Your experiences during initiation, and thereafter ...
 Thông báo ngưng dạy đạo trên diễn đàn
gửi bởi VTHB - Thứ 7 Tháng 5 18, 2019 2:31 pm
0 Trả lời
1678 Xem
gửi bởi VTHB
Thứ 7 Tháng 5 18, 2019 2:31 pm
 Thông báo việc chấm dứt phổ biến bài kệ
gửi bởi VTHB - Thứ 5 Tháng 5 16, 2019 1:26 pm
0 Trả lời
1077 Xem
gửi bởi VTHB
Thứ 5 Tháng 5 16, 2019 1:26 pm
 A poem from my Invisible Guardian
gửi bởi Khiết Tâm - Chủ nhật Tháng 5 12, 2019 12:24 pm
0 Trả lời
156 Xem
gửi bởi Khiết Tâm
Chủ nhật Tháng 5 12, 2019 12:24 pm
 The Tao study is high and deep
gửi bởi Đông Quân - Chủ nhật Tháng 4 28, 2019 2:31 pm
0 Trả lời
130 Xem
gửi bởi Đông Quân
Chủ nhật Tháng 4 28, 2019 2:31 pm
 Breezy wind-Drifting flower
gửi bởi Khiết Tâm - Thứ 4 Tháng 4 24, 2019 3:31 pm
0 Trả lời
94 Xem
gửi bởi Khiết Tâm
Thứ 4 Tháng 4 24, 2019 3:31 pm
 Reciting the name of Grandmaster and Master
gửi bởi ngocxuan - Thứ 4 Tháng 4 24, 2019 3:13 pm
0 Trả lời
70 Xem
gửi bởi ngocxuan
Thứ 4 Tháng 4 24, 2019 3:13 pm
 Tale of the 2nd Patriarch Triệu Nghiêm for posterity
gửi bởi Bạch Hạc - Thứ 7 Tháng 4 20, 2019 11:10 am
0 Trả lời
150 Xem
gửi bởi Bạch Hạc
Thứ 7 Tháng 4 20, 2019 11:10 am
 Heaven's Way coming to Vietnam
gửi bởi Diệu Thơ - Thứ 6 Tháng 4 19, 2019 8:49 am
0 Trả lời
112 Xem
gửi bởi Diệu Thơ
Thứ 6 Tháng 4 19, 2019 8:49 am
 The song of the Tao
gửi bởi Diệu Thơ - Thứ 4 Tháng 4 17, 2019 6:37 am
0 Trả lời
120 Xem
gửi bởi Diệu Thơ
Thứ 4 Tháng 4 17, 2019 6:37 am
 That place will be your home
gửi bởi Khiết Tâm - Chủ nhật Tháng 4 14, 2019 9:53 am
0 Trả lời
123 Xem
gửi bởi Khiết Tâm
Chủ nhật Tháng 4 14, 2019 9:53 am
 Celebrating the Dharma Spring
gửi bởi oneway - Thứ 5 Tháng 4 11, 2019 12:43 pm
0 Trả lời
75 Xem
gửi bởi oneway
Thứ 5 Tháng 4 11, 2019 12:43 pm
 Illusion
gửi bởi DieuChi - Thứ 6 Tháng 4 05, 2019 6:20 pm
4 Trả lời
370 Xem
gửi bởi rain9811
Thứ 3 Tháng 4 09, 2019 11:50 am
 My advice for you, my child
gửi bởi Khiết Tâm - Thứ 6 Tháng 3 29, 2019 12:02 pm
0 Trả lời
112 Xem
gửi bởi Khiết Tâm
Thứ 6 Tháng 3 29, 2019 12:02 pm
 A song dedicated to Grand master and Master
gửi bởi Ngọc hảo - Thứ 6 Tháng 3 29, 2019 9:45 am
0 Trả lời
120 Xem
gửi bởi Ngọc hảo
Thứ 6 Tháng 3 29, 2019 9:45 am
 Jesus' Teaching during the Initiation Rite
gửi bởi Tamanhanh - Thứ 2 Tháng 3 18, 2019 4:00 am
0 Trả lời
64 Xem
gửi bởi Tamanhanh
Thứ 2 Tháng 3 18, 2019 4:00 am
 My Words To You
gửi bởi Khiết Tâm - Chủ nhật Tháng 3 17, 2019 10:34 am
0 Trả lời
116 Xem
gửi bởi Khiết Tâm
Chủ nhật Tháng 3 17, 2019 10:34 am
 The speck of dust in Heaven's sacred Teachings
gửi bởi Khiết Tâm - Thứ 6 Tháng 3 08, 2019 12:11 pm
0 Trả lời
127 Xem
gửi bởi Khiết Tâm
Thứ 6 Tháng 3 08, 2019 12:11 pm
 Flowers fading, blooming
gửi bởi hikaru - Thứ 6 Tháng 3 08, 2019 12:02 pm
0 Trả lời
82 Xem
gửi bởi hikaru
