xem
gửi bởi Đồng Thảo
Thứ 3 Tháng 10 17, 2017 4:48 pm
 Người tài cũng cần vận may
gửi bởi Triệu Thông - Thứ 3 Tháng 10 10, 2017 9:38 am
3 Trả lời
1250 Xem
gửi bởi Hà nghĩa
Thứ 3 Tháng 10 17, 2017 5:31 am
 Bị Vị Độ mắng!
gửi bởi Yên Đan - Chủ nhật Tháng 10 15, 2017 10:39 am
1 Trả lời
788 Xem
gửi bởi hanhphuc
Thứ 2 Tháng 10 16, 2017 9:15 am
 Câu chuyện có thật của Thầy tu
gửi bởi Tâm Tịnh - Thứ 7 Tháng 10 14, 2017 11:21 pm
0 Trả lời
403 Xem
gửi bởi Tâm Tịnh
Thứ 7 Tháng 10 14, 2017 11:21 pm
 Linh ảnh và giấc mơ kì lạ
gửi bởi Uyển Nghi - Thứ 7 Tháng 10 14, 2017 8:13 pm
0 Trả lời
437 Xem
gửi bởi Uyển Nghi
Thứ 7 Tháng 10 14, 2017 8:13 pm
 ÂN PHƯỚC KHI KHẤN NIỆM DANH HIỆU TỔ, THẦY
gửi bởi duynguyen - Thứ 7 Tháng 10 14, 2017 11:06 am
0 Trả lời
615 Xem
gửi bởi duynguyen
Thứ 7 Tháng 10 14, 2017 11:06 am
 Bài học kinh sách của cổ nhân từ vị độ vô hình *
1, 2 gửi bởi Triệu Hiếu - Thứ 3 Tháng 9 19, 2017 1:34 pm
18 Trả lời
4742 Xem
gửi bởi Ennho
Thứ 5 Tháng 10 12, 2017 10:51 pm
 Lời cảm ơn
1, 2 gửi bởi Tâm Tịnh - Thứ 5 Tháng 8 31, 2017 3:50 pm
10 Trả lời
2635 Xem
gửi bởi lotus
Thứ 2 Tháng 10 09, 2017 5:03 pm
 Mầu nhiệm Thiên Thơ của Mật tông Thiên Đình
gửi bởi thachanhtrang - Chủ nhật Tháng 10 01, 2017 11:49 pm
1 Trả lời
1045 Xem
gửi bởi hello89
Thứ 5 Tháng 10 05, 2017 6:38 am
 Mơ được cho sách
gửi bởi Hoang_godalat - Thứ 2 Tháng 10 02, 2017 8:30 am
1 Trả lời
605 Xem
gửi bởi Triệu Thông
Thứ 2 Tháng 10 02, 2017 8:12 pm
 Linh ảnh sau khi tu sĩ chú nguyện ban phước
gửi bởi Hoàng Mẫn - Thứ 5 Tháng 9 28, 2017 11:32 am
0 Trả lời
736 Xem
gửi bởi Hoàng Mẫn
Thứ 5 Tháng 9 28, 2017 11:32 am
 Mầu nhiệm lễ thỉnh TCTĐ 89
gửi bởi Ngọc Ẩn - Thứ 3 Tháng 9 26, 2017 4:51 pm
0 Trả lời
443 Xem
gửi bởi Ngọc Ẩn
Thứ 3 Tháng 9 26, 2017 4:51 pm
 Linh ảnh điểm đạo của bà nội đã mất
gửi bởi Hasu - Thứ 6 Tháng 9 22, 2017 11:14 am
0 Trả lời
917 Xem
gửi bởi Hasu
Thứ 6 Tháng 9 22, 2017 11:14 am