Xem những bài viết chưa trả lời

Quay về tìm kiếm nâng cao

Tiêu đề Thống kê Bài viết mới
(CN) 自力的修行比擁有他力佛菩薩的幫助更好嗎?
gửi bởi rain9811 - Thứ 5 Tháng 6 21, 2018 4:56 am trong OTHER LANGUAGES
0 Trả lời
47 Xem
gửi bởi rain9811
Thứ 5 Tháng 6 21, 2018 4:56 am
Được Vị độ giúp đỡ
gửi bởi Lá Xanh - Thứ 3 Tháng 6 19, 2018 9:44 pm trong Ân Phước Của Thánh Thần
0 Trả lời
132 Xem
gửi bởi Lá Xanh
Thứ 3 Tháng 6 19, 2018 9:44 pm
Trang học đạo của Đồng Mỹ Chân
gửi bởi Đồng Mỹ Chân - Thứ 3 Tháng 6 19, 2018 9:39 pm trong TRANG CỦA BẠN ĐẠO DỰ THÍNH
0 Trả lời
118 Xem
gửi bởi Đồng Mỹ Chân
Thứ 3 Tháng 6 19, 2018 9:39 pm
Con trai xấu số tử vong vì bị quan tài mẹ rơi trúng người
gửi bởi Hải Âu - Thứ 2 Tháng 6 18, 2018 4:09 pm trong Thăng Trầm Cuộc Sống
0 Trả lời
113 Xem
gửi bởi Hải Âu
Thứ 2 Tháng 6 18, 2018 4:09 pm
Thiên Nữ Vũ Khúc
gửi bởi NhienNhien - Thứ 2 Tháng 6 18, 2018 10:57 am trong Những Giấc Mơ - Linh Ảnh Đặc Biệt
0 Trả lời
222 Xem
gửi bởi NhienNhien
Thứ 2 Tháng 6 18, 2018 10:57 am
Major 6.1 earthquake ROCKS Osaka in Japan
gửi bởi thachanh - Thứ 2 Tháng 6 18, 2018 8:51 am trong Disasters News & Actualities
0 Trả lời
49 Xem
gửi bởi thachanh
Thứ 2 Tháng 6 18, 2018 8:51 am
Vong tìm vợ cho chồng
gửi bởi Tâm Tịnh - Thứ 7 Tháng 6 16, 2018 11:17 pm trong Chuyện Ma
0 Trả lời
148 Xem
gửi bởi Tâm Tịnh
Thứ 7 Tháng 6 16, 2018 11:17 pm
Bị ma đói ám
gửi bởi Hà nghĩa - Thứ 7 Tháng 6 16, 2018 10:52 am trong Chuyện Ma
0 Trả lời
6 Xem
gửi bởi Hà nghĩa
Thứ 7 Tháng 6 16, 2018 10:52 am
Cuộc đời thầy pháp của ông nội
gửi bởi Hà nghĩa - Thứ 5 Tháng 6 14, 2018 5:47 am trong Chuyện Huyền Bí, Tâm Linh
0 Trả lời
190 Xem
gửi bởi Hà nghĩa
Thứ 5 Tháng 6 14, 2018 5:47 am
Viên Viên báo cáo lễ cúng dường lên Tổ, Thầy.