Thứ 6 Tháng 3 08, 2019 12:02 pm
 Yantra #70: Miraculous Photo of Master's image
gửi bởi Tamanhanh - Thứ 3 Tháng 3 05, 2019 2:32 pm
0 Trả lời
138 Xem
gửi bởi Tamanhanh
Thứ 3 Tháng 3 05, 2019 2:32 pm
 THOUGHTS AFTER AN ONLINE STUDY
gửi bởi HueBat - Thứ 2 Tháng 2 18, 2019 11:45 am
0 Trả lời
135 Xem
gửi bởi HueBat
Thứ 2 Tháng 2 18, 2019 11:45 am
 A revelation about the solemn opening the Holy Land
gửi bởi Bạch Hạc - Thứ 7 Tháng 10 13, 2018 5:25 am
0 Trả lời
348 Xem
gửi bởi Bạch Hạc
Thứ 7 Tháng 10 13, 2018 5:25 am
 Mystical experience at the Central Acupuncture Hospital
gửi bởi NhienNhien - Chủ nhật Tháng 9 02, 2018 2:31 pm
0 Trả lời
274 Xem
gửi bởi NhienNhien
Chủ nhật Tháng 9 02, 2018 2:31 pm
 A Miraculous Healing
gửi bởi brightmoon - Thứ 5 Tháng 8 23, 2018 3:32 pm
0 Trả lời
349 Xem
gửi bởi brightmoon
Thứ 5 Tháng 8 23, 2018 3:32 pm
 INTERESTING MYSTICAL EXPERIENCES FROM THE INITIATION
gửi bởi thachanhtrang - Thứ 6 Tháng 8 17, 2018 11:56 am
0 Trả lời
304 Xem
gửi bởi thachanhtrang
Thứ 6 Tháng 8 17, 2018 11:56 am
 About the Initiation Ceremony
gửi bởi Cô Phong Đỉnh - Thứ 5 Tháng 7 12, 2018 12:47 pm
0 Trả lời
440 Xem
gửi bởi Cô Phong Đỉnh
Thứ 5 Tháng 7 12, 2018 12:47 pm
 The Celestial Yantra Book (CYB)
gửi bởi Tamanhanh - Thứ 4 Tháng 5 16, 2018 9:09 am
6 Trả lời
1425 Xem
gửi bởi Thiện Nhi
Thứ 5 Tháng 7 12, 2018 12:44 pm
 My Own Complacency
gửi bởi NhienNhien - Thứ 4 Tháng 6 27, 2018 4:43 pm
0 Trả lời
383 Xem
gửi bởi NhienNhien
Thứ 4 Tháng 6 27, 2018 4:43 pm
 List of Initiations performed by Mai Hoa
gửi bởi Mai Hoa - Thứ 6 Tháng 1 26, 2018 1:14 am
1 Trả lời
674 Xem
gửi bởi maysang
Thứ 5 Tháng 3 29, 2018 6:07 pm
 My mom's mystical experiences
gửi bởi Namlinhchi - Thứ 2 Tháng 3 19, 2018 7:12 am
0 Trả lời
407 Xem
gửi bởi Namlinhchi
Thứ 2 Tháng 3 19, 2018 7:12 am
 A Guided visit to Hell
gửi bởi Thuận Pháp - Thứ 7 Tháng 3 17, 2018 11:38 am
0 Trả lời
503 Xem
gửi bởi Thuận Pháp
Thứ 7 Tháng 3 17, 2018 11:38 am
 The Power of the Cundi Mudra and Mantra
gửi bởi Thái Bình Dương - Thứ 7 Tháng 3 03, 2018 3:02 pm
0 Trả lời
353 Xem
gửi bởi Thái Bình Dương
Thứ 7 Tháng 3 03, 2018 3:02 pm
 Vision when praying for the Wish-Fulfilment Yantra
gửi bởi Tường Lãm - Thứ 3 Tháng 2 27, 2018 2:21 pm
0 Trả lời
429 Xem
gửi bởi Tường Lãm
Thứ 3 Tháng 2 27, 2018 2:21 pm
 List of Initiations performed by Hanh Nhu
gửi bởi Hạnh Như - Chủ nhật Tháng 2 18, 2018 2:43 pm
0 Trả lời
398 Xem
gửi bởi Hạnh Như
Chủ nhật Tháng 2 18, 2018 2:43 pm
 Spiritual experience of Hue Anh
gửi bởi Huệ Anh - Thứ 4 Tháng 2 07, 2018 11:16 pm
0 Trả lời
476 Xem
gửi bởi Huệ Anh
Thứ 4 Tháng 2 07, 2018 11:16 pm
 VISION: SHINING STARS FROM MASTER'S HANDS
gửi bởi Triệu Hiếu - Thứ 4 Tháng 2 07, 2018 2:53 pm
0 Trả lời
553 Xem
gửi bởi Triệu Hiếu
Thứ 4 Tháng 2 07, 2018 2:53 pm
