:::Ân phước của thánh thần
1, 2, 3, 4 gửi bởi Triệu Ân - Thứ 3 Tháng 9 08, 2009 11:49 am
38 Trả lời
35492 Xem
gửi bởi Hướng Tâm
Thứ 6 Tháng 4 19, 2019 10:29 am
 Ngũ Bộ Chú hộ mạng
1 ... 5, 6, 7 gửi bởi Triệu Thông - Chủ nhật Tháng 11 30, 2008 12:42 pm
69 Trả lời
88213 Xem
gửi bởi Tue Nhan
Thứ 7 Tháng 12 22, 2018 8:08 pm
 Mầu nhiệm của Mật Tông Thiên Đình
gửi bởi Cafe_den - Thứ 7 Tháng 4 16, 2016 8:30 pm
5 Trả lời
948 Xem
gửi bởi ngocxuan
Thứ 6 Tháng 4 26, 2019 5:06 am
 Báo cáo ân phước trong quân ngũ
1, 2 gửi bởi Hoang_godalat - Thứ 3 Tháng 10 02, 2018 11:48 pm
15 Trả lời
5588 Xem
gửi bởi Hoang_godalat
Thứ 4 Tháng 4 17, 2019 10:26 pm
 Ơn cứu mạng của Thánh Thần
gửi bởi Duệ Minh - Thứ 6 Tháng 3 29, 2019 11:06 pm
0 Trả lời
317 Xem
gửi bởi Duệ Minh
Thứ 6 Tháng 3 29, 2019 11:06 pm
 Được Thánh Thần giúp đỡ trong công việc
gửi bởi Thiện Nhi - Chủ nhật Tháng 3 17, 2019 11:48 am
1 Trả lời
976 Xem
gửi bởi Nano
Thứ 3 Tháng 3 19, 2019 10:27 am
 Cúng dường không phải là mất mà là được
1, 2 gửi bởi Tiểu Vy - Thứ 2 Tháng 11 26, 2018 6:53 pm
12 Trả lời
4975 Xem
gửi bởi Nguyên Ân
Thứ 4 Tháng 3 13, 2019 7:16 pm
 Tết bình an nhờ tu học MTTĐ
1, 2 gửi bởi DieuChi - Thứ 5 Tháng 2 15, 2018 10:24 am
10 Trả lời
4897 Xem
gửi bởi Cô Phong Đỉnh
Thứ 6 Tháng 2 08, 2019 2:37 pm
 Được chữa cho bớt đau lưng
gửi bởi Vũ Lương - Thứ 7 Tháng 2 02, 2019 7:05 pm
0 Trả lời
258 Xem
gửi bởi Vũ Lương
Thứ 7 Tháng 2 02, 2019 7:05 pm
 Được thánh thần chỉ nơi mất nhẫn
gửi bởi tiểuyến - Chủ nhật Tháng 1 20, 2019 11:09 pm
1 Trả lời
454 Xem
gửi bởi nuhong81
Thứ 5 Tháng 1 24, 2019 9:45 pm
 Ân phước trong cuộc sống
gửi bởi Minh Quảng - Thứ 5 Tháng 1 10, 2019 9:52 am
0 Trả lời
385 Xem
gửi bởi Minh Quảng
Thứ 5 Tháng 1 10, 2019 9:52 am
 May mắn 3 lần không bị tai nạn
gửi bởi Vanessa Luong - Thứ 5 Tháng 1 03, 2019 8:00 pm
0 Trả lời
467 Xem
gửi bởi Vanessa Luong
Thứ 5 Tháng 1 03, 2019 8:00 pm
 Được Thánh thần ban cho đứa con
gửi bởi Lá Xanh - Thứ 4 Tháng 1 02, 2019 8:09 pm
0 Trả lời
318 Xem
gửi bởi Lá Xanh
Thứ 4 Tháng 1 02, 2019 8:09 pm
 Ân phước của Thánh Thần cho thai nhi
gửi bởi Vô Lạc - Chủ nhật Tháng 12 30, 2018 10:34 am
0 Trả lời
383 Xem
gửi bởi Vô Lạc
Chủ nhật Tháng 12 30, 2018 10:34 am
 Ân phước của gia đình hiếm muộn
gửi bởi titoay - Thứ 5 Tháng 12 13, 2018 10:58 am
0 Trả lời
337 Xem
gửi bởi titoay
Thứ 5 Tháng 12 13, 2018 10:58 am
 ÂN PHƯỚC KHI KHẤN NIỆM DANH HIỆU TỔ, THẦY
gửi bởi duynguyen - Thứ 7 Tháng 10 14, 2017 11:06 am
1 Trả lời
1875 Xem
gửi bởi PhucDuyenGia
Chủ nhật Tháng 12 09, 2018 2:04 am
 Ân phước khi tu Mật Pháp
gửi bởi Hà nghĩa - Thứ 6 Tháng 8 03, 2018 9:34 pm
1 Trả lời
816 Xem
gửi bởi Hướng Tâm
Thứ 6 Tháng 12 07, 2018 9:33 am
 Niềm vui được ân phước của MPTĐ
gửi bởi GiangTrinh - Thứ 6 Tháng 11 23, 2018 2:08 pm
1 Trả lời
652 Xem
gửi bởi GiangTrinh
Thứ 7 Tháng 12 01, 2018 12:02 pm
 Thánh Thần gia ân và linh ảnh Ngài Bao Công vui vẻ
gửi bởi Người Tầm Đạo - Thứ 6 Tháng 11 30, 2018 3:48 pm
0 Trả lời
357 Xem
gửi bởi Người Tầm Đạo
Thứ 6 Tháng 11 30, 2018 3:48 pm
 Ân phước khi điểm Đạo: Từ thai nghịch thành thuận thai!
