Những câu chuyện tâm linh có thật của Hạnh Như
1, 2, 3 gửi bởi Hạnh Như - Thứ 3 Tháng 1 05, 2016 11:49 am
26 Trả lời
18522 Xem
gửi bởi Tiểu Tuệ
Thứ 7 Tháng 12 16, 2017 1:57 pm
 Ông bà nội về trợ duyên điểm đạo.
gửi bởi thachanhtrang - Thứ 4 Tháng 2 10, 2016 1:37 pm
2 Trả lời
1939 Xem
gửi bởi thachanhtrang
Thứ 5 Tháng 2 11, 2016 5:19 pm
 Kết quả bi thảm cho việc xin số
gửi bởi phuongha - Thứ 6 Tháng 1 08, 2016 11:13 am
0 Trả lời
969 Xem
gửi bởi phuongha
Thứ 6 Tháng 1 08, 2016 11:13 am
 Quan âm bồ tát hiển linh
gửi bởi nhattam - Thứ 4 Tháng 12 23, 2015 2:42 pm
0 Trả lời
1340 Xem
gửi bởi nhattam
Thứ 4 Tháng 12 23, 2015 2:42 pm
 Giấc mơ về duyên tiền định
gửi bởi Tiến Thành - Thứ 5 Tháng 2 22, 2018 4:04 pm
1 Trả lời
167 Xem
gửi bởi Tiến Thành
Thứ 6 Tháng 2 23, 2018 10:23 pm
 Hồn bà ngoại không chịu xuất đi
gửi bởi Minh Trung - Thứ 6 Tháng 2 23, 2018 7:20 am
0 Trả lời
127 Xem
gửi bởi Minh Trung
Thứ 6 Tháng 2 23, 2018 7:20 am
 Vong báo mộng cho gia đình
gửi bởi thachanhhong - Thứ 5 Tháng 2 22, 2018 10:48 pm
0 Trả lời
107 Xem
gửi bởi thachanhhong
Thứ 5 Tháng 2 22, 2018 10:48 pm
 Những chuyện tâm linh trước khi gặp đạo
gửi bởi Bảo Di - Thứ 2 Tháng 1 22, 2018 12:48 pm
7 Trả lời
1016 Xem
gửi bởi Bảo Di
Thứ 5 Tháng 2 22, 2018 8:01 pm
 Chuyện nhà Năm Công
gửi bởi Quy Tâm - Thứ 4 Tháng 2 21, 2018 5:05 pm
0 Trả lời
91 Xem
gửi bởi Quy Tâm
Thứ 4 Tháng 2 21, 2018 5:05 pm
 Chuyện tâm linh của Khánh
gửi bởi muathu - Thứ 4 Tháng 2 21, 2018 12:53 am
0 Trả lời
152 Xem
gửi bởi muathu
Thứ 4 Tháng 2 21, 2018 12:53 am
 Được vong của Bố giúp tìm lại vật đánh rơi
gửi bởi Tâm Tịnh - Thứ 3 Tháng 2 20, 2018 4:12 pm
0 Trả lời
85 Xem
gửi bởi Tâm Tịnh
Thứ 3 Tháng 2 20, 2018 4:12 pm
 Chuyện Về Bùa Lỗ Ban
gửi bởi Triệu Hảo - Thứ 7 Tháng 2 03, 2018 6:30 am
2 Trả lời
700 Xem
gửi bởi Hanahuynh
Thứ 3 Tháng 2 06, 2018 9:23 am
 GẶP VONG LIỆT SĨ
gửi bởi Huệ Giác Nguyên - Thứ 2 Tháng 2 05, 2018 1:56 pm
0 Trả lời
199 Xem
gửi bởi Huệ Giác Nguyên
Thứ 2 Tháng 2 05, 2018 1:56 pm
 Bị vong nhập!
