Bài viết mới, thông báo mới
 CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2018!
1 ... 8, 9, 10 gửi bởi DieuChi - Thứ 5 Tháng 12 21, 2017 10:06 pm
99 Trả lời
11152 Xem
gửi bởi Hạt Dẻ
Thứ 3 Tháng 1 16, 2018 11:30 am
 Thần khải cho năm 2018
gửi bởi viêndung - Thứ 2 Tháng 1 01, 2018 1:53 pm
8 Trả lời
4402 Xem
gửi bởi dieuthong50
Thứ 6 Tháng 1 12, 2018 6:41 am
 Linh ảnh những ngôi sao sáng từ tay của Đức Thầy
1, 2 gửi bởi Triệu Hiếu - Thứ 6 Tháng 1 12, 2018 10:41 pm
11 Trả lời
2989 Xem
gửi bởi Phúc Lâm
Thứ 4 Tháng 1 17, 2018 2:34 pm
 Được Vị độ giúp khi phỏng vấn nhận học bổng
1, 2 gửi bởi Thiện Nhi - Thứ 6 Tháng 1 05, 2018 6:16 pm
14 Trả lời
3073 Xem
gửi bởi Nguyên Ân
Chủ nhật Tháng 1 14, 2018 8:16 am
 Kiểm chứng Thần khải cho năm 2018
gửi bởi DieuChi - Thứ 5 Tháng 1 11, 2018 11:02 pm
1 Trả lời
897 Xem
gửi bởi DieuChi
Thứ 7 Tháng 1 13, 2018 1:17 pm
 :::Vị độ dạy về linh hồn
gửi bởi SenNganCanh - Thứ 2 Tháng 12 18, 2017 10:55 pm
2 Trả lời
1534 Xem
gửi bởi Mack
Thứ 6 Tháng 1 12, 2018 4:57 pm
 Chư vị thị hiện giúp làm Đạo
gửi bởi Hoàng Mẫn - Thứ 5 Tháng 1 11, 2018 10:21 pm
0 Trả lời
462 Xem
gửi bởi Hoàng Mẫn
Thứ 5 Tháng 1 11, 2018 10:21 pm
 Kính báo lễ thỉnh Cổ Ngọc của nguyenviet
gửi bởi nguyenviet - Thứ 5 Tháng 12 28, 2017 11:34 pm
3 Trả lời
1170 Xem
gửi bởi nguyenviet
Thứ 4 Tháng 1 10, 2018 4:31 pm
 Vị độ dạy qua giấc mơ
gửi bởi Liên Nhu - Thứ 3 Tháng 1 09, 2018 10:35 am
0 Trả lời
422 Xem
gửi bởi Liên Nhu
Thứ 3 Tháng 1 09, 2018 10:35 am
 Căn nhà bị ếm?
gửi bởi thachanhtrang - Thứ 2 Tháng 1 08, 2018 7:12 pm
0 Trả lời
380 Xem
gửi bởi thachanhtrang
Thứ 2 Tháng 1 08, 2018 7:12 pm
 Về việc thỉnh Lá Thiên Thơ của Diệp Châu
gửi bởi Hạnh Như - Thứ 2 Tháng 1 08, 2018 8:22 am
0 Trả lời
391 Xem
gửi bởi Hạnh Như
Thứ 2 Tháng 1 08, 2018 8:22 am
 Sư bác cắt tiền duyên
gửi bởi Tâm Tịnh - Thứ 4 Tháng 10 25, 2017 10:58 pm
3 Trả lời
1170 Xem
gửi bởi muathu
Chủ nhật Tháng 1 07, 2018 8:51 am
 Giấc mơ diễn đàn Vũ Trụ Huyền Bí
gửi bởi Cô Phong Đỉnh - Thứ 6 Tháng 1 05, 2018 3:58 pm
0 Trả lời
358 Xem
gửi bởi Cô Phong Đỉnh
Thứ 6 Tháng 1 05, 2018 3:58 pm
 Ai bảo đào nhầm mộ
gửi bởi Hà nghĩa - Thứ 6 Tháng 1 05, 2018 1:09 pm
0 Trả lời
404 Xem
gửi bởi Hà nghĩa
Thứ 6 Tháng 1 05, 2018 1:09 pm
 Vong nhập thật hay giả?
