Xem những chủ đề còn hoạt động

Quay về tìm kiếm nâng cao

Tiêu đề Thống kê Bài viết mới
Điểm trắc nghiệm MTPGTHYL - PT & HBH
1 ... 10, 11, 12 gửi bởi Carla - Chủ nhật Tháng 1 24, 2016 2:30 pm trong TRẮC NGHIỆM KINH SÁCH
114 Trả lời
18906 Xem
gửi bởi Hồng Hài Nhi
Thứ 7 Tháng 2 24, 2018 5:46 pm
Trang đạo của Phúc Lâm
1 ... 4, 5, 6 gửi bởi Phúc Lâm - Thứ 5 Tháng 10 23, 2014 4:45 pm trong NHẬT KÝ TU HỌC
54 Trả lời
13164 Xem
gửi bởi Phúc Lâm
Thứ 7 Tháng 2 24, 2018 2:58 pm
Trang đạo của Liên Nhu
1, 2, 3 gửi bởi Liên Nhu - Thứ 7 Tháng 8 12, 2017 11:42 am trong NHẬT KÝ TU HỌC
22 Trả lời
4587 Xem
gửi bởi Liên Nhu
Thứ 7 Tháng 2 24, 2018 8:51 am
Nhật ký tu học của Ngư Phủ
gửi bởi Ngư Phủ - Thứ 7 Tháng 2 24, 2018 7:41 am trong TRANG CỦA BẠN ĐẠO DỰ THÍNH
0 Trả lời
57 Xem
gửi bởi Ngư Phủ
Thứ 7 Tháng 2 24, 2018 7:41 am
Trang đạo của Cỏ bốn lá
1 ... 5, 6, 7 gửi bởi Cỏ bốn lá - Thứ 2 Tháng 11 01, 2010 11:07 am trong NHẬT KÝ TU HỌC
61 Trả lời
16840 Xem
gửi bởi Cỏ bốn lá
Thứ 7 Tháng 2 24, 2018 1:54 am
Trang đạo của Namlinhchi
gửi bởi Namlinhchi - Thứ 3 Tháng 5 23, 2017 4:21 pm trong TRANG CỦA BẠN ĐẠO DỰ THÍNH
5 Trả lời
697 Xem
gửi bởi Namlinhchi
Thứ 6 Tháng 2 23, 2018 10:45 pm
Giấc mơ về duyên tiền định
gửi bởi Tiến Thành - Thứ 5 Tháng 2 22, 2018 4:04 pm trong CHUYỆN TÂM LINH CÓ THẬT
1 Trả lời
134 Xem
gửi bởi Tiến Thành
Thứ 6 Tháng 2 23, 2018 10:23 pm
Trang học đạo của Hải Âu
1, 2, 3 gửi bởi Hải Âu - Thứ 4 Tháng 12 23, 2015 12:24 pm trong NHẬT KÝ TU HỌC
21 Trả lời
4649 Xem
gửi bởi Hải Âu
Thứ 6 Tháng 2 23, 2018 5:29 pm
Báo cáo thực hành điểm đạo
gửi bởi Hạnh Thiện - Chủ nhật Tháng 5 21, 2017 7:54 am trong HÀNH ĐẠO
2 Trả lời
432 Xem
gửi bởi Hạnh Thiện
Thứ 6 Tháng 2 23, 2018 2:04 pm
Báo cáo quá trình tu học của Hoàn Kiếm
gửi bởi Hoàn Kiếm - Thứ 5 Tháng 6 29, 2017 12:15 pm trong NHẬT KÝ TU HỌC
8 Trả lời
2372 Xem
gửi bởi Hoàn Kiếm
Thứ 6 Tháng 2 23, 2018 12:12 pm
Trang học đạo của Tịnh Duyên
1, 2 gửi bởi Tịnh Duyên - Thứ 4 Tháng 11 15, 2017 2:06 pm trong TRANG CỦA BẠN ĐẠO DỰ THÍNH
17 Trả lời
2388 Xem
gửi bởi Tịnh Duyên
Thứ 6 Tháng 2 23, 2018 10:47 am
Giấc mơ bay được nhờ trì Ngũ Bộ Chú
gửi bởi Nguyễn Minh - Thứ 6 Tháng 4 14, 2017 9:43 am trong TRANG CỦA BẠN ĐẠO DỰ THÍNH
7 Trả lời
1048 Xem
gửi bởi Nguyễn Minh
Thứ 6 Tháng 2 23, 2018 10:32 am
Ơn này cả đời con trả không hết...
