Thơ Thần linh ban
30 Chủ đề
102 Bài viết
gửi bởi Phúc Minh
Thứ 3 Tháng 2 19, 2019 1:15 pm
 Vị độ dạy về công ơn Đức Sư Tổ, Đức Thầy
gửi bởi Trọng Đức - Thứ 5 Tháng 2 07, 2019 8:15 am
0 Trả lời
304 Xem
gửi bởi Trọng Đức
Thứ 5 Tháng 2 07, 2019 8:15 am
 Vị độ ban thơ nhắc nhở học đạo
gửi bởi Nguyên Thanh - Thứ 4 Tháng 1 02, 2019 9:16 pm
0 Trả lời
394 Xem
gửi bởi Nguyên Thanh
Thứ 4 Tháng 1 02, 2019 9:16 pm
 Quyền năng của bổn phái
1, 2 gửi bởi Tiểu Long Nữ - Thứ 6 Tháng 1 13, 2017 5:17 am
10 Trả lời
8889 Xem
gửi bởi Thienluong
Thứ 7 Tháng 12 22, 2018 3:20 pm
 Được vị độ dạy
gửi bởi thienthanh - Thứ 3 Tháng 12 11, 2018 11:20 am
0 Trả lời
540 Xem
gửi bởi thienthanh
Thứ 3 Tháng 12 11, 2018 11:20 am
 Bị phạt vì mê chơi game
1, 2, 3, 4 gửi bởi Triệu Hiếu - Thứ 3 Tháng 11 28, 2017 11:56 pm
32 Trả lời
13028 Xem
gửi bởi Nam_Liberty
Thứ 3 Tháng 11 06, 2018 2:53 am
 Vị độ dạy Triệu Thông
1, 2 gửi bởi Triệu Thông - Thứ 6 Tháng 8 18, 2017 10:53 am
17 Trả lời
8853 Xem
gửi bởi tambinhan
Thứ 6 Tháng 8 17, 2018 10:33 pm
 Vị độ dạy về Mật Pháp Thiên Đình
gửi bởi Triệu Hiếu - Thứ 4 Tháng 8 01, 2018 5:07 am
2 Trả lời
3103 Xem
gửi bởi Ennho
Thứ 6 Tháng 8 03, 2018 10:54 am
 Vị độ dạy về Cờ bạc
gửi bởi Hoang_godalat - Thứ 3 Tháng 12 27, 2016 11:49 pm
5 Trả lời
1948 Xem
gửi bởi Thiện Nhẫn
Thứ 3 Tháng 7 31, 2018 1:38 pm
 Bài học hình ảnh: Sự may mắn?
gửi bởi NhienNhien - Thứ 5 Tháng 6 07, 2018 9:19 am
2 Trả lời
2207 Xem
gửi bởi caotuan
Thứ 4 Tháng 7 11, 2018 5:53 pm
 Đường Đạo
gửi bởi NhienNhien - Thứ 6 Tháng 6 29, 2018 4:00 pm
0 Trả lời
873 Xem
gửi bởi NhienNhien
Thứ 6 Tháng 6 29, 2018 4:00 pm
 ::: Vô tận đăng của Đức Sư tổ Triệu Phước
1, 2 gửi bởi Triệu Hiếu - Thứ 4 Tháng 11 15, 2017 2:00 pm
12 Trả lời
9771 Xem
gửi bởi Dieuphap
Thứ 3 Tháng 5 15, 2018 3:24 pm
 Vị độ dạy về Lá Thiên Thơ
gửi bởi hello89 - Thứ 7 Tháng 4 07, 2018 7:41 am
1 Trả lời
2627 Xem
gửi bởi Khiết Tâm
Chủ nhật Tháng 4 08, 2018 5:54 am
 Bài học về "Mật Tông Thiên Đình"
gửi bởi Triệu Lạc - Thứ 5 Tháng 3 22, 2018 7:04 am
2 Trả lời
3245 Xem
gửi bởi linhmy
Thứ 5 Tháng 4 05, 2018 9:14 am
 Ngọn Hải đăng giữa biển
gửi bởi linhmy - Thứ 5 Tháng 3 29, 2018 3:46 pm
0 Trả lời
783 Xem
gửi bởi linhmy
Thứ 5 Tháng 3 29, 2018 3:46 pm
 Vị độ dạy về phúc phận
1, 2, 3 gửi bởi Triệu Thông - Thứ 6 Tháng 12 30, 2016 9:14 am
21 Trả lời
17342 Xem
gửi bởi hikaru
Thứ 2 Tháng 3 19, 2018 9:20 am
 Vị độ dạy Hoang_godalat
1, 2, 3 gửi bởi Hoang_godalat - Thứ 4 Tháng 11 23, 2016 10:11 pm
26 Trả lời
11194 Xem
gửi bởi Hoang_godalat
Chủ nhật Tháng 2 25, 2018 11:42 pm
 Con người sinh ra là một chiến binh
gửi bởi Triệu Lạc - Thứ 4 Tháng 1 31, 2018 1:45 pm
7 Trả lời
5585 Xem
gửi bởi Vanbaby84
Thứ 5 Tháng 2 15, 2018 12:53 pm
 Cách thờ kính Thượng Đế cao nhất
gửi bởi Triệu Lạc - Thứ 5 Tháng 2 08, 2018 12:44 pm
0 Trả lời
1760 Xem
gửi bởi Triệu Lạc
Thứ 5 Tháng 2 08, 2018 12:44 pm
 Vị độ dạy cúng ông Táo
gửi bởi Khiết Tâm - Thứ 5 Tháng 2 08, 2018 5:34 am
0 Trả lời
1715 Xem
gửi bởi Khiết Tâm
Thứ 5 Tháng 2 08, 2018 5:34 am
 :::Vị độ dạy về linh hồn
gửi bởi SenNganCanh - Thứ 2 Tháng 12 18, 2017 10:55 pm
2 Trả lời
3353 Xem
gửi bởi Mack
Thứ 6 Tháng 1 12, 2018 4:57 pm
 Vị độ vô hình dạy maysang qua ấn tâm
gửi bởi maysang - Thứ 5 Tháng 1 11, 2018 1:23 pm
0 Trả lời
1027 Xem
gửi bởi maysang
Thứ 5 Tháng 1 11, 2018 1:23 pm
 Chư vị mở quá khứ kiếp động viên những lúc gặp khó khăn.