gửi bởi Viên Viên - Thứ 4 Tháng 6 13, 2018 11:30 pm trong BÁO CÁO DÂNG LỄ VẬT CÚNG DƯỜNG
0 Trả lời
146 Xem
gửi bởi Viên Viên
Thứ 4 Tháng 6 13, 2018 11:30 pm
Báo cáo lễ thỉnh lá Khăn ấn số 4 của linhmy
gửi bởi linhmy - Thứ 4 Tháng 6 13, 2018 9:28 pm trong THÀNH TÍCH TU HỌC
0 Trả lời
181 Xem
gửi bởi linhmy
Thứ 4 Tháng 6 13, 2018 9:28 pm
Chuyện gặp ma và tâm linh của Bác Hợi
gửi bởi MinhThanh - Thứ 4 Tháng 6 13, 2018 12:53 pm trong Chuyện Ma
0 Trả lời
115 Xem
gửi bởi MinhThanh
Thứ 4 Tháng 6 13, 2018 12:53 pm
Giấc mơ "Để phước 100 năm cho con cháu" *
gửi bởi Triệu Thông - Thứ 3 Tháng 6 12, 2018 11:01 pm trong Những Giấc Mơ - Linh Ảnh Đặc Biệt
0 Trả lời
330 Xem
gửi bởi Triệu Thông
Thứ 3 Tháng 6 12, 2018 11:01 pm
Linh ảnh khi vào đọc diễn đàn
gửi bởi Diệu Tâm - Thứ 3 Tháng 6 12, 2018 12:20 am trong Những Giấc Mơ - Linh Ảnh Đặc Biệt
0 Trả lời
176 Xem
gửi bởi Diệu Tâm
Thứ 3 Tháng 6 12, 2018 12:20 am
Reincarnated in someone else’s body
gửi bởi rain9811 - Thứ 2 Tháng 6 11, 2018 6:56 am trong Actual Stories
0 Trả lời
85 Xem
gửi bởi rain9811
Thứ 2 Tháng 6 11, 2018 6:56 am
Vong bà nội cho vàng
gửi bởi Tâm Tịnh - Thứ 2 Tháng 6 11, 2018 12:08 am trong Chuyện Ma
0 Trả lời
130 Xem
gửi bởi Tâm Tịnh
Thứ 2 Tháng 6 11, 2018 12:08 am
Gặp cá ma
gửi bởi MinhThanh - Chủ nhật Tháng 6 10, 2018 5:59 pm trong Chuyện Ma
0 Trả lời
92 Xem
gửi bởi MinhThanh
Chủ nhật Tháng 6 10, 2018 5:59 pm
Ngôi Nhà Ma
gửi bởi An Đạo - Chủ nhật Tháng 6 10, 2018 12:37 pm trong Chuyện Ma
0 Trả lời
149 Xem
gửi bởi An Đạo
Chủ nhật Tháng 6 10, 2018 12:37 pm
Nằm sấp giảm cân
gửi bởi Quy Tâm - Thứ 7 Tháng 6 09, 2018 8:01 pm trong Khỏe & Đẹp
0 Trả lời
140 Xem
gửi bởi Quy Tâm
Thứ 7 Tháng 6 09, 2018 8:01 pm
Thành tích tu học của Hạnh Như
gửi bởi Hạnh Như - Thứ 7 Tháng 6 09, 2018 8:33 am trong THÀNH TÍCH TU HỌC
0 Trả lời
242 Xem
gửi bởi Hạnh Như
Thứ 7 Tháng 6 09, 2018 8:33 am
Giấc Mơ được nhắc nhở Cúng Dường Cầu Đạo!
gửi bởi Thiện Mỹ - Thứ 5 Tháng 6 07, 2018 11:27 pm trong Những Giấc Mơ - Linh Ảnh Đặc Biệt
0 Trả lời
251 Xem
gửi bởi Thiện Mỹ
Thứ 5 Tháng 6 07, 2018 11:27 pm
Nhật Ký Tu Học của Mộc An
gửi bởi Mộc An - Thứ 5 Tháng 6 07, 2018 12:33 am trong TRANG CỦA BẠN ĐẠO DỰ THÍNH
0 Trả lời
124 Xem
gửi bởi Mộc An
Thứ 5 Tháng 6 07, 2018 12:33 am
Bàn tay Ma
gửi bởi Quy Tâm - Thứ 4 Tháng 6 06, 2018 10:13 pm trong Chuyện Ma
0 Trả lời
155 Xem
gửi bởi Quy Tâm
Thứ 4 Tháng 6 06, 2018 10:13 pm
