Thơ Thần linh ban
9 Chủ đề
27 Bài viết
gửi bởi Hải Âu
Thứ 5 Tháng 2 22, 2018 2:37 pm
 Quyền năng của bổn phái
gửi bởi Tiểu Long Nữ - Thứ 6 Tháng 1 13, 2017 5:17 am
9 Trả lời
4770 Xem
gửi bởi Khiết Tâm
Thứ 4 Tháng 2 14, 2018 6:33 am
 Vị độ vô hình dạy maysang qua ấn tâm
gửi bởi maysang - Thứ 5 Tháng 1 11, 2018 1:23 pm
0 Trả lời
432 Xem
gửi bởi maysang
Thứ 5 Tháng 1 11, 2018 1:23 pm
 Chư vị mở quá khứ kiếp động viên những lúc gặp khó khăn.
gửi bởi dieuthong50 - Thứ 3 Tháng 1 09, 2018 7:52 am
0 Trả lời
521 Xem
gửi bởi dieuthong50
Thứ 3 Tháng 1 09, 2018 7:52 am
 Vị độ dạy Thiện Nhi
gửi bởi Thiện Nhi - Thứ 6 Tháng 9 29, 2017 11:10 am
2 Trả lời
1438 Xem
gửi bởi Thiện Nhi
Thứ 6 Tháng 12 15, 2017 9:56 pm
 Bài học từ Chư vị độ
gửi bởi conmeoden - Thứ 5 Tháng 12 07, 2017 6:55 pm
0 Trả lời
606 Xem
gửi bởi conmeoden
Thứ 5 Tháng 12 07, 2017 6:55 pm
 Của cải đổi Phước Đức
1, 2 gửi bởi Triệu Hiếu - Thứ 5 Tháng 1 26, 2017 8:18 am
17 Trả lời
7885 Xem
gửi bởi pumpkin
Thứ 5 Tháng 12 07, 2017 1:01 pm
 Được nhắc nhở tu học tự giác, chuyên cần
gửi bởi Hasu - Thứ 5 Tháng 11 30, 2017 2:25 pm
1 Trả lời
682 Xem
gửi bởi Cô Phong Đỉnh
Thứ 3 Tháng 12 05, 2017 2:50 pm
 ::: Vô tận đăng của Đức Sư tổ Triệu Phước
1, 2 gửi bởi Triệu Hiếu - Thứ 4 Tháng 11 15, 2017 2:00 pm
11 Trả lời
4914 Xem
gửi bởi Liên Nhu
Thứ 6 Tháng 12 01, 2017 10:47 am
 Được vị độ dạy
gửi bởi Hải Âu - Thứ 5 Tháng 11 23, 2017 9:23 am
0 Trả lời
581 Xem
gửi bởi Hải Âu
Thứ 5 Tháng 11 23, 2017 9:23 am
 Vị độ dạy bài khấn
gửi bởi hello89 - Chủ nhật Tháng 10 15, 2017 2:21 pm
3 Trả lời
2054 Xem
gửi bởi Khiết Tâm
Thứ 3 Tháng 10 31, 2017 8:41 pm
 Thánh thần có vô số hoá thân
gửi bởi Hoang_godalat - Thứ 7 Tháng 12 31, 2016 11:22 pm
2 Trả lời
733 Xem
gửi bởi Tỉnh Ngộ
Chủ nhật Tháng 10 22, 2017 4:33 am
 Thầy dạy về sự vận hành của vũ trụ-chương U Minh thế giới
gửi bởi Hoàng Mẫn - Thứ 3 Tháng 3 14, 2017 9:13 pm
4 Trả lời
5193 Xem
gửi bởi Tỉnh Ngộ
Thứ 5 Tháng 10 19, 2017 3:16 pm
 Bài học kinh sách của cổ nhân từ vị độ vô hình *
1, 2 gửi bởi Triệu Hiếu - Thứ 3 Tháng 9 19, 2017 1:34 pm
18 Trả lời
6270 Xem
gửi bởi Ennho
Thứ 5 Tháng 10 12, 2017 10:51 pm
 Vị độ dạy Triệu Thông
1, 2 gửi bởi Triệu Thông - Thứ 6 Tháng 8 18, 2017 10:53 am
10 Trả lời
2765 Xem
gửi bởi Hoang_godalat
Thứ 6 Tháng 9 29, 2017 1:14 pm
 Vị độ dạy thêm về nguyên tắc công bằng
gửi bởi Khiết Tâm - Chủ nhật Tháng 9 17, 2017 7:27 am
0 Trả lời
1130 Xem
gửi bởi Khiết Tâm
Chủ nhật Tháng 9 17, 2017 7:27 am
 Vị độ dạy về phúc phận
1, 2, 3 gửi bởi Triệu Thông - Thứ 6 Tháng 12 30, 2016 9:14 am
20 Trả lời
10655 Xem
gửi bởi huyenthanh178
Thứ 5 Tháng 9 14, 2017 3:29 pm
 Nghiệp "Tiền" đi với "Phá hoại"
1, 2 gửi bởi Triệu Thông - Chủ nhật Tháng 6 18, 2017 1:14 pm
18 Trả lời
8054 Xem
gửi bởi Nampt
Thứ 4 Tháng 9 13, 2017 6:41 pm