gửi bởi Gieohatbode - Thứ 2 Tháng 11 19, 2018 11:48 am
1 Trả lời
746 Xem
gửi bởi Boikhuonganh
Thứ 2 Tháng 11 19, 2018 1:39 pm
 Được Vị độ giúp chữa bệnh cho chồng
gửi bởi hanhphuc - Thứ 4 Tháng 10 10, 2018 4:44 pm
0 Trả lời
469 Xem
gửi bởi hanhphuc
Thứ 4 Tháng 10 10, 2018 4:44 pm
 Kính báo Tổ, Thầy con đậu Thủ khoa tốt nghiệp
gửi bởi Thiện Nhi - Thứ 4 Tháng 9 19, 2018 6:02 pm
3 Trả lời
2431 Xem
gửi bởi Diệu Thơ
Thứ 5 Tháng 9 27, 2018 7:29 pm
 Ân phước của Thánh Thần
gửi bởi Thái Bình Dương - Thứ 2 Tháng 9 10, 2018 8:12 pm
1 Trả lời
779 Xem
gửi bởi Diệu Tâm
Thứ 3 Tháng 9 11, 2018 7:46 pm
 Ân phước khi sang Mỹ
gửi bởi Bạch Hạc - Thứ 5 Tháng 8 30, 2018 10:56 am
0 Trả lời
1274 Xem
gửi bởi Bạch Hạc
Thứ 5 Tháng 8 30, 2018 10:56 am
 Thập tử nhất sinh - Thánh Thần cứu mạng
gửi bởi Tuệ Mẫn - Chủ nhật Tháng 8 26, 2018 1:50 pm
0 Trả lời
598 Xem
gửi bởi Tuệ Mẫn
Chủ nhật Tháng 8 26, 2018 1:50 pm
 Được Thánh Thần cứu mạng
gửi bởi bluesky - Thứ 5 Tháng 8 23, 2018 2:19 pm
0 Trả lời
469 Xem
gửi bởi bluesky
Thứ 5 Tháng 8 23, 2018 2:19 pm
 Hết bệnh cao huyết áp sau khi điểm đạo
gửi bởi DThanh - Thứ 6 Tháng 8 17, 2018 2:29 pm
0 Trả lời
639 Xem
gửi bởi DThanh
Thứ 6 Tháng 8 17, 2018 2:29 pm
 ::: Ân phước được chữa bệnh
gửi bởi Như Ca - Thứ 6 Tháng 8 03, 2018 10:49 am
1 Trả lời
679 Xem
gửi bởi brightmoon
Thứ 5 Tháng 8 16, 2018 7:50 pm
 Được Vị độ giúp đỡ
gửi bởi Lá Xanh - Thứ 3 Tháng 6 19, 2018 9:44 pm
0 Trả lời
537 Xem
gửi bởi Lá Xanh
Thứ 3 Tháng 6 19, 2018 9:44 pm
 Ân phước khi niệm Ngũ bộ chú
gửi bởi Thái Bình Dương - Chủ nhật Tháng 6 03, 2018 6:33 pm
0 Trả lời
637 Xem
gửi bởi Thái Bình Dương
Chủ nhật Tháng 6 03, 2018 6:33 pm
 Thai nhi được khỏi dị tật bẩm sinh (down) nhờ tu học
gửi bởi An Phong - Thứ 6 Tháng 6 01, 2018 11:37 am
0 Trả lời
838 Xem
gửi bởi An Phong
Thứ 6 Tháng 6 01, 2018 11:37 am
 Được sửa lại tướng mặt
1, 2 gửi bởi Hoang_godalat - Thứ 2 Tháng 1 02, 2017 11:17 pm
11 Trả lời
8198 Xem
gửi bởi dandelion
Thứ 5 Tháng 5 17, 2018 11:52 am
 Oai lực của Ngũ Bộ Chú
gửi bởi Khiêm Nhường - Thứ 2 Tháng 4 09, 2018 3:58 pm
2 Trả lời
2392 Xem
gửi bởi Thiện Mỹ
Thứ 4 Tháng 4 11, 2018 12:50 am
 Mật Pháp diệu kỳ
gửi bởi Hà nghĩa - Chủ nhật Tháng 4 01, 2018 7:53 pm
0 Trả lời
1208 Xem
gửi bởi Hà nghĩa
Chủ nhật Tháng 4 01, 2018 7:53 pm
 Vị độ cho biết trước thông tin
gửi bởi thienthanh - Thứ 7 Tháng 6 03, 2017 4:20 pm
6 Trả lời
4522 Xem
gửi bởi Sen Tím
