Đang xem thông tin cá nhân của ngxtinh

Hình đại diện của thành viên

ngxtinh

yellow3

Thông tin thành viên
  • ngxtinh
  • Offline
  • Nam
  • Đại học
  • Kỹ sư
  • Vietnam
  • ---

Thống kê thành viên

Thứ 2 Tháng 3 29, 2010 11:09 pm

ngxtinh Tham gia

Thứ 6 Tháng 12 14, 2018 4:52 pm

Lần ghé thăm trước