Đang xem thông tin cá nhân của loveattila

Hình đại diện của thành viên

loveattila

Thông tin thành viên
  • loveattila
  • Offline
  • 0- 0-1982
  • Nam
  • Vietnam
  • TPHCM

Thống kê thành viên

Thứ 7 Tháng 11 08, 2008 6:56 pm

loveattila Tham gia

Chủ nhật Tháng 4 22, 2018 11:28 pm

Lần ghé thăm trước

Chữ ký cá nhân

Mong ngày mưa đến, cho lúa được vui.