Thứ 3 Tháng 2 13, 2018 11:27 am
 ::: Cứu giúp trong tai nạn ô tô
gửi bởi MillionGratitudes - Thứ 5 Tháng 1 04, 2018 10:59 am
1 Trả lời
1479 Xem
gửi bởi MillionGratitudes
Thứ 2 Tháng 2 12, 2018 10:38 am
 Ân phước từ Thánh Thần
1, 2 gửi bởi MinhThanh - Thứ 2 Tháng 6 05, 2017 5:26 pm
10 Trả lời
7588 Xem
gửi bởi Tịnh Duyên
Thứ 7 Tháng 1 20, 2018 10:16 am
 :::Thánh thần chuyển hóa gia đình vô thần *
gửi bởi Triệu Nhã - Thứ 3 Tháng 12 21, 2010 2:55 pm
6 Trả lời
8792 Xem
gửi bởi MinhThanh
Thứ 6 Tháng 10 20, 2017 8:18 pm
 Phép lạ - Bác sĩ Thánh Thần chữa nhiều bệnh nặng
1, 2, 3 gửi bởi DieuChi - Thứ 3 Tháng 11 11, 2008 2:44 pm
24 Trả lời
44198 Xem
gửi bởi Duyên Phúc
Chủ nhật Tháng 9 17, 2017 12:04 am
 Sự mầu nhiệm trong lễ điểm đạo
gửi bởi thachanhtrang - Thứ 5 Tháng 11 17, 2011 2:34 pm
9 Trả lời
12825 Xem
gửi bởi thachanhhong
Chủ nhật Tháng 8 06, 2017 10:48 am
 Thoát họa cháy nhà!
gửi bởi Thảo Chi - Thứ 7 Tháng 7 29, 2017 10:34 am
4 Trả lời
3126 Xem
gửi bởi Minh Phương
Thứ 5 Tháng 8 03, 2017 6:58 pm
 Mật pháp nhiệm mầu
gửi bởi nhattam - Thứ 6 Tháng 7 21, 2017 5:19 pm
0 Trả lời
1387 Xem
gửi bởi nhattam
Thứ 6 Tháng 7 21, 2017 5:19 pm
 Phép màu MTTD giúp mẹ qua cơn tai biến
gửi bởi thanhnhan - Thứ 5 Tháng 7 13, 2017 10:47 pm
0 Trả lời
669 Xem
gửi bởi thanhnhan
Thứ 5 Tháng 7 13, 2017 10:47 pm
 :::Đại phép lạ
gửi bởi Phù-Dung - Thứ 5 Tháng 12 19, 2013 12:04 pm
3 Trả lời
7181 Xem
gửi bởi Phù-Dung
Thứ 7 Tháng 7 08, 2017 12:59 pm
 Linh ảnh bản thiết kế shop
gửi bởi Vanessa Luong - Chủ nhật Tháng 7 02, 2017 11:39 pm
0 Trả lời
1052 Xem
gửi bởi Vanessa Luong
Chủ nhật Tháng 7 02, 2017 11:39 pm
 Một chuyện linh ứng
gửi bởi Triệu Ngọc Hảo - Chủ nhật Tháng 5 21, 2017 2:55 pm
0 Trả lời
1855 Xem
gửi bởi Triệu Ngọc Hảo
Chủ nhật Tháng 5 21, 2017 2:55 pm
 Được chư vị chữa cho hết đau đầu
gửi bởi Mai Hoa - Thứ 7 Tháng 3 25, 2017 12:22 pm
3 Trả lời
2851 Xem
gửi bởi CanhMaiVang
Thứ 6 Tháng 4 28, 2017 6:18 pm
 Thần linh giúp trong việc đầu tư nhà đất
gửi bởi saomai - Thứ 6 Tháng 11 25, 2016 11:51 am
3 Trả lời
3175 Xem
gửi bởi MaiChi
Chủ nhật Tháng 11 27, 2016 12:23 am
 Được chư vị dạy võ thuật và Yoga
gửi bởi Bạn đạo - Thứ 7 Tháng 8 29, 2009 12:15 pm
7 Trả lời
9077 Xem
gửi bởi hungduongqt
Thứ 2 Tháng 8 29, 2016 12:53 pm
 Ân Phước cho Bệnh giảm trương cơ lực
gửi bởi MinhThanh - Thứ 5 Tháng 5 19, 2016 4:10 pm
0 Trả lời
1445 Xem
gửi bởi MinhThanh
Thứ 5 Tháng 5 19, 2016 4:10 pm