gửi bởi Tamanhanh - Thứ 3 Tháng 1 09, 2018 4:07 pm trong BÁO CÁO DÂNG LỄ VẬT CÚNG DƯỜNG
1 Trả lời
330 Xem
gửi bởi Tamanhanh
Thứ 6 Tháng 2 23, 2018 10:12 am
Trang đạo của Sen tím
gửi bởi Sen Tím - Thứ 5 Tháng 4 07, 2016 5:56 pm trong NHẬT KÝ TU HỌC
9 Trả lời
1995 Xem
gửi bởi Sen Tím
Thứ 6 Tháng 2 23, 2018 10:06 am
Báo cáo điểm đạo của Hà An
gửi bởi Hà An - Thứ 2 Tháng 8 15, 2016 2:04 pm trong HÀNH ĐẠO
7 Trả lời
1076 Xem
gửi bởi Hà An
Thứ 6 Tháng 2 23, 2018 10:00 am
Báo cáo điểm đạo của Lotus
gửi bởi lotus - Thứ 5 Tháng 7 21, 2016 2:14 am trong HÀNH ĐẠO
8 Trả lời
1307 Xem
gửi bởi lotus
Thứ 6 Tháng 2 23, 2018 9:57 am
Hồn bà ngoại không chịu xuất đi
gửi bởi Minh Trung - Thứ 6 Tháng 2 23, 2018 7:20 am trong CHUYỆN TÂM LINH CÓ THẬT
0 Trả lời
120 Xem
gửi bởi Minh Trung
Thứ 6 Tháng 2 23, 2018 7:20 am
Vong báo mộng cho gia đình
gửi bởi thachanhhong - Thứ 5 Tháng 2 22, 2018 10:48 pm trong CHUYỆN TÂM LINH CÓ THẬT
0 Trả lời
101 Xem
gửi bởi thachanhhong
Thứ 5 Tháng 2 22, 2018 10:48 pm
Có nên bán khoán con vào chùa
gửi bởi Huệ Giác Nguyên - Thứ 5 Tháng 2 22, 2018 8:47 am trong BẠN ĐẠO THẢO LUẬN
2 Trả lời
381 Xem
gửi bởi Hà An
Thứ 5 Tháng 2 22, 2018 10:25 pm
Trang đạo của Thienluong
gửi bởi Thienluong - Thứ 5 Tháng 2 22, 2018 9:50 pm trong TRANG CỦA BẠN ĐẠO DỰ THÍNH
0 Trả lời
75 Xem
gửi bởi Thienluong
Thứ 5 Tháng 2 22, 2018 9:50 pm
Báo cáo buổi lễ thỉnh Thiên Thơ của học trò Sen Đá
gửi bởi Sen Đá - Thứ 5 Tháng 2 22, 2018 9:43 pm trong NHẬT KÝ TU HỌC
0 Trả lời
105 Xem
gửi bởi Sen Đá
Thứ 5 Tháng 2 22, 2018 9:43 pm
Báo cáo quá trình tu học của Huyenlinh
gửi bởi Huyenlinh - Thứ 2 Tháng 2 17, 2014 9:33 pm trong NHẬT KÝ TU HỌC
9 Trả lời
2521 Xem
gửi bởi Huyenlinh
Thứ 5 Tháng 2 22, 2018 8:23 pm
Những chuyện tâm linh trước khi gặp đạo
gửi bởi Bảo Di - Thứ 2 Tháng 1 22, 2018 12:48 pm trong CHUYỆN TÂM LINH CÓ THẬT
7 Trả lời
1013 Xem
gửi bởi Bảo Di
Thứ 5 Tháng 2 22, 2018 8:01 pm
Những cú lừa trong tình yêu
gửi bởi VTHB - Thứ 4 Tháng 1 03, 2018 8:33 pm trong BẠN ĐẠO THẢO LUẬN
9 Trả lời
3030 Xem
gửi bởi hopthumatgiao
Thứ 5 Tháng 2 22, 2018 4:03 pm
Thần linh dạy Hải Âu
gửi bởi Hải Âu - Thứ 7 Tháng 2 10, 2018 6:25 pm trong Thơ Thần linh ban
3 Trả lời
425 Xem
gửi bởi Hải Âu
Thứ 5 Tháng 2 22, 2018 2:37 pm