gửi bởi Nguyên Ân - Thứ 6 Tháng 1 05, 2018 1:09 am
0 Trả lời
504 Xem
gửi bởi Nguyên Ân
Thứ 6 Tháng 1 05, 2018 1:09 am
 Bị phạt vì mê chơi game
1, 2, 3 gửi bởi Triệu Hiếu - Thứ 3 Tháng 11 28, 2017 11:56 pm
26 Trả lời
5680 Xem
gửi bởi Tỉnh Ngộ
Thứ 5 Tháng 1 04, 2018 6:42 am
 Bà nội hiển linh
gửi bởi Hoàng Mẫn - Thứ 6 Tháng 12 29, 2017 4:02 pm
6 Trả lời
1969 Xem
gửi bởi Hoàng Mẫn
Thứ 4 Tháng 1 03, 2018 2:17 pm
 Hoa Mai trên Đường thăm Tiên cảnh
gửi bởi Hoàng Mẫn - Thứ 2 Tháng 1 01, 2018 9:06 pm
0 Trả lời
520 Xem
gửi bởi Hoàng Mẫn
Thứ 2 Tháng 1 01, 2018 9:06 pm
 Làm đạo cho quan chức nhà nước
gửi bởi Hoàng Mẫn - Thứ 2 Tháng 1 01, 2018 8:32 pm
0 Trả lời
530 Xem
gửi bởi Hoàng Mẫn
Thứ 2 Tháng 1 01, 2018 8:32 pm
 Báo cáo lễ thỉnh cổ ngọc của dauphin
gửi bởi dauphin - Thứ 6 Tháng 12 29, 2017 2:00 pm
0 Trả lời
387 Xem
gửi bởi dauphin
Thứ 6 Tháng 12 29, 2017 2:00 pm
 Thắc mắc về "Vô tận đăng" *
gửi bởi Echo - Thứ 6 Tháng 12 29, 2017 10:04 am
0 Trả lời
502 Xem
gửi bởi Echo
Thứ 6 Tháng 12 29, 2017 10:04 am
 Cách vị độ coi bói
gửi bởi Tịnh Duyên - Thứ 5 Tháng 12 28, 2017 2:30 pm
0 Trả lời
465 Xem
gửi bởi Tịnh Duyên
Thứ 5 Tháng 12 28, 2017 2:30 pm
 Thắc mắc về chuyên mục Bài giảng riêng
gửi bởi Triệu Yên - Thứ 4 Tháng 12 27, 2017 3:04 pm
0 Trả lời
517 Xem
gửi bởi Triệu Yên
Thứ 4 Tháng 12 27, 2017 3:04 pm
 Vị độ dạy Tuệ San và Chấn Nhi
gửi bởi Tuệ San - Thứ 3 Tháng 12 26, 2017 3:24 pm
0 Trả lời
434 Xem
gửi bởi Tuệ San
Thứ 3 Tháng 12 26, 2017 3:24 pm
 Báo cáo lễ cúng dường tri ân Tổ, Thầy
gửi bởi Diệp Châu - Thứ 3 Tháng 12 26, 2017 10:53 am
0 Trả lời
453 Xem
gửi bởi Diệp Châu
Thứ 3 Tháng 12 26, 2017 10:53 am
 Bài học chư vị độ cho câu chú
gửi bởi Khiết Tâm - Thứ 3 Tháng 12 19, 2017 2:13 pm
1 Trả lời
1279 Xem
gửi bởi Liên Nhu
Thứ 6 Tháng 12 22, 2017 11:37 am
 Tốt đời đẹp đạo của Dauphin
gửi bởi dauphin - Thứ 4 Tháng 12 20, 2017 1:29 pm
0 Trả lời
678 Xem
gửi bởi dauphin
Thứ 4 Tháng 12 20, 2017 1:29 pm
 Bệnh vô hình
gửi bởi Duyên Ngộ - Thứ 4 Tháng 12 06, 2017 5:13 pm
4 Trả lời
1657 Xem
gửi bởi PhucDuyenGia
Thứ 2 Tháng 12 18, 2017 2:55 am
 :::Pháp sư không mời cũng đến
gửi bởi Liên Nhu - Chủ nhật Tháng 12 17, 2017 10:21 pm
0 Trả lời
496 Xem
gửi bởi Liên Nhu
Chủ nhật Tháng 12 17, 2017 10:21 pm
 Giấc mơ đến chùa, bái sư
gửi bởi Tâm Tịnh - Chủ nhật Tháng 12 10, 2017 7:33 pm
4 Trả lời
1222 Xem
gửi bởi Phúc Lâm
Chủ nhật Tháng 12 17, 2017 8:08 am
 :::Điểm đạo thấy Phật bà nghìn mắt nghìn tay
gửi bởi Tâm Thiện - Thứ 5 Tháng 12 14, 2017 7:54 pm
0 Trả lời
541 Xem
gửi bởi Tâm Thiện
Thứ 5 Tháng 12 14, 2017 7:54 pm
 :::Vong linh em chồng
gửi bởi nuhong81 - Thứ 3 Tháng 12 12, 2017 12:34 pm
0 Trả lời
442 Xem
gửi bởi nuhong81
Thứ 3 Tháng 12 12, 2017 12:34 pm
 Bài học nguyên tắc thi ân
gửi bởi Khiết Tâm - Thứ 3 Tháng 12 05, 2017 12:40 am
1 Trả lời
1320 Xem
gửi bởi Phù-Dung
Chủ nhật Tháng 12 10, 2017 5:01 pm
 Buổi lễ thỉnh lá khăn ấn Tĩnh Tâm Tham Thiền
gửi bởi Hivong - Thứ 7 Tháng 12 09, 2017 11:44 am
0 Trả lời
466 Xem
gửi bởi Hivong
Thứ 7 Tháng 12 09, 2017 11:44 am
 Câu chuyện được cứu rỗi của người theo đạo Tin Lành
gửi bởi Hoàng Mẫn - Thứ 7 Tháng 12 02, 2017 10:23 pm
0 Trả lời
539 Xem
gửi bởi Hoàng Mẫn
Thứ 7 Tháng 12 02, 2017 10:23 pm
 Đời sống là tạm bợ...
