Your experiences during initiation, and thereafter ...
 Thông báo ngưng dạy đạo trên diễn đàn
gửi bởi VTHB - Thứ 7 Tháng 5 18, 2019 2:31 pm
0 Trả lời
1850 Xem
gửi bởi VTHB
Thứ 7 Tháng 5 18, 2019 2:31 pm
 Thông báo việc chấm dứt phổ biến bài kệ
gửi bởi VTHB - Thứ 5 Tháng 5 16, 2019 1:26 pm
0 Trả lời
1178 Xem
gửi bởi VTHB
Thứ 5 Tháng 5 16, 2019 1:26 pm
 My Dragons Gods
gửi bởi thachanhtrang - Thứ 3 Tháng 2 28, 2012 2:17 pm
2 Trả lời
1892 Xem
gửi bởi thachanhtrang
Thứ 4 Tháng 3 07, 2012 6:37 am
 An Amazing Initiation Rite!
gửi bởi ngocxuan - Chủ nhật Tháng 2 12, 2012 6:11 am
1 Trả lời
1809 Xem
gửi bởi Bạn đạo
Thứ 3 Tháng 2 21, 2012 7:21 am
 Happy New Year 2012
gửi bởi Bạn đạo - Thứ 5 Tháng 1 26, 2012 6:22 am
0 Trả lời
1231 Xem
gửi bởi Bạn đạo
Thứ 5 Tháng 1 26, 2012 6:22 am
 Memoir no. 1
gửi bởi Minh Hoàng - Thứ 2 Tháng 1 09, 2012 12:58 pm
0 Trả lời
1275 Xem
gửi bởi Minh Hoàng
Thứ 2 Tháng 1 09, 2012 12:58 pm
 A teaching from the Earth_God
gửi bởi ngocan - Thứ 7 Tháng 9 03, 2011 1:40 pm
1 Trả lời
1985 Xem
gửi bởi xiaobaiyun
Thứ 3 Tháng 10 25, 2011 12:51 am
 Speaking to the dead
gửi bởi Pearly_snow - Thứ 5 Tháng 10 06, 2011 4:28 pm
1 Trả lời
1683 Xem
gửi bởi Pearly_snow
Thứ 6 Tháng 10 07, 2011 1:54 am
 My affinity with Secret Buddhism
gửi bởi Pearly_snow - Thứ 6 Tháng 9 02, 2011 2:27 pm
0 Trả lời
1348 Xem
gửi bởi Pearly_snow
Thứ 6 Tháng 9 02, 2011 2:27 pm
 Initiation experience
gửi bởi harrybhappy - Thứ 3 Tháng 8 30, 2011 11:41 am
0 Trả lời
1331 Xem
gửi bởi harrybhappy
Thứ 3 Tháng 8 30, 2011 11:41 am
 Mysterious experiences of Hang 11 years old
gửi bởi Pearly_snow - Thứ 6 Tháng 8 19, 2011 2:08 pm
0 Trả lời
1495 Xem
gửi bởi Pearly_snow
Thứ 6 Tháng 8 19, 2011 2:08 pm
 Initiation Experience...
gửi bởi rsalazar - Thứ 7 Tháng 3 20, 2010 10:41 am
3 Trả lời
3170 Xem
gửi bởi Sword
Thứ 2 Tháng 8 01, 2011 10:35 pm
 A vision of Buddha by a 9-year-old
gửi bởi ngocan - Chủ nhật Tháng 7 10, 2011 2:49 pm
1 Trả lời
1749 Xem
gửi bởi ngocan
Thứ 5 Tháng 7 14, 2011 2:22 pm
 An Insight into the Nether realm
gửi bởi ngocan - Thứ 4 Tháng 7 06, 2011 5:59 am
1 Trả lời
1921 Xem
gửi bởi ngocan
Thứ 4 Tháng 7 13, 2011 7:30 am
 Comfort from the Holy Spirit
gửi bởi Metzli - Chủ nhật Tháng 6 12, 2011 3:05 pm
1 Trả lời
1881 Xem
gửi bởi Metzli
Thứ 4 Tháng 6 29, 2011 5:28 am
 Landslide at ancestral tombs
gửi bởi xuanninh - Thứ 2 Tháng 6 27, 2011 12:05 pm
0 Trả lời
1187 Xem
gửi bởi xuanninh
Thứ 2 Tháng 6 27, 2011 12:05 pm
 The Initiation rite for my deceased grandpa
gửi bởi ngocan - Thứ 3 Tháng 6 21, 2011 6:32 pm
0 Trả lời
1298 Xem
gửi bởi ngocan
Thứ 3 Tháng 6 21, 2011 6:32 pm
 My affinity with Secret Buddhism