Báo cáo làm đạo của Mẫn Hy Vương
1, 2, 3 gửi bởi Mẫn Hy Vương - Thứ 5 Tháng 2 04, 2016 1:14 pm trong HÀNH ĐẠO
24 Trả lời
5025 Xem
gửi bởi Mẫn Hy Vương
Thứ 5 Tháng 2 22, 2018 12:10 pm
Trang đạo của thachanhhong
1 ... 4, 5, 6 gửi bởi thachanhhong - Chủ nhật Tháng 6 12, 2011 9:03 pm trong NHẬT KÝ TU HỌC
57 Trả lời
25480 Xem
gửi bởi thachanhhong
Thứ 5 Tháng 2 22, 2018 11:01 am
Tỉnh sát khắc trị
gửi bởi Hải Âu - Thứ 5 Tháng 2 22, 2018 12:36 am trong Thơ Thần linh ban
0 Trả lời
124 Xem
gửi bởi Hải Âu
Thứ 5 Tháng 2 22, 2018 12:36 am
Trang đạo của Vô Lạc
gửi bởi Vô Lạc - Chủ nhật Tháng 10 08, 2017 10:05 am trong NHẬT KÝ TU HỌC
5 Trả lời
1123 Xem
gửi bởi Vô Lạc
Thứ 4 Tháng 2 21, 2018 10:35 pm
Ấn chứng điểm đạo của Shizuka
1, 2 gửi bởi Shizuka - Thứ 2 Tháng 11 10, 2014 12:31 pm trong NHẬT KÝ TU HỌC
12 Trả lời
5508 Xem
gửi bởi Shizuka
Thứ 4 Tháng 2 21, 2018 10:02 pm
Niềm vui vị độ cho biết trước được Tổ Thầy ban thưởng!
gửi bởi dieuthong50 - Thứ 4 Tháng 2 21, 2018 9:12 pm trong Thơ Thần linh ban
0 Trả lời
104 Xem
gửi bởi dieuthong50
Thứ 4 Tháng 2 21, 2018 9:12 pm
Trang đạo của Thiện Nhi
1, 2, 3, 4, 5 gửi bởi Thiện Nhi - Thứ 3 Tháng 2 26, 2013 8:20 pm trong NHẬT KÝ TU HỌC
49 Trả lời
17553 Xem
gửi bởi Thiện Nhi
Thứ 4 Tháng 2 21, 2018 6:16 pm
Báo cáo làm đạo của Khánh Vân.
gửi bởi Khánh Vân - Thứ 7 Tháng 4 08, 2017 1:45 pm trong HÀNH ĐẠO
1 Trả lời
342 Xem
gửi bởi Khánh Vân
Thứ 4 Tháng 2 21, 2018 5:05 pm
Chuyện nhà Năm Công
gửi bởi Quy Tâm - Thứ 4 Tháng 2 21, 2018 5:05 pm trong CHUYỆN TÂM LINH CÓ THẬT
0 Trả lời
88 Xem
gửi bởi Quy Tâm
Thứ 4 Tháng 2 21, 2018 5:05 pm
Nhật ký tu học của SonVinh
gửi bởi Sơnvinh - Thứ 6 Tháng 9 01, 2017 4:18 pm trong TRANG CỦA BẠN ĐẠO DỰ THÍNH
1 Trả lời
353 Xem
gửi bởi Sơnvinh
Thứ 4 Tháng 2 21, 2018 4:22 pm
Báo cáo học đạo của Dã Yên Thảo
1, 2 gửi bởi Dã Yên Thảo - Thứ 4 Tháng 12 21, 2016 12:42 pm trong NHẬT KÝ TU HỌC
19 Trả lời
3873 Xem
gửi bởi Dã Yên Thảo
Thứ 4 Tháng 2 21, 2018 3:50 pm
Nhật ký học đạo của Thảo Chi *
1, 2 gửi bởi Thảo Chi - Thứ 7 Tháng 5 10, 2014 8:54 pm trong NHẬT KÝ TU HỌC
17 Trả lời
3266 Xem
gửi bởi Thảo Chi
Thứ 4 Tháng 2 21, 2018 2:14 pm
Nhật ký tu học của Kiến An
gửi bởi Kiến An - Thứ 4 Tháng 2 21, 2018 1:41 pm trong TRANG CỦA BẠN ĐẠO DỰ THÍNH
0 Trả lời
111 Xem