gửi bởi Tugia78 - Thứ 6 Tháng 10 20, 2017 6:38 am
4 Trả lời
1864 Xem
gửi bởi tâm nguyện
Thứ 7 Tháng 12 02, 2017 5:00 pm
 Cần có kỹ năng khi giới thiệu Đạo?
gửi bởi titoay - Thứ 5 Tháng 10 19, 2017 4:30 pm
8 Trả lời
3054 Xem
gửi bởi tâm nguyện
Thứ 7 Tháng 12 02, 2017 10:44 am
 ::: Vô tận đăng của Đức Sư tổ Triệu Phước
1, 2 gửi bởi Triệu Hiếu - Thứ 4 Tháng 11 15, 2017 2:00 pm
11 Trả lời
4559 Xem
gửi bởi Liên Nhu
Thứ 6 Tháng 12 01, 2017 10:47 am
 "Yếu mà ra gió"
gửi bởi An Huệ - Thứ 7 Tháng 11 25, 2017 6:02 pm
3 Trả lời
1216 Xem
gửi bởi Liên Nhu
Thứ 6 Tháng 12 01, 2017 10:36 am
 Giấc mơ Thầy hoá thân dạy Đạo
gửi bởi Hoàng Mẫn - Thứ 5 Tháng 11 30, 2017 9:24 am
1 Trả lời
812 Xem
gửi bởi huynd90
Thứ 5 Tháng 11 30, 2017 2:59 pm
 Thư báo cáo ấn chứng điểm đạo của Trí Quang
gửi bởi Triệu Ân - Thứ 5 Tháng 11 30, 2017 1:34 pm
0 Trả lời
531 Xem
gửi bởi Triệu Ân
Thứ 5 Tháng 11 30, 2017 1:34 pm
 Bài học từ vị độ
gửi bởi Thiện Nhi - Thứ 2 Tháng 11 27, 2017 8:52 pm
0 Trả lời
849 Xem
gửi bởi Thiện Nhi
Thứ 2 Tháng 11 27, 2017 8:52 pm
 Linh ảnh thần linh xuống Việt Nam
gửi bởi DieuChi - Thứ 5 Tháng 11 16, 2017 10:45 pm
2 Trả lời
1523 Xem
gửi bởi ỨngLong
Thứ 2 Tháng 11 27, 2017 3:52 am
 Linh ảnh Đức Phật Di Đà và hồ sen
gửi bởi Người Tầm Đạo - Thứ 6 Tháng 11 10, 2017 1:22 pm
2 Trả lời
946 Xem
gửi bởi Hà nghĩa
Thứ 3 Tháng 11 21, 2017 3:06 pm
 Câu chuyện huyền bí về người dì bị Quỷ nhập
gửi bởi Hoàng Mẫn - Thứ 4 Tháng 11 15, 2017 10:24 pm
1 Trả lời
1104 Xem
gửi bởi Hoài Vỹ
Chủ nhật Tháng 11 19, 2017 12:50 pm
 Bà Thủy phạt
gửi bởi Hoang_godalat - Thứ 4 Tháng 11 15, 2017 12:53 pm
0 Trả lời
518 Xem
gửi bởi Hoang_godalat
Thứ 4 Tháng 11 15, 2017 12:53 pm
 Lệnh võ đường
gửi bởi DieuChi - Thứ 4 Tháng 11 08, 2017 2:11 pm
1 Trả lời
831 Xem
gửi bởi lovestone
Thứ 3 Tháng 11 14, 2017 3:07 pm
 Khi giấc mơ trở thành hiện thực... trong phim
gửi bởi thanhlinhpt - Chủ nhật Tháng 11 12, 2017 12:00 am
0 Trả lời
591 Xem
gửi bởi thanhlinhpt
Chủ nhật Tháng 11 12, 2017 12:00 am
 Thâu hoạch sau khi xem lịch sử Ki Tô giáo
gửi bởi Triệu Minh - Thứ 4 Tháng 11 08, 2017 8:02 pm
0 Trả lời
591 Xem
gửi bởi Triệu Minh
Thứ 4 Tháng 11 08, 2017 8:02 pm
 Cái chết của ông thầy cúng
gửi bởi Tiểu Coca - Thứ 4 Tháng 10 25, 2017 12:00 pm
2 Trả lời
1623 Xem
gửi bởi Phúc Lâm
Thứ 2 Tháng 11 06, 2017 4:52 pm