Stealing the donation box from the temple
gửi bởi rain9811 - Thứ 3 Tháng 6 05, 2018 11:45 pm trong Actual Stories
0 Trả lời
92 Xem
gửi bởi rain9811
Thứ 3 Tháng 6 05, 2018 11:45 pm
Giấc mơ hành đạo
gửi bởi Thái Bình Dương - Thứ 3 Tháng 6 05, 2018 9:17 pm trong Những Giấc Mơ - Linh Ảnh Đặc Biệt
0 Trả lời
148 Xem
gửi bởi Thái Bình Dương
Thứ 3 Tháng 6 05, 2018 9:17 pm
Đảnh lễ Đức Sư Tổ và Quan Âm
gửi bởi Hạnh Thiện - Thứ 3 Tháng 6 05, 2018 3:30 pm trong Những Giấc Mơ - Linh Ảnh Đặc Biệt
0 Trả lời
147 Xem
gửi bởi Hạnh Thiện
Thứ 3 Tháng 6 05, 2018 3:30 pm
Trang đạo của Tuệ Phong
gửi bởi Tuệ Phong - Thứ 3 Tháng 6 05, 2018 12:59 pm trong TRANG CỦA BẠN ĐẠO DỰ THÍNH
0 Trả lời
109 Xem
gửi bởi Tuệ Phong
Thứ 3 Tháng 6 05, 2018 12:59 pm
Vong Thầy chùa
gửi bởi Quy Tâm - Thứ 3 Tháng 6 05, 2018 11:11 am trong Chuyện Ma
0 Trả lời
208 Xem
gửi bởi Quy Tâm
Thứ 3 Tháng 6 05, 2018 11:11 am
Cuộc gọi từ 'bên kia"
gửi bởi DieuChi - Thứ 2 Tháng 6 04, 2018 11:57 pm trong TÀI LIỆU CẬP NHẬT
0 Trả lời
528 Xem
gửi bởi DieuChi
Thứ 2 Tháng 6 04, 2018 11:57 pm
Ân phước khi niệm Ngũ bộ chú
gửi bởi Thái Bình Dương - Chủ nhật Tháng 6 03, 2018 6:33 pm trong Ân Phước Của Thánh Thần
0 Trả lời
291 Xem
gửi bởi Thái Bình Dương
Chủ nhật Tháng 6 03, 2018 6:33 pm
Báo cáo Pinterest cho Vutruhuyenbi
gửi bởi maysang - Chủ nhật Tháng 6 03, 2018 2:33 pm trong THÔNG BÁO CHUNG
0 Trả lời
519 Xem
gửi bởi maysang
Chủ nhật Tháng 6 03, 2018 2:33 pm
Sọ người ven sông
gửi bởi MinhThanh - Chủ nhật Tháng 6 03, 2018 10:33 am trong Chuyện Huyền Bí, Tâm Linh
0 Trả lời
210 Xem
gửi bởi MinhThanh
Chủ nhật Tháng 6 03, 2018 10:33 am
Giấc mơ gặp Quan tại lễ hội người âm
gửi bởi Đức Nhân - Thứ 6 Tháng 6 01, 2018 5:19 pm trong Những Giấc Mơ - Linh Ảnh Đặc Biệt
0 Trả lời
249 Xem
gửi bởi Đức Nhân
Thứ 6 Tháng 6 01, 2018 5:19 pm
Ân phước của An Phong
gửi bởi An Phong - Thứ 6 Tháng 6 01, 2018 11:37 am trong TÀI LIỆU CẬP NHẬT
0 Trả lời
449 Xem
gửi bởi An Phong
Thứ 6 Tháng 6 01, 2018 11:37 am
Giấc mơ chảo thịt người
gửi bởi Quy Tâm - Thứ 6 Tháng 6 01, 2018 10:39 am trong Chuyện Huyền Bí, Tâm Linh
0 Trả lời
171 Xem
gửi bởi Quy Tâm
Thứ 6 Tháng 6 01, 2018 10:39 am
Giỡn với ma
gửi bởi Xêibi - Thứ 5 Tháng 5 31, 2018 9:31 pm trong Chuyện Ma
0 Trả lời
138 Xem
gửi bởi Xêibi
Thứ 5 Tháng 5 31, 2018 9:31 pm
Cái vong
gửi bởi Băng Tâm - Thứ 5 Tháng 5 31, 2018 7:22 pm trong Chuyện Ma
0 Trả lời
137 Xem
gửi bởi Băng Tâm
Thứ 5 Tháng 5 31, 2018 7:22 pm
