Đang xem thông tin cá nhân của Shizuka

Hình đại diện của thành viên

Shizuka

blue1

Thông tin thành viên
  • Shizuka
  • Offline
  • 0- 0-1961
  • Nữ
  • Tiến sĩ
  • Giảng viên
  • Vietnam
  • Hà Nội
  • ---

Thống kê thành viên

Thứ 7 Tháng 11 08, 2014 2:01 pm

Shizuka Tham gia

Thứ 2 Tháng 11 19, 2018 5:24 pm

Lần ghé thăm trước