gửi bởi Yên Đan - Thứ 6 Tháng 2 02, 2018 11:36 pm
0 Trả lời
260 Xem
gửi bởi Yên Đan
Thứ 6 Tháng 2 02, 2018 11:36 pm
 Quỷ cụt đầu trả thù
gửi bởi Dã Yên Thảo - Thứ 6 Tháng 2 02, 2018 1:24 pm
0 Trả lời
174 Xem
gửi bởi Dã Yên Thảo
Thứ 6 Tháng 2 02, 2018 1:24 pm
 Tội bất kính với thánh thần
gửi bởi Tâm Tịnh - Thứ 5 Tháng 11 30, 2017 1:35 am
1 Trả lời
650 Xem
gửi bởi Tử Trúc Sinh
Thứ 5 Tháng 2 01, 2018 11:19 pm
 Chưa tới số thì không chết được
gửi bởi Liên Nhu - Thứ 7 Tháng 12 16, 2017 9:35 am
3 Trả lời
729 Xem
gửi bởi Orion
Thứ 5 Tháng 2 01, 2018 5:56 pm
 Căn nhà ma
gửi bởi Tịnh Duyên - Thứ 3 Tháng 1 30, 2018 3:54 pm
0 Trả lời
148 Xem
gửi bởi Tịnh Duyên
Thứ 3 Tháng 1 30, 2018 3:54 pm
 Chuyện tâm linh của gia đình Tú
gửi bởi Hà nghĩa - Chủ nhật Tháng 1 28, 2018 11:14 pm
0 Trả lời
183 Xem
gửi bởi Hà nghĩa
Chủ nhật Tháng 1 28, 2018 11:14 pm
 Nguyên Ân xin đóng góp thêm một vài câu chuyện
gửi bởi Nguyên Ân - Thứ 5 Tháng 1 25, 2018 11:35 am
0 Trả lời
164 Xem
gửi bởi Nguyên Ân
Thứ 5 Tháng 1 25, 2018 11:35 am
 Bị nhập
gửi bởi Hoang_godalat - Thứ 4 Tháng 1 24, 2018 10:17 pm
0 Trả lời
167 Xem
gửi bởi Hoang_godalat
Thứ 4 Tháng 1 24, 2018 10:17 pm
 Chuyện tâm linh của Liên
gửi bởi muathu - Thứ 3 Tháng 1 23, 2018 10:27 pm
0 Trả lời
126 Xem
gửi bởi muathu
Thứ 3 Tháng 1 23, 2018 10:27 pm
 Vong báo mộng không thể vào nhà
gửi bởi thachanhhong - Thứ 3 Tháng 1 23, 2018 11:20 am
0 Trả lời
295 Xem
gửi bởi thachanhhong
Thứ 3 Tháng 1 23, 2018 11:20 am
 Chuyện tâm linh của chị Vân
gửi bởi hoasenhong - Chủ nhật Tháng 1 21, 2018 1:52 pm
0 Trả lời
165 Xem
gửi bởi hoasenhong
Chủ nhật Tháng 1 21, 2018 1:52 pm
 Những chuyện huyền bí của bác sĩ Ân
gửi bởi Tuệ Tâm - Thứ 6 Tháng 1 19, 2018 9:16 am
0 Trả lời
206 Xem
gửi bởi Tuệ Tâm
Thứ 6 Tháng 1 19, 2018 9:16 am
 Vô thần thành hữu thần
gửi bởi muathu - Chủ nhật Tháng 1 14, 2018 4:24 pm
0 Trả lời
235 Xem
gửi bởi muathu
Chủ nhật Tháng 1 14, 2018 4:24 pm
 Bị nhập - lật đổ bàn thờ Chúa
gửi bởi Tịnh Duyên - Thứ 2 Tháng 1 08, 2018 9:22 am
0 Trả lời
254 Xem
gửi bởi Tịnh Duyên
Thứ 2 Tháng 1 08, 2018 9:22 am
 "Tao ở đây chứ đâu!" (Tìm mộ)
gửi bởi Huệ Giác Nguyên - Thứ 7 Tháng 1 06, 2018 8:12 am
0 Trả lời
293 Xem
gửi bởi Huệ Giác Nguyên
Thứ 7 Tháng 1 06, 2018 8:12 am
 Quả báo nhãn tiền
gửi bởi taomeo - Thứ 6 Tháng 1 05, 2018 2:42 pm
2 Trả lời
665 Xem
gửi bởi Tâm Tịnh
Thứ 6 Tháng 1 05, 2018 7:27 pm
 Chuyện của An
gửi bởi Boikhuonganh - Thứ 6 Tháng 1 05, 2018 10:43 am
0 Trả lời
177 Xem
gửi bởi Boikhuonganh
Thứ 6 Tháng 1 05, 2018 10:43 am
 Chuyện huyền bí của anh rể
gửi bởi nhibap - Chủ nhật Tháng 12 31, 2017 9:54 pm
0 Trả lời
213 Xem
gửi bởi nhibap
Chủ nhật Tháng 12 31, 2017 9:54 pm
 Câu chuyện mầu nhiệm về cô đồng Nhương