Báo cáo làm đạo của hikaru
gửi bởi hikaru - Thứ 4 Tháng 5 30, 2018 10:21 pm trong DANH SÁCH ĐIỂM ĐẠO
0 Trả lời
115 Xem
gửi bởi hikaru
Thứ 4 Tháng 5 30, 2018 10:21 pm
Trang đạo của Pháp Đức
gửi bởi Pháp Đức - Thứ 4 Tháng 5 30, 2018 7:11 pm trong TRANG CỦA BẠN ĐẠO DỰ THÍNH
0 Trả lời
158 Xem
gửi bởi Pháp Đức
Thứ 4 Tháng 5 30, 2018 7:11 pm
Chuyện về Bà Ba
gửi bởi Quy Tâm - Thứ 3 Tháng 5 29, 2018 12:04 pm trong Chuyện Ma
0 Trả lời
169 Xem
gửi bởi Quy Tâm
Thứ 3 Tháng 5 29, 2018 12:04 pm
Giấc mơ về các Vị Thần cai quản trái đất
gửi bởi Thiện Nhi - Thứ 2 Tháng 5 28, 2018 9:59 pm trong TÀI LIỆU CẬP NHẬT
0 Trả lời
735 Xem
gửi bởi Thiện Nhi
Thứ 2 Tháng 5 28, 2018 9:59 pm
Trang đạo của Diệu Cao Phong
gửi bởi Diệu Cao Phong - Thứ 2 Tháng 5 28, 2018 4:53 pm trong TRANG CỦA BẠN ĐẠO DỰ THÍNH
0 Trả lời
187 Xem
gửi bởi Diệu Cao Phong
Thứ 2 Tháng 5 28, 2018 4:53 pm
Ly nước từ vô hình
gửi bởi ruby38 - Thứ 2 Tháng 5 28, 2018 4:35 pm trong Chuyện Ma
0 Trả lời
109 Xem
gửi bởi ruby38
Thứ 2 Tháng 5 28, 2018 4:35 pm
8 True Stories of Phone Calls from the "OTHER SIDE"
gửi bởi Triệu Hiếu - Thứ 2 Tháng 5 28, 2018 9:36 am trong Collection Of Self Improvement/Mystical Materials
0 Trả lời
150 Xem
gửi bởi Triệu Hiếu
Thứ 2 Tháng 5 28, 2018 9:36 am
Phantom Phone Calls
gửi bởi Triệu Hiếu - Thứ 2 Tháng 5 28, 2018 9:33 am trong Collection Of Self Improvement/Mystical Materials
0 Trả lời
62 Xem
gửi bởi Triệu Hiếu
Thứ 2 Tháng 5 28, 2018 9:33 am
Hiện tượng cháy đồ tại Long An
gửi bởi Triệu Minh - Chủ nhật Tháng 5 27, 2018 11:05 am trong SƯU TẦM, TRÍCH, DỊCH
0 Trả lời
300 Xem
gửi bởi Triệu Minh
Chủ nhật Tháng 5 27, 2018 11:05 am
Thầy trụ trì Luyện Thiên Linh Cái
gửi bởi Triệu Hảo - Chủ nhật Tháng 5 27, 2018 5:50 am trong TÀI LIỆU CẬP NHẬT
0 Trả lời
707 Xem
gửi bởi Triệu Hảo
Chủ nhật Tháng 5 27, 2018 5:50 am
"Cha Mẹ con đó, chính là Đức Sư Tổ, Đức Thầy của con!"
gửi bởi Tamanhanh - Chủ nhật Tháng 5 27, 2018 4:06 am trong TÀI LIỆU CẬP NHẬT
0 Trả lời
546 Xem
gửi bởi Tamanhanh
Chủ nhật Tháng 5 27, 2018 4:06 am
Con xin thỉnh lá Thiên thơ điểm đạo giúp người
gửi bởi Minh_Quang - Thứ 7 Tháng 5 26, 2018 9:07 pm trong TRANG CỦA BẠN ĐẠO DỰ THÍNH
0 Trả lời
161 Xem
gửi bởi Minh_Quang
Thứ 7 Tháng 5 26, 2018 9:07 pm
Tu Duyên Xin Ra Mắt Tổ Thầy
gửi bởi Tu Duyên - Thứ 7 Tháng 5 26, 2018 11:52 am trong TRANG CỦA BẠN ĐẠO DỰ THÍNH
0 Trả lời
153 Xem
gửi bởi Tu Duyên
Thứ 7 Tháng 5 26, 2018 11:52 am