gửi bởi ngocan - Thứ 4 Tháng 6 15, 2011 4:44 pm
0 Trả lời
1270 Xem
gửi bởi ngocan
Thứ 4 Tháng 6 15, 2011 4:44 pm
 Astral traveling into past life
gửi bởi quangloc-taichinh - Thứ 3 Tháng 6 14, 2011 3:45 am
0 Trả lời
1293 Xem
gửi bởi quangloc-taichinh
Thứ 3 Tháng 6 14, 2011 3:45 am
 My encounter with Amitabha buddha
gửi bởi ngocan - Thứ 6 Tháng 6 10, 2011 9:07 pm
0 Trả lời
1191 Xem
gửi bởi ngocan
Thứ 6 Tháng 6 10, 2011 9:07 pm
 Spiritual Experiences
gửi bởi xiaobaiyun - Thứ 6 Tháng 12 25, 2009 2:59 am
7 Trả lời
6394 Xem
gửi bởi xiaobaiyun
Thứ 6 Tháng 5 20, 2011 5:39 am
 Tormented by the Spirits
gửi bởi dieungo - Thứ 3 Tháng 5 10, 2011 3:40 am
0 Trả lời
1324 Xem
gửi bởi dieungo
Thứ 3 Tháng 5 10, 2011 3:40 am
 Receiving the Holy Force after 17 years
gửi bởi ginger - Chủ nhật Tháng 4 24, 2011 11:58 am
0 Trả lời
1390 Xem
gửi bởi ginger
Chủ nhật Tháng 4 24, 2011 11:58 am
 The Mystic School Gate opens to those who knock
gửi bởi Ngọc hảo - Thứ 7 Tháng 4 23, 2011 12:22 pm
0 Trả lời
1301 Xem
gửi bởi Ngọc hảo
Thứ 7 Tháng 4 23, 2011 12:22 pm
 The invisible Teacher accepting a disciple
gửi bởi dieungo - Thứ 4 Tháng 4 13, 2011 5:20 am
0 Trả lời
1348 Xem
gửi bởi dieungo
Thứ 4 Tháng 4 13, 2011 5:20 am
 My Spiritual Journal
gửi bởi DieuChi - Thứ 7 Tháng 4 09, 2011 12:41 pm
0 Trả lời
1290 Xem
gửi bởi DieuChi
Thứ 7 Tháng 4 09, 2011 12:41 pm
 Tormented by the Spirit
gửi bởi donga - Thứ 2 Tháng 4 04, 2011 10:21 am
0 Trả lời
1198 Xem
gửi bởi donga
Thứ 2 Tháng 4 04, 2011 10:21 am
 Experiencing the power of The Five Dharani
gửi bởi tâm liên - Chủ nhật Tháng 3 27, 2011 2:03 pm
0 Trả lời
1537 Xem
gửi bởi tâm liên
Chủ nhật Tháng 3 27, 2011 2:03 pm
 Miraculous Recovery
gửi bởi rain9811 - Thứ 2 Tháng 2 28, 2011 12:37 pm
0 Trả lời
1494 Xem
gửi bởi rain9811
Thứ 2 Tháng 2 28, 2011 12:37 pm
 Spiritual Experiences from Heaven
gửi bởi lotusman - Thứ 5 Tháng 12 02, 2010 2:30 pm
0 Trả lời
1344 Xem
gửi bởi lotusman
Thứ 5 Tháng 12 02, 2010 2:30 pm
 DieuPhuongK’s Mystical experiences
gửi bởi DieuPhuongK - Chủ nhật Tháng 11 21, 2010 9:13 am
0 Trả lời
1237 Xem
gửi bởi DieuPhuongK
Chủ nhật Tháng 11 21, 2010 9:13 am
 A vision of Buddha during Initiation
gửi bởi hongvt - Thứ 2 Tháng 11 01, 2010 11:37 am
2 Trả lời
2103 Xem
gửi bởi Bạn đạo
Thứ 6 Tháng 11 05, 2010 7:23 am
 Regular people with exceptional divine experiences
gửi bởi DieuChi - Thứ 4 Tháng 11 03, 2010 12:38 pm
0 Trả lời
1257 Xem
gửi bởi DieuChi
Thứ 4 Tháng 11 03, 2010 12:38 pm
 An Initiation Rite in a Vietnamese Noodle Bar
gửi bởi ngocxuan - Thứ 4 Tháng 11 03, 2010 3:53 am
0 Trả lời
1419 Xem
gửi bởi ngocxuan
Thứ 4 Tháng 11 03, 2010 3:53 am
 Invisible Guardians
