Đang xem thông tin cá nhân của Triệu Nghĩa

Hình đại diện của thành viên

Triệu Nghĩa

yellow6

Thông tin thành viên
  • Triệu Nghĩa
  • Offline
  • Nam
  • Đại học
  • Vietnam
  • TP Hồ Chí Minh

Thống kê thành viên

Chủ nhật Tháng 12 11, 2016 5:58 pm

Triệu Nghĩa Tham gia

Thứ 5 Tháng 8 03, 2017 4:58 pm

Lần ghé thăm trước

Chữ ký cá nhân

Mọi người đều nghĩ đến chuyện thay đổi nhân loại, nhưng không ai nghĩ đến chuyện thay đổi chính mình
(Léon Tolstoi)