gửi bởi Kiến An
Thứ 4 Tháng 2 21, 2018 1:41 pm
Những giấc mơ - linh ảnh về thiên tai và nhân họa
1 ... 12, 13, 14 gửi bởi QuocDung - Thứ 3 Tháng 6 29, 2010 6:29 pm trong NHỮNG GIẤC MƠ - LINH ẢNH ĐẶC BIỆT
136 Trả lời
41695 Xem
gửi bởi tinhthuy
Thứ 4 Tháng 2 21, 2018 1:35 pm
Nhật Ký Tu Học Của Tử Trúc Sinh
1, 2 gửi bởi Tử Trúc Sinh - Thứ 3 Tháng 5 23, 2017 4:35 pm trong TRANG CỦA BẠN ĐẠO DỰ THÍNH
19 Trả lời
3008 Xem
gửi bởi Tử Trúc Sinh
Thứ 4 Tháng 2 21, 2018 10:57 am
Báo cáo làm đạo của Sen Tím
gửi bởi Sen Tím - Thứ 4 Tháng 2 21, 2018 10:55 am trong HÀNH ĐẠO
0 Trả lời
64 Xem
gửi bởi Sen Tím
Thứ 4 Tháng 2 21, 2018 10:55 am
Chuyện tâm linh của Khánh
gửi bởi muathu - Thứ 4 Tháng 2 21, 2018 12:53 am trong CHUYỆN TÂM LINH CÓ THẬT
0 Trả lời
151 Xem
gửi bởi muathu
Thứ 4 Tháng 2 21, 2018 12:53 am
Báo cáo điểm đạo của thanhlinhpt
1, 2 gửi bởi thanhlinhpt - Thứ 5 Tháng 11 26, 2009 11:36 am trong HÀNH ĐẠO
16 Trả lời
5639 Xem
gửi bởi thanhlinhpt
Thứ 3 Tháng 2 20, 2018 10:11 pm
Báo cáo ấn chứng của thunga
1, 2, 3, 4, 5 gửi bởi thunga - Thứ 6 Tháng 10 10, 2014 9:58 pm trong NHẬT KÝ TU HỌC
40 Trả lời
9848 Xem
gửi bởi thunga
Thứ 3 Tháng 2 20, 2018 8:45 pm
Trang đạo của Hasu
1, 2, 3, 4, 5 gửi bởi Hasu - Thứ 2 Tháng 5 23, 2016 8:25 pm trong NHẬT KÝ TU HỌC
40 Trả lời
10072 Xem
gửi bởi Hasu
Thứ 3 Tháng 2 20, 2018 8:08 pm
Giấc mơ về cha mẹ thiên vị
1, 2, 3 gửi bởi Triệu Thông - Thứ 6 Tháng 8 11, 2017 11:41 am trong BẠN ĐẠO THẢO LUẬN
21 Trả lời
6509 Xem
gửi bởi Nguyên Ân
Thứ 3 Tháng 2 20, 2018 5:18 pm
Được vong của Bố giúp tìm lại vật đánh rơi
gửi bởi Tâm Tịnh - Thứ 3 Tháng 2 20, 2018 4:12 pm trong CHUYỆN TÂM LINH CÓ THẬT
0 Trả lời
82 Xem
gửi bởi Tâm Tịnh
Thứ 3 Tháng 2 20, 2018 4:12 pm
Ấn chứng điểm đạo 2018
gửi bởi Dieuphap - Thứ 6 Tháng 1 05, 2018 10:02 pm trong ẤN CHỨNG ĐIỂM ĐẠO
7 Trả lời
572 Xem
gửi bởi Thienluong
Thứ 3 Tháng 2 20, 2018 3:54 pm
Trang đạo của Bảo Di
gửi bởi Bảo Di - Thứ 4 Tháng 1 17, 2018 9:38 pm trong TRANG CỦA BẠN ĐẠO DỰ THÍNH
5 Trả lời
666 Xem
gửi bởi Bảo Di
Thứ 3 Tháng 2 20, 2018 12:10 pm
Báo cáo quá trình tu học của Khiết Tâm
1 ... 7, 8, 9 gửi bởi Khiết Tâm - Thứ 5 Tháng 7 09, 2015 8:58 am trong NHẬT KÝ TU HỌC
80 Trả lời
38379 Xem
gửi bởi Khiết Tâm
Thứ 3 Tháng 2 20, 2018 6:34 am