gửi bởi Nico - Thứ 2 Tháng 11 01, 2010 6:27 am
0 Trả lời
1239 Xem
gửi bởi Nico
Thứ 2 Tháng 11 01, 2010 6:27 am
 A Mexican student in a Vietnamese school
1, 2 gửi bởi igualteco - Thứ 2 Tháng 3 22, 2010 12:14 pm
10 Trả lời
9284 Xem
gửi bởi igualteco
Thứ 4 Tháng 10 27, 2010 5:54 am
 My Mysterious Illness
gửi bởi thanh.nguyentan - Thứ 2 Tháng 10 11, 2010 7:06 am
1 Trả lời
1960 Xem
gửi bởi oneway
Thứ 3 Tháng 10 12, 2010 8:28 am
 Mystical Experiences for a Catholic
gửi bởi Triệu Ân - Thứ 3 Tháng 9 07, 2010 10:30 pm
0 Trả lời
1380 Xem
gửi bởi Triệu Ân
Thứ 3 Tháng 9 07, 2010 10:30 pm
 Nurse of the year- Virginia Romero
gửi bởi Apollo - Thứ 2 Tháng 12 22, 2008 5:10 am
1 Trả lời
2068 Xem
gửi bởi VirginiaRomero
Thứ 4 Tháng 9 01, 2010 2:45 pm
 11 years old ĐucMinh receives the Heaven-Scroll
gửi bởi donga - Thứ 5 Tháng 7 01, 2010 2:27 pm
4 Trả lời
3464 Xem
gửi bởi donga
Chủ nhật Tháng 8 29, 2010 11:23 am
 Experiencing the Holy Force
gửi bởi ykul - Thứ 7 Tháng 12 26, 2009 6:52 am
2 Trả lời
2409 Xem
gửi bởi ykul
Thứ 2 Tháng 8 23, 2010 5:53 am
 A Very Interesting Initiation Rite ...
gửi bởi ngocxuan - Chủ nhật Tháng 6 27, 2010 6:26 am
1 Trả lời
1735 Xem
gửi bởi ACFAVRD
Thứ 6 Tháng 8 20, 2010 8:43 pm
 Holy gifts
gửi bởi Hyrayu - Thứ 6 Tháng 7 02, 2010 2:33 pm
0 Trả lời
1311 Xem
gửi bởi Hyrayu
Thứ 6 Tháng 7 02, 2010 2:33 pm
 Initiation in China
gửi bởi rain9811 - Thứ 5 Tháng 6 25, 2009 9:46 am
7 Trả lời
4624 Xem
gửi bởi rain9811
Thứ 2 Tháng 5 24, 2010 2:17 pm
 Receiving the Heaven Scroll
gửi bởi mystery - Thứ 7 Tháng 5 22, 2010 2:40 pm
2 Trả lời
2615 Xem
gửi bởi Datly
Thứ 2 Tháng 5 24, 2010 4:49 am
 The Celestial Scroll's Blessings
gửi bởi An Huệ - Chủ nhật Tháng 5 16, 2010 2:38 pm
0 Trả lời
1581 Xem
gửi bởi An Huệ
Chủ nhật Tháng 5 16, 2010 2:38 pm
 Receiving the Scroll with the Force
gửi bởi tmc12345 - Chủ nhật Tháng 5 16, 2010 8:32 am
0 Trả lời
1346 Xem
gửi bởi tmc12345
Chủ nhật Tháng 5 16, 2010 8:32 am
 Returning to Faith
gửi bởi ACFAVRD - Thứ 3 Tháng 2 02, 2010 1:25 am
1 Trả lời
1779 Xem
gửi bởi ACFAVRD
Chủ nhật Tháng 4 11, 2010 9:52 pm
 My affinity with Secret Buddhism
gửi bởi dieungo - Chủ nhật Tháng 2 28, 2010 3:57 pm
4 Trả lời
3874 Xem
gửi bởi dieungo
Thứ 3 Tháng 4 06, 2010 2:39 pm
 The Initiation Rites – My reports
gửi bởi ngocxuan - Thứ 5 Tháng 1 14, 2010 6:18 am
5 Trả lời
5110 Xem
gửi bởi ngocxuan
Thứ 7 Tháng 4 03, 2010 5:14 am
 A Heartfelt Letter
gửi bởi Thanhhung - Thứ 5 Tháng 2 25, 2010 6:57 am
0 Trả lời
1309 Xem
gửi bởi Thanhhung
Thứ 5 Tháng 2 25, 2010 6:57 am
 Initiation Experience
gửi bởi igualteco - Thứ 4 Tháng 2 17, 2010 2:13 pm
0 Trả lời
1495 Xem
gửi bởi igualteco
Thứ 4 Tháng 2 17, 2010 2:13 pm