gửi bởi MinhThanh - Thứ 4 Tháng 12 06, 2017 2:04 pm
3 Trả lời
1049 Xem
gửi bởi MinhThanh
Thứ 6 Tháng 12 15, 2017 8:09 am
 Vong người đàn bà chết trôi
gửi bởi Liên Nhu - Thứ 6 Tháng 12 08, 2017 11:27 am
0 Trả lời
338 Xem
gửi bởi Liên Nhu
Thứ 6 Tháng 12 08, 2017 11:27 am
 Vong đòi nợ
gửi bởi Liên Nhu - Thứ 6 Tháng 12 08, 2017 10:49 am
0 Trả lời
243 Xem
gửi bởi Liên Nhu
Thứ 6 Tháng 12 08, 2017 10:49 am
 Vong thèm ăn bưởi
gửi bởi Liên Nhu - Thứ 6 Tháng 12 01, 2017 3:56 pm
0 Trả lời
225 Xem
gửi bởi Liên Nhu
Thứ 6 Tháng 12 01, 2017 3:56 pm
 Sống phải có đức tin
gửi bởi Mack - Thứ 4 Tháng 11 29, 2017 9:55 pm
0 Trả lời
259 Xem
gửi bởi Mack
Thứ 4 Tháng 11 29, 2017 9:55 pm
 Vong ông nội
gửi bởi titoay - Thứ 4 Tháng 11 29, 2017 9:31 pm
0 Trả lời
171 Xem
gửi bởi titoay
Thứ 4 Tháng 11 29, 2017 9:31 pm
 Ông nội về thăm cháu
gửi bởi Liên Nhu - Thứ 4 Tháng 11 29, 2017 4:24 pm
0 Trả lời
160 Xem
gửi bởi Liên Nhu
Thứ 4 Tháng 11 29, 2017 4:24 pm
 Thoát chết ở biển Vũng Tàu
gửi bởi Mack - Thứ 3 Tháng 11 21, 2017 2:08 pm
0 Trả lời
259 Xem
gửi bởi Mack
Thứ 3 Tháng 11 21, 2017 2:08 pm
 Bà Thủy phạt
gửi bởi Hoang_godalat - Thứ 4 Tháng 11 15, 2017 12:53 pm
0 Trả lời
593 Xem
gửi bởi Hoang_godalat
Thứ 4 Tháng 11 15, 2017 12:53 pm
 Khỏi bệnh viêm xoang khô
gửi bởi Hoang_godalat - Thứ 2 Tháng 11 13, 2017 1:44 pm
0 Trả lời
445 Xem
gửi bởi Hoang_godalat
Thứ 2 Tháng 11 13, 2017 1:44 pm
 Cái chết của ông thầy cúng
gửi bởi Tiểu Coca - Thứ 4 Tháng 10 25, 2017 12:00 pm
2 Trả lời
1799 Xem
gửi bởi Phúc Lâm
Thứ 2 Tháng 11 06, 2017 4:52 pm
 MỘT TRƯỜNG HỢP VONG NHẬP
gửi bởi Boikhuonganh - Thứ 3 Tháng 10 17, 2017 8:04 pm
0 Trả lời
607 Xem
gửi bởi Boikhuonganh
Thứ 3 Tháng 10 17, 2017 8:04 pm
 Thần Hoàng Làng phạt tội trộm đồ của Đình
gửi bởi MinhThanh - Thứ 3 Tháng 3 29, 2016 5:03 pm
0 Trả lời
943 Xem
gửi bởi MinhThanh
Thứ 3 Tháng 3 29, 2016 5:03 pm
 Chết đi sống lại
gửi bởi Hienvinh - Thứ 6 Tháng 1 08, 2016 4:08 pm
0 Trả lời
525 Xem
gửi bởi Hienvinh
Thứ 6 Tháng 1 08, 2016 4:08 pm
 Ông địa linh thiêng
gửi bởi phuongha - Thứ 6 Tháng 1 08, 2016 3:32 pm
0 Trả lời
611 Xem
gửi bởi phuongha
Thứ 6 Tháng 1 08, 2016 3:32 pm
 Chuyện cô Mười
gửi bởi Minh Hoàng - Chủ nhật Tháng 5 18, 2014 10:34 pm
0 Trả lời
1426 Xem
gửi bởi Minh Hoàng
Chủ nhật Tháng 5 18, 2014 10:34 pm
 ::: Ba hồn - Bảy vía trong con heo bông
gửi bởi An Huệ - Thứ 6 Tháng 6 26, 2009 9:47 pm
0 Trả lời
3206 Xem
gửi bởi An Huệ
Thứ 6 Tháng 6 26, 2009 9:47 pm
 Ếm và giải ếm
gửi bởi Apollo - Thứ 3 Tháng 11 25, 2008 7:54 am
1 Trả lời
661 Xem
gửi bởi Kylin
Thứ 7 Tháng 12 13, 2008 1:33 pm
 Bị ông địa phạt
gửi bởi IrisPhuong - Thứ 3 Tháng 11 11, 2008 10:23 am
0 Trả lời
410 Xem
gửi bởi IrisPhuong
Thứ 3 Tháng 11 11, 2008 10:23 am