 List of Initiations performed by Loveattila
gửi bởi loveattila - Thứ 6 Tháng 2 02, 2018 4:30 pm
0 Trả lời
347 Xem
gửi bởi loveattila
Thứ 6 Tháng 2 02, 2018 4:30 pm
 List of Initiations performed by Uyên Linh
gửi bởi uyên linh - Thứ 3 Tháng 1 30, 2018 5:17 am
0 Trả lời
354 Xem
gửi bởi uyên linh
Thứ 3 Tháng 1 30, 2018 5:17 am
 List of Initiations performed by Duynguyen
gửi bởi duynguyen - Thứ 3 Tháng 1 30, 2018 5:16 am
0 Trả lời
376 Xem
gửi bởi duynguyen
Thứ 3 Tháng 1 30, 2018 5:16 am
 The principle of Mantra, Mudra and Yantra
gửi bởi Tùng Khuê - Thứ 6 Tháng 1 26, 2018 2:24 pm
0 Trả lời
617 Xem
gửi bởi Tùng Khuê
Thứ 6 Tháng 1 26, 2018 2:24 pm
 Holy Teachings about "Vajrayana"
gửi bởi Tùng Khuê - Thứ 4 Tháng 1 17, 2018 1:43 pm
0 Trả lời
408 Xem
gửi bởi Tùng Khuê
Thứ 4 Tháng 1 17, 2018 1:43 pm
 List of Initiations performed by Nguoitamdao
gửi bởi Người Tầm Đạo - Thứ 6 Tháng 1 12, 2018 2:04 pm
0 Trả lời
348 Xem
gửi bởi Người Tầm Đạo
Thứ 6 Tháng 1 12, 2018 2:04 pm
 The lesson about “The Four Great Vows”
gửi bởi Tùng Khuê - Thứ 4 Tháng 1 10, 2018 9:00 am
0 Trả lời
412 Xem
gửi bởi Tùng Khuê
Thứ 4 Tháng 1 10, 2018 9:00 am
 Revelation about the Successor of Divine Teachings
gửi bởi Giải Trân - Thứ 4 Tháng 1 10, 2018 8:57 am
0 Trả lời
340 Xem
gửi bởi Giải Trân
Thứ 4 Tháng 1 10, 2018 8:57 am
 Spirit Guide's teaching of souls
gửi bởi SenNganCanh - Thứ 4 Tháng 1 03, 2018 2:10 pm
0 Trả lời
651 Xem
gửi bởi SenNganCanh
Thứ 4 Tháng 1 03, 2018 2:10 pm
 Supernatural experiences during Secret Buddhism Initiation
gửi bởi Hoang_godalat - Thứ 5 Tháng 12 28, 2017 2:46 pm
0 Trả lời
519 Xem
gửi bởi Hoang_godalat
Thứ 5 Tháng 12 28, 2017 2:46 pm
 Vision of Thousand-Armed Bodhisattva during initiation
gửi bởi Tâm Thiện - Thứ 4 Tháng 12 20, 2017 3:08 pm
0 Trả lời
353 Xem
gửi bởi Tâm Thiện
Thứ 4 Tháng 12 20, 2017 3:08 pm
 A grandchild from the future
gửi bởi kiemmadocco - Thứ 2 Tháng 12 11, 2017 2:44 pm
0 Trả lời
399 Xem
gửi bởi kiemmadocco
Thứ 2 Tháng 12 11, 2017 2:44 pm
 Meeting in the clouds
gửi bởi duynguyen - Thứ 7 Tháng 12 09, 2017 2:22 pm
0 Trả lời
713 Xem
gửi bởi duynguyen
Thứ 7 Tháng 12 09, 2017 2:22 pm
 Initiation rite for a 4 year old
gửi bởi uyên linh - Thứ 4 Tháng 12 06, 2017 5:35 pm
0 Trả lời
361 Xem
gửi bởi uyên linh
Thứ 4 Tháng 12 06, 2017 5:35 pm
 A dream of "Japan as a massive modern mausoleum"
gửi bởi DieuChi - Thứ 6 Tháng 12 01, 2017 2:25 pm
0 Trả lời
453 Xem
gửi bởi DieuChi
Thứ 6 Tháng 12 01, 2017 2:25 pm
 The Eternal Lamp of GrandMaster Trieu Phuoc
gửi bởi Triệu Hiếu - Thứ 4 Tháng 11 29, 2017 2:38 pm
0 Trả lời
438 Xem
gửi bởi Triệu Hiếu
Thứ 4 Tháng 11 29, 2017 2:38 pm
 Romantic love at the pagoda's gate
gửi bởi Lĩnhnam - Thứ 4 Tháng 11 22, 2017 11:05 pm
0 Trả lời
602 Xem
gửi bởi Lĩnhnam
Thứ 4 Tháng 11 22, 2017 11:05 pm