gửi bởi dieuthong50 - Thứ 3 Tháng 1 09, 2018 7:52 am
0 Trả lời
1291 Xem
gửi bởi dieuthong50
Thứ 3 Tháng 1 09, 2018 7:52 am
 Vị độ dạy Tuệ San và Chấn Nhi
gửi bởi Tuệ San - Thứ 3 Tháng 12 26, 2017 3:24 pm
0 Trả lời
1046 Xem
gửi bởi Tuệ San
Thứ 3 Tháng 12 26, 2017 3:24 pm
 Bài học chư vị độ cho câu chú
gửi bởi Khiết Tâm - Thứ 3 Tháng 12 19, 2017 2:13 pm
1 Trả lời
2391 Xem
gửi bởi Thiện Nhẫn
Thứ 6 Tháng 12 22, 2017 11:37 am
 Vị độ dạy Thiện Nhi
gửi bởi Thiện Nhi - Thứ 6 Tháng 9 29, 2017 11:10 am
2 Trả lời
2546 Xem
gửi bởi Thiện Nhi
Thứ 6 Tháng 12 15, 2017 9:56 pm
 Bài học nguyên tắc thi ân
gửi bởi Khiết Tâm - Thứ 3 Tháng 12 05, 2017 12:40 am
1 Trả lời
2379 Xem
gửi bởi Phù-Dung
Chủ nhật Tháng 12 10, 2017 5:01 pm
 Bài học từ Chư vị độ
gửi bởi conmeoden - Thứ 5 Tháng 12 07, 2017 6:55 pm
0 Trả lời
1094 Xem
gửi bởi conmeoden
Thứ 5 Tháng 12 07, 2017 6:55 pm
 Của cải đổi Phước Đức
1, 2 gửi bởi Triệu Hiếu - Thứ 5 Tháng 1 26, 2017 8:18 am
17 Trả lời
11586 Xem
gửi bởi pumpkin
Thứ 5 Tháng 12 07, 2017 1:01 pm
 Được nhắc nhở tu học tự giác, chuyên cần
gửi bởi Hasu - Thứ 5 Tháng 11 30, 2017 2:25 pm
1 Trả lời
1452 Xem
gửi bởi Cô Phong Đỉnh
Thứ 3 Tháng 12 05, 2017 2:50 pm
 Được vị độ dạy
gửi bởi Hải Âu - Thứ 5 Tháng 11 23, 2017 9:23 am
0 Trả lời
1081 Xem
gửi bởi Hải Âu
Thứ 5 Tháng 11 23, 2017 9:23 am
 Vị độ dạy bài khấn
gửi bởi hello89 - Chủ nhật Tháng 10 15, 2017 2:21 pm
3 Trả lời
3283 Xem
gửi bởi Khiết Tâm
Thứ 3 Tháng 10 31, 2017 8:41 pm
 Thánh thần có vô số hoá thân
gửi bởi Hoang_godalat - Thứ 7 Tháng 12 31, 2016 11:22 pm
2 Trả lời
1611 Xem
gửi bởi Tỉnh Ngộ
Chủ nhật Tháng 10 22, 2017 4:33 am
 Thầy dạy về sự vận hành của vũ trụ-chương U Minh thế giới
gửi bởi Hoàng Mẫn - Thứ 3 Tháng 3 14, 2017 9:13 pm
4 Trả lời
7095 Xem
gửi bởi Tỉnh Ngộ
Thứ 5 Tháng 10 19, 2017 3:16 pm
 Bài học kinh sách của cổ nhân từ vị độ vô hình *
1, 2 gửi bởi Triệu Hiếu - Thứ 3 Tháng 9 19, 2017 1:34 pm
18 Trả lời
10404 Xem
gửi bởi Ennho
Thứ 5 Tháng 10 12, 2017 10:51 pm
 Vị độ dạy thêm về nguyên tắc công bằng
gửi bởi Khiết Tâm - Chủ nhật Tháng 9 17, 2017 7:27 am
0 Trả lời
1920 Xem
gửi bởi Khiết Tâm
Chủ nhật Tháng 9 17, 2017 7:27 am
 Nghiệp "Tiền" đi với "Phá hoại"
1, 2 gửi bởi Triệu Thông - Chủ nhật Tháng 6 18, 2017 1:14 pm