 Re: Báo cáo quá trình tu học của Khiết Tâm
1, 2, 3, 4 gửi bởi Khiết Tâm - Thứ 3 Tháng 8 16, 2016 11:20 pm
33 Trả lời
2838 Xem
gửi bởi Sơn Ca
Thứ 4 Tháng 9 13, 2017 1:03 pm
 Giấc mơ vị độ nhắc cúng dường
gửi bởi băng nguyễn - Thứ 5 Tháng 8 17, 2017 9:57 am
1 Trả lời
1163 Xem
gửi bởi silvia
Thứ 7 Tháng 8 19, 2017 3:28 am
 Bị đoản mạng vì xem thường Thần Thánh
gửi bởi Khiết Tâm - Thứ 4 Tháng 8 09, 2017 11:01 pm
1 Trả lời
1614 Xem
gửi bởi Phúc Lâm
Thứ 5 Tháng 8 10, 2017 3:00 pm
 Cái "tôi"
gửi bởi uyên linh - Thứ 7 Tháng 6 03, 2017 10:10 am
1 Trả lời
962 Xem
gửi bởi Minh Phương
Thứ 2 Tháng 8 07, 2017 7:35 pm
 Vị độ dạy về công năng đặc dị
gửi bởi Triệu Hiếu - Thứ 4 Tháng 8 02, 2017 12:32 pm
5 Trả lời
3055 Xem
gửi bởi NT_Thanh
Thứ 2 Tháng 8 07, 2017 1:51 am
 Xin cho đạo pháp trường tồn
gửi bởi Triệu Hiếu - Thứ 6 Tháng 7 28, 2017 8:26 am
2 Trả lời
1622 Xem
gửi bởi MinhThanh
Thứ 7 Tháng 7 29, 2017 1:46 pm
 Bài học từ vị độ vô hình
gửi bởi Nguyên Ân - Thứ 3 Tháng 7 18, 2017 1:47 pm
2 Trả lời
1856 Xem
gửi bởi Khiết Tâm
Thứ 4 Tháng 7 19, 2017 4:55 am
 Vị độ dạy về 89 Tùy Cầu Tức Đắc
gửi bởi Triệu Hiếu - Thứ 2 Tháng 1 30, 2017 4:05 am
9 Trả lời
5955 Xem
gửi bởi Huệ Giác Nguyên
Thứ 6 Tháng 6 09, 2017 2:57 am
 Tiền và quyền
gửi bởi Triệu Hiếu - Thứ 3 Tháng 6 06, 2017 2:12 pm
2 Trả lời
2444 Xem
gửi bởi ThuanThien
Thứ 3 Tháng 6 06, 2017 10:33 pm
 Bài học không quá tin người
gửi bởi Hoang_godalat - Thứ 4 Tháng 3 29, 2017 11:50 pm
3 Trả lời
396 Xem
gửi bởi Nhân Duyên
Thứ 3 Tháng 5 23, 2017 10:27 am
 Bài giảng của Thánh Thần về MTTĐ
gửi bởi uyên linh - Thứ 4 Tháng 3 29, 2017 11:01 am
1 Trả lời
2038 Xem
gửi bởi Hạnh Thiện
Thứ 6 Tháng 4 07, 2017 1:41 pm
 Vị độ dạy về vấn đề Tu Học
gửi bởi Hoang_godalat - Chủ nhật Tháng 12 11, 2016 11:45 pm
5 Trả lời
598 Xem
gửi bởi Tuệ San
Thứ 7 Tháng 4 01, 2017 11:29 pm
 Vị độ dạy Hoang_godalat
1, 2, 3 gửi bởi Hoang_godalat - Thứ 4 Tháng 11 23, 2016 10:11 pm
25 Trả lời
3371 Xem
gửi bởi Hoang_godalat
Thứ 4 Tháng 3 08, 2017 10:44 am
 Phép quán đảnh và thần lực gia trì
gửi bởi Triệu Hiếu - Thứ 3 Tháng 12 06, 2016 10:05 am
5 Trả lời
4770 Xem
gửi bởi Nguyễn Minh
Chủ nhật Tháng 2 26, 2017 11:56 pm
 Vị độ dạy về Cúng Dường
gửi bởi Hoang_godalat - Thứ 4 Tháng 12 14, 2016 11:42 pm
7 Trả lời
746 Xem
gửi bởi dieungo
Thứ 5 Tháng 2 16, 2017 9:18 am
 Vị độ dạy về Cờ bạc
gửi bởi Hoang_godalat - Thứ 3 Tháng 12 27, 2016 11:49 pm
3 Trả lời
313 Xem
gửi bởi Hương Bình
Thứ 7 Tháng 2 11, 2017 1:17 am
 Vị độ dạy về Trúng Số
gửi bởi Hoang_godalat - Thứ 4 Tháng 12 21, 2016 8:08 pm
1 Trả lời
274 Xem
gửi bởi hanhphuc
Thứ 6 Tháng 12 23, 2016 10:21 am
 Nghèo không đấu với giàu?
gửi bởi Hoang_godalat - Thứ 3 Tháng 12 13, 2016 9:09 pm
1 Trả lời
377 Xem
gửi bởi Mẫn Hy Vương
Thứ 4 Tháng 12 14, 2016 5:08 pm