Bài viết mới, thông báo mới
 Thông báo tên gọi Mật Pháp Thiên Đình
gửi bởi Admin - Thứ 7 Tháng 3 24, 2018 3:46 pm
0 Trả lời
1409 Xem
gửi bởi Admin
Thứ 7 Tháng 3 24, 2018 3:46 pm
 Thần khải cho năm 2018
1, 2 gửi bởi viêndung - Thứ 2 Tháng 1 01, 2018 1:53 pm
16 Trả lời
11806 Xem
gửi bởi Cô Phong Đỉnh
Thứ 2 Tháng 6 11, 2018 1:18 pm
 Ý nghĩa của phép điểm đạo
1, 2, 3 gửi bởi VTHB - Thứ 6 Tháng 3 16, 2018 5:23 am
21 Trả lời
11000 Xem
gửi bởi An Di
Thứ 6 Tháng 5 11, 2018 12:43 pm
 "Khu tự do" của linh hồn
gửi bởi Hoàng Mẫn - Thứ 7 Tháng 6 16, 2018 4:27 pm
3 Trả lời
1267 Xem
gửi bởi Khiết Tâm
Thứ 7 Tháng 6 23, 2018 4:16 am
 Giấc mơ gặp Phật dưới địa ngục
gửi bởi Hướng Tâm - Thứ 6 Tháng 6 22, 2018 7:49 am
0 Trả lời
260 Xem
gửi bởi Hướng Tâm
Thứ 6 Tháng 6 22, 2018 7:49 am
 Lá Thiên Thơ gốc hút vào huyệt Ấn Đường
gửi bởi Tamanhanh - Thứ 6 Tháng 6 22, 2018 4:17 am
0 Trả lời
246 Xem
gửi bởi Tamanhanh
Thứ 6 Tháng 6 22, 2018 4:17 am
 Niệm danh Đức Sư Tổ
1, 2, 3, 4 gửi bởi Hoàng Mẫn - Chủ nhật Tháng 3 18, 2018 1:45 pm
37 Trả lời
12632 Xem
gửi bởi Cô Phong Đỉnh
Thứ 2 Tháng 6 18, 2018 11:04 am
 Ký sự - Huyền bí tại công trường Sài Gòn
1, 2 gửi bởi bnna - Thứ 3 Tháng 5 15, 2018 7:40 am
14 Trả lời
6650 Xem
gửi bởi Khiết Tâm
Thứ 7 Tháng 6 16, 2018 3:33 pm
 Giấc mơ được nói chuyện với Đức Sư Tổ
gửi bởi Pháp Tâm - Thứ 3 Tháng 6 05, 2018 12:29 pm
4 Trả lời
1438 Xem
gửi bởi Kiyoko
Thứ 4 Tháng 6 13, 2018 9:55 pm
 Hỏi đáp: Huyền bí tại công trường Sài Gòn
1, 2 gửi bởi Orion - Thứ 7 Tháng 6 02, 2018 8:29 am
11 Trả lời
3420 Xem
gửi bởi hanhphuc
Thứ 3 Tháng 6 12, 2018 10:26 am
 Bài học Nghe chửi trong vô hình
1, 2, 3 gửi bởi Tamanhanh - Thứ 7 Tháng 6 02, 2018 7:44 am
21 Trả lời
4436 Xem
gửi bởi ruby38
Thứ 2 Tháng 6 11, 2018 7:57 pm
 Trở về với Đạo!
gửi bởi Hải Tâm - Thứ 6 Tháng 5 11, 2018 10:03 am
3 Trả lời
1566 Xem
gửi bởi thome_91
Chủ nhật Tháng 6 10, 2018 12:41 am
 Phát động chú nguyện
1, 2 gửi bởi Tamanhanh - Thứ 5 Tháng 5 24, 2018 11:07 am
11 Trả lời
3224 Xem
gửi bởi Tugia78
Thứ 5 Tháng 6 07, 2018 9:44 am
 Cuộc gọi từ 'bên kia"
gửi bởi DieuChi - Thứ 2 Tháng 6 04, 2018 11:57 pm
0 Trả lời
535 Xem
gửi bởi DieuChi
Thứ 2 Tháng 6 04, 2018 11:57 pm
 Ân phước của An Phong
gửi bởi An Phong - Thứ 6 Tháng 6 01, 2018 11:37 am
0 Trả lời
451 Xem
gửi bởi An Phong
Thứ 6 Tháng 6 01, 2018 11:37 am
 Giấc mơ về các Vị Thần cai quản trái đất
gửi bởi Thiện Nhi - Thứ 2 Tháng 5 28, 2018 9:59 pm
0 Trả lời
740 Xem
gửi bởi Thiện Nhi
Thứ 2 Tháng 5 28, 2018 9:59 pm
 Thầy trụ trì Luyện Thiên Linh Cái
gửi bởi Triệu Hảo - Chủ nhật Tháng 5 27, 2018 5:50 am
0 Trả lời
709 Xem
gửi bởi Triệu Hảo
Chủ nhật Tháng 5 27, 2018 5:50 am
 "Cha Mẹ con đó, chính là Đức Sư Tổ, Đức Thầy của con!"