18 Trả lời
12540 Xem
gửi bởi Nampt
Thứ 4 Tháng 9 13, 2017 6:41 pm
 Vị độ dạy Khiết Tâm
1, 2, 3, 4 gửi bởi Khiết Tâm - Thứ 3 Tháng 8 16, 2016 11:20 pm
33 Trả lời
7295 Xem
gửi bởi Sơn Ca
Thứ 4 Tháng 9 13, 2017 1:03 pm
 Giấc mơ vị độ nhắc cúng dường
gửi bởi băng nguyễn - Thứ 5 Tháng 8 17, 2017 9:57 am
1 Trả lời
1887 Xem
gửi bởi silvia
Thứ 7 Tháng 8 19, 2017 3:28 am
 Bị đoản mạng vì xem thường Thần Thánh
gửi bởi Khiết Tâm - Thứ 4 Tháng 8 09, 2017 11:01 pm
1 Trả lời
2675 Xem
gửi bởi Phúc Lâm
Thứ 5 Tháng 8 10, 2017 3:00 pm
 Bài học không quá tin người
gửi bởi Hoang_godalat - Thứ 4 Tháng 3 29, 2017 11:50 pm
5 Trả lời
1825 Xem
gửi bởi Harry
Thứ 3 Tháng 8 08, 2017 11:14 am
 Cái "tôi"
gửi bởi uyên linh - Thứ 7 Tháng 6 03, 2017 10:10 am
1 Trả lời
1715 Xem
gửi bởi Minh Phương
Thứ 2 Tháng 8 07, 2017 7:35 pm
 Vị độ dạy về công năng đặc dị
gửi bởi Triệu Hiếu - Thứ 4 Tháng 8 02, 2017 12:32 pm
5 Trả lời
5289 Xem
gửi bởi NT_Thanh
Thứ 2 Tháng 8 07, 2017 1:51 am
 Xin cho đạo pháp trường tồn
gửi bởi Triệu Hiếu - Thứ 6 Tháng 7 28, 2017 8:26 am
2 Trả lời
2526 Xem
gửi bởi MinhThanh
Thứ 7 Tháng 7 29, 2017 1:46 pm
 Bài học từ vị độ vô hình
gửi bởi Nguyên Ân - Thứ 3 Tháng 7 18, 2017 1:47 pm
2 Trả lời
2544 Xem
gửi bởi Khiết Tâm
Thứ 4 Tháng 7 19, 2017 4:55 am
 Vị độ dạy về 89 Tùy Cầu Tức Đắc
gửi bởi Triệu Hiếu - Thứ 2 Tháng 1 30, 2017 4:05 am
9 Trả lời
8427 Xem
gửi bởi Huệ Giác Nguyên
Thứ 6 Tháng 6 09, 2017 2:57 am
 Tiền và quyền
gửi bởi Triệu Hiếu - Thứ 3 Tháng 6 06, 2017 2:12 pm
2 Trả lời
3588 Xem
gửi bởi ThuanThien
Thứ 3 Tháng 6 06, 2017 10:33 pm
 Bài giảng của Thánh Thần về MTTĐ
gửi bởi uyên linh - Thứ 4 Tháng 3 29, 2017 11:01 am
1 Trả lời
2718 Xem
gửi bởi Hạnh Thiện
Thứ 6 Tháng 4 07, 2017 1:41 pm
 Vị độ dạy về vấn đề Tu Học
gửi bởi Hoang_godalat - Chủ nhật Tháng 12 11, 2016 11:45 pm
5 Trả lời
2200 Xem
gửi bởi Tuệ San
Thứ 7 Tháng 4 01, 2017 11:29 pm
 Phép quán đảnh và thần lực gia trì
gửi bởi Triệu Hiếu - Thứ 3 Tháng 12 06, 2016 10:05 am
5 Trả lời
6686 Xem
gửi bởi Nguyễn Minh
Chủ nhật Tháng 2 26, 2017 11:56 pm
 Vị độ dạy về Cúng Dường
gửi bởi Hoang_godalat - Thứ 4 Tháng 12 14, 2016 11:42 pm
7 Trả lời
2664 Xem
gửi bởi dieungo
Thứ 5 Tháng 2 16, 2017 9:18 am