gửi bởi Tamanhanh - Chủ nhật Tháng 5 27, 2018 4:06 am
0 Trả lời
555 Xem
gửi bởi Tamanhanh
Chủ nhật Tháng 5 27, 2018 4:06 am
 Phổ nhạc bài thơ "Mấy Lời Ta Gửi"
gửi bởi HueBat - Thứ 6 Tháng 5 18, 2018 2:28 am
3 Trả lời
1478 Xem
gửi bởi Minh Hoàng
Thứ 7 Tháng 5 26, 2018 3:58 pm
 Bài học từ chuyện ông Jonah bất tuân lệnh Thượng Đế
gửi bởi Bac-Ai - Thứ 4 Tháng 5 16, 2018 11:59 pm
5 Trả lời
2063 Xem
gửi bởi Hương Bình
Thứ 5 Tháng 5 24, 2018 11:14 pm
 QLP đầu tiên của MPTĐ đã hoàn thành - Lễ niêm phong
gửi bởi Tamanhanh - Thứ 3 Tháng 4 17, 2018 9:42 am
2 Trả lời
1506 Xem
gửi bởi Nhược Lăng
Thứ 4 Tháng 5 16, 2018 12:09 pm
 Học cách điểm đạo với tỷ Triệu Diệu Vi *
gửi bởi Cô Phong Đỉnh - Thứ 3 Tháng 5 01, 2018 7:00 pm
1 Trả lời
1298 Xem
gửi bởi Sao Băng
Thứ 3 Tháng 5 08, 2018 3:29 pm
 Linh ảnh khi anh Thuận Thiên thỉnh tranh Tam thế Phật
gửi bởi Hoàng Mẫn - Chủ nhật Tháng 4 01, 2018 9:21 pm
2 Trả lời
1602 Xem
gửi bởi hanthuynguyet
Thứ 5 Tháng 4 19, 2018 6:01 pm
 Phép màu Ngũ bộ chú dành cho phật tử chùa Linh Quang Tịnh Xá
gửi bởi Cô Phong Đỉnh - Chủ nhật Tháng 4 15, 2018 11:46 am
0 Trả lời
912 Xem
gửi bởi Cô Phong Đỉnh
Chủ nhật Tháng 4 15, 2018 11:46 am
 Oai lực của Ngũ Bộ Chú
gửi bởi Khiêm Nhường - Thứ 2 Tháng 4 09, 2018 3:58 pm
2 Trả lời
1674 Xem
gửi bởi Thiện Mỹ
Thứ 4 Tháng 4 11, 2018 12:50 am
 Bài học về "Mật Tông Thiên Đình"
gửi bởi Triệu Lạc - Thứ 5 Tháng 3 22, 2018 7:04 am
2 Trả lời
2479 Xem
gửi bởi linhmy
Thứ 5 Tháng 4 05, 2018 9:14 am
 Mật Pháp diệu kỳ
gửi bởi Hà nghĩa - Chủ nhật Tháng 4 01, 2018 7:53 pm
0 Trả lời
911 Xem
gửi bởi Hà nghĩa
Chủ nhật Tháng 4 01, 2018 7:53 pm
 5,000 đại lễ thỉnh thần chú danh hiệu Đức Sư Tổ
gửi bởi Hoàng Mẫn - Thứ 5 Tháng 3 29, 2018 11:26 am
2 Trả lời
1702 Xem
gửi bởi Boikhuonganh
Thứ 6 Tháng 3 30, 2018 9:33 pm
 Linh ảnh về Sư Tổ, Đức Thầy
gửi bởi Hoàng Mẫn - Thứ 2 Tháng 3 26, 2018 9:55 am
1 Trả lời
1088 Xem
gửi bởi Tịnh Duyên
Thứ 3 Tháng 3 27, 2018 12:20 pm
 Linh ảnh Đức Sư Tổ
gửi bởi dieuthong50 - Thứ 2 Tháng 3 26, 2018 9:05 am
0 Trả lời
581 Xem
gửi bởi dieuthong50
Thứ 2 Tháng 3 26, 2018 9:05 am
 Bài Thơ Cảnh tỉnh!
gửi bởi hello89 - Thứ 7 Tháng 3 17, 2018 6:25 am
0 Trả lời
841 Xem
gửi bởi hello89
Thứ 7 Tháng 3 17, 2018 6:25 am
 Điểm đạo được kéo dài tuổi thọ
gửi bởi Hoang_godalat - Thứ 2 Tháng 3 05, 2018 4:27 pm
0 Trả lời
993 Xem
gửi bởi Hoang_godalat
Thứ 2 Tháng 3 05, 2018 4:27 pm
 Giấc mơ được Đức Thầy ban nước Cam Lồ
gửi bởi Hoàng Mẫn - Thứ 5 Tháng 3 01, 2018 10:36 am
0 Trả lời
739 Xem
gửi bởi Hoàng Mẫn
Thứ 5 Tháng 3 01, 2018 10:36 am